Skip to main content

Full text of "Starine na sviet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and rmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Scarch for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do nol send automatcd queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is hclpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goog^s "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whethcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whelhcr any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| k STARINE NA 8VIBT IZDAJB JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI 

I UMJETNOSTI. KNJIGA XIV. U ZAGREBU 1882. 

u KNJIŽABI LAVOSIiAVA HABIMAMA SA PBOĐAJtT. 
TISAK DIONIOKB TISKABK. STARINE NA BVnr IZĐAJS JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI 

I UMJETNOSTI. KNJIGA IIV. T7 u ZAGREBU 1882. 

V KNJIŽABI LAVOSLAVA HABTMANA NA PRODAJU. SicAJT tlo/. ^A.S'O HARVARD COLLEGE LIBRARY 

GIFT OF 
ARCHIBALD CARY COOLiDSE 

AUG 20 1 926 ^. r Dionička tiskara u Zagrebu. li-; 
' ■» t ( I 

■ 

I SADRŽAJ. 

Dva nova priloga sa poviest bosanskih Patarena. Priobćio đr. Fr. BaSki 1 

Earđ. J. Torqiiemade rasprava proti bosanskim Patarenom . 1 

Bnkopis bosanskoga krstjanina Badosava 21 

Skadarski sem\jifinik od god. 1416. Priobćio S. Ijabić 80 

Prinosi k diplomatskim odnoSigem Dubrovnika s Franceskom. Priob^o 

I. K. Svrljnga 58 

Dubrovčani franceskomu kra^u Ljudevitu XrV o velikom potresu god. 

1667. Priobćio I. K Svrljuga 80 

L. Komulovića iirvješt^j i listovi (god. 1698 — 4) o poslanstvu u Tursku, 

Erd^, Moldavsku i Poljsku. Priob6ili o. Pierling i dr. Fr. BaSki . 88 
Is srbsko-slo^jenskoga prievoda bizantinskoga ^etopisa J. Zonare. Pri- 
obćio V. KaSanovskij 126 

Frilosi sa geografsko-statistićki opis bosanskoga pafialika. Priobćio dr. 

Pr. Baćki 178 

Opis bosanskoga padalika is XVn vieka 176 

Putopis Frana Butrifiića i Ivana Divnića od Šibenika do Hlievna 

i Skoplja god. 1574 191 

Jedan list V. Earadžića Stef. i devet listova Jer. Gagića pok. P. Ša- 

Miku god. 1881-4 Priobćio J. Jirećek 196 

Bimsko-slovinska sluiba sv. Kurilu i Metodu. Priobćio dr. I. Čmćić . 210 i ^_■*i Dva nova priloga za poviest bosanskih Patarena. 

U sjednici filologiiho-historijskoga razreda jugoslavenske akademije znanosti 

i umjetnosti dne 10, studenoga 1881. 

PRIOBĆIO DR. Fr. RaČKI. I. 

Kardinala Ivana Torgnemade razpraya proti bosanskim 

Patarenom. 

Prem svrha mojega boravka u Rimu mjeseca lipnja i srpnja t. g. 
ne bijaše književna: to niesam mogao propustiti prilike a da ne 
posjetim svoje stare znanice, biblioteke vatikanske. Uz preporuku 
velikoga prijatelja Slovjenom i mojega davnoga znanca učenoga 
kardinala Bartolinia bješe mi po prvom čuvaru Mons. Stjepanu Cic- 
coliniu, prem su već bili praznici nastali, najvećom susretljivosti 
predani katalozi rukopisa. Jedva sam počeo listati katalog rukopisa 
odjela vatikanskoga, kada mi nigednom pade u oči rukopis pod 
br. 974, odnoseći se u prvoj česti na poviest bosanskih Patarena. 

Rukopis je na koži, na maloj četvrtini, imade 74 lista ili 148 
stranica, kojih je svaka podieljena u dva stupca, pismo je prekrasno 
s ukrašenimi iniciali. Rukopis je iz druge polovine XV. vieka ; sa- 
držaje pako bogoslovne razprave Ivana de Turrecremata, kardinala 
sv. Sixta i biskupa palestrinskoga, i to sliedećim redom: a) Sym- 
bolum veritatum fidei pro informatione Manicheorum (fol. 1 — 18); 
za tiem b) Tractatus contra principales errores perfidi Machometi 
et Turcorum siue Saracenorum (18 — 55); na dalje c) Libellus 
contra certos hereticos nouiter impugnantes paupertatem Christi et 
suorum apostolorum (55 — 62); napokon d) Tractatus de nupciis 
spiritualibus (62 — 74). STARINE KNJ. XIV. 1 iše rodom Španjolac, imenom Juan de 
i88 u Valladolidu. StupivSi u red domi- 
žnošću i učenošću, radi kojih kiiepostj 
t starješina o. Luis poveo sa aobom na 
1414 — 18). Odavle bješe poslan u Pariš, 

universi dovrši svoje nauke. Ondje je 

Btepen, tž je njeko vrieme i učiteljevao. 
1 i postade priorom samostana najprije 

u Toledu. Kako je svojom učenošću i 
a na glas, pozove ga papa Eugen IV. 

ga magistrom sam palatii i bogoslovom 
— 38). Ovdje je bio jedan od glavnih 
h pošto je ovu htjela druga stranka ogra- 
se na čelo one stranke, koja ostavi Ba- 
drugi drugoga smjera sabor. God. 1439. 

kardinalom, koju je visoku čast sve do 
lašao. Torquemada spada me^u najod- 
like XV. stoljeća. Stajao je u svezi s pr- 
enito s učenim kardinalom Bessarionom, 
mi. Kano pisac bijaše neumoran ; a spisi 

na obranu crkve i vjere.' 

razprave u vatikanskom rukopisu. Prva 
dh Patarena, druga bludnje Muhameda, 
uraka. Čudnovata kombinacija : Bosanski 
. se predvidjala predstojeća katastrofa u 
'a s Muhamedanizmom u onoj nesretnoj 
, Je već zadavalo mnogo glavobolje kršćan- 
ci osvojili Carigrad (1453.), Srbiju lišili 
1459.), koja joj poslije Kosova preostala 
alkanskom poluotoku nješto neodvisnosti 
mosti bješe dani izbrojeni. A dočim je 
onuti i ujediniti krš(ianske vladaoce na 
jezin je bogoslov, kardinal Ivan Torque- 
geru njegovu ; ali u posljednjoj , petde- 

Davođimo: In Gratiani đecretam commen- 
[V. Esposttio brevis et ntilis Buper psalmoe. 
iiper evaDgelia totiuB aimi. Brisiae 1498. 
jicae 1550. Revel&tioneB s. BrigitUe itd. 
n dominiksiiskoj knjižnici kasanatskoj u 
!aria eopra Mioerva takodjer sahranjen. r N DTA NOVA PBILOOA ZA POVlEST BOSANSKIH PATABBNA. 6 

setoj, glavi svoje razprave doda „exhortatio principum christianorum 
ad insurgendmn contra Turcum^. Tako se i sam učeni pisac malo 
nadao uspjehu od svojega pera. 

Tko i što dadfe povoda ovoj razpravi o bosanskili Patarenih, to 
sam donjekle u svojem iztraživanju o toj vjerskoj sljedbi natuknuo 
(Rad Vin, 163 — 167) ; a i sam rukopis razjasnjuje nam ovo pitanje. 
Bosanski naime kralj Stjepan Tomaš, očekujući pomoć proti Turčinu 
od kršćanskoga zapada a osobito od rimske stolice, pokazivao se je 
prijateljem katoličtvu. Prem sam rodjen i odgojen u „bosanskoj 
crkvi", prešavši na katoličtvo nastojao je i svoje njekadanje suyjerce, 
Patarene, ovamo dovesti. Uz ostalo bio je negdje koncem 1460 ili 
početkom 1461. godine poslao u Rim tri odlična Patarena, koji su 
u Bosni kod svojih suvjerenika velik ugled uživali, da budu ondje 
ili obraćeni ili po zakonu kažnjeni. Ova tri Patarena, koje je ninski 
biskup Natalis dopratio u Rim, pišu se u našem rukopisu „Georgius 
Chuchignich, Stoysauus Turthcouich, Radmilus Vegichnich". U prva 
dva svaki će lasno razpoznati Gjuru Kućinića i Stojana Tvrtkovića. 
Oba se ova imena jednako pišu i u drugoj izpravi, na ime u pismu 
pape Pia II. od 2. kolovoza 1461. god. (Raynaldi: Annales Baron. 
XIX. ad a. 1461. nr. 136. Theiner: Monum. Hungariae II., 363). 
Ali treći piše se u ovoj drugoj izpravi „Vecichinich" (kod Raynaldia) 
i „Venchinich" (kod Theinera). U Rimu bješe predani trojici kardi- 
nala, od kojih je jedan bio pomenuti Ivan Torquemada, da jih upute 
u vjeri kršćanskoj i odvrate od krivovjerstva. Budući da ovi kardinali 
niesu znali hrvatski ili srbski, a naši Bošnjaci niesu znali ni latinski 
ni talijanski : služio je za tmnača Luča de Tolentis. Kada se opazila 
u Bošnjaka dobra volja i sklonost prieći na kršćanstvo : naloži papa 
rečenomu kardinalu, da „svede u kratko, što bi im se od nauka 
apostolske stolice predložiti imalo, da upoznadu istinu katoličke vjere 
i da se svojih bludnja odreknu''. Kardinal se dao od redovnika 
bosanskih potanje obaviestiti o vjeri i naucih bosanskih Patarena, t^ 
je prema tomu udesio svoj spis. 

Evo to je povod, to je način, kako je razprava u vatikanskom 
rukopisu postala. Torquemada je, obziruć se na nauku patarensku, 
svakomu članku njihove vjere suprotstavio protivan nauk katoličke 
crkve. Taj nauk je on kao thesu postavio na čelo, onda nanizao 
mu naučanje Patarena, ovo osudio i u kratko oprovrgao. Sva raz- 
prava sadržaje „quinquaginta veritates, quibus — kako pisac kaže 
— veluti candidissimis luminaribus propellere illico curaui quinqua- 
ginta errorum contrariorum tenebras''. Ovih 50 članaka obuhvaća 4 FR. EAČKI; 

sve krive nauke „bosanske crkve" glede boga, duhova, tovjeka, 
spasitelja, staroga i novoga zavjeta, iztočnoga grieha, crkve, pape, 
svetotajstva, molitava i obreda crkvenih i života vjernika. A zaklju- 
čuju se riečmi : „Explicit sjmbolum veritatum fidei romane ecclesie, 
quibus Manicheorum quinquaginta reprobantur errores". Ali u našem 
rukopisu izpade list, na kojem bijaše „secunda veritas" ; na dalje 
izpade izmedju sadašnjega 7. i 8. lista jedan list, na kojem se je 
nastavljala „18. veritas" i nadovezala 19. i 20. „veritas", pak se sada 
odmah na 21. preskače. 

Kano uvod u samu razpravu uvršteno je pismo kard. Ivana Tor- 
quemade na papu Pia II., u kojem se povod razprave razlaže. Za- 
ključak pako čini „acceptatio predictarum veritatum cum iuramento 
semper tenendo eas et credendo, facta per Manicheos publice coram 
sanctissimo domino nostro papa Pio". Onda sliedi sam text vjero- 
izpovjesti, koju su ona trojica uglednih Bošnjaka položili u vati- 
kanskoj crkvi sv. Petra u Rimu dne 9. svibnja 1461. god. Ta vjero- 
izpo\jest jest veoma zanimiva. Na kraju vele, da su „confessionis 
promissionisque cartulam" napisali sami vlastitom rukom. Odkle se 
može zaključiti, da jim vjeroizpovjest bješe prevedena iz latinštine, 
pak da su prievod bosanskom azbukvom sami napisali. Toga sada 
neima. 

Sve ovo potvrdjuje pismo, koje je papa Pio II. onoj trojici izdao. 
U pismu se natuca i pomenuta razprava i vjeroizpoMjest. A kako 
su obraćenici prije svoga povratka u domovinu željeli biti primljeni 
pod zaštitu rimske stolice : ovoj se želji njihovoj papa u tom pismu 
odaziva, tč jim za svojega zastupnika u zaštiti i za vrhovnoga su- 
dgu daje samoga kralja Stjepana Tomaša. 

Ovaj prilog za poviest „bosanske crkve" dodajem k onima dvjema, 
koje sam u I. knjizi „Starina" (str. 109 — 140) priobćio, a koji su 
izvadjeni iz rukopisa u mletačkoj knjižnici sv. Marka. ^ Obšimiji 
mletački i ovaj rimski slažu se u tom, što su polemičke naravi, 
s tom ipak razlikom, što se u mletačkom navode prepirući katolik 
i pataren, dočim se u rimskom oprovrgavaju samo bludnje pataren- 
ske s gledišta rimske crkve. Ali i u rimskom ima se gdješto obzir 
na prigovore patarenske, t^ se onda pobijaju. Kimski ima ipak pred ^ Rkp. je međjutim opisao pokojni Valentinelli: Bibliotheca manu- 
scripta ad s. Marcum Venet. (Venet. 1869., II. 54). Pripis u Starinah 
I., 100 popunjujem ovdje po opisu Valentinellovu. Ima se dakle čitati : 
^Fr. Ambrosius conventus de Venetiis^ ; za tiem „Fr. Stephanus đe 
Tergestig". ; DVA NOVA PRILOGA ZA POVIEST BOSANSKIH PATARENA. 5 

mletačkim prednost u tom, što mu je povod i postanak posvema 
jasan, tb se izkljačuje predpostava, da je Patarenom možebit nješto 
podmetnuto. Nauka Patarena u rimskom spomeniku je posvema 
jasno izložena, pa se svako krivo shvaćanje izključuje uz jednako 
jasno izložene članke katoličke nauke. I u tom je velika vriednost 
priloga rimskoga. 

Nti pošto mi bijaše prekratko vrieme za prepisanje cieloga do- 
slovce rukopisa, a osim toga pošto sam uvidio, da kod dokazivanja 
članaka kat. nauke ne ima ništa takova što ne bi bilo poznato sva- 
komu bogoslovu ; pak pošto je za nas najvažnije, da se novim spo- 
menikom utvrdi ili razjasni poviest patarenske crkve : to sam držao, 
da mogu izpustiti bez i najmanjega uštrba stvari obšimo razlaganje 
i dokazivanje bogoslovno. S toga sam iz njega samo ona mjesta po- 
crpao, koja su mi se činila prikladna za razjašnjenje patarenskoga 
vjerovanja. Incipit sifinholum veritatum fidei romane ecdesie, que fuerufU col- 
lecte per reverenđissimum presulem et dotninum đominum Johannem 
de Turrecremata episcopum penestrinum, sancte romane ecclesie car- 
dinalem sancti SixH vulgariter nuncupatum, pro informatione Ma- 
nicheorum. 

Beatissime pater et clementissime domine pontifex. Johannes epi- 
scopus penestrinus, sancte romane eclesie cardinalis sancti Sixti vul- 
gariter nuncupatus, post humilem recomendationem ad pedum oscula 
beatorum. Religiosa illustris regis Bosne fides sciens, quod, ut ait 
Maximus in epistola missa orientalibus, omnes fines terre, qui đomi- 
num sincere receperunt, et ubique terrarum catholici veram fidem 
proiitentes in potestatem romanorum pontificum tanquam in solem 
respidunt, et ex ipso lumine catholice et apostolice fidei recipiunt 
veritatem, hane reuerentiam prefatus illustris princeps tue deferens 
sanctitati tres viros, Manicheorum errore obcecatos, qui apud regni 
sui populos pluris erant estimationis, ad beatitudinis tue thronum 
transmisit, in quo christiana fides semper integra immaeulataque 
permansit, ut inde doctrine tue iubare radiatim depulsis errorum 
tenebris fidei veritatem amplectentes ad ecclesie catholice redirent 
unitatem; aut illius iuditio, si obstinationis pertinatia in suis pesti- 
feris erroribus indurati persisterent, condigna animaduersione corri- 
perentur. Beatitudo tua videns, quod talium non est negligenda cu- 
ratio, illos commisit tribus reverendissimis dominis Cardinalibus, qui 1 6 FR. RAČKI, 

doctrinifl et exhortationibus congmis ad viam disponerent veritatis. 
Placuit autem omnipotenti deo, qui mentium illustrator est, ut pre- 
fati viri post plurimas adliibitas per prefatos reverendissimos doEii- 
nos Cardinales egregias exhortationes salubresque doctrinas supeme 
illustrationis lumine serenati cognoscentes beati Petri sedem esse 
fidei magistram, a qua querendum est et suscipiendum quid credere 
quidue tenere debeant universi fideles, in hane devenerint conclusio- 
nem, ut vellent se doctrine submittere apostolice sedis et ecclesie 
Romane fidem suscipere. Quorum optima et reUgiosa voluntate co- 
gnita beatitudo tua iniunxit michi, ut in paucis coUigerem, quid eis 
proponendum esset de doctrina apostolice sedis, quo fidei catholice 
veritatem agnoscerent et suos profligarent errores. Quod onus et si 
pro sua magnitudine optassem alteri, viribus corporis et ingenio 
litteri8que magis prestanti, iniunctum fuisse, nichilominus sanctitatis 
tue, tum pro deuotione, qua illi aifectus sum, tum quia illi parere 
iure diuino sanxitum est, mandata suscipiens, reuerenter feci ut potui, 
quum multis senectutis incommodis et infirmitatibus fatigatus non 
valui ac pro temporis augustia tante rei, ut par essem, satisfacere. 
Collegi quidem brevi sermone inter alia quam maxima fidei docu- 
menta, que credenda a fidelibus sancta romana docet ecclesia, quin- 
quaginta veritates, quibusque veluti candidissimis luminaribus pro- 
pellere illico curavi quinquaginta errorum contrariorum tenebras, 
quibus quorundam religiosorum prefati regni Bosne relatibus intel- 
lexi, Manicheos ipsos communiter inuolui et deprauari, ut ostenso, 
quam manifeste secta eorum perditissima a luce veritatis apostolice 
sedis et doctrina romane ecclesie aberraret, citius errores suos dam- 
pnarent et vere fidei catholice sinceritatem profitentes ad ecclesia- 
sticam una nobiscum spontanea voluntate concurerent unitatem. Ve- 
rum quia timeo, in presenti opusculo aliquid minus perite ac parum 
apte positum esse, emendari cupio a te, qui preter id, quod Petri 
et sedem tenes et fidem, summo ingenio et sapientia poUes. Quo 
emendato, si emendationis opus habeat, erit offitii tue sanctitatis, 
qui totius orbis magister es, illud predictis viriš exhibere, in quo 
veluti doctrine apostolice speculo apertum šibi intelligant, quid ab 
eis credendum sit, ut corpori mistico Christi incorporari et aposto- 
lice sedis communioni sotiari mereantur. Amen. Explicit epistola ad 
sanctissimum dominum nostrum papam Pium secundum. 

Prima veritas, quam credendam docet sancta romana eccle- 
sia, per quam primus Manicheorum error ei contrarius conuindtur 
hereticus. Primo sancta romana ecclesia credit et credendum docet DVA NOVA PRILOGA ZA POVIEST BOSANSKIH PATARENA. 7 

et precipit, quođ unus solus est verus deus eternus, iimnensus, 
omnipotens, incommutabilis, incomprehensibilis et simplex omnino . . . 
Hine eađem ecclesia romana dampnat et reprobat errorem Mani- 
cheorum asserentium, duos esse deos, quorum unum vocant sunomie 
bonum alterum sunune malum . . . Nec debuit mouere Manicheos ad 
hunc errorem astruendum, quod aUquando in sacra scriptura diabo- 
lus dicatur deus aut princeps mundi creatione quasi creator sit 
mundi . . . 

Tertia^ veritas, quam credendam docet sancta romana eccle- 
sia, per quam tertius Mamcbeorum error ei contrarius conuincitur 
hereticus. Tertio sancta romana ecclesia credit et credendum docet 
et precipit, quod diabolus principalis sit ipse lucifer, et alii demones 
sunt a deo natura creati boni ; sed ipsi per se facti sunt mali . . . 
Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem 
Manicheorum dicentium, quosdam angelos naturaliter malos esse, 
qm non poterant non peccare . . . Nec mouere debuit Manicheos ad 
hunc errorem id, quod dicitur de diabolo Jo(annis) VHI: ille erat 
homicida ab initio et semper malus ; quod autem semper est malum, 
essentialiter esse videtur malum . . . 

Quarta veritas, quam credendam docet sancta romana eccle- 
sia, per quam quartus error Manicheorum ei contrarius conuincitur 
hereticus. Quarto sancta romana ecclesia credit et credendum docet 
et precipit, Luciferum superbie sue indto, mox ut peccauit, de ćelo 
empireo, in quo cum aliis fuerat creatus, deiectum esse in istum ca- 
liginosum aerem cum omnibus sue prauitatis consortibus, in celum 
nuhquam amplius reuersurus . . . Hine eadem sancta romana ecclesia 
dampnat et reprobat errorem Manicheorum dicentium, Luciferum 
ascendisse ad celum et cum deo pugnasse et multos angelos inde 
dedujdsse . . . Nec debuit mouere Manicheum ad hunc errorem 
astruendum illud Ysaie IX., quod in persona Luciferi legitur: in 
celum conscendam et supra astra ćeli exaltabo solium meum . . . 
Nec mouere debuit Manicheos ad hunc errorem astruendum illud 
quod apocalipsis XII. legitur : quod factum est prelium magnum in 
ćelo, Michael et angeli eius, et non preualuerunt ; nec locus eorum 
inuentus est amplius in ćelo . . . 

Quinta veritas, quam credendam docet sancta romana eccle- 
sia, per quam quintus error Manicheorum ei contrarius conuincitur 
hereticus. Quinto sancta romana ecclesia credit et credendum docet Secunda veritas deest in codice. \ et precipit, animas humanas non esse demones, qui de eelo cecide- 
runt, corporibus humanig inclusos, sed esse a deo o^itas, et cor- 
poribus aptatis et formatis in sua creatione infundi . . . Hine eadem 
romana eiMilesia dampnat et reprobat eirorem Manicheorum dicen- 
tium, animas esse demones corporibus inclusos . . . Nec debuit Ma- 
nlcheos ad hunc errorem inducere illud ecclesiastici XVIU. : qiii 
vivit in eternum, creavit omnia simul ; quum illuđ non est intelli- 
gendmn sic, quod omnia creata sint simul per speeiem forme, sed 
vel secmidum materiam vel secundum similitudinem . . . 

Sexta veritas, quam credendam đocet sancta romana ecclesia, 
per quam sextiis Manicheonmi error ei contrarius conuincitur here- 
ticus. Sexto, sancta romana ecclesia eredit et credendum docet et pre- 
dpit, demones nunquam per penitentiam reuersuros siue saluandos . . . 
Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem 
Manicheorum dicentium, angelos m&los in corporibus inclusos per 
baptismum et purgationem ac penitentiam in celum reuersuros . . . 

Septima veritas, quam credendam docet sancta romana eccle- 
sia, per quam septimus Manicheorum error ei contrarius conuincitur 
hereUctts. Sepdmo, sancta romana ecclesia eredit et credendum docet 
et predpit, unum et eundem a(u)etorem esse veteris et novi testa- 
menti . . . Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat 
errorem Manicheorum, qui dampnantes et reprobantes vetus testa- 
mentum dicunt, illud esse a principe tenebrarum . . . 

Oetava veritas, quam credendam docet sancta romana eccle- 
sia, per quam octavus Manicheorum error ei contrarius conuincitur 
heretieuB. Octavo sancta romana ecclesia eredit et credendum docet 
et predpit, angelum, qui apparuit Mojsi in monte Synai, boniuo 
angelum fuisse, per quem dominus Moysi loquebatur . . . Hine eciam 
sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum, 
qui angelum, qui apparuit Moysi in monte Synai, dicunt malum 
fuisse . . . 

Nona veritas, quam credendam docet sancta romana ecclesia, 
per quam nonus Manieheorum error ei contrarius c«nuindtur here- 
ticus. Nono, sancta romana ecclesia eredit et credendum docet et 
precipit, totum nouum testamentum a fidelibus in veneratione susci- 
piendum . . . Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et repro- 
bat errorem et stulticiam Mamebeorum non redpientium totum no- 
uum testamentum sed in parte tantum ; negantes enim Christum de 
muliere natum non recipiunt Chrigti genealogiam seu generationem ; 
unde FaustUB Manicheus excludit ab euangelio Christi totam seriem Jlr- (* ■^• • ^ .-.•"I DVA NOVA PRILOGA ZA POVIEST B08AJN8KIH PATARENA, 9 generationis Christi, et dicit, evangelium Mathei incipere a predica- 
tione Christi, ubi ex tune non dicitur Christus natus, et quod evan- 
gelista Matheufi, cum exordiretur generationem Christi, non fuit 
ausus dicere: initium sancti euangelii, recognoscens, quod generatio 
Christi ad euangelium non pertinebat. Hec Faustus dicit, ut refert 
Augustinus in libro primo eontra Faustum . . . Unde manifestissimum 
est, Manicheos evangelium Christi non plene suscipientes tanquam 
pessimos hereticos merito venire condempnandos . . . 

Đecima veritas, quam credendam docet sancta romana eccle- 
sia, per quam decimus Manicheorum error ei contrarius conuincitur 
hereticus. Decimo, sancta romana ecclesia credit et credendum docet 
et precipit, patres et prophetas veteris testamenti bonos, laudandos 
et comendandos fore . . . Hine eadem romana ecclesia dampnat et 
reprobat errorem Manicheorum condempnantium patres et prophetas 
veteris testamenti . . . Non debuit autem mouere Manicheos ad pre- 
fatum errorem illud Jo(annis) X., quod Christus ait: quotquot ve- 
nerunt ante me, fures fuerunt et latrones, quum non est intelligendum 
hoc de prophetis a deo missis, sed de illis, qui fuerunt pseudopro- 
phete . . . 

Undecima veritas, quam credendam docet sancta romana 
ecclesia, per quam undecimus Manicheorum error ei contraiius con- 
uincitur hereticus. Undecimo, sancta romana ecclesia credit et cre- 
dendum docet et precipit, beatum Joannem baptistam bonum et 
sanctum fuisse et esse .... Hine eadem sancta romana ecclesia 
dampnat et reprobat errorem Manicheorum dampnantium Joannem 
baptistam, ita ut dicant, quod non est aliquis diabolus in infemo 
peior eo . . . 

Duodecima veritas, quam credendam docet sancta romana 
ecclesia, per quam duodecimus Manicheorum error ei contrarius 
conuincitur hereticus. Duodecimo, sancta romana ecclesia credit et 
credendum docet et precipit, Adam propter transgi-essionem diuini 
preeepti in esu uetiti cibi fuisse expulsum de paradiso .... Hine 
eadem sancta roir ^pclesia dampnat et reprobat errorem Mani- 
cheorum dicentium^ignum scientie boni et mali fuisse mulierem, et 
quod Adam eognouit eam et propter hoc expulsus fuerit de pa- 
radiso ... 

Tertia decima veritas, quam credendam docet sancta ro- 
mana ecclesia, per quam tertius decimus Manicheorum error ei con- 
trarius conuincitur hereticus. Tertiodecimo, sancta romana ecclesia 
credit et credendum docet et precipit, beatam Mariam non angelum j I, 

■ k m 


' irA 


•^,», 

'4:^ .'A 


» 'ti ■'< 'f:JŠM ^ 10 

hnmt fitA mmImeaL qae lir^ amtefit et ^v^ tffait . . . ffinc 
i»Miani iancta irnana eeeksa đaflqwiat et fc|«v)i»t urni g m Mani- 
diMflion đkentioBi. beatan Manaa mq ■afierai sen fraiinain 
/aiMe. sed angelmii .... 

Qoarta đeeiraa reritas. qiiaai er filnulafi đocet sancta 
romana eedena. per qiiam qiia]tiis đedmos Haiiitheoniii om- d 
rotttrznan anmt^ i iiur beretkoa. OoaitodecmiD. sanda nmana ecde- 
ftia eredit et eredenđmii đocet et predpit qiiođ filins dei pro bamaid 
genem fisihste Teram et perfectam hnraanam natunon. sai Tanm 
eorpUA et veram anhnaiii rationalon. in Teritate susceiMt . . . ESnc 
eađeni romana ecelena dampnat et reprobat errami Mamcheonnn 
đieentimn, Dei fiiiimi non Teram eorpus sed fiantastiaim snscepisse 
« ^ . « Non đebuH autem mooere Manieheos ad hnnc eiiuiem astm- 
endmn^ qiiod apoirtoliiA đicit ad Pfailippenses 2* de Christo loqaens, 
rjuod in imnilitadinem hominis est factns, quomam similitado iDa 
non intelligitor fiimilituđo fantastica sed similitado, qae eiprimat 
veritatem humane nature in Christo per modum. qao omnes, qai vere 
in humana natura exi8tunt, similes in spede esse dicontor . . . 

Quinta đecima veritas, quam credenđam docet sancta ro- 
mana ecclesia, per quam quintusdecimus ilanicheorum error ei con- 
trarius conuindtur hereticus. Quintodeeimo, sancta romana ecclesia 
eredit et eredendum docet et predpit, dei filium pro salate humani 
generi« vere passum et mortuum, vere re8urrexisse et descendisse 
ad inferos et tandem ad celos ascendisse . . . Hine eadem sancta 
romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum dicen- 
tium, Christum non veraciter passum nec mortuum nec descendisse 
ad inferos nec in celos ascendisse, sed quod omnia fecerit, apparere 
fantastice; quod necesse fuit eis iia đicere presuposito apud eos 
illo dampnatissimo errore precedenti, seu quod dei filius non verum 
eorpus suscepisset .... 

Sextadecima veritas, quam cređendam docet sancta romana 
ecclesia, per quam sextusdecimus Manicheorum error ei contrarius 
eonuincitur hereticus. Sextođecimo, sancta romana ecclesia cređit et 
eredendum docet et precipit, quođ una est fiđelium uniuersalis ec- 
clesia, extra quam nullus omnino saluatur .... Hine eadem sancta 
romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum đicen- 
tium, apud eos esse dei ecclesiam .... 

Decimaseptima veritas, quam credenđam docet sancta 
romana ecclesia, per quam decimus septimus Manicheorum error ei 
contrarius conuindtur hereticus. Đedmoseptimo, sancta romana ecde- DVA NOVA PRILOGA ZA POVIKST BOSANSKIH PATABENA. 11 

sia cređit et credendum docet et precipit, tocius ecclesie universalis 
capud et principem ac Christi vicarium generalem esse romanum 
pontificem . . . Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et re- 
probat errorem Manicheorum dicentium se successores apostolorum 
et snum heresiarcham episcopum ecclesie dei et vicarium et succes- 
sorem Petri. Cuius erroris stultitia manifesta est, primo in ea parte, 
in qua se apostolorum successores presumptuose dicunt, quum, cum 
nec Christi nec apostolorum fidem teneant, sed errores omnino eorum 
doctrine contrarios, non vitam ipsorum imitantur, non virtutes, sed 
sub palUo ypocrisie immundissimam et superbissimam vitam ducant, 
manifestum est, quod false et mendose se apostolorum iactant suc- 
cessores, unde potius dicendi sunt pseudoapostolorum , et maxi- 
morum, qui unquam fuerunt, pessimorum hereticorum sectatores. 2° 
Prefati erroris stulticia execrabilis patet in ea parte, in quo dicunt 
eorum heresiarcham episcopum ecclesie, tum patet ex dictis, tum 
quia, ut dicit beatus Cyprianus, heretici et scismatici, eiusmodi sunt 
Manichei, nichil habent potestatis et iuris in ecclesia dei. Unde cum 
ipse cum suis sequacibus extra ecclesiam sit, non dubium, quod inter 
aduersarios et antichristos conputandi omnes veniant. Preterea prefati 
erroris stulticia ex illo maxime coUegitur, et in quo maxime ipsi 
condempnandi ut heretici veniunt, quod romanam ecclesiam non 
cognoscant caput omnium fidelium et matrem omnium ecclesiarum 
fideique magistram . . . 

Decima octava veritas, quam credendam docet sancta ro- 
mana ecclesia, per quam decimusoctavus Manicheorum error ei con- 
trarius conuincitur hereticus. Decimo octavo, sancta romana ecclesia 
credit et credendum docet et precipit, romanam ecclesiam sanctam 
esse in fide Christi et prelationis auctoritate usque in finem seculi 
firmiter permansuram .... Hine eadem sancta romana ecclesia 
dampinat et reprobat errorem Manicheorum dicentium, romanam 
ecclesiam ... (Deest unum folium intra 7 et 8). 

(Continuatur „vicesima prima veritas" de imaginum in ec- 
clesia usu, quem Manichei damnabant). „Unde non est apud eccle- 
siam ronianam eiusque filios imaginum usus, qui erat apud ydolatras, 
quia ydolatre adorabaht ymagines credentes in eis aliquod numen 
esse propter responsa, que demones in eis dabant, et propter ali- 
quos alios mirabiles eflfectus, quos faciebant . . . Nec mouere de- 
buit Manicheos ad respuendum Christi et sanctorum ymagines, quia 
prohibitum sit in lege veteri, Exodi 20, similitudinem aliquam deo 
aut ymaginem fieri, quoniam tune, cum deus non esset incamatus. 12 FR. RAČKI, 

et per consequens infigurabilis erat, unde non poterat ei jmago poni 
. . . Unde Đamascenus dicit, quod Lucas depmxit yinaginem Ghristi 
et beate Virginis, et Christus ymaginem suam Abarago regi đirexit, 
ut dicitur in ecclesiastica historia. 

Vicesima secunda veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam vicesimus secundus Manicheorum error 
ei contrarius conuincitur hereticuB. Vicesimo seeundo, sancta romana 
ecdesia credit et credendum docet et precipit, crucis signaculum 
venerandum esse in ecclesia a fidelibus, utpote in quo salns mimdi 
pependit . . . Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et repro- 
bat errorem Manicheorum dicentium, signaculum crucis earacterem 
esse diaboli. Magna profecto est huius erroris stultida et horren- 
dum impietatis sacrilegium, ut crucis signaculum, per quod salutis 
sumpsimus sacramentum, quod yexilliim est christiani populi et framea, 
qua contra hostem sortimur bellum, per quam infemus spoliatur et 
redemptis obturatur, demones terrentur, comprimmitur, vincuntur et 
conculcantur, et cum quo omnia christiane religionis sacramenta, 
que cum chrismatis unctione prestantur, sacerdotali ministerio per- 
ficiuntur, earacterem dicat esse diaboli. Plane verum dicit apostolus 
prima Corinth.) 1. quod verbum crucis pereuntibus stulticia est, bis 
autem, qui salui fiunt, id est nobis, virtus dei est. Erraverunt stulti 
Manichei in hoc loco, quod signum crucis consideraverunt quantum 
ad intentionem et opinionem infidelium, ut scilicd; erat obprobrium 
Ghristi; debuissent autem aliud considerare, quantum ad effectum 
nostre salutis, et sic reperissent in eo, quod diuina virtus esset, qua 
Christus de hostibus triumphauit . . . Non debuit autem mouere Ma- 
nicheos ad hunc errorem, quod de signo crucis nulla in scriptura 
sacra mentio fiat, quia licet sacra scriptura veteris ac novi testa- 
menti non fecerit mentionem explicitam de signo crucis, sed tamen 
canonica(m) nichilominus signum crucis originem videtur traxisse de 
veteri testamento, quia cum angelus deberet ocddere primogenita 
Egipti, de mandato domini preceptum est iiliis Israel, utrumque 
postem domus liniri de sanguine agni ad modum thau littere, que 
est ad modum crucis. Exodi XII. Et simile legitur Ezechielis nono. 
In novo vero testamento usus signi crucis in ecclesia eadem tradi- 
tione introductus est, (qua) usuis ymaginum, de quibus in precedenti 
veritate dictum est. 

Vicesima tertia veritas, quam credendam docet sancta 
romana acclesia, per quam vicesimus tertius Manicheorum error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Vicesimo tertio, sancta romana eccle- I DVA NOVA PBILOGA ZA POVIBST BOSANSKIH PATARENA. 13 

sia credit et credendum docet et precipit, conuenientissimum esse, 
ut in ecclesia diuine laudes competentibus horis etiam cum cantu 
domino persoluantur . . . Hine eađem sancta romana ecclesia dampnat 
et reprobat errorem Manicheorum, qui condempnantes officium diui- 
num et laudes et cantica dicunt, quod omnia sint contra euangelium 
Christi et doctrinam eius; Ghristus enim docuit discipulos breviter 
orare dicendo solam orationem dominicam. Quantum autem bis pes- 
simi et stulti heretici honori dei et sanctorum detrahant, et quam 
execrabilis sit eonim error, officia ecclesiastica, laudes diuinas in 
ecclesia deridentes et condempnantes, nonnisi insanus ignorat . . . 

Vicesima quarta veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam vicesimus quartus Manicheorum error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Vicesimo quarto, sancta romana 
ecclesia credit et credendum docet et precipit, reliquias sanctorum, 
que romani pontificis auctoritate sunt aprobate, publice venerari . . . 
Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem 
Manicheorum, qui sanctorum venerantes (sic! venerandas) reliquias 
derident et dampnant . . . 

Vicesima quinta veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam vicesimus quintus Manicheorum error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Vicesimo quinto, sancta romana 
ecclesia credit et credendum docet et precipit, beatam Virginem et 
sanctos in ecclesia venerari . . . Hine eadem sancta romana ecclesia 
dampnat et reprobat errorem Manicheorum, qui huiusmođi venera- 
tionem sanctorum, que in ecclesia per fideles fit, dampnant et deri- 
dent dicentes, quod solus deus sit adorandus et colendus . . . 

Vicesima sexta veritas, quam credendam docet sancta ro- 
mana ecclesia, per quam vicesimus sextus Manicheorum error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Vicesimo sexto, sancta romana eccle- 
sia credit et credendum docet et precipit, nullimi angelmn aut ho- 
minem purum adorandum adoratione latrie . . . Hine eadem sancta 
romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum, quorum 
maiores faeiunt se adorari a popularibus dicentes, se esse absque 
omni peceato, et quod spiritum sanetum habent in se ipsis. Huius 
erroris et supersticionis stulticia ex multis colligitur. Magna plane 
eorum cecitas videtur, quod sanctos, qui deo iam sunt in beatitu- 
dine assotiati et fuerunt veri ministri omnipotentis dei, venerari a 
fidelibus prohibeant, et se ipsos, maximos peceatores, sehismatieos et 
hereticos, plenos demonio, a simplieibus populis faeiant adorari . . . 14 FE. BAČKI, 

Vicesima septima (veritas), quani credendam đocet sancta 
romana ecclesia,* per quam vicesimus septimuB Manicheorum error 
ei contrarius conuincitur hereticus. Vicesimo septimo, sancta romana 
ecclesia credit et credendum doeet et precipit, sacramenta ecclesia- 
stica conuenienter a deo instituta esse qua£i quedam medicamenta, 
in quibu£ sub documento rerum corporalium diuina virtus secrecius 
indigne (! digne) ea suscipientibus salutem operatur ; unde a secretis 
virtutibus sacramenta dicuntur . . . Hine eadem sancta romana eccle- 
sia dampnat et reprobat errorem Manicheorum dampnantium eccle- 
siastica sacramenta . . . Prefati erroris stultitia orta est ex magna 
cecitate Manicheorum, qui profecto, si intellectiim tenebris obscura- 
tum non haberent, necessitatem eccleBiasticorum sacramentorum co- 
gnouisfient . . . 

Vicesima octava veritas, qiiam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam vicesimus octavus Manicheorum error 
ei contrarius conuincitur hereticus. Vicesimo octavo, sancta romana 
ecclesia credit et credendum docet et precipit, quod verus baptismus, 
sine quo regulariter nullus regeneratur in spiritualem vitam, eat, qui 
datur in ecclesia in aqua cum inuocatione sancte et indiuidue trini- 
tatis, scilicet patria et fUiis et spiiitus sancti . . . Hine eadem sancta 
romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum, qui 
condempnant baptismum datum in aqua dicentes, Olum esse bap- 
tismum Johannis, in quo nullus potest saluari. Isti ^orantissimi 
homines verum dicerent, f,i baptismus m ecclesia đaretur in aqua 
tantum, sicut baptismus Johannis; sed sic non est, quia baptismus 
verus Christi non datur in aqua tantum, sed in aqua et špiritu 
sancto . . . 

Vicesima nona veritas, quam credendam docet sancta ro- 
mana ecclesia, per quam vicesimus nonus Manicheorum error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Vicesimo nono , sancta romana 
ecclesia credit et credendum docet et precipit, quod baptismus 
a Christo institutus, sine quo, actu suscepta (sic! suscepto) vel 
desiderio vel voto, non est salus hominibus, ex institutione Christi 
debet fieri in aqua . . . Hine sancta romana ecclesia dampnat et re- 
probat errorem Manicheorum dicentium, baptismum Christi esse, 
quod fit inter eos absque aqua cum impositione libri evangeliorum 
supra pectus baptizandi et cum unpositione manuum . . . "1 ' Cođex hsbet: „Vicesima septima aancta romasa ecclesia credit et 
credendum docet sancta romana ecclesia . . ." •B^Tr>-%r.''r 

ili' DVA KOVA PRILOOA ZA POVIEST BOSANSKIH PATABEKA. 15 


Tricesima veritas, quam credendam docet sancta romana 
ecclesia, per quam tricesimus Manicheorum error ei contrarius co- 
nuindtur hereticus. Tricesimo, sancta romana ecclesia credit et cre- 
dendum docet et precipit, quod per nullum alium baptismum quam 
Christi, qui in aqua institutus est et evangelicis verbis consecrator, 
actu vel voto susceptum, potest quis salutem consequi . . . Hine eadem 
sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheonmi 
dicentium, per baptismum eorum consequi miumquemque remissio- 
nem peccatorum, et eifici ita sanctum, sicut fuit beatus Petrus . . . 

Tricesima prima veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam tricesimus primus Manicheorum error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Tricesimo primo, sancta romana 
ecclesia credit et credendum docet et precipit, quod baptismus in 
ecclesia datus in aqua sub inuocatione sancte trinitatis non soliun 
adultis sed eciam paruulis prodest ad vitam etemam . . . Hine eadem 
sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum 
dicentium, quod puer ante annos discretionis non potest saluari . . . 
Nec debuit mouere Manicheos ad negandum paruulis viam salutis, 
quod dicitur Marci ultimo : qui crediderit et baptizatus fuerit, saluus 
erit ; et paruuli credere non possint ; quoniam licet in adultis requi- 
ratur fides personalis, paruulis tamen sufficit fides aliena . . . 

Tricesima secunda veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia; per quam tricesimus secundus Manicheorum error 
ei contrarius conuincitur hereticus. Tricesimo secundo, sancta ro- 
mana ecclesia credit et credendum docet et precipit, quod virtus bap- 
tismi non (a) ministrorum baptizantium meritis pendeat, sed a sancte 
trinitatis, sub cuius inuocatione datur, auctoritate et virtute passionis 
Christi ; unde a quocunque siue heretico siue scismatico aut quocunque 
facinoroso, forma et intentione ecclesie servatis, fuerit coUatus, pro- 
ficit ad salutem . . . Hine sancta romana ecclesia dampnat et repro- 
bat errorem Manicheorum dicentium, totam sanctitatem et virtutem 
baptismi fieri baptizato pro meritis baptizantis . . . 

Tricesima tertia veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam tricesimus tertius Manicheorum error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Tricesimo tertio, sancta romana ec- 
clesia credit et credendum docet et precipit, peccata baptizantium in 
nullo preiudicare baptizatis . . . Hine eadem sancta romana ecclesia 
dampnat et reprobat errorem Manicheorum dicentium, quotiens 
baptizans peccat, totiens anime ab eo baptizate, eciam posite in bea- 
titudine, de ćelo cadant in infemum . . . ''•♦.- ■ o 


.v'»X 


* 

li .-■< ,-/j •*^ i- \ . 

.V, ■ 'f'^'^A i 16 PR. miJKi, 

Tricesima quarta veritas, quaiii credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quain tricesimus quartus Manicheonim error 
ei contrarius conuincitur hereticus. Tricesimo quarU>, sancta romana 
ecclesia credit et credendum docet et precipit, quod sacramentam 
bapdsmi non est iterandum, et eos, qui post baptismum io peccata 
labuntur, non per rebaptizationem sed per penitentiam posse consequi 
veniam peccatorum . . . Hine sancta romana ecclesia dampnat et re- 
probat errorem Manicheonim dicentium, quotiens baptizans peccat, 
totiens oportet ab eo baptizatus rebaptizari . . . 

Tricesima quinta veritas, quam credendam docet sancta ro- 
mana ecclesia, per quam tricesimus quintus Manicheonim errorei con- 
trarius conuincitur hereticus. Tricesimo quinto, sancta romana eccle- 
sia credit et credendum docet et precipit, sacramentum eonfinnationiB 
dandum esse renatis per baptismum ad robur et gratie incrementum 
. . . Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat erro- 
rem Manicheonim, contempnentium sacramentum confirmationis . . . 

Tricesima sexta veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam tricesimus sextu8 Manicheonim error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Tricesimo 8exto, sancta romana ec- 
clesia credit et credendum docet et precipit, sacramentum eucharistie 
venerandum esse in ecclesia, in quo sub speciebus panis et vini vera- 
citer continetur corpus Christi venun et verus sanguis eius .... Hine 
eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Mani- 
cheonim, qui negantes hoc sacramentum dicunt, quod corpus Christi 
non potest contici in pane ; et si potest confici, non debemus eum 
commedere. 

Tricesima septiina veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam tricesimus septimus Manicheonim error 
ei contrarius conuincitur hereticus. Tricesimo septimo, sancta rom^a 
ecclesia credit et credendum docet et precipit, sacramentum peni- 
tentie quoad eius partes, scilicet confessionem, contricionem et satis- 
factionem universis tidelibus esse necessarium, qui post susceptum 
baptismum lapsi sunt in moilale peccatum . . . Hine eadem sancta 
romana ecclesia damnat et reprobat errorem Manicheonim, qui sa- 
cramentum penitentie contcmpnentes per suas stultas rebaptizationes 
dicunt remitti peccata ... 

Tricesima octaua veritas, quam credendam docet sancta ro- 
mana ecclesia, per quam tricesimus octauus Manicheonim error ei con- 
trarius conuincitur hereticus. Tricesimo octauo, sancta romana eccle- 
sia credit et o^denđnm docet et precipit, sacramentum extreme uncti- DVA NOVA PRILOGA ZA POVIBST BOSANSKIH PATARENA. 17 

onis in ecclesia venerandum, et fidelibus infirmis, quuin de periculo 
eorum timetur, conferendum esse . . . Hine eadem sancta romana 
ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum contempnentium 
hoc sacramentum . . . 

Tricesima nona veritas, quam cređendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam triceslmus nonus Manicheorum error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Tricesimo nono, sancta romana eccle- 
' sia credit et credendum docet et precipit, sacramentum ordinis vene- 

randum in ecclesia dei, septem spiritualium ordinum gradus sine 
ordines complectens, videlicet psalmistatum, exorcistatum, hostiaria- 
. tum et acolitatum, subdiaconatum, diaconatum et presbiteratum, et 

\ supra sacerdotalem episcopalem dignitatem esse dicit .... Hine 

eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Mani- 
cheorum, qui contempnunt sacramentum ordinis .... 

Quadragesima veritas, quam cređendam docet sancta ro- 
mana ecclesia, per quam quadragesimus Manicheorum error ei con- 
trarius conuincitur hereticus. Quadragesimo, sancta romana ecclesia 
credit et credendum docet et precipit, sacramentum matrimonii in 
ecclesia honorabile esse, et actum matrimonialem posse fieri sine pec- 
cato . . . Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat 
errorem Manicheonmi dicentium, matrimonium camale esse adulte- 
rium .... Nec mouere debuit Manicheos ad hunc errorem, quod 
apostolus ait primo ad Corinthios VH : Propter fomicationem unus- 
quisque habeat uxorem et unaqueque mulier suum virum . . . 

Quadragesima prima veritas, quam cređendam docet 
sancta romana ecclesia, per quam quadragesimus primus Manicheo- 
rum error ei contrarius conuincitur hereticus. Quadragesimo primo, 
sancta romana ecclesia credit et credendum docet et precipit, non 
omnia peccata hominum mortalia esse sed quedam mortalia et que- 
dam venialia .... Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et 
; reprobat errorem Manicheorum dicentium, omne peccatum esse 

mortale . . . 
Quadragesima secunda veritas, quam cređendam docet 
. sancta romana ecclesia, per quam quadragesimus secundus Maniche- 

f orum error ei contrarius conuincitur hereticus. Quadragesimo secundo, 

1 sancta romana ecclesia credit et credendum docet et precipit, ličite 

f in ecclesia fieri excommunicationem contra contumaces et incorrigi- 

biles . . . Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat 
} errorem Manicheorum, qui negantes omnem auctoritatem ecclesie 

dicunt, neminem debere exconmiunicari .... Neque mouere debuit 

8TARINB KNJ. XIV. 2 18 PR. eaCei, 

Manicheos ad hunc errorem illud ad Romanos XII: Benedicite et 
noUte maledicere . . . 

Quadrage8ima tertia veritas, quam credendam docet 
sancta romana ecclesia, per quaJii quadrage8imus tertius Maniche- 
orum error ei contrariiis conuincitur hereticus. Quadragesimo tertio, 
sancta romana ecclesia credit et credendum docet et predpit, usum 
camium tempore debito aut cmusciinique alterius cibi usum non 
reiiciendum aut dampnandum esse . . . Hine eadem sancta romana 
ecdeeia dampnat et reprobat errorem Manicheorum, qui dampnantes 
' esum camium dicunt, quod quicunque commedunt cames vel caseum 
vel lacticinia non possunt saluari sine baptizatione eorum . . . 

Quadragesima quarta veritas, quam credendam doc«t 
sancta romana ecclesia, per quam quadrage8imus quartus Maniche- 
onlm error ei contrariua conuineitur hereticus. Quadragesimo quarto, 
sancta romana ecclesia credit et credendum docet et precipit, omnes 
bomines cum propriis resurrecturos corporibus, que nunc gestant . . . 
Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem 
Manicheorum, qui negantes resurrectionem dicunt, quod eorpus, quod 
nunc moritur, nunquam resurget sed aliud spirituale . . . Non debuit 
autem mouere Manicheos ad hunc errorem illud primi ad Corinthios 
3 : Caro et sanguis regnum dei non possidebunt . . . 

Quadragestma quinta veritas, quam credendam docet 
sancta romana ecclesia, per quam quadrage&imus quintus Maniche- 
orum error ei contrarius conuincitur hereticus. Quadragesimo quinto, 
sancta romana ecclesia credit et credendum docet et precipit, locum 
pui^atorii esse in alia vita, in quo homines de culpis, de quibu8 
hic non est plene satisfactum , purgentur . . . Hine eadem sancta 
romana ecclesia damnat et reprobat errorem Manicheorum negantium 
purgatoriiun esse ; dicunt enim nullam vlam mediam esse inter celum 
et infemum . . . 

Quadragesima šesta veritas, quam credendam docet 
sancta romana ecclesia, per quam quadragesmius sextus Manicheo- 
rum error ei contrarius conuincitur hereticus. Quadragesimo sexto, 
sancta romana ecclesia credit et credendum docet et precipit, sufFra- 
gia, que fiunt in ecclesia per viuos, prodesse defunctis, qui sunt in 
purgatorio . . . Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et re- 
probat errorem Manicheorum contempnentium suffra^ ecclesie, que 
facit pro defunctis . . . 

Quadragesima septima veritas, quam credendam docet 
sancta romana ecclesia, per quam quadragesimus septimus Maniche- DVA NOVA PRILOGA ZA POVIBST BOSANSKIH PATARENA. 19 

orum error ei contrarius conuindtur hereticus. Quađragesimo sep- 
timo, sancta romana ecclesia cređit et credendum docet et precipit, 
lidtum esse occidere homini animalia irrationalia .... Hine eadem 
sancta romana ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum 
đicentium, peccatum esse mortale interficere animalia vel aues vel 
caa sdndere oua .... 

Quadragesima octaua veritas, quam credendam docet 
sancta romana ecclesia, per quam quadragesimas octauus Maniche- 
orum error ei contrarius conuincitur hereticus. Quadragesimo octauo, 
sancta romana ecclesia credit et credendum docet et precipit, licitum 
esse malos auctoritate publica occidere . . . Hine eadem sancta romana 
ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum dampnantium 
iustitiam sanguinis per seculares prindpes . . . Nec debuit mouere 
Manicheos ad hunc errorem illud, quod dicitur Exodi 20 et Deu- 
tronomii 4 : non occides, quum id intelligitur auctoritate propria et 
sine causa . . 

Quadragesima nona veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam quadragesimus nonus Manicheorum error 
ei contrarius conuincitur hereticus. Qaudragesimo nono, sancta romana 
ecclesia credit et credendum docet et precipit, in multis casibus lici- 
tum esse iurare et iuramenta etiam exigere . . . Hine sancta romana 
ecclesia dampnat et reprobat errorem Manicheorum dampnantium 
omne iuramentum . . . 

Quinquagesima veritas, quam credendam docet sancta 
romana ecclesia, per quam quinquagesimus Manicheorum error ei 
contrarius conuincitur hereticus. Quinquagesimo, sancta romana eccle- 
sia credit et credendum docet et predpit, elemosinas facere et mi- 
sericordie opera indigentibus exhibere esse deo gratum et vite eteme 
meritorium .... Hine eadem sancta romana ecclesia dampnat et 
reprobat errorem Manicheorum, qui prohibentes elemosinas fieri opera 
inisericordie respuunt et condempnant . . . Hee sunt, beatissime pater, veritates breviter et festinanter per 
me collecte, quas in scola romane ecclesie catholicas didici, quas- 
que nisi Manichei, quorum informationis gratia sunt collecte, inte- 
gras reuerenter susceperint, merito a tua sanetitate veniunt pena 
condigna plectendi. 

Explieit si/mbolum veritatum fiđei romane ecclesie, quibii8 Mani- 
cheorum quinquaginta reprobantur errores. 


V. '-H^ V i 20 FR. RAČKI; 

8eqtdtur acceptatio predictarum veritatum cum iuramento semper 
tenendo eas et credendo, facta per Manicheos publice coram sanctis- 
simo domino nostro papa Pio. 

Nos Georgius Chuchignich, Stoysauus Turthchouich et Bađmilus 
Vegichnich, regni Bosne, cognoscentes diuine illustrationis gratia Ma- 
mcheonim errores, quibus qtiasi a natiuitate nostra inuoluti tene- 
bamur, fore pestiferos et đampnatissimos , utpote catholice fidei 
aduersos, et hoc ipsum matura deliberatione pertractantes animarum 
nostramm saluti desideriis permoti prompta et spontanea voluntate 
accipimus firmiterque credimus qmdquid romana ecclesia, que fide- 
limn omnium mater est et magistra, credit et tenet et tenendum 
docct atque precipit, maxime illas quinquaginta veritates, contra 
quinquaginta Manicheorum errores de prefate ecclesie romane doc- 
trina collectas, nobis presentatas et per interpretem venerabilem virum 
dominum Lucam de Tolentis nobis fideliter declaratas et expositas, 
quas veras et catholicas esse credimus et tenemus ; quarum contra- 
ria dogmata, de quibus nos tanquam Maniehei infamati sumus, ana- 
thematizamus erronea et heretica esse censentes, eorumque profes- 
sores et sectatores eterno anethemate dignos esse censemus. Verum 
ne simulate nos reuersos ad fidem et unitatem romane ecclesie aut 
ficte predictos Manicheorum errores abnegasse aliquis credat, spon- 
demus et sub anathematis obligatione promittimus et vouemus tibi 
summo pontifici, benignissimo patri, Pio secundo, quem verum Jhesu 
Christi vicarium et beati Petri successorem firmiter credimus, tuis- 
que successoribus, nos nunquam, quorum libet persuasionibus vel quo- 
cunque alio modo, a predicte romane ecclesie doctrina recedere vel 
contrauenire aut contrafacere ; item quod nec alios ad contradicendum 
et ad repugnandum quolibet persuadebimus ; ymmo sub eadem fidei 
forma pronuttimus, quod onmes, quos Manicheorum erroribus exce- 
catos nouerimus, potissime Bosnenses, ad romane ecclesie fidem et 
doctrinam, quantum commode poterimus, reuocabimus et inducemus, 
prout nobis ex alto gratia fuerit concessa. Jurantes ergo per omni- 
potentem deum, patrem et filium et spiritum sanctum, unum verum 
deum, creatorem omnium visibilium et inuisibilium creaturarum, et 
per hec sancta quatuor euangelia, que manibus nostris tangimus, 
promittimjs, sicut ante diximus, quođ in doctrina et unitate romane 
ecclesie, ad quam nunc, duce Christo, reuersi sumus, semper firmiter 
manebimus. Quod si, quod absit, ab hac nos sancta doctrina et uni- 
tate catholice ecclesie recedere, contrarium sentientes aut predican- 
tes, aliqua excusatione vel argumento contigerit, periurii et anathematis s 'rmtm9Wl^, DVA NOVA PRILOGA ZA POVIBST BOSANSKIH PATARENA. 21 

reatum incurrentes, non modo eteme pene obligati inueniamur, sed 
etiam penanim, quibus relapsi in lieresim soliti sunt, periuril tene- 
amur obnoxii. Hane autem confessionis promissiomsque nostre car- 
tulam nostris manibus scriptam tibi suinmo pontifici, domino nostro, 
Pio secundo in presencia omnium istorum reueredissimorum reuere- 
dorumque patrum ad perpetuam rei memoriam tradimus, humiliter 
supplicantes, ut nos ouićulas tuas, ex simplicitate potius quam ex 
malitia a via veritatis aberrantes, patema pietate suscipias et mi- 
sericorditer iubeas pertractari. Amen. Factum Kome in ecclesia 
sancti Petri die IX. mensis Maii anno dfii 1461. U. 

Rukopis bosanskoga „krstjanma Radosava". 

Ruski književnik Vladimir Stasov, koj se je prošloga ljeta bavio 
njekoliko dana u Zagrebu, pk odavle prešao u Italiju, obaviestio me 
bio iz Petrograda, da je u knjižnici sbora de Propaganda fide u 
Rimu naišao bio na rukopis nikakovim brojem neoznačen, pisan 
ćirilicom a za njega zanimiv radi nakićenib iniciala ; taj rukopis da 
je po jednom pripisu, koj mi bijaše priobćio, pisan rukom bosanskoga 
Patarena Radosava za suvjerenika mu Gojsaka „u dni krala Tomaša 
i dida Ratka". (Vidi moju obaviest u „Viencu" 1880* broj 33., 
str. 535).* 

Dobivši ovu obaviest bio sam se odmah radi potanje upute obra- 
tio na prijatelja kanonika Dragutina Parčića; a desivši se ovoga ljeta 
u Rimu niesam propustio, da s njim pohodim knjižnicu i taj ruko- 
pis prema kratkomu vremenu letimice pregledam moleći svoga druga, 
da mi prepiše što mi se je za ta studija činilo koristno. A on se ovoj 
molbi dragovoljno odazva, na čem budi mii iskrena hvala. * Taj rokopis spominje već J. Dobrovsky (Instltutiones linguae sla- 
vicae vet. dial. Vindobonae 1852. XVI.): „Cjrillicum Bosnensem par- 
vum cođicem graeci ritus apnd se eititisse Matth. Sovich refert. Com- 
plectebatur is apocalypsim cmn initio evangelii s. Joannis. Seripsit enm 
Rađosav Christianus Gonsavo Cristiano diebus regis Tomas et avi Ratko. 
In postremo folio versns 13 c. II. epist. ađ Titum glagolitico eha- 
ractere, seđ non obvio, perscriptuB est". Po Sovicu, bivšem učeniku 
kolegija đe propaganda^ imao rukopis doći u njegovu knjižnicu. Kukopis je od hartije u 16-ni, fanade 59 listova, koji bu arab- 
skimi brojevi označeni. Pisan je širinom lista, samo prva strana 41. 
lista imade dva stupca. Na svakoj strani imade od prilike 15 do 16 
redaka. Pismo je bosanska bukvica stajaća. Rukopis bit će iz XV. 
vieka t. j. dobe, koju sam pripis naznačuje. 

Na drugoj na ime strani lista 58., dakle pređposljednjega, Čita se 
taj pripis : Ch KHHrH nnae f aftocask KphCTHiiiiiiii> roHciKV K^hciHviiNis ; 
s nHcauG ce b nm r/^i ipiiiiii tousmii h iflffl paiKA. rcnofto, aKO cauh 
^10 Aoae nocTARHo, hehohtg ce touh h' nopBmTii, epe uh era psi|M 

Tfl8XHII TCKGbe; VTHTG H EltArOCHORHTC , A »CL EOrh siirOCIlOKH S BBRM 

auHii''. 

Iz ovoga se dakle pripisa na kraju rukopisa vidi, da ga je pisao, 
kano Što je navedeno „krkstijanin" t. j. Pataren imenom Rađosav 
za krstijanina ili Patarena Gojsaka u vrieme bosanskoga kralja To- 
maša i glavara, ili „diđa" bosanskih Patarena imenom Ratka. 
Pisan bijaSe dakle za živu(tega Tomaša t. j. posije 1443 a prije 
1461. godine. Uz onaj pripis bosanski, pred kojim vidi se slika 
predstavljajuća čo^eka sjedećega na stolcu, čita se drugi kasniji 
latinski: ,Thomas rex cepit regnare 1443." 

Taj pripis odkriva nam za poviest bosanskih Patarena dva nova 
imena, na ime njihova biskupa Ratka i vjernika Gojsaka. Tiem se 
Radko pribraja poznatim do sada biskupom „bosanske crkve" Mi- 
roslavu, Radoogeru i Miloju. Ovaj posljedrgi spominje se u listini 
kralja Stjepana Tomaša od 22. augusta 1446. (MikloSić: Monum. 
p. 440); a u vrieme istoga kralja bješe i naš Ratko djedom, i to 
po svoj prilici poslije Aliloja. Jedan „Ratko krstjanin" spominje se 
god. 1404. (Pučić: srp. spomen. I., 51); ali težko se može ustano- 
viti, je da li je tfg kašnje postao „djedom". Po razmaku u dobi ni 
je vjerovatno. Jednako doznajemo iz ovoga pripisa za novoga pata- 
renskoga pisara. Do sada bješe nam poznat „Hval krstjanin", koj 
je za spljetskoga „hercega" kneza Hrvoja pisao rukopis sada bolonj- 
ski. Hvalu se sada pribraja Radosav, koj je rukopis sada rimski 
pisao za krstijanina Gojsaka. Uz pomenutoga Ratka hrsljanina spo- 
minje se u istoj izpravi god. 1404. takodjer „Radosav krstjanin" ; 
ali ova oba Radoslava, oba po vjeri Patarena, dieli razdobje od 40 
godina, tć bismo odavle zaklju&ili, da su to dvie različite osobe. 
Gojsak „krstjanin" nam je osoba posvema nepoznata. 

Ali vratimo se k rukopisu. 

' TOUSH valjda, DVA NOVA PRILOGA ZA POVIEST BOSANSKIH PATARENA. 23 

Sadržina rukopisa je sliedeća : Skoro sav rukopis zauzima „ano* 
K2i2iHncN NOAHa ^uM €RaN^eAHCTei" ; proteže se na ime od 1. do 56. 
lista. Razdieljena je na pomanje odlomke, kojih ima u sve 72, a 
pred svakim je kratak sadržaj crvenilom. Na svakom su odlomku 
početna slova poveća, njeka se visinom protežu kroz 8 — 9 redaka, 
te crnilom i crvenilom izvedena, ali dosta grubo. Na 56. listu i to 
prednjoj strani je molitva gospodnja s drugimi molitvicami, o kojih 
ću odmah progovoriti. Na prednjoj strani 1. 57. jest početak evan- 
gjelja sv. Ivana gl. I., r. 1 — 16; a na drugoj strani pomenuti pripis 
samoga pisca. 

Tim se rukopis krstijanina Radosava završuje. Ali imade na pred- 
njoj strani sliedećega, na ime 59. lista zanimiv pripis, i to glagoli- 
com. Taj pripis glasi : fi. pi^DDd&og AiDsd&i« %aiiDaB8 i^ odbudS; 
DbA ®niiboBđ63UJ3 Q3 F3«ifi8in]8DĐ8& 8 piđ&oBDDfita rDaAia[ni8 s/sd&s- 
^aorbBa, teđb^^aoDBaSFa iDađ^soo^a ddob p8paiijf3^-8 noa^vs^ «^jiiw3 
i!fđbAđ&3Fa%iA apipioDAFaa 8 (Dafioo8W3F8a fid&^oaa DD3d&8{A%ia 
i!!a%iA.^ U priepisu ćirilicom: c(b) naBiih ancih rosopn kl thth, a^ 
llR|»kas€iue C6 NevacTiiBN« h n:\hTCKe no^OTii ^haomvapo, isiaroRphNO no- 
asnsMO Kk HHNAiuNeMb BNifH, Yaioqie sAZi^KeiiorA vnnBAiiHu u nocBHipe- 
Niit CR^BH BeJiHKaro Bora". Glagolsko pismo u tom pripisu veoma je 
značajno za dobu rukopisa. Glagolica je na ime uglasta, kakova se 
izčekuje za ono viieme; ali imade pismena, koja se nalaze samo u 
najstarijih rukopisih osobito u onih oble glagolice, kano što w, »b, 
za koje piše se i starohrv. »g, sb. Njekih je pismena opet oblik ose- 
bujan, kakav se u rukopisih redovito ne nalazi; imenito pismena 
đ6, % A, fc. Ovakovo se pismo glagolsko činilo tako neobično, da 
je taj pripis odmah niže prepisan doslovce običnom hrvatskom gla- 
golicom. Još imade na dva mjesta u tom rukopisu glagolice, i to 
azbuka, na ime na dnu prve strane lista 55 i na prvoj strani lista 
57 na kraju molitve gospodnje. Pošto ne ima razloga misliti, da 
je ta knjiga došla u porabu ruku nepatarenskih i da bi glagolski 
pripisi kasniji bili: može se odavle zaključiti, da glagolsko pismo 
ne bijaše nepoznato bosanskim Patarenom. Scienim pako, da je onaj 
gornji pripis učinjen bio po veoma starom rukopisu; s toga da je 
glagolsko pismo bosanskim Patarenom od davnine poznato bilo. Tiem * Epist. ađ Tit. II., 12 — 13. Ovaj text razlikuje se donjekle od 
onoga kod Brčića. (Ulomak sv. pisma V., 73), gdje se čita anDDDB%iil3 

F3d»8fiIIDanD8 8 QlUDhPfE3 . . . IIDBa6DDD3Fa 8 pibAOOAOliFB . . . iDBB- 

UJAfiUDODBA mj. p]adaa8W3F8A. U Hvalovu rkpsu boloujskom (Starine 
III.^ 145), takođjer patarenskom : ,,YeKAioiiiT6 BsasKeiiorA^. 24 FR. RAČKI, 

se dovodi u sklad miiienje, da je nikoljsko evangjelje, koje je, kano 
što se je naš vriedni član dr. Gj. DaniČiS uvjerio, pisao bosanski 
Pataren Hval, prepisano iz glagolskoga rukopisa.' Fk i bolonjski 
rukopis Hvalov prepisan je iz glagolskoga.* Glagoljica imala se u 
Bosni udomiti u starije doba, kada joj se iza IX. vieka nalaze tra- 
govi na različitih mjestih izmedju Balkana i Adrije; pk dočim je 
inače u Bosni mah preotela ćirilica, sačuvala se je glagoljica podulje 
kod Patarena, koji su u obće u odnošajih života nepromjenljiviji 
bili, i negibiviji živalj u zemlji predstavljali. 

Osim ove paleografske znamenitosti nalazimo u našem rukopisu 
još drugu, a ta je u sadržini njegovoj. 

Sadržinu razložio sam u kratko malo više opisujući rukopis. Sada 
ću painju obratiti na pojedine njezine djelove. 

Prvi i veći diel obuhvaća apokalipsa sv. Ivana apostola. Apoka- 
lipsu imade takodjer, kano što je poznato, Hvalov rukopis, i to ne 
u običnom redu, ne poslije poslanica nego odmah poslije evangjelja.* 
Ovo pfc i ta okolnost, što je u Radosavljevu rukopisu od svih knjiga 
novoga zavjeta jedina apokalipsa, potvrdjitje, kako je ova tajinstvena 
knjiga kod Patarena u velikom ugledu bila. 

Ali za nas je još znamenitiji om^ drugi prem obsegom daleko 
manji i neznatniji dio. Ovaj drugi diel sadržaje molitvu gospodnju, 
a poslije nje nekoliko molitava, i onda odlomak iz evangjelja sv. 
Ivana. Ovaj drugi dio je i za mene važan za to, što u njem nala- 
zim potvrdjeno, što sam pišući razpravu o Bogomilih i Patarenih 
tek naslućivao, ili bolje, što sam i za nje izvodio. Tada naime bijaše 
mi poznato iz slovjenskih, grčkih i zapadnih izvora,' da se je bogo- 
štovje ove sljedbe sastojalo gotovo iz same molitve gospod^tje, uz 
koju bijahu njeka klanjanja propisana. Ovo se za zapadni diel sekte, 
na ime za Katare, moglo potvrditi jednim obrednikom, koj je na- 
djen u Francezkoj, u biblioteci lionskoj.* Taj obrednik nalazi se 
na kraju jednoga rukopisa iz konca XIII. ili početka XIV. vieka, 
koj sadržaje knjige novoga zavjeta u romanskom prievodu. Pa za 
čudo i ovdje zauzima apokalipsa mjesto različito prema redu obič- ' To je naslućivao već u predgovoru svoga izdanja (u Beogradu 
1864.); a uvjerio ae dobivši u mke Hvalov rukopis. Starine III., 1 — 2. 

» Ibiđ. p. 10. 

' Ibiđ. p. 2. 

* Rad X., 193. 8q. 

' Izdao ga E. Ennitz: Ein katharischeB Rituale. Jena 1852. Rađ 
X., 194. DVA NOVA PBILOGA ZA POVIEST BOSANSKni PATABENA. 25 nom u crkvi tako zapadnoj kako iztočnoj ; dolazi na ime odmah iza 
evangjelja i diela apostolskih (actus) a prije poslanica. To se je i 
izdavatelju obrednika čudno vidjelo, tč primjećuje' : „Auffallend ist, 
dass auf die Apostelgeschichte (Actus) die Apokaljpse, dann die 
katholischen Briefe folgen, worauf dann erst die Briefe Pauli kom- 
men". A upravo tim redom sliede si poslanice i u Hvalo vu ruko- 
pisu. Pak taj obrednik započima upravo onako, kako je u onom 
drugom dielu Radosavljeva rukopisa, samo je red nješto preinačen. 
U našem se na ime rukopisu počima s molitvom gospodnjom, onda 
sliede kratke molitvice, pak se završuje s odlomkom iz evangje\ja 
sv. Ivana. Tako je i u katarskom obredniku, jedino što se ovdje 
kano uvod predpostavljaju kratke molitvice, koje u bosanskom ru- 
kopisu sliede odmah poslije molitve gospodnje. Da se indi ova isto- 
vjetnost očevidnije prDiaže, pži da se odavle mogu iz našega rukopisa 
izvoditi zanimivi zaključci za bogoštoyje bosanskih Patarena : tiskam 
uz taj diel takodjer onaj odlomak iz katarskoga obrednika:* 

Benedicite, parcite nobis. Amen. 
Fiat nobis secundum verbum 
tuum. 

Pater et filius et espiritus santus 

parcat vobis omnia peccata vestra. 

Adhoremus patrem et filium et 

espiritum sanctum (IIL uegadas 

i e. ter.) 

Pater noster, qui es in celis; 
sanctificetur nomen tuum. Adue- 
niat regnum tuum. Fiat uoluntas 
tua sicut in ćelo et in terra. 
Panem nostrum supersubstantia- 
lem da nobis hodie. Et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris. Et 
ne nos inducas in tentationem; 
sed libera nos a malo. Quoniam 
tuum est regnum et virtus et glo- 
ria in secula. Amen. Ove NZlUh, NSK6 6CH NA II6B6- 

cN;ck ; ^^ cBeiHTb ee hm€ tbo6 ; (p 
npHA6Tk i|a|>k€TBo TBoe) ; aa BK^eik 

BOSA TKOt tKO NA H6B6C6Xli N NA 
3eMAH. ;CAHBb NAUlk NAUIVCNH ^AH 
HAUk AAHACk. H OGTABH NAMh Jl(»r€ 
NANI6, tKO € H MH OCTABSAMO A^SK- 
NHKOMk NAUlNUb, Ne VBejl^H NACb 
(Bb NAOACTb, Nb H3BABH NACb) IDTb 

Neni^Nfi^NN. Iko TBoe ecTb i|A|^- 

CTBO H CHAA H CAABA V BNKb^ AMHNb.' ^ Ibiđ. p. 5—6. 
* Ibiđ. p. II. 

' U zaporci postavljene rieči izpn&tene su jamačno nepomnjom pisea^ 
a poBtav^ene ovdje po niko^skom evangjeUn. Mat. VI.^ 9—14. »I 

I 

■V 

-S; 

,i 
■I "1 

' .'i 

» • * 

,•4 
< w 

i 


I 1 noKHmaMo c 
T0U8 },v}a. ui|ii H CHis H cse- Adhoremns patrem et filiiim et 
espiritum sanctimi {III. uegedas ^ocTOHiio H npAieAio ccti.. 
lloKNaHnMO ce »i|8 h chhb n cse- 

T0U8 f^TlV. 

IIORIIAMUO C« «»l|8 H CHHV H CIG- 
TOUS ffiW- 

Eniiroj^iTk rocHOKS Kanero HC8ca 

XfHCTa EVAH Cl. KCHUfl 8 BHtIH IlUHRb. 

BurocJiftKiiTej a(n)pai|iiiHiiTE Hauii, 
nuHii.. 

EvAH »\u, rocnoAK, no riarois 
iBoeu«. 

(»Tai|b H CHHb R CBCTH AlfXb 

«mnvcTH, nfiocTH lAUb cn n|iR- HcKOiK E« CNOKO, H CHOBO K« OTIi 

Bora, H Eorb bi chobo. H cc e« hc- 
KOH« 8 šora. H sca riuh Etne, n ECiK 
iiero.se hhvtokg iie st, eve st. Bh 

TOUb SHBOTli E«, H »HROTt. Gt CBtTb 
VKOBMOUk. H CBtTk Gt Bb TUH 
CBBTHTb ce, H TUa ETO ■« OENt. 

H E« vaoRtKb nocsflHb etn Eora, 
iue CU8 HBSHb. Cb npHfte Rb cb(h)' 

XnteXCTBO, AA CSHAHTClIhCTRBeTh 
CflKTH, K*- BCH RHpS HUKTb HUb. H 
IO CBtTb H« B«, (lb) M OCBHKH- 
TeSbCIB86Tli CIHTH. H GR CB«Tb 
HCTHII'hH, H»e RpOCEtipieTk RCl- 

Rora VRORtKi rpej(iii|iiro 8 sacL 
UHpb iifUAt. 8 Bcaub uiipv e«, Bacb 

UHph THUL EHTH, H SaCh UHpb ETO 

■e no^Hi. 8 GBDK npHne, csoh ero 

HE npH(E)lUE. KOSAC HTIb npHGTh H, 
J^CTh HUb DGSilCTh VE^OUb EOKIlUb 
BHTH; HUb, RH|k8IOI|IHUb Bb HME EtO, 
IIXC HH (a(Tb) KphBH HflbTbCKH HH 
»(Th) nO^OTH U8l|IKHe, Hb u(tb) Grada domini nostri Je&u Chri- 
sti sit ctim omnibus nobis. 

Benedicite, parcite nobis secun- 
dum verbum tuum. 

(Fiat). 

Pater et filius et espiritus san- 
tus parcat. 

In principio erat verbum, et 
verbum erat apud deum et đeus 
erat verbum. Hoe OTat in principio 
apud deum. Omnia per ipsum 
facta sunt, et sine ipso factum 
est nihil, quod factum est. In 
ipBo vita erat, et vita erat lux 
hominum. Et liix in tenebris lu- 
cet, et tenebre eam non compre- 
henderunt. Fuit homo miseug a 
deo, cui nomen erat Johannes. 
Hic venit in testimoiiium, ut te- 
stimonium perhiberet de lumine, 
ut omnes crederent per illum. Non 
erat ille !ux, sed ut testimonium 
perhiberet de lumine. Erat Iux 
vera, quae illuminat omnem ho- 
minem venientem in liunc mun- 
dum. In mundo erat, et mundus 
per ipsum factus est, et mundus 
eum non eognovit. In propria ve- 
nit, et sui eum non receperunt. 
Qiiotquot autem receperunt eum, Vi 

■«■! DVA NOVA PBILOaA ZA POVIEST BOSANSKIH PATABBNA. 27 

Eora (^o^H C6. H csobo ero nAkTk deđit eis potestatem filios dei 
R%, H BLC621N C6 Bb Nt, H BHAN- fieii, his, qui creduiit in nomine 
jcoMo e chabv "Bko Hnovej^aro oTh eius, qui non ex sanguinibus 
oi|a, HcnskBO BHaroAHTh (h) hcthna. neque et voluntate viri, sed ex 
HoB(a)Hii cBHAHTelikCTBseTk neMb^ deo nati sunt. Et verbum caro 
H K^Eik nnh r(AAro)ii6 : cb b«, erose factum est, et liabitavit in nobis, 
H |kNxb € BiiMb: no MBH rfie^eH ■ et vidimus gloriam eius, gloriam 
nfiNAb MHoio BH, tKo H u^hEH MCBe. quasi unigeniti a patre, plenum 
«Ko o(Tb) NcniibNeNH« ero a mn gratie >t veritatis. Johannes te- 
BCN n|^H€xouo BAaroAHTb; KKO 3ii- stimonium perhibet de ipso, et 
KOBb MONcneub AAN>» s«^ ^ BAaro- clamat dicens: Hic erat, quem 
AHTb (h) hcthna Nc(8)x(pHCTo)ub B« dixi : qui post me venturus est, 
AAHs. ante me factus est, quia prior 

me erat. Et de plenitudine eius 
nos omnes accepimus, gratiam pro 
gratia ; quia lex per Moysem data 
est, gratia et veritas per Jesum 
Christum facta est. 
Koji god dakle uzpoređi ova dva odlomka iz Radosavljeva ruko- 
pisa i katarskoga obrednika: umah će mu past u oči istovjetnost 
njihova. Pače i ona malena razlika je značajna. U katarskom na 
ime obredniku imadu pred molitvom gospodnjom četiri molitvene 
formule, koje se poslije molitve gospodnje opet ponavljaju. S toga 
pošto se „Adhoremus^ svaki put izricalo tri krat, molilo se je u 
kratki čas šest puta. Ovoliko ponavljanje istih formula prije i po- 
slije jedine molitve, koja je u toj sekti bila običajna, padalo je u 
oči katoličkim sugrac^'anom zapadnih Patarena ili Katara: „Num- 
quid et Cathari non addunt ad Pater noster ante et post? Utique 
fadunt** — piše suvremeni pisac Moneta ^ Iz Radosavljeva pako 
rukopisa doznajemo, da 8u bosanski Patareni započeli svoju pobož- 
nost s molitvom gospodnjom, p& da su na nju tek one kratke mo- 
litvice nanizali. Ove molitvice sa svim su jednake u našem rukopisu 
i u katarskom obredniku ; samo prvi imade jedan responsor\j : ^J^o- 
CTOHHO H nf^ABeAHO ecTb" t. j. dignum et iustum est, koj se u dru- 
gom ne nalazi. 

Tiem se dakle potvrdjuje našim spomenikom, da je bogoštovje 
kod bosanskih Patarena i kod francezkih Katara bilo jedno tb isto :r. :' '-I 

^ Ađversus Chataros et WalđeĐ<;es libri V. Eđ. Richini. Romae 1773. 
p. 458. jT 28 FR. RAČKI, 

AH da se text Rađosavljeva molitvenika ne ima smatrati možebit 
prievodom onoga latinskoga teksta, koj se u katarskom obredniku 
nalazi, o tom nas upućuje i poviest slleđbe i odnošaji izmedju nje- 
zinih grana zapadne i izto6ne; a upućuju nas i oba dva teksta, 
latinski i naS slovinski. I Katari niesu molili molitve g08podiye 
onako, kakova je kod njihovih sugradjana katolika u običnu bila. 
Oni su mjesto „panem nostrum quotitlianum'' molili „panem nostrum 
supersubstantialem" ; na dalje na koncu poslije „sed libera nos a 
malo" dodavali su doxolugiju : „quoniam tuum est regnum" etc. 
Sbog toga biedili su Katari katolike, da mienjaju molitvu gospod- 
nju. „Obiicitis, quia dominicam orationem permutamus, cum dimlt- 
timus tacentes illud : quia tuum est regnum etc . . . Aliuđ obiidtis, 
quia dominicam orationem penuutamus cum ^cimus : „panem quo- 
tiđianum". (Ebrardua: Contra Waldenses. ed. Gretser 1614. p. 78). 
Doxologie ne ima vulgatin prievod latinski ; ali imade ju gr^ 
izvorni text po većini rukopisa. S toga je ona promjena u molitvi 
gospodnjoj mogla kod Katara nastati samo uslied sveze njihove 
vjerske s istokom. U slovjenskom prievodu knjiga novoga zavjeta, 
koj je po grčkom textu učinjen, imade doxologia na koncu molitve 
gospodnje ; p^ taj text pridržali su takoi^er Bogomili i Patarani, 
kano što za ove svjedote nikoljsko evangjelje, Hvalov i Badosavljev 
rukopis. A pošto je sekti izvor bio na iztoku, te se ona odanle raz- 
širila i na zapad : to je ovim putem i ona promjena nastala kod 
francezkib Katara. Na ovaj je zaključak došao takodjer E. Cunitz': 
aEs ist wohl am wahrseheinlichsten, da die katbarische Uebersetzung 
des N. T. muthmasBlich nach der Vulgata verfertigt war, dass die 
Haretiker diese Form des Vaterunsers nicht ursprlinglich aus ihrem 
N. T. selbst geschopft, sondem von ihren Brfidem griechischer 
Zunge, den Bogomilen, erhalten und dann erst in ihrem Schnfttext 
eingetragen haben mogen". 

Šta nam dakle daje Radosavljev rukopie u svojem drugom dielu? 
D^e nam molitve, koje su bosanski Patareni rabili u svojoj službi 
božjoj, a koje su bile jednake s onimi francezkih Katara, tć u obće 
kod svih grana ove dualističke sljedbe vjerske. 

Onaj katarski obrednik obuhvaća cielo bogoštovje. Poslije reče- 
noga na ime uvoda obuhvaća tako zvani „servitium" t. j, izpovjedni 
formular, na dalje obrede propisane kod primalja vjernika u vl^ 
razred vjerske obćine, na dalje obrede propisane kod po(yeljivanja 

• Op. cit. p. ai. DVA NOVA PBILOaA ZA POVIBST BOSANSKIH PATABBNA. 29 

duhovne utjehe bolestnikom i umirućim. Dočim indi katarski obred- 
nik obuhvaća svekolike bogoslovne obrede, koji su u toj yjerskoj 
obćini bili u običaju: Radosavljev rukopis obuhvaća samo onaj ob- 
ćeniti diel bogoštovja. Kako da si tu nepodpunost protumačimo? 
Zar ostalih obreda nije bilo u „bosanskoj crkvi" ? Ne mislim tako. 
Kano što se onaj obćeniti obred kod Patamoa bosanskih i kod fran- 
cezkih Katara posvema podudara, i kano što nam to suglasje za 
prvi put potvrdjuje Radosavljev rukopis : tako bijahu za cielo kod 
bosanskih Patarena u porabi i ostali obredi, koji se u onom obred- 
niku navode; a pismenu potvrdu možemo od budućnosti očekivati. 
Po mojem mnienju onaj obćeniti diel obrednika bijaše namienjen 
svim vjernikom. Kod ovoga diela bogOštovja, koj je sačinjavao ob- 
ćenitu službu božju, sudjelovali su svikolici vjernici, koji su bili kod 
službe božje ; dočim je ostali dio obrednika bio više namienjen or- 
ganom vjerske obćine, koji su rukovodili primanje vjernika iz nižega 
u viši razred, iz razreda dobrih ljudi u razred „svršitelja" ; podie- 
Ijivali duhovno krštenje i duhovnu utjehu (consolamentum) bolestni- 
kom. Gojsak, za kojega je Radosav pisao ovu knjigu, bio je takoc|jer 
samo „krstjanin", nije bio ni „djed" ni „gost" ni „starac", t. j. 
nije bio organ „crkve bosanske" već običan vjernik ; s toga je za 
njegovu običnu porabu dovoljan bio onaj obćeniti diel, koj u našem 
rukopisu sliedi poslije apokalipse. 

I tako nam onaj mali rukopis, nalazeći se sada u Rimu u pro- 
pagandinoj knjižnici, znamenito razširuje naše dojakošnje poznavanje 
izvora za poviest bosanskih Patarena, osobito njihova bogoštovja. 
Nikotjsko evangjelje, Hvalov i Radosavljev rukopis prilično nam pri- 
kazuju obseg crkvenih i bogoštovnih knjiga, kojimi su se vjernici 
„bosanske crkve" služili. A kako nam je tek novije vrieme iznielo 
i ove mršave ostanke jedne vjerske obćine, kojoj je njekada pripa- 
dao znamenit dio našega naroda: ne gubimo nade, da će nam bliža 
ili dalja budućnost odkriti još i drugih spomenika te vrsti, kojimi će 
se naši znanstveni izvodi što podkriepiti što popuniti. Skadarski zemljišnik od god. 1416. 

Priobćio u ijedniei Jilologičko-hiatorićkoga razreda jngoilavenske akademije 
znanosti i umjetnosti dne 10. studenoga 1831. 

PRAVI Glas Sna Ljubić. U knjizi XII. akađemičkih staiina iznieli smo na e'vjetlo prevažni 
opis sandžaliata Skadarskoga, sastavljen g. 1614. od Marina Bolice 
Kotoranina po svojeručnom pismu Bolice, koje se čuva u Marciani. 
Prigodom našega sudjelovanja na zemljopisnom medjunarodnom sa- 
stanku u Mletcih tdniće godine, nastavismo naSa iztraživanja u 
on<lješnjem arkivu, te nam slučaj stavi u ruke rukopis do sada ne- 
opa^en sa naslovom : Descntione di Scutari, Dolcigno et altri luogki. 
U prvi tren pomislili srao, da se tu radi o iyekom još nepoznatom 
izvještaju Albanije, ali zavirivSi dalje, nadjosmo B]iede<ii pravi na- 
slov : Veriasima e minulissima descrizione e relazione de sangiaccato 
omr ducato di Scuttan, commandato dalli suoi sangiachi, che per 
tempo sono espediti per comandamento del gran signore, fatta per 
me Franceaeo BoUizea Kavalier, dove si lige, in quante parti si 
divida questo ducato, qnante e guali citidt contenga, li siti loro, quanH 
villaggi Ao^it nel territorio etc. Ako se ovaj naslov i nesudara posvema 
B onim izvještaja od na£ izdana u Xn. knjizi akademičkih Starina, 
sam izvještaj tu od nas izdan pod imenom Mar^ana Bolice slaže se 
posvema sa izvještajem, koj ovdje dolazi pod imenom viteza Franje 
Bolice; s tom razlfitom jedino, što ovdje nema one poslanice, koju 
Marijan 25. svib. 1614. upravi na mletačkoga plemića Mafija Mi- 
cbiela u što mu je svoju radnju slao. vit. Franju Bolici govorili 
smo u predgovoru našega izdanja Maqjanova izvještaja (Starine XII. 
str. 165.), te je sasvim vjerovatno, da si je TVanjo, koj je nješto 
mlaclji od Marijana, Mar^'anovu radnju prisvojio. Uz ovaj izvj^t^j 
stoji pako priložen na IJstu 12. opis vojničtva u Albaniji od 2d. 
travnja 1699. 

Istom prilikom poi^e nam za rukom ući u trag jednomu d^eko 
važn^emu rukopisu o Alban^'i nego što je i sam Bolidn izy|eštfij, a SEUIDARSEI ZBMUldNIK OD OOĐ. 1416. 31 

to je zemljišnik (katastar) grada Skadra njegovog kotara tja od 
god. 1416. To je ogromna knjiga od 172 lista. Tako obzirnoga ka- 
tastra nisu imali do onoga doba ni sam Mletci, gdje se do takovih 
radnja mnogo držalo, te je moguće, da je ovaj naš jedan od naj- 
starijih, ako ne uprav najstarija te vrsti radnja. 

Na čelu toga rukopisa, t. j. na prednjoj strani lista prvoga, na- 
lazi se sliede^ izjava, koja nam kaže, kako je i kada ova radnja 
sastavljena bila. Evo je doslovce : 

„In Christi nomine eiusque gloriossime matris virginis Marie ac 
beatissimi Marci evangeliste amen. Đucante serenissimo principe ac 
exceUentissimo domino domino Thoma Mocenigo dei gratia inclito 
duce Venetiarum etc. Spectabiles et egregii viri domini Albanus 
Contareno pro illustrissimo ducali dominio Venetiarum honorabilis 
comes et capitaneus Scutari, Andreas Fusculo pro eodem dominio 
orator et provisor in partibus Albanie, et Nicolaus Zanthani came- 
rarius Scutari volentes exequi mandata ducalia vigore literarum du- 
calium captarum in consilio rogatorum et addictione et datarum in 
ducali palatio die Xn. septembris, indictione decima 1416., infra- 
scriptos ordines et provissiones annotari fecerunt in presenti catha- 
stico, in quo continetur et descripte sunt omnes et singule ville tocius 
contrate Scutari tam a parte superiori quam inferiori, et nomina 
habitancium in dictis viUis, et quantum teneatur solvere unusquis- 
que eorum. In ipso eciam catastico continentur et notata sunt omnia 
territolia comunis et confinia eorum, et annotatum est, quis ipsa 
territoria tenet, et quantum pro ipsis territoriis solvere debet unus- 
quisque, qui de ipsis territoriis vigore concessionum eis factarum seu 
alio quovis modo teneat et possideat. Mandantes suprascripti domini 
vigore potestatis et bailie eis in hac parte atribute omnibus et sin- 
guUs rectoribus et oflficialibus, qui per tempora erunt rectores et 
offidales Scutari, quatenus infrascriptos ordines observent et obser- 
vare debeant sub penis in dictis ordinibus contentis. Que descripcio 
notata et scripta fiiit per me Petrum de Sancto Odorico de Parma 
publicum imperiali auctoritate notarium ac notarium oflficii advoga- 
rie comunis Veneciarum ad has infrascriptas scripturas conficiendas 
notarium specialiter deputatum et delegatum, currentibus annis in- 
camationis domini nostri yesu christi millesimo quadringentesimo 
sexto decimo, indictione decima, die decimo novembris".^ 

Na stražnjoj strani prvoga lista počima popis pod naslovom : 

Infrascripta sunt omnia territoria comtmis posita in civitate Scutari, 
a ovo zauzimlje još drugi i treći list te i prednju stranu četvrtoga 

^ Ali ovaj nije bio prvi katastar od Mletčana sastavljen u Skadru. 
Na listu 96., 156. itd. našeg rukopisa kaže se izrično, da je već ob- 
stojao 1 prije ovoga jedan dragi tako zvani catasticum aiUiquum factum 
temjpore viri nobilis domini Donati de Porto tu7ic hoiiorabilia rectoris Scutari. 
Republika došla je za prvi put u posjed Skadra i Đrlvasta pogodbom 
od 14. travnja 1396., sklopljenom medju njom i Gjorgjem Stracimirom 
gospodarom Zetskim (Listine IV. 365). Prvi upravitelj Skadra bjaše 32 8. UUBIĆ, 

lista. Ovdje se opisuju zemljišta i kuće u Skadru obćinskog vlast- 
ničtva. 

Na drugoj strani četvrtoga lista te dalje do lista 37. sliede popisi, 
koji su označeni sliedećimi naslovi: 

Infrascripti sun alguni terreni posti in torno el monte de SctUari. 

Infrascripti sun terreni de comun aratorii posti da la banda soura 
Scutari (list 8.) 

Infrascripti son terreni e campi da la banda de soto Scutari dadi 
e concessi a speciale persone (list 17.) 

Infrascripte son tutte mgne de comun poste in lo vignaro de Scu- 
tari e i confini de quelle dade e concesse a speciale persone como de 
soto aparera (1. 29). 

Privilegio concesso a un tal Alessio de Domenego (1. 32). 

Infrascripte sun vigne de comun poste sušo el monte che i a rim- 
peto del monte Scutari (1. 34). 

Izpustili smo ove dielove, pošto za zemljopisne svrhe nemaju oso- 
bite važnosti, te smo izpisali samo ono, što nam se činilo, da 
nam bolje pomaže, naime sva mjesta skadarskoga kotara i njihove 
stanovnike. S istoga uzroka naveli smo samo uz prva dva mjesta 
bilježke, kakove se uz sva druga prilažu, za primjer; sve druge 
izostavismo, pošto su i one za nas bez prave vriednosti, a više put 
veoma se razvlačuju. Prepisali smo dakle i sada za prvi put ovdje izda- 
jemo iz toga izvornoga rukopisa sve ono, što je pobilježeno od lista 
37. do lista 114. uključno. Ono pako, što u rukopisu sliedi do kraja, 
pravo niti nespada na naš predmet. Sliede naime do lista 172. tri 
mletačka riešenja tičuća se sukromnog posla, te registrum conces- 
sionum etc., gdje se navadjaju povlastice pojednim podjeljene od 
mletačke vlade od g. 1416 — 1417. Taje pako i njekoliko listova 
neizpisanih. 

Prilažemo napokon dvie listine od g. 1444., koje donose ne malo 
svietla precbnetu, kojim se naš katastar te i Bolicev izvještaj bavi. 
Ove dvie listine prepisali smo iz izvornika u mletačkom arkivu pod 
naslovom Senato. Mar. knj. II. list 47 — 48. Infrascripte son tutte le ville del destrecto de Scutari, E prima 
le ville che e da la banda de soura Scutari. 

Villa clamada Bistiriola, de la quale e cauo ser Stefano Špan. 
Andrea Romestina comandador. Đabeseio Marsen duc. 1 m^ 1 

Cancellatus, quia mortuus. Petro Marsen „ 

Gin Mossoli duc. 1 m® 1 Pali Grilla Ivan Capello (22. travnja 1396.). Nasliedi ga Mafej Gradonico m. I. 
Miania, a 9. siečnja 1399. u mlet. vieću bje izabran Nikola Polani (I. c. 
384. 410. 417.). Stoprv 20. lipnja 1404. spominje se Donatus de 
Porto comes et capitaneus iioster Scutari kao na odlazku, te ga zamjeniti 
imao Fantin Marcello (Listine V. 42). Taj stari katastar bio je dakle 
sastavljen g. 1403 — 1405. za upravljanja Donata de Porto. SKADARSKI ZESOJiSnIK OD GOD. 1416. 33 Pali Bochxa duc. 1 mM Radogosti de Otti duc. 1 mM 

Jon Romestina „ Nicha Progano „ 

Questi die pagar corao đe soura e notado a singolo, e die pagar 
lobrocho, che e grossi quatro per časa, do al nadal e do ala pas- 
qua, e la diesma del mio ; e se case azonzesse, le die pagar ducato 
e mozo e lobrocho per zaschuna e la diesma del mio. 

Villa clamada Dobrea, dela quale e proniario Piero Špan. » Lalosius Berossi duc. 1 m® 
Andrea Ybardi „ 

Nicolo Uogali „ Gin Doclesse comandadore d. 1 m® 

Giergi Doclesse 

Stefano Messa 

Zorzi Lethi „ 

Questi die pagar como de soura e notado a singolo, e die pagar 
lobrocho, clie e grossi quatro per časa, do al nadal e do ala pasqua, 
e se case azonzesse, le die pagar duc. 1 e lobrocho per časa, e tutti 
paga diesma de mio. 

Villa clamada Sando Aur(mo, de la quale e cauo Nicha Buta- 
dossi. 

Nicha Butađossi cavo 
Bencho Bussati 

Nicha condam fio de Jon Butađossi. 
Vuchota Buta dossi 
Lazaro Grampsi 
Giergi Schirelli 
Alessio Gruda 

Villa clamada Caldiron, de la quale e cauo Tomasio ScMauo 
scriuan de la corte in schiauo. Giergi Cruessio 
Alessio Cucci 
Pali Vaiussi 
Masi Cucci 
Giergi Magulsi 
Giergi Busati Radici Grichigna duc. 
Pop Rodoan 
Bosidaro Prasqua 
Nichxa Milossi 
Đimitri Prasqua 
Pop Bogoslauo 
Goia 

Nouach Grichignich 
Drago e lo comandador 
Dimitri Ueselcho 
Pop Dimitri 
Radomiri Bera 
Stefan Grichignich 
Sergi Gradoe 
Bogdam Debruta 
Pop Bitri Cocliien 
Diacon Stefan 
Negoue Juessa 
Radizo Colaro 
Nicola de Jacon Cosichi 
Rada moier chi fo de 
Radossin 

STABINS KNJ. XIV. 1 m<> 1 r> rt n V n n n n rt » n n Braion Seurola 
Bogdam Meressa 
Petico magister 
Macon Petico 
Goissa Ungaro 
Bogdam Grichigna 
Yuam Dolina 
Milossi Oplassa 
Radoslauo Nosach 
Pop Rayco 
Sagin Grebessa 
Andrea Priuicichi 
Bogosclauo Frencouichi 
Niza Putinich 
Radosclauo Micoilouichi 
Pop Radosclauo 
Mara moier che fo de 

Branas 
Radoueze magister 
Giergi Scurta Rego 
Stancho duc. I m*^ 1 » » » n » » » » » n n 34 1 m" Nouach Peles duc. 

Vella da Copenico „ 

Nichxa m^ister ^ 

Bogdan Bethcassa „ 

Nicola Ruddi „ 

) la quale e cavo Jtirao Tusi. 

Pando Tusi 

Tanus Tusi 

Petan Tusi 

Vigeci Tusi 

Niclia Tusi 

Bogosclauo Tusi el grando 

Giergi Tusi 

Bogosclauo Tusi el pizolo Mara moier che fo de 

Ceuesia duc. lm"! 

Bogosclaua Galogera „ 
Miloš Coraelii „ 

Nicolos orfano „ 

Villa clamada i T\tsi, 
Jurco Tusi cauo 
Leo Tusi 

Nicola Tusi el grando 
Petro Tusi 
Nicola Tusi el pizolo 
Pali Tusi el grando 
Bencho Tusi 
Pali Tusi el pizolo 

Villa clamada Oseti, cauo Piero Oseti. 
Fiero Osseti cauo Pali Seri 

Pantho Messi Conte Oehseti 

Andrea Vsero Pali Thomaj 

Pali Oehseti 

Villa clamada Capenko, de la quale e cauo Thomasio Schiauo 
scriuan de la corte in Schiauo. Zorzi EgresBi 

Boga Baza 

Jon Egressi 

Goiach Posericlius 

Jura protopapa 

Pop Andrea 

Pali Exi 

Batico Bosichio 

Vitico Ragian 

Pribeze Budemir 

Yuan Budemir 

Dobrosclauo Griuina 

Bogdan Budemir 

Teodoro Uragoza 

Yiian Uragoza 

Micha Buticho 

Tripun Tatlza 

Nicolo Mireo 

Andrea Messi 

Yuan sudia overo Sudichi 

Milosclauo 

Petro Soma 

Nicolo Progani 

Bogeta Bochorichi 

Mareo Bratonese 

Pop Nicossin 

Pop Miliza Calia Uerbua relicta condam 

Gerosciauo 
Mara ueđoua relicta condam 

Marco BacMer 
Nicolo Ueliani 
Bogdan Nalesco 
Bogdan Cochot 
Mareo Bratonesso 
Bogdan Bethcassa 
Radosclauo Bethcassa 
Menchsa Xan 
Ratico Fruga 
Nouako Milich 
Ratico Uulachina 
Jon Achela 
Bogdan Sossa 
Dobretico 

Brato Sclano couazo 
Pop Staneho 
Pop Bogdam 
Andrea Gradussi 
Jurcbo Feruzo 
Miocho de Đamian 
Diacon Bogosclauo 
Stoicho PetruBsi 
Drago Romestina 
Novacho Romestina BEABASffin ZBIOJISnIK OD GOD.^ 1416. 35 Katico Tragur 

Ostoia 

Stefano Vedegur 

Andrea Desco 

Jurgi Desco 

Bogoe Carlo 

Nicola Radoe 

Pridize Opessa 

Gin Michele 

Yuan Liliacb 

Petre Mencha 

Palli Bussati 

Radosclauo Romestina nichil 

debet soluere 
Andrea Somilli ouero Somelichi 
Nouacho Triboff 
Petre Sinadin 
Yuan Golobin 
Bogdan Bochsichi Pop Radosclauo Triboflf 
Nicha Linthi 
Pali Bubbi ^... 
Andrea Cragugi 
Ratico Bogoe 
Andrea Lossan 
Dimitri Boghicbi 
Nicola Pobora 
Bogoe Semidede 
Jura Messi comandador 
Doicin Luboe 
Pali Bogsichie 
Nicha Gruda 
Ciproe Sugor 
Andrea Batigna 
Micbali Chetossi 
Pop Radoan 
Dabeseio Sirocho 
Pribe Sirocho Villa clamada Grouemira grandiy de la qual e cauo Piero Gro- 
vemiri. Piero Grouemiri cauo duc. m® 
Daba Grouemiri duc. 1 m® 1 
Voyn Grouemiri suo frar 
Nicola Grouemiri 
Giergi Grouimiri suo fio 
Gin Grouemiri fio de Piero „ 
Andrea Grouemiri » n » 
Vipeci Grouemiri » » » » Mirosclauo Manasi duc. 1 m^ 1 
Bardi Grata „ 

Groban Strocho 
Vipeci Grudeni 
Suši Manassi 
Menchexe Maiora 
Radosclauo Mantoci 
Sergi Domi » Don Piero Gripulcho duc. m*^0 

Don Zuane Grouemir „ 

Don Alessio Grouemir 

Don Petro Vrossi 

Villa clamada Pođegara, de la quale e pronario e cauo Andrea 

Otto e fradelli e Radas Otto e Zacharia Lubici e fradelli e Zorzi Mida 

e firadeUi e Masarecho Otto e fradelli e Nichugla Bachsio e fradelli. 

Pop Stoicho duc. 1 m^ 1 Bogdan Vlasichi duc. 1 m® 1 Bogdan Drocina 
Radosclauo Milosclauichi 
Pope Radosclauo 
Giergi Meroueze 
Andrea Ginouichi 
Radin Diaconouichi 
Radich Bochsichi 
Draghi Radinichi 
Miloze Razichi 
Ghinoe Miroeuichi 
Desimiri Madenouichi » n Stefano Milotichi „ 

Stoina relicta che fo de 

Bogdan Gognesse „ 
Radosclauo Drossina co- 
mandador 
Progano Meruossi 
Petro Bussati „ 

Radomiri Maceloj „ 

Questi tre e vegnudi noua- 
mente. n » 36 S. LJUBIĆ, 

Villa clamada Maiora soto Podegora. 
Petro Maiora duc. 1 mM 

Jon Maiora „ 

Jon Tusi „ 

Villa clamada Egressi soto Podegora. 
Pali Egressi comandador duc. m® Jon Pissara^o duc. 1 m^ 1 
Jon Egressi duc. 1 m** 1 Petro Cucci „ 

Lazaro Egressi „ Stefano Cuman „ 

Villa clamada Vaitissi soto Podegora. 
Marossin Vaiussi duc. 1 m^ 1 
Nicola Vaiussi „ 

Progano Vaiussi „ 

Villa clamada Charochieta overo Feralini soto Podegora. 
Pali Feralini duc. 1 mM 
Jon Mossoli „ 

Martin Machanari „ 

Villa clamada Sordani soto Podegora. 
Voyn Cucci duc. 1 m® 1 Lazaro Egressi duc. 1 m® 1 

Petro Cucci „ Martin Egressi „ 

Jon Cucci „ Pali Stimi „ 

Giergi Cuc€i „ Jon Berri 

Villa clamada lAusta caui Jucho e Ulatico Otto. 
Bochxa Bochsichi duc. m 1^ Dabseio Popouichi duc. m° 1 
Radouan Ponossi „ Bogo Bochomire „ 

Giergi Bochsichi „ Bogdan Louichi „ 

Stancho Lagoressi „ Brancha Grizay „ 

Villa clamada Xagneua^ dela quale e pronario Radosclauo Rome- 
sana e Nicolo Salume e Uuchze Salume suo neuo. 
Stoico Nesini duc. 1 mM Rados Bubbi duc. 1 m^ 

Radomiri Bochomiri „ Giergi Nesini duc. 1 m° 1 

Petro Trompsi „ 

Villa clamada Pesiugla cauo Nicola Otto. 
Nicola Otto cauo duc. m® Pantha Radota duc. m^ 1 
Stefano de Marra duc. m^ 1 Nicola Plaua „ 

Andrea Sogia 

Villa clamada Bodissa ouero Rastienh de la quale e cauo Vochas- 
sin Rastieni. 

Vocassin Rastieni cauo j ^^^ ^^^ ^^ ^^^ ^ ^o ^ 
Nouacho Rastieni suo no j 

Vuchea Rastieni duc. 1 m*^ I Martin Calbici duc. 1 m^ 1 
Stefano Rastieni „ Giergi Bubbi „ 

Maceloy „ 

Villa clamada Laol ouero David soto Bodissa, cauo Uoyna Ma- 
rina e fradelli e cusini. 

Voyna Marina duc. m" 1 Goian Marina duc. m® 1 

Bitri Clissani „ Nicha Marina „ 

Villa clamada Schirelli. SKADARSKI ZEMLJIŠNIK OD GOD. 1416. 37 

Vlassi Schirelli cauo duc. m® Nicola Lethi duc. 1 m*^ 1. 
Morici Schirelli duc. 1 mM Zran Soma „ 

Vlasi Schirelli el pizolo „ Stefano Schirelli „ 

Petro Dragoce „ 

Villa clamada Castrati, 
Alessio Castrati cauo duc. m® Alessio Castrati el pizolo duc. 1 m^ 1 
Jon Stronga duc. 1 m^ 1 Palli Castrati „ 

Marchien Castrati „ Lazaro Castrati „ 

Villa clamada Poliza e Sairti, de la qual e proniario Nicolo Sa- 
lume e Vucheze Salume suo neuo. 
Varuti Mirsa duc. m^ 1 Pali Briglia duc. m^ 1 

Boga Briglia „ Pali Inchilla „ 

Vasili Briglia „ Nicola Bubbi „ 

Villa clamada Marsenu 
Palli Marsen duc. m® Lazaro Renessi duc. 1 m^ 1 

Andrea Marsen el grando „ 1 mM Andrea Renessi „ 

Jon Renesi „ Andrea Marsen el pizolo „ 

Villa clamada Logoa^ caui Nicha e Bogdan Gradissauo fradelli. 
Nicha e Bogdan Gradissauo jfradelli caui duc. m® 
Stefano Caliga duc. 1 m® I Radizi Petroy duc. 1 m'^ 1 
Raditha Milici „ Giergi Negoan „ 

Prebeci Dragagni „ Andrea Briglia „ 

Menchexi Preuosclauo „ 

Villa clamada a y Cadkhami, de la quale e cauo Radosclauo 
Romestina. 
Petro Ciutimi duc. 1 m® 1 

Villa clamada Ibardi soura Scutari, de la quale e cauo Stefano 
I. Bardi. 

Stefano Ibardi cauo duc. m^ Andrea Cucci duc. 1 m® 1 
Petro Derosclauo duc. 1 m** 1 Petro Cucci „ 

Andrea Moian „ Andrea Draslauo „ 

Gergi Cucd „ Miali Cruetio „ 

Gozi Ibardi „ Jon ZaJese „ 

Villa clamada Bolsa, de la quale e pronarii e caui Andrea Omoy 
e Coiacin suo neuo. 

Homeni darme che e in Bolsa 
Pepo Jani Andrea Jonema 

Bogdan Đucha Vladi Jonema Questi homeni darme non paga 
Giergi Grata Andrea Grata cossa alguna: 

Viged Cucci Lecha Sclauo Brathosclauo Medon duc. 1 m° 1 Progan^^ Sumba duc. 1 m® 1 
Martin Bulsari „ Nicola Progani „ 

PaJi Mussanti „ Piero Sonmia „ 

Bogossin Jonema „ Alechexa Mulinaro „ 

Jon Progani „ 

Villa clamada Bola, parte soto Bolsa e parte soto Logoa. 38 S. LJUBIĆ, Andrea Chetossi duc. 1 
Martin Zocho 
Palli Braicho 
Nicola Braicho 
Nicola Lepeci 
Martin Vsin 
Giergi Schereli 
Pali Cruda m° 1 » » » n n Tutti i sourascripti si e in quella 
parte de Biola che e soto Bolsa Jon Gruda duc. 1 m. 1 Questi tre sourascripte case sie in 

Miali Viti „ quella parte de Bola, che e soto 

Vigeci Chechiuli „ Logoa. 

ViUa clamada Bapisti soto Bolsa. Gin Brinzi duc. 1 m® 1 Giergi Salesi duc. 

Bencho Debrezi „ Menchesi Cucd 

Pelussi da Balezo „ Palli Capiti 

Villa clamada ChechioU soto Bolsa. 1 m» 1 Stefano Chechioli duc. 
Bencho Chechioli Villa clamada Cucci soto Bolsa. 1 m® 1 Giergi Mossoli duc. 1 
Giergi Gruda duc. ? Jon Nada duc. 1 m^ 1 

Giergi Tina „ 

Nexa vedoua relicta condam 
Jon Progano duc. m^ 1 
quia tempore domini Pauli Gin Progano 
Jon Serapa 
Pali Samarisi 
Gergi Nenada 
Lazaro Nenada duc. 1 m^ 1 

duc. mM 
duc. 1 m® 1 ita soluebat. 

Čita da Balezo, de la quale e cauo e pronario Andrea Omoy Coiacin fio condam de Radizo. 

Domenego Molasiri co- 

duc. m^ 
duc. 1 m® 1 mandadore 
Martin Caualiero 
Zuane Yuan 
Martin Felipo 
Zuane Tusi 
Stefano Molasire 
Progano Panici 
Bencho Albua 
Don Petro Yuan 
Petro Precali » n » n » V duc. 1 m® 
duc. 1 m^ 1 n duc. 1 m^ Don Lazaro Salamon duc. 1 m^ 1 

Petro Madossi „ 

Zorzi Madossi 

Domenego Felipo 

Don Andrea Gregolo 

Don Zuane Sergano 

Martin Rayco 

Zuane Zocho 

Mastro Polusso muraro 

Andrea Leporonsi 

Don Petro Catozi 

Don Domenego Ungresse duc. 1 m^O 

Don Progano Progani duc. 1 m^ 1 duc. 1 m® 
duc. 1 m« 1 » n Dimitri Cacharichi „ 

Don Petro Andrea duc. 1 m® 1 

Villa clamada Zacholi ijpto Balezo. 
Andrea Zachuli duc. 1 m® 1 
Pali Zachuli „ 

Pali Gabuli „ 

Villa clamada Brochulcho e desabitada, stando habitada, la die 
esser a la condicion de le altre ville, che b soto Balezo. SKADARSKI ZEMUIŠNIK OD OOD. 1416. 39 Villa elamada Braza soto Balezo. duc. 1 m'^ Bencho Mesia 
Martin Imperca duc. 1 m* 1 duc. 1 m^ 1 » » duc. 1 m® 1 Jon Grampsi 

Petro Musanti „ 

Vigeci Mesia „ 

Villa elamada Dari soto Balezo. 
Petro Dari duc. 1 m® 1 Calens Caffe 

Alessio Dari „ Progano Dari 

Nicola Progani „ Jon Bubba 

Nicola Đauid „ Bencho Rogamo 

Jon OiicMeri „ Nicha Gosta 

Bitri Progano „ 

Villa elamada Laporonsi soto Balezo. 
Jon Leporonsi duc. 1 m^ 1 Bencho Leporonsi 

Alessio Leporonsi „ Pali Đuscha „ 

Jon Manassi „ Ghiurcho Tusi „ 

Giergi Musanti „ 

Villa elamada Sancto Alexandro soto Balezo e desabitada; se se 
habita, e a la condicion de le altre. 

Terren soto monte de Marinay desabitado, e Orezo pur soto Ba- 
lezo, se se habita, e ala condicion de le altre. 

Terren Damini o vero Nauređa^ pur soto Balezo, desabitado, e sel 
se habita, e a la condicion de le altre. 

Villa elamada Zamarachi pur soto Balezo. 
Giergi Zamarachi duc. 1 m^ 1 
Gergi Grilla „ 

Jon 'Domi „ 

Villa elamada Gma, de la quale e eauo o proniario Gin Muraro. Braico Coeora coman- duc. m® 
duc. 1 m^ 1 » duc. 1 m® 

duc. 1 m® 1 

duc. mM 

duc. 1 m<^ 1 dador 
Giergi Tomaristi 
Marin Tomaristi 
Gin Tomaristi 
Nicola Ceuetio 
Peran Tiaei 
Giergi Busati 
Lazaro Matagulsi „ 

PalK Schiauo duc. m® mezo 
Nicola Summa recessit. 
Andrea Lochoy duc. 1 m^ 1 
Jon Cochora 
Petro Cochora 
Giergi Linthi 
Jon Chierasso el grando 
Vasili Chetossi 
Debeseio Cresetay 
Jon Bulsari „ 

Alessio Progano „ 

Andrea Chierassi duc. 1 m^ » n Pali Juon 
Bencho Chierasso 
Jon Chierasso el pizolo 
Vezerin Chetossi 
Andrea Lopezi 
Petro Malizori 
Todoro Malizori 
Jon Lopeci 
Giergi Lopeci 
Jon Luorsi 
Lazaro Luorsi 
Guergi Zocho 
Gin Zocho 
Stefano Carezi 
Jon Gruda 
Bogdan Briglia 
Boehxa Bardogna 
Đesisela Schiauo 
Pali Chetossi duc. 1 m® 1 » » duc. 1 m® 
duc. 1 mM 
duc. 1 m® 
duc. 1 m® 1 40 H. UUBIĆ, Infrascripte son uigiie tle dioinun, clii soii in terre de Grisa 
(onunissis). 

Infrascripti son terreni aratorii posti in la dieta uilla de Grisa 
(ommiesig). 

Villa clamada Cheresi in terren de Grisa. 
Giei^ Cherezi duc. I m" 1 Alessio Farolini due. 1 m" 1 

Petro Cherezi „ Alessio Lopeci „ 

Andrea Linthi „ Pali Letlii „ 

Villa clamada Bulsari in terren de Grisa. duc. 1 I duc 1 m" 
duc. 1 m" 1 duc. 1 m* Teodora Ceuatio 
Petro Spatari 
Pali Briglia 
Jon Briglia 
Alessio Mochor 
Andrea Bulsari 
Nicola Vaiussi 
I. Questi in terre de Grisa. duc 1 m" 1 
duc lm"© 
duc. 1 m" 1 
duc. 1 m« 
duc. 1 m" 1 
duc 1 m" Stefano Sonuna 
Gin Vaiusi 
Bogdan Bulsari 
Giergi Somma 
Martin Golissi 
Pali Ceuatio 
Andrea Doclessi 

Villa clamada Grouemiri ] 
Stefano Bođoan duc. 1 

Stefano Grouemira „ 

Infrascripte son tutle viUe e terreni de la banda de soto Sculari. 

Villa clamada Emesi a presso Piera Negra. I abitanti de que6ta 
ha semenado e1 terren de la uilla, e puo e andadi a star in lo 
terren de Driuasto, e questo per non pagar el ducato, el mezo e lo- 
brocho, 

Villa clamada Piera Negra, de la qual e pronario Dabeseio Bonci. 
JonMiehielcomandađorduc. Om"0 Petro Rogami duc ] m" 1 

Bencho Cherezi duc. 1 m" 1 Lazaro Kezi duc 1 m° 

Abrtin Bezi „ Nicola Chadechemi duc. I m'' 1 

Calens Pendetari „ Andrea Ysy „ 

Villa clamada Vladami soto Piera Negra de Dabeseio Bonzi. 
Zorzi Teosclauo duc 1 m" l Marin Dobrossi duc 1 m" 

Nicolo Bussati „ 

Villa clamada Rera Negra de Bayco Precali, de 
e proniario el dicto Rayco. i. quale e cauo Rajco Precali cauo e pro- Nicolo Sclauo duc. 1 m" 1 

niario duc. m° Jon Cerga duc 1 m" 

Andrea Sporo duc. 1 m" 1 Pali Sergi duc 1 m' 1 

Petro Precali „ (!in Bardi „ 

Margaria Precali „ Andrea Litithi duc 1 m* 

Palli Linthi „ 

Villa clamada Ceueiio, de la qual e cauo Zorzi Ceuetio. Zorzi Ceuetio cauo 
Marco Ceuetio 
Michiel Ceuetio 
Sergi Ceuetio 
Međon Ceuetio 
Sochio Ceuetio 
Alessio Ceuetio duc. m" Andrea Ceuetio duc 1 m" 1 

duc. 1 m" Maria relicta condam 

„ Uucha Ceuetio duc I m® 

due. lm"! Domenica relicta con- 

„ dam Medon Ceuetio duc. 1 m" 1 ] SKADARSKI ZEMLJIŠNIK OD GOD. 1416. 4] Villa clamada Martani, de la quale e cauo Nicola Rogamo. 
Nicola Rogamo cauo duc. m'^ Petro Progano duc. 1 m° 1 
Constantin Rogamo duc. 1 m^ 1 Tanus Dobreci „ 

Palli Ilici „ Marin Progano „ 

Jon Satin „ Menchesi Satin „ 

Villa clamada Bardi in la Saldia, de la quale e cauo Nicola 
Barđi. Nicola Bardi cauo duc. m^ 
Andrea Bardi duc. 1 m*^ 1 

Pali Bardi „ 

Miali Bardi frar de 

Nicola cauo „ 

Miali Bardi frar de Pali Menchesi Bardi duc. 1 m® 1 
Alessio Špan „ 

Petro Bardi „ 

Pali Rogamo „ 

Bencho Renesi „ 

Constantinus Hermano » Villa clamada Messi, de la qualle e cauo Uucha Messi. n Andrea Marta 
Palli Messi 
Jon Messi el grando 
Jon Messi el pizolo 
Stefano Messi quon- 

dam Palli 
Jon Trompsi 
Nicola Trompsi 
Jon Nesa duc. 1 
duc. 1 
duc. 1 Vucha Messi cauo duc. Om°0 
Stefano Messi el grando duc. 1 m® 1 
Mencha vedoa relicta 

quondam Progano Messi „ 
Andrea Messi 
Martin Chierpsi 
Sochio Maurichi 
Lazaro Maurichi 
Gierghi Maurichi 
Stefano Messi el pizolo „ 

Villa clamada Cusmaci, de le qual e cauo el dicto Uucha. 
Marin Cusmaci duc. 1 m° 1 
Pali Cusmaci „ 

Villa clamada Luiani, de la quale e cauo Medo Luban. 
Medo Luban cauo duc. m^ 
Gin Neraci duc. 1 m^ 1 

Gin Lubani „ 

Petro Lubani 
Lazaro Lubani 
Vigeci Domi 
Pali Busala 
Bencho Domi 
Alesio Lubani 
Nicola Lubani quon- 

dam Petro 
Nicola Lubani quon- 

dam Pali 
Pali Sigeci 
Todaro Sigeci 

Villa clamada Cazaput, de la qual e cauo Petro Cazaput. 
Petro Cazaput duc. 1 m" I 

Villa clamada Uulcatani de Tomaso Schiauo. 
Petro Sperdati comandador Cuchia relicta quondam de 

Nicola Lucani Petro Lubani duc. 1 m° 1 duc. 1 m^ 
duc. 1 m° 1 duc. lm°0 duc. 1 m° 
duc. 1 m^ 1 » n n Mare Egressi 
Sergio Zachuli 
Petro Grampsi 
Morato Domi 
Jon Egressi 
Alessio Progano 
Todaro Progano 
Menchesi Sigeci 
Nicola Lubani quon- 

dam Uoia 
Nicola Lubani quon- 

dam Ghin 
Alessio Lubano fio de 

Lazaro m° 1 
m«0 
m° 1 n n duc. 1 m® n 42 6. UUBIĆ, Marta relicta quondam đe 
Zorzi Progani Sergi Lucani 
Pali Spatari 
Zorzi Bogami 

Questi de questa villa non die pagar cossa alguna etc. 

Villa clamada Spatari, đe la quale e cauo Pali Spatari. 
Pali Spatari quon- Pali Spatari fio de 

dam Petro duc. m® Belli duc. 1 m® 1 

Vasili Spatari quon- 

dam Zorzi duc. 1 m® 1 

Petro Spatari quon- 

dam Zorzi „ 

Zorzi de Rani 
Jon Spatari de PaU „ 

Villa clamada Iturchi^ đe la quale e proniario el nobel homo ser 
Marin Bonzi e suo heredi. Petro Spatari fio đe 

Jon 
Zorzi Sclavo 
Marco Spatari fio de 

Bitri Gin Bochxi comandador duc. m® 
Petro Maurichi duc. 1 m^ 1 

Gin Comolago „ 

Nicola Bochxi „ 

Alessio Bochxi 
Nicola Egressi 
Nicola Drechadichami 
Nicola Derri 
Teodoro Bocholoy » » Nicola Renesi 
Marin Progani 
Zorzi Capita 
Miloš Betuzi 
Petro Domi 
Gin Lubani 
Lazaro Maurichi 
Jon Messi 
Andrea Masarechi duc. 1 m« 1 » n n duc. 1 m^ 1 Villa clamada Monte de Loro, de la qual e cauo Jomma Uulcata. 
Jomma Uulcata cauo duc. m® Alessio Dobria duc. 1 m® 1 
Andrea Uulcata so fio duc. 1 m^ 1 Don Cagnossi „ 

Bitri Uulcata so fio „ Pali Malici „ 

Villa clamada Darda. 
Bogosclauo Tusi duc. 1 m® 1 PaJi Tusi 
Sochio Tusi „ 

Villa clamada Beltomi che fo de Piero del conte traditore con- 
cessa a ser Andrea Špan e fioli, mo la tien ser Stefano Špan fio 
de lo dicto ser Andrea etc. 

Villa clamada Gleros dada in pronia a Zuane Engelese e suo he- 
redi como apare per letere dugale prese in grande conseio, dade in 
dugale palazo a di xxvii de zenaro, indicion nona mcccc quinto decimo. Pali Bratiza coman- 

dator 
Andria Lepronsi 
Nicola Lupsi 
Pali Spatari 
Lazaro Dobrossi 
Lazaro Chiumicola 
Lazaro Grisoli, can- 

celatus quia re- 

cessit 
Giorgi Dobrossi duc. m<* 
duc. 1 m<> 1 » n n Giorgi Masarech duc. 1 m® 1 

Gin Brilao „ 

Stefano Palombi „ 

Casnese Zacharia 

Pali Miali 

Jon Olia 

Pauli Zacharia 

Petro Scanda 

Calozorzi Gin 

Jon Tecla j> » » » » duc. lm®? SKADARSKI ZEUUISKIK OD GOD. 1416. 43 Villa clamada Btdchia granda. 

Ville clamade Oostoli e Misgoj/^ le quale habita tutte ad un, de 
le quale e pronario el nobele homo ser Marin Bonzi e suo heredi. duc. m® 
duc. 1 m^ 1 Andrea Charca co- 

mandador 
Petro Chareci 
Bencho Chareci 
Pali Lusanl 
Martin Satin et zo- 

uene „ 

Giergi Bussati „ 

Villa clamada Kamoragni 
Nicola Rogamo » n Jon Satin 
Petro Ceuatio 
Jon Ceuatio 
Martin Sathin et 
uechio duc. 1 m® 1 n duc. 1 m^ Jon Grampsil tutti do una časa 

Lecha Mirra i duc. I m^ 1 

Nicola Seregli „ 

Marin Pissarache Stefano Renesi 

Villa clamada Euchiechiani^ la quale tien Uicto Jonema de ser 
Stefano per vigor de una concession a luy facta per misser Donado 
Rajmondo etc. Radizo Grilla comandadore 

Gin Grilla 

Zorzi Turcho Copenicho 

Jon Calansi 

Jon Šuti 

Nicola Lethi 

Staico Grampsi 

Bardi Bisessa 

Zorzi Tolassi 

Jon Mercoy 

Trumbati Podrego Zorzi Spori 
Jon Vaiussi 
Zorzi Grilla 
Martin Impereza 
Zorzi Briglia 
Andrea Progani 
Andrea Cuitinj 
Juan Uarsi 
Alessio Stolsi 
Nicola Gratta 
Zorzi Sutti Villa clamada Sacholi^ la quale e sta dada per tre dugale a dona 
Nina relicta che fo de Goiazo, et a Lucha fio che fo del dicto 
Goiazo in vita sua tantum, e nota chel dicto Luča sie morto. Jon Đobrossi comandador 
Lecha Cruetio • 
Giergi Nerazi el grande 
Vucha Radouani 
Jon Bussati 
Lecha Đobrossi 
Giergi Narazo et pizolo 
Giergi Messi 
Pelegrin Messi 
Petro Đobrossi 
Martin Fratta 
Bitri Barda Pali Cucci 
Giergi Calemarsi 
Jon Borri 
Petro Bratani 
Sergi Offa 
Miali Petrid 
Nicola Bussati 
Pali Bussati 
Marco Calensi 
Martin Grampsi 
Petro Borri 
Jon Calamarsi Villa clamada de Andrea Schiauo^ de la quale e proniario Bitri 
Sclauo. 

Bitri Sclauo proniario duc. m® Nicola Drussi duc. 1 m® 1 

Bencho Bussati duc. 1 m^ 1 Gin Desisclauo „ 

Petro Drussi „ Jon Cathossi n 44 8. LJUBIĆ, Giergi Strelli duc. 1 mVl Nicola Čuci 

Bencho Dranci „ Tanus Dranci 

Vila clamada Somesi^ de la qual e cauo Uucho Gubicich. duc. 1 m° I Vucho Gubecich pro- nano 
Petro Gosta coman- 

dador 
Baba Bulsari 
Jon Lalesa 
Stefano Bussati 
Đamian Grata 
Juan Sclauo 
Giergi Salsi 
Gusma Rogami duc. m° 

duc. 1 m® 
duc. 1 m° 1 

duc. 1 m^ 
duc. 1 m^ 1 

n 

duc. 1 m° Todaro Suma 
Alessio Progani 
Marin Bratossi 
Bencho Doclessi 
Pali Doclessi 
Pali Lori 
Giergi Bussati 
Calozorzi Hennan 
Jon Gomamadi 
Simeon Gubecich duc. 1 m® 1 » » duc. 1 m® 
duc. 1 m« 1 
duc. 1 m<^ 

duc. 1 m^ 1 
duc. 1 m^ Villa clamada Chimechechi dada e concessa a Dimitri Sigeci et 
a suo fioli et heredi etc. Son exempti e liberi da ogni pagamento 
de diecima. 

Villa clamada Sigeci de la quale e proniarii Nicola Sigeci e fra- 
delli fii condam de Bitri Sigeci per vigor de letere dugale. Nicola Sigezi e fra- 

deli pronarii duc. m® 
Petro Sigeci duc. I m® 1 

Bardi Sigeci 
Helia Turcho n Tanus Suole 
Brathe Misio 
Jon Sigeci 
Stefano Progano 
Andrea Rogamo duc. 1 m® 1 » n Villa clamada Doxanni^ de la quale e cauo Petro Cucula. 
Petro Cucula cauo duc. m^ Jon Soma duc. 1 m® 1 

Pali Cucula duc. 1 m® I Colozorzi Piperi „ 

Nicha Zacharia „ Miali Morichi „ 

Jon Bercho „ 

Villa clamada Trompsisl de Uucho, de la quale e cauo Uucho 
Gubecich. 

Progano Balari duc. 1 m® 1 Zorzi Enghiechi duc. 1 m^ 1 
Nicola Fregana „ Lecha Grata • „ 

Villa clamada Luorsl, de la quale e cauo Uucho Gubecich. Bosichi Luorsi 
Sergio Luorsi 
Bogo Luorsi 
Lazaro Mda 
Martin Strelli 
Domenego Strelli 
Bardi Strelli duc. 1 m<^ 
duc. 1 m^ 1 » » » Mirosclauo Constantin duc. 1 m^ 
Domenego Ceuatio 
Dobra relicta quon- 

dam Martin Bolsari 
Vissa relicta quon- 

dam Pastri Cu- 

choli Tanus Sarachipoli 
Villa clamada Barbarossi, de la quale e cauo ser Deleseio Bond. Jon Dayci coman- 

dador duc. m^ 

Jon Jonale duc. 1 mM 

Andrea Pogliessi „ 

Jon Balori el grande „ Jon Zopa 
Zorzi Zagni 
Menchese Gaseli 
Jon Trompsi 
Petro Balori duc. 1 m^ 1 n n SKADAB8KI ZEMUIŠNIK OD GOD. 1416. 45 Pali Balori duc. 

Jon Balori et pizolo 

Jon Gasoli 

Andrea Tristan 

Pali Luorsi 

Zorzi Morichi 

Petro Barbarossi 

Bitici Seregli 

Nicolo Balori 

Gin Cemoglaui 

Prosan Zopa 

Jurco Stolci 

Don Eulcho cancel- 

latus qiiia mortuus 
Nicola Laci 1 m» 1 w n n n Jon Stolci 
PalU Rulcho 
Bencho Impereza 
Jon Varsi 
Jon Rodisse 
Andrea Sclauo 
Jon Jaši 
Vasili Jonale 
Alessio Precali 
Miali Gisari 
Martin Gesoba 
Nicola Zagni 
Dobra de don Jon 

BaflFe 
Nicolo Luban duc. 1 mM n n n f> n duc. 1 m^ Pali Golissa „ 

Case de la glesia de san Stefano di Barbarossi, e paga de com- 
pagnia como le altre case. 
Don Ducha Crasignor 

arcipreuede duc. m® 

Don Alessio Ysi „ 

Don Stefano Orfa Petro Tochessi duc. 
Progano Lapelompsi 
Zorzi Chechioli n 
I m» I Zorzi Ysi 
Bencho Surbi 
Tanus Bochadiathi 
Petro Bussati 
Gin Chosichi 
Maria relicta quon- 
dam Bencho Tochsi duc. 1 m" 1 Villa clamada Pastropati, de la quale e cauo ser Stefano Milotini. Helia Bussati 
Vulcata Suinci 
Andrea Suma 
Bitri Trompsi 
Vigeci Calamarsi 
Pali Mida 
Bencho Enghiechi 
Pali Balafusa 
Andrea Tasili duc. m<^ 
duc. 1 m^ I » n n » Marin Ceuesio 
Marin Dobreci 
Nicola Suinci 
Zorzi Dobrezi 
Andrea Sclauo 
Nicola Pobreza 
Lusio Sigeci 
Martin Bussati 
Andrea Progano duc. 1 mM V Alessio Gruda 

Ville clamade Chucholi, Vlasami e Crueti^ de le quale e chauo 
e proniario Bitri Chiliothi. 
Bitri Chilioti cauo e 

duc. m° promano 
Zorzi Grampsi 
Gruban Sirochus 
Rayco Bardi 
Bitri Cosaza 
Andrea Uulcata 
Andrea Brumi 
Bardi Gasoli 
Jon Bachsa duc. 1 m*^ 1 •n w r> •n n Y> » Progano Sirocho duc. 1 m° 

Sorbi Bolari 

Pali Chaghi duc. 

Martin Brumi duc. 

Bardi Uochsi 

Jon Laci duc. 

Petro Lussi duc. 1 1 
1 

» 
1 m' 
m< Vulcata Suma duc. 
Jon Trompsi 
Lecha Spata duc. m 
1 m' m' 1 1 


1 1 m" 46 r , 

I 

i 

t s. unBi6; Bitri Marko duc. 1 m® 1 ^2 
Jon Sonđia „ 

Jon Ibardi „ 

Villa clamađa Teclani. 
Jon Tecla duc. 1 m^ 1 

Villa clamada Mensabardi. Tomas Sugrin 
Jon Busessi duc. 1 m^ 1 Jon Midda cauo 
Vlcho Progano 
Jon PrecaU 
Menchexa Ibardi 
Lazaro Domi 
Alessio Dayci 
Palli Suma duc. m® 
duc. 1 m* 1 n Nicola Špan quondam 

PalU 
Alessio Špan 
Jon Mirdit 
Petro Mirdit 
Gusma Dayci 
Giergi Bussati duc. 1 mM Marin Varsi 
Villa clamada San Nicalo de Chacharichi ouero BlinisH. 

Giergi Gledura cauo duc. m*^ Alessio Buchemir duc. 

Marra relicta quon- 
dam Oliuerio duc. 1 m® 1 

Alessio Midda „ 

Jon Xuppi 

Todaro Đaniel 

Baddi Gisoba 
Villa clamada Chacharichi. 

Jon Neraci cauo duc. m® 

Giergi Cacharichi duc. 1 m® 1 » 

n 1 m« 1 » 

n Lazaro Sathata 
Vladi Gledura 
Jon Letti 
Alessio Lombardo 
Andrea Đeniza ti 
r> 
n 
» Andrea Matagulsi 
Giergi AychaJi 
Jon Chacharichi n StefaHO Crutta 
Giergi Crutta 
Progano Ghians 
Zacharia niia 
Nicola Chierpsi duc. 1 m^ 1 n Petro Chacharichi 
Villa clamada BcUadrini, de la quale e cauo ser Alessio Begam. ti Bitri Valmi coman- 

dador 
Gin Scanda 
Nicola Marsolsi 
Nicola Suma 
Petro Marsolsi 
Stefano Domi duc. 

Andrea Rodoan duc. duc. m® 
duc. 1 m® 1 » n ti 

1 m^ 
1 m« 
1 Giergi Spiti 
Bitri Reci 
Todaro Lupsi 
Giergi Soma condam 

Andrea 
Nicola Cruesiarme 
Marin Spiti 
Jon Uulcata duc. 1 m® 1 ti Gin Spitti 
Villa clamada Renisse in la Medoa. 
Martin Matarise cauo duc. m® Andrea Bardi 
Andrea Matarise so fio duc. I m® 1 
Giergi Balasi duc. 
duc. ti 
1 m« 

1 m« 
1 el Zarri Balasi 
Martin Renesi 
Martin Messi 
Andrea Bardi 
grande el » 


pizolo 
Alessio Ibardi 
Lazaro Ibardi 
Morichi Raddi 
Nicola Soma duc. 1 m^ 1 n 
ti 
ti ■f ^„T 5. ^ _.? ..rr. -^ SKADABSKI ZBHUldNlK OD OOĐ. 1416. 47 Villa clamada SarachinopoU in la Međoa. 
Bencho Sarachinopoli Tanus Chierpsi duc. 1 m® 1 

el granđo cauo duc. 1 m^ 1 Bencho Sarachino- 
Bitri Chierpsi duc. 1 m^ 1 poli el pizolo „ 

Villa clamada Valmi in la Medoa. 
Alessio Engiechi cauo duc. m^ AndreaRezi Martin Geldura 
Pali Lupsi 
Lazaro Ibardi 
Stefano Renesi duc. 1 m® 1 n Bitri Rezi f f ^radeli gj, duc. 1 m^ 1 

Tanus Rezi duc. 1 m® 1 

Alesio Ibardi „ 

Giergi Sesa „ Villa clamada Dobranci in la Medoa. 
Giergi Soma quon- Bitri Soma suo frar duc. 1 m^ 1 

dam Pali duc. 1 m^ I 

Villa clamada Ounesi in la Medoa. 
Bitri Gunesi duc. 1 m^ 1 Gin Gunesi duc. 1 m^ 1 Marco Gunesi cauo duc. m^ 
Jon Gunesi quon- 

dam Menchesi duc. 1 m^ 1 
Lazaro Gunesi „ 

Villa clamada Bromi ala Medoa. 
Tanus Precali duc. 1 m° 1 e lobrocho 

Villa clamada Beglati^ de la quale e cauo Petro Summa. Jon Gunesi quon- 

dam Giergi 
Alessio Gunesi 
Nicola Gunesi » Petro Somma cauo duc. m^ 
Lazaro Samarisi duc. 1 m^ I 
Mdan Samarisi „ 

Pali Bardi 
Nicha Bardi 
Vucha Bardi Giergi Strici 
Jon Somma 
Petro Gamba 
Giergi Laci 
Bercho Bobodi 
Andrea Seuastoy duc. 1 m^ 1 duc. 1 m® 1 
duc. 1 m® Marco Strici 

Villa clamada San Serzi^ de la quale e cauo 1 abate Petro Ceuetio. Miser don Petro Ce- Maria de Martin Uerba duc. m® 1 uetio abbate cauo duc. m® Nexa de Jurco Uerba ff Pali Laci comanda- 
dor soto el dicto 
abbate „ 

Radosclavo Pronichi duc. m® 2 

Boxa de Jonchoman 
uedoa 

Pali Lumeci 

Alessio Bardi 

Bitri Bubbi 

Jon Dobrossi 

Nicola Sumi 

Petro Migili 

Alessio Lecti 

Jon Maxarecho 

Jon Rogamo 

Giergi Chimechiechi duc. 1 m® 1 
duc. m° 2 

duc. m° 1 
duc. m® 2 n Bencho Gogliamadi „ 

Giergi Vlcho duc. m^ 2 

Radi Bogoia duc. m® 1 

Sarchin Uirioni duc. m*^ 2 

Martin Sclauo „ 

Don Mitri Calimars duc. m® 1 

Don Petro Tolemir duc. m® 2 

Don Petro Zagur duc. m^ 2 

Don Bitri Bardasse „ 

Don Bratin Scanda „ 

Don Alessio Tolli duc. m^ 

Alessio Bussati duc. m° 2 
Nicola Columpsa 
Lon Sergi 
Petro Sergi e 1 
Thoma suo frar j n w n A ,r 48 

Progano Stecho 
Jon Cniesio 
Mengese Noga 
Bogosclauo Linthi 
Bochexa Griculchi 
Jon Sclauo 
Bitri Summa 
Palli Bogo 
Nicola Xenatego S. L^JBIĆ; duc. m® 2 duc. mM 
duc. m^ 2 V M n n duc. mM 
duc. m° 2 
duc. m° 1 Andrea Migili 

Ghin Noga rosso 

Martin Cuchola 

Bores Bogomir 

Gin Noga negro „ 

Mathe Tolli 

Goisclauo Petrogna duc. m^ 1 

Don Polo Scurti Villa clamada Musanthi, de la quale e proniario el nobele homo 
ser Marin Bonzi. 

Villa clamada Grantpsl, de la quale e proniario el dicto ser Marin. 

Villa clamada Dayciy de la quale e proniario Jonema Pregali et 
heredi. Giergi Dayci coman- 

dador duc. m® 

Dayci Bari duc. 1 m® 1 

Vasili Bari duc. 1 m® 1 

Bitri Somma duc. 1 m° 

Andrea Chisolichochi 

el grande duc. m® 

Lazaro Marchienl duc. I m° 1 
Vitan Cruetio 
Niclia Samarisi 
Ivan Crutta » » Andrea Chacharichi 

el pizolo duc. 1 m° 1 

Pali Sanarisi el pizolo 
Constantin Bardi 
Andrea Chisolichochi 
Bratosin Chisolichochi 
Juan Suinci 
Palli Suinci quon- 

dam Uuchexe 
Dayci Dayci coman- 

dador duc. m° » n j) n Pali Samarisi el vechio „ 

Villa clamada Samarisi^ de la quale e cauo don Bestole el grande. 
Jon Bestole el grande duc. m^* duc. ? 
duc. 1 m® 1 cauo 
Nicola Rezi 
Jon Ochsete 
Martin Leporon „ 

Maria relicta quondam 
de Andrea Barde 
cum Staycho suo fio, 
tuti una časa „ 

Jon Ysari „ 

Griman Thoma duc. I m® 
Zan Chatichi „ 

Giergi Fiorignan duc. 1 m^ I 
Lena relicta de Jon Fio- 
rignan cum Bitci et 
Andrea Fiorignan suo 
fioli tuti una časa „ 

Jon I)ayci „ 

Paulo f)ayci duc. 1 m^ 

Vighicei Trompsi duc. 1 ° m 1 Boia relicta de Piero 

Obsechian cum Ales- 

sio Obsechian suo fio 

tuti una časa duc. 1 m^ 
Martin Obsechian e 

Theodoro suo neuo duc. m® Piero Pulixe 
Piero Placa 
Martin Bubbi 
Jon de Bogosauo 
Pali Negouan 
Giergi Rogan 
Vucha Chierpsi 
Piero Chierpsi 
Jon Samarisi 
Andrea Smachi 
Progan Suni 
Đussa relicta de Jon 
Mladien duc. 1 m® 1 » » n duc. ? 
duc. 1 m^ 

7) 

duc. 1 m® 1 » SKADARSKI ZEMLJI&NIK OD GOD. 1416. 49 Catharina relicta de Jon Sogo ciim 
don Piero Scanda suo fio, tutti 
una časa. Ganzelatum quia ista 
Catarina fuit facta exempta, et 
domnus Petrus recessit. Piero Lucan 
Giergi Summa 
Nicola Mladien 
Don Piero Inchilla 
Alessio Thoma 
Marco Summa 
Bencho Samarisi 
Jon Samarisi suo fio 
Toma Samarisi fio del 
dicto Bencho, questi 
do fradelli paga per duc. 1 m^ I n Martin Scurti 

Jon Scurti 

Calozorzi Cruta 

Bencha relicta de 
Stancho Cruta 

Zorzi fio de Calo- 
zorzi Cruta 

Jon Bestole el pizolo 

Lecha Xubi 

Andrea Laci 

Nicola Soma 

Helia Soma 

Jon Soma 

Boga Teosclauo 

Gin Miali 

Jon Scanda duc. 1 m® 1 
duc. 1 m^ 
duc. 1 m^ 1 duc. 1 m** 

n 

7) » una časa 

Nota che soto la dicta uilla di Samarisi sie un luogo ouero villa 
clamada Ruscoli^ di quali Ruscoli e cauo Jon Trompsi. Jon Trompsi cauo duc. m® 
Jon Dobreze duc. 1 m^ 1 

Jon Raži el grando „ 

Jon Raži el pizolo ^ 

Sergi Nerazi „ 

Nicha Durgo Nicha Dobreze 
Jon Stecho 
Palli Progano 
Giergi Negouanni 
Jon Ghiupa cancella- 
tus quia mortuus. duc. 1 m^ 1 T» n Villa clamada Bellani^ de la quale e proniario Jon Bestole el 
grande da Isamarise. Lulla Uelli duc. 1 mM 

Nicola Bratoschiauo „ 

Vissa relicta de Gi- 
ergi cum un suo fio 
clamado Piero Mida 
tutta una časa „ 

Marko Rezi 

Villa clamada Stira, 
Andrea Stecho duc. 1 m® 1 
Nicola Vestiana cauo duc. m® 

1 m« 1 Giergi Comanni duc. 

Titana relicta de Mi- 
lossi cum un suo 
fio clamado Dabe- 
seio Marercho tuti 
una časa 1 m» 1 » n Petro Marma duc. 

Bogosclaua relicta con- 

dam Miali Precali 
Alessio Stecho „ 

Villa clamada Penetari de ser Marin Bonci e suo heredi proniarii. Giergi BuchoIoy duc. 1 m® 1 
Titaba relicta con- 

dam Miloš Bu- 

choloy 
Nicola Turcho Jon Mencha coman- Miali Boncho duc. I m® 1 

dador duc. m^ Petro Trompsi „ 

Lazaro Progani duc. 1 m^ I Daba Spori „ 

Andrea Foralini „ Giergi Ibardi „ 

Villa clamada Precali soto la scala, de la quale e proniario Jonemi. 

Precali e fradelli e suo heredi per uigor de letere ducali prese in pregada 

STARINE KNJ. IV. 4 ler Ste^o i 
»lo duc. ario per pat 
duc. duc. 
duc 
duc. duc. 
duc. 
duc. 
duc. 
duc. ido. 

duc. 
i 
li SKADABSKI ZEBfLJIŠNIK OD GOD. 1416. 51 n Giergi Serelli duc. 1 m® 1 

Andrea Luorsa „ 

Catarina Đelicta đe 

Nicola Gaiola 
Stana relicta de An- 
drea Bardi, tute do 
una časa 

Villa clamada Bardi a la Uilipoia. 
Brana Radouani cauo duc. m^ Stoiana Castrati 
Giri Ibardi duc. 1 m^ 1 Petro Domi 

Alessio Ibardi „ Boglia relicta quon- 

Andrea Ibardi „ dam Jon Trompsi 

Villa clamada Seregli ala Uilipoia, duc. 1 m^ 1 Bitri Zari 
Jon Bussati 
Petro Matarisi 
Giergi Seregli 
Nicola Sembati 
Vlaho Tatesa 
Villa Bachxl. duc. m<^ 
duc. 1 m'* 1 » r> Petro Moia 
Bitri Seregli 
Giergi Bussati 
Bardi Tatesa 
Jon Tatesa duc. m® 
1 m» 1 Pelegrin Susseri 
Andrea Fiera Miali Flactura 
Menchesi Samarisi duc. 

Petro Busessi „ 

Villa clamada Gaduci, 

Gin Precali cauo duc. m^ 

Alessio Precali duc. 1 m® 1 

Giergi Precali „ 

Villa clamada Precali ala montagna. 

Andrea Precali cauo duc. m^ Alessio Ibardi Stefano Gaduci 
Jon Scherelli 
Miali Precalli duc. 1 m« 1 n Bitri Precali 
Palli Suinci 
Menchesi Precali Giergi Busesio 

Nicola Precali 

Petro Precali 

Lazaro Nesa „ 

Villa clamada Domini. 

Questo 6 un terren desabitado. 

Villa clamada Proghieni e Stichiant, 
Nicola Linthi cauo duc. m® Jon Stecho Petro Proghieni 
Andrea Laci 
Todaro Laci 
Stoico Stecho duc. 1 m^ 1 

duc. 1 m® 
duc. 1 m® I Jon Spexa 
Debeseio Calussa 
Nouach di Somesi 
Nicola Jonema Lazaro Topia „ 

Villa clamada Tusani pizoli soto la Scala. 
Giergi Rodouan cauo duc. m^ Petro Briglia 
Braycho Branisclauo duc. 1 m® 1 Giergi Briglia 
Marchien Siuo „ Andrea Columpsa 

Villa clamada Cruetin ouero Franchesi. duc. 1 m* 
duc. 1 m^ 1 duc. duc. 
duc. n 
n 
» 1 m^ 1 duc. 1 mM li duc. 1 m** 1 7) 1 m^ 1 
I m® n duc. 1 m® 1 duc. 1 m^ 1 

n 52 8. liJUBlĆ; Pali Franchesi cauo duc. m° 

Tanus Franchesi đuc. 1 m° 1 

Toma Cnitta „ 
Palli Crutta el grando 

Palli Crutta el pizolo „ 

ViDa Mandrossi in la Medoa. 

Gin Mandrossi duc. 1 m^ 1 )) Rada relicta de Ta- 
nus Matarisa duc. I m^ 

Chiura relicta de Gi- 
ergi Cruta „ Petro Ibardi duc. I m° 1 Giergi Mandrossi „ 

VUla clamada Trompsi grandi^ de la quale e proniario e cauo 

Bitri Ysi. 

Pali Seregli Nicola Precali 

Lazaro Jonema Petro Uicendi 

Pantaleo Chimechechi Bencho Đomi Bitri Ysi pronario 

cauo 
Palli Zami 
Bitri Reci 
Jon Lumeci 
Vladi Mirota 
Vigeci Grubessa 
Netel Grubessa 
Petre Dobren 
Jon Trompsi 
Toma Trompsi 
Nicola Ysi 
Giergi Stopan 
Pali Stopan 
Giergi Sigeci 
Giergi Buchamir 
Giergi Turcho 
Giergi Lucan 
Bencho Conlupsa el 

grando 
Bencho Conlupsa el 

pizolo 
Stefano Sire 
Marin Berossi 

Bencho Ducassi e Luča Rezi 
Lazaro Uulcata 
Alessio Chetossi 
Alessio Berossi 
Andrea Jonema 
Andrea Piperi 
Jon Chimetrasse 
Alessio Ysi 
Giergi Soma 
Progano Morichi 
Jon Chiurcho 
Marco Pendatari 
Stefano Ysi 
Jon Piperi 
Marco Lalmi 
Bitri Calla 
Palli Morichi 
Jon Lechachichiri 
Nicola Petigna 
Andrea Linthi 
Martin Calimars Andrea Chiurcho 
Stani Sclauo 
Lazaro Miladini 
Pali Sessa 
Petre Duchasi 
Molla relicta condam 
Jon Negouan 
Sochio FraBsina 
Magistro Gergi Belussi 
Petro Tressimir 
Boia relicta condam 

Petre Uulcata 
Martin Columpsa 
Andrea Đodesi 
Pali Columpsa 
Andrea Uarsi 
Marin Precali 
Lazaro Samarisi Jon Uulcata 
Villa clamada Trompsisi uechi confina cum i 
Jon Samarisi cauo duc. mM) Gin Samarisi 
Giergi Samarici duc. 1 m® 1 Nicola Ysi Trompsi grandi. duc. 
duc. 1 

1 m' 
m< 1 
1 Villa clamada Varsi. Questa villa al presente e desabitada. Infrascripte son doane, peschere, passi e regalie, che specta a la 
camera de Scutari. E prima 
Lo luogo de sušo, zioe tutte le peschiere de soura, se 

vende ogni anno e piu e mancho segondo i tem- 

porali perperi 1550 

Le do peschiere chiamade Taier de soura e groma- 

dura se uende per lo modo dicto „ 1450 V^i^v SKADARSKI ZBMLJidTNIK OD GOD. 1416. 53 

Le do ghliare doe de peschere pizole se uende como 

de soura perperi 

La peschiera chiamađa la Mariza, se uende como e dicto „ 
Lo mezo taiero Sotagno se uende como e dicto de soura „ 
Lo luogo da le Togne se uende como e dicto „ 

La doana de le sarache se uende come e dicto „ 

La doana de uin forestiero che intra in la terra se uende „ 
La doana de loctauo grosso se uende como e dicto 

de soura „ 

La doana de la becharia se uende come e dicto „ 

Lo passo de zugno se uende como e dicto „ 

La doana del uin de mare intra in la Boiana „ 

La ta uema de San Serzi „ 

Lo pajsso de Ibellani e de San Theodoro „ 

Lo passo de Ibaladrini se uende como e dicto „ 

La doana de Dagno se uende come de soura e dicto 
La doana de tutti li ogi, che uien a san Serzi, questa 
non se incanta, ma scudesse per comun et ala fia 
se ne ha piu et ala fia mancho „ 18 

La doana del legname che ense de la Boiana, questa 
non se incanta, die pagar chi traže legname de 
Boiana 1 per cento, se ne na piu et a la fia mancho' „ 26 

I arborazi de le barche, che intre in Boianna, non se 
incanta, scođesse per comun e paga grossi 6 per 
arboro, e se la e de do, paga un perpero, se ne ha 
piu et ala fiada mancho „ 27 

Le casene dentomo Scutari die dar per honoranza 
ogni anno porci do oueramente perperi 24 cioe per- 
peri 12 per ogni porco „ 24 
Piero Špan die dar ogni anno per honoranza „ 33 
Item mjara 14 de foleselli uale „ 14 
Nenada Dusman đi dar ogni anno miara 7 de foleselli 

per honoranza, uale „ 7 

La doana di cavalli, che esse de la fuosa, questa non 
se incanta, die pagar ogni cauallo, che esse de la 
fuosa grossi 6 per testa. 

Nota che auegna chel sia trato fuora i presii de le doane, passi 
e peschiere etc., se uende piu e mancho segondo i casi occon'enti. 120 
400 
360 
22 
80 


' 


800 


v 

^ 


1500 


.•^ 


150 


1 


115 


1 1 


570 
330 


i 


12 
12 


%. 
j MCCCCKLim. DIB IHI. lANUARU, INDICTIONB VIH. 

Ser Petrus Faletro, ser Stefanus Maripetro, ser Johannes Gornario 
et ser Frandscus Venerio sapientes orđinum. 

Cum ad presentiam nostri dominii comparuerit Paulus Duchaino 
et Lecha frater suus, supplicans, ut ille ville, quas habebat et habet 
in disctrictu Đagni, et que per patentes buUas šibi concessit nobilis 54 B. UUBIČ, 

vir Franciscus Qiiirino, quaiido accepit dominium dicti castelli, per 
nostrum dominium šibi confirmentur, uađit pars, quođ dietum privi- 
legiiun aucUiritate buius consilii confirmetur, salvo tamen jure cuius- 
libet alterius habentis ius m illis. Sed quia propter Đuchainos ini- 
micos EU08 timens, ne šibi fiat, sicut factiim fuit Leche consanguineo 
Euo, petit habere in districtu Scutaii tot villas, quod šibi reddant 
tantum, quantum. reddunt sue ville, que siuit sub Dagno. Respon- 
deatur ei in illa fonna verborum, que videbuntiir dominio, quod pro 
nunc non videtur nobis iacere aliajn mutationem. 

InBuper quia domina Bom mater Leche Zacharie, olim domini 
Dagni, que dedit illud castrum dominio nostro, petit pro se et filia 
sua Bogla et pro suo nepote Choia confirmationem privilegii šibi con- 
cessi a ser Francesco Quirino predicto cura eondictione, quod se ex- 
tendat ad eam et successorea et heredes suos supra8cripteque filie 
sue et nepotis sui, et quod villa Jublinise Montanee nigre et decima 
Cruste diatrictus Dagni, que fuenint plantate pro suis denariis et 
fuerunt sue, šibi dentur, et de domibus, que ultra triginta venient 
habitatum in villis suis etc., vadit pars, quod dietum privilegium 
šibi confirmetur sicut stat, et de villa Jublinise et de decima Cruste 
districtus Dagni, qua8 dicit fuisse suas. Mandetur comiti Scutari, 
quod šibi faciat ius, et si ita esse constabit šibi, illas det et con- 
Bignet ei. Verum super reliquiB respondeatur šibi in illa forma, que 
■viđebitur dominio, quod pro nunc non viđetur nobis aliud tnnovare. 
Đe parte omnes aJii, de non 1, non sinceri 7. 

FORKA AtJTsai DICTORUM PBIVII.BOI0BITH TALIŠ KST, VIDBLICET 

Nos Franciscus Quirino pro illustrissimo et excellentissimo ducali 
dominio Venetiarum etc. comes et capitaneus Scutari ac eius di- 
strictus. Notum facimus singulis et universis bas nostras patentes 
inspecturis, qualiter ađ nostram presentiam venit nobilis vir Paulus 
Duchainus cum suo fratre Lecha iilii Tanusii Duchaini, supplicates, 
ut quum bono ac leto animo venerunt in dedicionem ac obedientiam 
i. d. d. Venetiarum etc. et decetero ofFerat se adhuc ferventius ser- 
vire prelibato d. d. Venetiarum quam fecerit domino Leche Zacharie, 
šibi confirmare dignaremur omnia et singula, que habuit sub domino 
Lecha Zacharia, videlicet villam vocatam Buba cum suis confinibus, 
villam vocatam Salita cum suis confinibus, villam vocatam Guri- 
chuchi cum suis confinibus, villam Leuruscho cum suis confinibus et 
Baachinam, que fuit don Jon Bussati de Dagno. Item postulavit, ut 
fii quo caau pelleretur de domo sua pro honore i. đ. d. Venetiarum, 
ut i. dominatio Venetiarum providere debeat, ut pro contracarobio 
eomm, que amitteret hic, habere debeat Scutari tantundem in pro- 
niis et stipendio, quantum amisisset hic. Nos vero cognoscentes eius 
optinum anunum ac voluntatem, quam habuit erga i. d. d. Venetia- 
rum, ut nos cum effectu didieimus, quando habuimus Dagnum, quum 
ipse primus fuit, qui miait fratrem suum ad nos Scutarum nunciando 
mortem domini Leche, et invitando nos, ut festinar«mus ad accipi- 
endum possessum Dagni, quum dictus Paulus erat ille, qui tenebat T^*-'- »- 8KAĐAIUSKI ZEMLJIŠTNIK OD OOD. 1416. 55 

elaves dicti castelli, pro remuneratione tam lauđabilium operum, ut 
hoc aliifi in exemplum transeat, et ut ipse decetero ferventius ser- 
Yiat, tenore presentium per nos et successores nostros confirmamus 
et ratificamus predicto Paulo et Leche fratribus, filiis Tanusii Du- 
chaini, omnia que habuerunt et posseđerunt tempore đomini Leche 
Zacfaarie, ut ea de cetero habeant et possideant cum illis modis et 
conditionibus, cum quibus ea habuerunt tempore dicti domini Leche. 
Item šibi promittimus, ut si quo času, quod deus avertat, pelleretur 
de domo sua pro honore i. d. d. Venetiarum, quod prelibata d. d. 
Venetiarum šibi providebit, quod inter pronias et stipendium dabitur 
predictis fratribus Scutari suflficiens contracambium , reservando in 
omnibus suprascriptis iura comunis Venetiarum. Valituris presentibus, 
donec fideles fuerint et ad beneplacitum i. d. d. Venetiarum. Datum 
Dagni millessimo quadringentesimo quarto, indictione septima, die 
vero dedmonono mensis septembris. Ambrosius canceUarius Scutari. 

Nos Franciscus Quirino pro illustrissimo et excellentissimo ducali 
dominio Venetiarum etc. comes et capitaneus Scutari ac eius di- 
strictus. Notum facimus singulis et universis has nostras patentes 
inspecturis, qualiter nos considerata optima ac laudabili voluntate 
venerabilis domine Boxe relicte quondam domini Choie Zacharie et 
eius filie d. Boglie et nepotis Choie, nec non his, que modo cum 
efifectu mostraverunt danđo et exhibendo in manibus excellentissimi 
d. dominii Venetiarum etc. opidum Dagni cum omnibus finibus, que 
possidebat condam Lecha Zacharia iilius dicte domine Boxe usque 
ad eius mortem, que res fuit ad magnum augumentum, utilitatem 
ac honorem prelibati ducalis dominii nostri Venetiarum, volentes suis 
postulationibus satisfacere in remunerationem suorum lauđabilium 
operum ac sustentationem eius vite, cuius quidem d. Boxe petitio 
tališ fuit pro se et pro domina Boglia eius filia et pro Choia eius 
nepote. Primo enim postulavit, ut totum vinum ac frumentum et 
alie massaricie domus, que erant condam domini Leche in dicto 
opido Dagni, ipsis debeant dari ac restitui. Item ut eis detur in 
proniam Zaravina cum suis confinibus. Item ut eis detur unum ter- 
renum vocatum Pistoli cum suis confinibus. Item ut eis dari debeat 
in proniam villa vocata Scliexi cum suis confiniis ac pertinentiis. 
Item ut eis dari debeat villa vocata Neristi cum suis confinibus ac 
pertinentiis. Item ut šibi dari debeat una villa vocata et posita ai 
lad, quam plantavit dominus Choia eius maritus. Item ut šibi detur 
una vinea posita ultra Gurichuchi, quam dicta domina Boxa plan- 
tari fedt suis denariis propriis. Item ut habere debeant de provi- 
sione ducatos decem in mense de introitibus ac proventibus Dagni. 
Item postulavit, ut si quo času prelibata ducalis dominatio Venetia- 
rum amitteret Dagnum, ut in territorio ac finibus Scutari debeat 
šibi dari contracambium suprascriptarum rerum per eam petitarum, 
ita ut honeste ibi vivere possit cum filia eius ac nepote suprasdptis. 
Pro quibus rebus dicta domina Boxa et eius filia domina Boglia fi- 
lia condam domini Choie Zacharie et eius nepos Choia filius Buxe, 56 B, UUBIĆ, 

filii Choie Zachaiie tanquain veri ac legiptimi heredes condam do- 
mini Choie Zacharie et Leche eius filii legiptimi successores nec non 
participes dominii sponte et ex certa sciencia ac nullo errore dueti 
dederunt ac tradiderunt prelibato ducali dominio Venetiarum supra- 
scriptum opidum Đagni cum Satho et Cemagora vel Mali Ixii et 
cum omnibus suis finibus ac pertinentiis , que nuperime possedit 
condam dominus Lecha Zacharia filias dicte domine £oxe, et frater 
dicte domine fioglie ac barbanus suprascripti Choie filii Buxe, ad 
habendum, tenendum et quicquid prelibato ducali dominio Venetiarum 
perpetuo placuerit faciendum. Renunciando ex nunc in prelibatum 
d. dominium Venetiarum etc. omnia iura, que habebant in dicto 
opido Đagni et eius finibus et Cemagora vel Mali Ixii ac Satho, et 
omnibus suis iuribus ac pertinentiis; dando et consignando omnia 
suprascripta cum omnibus suis confinibus in manibus prelibati du- 
calis domini Venetiarum etc. tanquam res, que de iure pertinent 
i. d. d. Venetiarum empte eorum denariis a domino Georgio 
Stracamir, et eis postea indebite et contra ius ablate. Considerata 
igitur hac optima voluntate dicte domine £oxe et eius filie Boglie 
nec non eius nepote Choie filii Buxe, et quod re ac eflfectu fecerunt, 
et voluntatem que exinde consecuta est i. d. d. Venetiarum etc. acd- 
piendo in manibus dictum opidum Dagni cum Satho ac Cemagora, 
tenore presentium ac nonune illustrissimi et excellentissimi ducalis 
dominii Venetiarum etc. per nos et successores nostros damus et 
concedimus suprascripte domine Boxe et eius filie Boglie nec non 
suo nepoti Choye in pronia suprascriptam Zaravinam per eos petitam 
cum suis confinibus. Item terenum vocatum Pistoli cum suis confi- 
nibus. Item villam vocatam Scliessi cmn suis confinibus ac perti- 
nentiis. Item unum pecium terreni, quod tenuit Dona Vissa. Item vi- 
neam vocatam Meristi cum suis confuiibus ac pertinentiis. Item unam 
vineam positam ai laci, quam plantari fecit condam dominus Choia 
Zacharia eius maritus. Item unam aliam vineam positam ultra 
Gurichuchi, quam dicta domina Boxa plantari fecit suis denariis pro- 
priis. Reservando in his omnibus proniis suprascriptis omnia iura 
spectantia comuni Venetiarum in decimis, ducatis, modiis, sochis et 
obrochis et aliis, in quibus suprascripte ville tenentur solvere dirrecte 
illustrissimo d. d. Venetiarum etc. iuxta consuetudines alias usitatas 
solvi domino Leche vel aliis donainis ultra iura proniarii, que de- 
bentur suprascriptis d. Boxe, eius filie Boglie ac nepoti Choie pro- 
niariis dictamm villarum. Item damus et concedimus suprascriptis 
domine Boxe ac eius filie Boglie et suo nepoti Choie de provisione 
ducatos decem in mense .ex introitibus ac proventibus Đagni. Item 
eis promittimus, quod si quo času, quod deus avertat, prelibata đ. 
đ. Venetiamm etc. amitteret dominium Đagni, quod šibi dabitur in 
finibus Scutari tantum contracambium pro rebus suprascriptis, quođ 
bene ac honeste vivere poterit cum dicta eius fiUa ac nepote. Item 
volumus ac contenti sumus, quod suprascripta domina Boxa cum 
eius filia ac nepote habere debeat totum frumentum ac vinum et 
alias eorum massaricias, que fiierunt in opido Đagni. Que omnia SKABABSKI ZBMLJISMIK OD QOD. 1416. 57 

suprascripta viče ac nomine i. d. d. nostri Venetiarum promittimus 
šibi fore observanda, et nullo unquam tempore, donec in eorum fi- 
delitate perseveraverint violanda, sed quod semper eis rata et firma 
permanebunt. In quoruin fidem ac evidens testimonium bas nostras 
fieri iussimus, et sigilli nostri consueti sancti Marci evangeliste im- 
pressione fecimus muniri. Datum Dagni millesimo quadringentesimo 
quadragesimo quarto, indictione septima, die vero decimaoctava 
mensis septembris. 

Ambrosius de Sibenico cancellarius Scutari mandato suprascripti 
in hane formam. 

Item sumus contenti, quod domus suprascriptarum villarum, que 
sunt circa triginta, sint franche et Ubere dicte domine Boxe in eius 
vita, ut postulavit, inteiligendo tamen, ut dicte domus alias angarias 
preter solutionem modii et ducati facere debeant i. d. d. Venetiarum, 
ut ire in hostem etc. ; cum hoc, ut si que alie domus adiungerentur 
in dictis villis, solvere debeant dirrectum suum prelibato ducali do- 
minio Venetiarum; post mortem autem dicte Boxe omnes supra- 
scripte domus et alie, que adderentur, solvere debeant dirrectum 
comuni Venetiarum, ut faciunt aUi rustici in hoc paixio. Prinosi k diplomatskim ođno^ajem DubrovniJsa 
s Francezliom. 

Predano u tjednici JiMoffiilco-kiatoriHoga rasrtda jugoalavtnske akademijt 
aianotti i umjttnoBti dru 18. »ieinja 1882. 

Od i. Kbst. Svbljugk. 

Kad sam se prije godinu dana desio u Parizu, potražio sam medju 
ostalim dozvolju, da smijem zagledati u arkiv francezkog ministfu*- 
stva vanjskih posala, ne bi li tu našao Štogod, što se tiče naSe do- 
movine. Nakon raznih neprilika podje mi to zbilja za rukom, dobih 
dozvolju, podjoh u arkiv, stadoh tražiti, i nadjoh tri oveća svezka 
dokumenata, koji se specijalno Hrvatske tiču. Jedan ovelik svezak, 
podnaslovom: „Provinces Illjriennes", sadržaje spise odno- 
seće se na francezko gospodstvo u tako zvanih ilirskih pokr^inah, 
a druga dva, pod naslovom: „Raguse", sadržavaju spise o franeezkom 
odnošaju s Dubrovnikom. 

U prvom od ovih posljednjih dvaju svezaka, sakupljeni su spisi 
od g. 1616.— 1783., a u drugom oni od g. 1734.— 1817. Kasnyi 
spisi nisu nikomu pristupni, a i ovi posljednji, kao i svi spisi, počam 
od revolucije, pristupni su samo uz strogu kontrolu i uz vizu rav- 
natelja arkiva. 

Nu nije to sve, što se o Hrvatskoj u Parizu nalazi. Ministarstvo 
vanjskih posala izlučilo je iz svoga arkiva mnogo, i ta vrlo zani- 
mivih spisa o Hrvatskoj, napose o Dalmaciji, te ih je dalo prenied 
u narodni arkiv (Archives Nationales, rue des Francs Bour- 
geois), gdje se čuvaju u više velikih kartona, koji su nam skoro svi 
na uvid bili stavljeni, al jer nam se je bilo vra^ti u domovinu, nije 
nam bilo moguće ponieti iz njih sve ono, Sto bismo bili mogli i 
željeli. 

Od naših pabiraka u arkivu ministarstva vanjskih posala navesti 
ćemo ov((je i priobćiti samo i^ekoliko spisa, koji se đonjekle tiču hr- 
vatske literature, i h<tji se nalazeuEvezku: „Raguse 1784— 1617"; 
obuhvaćigu dakle dobu prve republike, konzulata i prvoga carstva. 
rt* PR1N06I K DIPLOM. 0DM06aJBM DUBROVNIKA 8 FBANGBZKOM. 50 


Spisi ti odnose se na zaključak republikanskog odbora za javnu 
prosvjetu, koji je dne 16. fructidora, godine IH. (2. rujna 1795., 
po gregorijanskom koledaru), odlučio pozvati sve diplomatske agente 
republike francezke, da pribave, te rečenomu odboru preko tada obsto- 
javšeg komisara (ministra) za vanjske odnošaje, (Commissaire des Re- 
lations exterieures), pošalju podatke o Ijud^, koji su se u dotičnih 
zemljah odlikovali mnom i djeU svojimi. 

Pošto je Dubrovnik u ono doba, ne toliko radi svoje samostal- 
nosti, koliko radi svog trgovačkog položaja, veoma važan bio, po- 
državala je Francezka u njem svoga agenta s naslovom „konzula*^, te 
je u smislu gornjeg zal^jučka i on bio pozvan, da izviesti o znatnijih 
Dubrovčanih, odnosno o znatnijih Hrvatih u obće. I tako imademo 
zahvaliti diplomatskom odnošaju Dubrovnika s Francezkom, da je 
ova posljednja, ako i malo, a ono barem nješto doznala o duševnom 
nastojanju našega naroda. 

Diplomatski odnošaji izmedju Dubrovnika i Francezke obstojahu 
u ostalom već odavna. Prvi spis, koji iz tih odnošaja proiztiče, da- 
tiran je dne 15. studenog god. 1616. i podpisan od Bourdin-a, ta- 
dašnjeg francezkog konzula u Dubrovniku. 

Nu Francezka ne počimlje službeno obćiti s Dubrovnikom tek god. 
1616. Iz jedne spomenice od 19. kolovoza 1753., o pitanju: „Da 
li republika dubrovačka stoji pod nominalnim pokro- 
viteljstvom francezkog kralja", doznajemo, da je već god. 
1585. Lancosme, tadašnji francezki poslanUc kod Porte, upućen 
bio poći u Dubrovnik, da uvjeri Signoriu o naklonosti kralja 
Hinka III. (f 1 589) , koji je Lancosma ujedno i akreditirao kod re- 
publike dubrovačke i to, kako se čini, po želji samih Dubrovčana. 

Republika je najme dubrovačka željela, da joj budu brodovi, radi 
veće sjegumosti, pod francezkom zastavom brodili. Uplivom Lancos 
smovim riešeno bi to kod Porte po želji Dubrovčana. 

I prvi Bourbonac zauzimlje se za Dubrovčane. Godine 1597., u 
prvom članku kapitulacije, sklopljene izmedju Hinka IV. (f 1610) 
i sultana Mehm eda III. „o slobodi trgovine '', mec^u oi^luni, spo- 
minju se izrično i Dubrovčani, koji da će odsele, kao i do sada, 
broditi moći po svih krajevih turskoga carstva, a da se neće smjeti 
uznemirivati, niti ikakovih zaprjeka stav^ati ni njihovim brodovom, 
ni njihovim osobam.^ 

Posije Hinka IH. i Hinka IV. zauzimao se je za Dubrovčane i 
Ljudevit XUI., za čijega se vladanja nalazi u Dubrovniku stalni za- 
stupnik Francezke s naslovom: „Rćsident de France". Ljudevit Xin. 
išao je pače i dalje, te je preko svoga carigradskoga poslanika De 
la Haye Ventelet-a dne 14. travnja 1639. poslao republici 
vlastoručni list, u kojem joj obećaje, ili bolje nudja svoje usluge. 

Prema tome počeli su se bili Dubrovčani smatrati štićenici fran- 
cezkih kraljeva, dok nije zasjeo na priestolje Ljudevit XIV. Tiran 
taj, koga njekoji, po primjeru njegovih prilizica iz 17. vieka i po 

* Dotićni spis ob ovom nalazi se u Priloga pod br, 1, .tn yv^ 

ii •i' ^<ei^H 60 P&IKOBI K DIPLOM. ODNOŠAJBM DUBROVNIKA 8 FRAKCBZKOM. 

primjeru aristokrate Voltaira, još i danas „velikim" nazivaju, nije 
bio Dubrovčanom ni malo sklon. Za cielo vrieme njegova preduga 
vladanja nisu se francezki poslanici kod Porte ni jedan put zauzeli 
za dubrovačke interese. Što većma, kad je bila k njemu došla du- 
brovačka deputacija, da ga, nakon onog groznog potresa, umoli za 
novčanu podporu, odtjera ju, ne davši joj ni pare, dočim je za svoje 
favorite kupovao gradove i imanja. 

Godine 1701. dne 2. siečnja, pruži se Dubrovčanom prilika, da 
opet pokucaju na Ljudevitova vrata i u zaštitu mu se preporuče. 
•Njegov unuk, Philippe de France, vojvoda d' Anjou, stupio je tada 
na španjolsko priestolje, pod imenom Filipa V. (vladao od 1 700 do 
1746), i Dubrovčani se požure, da čestitaju Ljudevitu, te ga na 
koncu zamole, da ih po primjeru svojih slavnih prec^'a opet primi 
u sjenu svog možnog okrilja: „Confidiamo di vederci restituiti 
ali' ombra della potentissima prottezione e della Vra. Maestii e 
della monarchia delle Spagne, la quale imploriamo in continuazione 
di quelle che Y hanno compartita i gloriosissimi Progenitori di 
Vra. Maest^". (Dotični spis vidi u prilogu pod br. 2.). 

Mimogred budi rečeno, da ovakove molbenice nimalo nisu Dubrov- 
čana smetale, da za španjolskoga nasljednoga rata ne budu na ruku 
gusarom, koji su jednake jade zadavali francezkoj i španjolskoj mor- 
narici. Gusari su vrlo dobro plaćali! — Ljudevit je to doznao, pa 
da pokaže Dubrovčanom svoju zlovolju, naloži francezkomu bro- 
dovlju, da napada na dubrovačke brodove, gdje god ih zateče. Kad 
su to Dubrovčani vidjeli, pa pošto su bili i opet od potresa na- 
stradali : pisaše Ljudevitu XIV. tužeć mu se, da ih nije ni potres, 
ni ikoja druga nesreća toli razžalostila, kao glas, da su izgubili na- 
klonost i zaštitu njegovu. Mi smo već spomenuli, kako je ta pro- 
tekcija upravo nikakova bila za cielo vrieme Ljudevitova vladanja.* 

Tek za sliedećega francezkoga kralja, za Ljudevita XV., koji 
si steče žalostan glas onom poznatom: „Aprčs moi le dćluge!", 
egoista, ravnodušan u obće za sve komplikacije i nesreće, koje ima- 
djahu stići njegovu domovinu, za njegove se tek vlade razvile bolji 
odnošaji me^ju Dubrovnikom i Francezkom. U pismu od 24. stude- 
noga god. 1715. čestitaju mu Dubrovčani na zasjednuću na priestolje 
te završuju: „Sup(p)lichiamo umilmente Y innata magnanimitd, di 
Vra. Mta. accoglier con elemente aggradimento queste vive espres- 
sioni degli animi nostri et onorar (ci) del suo alto e potente patro- 
dnio" , a već u prosincu iste godine odgovara im Ljudevit XV., da 
će mu biti vrlo milo , ako im bude mogao pružiti dokaza svoga 
štovanja. 

Medju tim nije Francezka u ovo doba imala u Dubrovniku svoga 
posebnoga rezidenta, već je ono malo tekućih poslova obavijao „un 
sujet đu pays^, jedan Dubrovčanin. Tek godine 1715., kada se 
je trgovina s Francezkom povećala, te kad su i opet na Dubrovčane ^ Stupio na priestolje god. 1638., kao petogodišnje diete, te vladao 
sve do 1715. 
^■■f >"' • IV. KR»r. ŠVRLJUGA. 61 počele dolaziti tužbe, da svoju zastavu posudjuju Mletčanom i drugim 
Talijanom, ratujućim s Barbarezi. Francezi, da neizgube ništa od 
orientalne trgovine, kao i zato, da laglje i jevtinije doc^u do drva, 
potrebita im za luku toulonska i obće za njihovu marinu, namje- 
stiše u Dubrovniku stalnog agenta i to svoga čovjeka, na koga se 
mogoše u svemu pouzdati. Takov bijaše L e M a i r e, bivši prije toga 
u Barbariji. Čini se, da je Lemaire bio odveć gorljiv, te su Dubrov- 
čani počeli svakojake potežkoće praviti i njemu i onim Francezom, 
koji su se htjeli nastaniti u Dubrovniku. Trvenje izmedju Lemaira 
i Republike dodje napokon dotle, da su Dubrovčani dne 20. pro- 
sinca 1759. poslali punomoć u Parizu desećemu se jezuiti Rug- 
gieru Boškoviću, da on kao njihov zastupnik i zemljak izhodi 
od francezke vlade odstranjenje Lemaira, koga oni nazivaju „čo- 
vjekom nemirne ćudi" (uomo di carattere inquieto). Bošković se je 
tek sedam godina kasnije riešio svoje dužnosti, upraviv na mini- 
starstvo vanjskih posala list, koji je sačuvan u prvom svezku dubro- 
vačkih listina u arkivu ministarstva vanjskih poslova, te koj, radi 
važnosti piščeva imena, priobćujemo u Prilogu pod br. 3. 

Francezka odazove napokon Lemaira, „pour faire cesser cette 
mćfiance r6ciproque" i mjesto njega pošalje u Dubrovnik Prevosta, 
bivšeg chargć d' aflfaires u Holandiji. I Prevost se naskoro zamjeri 
Dubrovčanom, te htjedoše i njega maknuti, kao što su bili maknuli 
njegovog predšastnika. U jednom izviešću, čitanom dne 24. travnja 
1774. u minist. vieću, veli se o ponašanju Dubrovčana prema Pre- 
vostu: „On luy manqua indignement de parole, et il fut insultć per- 
sonnellement par des gens apostes, lorsqu'il prit l'audiance du Se- 
nat"; a zato Ljudevit XV. zapovjedi knezu deListenois, da 
oddruži dvie fregate, te ih pošalje u Dubrovnik pod zapovjedničtvom 
de Grasse Briangon-a. To bje učirjeno i na pogled francezkih 
ratnih brodova pokoriše se Dubrovčani te bar prividno prijatelje- 
vahu s Prevostom, dok ovaj nije umro god. 1772., dvie godine prije 
svoga gospodara. 

Na mjesto Prevosta dodje u Dubrovnik Des Rivaux, koga je 
je ondje našla i revolucija i prva republika i gore spomenuti za- 
ključak od 16. fructidora god. HL 

Rene Charles Brušre Des Rivaux bijaše do god. 1774. 
činovnik u ministarstvu vanjskih posala. Kao konzul u Dubrovniku 
ne bijaše on ni malo prijatelj Dubrovčana. Gdjegod i kad god im je 
mogao što neugodna prišiti, učinio je to u svojih izviešćih. Primje- 
rice nazivlje Dubrovnik „kukavnim gnjezdom" (Vidi pod br. 4. i 5. 
priložene depeše). A kad je Desrivaux preko noći postao jednostav- 
nim Bru6re-om, demokratom, onda je postao još gori, još prostiji 
naprama Dubrovčanom. U izviešću svom od 14. thermidora god. IV. 
veli, da je njegov položaj nesnosan u onoj obskumoj luknji, uprav- 
ljanoj mrzkimi aristokrati, koji su preko mjere objestni i ponosni u 
svojoj domovini, a ponizni, po41i, kukavice kad nisu kod kuće; se- 
ljane da svoje drže u robstvu, kako je to bilo u barbarsko doba, 
te ih sa zemljom kao i marvu prodaju. -1 tr. 


62 IV. KR8T. dVRLJUOA. 

Nu i prije svog đemokratstva biesni on proti Dubrovniku. Tako 
već 21. srpnja 1774., kad se je radilo o njekakovom trgovačkom 
ugovoru, nagovarao je Desrivaux svoju vladu, neka nipošto ne po- 
stupa s Dubrovnikom blago, već neka se ugleda u primjer Turaka, 
koji silom i strogošću sve postižu. Tako da im je god. 1766. i de 
Grasse Briangon imponirao, pa da je samo malko dalje išao, ostavio 
bi bio, veli: „les aflfaires en meilleur etat", te dodaje: „mais il se 
laissa empdmer par un senateur de cette rćpublique, nommć Matheo 
Guetaldi, homme adroit et subtil qui V eloigna du consul et le di- 
rigea presqu' entidrement**. 

Uzrokom cieloj toj srčbi bilo je to, što su Dubrovčani veliku kon- 
kurenciju činili Marsilji, te se nisu dali skloniti, da sklope takov 
trgovački ugovor, uslied kojega bi bila njihova trgovačka mornarica 
nastradala. Da pako to postigne, molio je Desrivaux, neka se £ran- 
cezka levantska eskadra pošalje u Dubrovnik, te neka se zapovjed- 
niku iste naloži, da bez konzula ništa ne radi, pa će on onda već 
povoljan ugovor sklopiti. A dalje predlaže od rieči do rieči ovo: 
„n seroit bon, Monseigneur, que le commendement de l'escadre eut 
alors des ordres, si on se refusait k faire justice aux siu'ets du Roy, 
de menacer de faire aller en France les senateurs Savino Pozza et 
Mare Sorgo pour rendre compte de leur conduite et des intrigues 
de la Rćpublique. Ges gentilshommes sont les plus riches du pays 
et ceux qui ont le plus de crćdit et d' influence dans les affaires 
et qui craindroient le plus par le caractfere qu' on leur connoit 
d' aller k la cour. Mes predecesseurs ont mandć depuis longtems 
que ces deux sćnateurs etoient les plus mal intentionnes contre les 
Fran^ais, mais cependant je suis persuadć, qu' ils n'ont pas de par- 
ticularitć sur ćela et que tous sont egalement mal disposes. Je mets 
enfait qu' il serait impossible de s'attacher de bonne foy aucun 
d'eux. La nation Ragusoise a une repugnance invincible pour tous 
les etrangers et ćela est d'autant plus extraordinaire qu'ils n'en ont 
jamais regu aucune disgrace et que Ton assure qu'en 1667, il y avait 
beaucoup de familles et de n^gociants frangais etablis en cette ville 
qui y jouissaient des mžmes privilčges que les nationaux 

Ils s' attiršrent sous le r6gne de Louis 14 Findignation du Roy 
qui voulut leur declarer la guerre et envoyer brftler Gravosa et 
l'isle de Mezzo, dite alors l'isle d'or. Et il ne dšdaignent pas de 
raconter eux-memes qu'on r^presenta k ce monarque que les ragusois 
n'ćtaient pas dignes de sa col6re, ne pouvant entrer en liste des 
puissances de l'Europe et ne pouvant Stre consid6r6s que comme 
une simple communaute de gentilshommes k peu pr6s semblable k 
une communautć de moines. 

On peut conclure de Iži, Monseigneur, que leur petitesse leur 
donne toute securite et audace. Cependant il seroit bon pour le bien 
du commerce de reduire ces petits rebels et de chercher k les 
mettre k la raison. Par ce moyen cette place deviendroit tržs im- 
portante et trčs interessante, et il y auroit non seulement par la 
suite mais mdme tout presentement de grands coups k y faire*'. 
'^^p.^'-^'^- " » / PBINOSI E DIPLOM. ODNO6AJBM DUBROVNIKA S FRANOBZKOM. 63 Ovakov prijatelj Dubrovčana zastupao je u Dubrovniku Francezku, 
kada je ova uslied zak^učka od 16. fructidora god. m. tražila 
izviešćiei o kulturnom stanju našega naroda. '/•"-"t^^v 

■ T, Spomenuti zaključak priobćen je Desrivaux-u 6. komplementarnog 
dana godine III., a on, pozivtguć se na svoja pr^ašnja izviešća, od- 
vraća, neka se iz ovih strana ničemu ne nadaju. (Priložena depeša 
pod br. 6.). Me^ju tim priznige, da su dva (!) Dubrovčanina izdala 
i\jekakove svoje literarne pokuse, a to su: pop Zamagna, bivši 
jezuita, koji je na talijanski preveo Odiseju, i Gjuro Ferich, 
koji da je napisao dva latinska djela i to: 1, Paraphrasis psal- 
morum poetica^ i 2, „Fabulae ab illyricis adagiis 
desumptae", dočim o njegovili hrvatskih djelih ne spomii\je ništa. 
Napokon spominje još njekog S t a y a , papinskog tajnika, koji sta- 
nuje u Rimu i koji da je napisao latinskmii stihovi dva filozofička 
djela. Istina, dodaje on još istoga dana (u depeši pod br. 7.), ima 
pojedinaca, koji se bave Uepimi znanostmi, pa ako se baš i ne može 
reći, da su svi Dubrovčani neznalice, to ipak nema u tom gradiću 
ni znanosti, ni umjetnosti; ni jednoga filozofa, ni jednoga zbilja 
umnog čovjeka, osim rečene trojice. 

Nego u Parizu nisu se dali time zavesti. U Institutu bilo je pamet- 
nijih ljudi, nego li je to gosp. Bru^re i mislio, ljudi, koji su čuli o 
slavi Dubrovnika i njegovih uglednika, te je prema tomu naloženo 
bilo francezkomu konzulu u Dubrovniku, da izvoli poslati podpun\ji 
popis pisaca naroda, me^ju kojim se on nalazi, i Brućre se odazva 
tomu pozivu dne 30. niv6sa god. IV., izrično spominjuć, da time iz- 
pravlja pogrješku, što ju je počinio u depešah od 6. niv6sa. (Vidi 
prilog 8.). Pri sastav^'anju popisa i bilježaka o životu i 4]^^^ du- 
brovačldh pisaca, veli Brudre, da su mu pomagali conti Miho 
Sorgo i Toma Bassegli, dubrovački senatori i \jubitelji liepih 
znanosti, od kojih je prvi ujedno spjevao slavospjev u čast pisca 
popa Kimića, te ga posvetio članovom francezkog odbora za javnu 
prosvjetu. Djela dotičnih pisaca ne šalje Bručre, jerbo ne misU, da 
se i to zahtieva; nu ako bi predstojnici javne prosvjete želili i to 
imati, trebaju n^u samo naložiti, ili bolje, da ih prije i jeftinije dobe, 
neka ih zatraže od gradjanina L'Allemanda, poslanika u Mletcih, na 
koga bi se i on sam morao obratiti u slučaju, kad bi to on morao 
nabaviti. Da se sva djela imaju tražiti u Mletcih, rekli su mu conti 
Sorgo i Bassegli, izuzev možda (\jela štampana u Dubrovniku, koja 
bi on mogao nabaviti i poslati. 

lista, što ju je Brušre poslao u Pariz, ne ekzistira više , mi je 
barem nismo mogli naći ; nu sudeć po izviešću Instituta, čini se, da 
ta lista nije sadržavala hrvatskih pisaca. Popis najme , što ga je 
Bru6re pomoću Sorga i Basseglia sastavio, predao je ministar vanj- 
skih po^a trećem razredu Instituta, da se tu prouči i naznači ono, 
što bi bilo vriedno nabaviti. Posao taj bje povjeren članu gradjaninu 
duTheilu. Du Theil je popis Brućrov izpitao i napisao o tom . ■ '»s >S ^-»i i . I 


'K: 


V».'J :^ ..L- ■ 64 PRIN08I K DIPLOM. ODNOdAJBM DUBROVNIKA 8 FRANCBZKOM. 

izviešće za Institut, naznačiv ujedno djela, koja su mu se činila za- 
ninuvimi, te koja bi valjalo nabaviti. Osobito preporuča on 4jela 
hrvatskim jezikom pisana, nu kako već rekosmo, čini se, da 
je lista, što ju je sastavio Bručre sa rečenimi svojimi pomagači, u 
tom pogledu vrlo mršavo izgledala; jer u cieloj Du Theilovoj noti 
nalazimo samo Gundulićeva Osmana, lirske pjesme 
Dinka Ranjina i drame Zlatarićeve. drugih nema ni 
spomena. Pošto se pako u du Theilovu izviešću opetovano traže hr- 
vatska djela i viesti o hrvatskih piscih, moramo svakako baciti 
krivnju na Bručrove suradnike, koji su valjda mislili, da se u Fran- 
cezkoj neće za takova što zanimati, te im ih nisu ni spomii\jalL 
Evo što je izabrao Institut iz priposlanog mu Brudrovog popisa: 

1. Djela Ljudevita Cerve podnaslovom: „Commentaria 
suorum temporum*", od koga da bi trebalo nabaviti ne samo 
posljednje, nego i prvo izdanje. 

2. Djela Ignaca Gjorgjića i to: „Divus Paulus nau- 
fragus'' i „Inspectiones antieriticae in adriaticum 
Divi Pauli naufragium". 

K tomu bi, veli nota, dobro bilo priskrbiti rukopis, ili prepis 
Gjorgjićeve: „Totius Illyrici historiae", cijela, o kojem se 
pripovieda izza piščeve smrti. 

3. „Rime amorose e pastorali, e satire^ Savina Boba- 
lića, nazvanog „Glušca'^, plemića dubrovačkog; i to izdanje mletačko 
od god. 1589. (kod Alde) kao i izdai\je, koje je malo prije izaSle 
u Dubrovniku. 

4. „Rime*" Mihe Monaldića, štampane u Mletcih kod Fr. Bari- 
letta, god. 1599. 

5. Dva filozofička 4jela Dubrovčanina Benedicta Staja i to osobito 
ono, koje je popunio i notami providio Bošković. 

6. Od Bernarda Zamagne didaktične i druge njeke latinske pjesme. 

7. „Fabulae ab illyricis adagiis desumptae'*, od 
Gjore Ferića. 

8. „Anthologia, seu Epigrammata graecorum se- 
lecta, latinis versibus reddita" od Gjore Kunića, Rim, 
177). i njegove „Idyllia Theocriti". 

Al ponajglavnije neka se nabave cyela hrvatskim jezi- 
kom pisana, bila ota štampana, ili se nalazila u rukopisu, osobito 
pako djela Gundulića, Ranjine, Zlatarića. (Vidi prilo- 
ženu notu pod br. 9.). 

Kada je Du Theil svoje izvješće u Institutu pročitao i gornju 
notu priobćio, ustane gradjanin Camus^ i priobći trećem razredu 
njekoje note i opazke o tom, od kolike je važnosti poznavanje hr- 
vatskog jezika, toli starog, koli modernog, na što bude opetovno ^ Armand-Oaston Camns, firaucezki pravoslovac, rodio se je 2. 
travDJa 1740 u Parizu, gdje je i umro dne 2. studenog 1804. Kao 
zastupnik u narodnoj skupštini, u konventn i u vieću od pet* stotina, 
prem revolncionarac, ostao je vjeran vjeri otaca svojih i time dokazao, PRINOBI K DIPLOM. ODNOdAJKU DUBROVNIKA S FRANOBZKOtf. 65 

zaključeno zamoliti ministra vanjskih posala, preko kojeg su se 
imala dotična djela nabaviti, da osobitu brigu posveti nabavi hrvat- 
skih djela i to, kako je na koncu gornje note dodano, ne samo od 
triu spomenutih pisaca (Gundulića, Ranjine i Zlatarića), nego i od 
drugih, ako se za nje znade. (Vidi prilog 10.) Najbolji dokaz, da 
Bru^re i ona druga dvojica ne poslaše podataka o ni jednom dru- 
gom hrvatskom piscu. 

Gornji popis djel^ i izvadak iz izviešća 3. razreda, poslao je tajnik 
Instituta Delisle de Sales* ministru vanjskih posala, zahvaljujuć 
mu na bnzi, što ju posvećuje razprostiranju znanosti i moleć ga, 
da rečena djela dade nabaviti. (Vidi prilog 1 1 .) 

Ministar I)elacroix odazove se umah želji Instituta i napisa dvie 
note, jednu od 17. prairiala god. IV., koju posla Dallemandu, 
francezkomu poslaniku u Mletcih, a drugu francezkomu konzulu u 
Dubrovniku. (Vidi ove dvie note u Prilogu pod br. 12. i 13.). U 
prvoj poziva Đ'AUemanda, neka se glede hrvatskih knjiga sporazumi 
8 Bru^rom, da bude sbirka što podpunija, a u druogj preporuča to 
isto i Bručru, pozivajuć ga, da se odazove želji Instituta, te dopri- 
nese k napredku znanosti, obogativ svoju domovinu proizvodi tu- 
4jega genija. 

Kako su se ova dvojica odazvala pozivu ministrovu, toga u spisih 
ne nalazimo, samo da se Bručru i opet dogodila nesreća te, kako to 
dne 14. thermidora jav\ja, nije dobio malo prije spomenute note, al 
zato ipak obećaje, da će sve moguće učiniti, da zadovolji želji na- 
rodnoga Instituta. (Vidi depešu pod br. 14.) Uspjeh njegova, kao ni 
Đ'Allemandova nastojarga nije u spisih zabilježen, al moramo uzeti, 
da su po mogućnosti i u koliko su za to razuma imali, (a Bru6re 
se 8 takova što nije baš mogao pohvaliti), da su se odazvali pozivu 
ministra, odnosno Instituta. Istina, mi, za našeg boravka u Parizu, 
nismo u tamošnjih knjižnicah na mnogo hrvatskih djela naišli: u 
universitetskoj našli smo n. p., i to slučajno, samo njekoliko starih sta- 
tuta dalmatinskih gradova ; u narodnoj njekoliko djela, koja su tamo 
dospjela početkom ovoga vieka, nu u glavne knjižnice, gdje se ova- 

kako se napredna načela dadu liepo složiti s kršćanskom naukom. Go- 
dine 1795. bude imenovan članom Instituta (Akademije inskripcija i 
i liepih znanosti). Napisao je: „Lettres sur la profession đ'avocat", 
Biblioth6que choisie des livres de droit, prevadjao Aristotela itđ. 

^ Jean-Baptiste Isoard^ s pridjevkom Delisle de Sales, rodio 
se 1743. u Lyonu, a umro 22. rujna 1816. Bijaše redovnik oratorac^ 
nu ostavi svoj red i ode u Pariz, u nađi, da će tamo svojimi đjeli do 
glasa doći. God. 1777. bude osuđjen na zatvor i na doživotni izgon 
radi svoje „Philosophie de la nature". Zatvor taj bijaše za njega pravo 
slavlje i to mu pomogne do glasa više nego li samo djelo. G. ^1795. 
bude pozvan u Institut, u razred moralnih i političkih znanosti. Čovjek 
ovaj pisao je mnogo toga, nu do većega, trajnoga glasa u francezkoj 
literaturi nije došao. U svoje vrieme nazivahu ga: „le singe de Di- 
derot**^ radi nespretne imitacije Diderotova sloga. 

STA&DOB KNJ. ZIV. 5 66 iy. KRST. švBiJuaA. 

kova što pohranjuje, u knjižnice Instituta i škole iztočnih jezika, 
nismo ni zavirili, a mislimo, da nismo time mnogo izgubili, osim 
što bismo bili možda našli u knjižnici Instituta po koji zanimivi 
spis, koj bi bilo vriedno izcrpiti. U drugom jednom pogledu odužio se je Brufere bolje i savjestnije 
pozivu svoje vlade. 

Kako smo to vidjeli u noti, koju priobćujemo u prilogu pod br. 5., 
miiiistar vanjskih posala pozvao je gosp. Brufera dne 28. fructidora 
god. III., da sakuplja medalje, stare i nove, na što on s početka 
jednostavno odvrati, da se takova što u Dubrovniku ne nalazi. Mi- 
nistar se medjutim nije dao zavesti, nego je već sliedećega 12. bru- 
maira iste godine, uslied zaključka odbora za javnu prosvjetu, iz- 
nova pozvao svoga dubrovačkoga konzula, da ktipi medalje i sve 
vrsti novca, što ga nadje u Dubrovniku. Bru6re na to odgovara 
(Vidi prilog br. 15), da mu je vrlo lahko riešiti se te zadaće, jer 
da u Dubrovniku nema nego dvie vrsti novca, koje da prilaže svojoj 
noti, jer da su veoma maleni, a da neće biti velika šteta, ako se 
slučajno i izgube, pošto će ih on moći i po drugi put poslati. Veći 
od tih dvaju novaca, da vriedi pol pare, ili tri dubrovačka soldina ; 
drugi vriedi jedan soldin, ili šesti dio pare. Osim toga da se znade 
kadkada naći u zemlji drugi jedan stari dubrovački novac, vrlo 
sličan francezkim dinarom. Dubrovčani ga zovu „mentza^, te ga 
daju trideset komada za jednu paru. I od ovoga šalje on tri pri- 
mjerka. Napokon, da se nalazi, al vrlo riedko, grčkih i rimskih me- 
dalja, kojih će on takodjer priposlati, ako mu slučajno ruku dopadu. 
Dubrovnik pako sam za sebe da nije nikada kovao medalja. 

U sliedećoj noti od 10. nivosa god. IV. (Vidi Prilog br. 16.) može 
se već Bru6re pohvaliti većim, pače sjajnim uspjehom, te šalje u 
Pariz 445 komada starog novca i medalja, nadjenih u Dubrovniku. 
Svi ti novci i medalje izkopane su u samom gradu i njegovoj oko- 
lici, a Bru^re sam veli, da ih je tako rekuć badava dobio, plativ 
za nje samo jedan i pol španjolskog piastra. Medalje ote i novce, 
čim prispješe u Pariz, a uslied tada postojeće kvarantine pnspješe 
dosta kasno i to prieko Marsilje, preda ministar vanjskih posala 
dne 13. fructidora god. IV. (Vidi prilog 17.) konservatoru narodne 
biblioteke, gradjaninu Mittinu, da ih smjesti u sbirku medalja i antika. Osim svega toga zahtievala je francezka vlada od dubrovačkoga 
konzula, da joj pribavi sve moguće umjetnine, na koje bi mogao 
naići, a tu sgodu upotrebi Brudre, da u noti od 12. prairiala g. IV. 
(Vidi prilog br. 1 8) i opet ponizi Dubrovčane, veleć, da je javljao 
samo istinu, kad je tvrdio, da u Dubrovniku nema ni znanosti, ni 
umjetnosti. Dubrovčani da doduše dosta dobro znadu graditi trgo- 
vačke brodove, al samo to i ništa drugo. Ni lonca, ni slamnate sto- ^^.^ A-^ PRINOSI K DIPLOM. ODNOŠAJEM DUBROVNIKA S FBANOBZKOM. 67 

lice, ni najprostije metle za pometanje ulica da se ne pravi u Du- 
brovniku. Sve to, kao i ostale slične potrebštine, da dolaze iz ino- 
zemstva. 

Mi smo već rekli, što mislimo o Bru6ru. Opraštamo mu medju 
tim njegovo neprijateljstvo naprama Dubrovčanom, pripisujuć ga ne- 
dostatnom izobraženju, koje iz svih njegovih nota i odveć očevidno 
proviruje, a opraštamo mu poglavito zato, što nam je ostavio sina 
Marka, koji ne samo da je naš narod ljubio, nego je tja i u hr- 
vatske pjesnike pošao. 

Dopisivanja izmedju prve republike i njezinog dubrovačkog kon- 
zula, što ih ovdje priobćujemo, nisu od bog zna kakove važnosti, al 
su nam ipak liepa uspomena na ono doba, kad su se Francezi po- 
čeli pobliže zanimati za kulturno stanje našega naroda, komu bje 
malo kasnije u dio prekratka sreća — kad bi se u obće moglo go- 
voriti „sreći" podjarmljena naroda — sreća biti upravljan od fran- 
cezke vlade, koja si je bila iskreno preduzela podići naš narod na 
što veći stupanj kulture, dižuć blagostanje i šireć prosvjetu. A da su 
bili Francezi zbilja dobrim putem udarili, najboljim je svjedokom 
sam car Austrije, koji je rekao, da je šteta, što njihovo gospodstvo 
u Hrvatskoj nije i dulje potrajalo. I. 

1. Mimoire đu Dipot des affres. Hrangires, U 19 aoiU 1753. Sur 
la questi(m = Si la BSpublique de Raguse est nommiment som la 
protedion du Roy, 

„Nous n'avons aucun article de Traite ni aucune d^claration qui 
puisse dtre regarde comme un engagement pris de la part des Roys 
Predecesseurs de S. M. de maintenir h titre de protection la R6p. 
de Raguse dans ses possessions, droits et prerogatives, mais il parait 
que lorsqu'ils eurent lieu de se louer de la conduite de cette Republ., 
ils se sont portes volontiers š. Fassister de leurs bons offices dans 
les occasions oti il pouvait en resulter une utilite reelle pour cette 
Republique. 

Ainsy le Roy Henri 3, envoyant le S'- Lancosme ambassadeur k la 
Porte Ottomane, luy ordonna par son Instruction du 28 7*"«^ 1585, 
de prendre sa route par Raguse, d'y visiter la Seigneurie et l'as- 
surer de la bonne volonte de S. M. k favoiiser ses affaires et ses 
Ministres. 

Henry 3 fit remettre au S' de Lancosme avec cette Instruction 
une lettre de creance pour cette Republique. II etait alors question 
du conunerce que les Ragusais desiraient de faire en toute suret6 
sous le pavillon de la France, et de celui que d'autres nations ten- 
toient d'ftablir en Levant sous leurs propres pavillons. Cette in- 
struction portait sur ce sujet ce qui suit. 68 IV. KBST. SVBUUaA. 

= Entend S. M. favoriser la Rep. de Raguse et ses affaires, sans 
toutesfois permettre que les uns ni les autres entreprerment ni ob- 
tiennent rien au dommage de la banni^re de Sa M. et de sa dignitć 
et reputation. 

Ce point de commerce fut regle k la Porte Ottomane selon les 
desirs des Ragusais. U en fut m6me fait mention expresse dans le 
premier art. de la Capitulation faite en 1597 entre le Roy Henri 4 
et le Sultan Mehemet 3, cet article portant que les Venitiens, An- 
glais, Espagnols, Portugais et Catalans, Ragusois, GSnois, Florentins 
et genšralement tous les autres qui cheminaient sous la banniSre 
de France dans les pays, terres et seigneuries de TEmpire Ottoman, 
pourraient cy-apr6s cheminer, aller et venir de la mSme fagon qu'ils 
ont fait par le passć, sans qu'& leurs vaisseauK, marchandises et 
leurs personnes, soit fait ou donnć aucun trouble ou empechement 
en quelque sorte et maničre que ce soit. 

Lorsque le R. Louis 13. fit passer en Levant le S'- de la Haye 
Ventelet avec le caractere d'ambassad' , il y avait un Resident de 
France k Raguse, et il fut reconunande k cet ambassadeur par son 
Instruction du 14® avril 1639 d'entretenir correspondance avec ce 
Resident, et de commencer cette correspondance, en luy adressant 
une lettre que S. M. ecrivait k cette Rep. et en ćcrivant luy mSme 
k la Seigneurie pour luy faire ofire de ses offices. 

Dans cette Instruction du Roy Louis 13, la Rep. de Raguse est 
qualifiee de tributaire du Grand-Seigneur. 

On voit dans l'ouvrage du S'- des.* Prest Directeur du Dep6t des 
afifaires 6trang6res ce qui suit. 

L'Etat de la Rćp. de Raguse est endavć dans la Đalmatie; elle 
a 6te longtemps tributaire des Turcs; elle est k present sous la 
protection de TEmpereur. 

Selon le livre des Souverains du Monde, elle est sous la pro- 
tection du grand Seigneur et elle paye tribut aux Vćnitien, pour sa 
navigation dans le Golfe de Venise. 

On voit dans Fancien protocole de M. de Pomponne, Ministre et 
guire d'Etat des^ aflf'«» ^trangdres, que le S.' Gelee etait alors Re- 
sident pour le Roy k Raguse. Mais il n'a ete question des interets de 
cette ville dans aucune des Instructions aux differents ambassadeurs 
qui ont 6te envoyes sous le long r^gne de L. 1 4 ži la Porte Ottomane. 

Cette Rep. s'etant recommandee k la protection du Roy actuelle- 
ment regnant dans une lettre du 24 9*"« 1715, k S. M. sur son 
avenement k la cour. S. M. luy marqua dans sa reponse du .... de- 
cembre 1715 ce qui suit: 

„Vous devez croire que nous serons toujours bien aise de vous 
donner de marques de notre estime et de faire sentir k votre Repub. 
les effets de notre protection. TT PKINCNSI K DIPLOM. ODNO6AJEM ĐUBKOVNIEA 6 FRANGBZKOM. 69 

n. 

2. Memoire du Depdt des affaires itrangires le 19 aoHt 1753. 
Sur la que8tion = Sa la Rep, de Ragme a qudquefoi8 redami la 
proteciion de la France. 

Les bonfi offices passćs par les ambassadeurs des Roys Henry 3., 
Henry 4. et Louis 13. kh. Porte Ottomane pour les intćrfits de la 
Rep. de Rag., doiment de justes raisons de juger qu'elle a eu re- 
cours k leur protection selon les occasions otl cette protection pou- 
Yoit luy 6tre de quelque utilitć. Mais nous n'en avons au dćpdt des 
af** 6tr. aucune autre preuve par ecrit. Les Recueils de Bethune 
et de Brienne conservćs k la biblioth6que du Roy pourraient donner 
quelques notions sur cette matifere et M. l'abbć Sallier pouroit, s'il 
en etait besoin, faire e&traire de ces anciens Recueils, ce qui luy 
seroit demandć de la part du Ministćre. 

Nous voyons dans quelques lettres de la Ville de Rag. au Roy 
L. 14., qu'elle se faisoit l'hbnneur de se regarder comme protegne 
par S. M. Ainsl' šcrivant k S. M. le 2 janv. 1701 sur Favenement 
de Philippe de Fr. duc d'Anjou son petit fils au tr6ne d'Esp., cette 
Tille se servit des expressions suivantes: 

„Confidiamo di vederci ben tosto restituiti all'ombra della poten- 
tissima prottezione e della Vra. Mta. e della monarchia delle Spagne, 
la quale imploriamo in continuazione di quella che rhanno compar- 
tita i gloriosissimi Progenitori di Vra. Maesta. 

Dans les premišres annćes de la guerre de la succession d'Espagne, 
L. 14 eut lieu de se plaindre de ce que la ville de Rag. avait paru 
favoriser les corsaires ou armateurs ennemis des deux couronnes. L. 
14, pour en marquer son ressentiment k cette ville, donna ordre k 
ses officiers de vaisseaux de courir sur ceux de ragusiens. La ville 
de Rag. avoit ete nouvellement affligee d'un tremblement de terre, 
et desirant de se justifier aupršs de S. M. elle luy ćcrivit le 31 
octobre 1705 dans les termes suivants: 

„Ne 11 gravissimo accidente del terremoto, ne altri disastrosi in- 
fortunii che in diversi tempi successivamente poi hanno visitato 
questa infelice Republica rhanno tanto sensibilmente afflitta, quanto 
Pha percosso Faviso per essa 11 pifi fatale e pit funesto divolgatosi 
d'esser caduta dalla benignissima protezzione ds' Vra. M^- che h 
V unico sostegno della sua conservazione." 

La rep. de Rag. aprčs la mort de L. 14. employadans sa lettre 
du 24 novembre 1715 au Roy sur son avenement k la couronne les 
expressions suivantes: 

= Suplichiamo umilmente Tinnata magnanimit^ di Vra. Mta. acco- 
glier con elemente aggradimento queste vive expressioni degli animi 
nostri et onorar(ci) del suo alto et potente patrocinio. 70 IV. ERST. ŠVRLJUGA. 

ffl. 

Podnesak Boškoviiev na francezko ministarstvo vanjskih posala u 

razmirici izmedju republike dubrovačke i francezkoga konzula Le- 

maira. 

Monseigneur. 

La Rep. de Raguse ma patrie m'a charge d'une cominiBion rela- 
tive h une contestation survenue avec le consul de France, qui est 
pour elle de la demičre importance, et m'a transmise une lettre 
qu'elle a adressć h Votre Grandeur pour m'autoriser chez vous it 
traiter cette aflFaire avec des papiers correlatives. Je vous assure, 
Monseigneur, avec toute la sincerit^ possible que je suettai (sic!) 
infiniment de ne pas me meler d'aucune esp^ce d'affaires, mals de 
m'occuper sans distraction des mes etudes pour le progres des 
Sciences, selon les expressions du brevet que S. M. a eu la bontš 
de m'accorder par votre interposition en m'attachant k son service. 
Pour ćela je jugš (sic !) que mon devoir indispensable etait de vous 
envojer tout se que j'ai regu k cet ćgard et d'attendre les ordres, 
que vous me ferez l'honneur de me donner la desus. II y a un me- 
moire qui contien les faits, les plaintes et les r£dsons de la Rep. et 
6 pičces qu'ils y ont rapport. Seulement je me prend la libertš de 
reccommander k votre bonte une pauvre petite Republique que les 
drconstances de la guerre presente ont reduit dans un ćtat bien 
dćplorable. Je suis avec le plus profond respect, Monseigneur, Pariš 
au petit Luxembourg ce 6 marš 1766. Votre tres humble et tres 
obćissant serviteur abbe Boscovich. IV. 

Oerminal V an III, Le consul de la BSpublique a Raguse^. Au 
Citoyen Miot commissaire des Rilations extŽ7'ieures, 

Citoyen Comissaire. Je regois ta depžche du 2 nivose dernier. 

Tu m' y demande le recueil de tous les traitćs, manifestes, D6- 
clarations, notes ministerielles, Reglements — commerciaux et autres 
pi6ces qui ont pu paraltre de ce cot6 ci depuis le mois d'aoflt 1791. 

Je n'ai rien de tout ćela, Citoyen, k pouvoir t'envoyer; Raguse 
n'est qu'une Bicoque qui n'a nuUe communication avec les Puissances 
de FEurope, Ma depžche du 1. ventose dernier N° 1. t'aura dis- 
posć k ne devoir rien attendre d'interessant de ce pais ici etc. 
Bru6re. ^ I korespondencija Bruerovu priobcujemo točno sa svimi jezičnimi 
pogreskami, kojih ima dobar broj i koje bivaju sve to češće, čim on 
dulje boravi n Dubrovniku. I slog Bručrov daleko zaostaje za običnom 
elegancijom irancezkoga sloga, te time čovjek taj, koji je Dubrovčane 
neznalicami zvaO; sam sebi vrlo slabu svjedočbu izdaje. '^rs- PRINOSI K ĐIFLOM. ODNOČIAJBM DUBROVNIKA 8 FRANCBZKOM. 71 

V. 

25. Brumaire Van IV. Le consul ghUral de la Bipidbligue it Ra- 
guše & la Commiasion des Belations extirieure8. 

Citoyen Commisaire. Je regois la Depfiche que vous m'avez fait 
rhonneur đe m'ecrire le 28 fructidor demier pour me transmettre 
rextrait du registre des arr6t6s du Comite d'instruction publique du 
13 fnictiđor, concemant la recolte k faire de m^dailles antiques et 
modemes et d'observations metćorologiques k communiquer. 

Je n'anrais pas de ce c6t^ ci de grands moyens k pouvoir servir 
sur ces đeux objets. On n'y voit que peut ou point de medailles.^ 
Mais s'il s'en presentait par hasard, je ne manquerais pas de les 
acquerir ayec le plus d'oeconomie qu'il me serait possible et de les 
envojer de suite. 

Quant aux observations mćtćorologiques il n'y a š. Raguse personne 
de capable de donner une bonne description des phenomćnes qu'ils 
pourraient. appercevoir soit dans les voyages ou autrement pourtant 
si je pouvais relever quelque chose en ce genre qui ptlt interesser, 
je ne manquerais pas non plus d'en donner la meiUeure rćlation 
qu'il me serait possible. 

La commission me rend justice de vouloir bien compter sur mon 
z^le pour tous les objets de service ou elle vodra me donner ses 
orđres et qui seront exečutables de ce cdtć ci. 

Salut, respect et fratemitć. Bru^re. VI. 

Raguse le 6 Nivose Tan 4. Au Ministre des Rdations exterieure$, 

Citoyen Ministre. Je regois la d6p6che de la ci devant commis- 
sion des relations exterieures, du 6"^® jour complementaire de l'an 
3, laquelle a ^te pour m'adresser rextrait du Rćgistre des arrfetćs du 
comite d' instruction publique du 16. fructidor demier pour inviter 
tous les agens de la B.. en pais etrangeres k procurer k ce comite 
la notice des hommes distingućs par leurs talents et leurs ouviages 
dans Fetendue de leurs departemente. 

L'on aura dejk vu par mes pr6c6dents rapports, et notamments 
par ma depfeche du P' ventose an 3. N^ 1. le peu qu'il y a ^ at- 
tendre de ce c6te ci pour tout ce qui conceme les sdences et 16s 
arts. Cependant je dois dire qu'il existe deux Ragusais residents en 
cette ville qui ont donnć au public echantillon de leur savoir. L'un 
se nomme Tabbe Zamagna, ex-jesuite, d-devant professeur de 
langue grecque k Milan. U a fait une traduction en Italie de TOdissće, 
qu'on đit fort estimće. L'autre est aussi un abbć, et se nomme 
George Ferrich: il a fait deux ouvrages dont l'un est intitulć: ^ A kasnije ih je ipak poslao u Pariz preko 400 komada. 72 IT. ER8T. &VRUUOA. 

Paraphrasis psalmorum poetica; l'autre porte le titre de fa,bulae ab 
illyridB adagiis desiimptae, Tim et l'autre ajuit et^ accuellis favo- 
rablement en Italie. j 

II est un 3<°*- Bagusaia, homme de lettres et de mćrite, nommć S t a y 
fesant sa resiđence k Rome, secretaire du Pape, qm a donnć au 
Public deiuc ouvrages, run et l'autre en vere latins; le premier de 
ces ouvrages est une philosophie selon le sisteme de Descartes, et 
l'autre selon le sisteme de Newton. 

Je n' ai en se moment aucune de ces productions dont quel<|ueB 
ones ne se trouvent qu'en Italie , mais je ferai tout mon possible 
pour me les procurer et des que je les aurai, je ne manquerai pas 
de les enToyer pour fitre remises au Comitž d'instruction publ. 
Salut, respect et fratemitć. Bnifere. Raguse le 6 nivoae Van 4. Le eonsul de la Sepubl. i Raguae. 
Au min. des Belat. ext. 

Citoyen Ministre. Je re^ois la d6p6cbe que la ci-devant CommiB- 
sion des Relat. Ext. m'a adreas^ le 12 vendemiaire demier, pour 
me transmettre un extrait du registre des arrgt£s dn comitć 
d'instr. publ du 30 fruetidor an 3, pour engager les agens diplo- 
inatiques et consulaires de la Rep. h lui procurer des notices et 
renseignements sur tous les objets qui peuvent interesser les sciences 
et les arts. 

Je n'ai k repondre autre chose k cette deraande si non que mon 
departement ne foumit rien de tout ćela. Raguse n'est qu'une petite 
vitle hors de tout passage, separće de l'Italie par k mer, entourće 
du cStć de terre de pais barbares sans commerce, sans manufactures, 
sans sdences et sans arts. 

n est vrai de dire pourtant qu'il y a quelques partieuliere qui 
culdvent les belles lettrea, et qu'on ne peut pas dire que tous les 
ragusais soyent des ignorants. Mais il n'existe k Raguse nul pbylo- 
sophe , nul bonune vraiment k talent , si ce n'est les 3 seuls dont 
j'ai rendu compte dans ma precedente depfiche k la mSme date que 
celle ci N" 3. Savoir l'abM Zamagna, 1' abbe George Ferricb et 
Monsegnore Stay secretaire du pape. Bmčre. Raguse 30 nivose, Van 4. 

Citoyen Ministre. J'ai l'honneur de vous adresser ci joint đeux 
listes des noms des auteurs Ragusais, et des ouvrages qu'ils ont 
composćs, l'une concemant ceux morts, l'autre concemant ceus vi- 
vante, Ce que j'ai marquai k l'egard de ces demiers par ma pre- 
cedente depficbe du 6. de ce mois N' 3, n'otant pas guffisant j' y p^*" > I • PRINOSI K DIPLOM. ODNOfiAJEM DUBBOVNKA S FRAKCBZKOM. 73 

remedie aajourd' hui par Fenvoie de la dite liste qui les conćement. 
Les comtes Michel de Sorgo et Thomas de Bassegli sćnateurs de 
eette petite Rćp., amateurs des belles lettres, sont ceux qui m'ont 
procurć ces notions. Le premier m'a remis en mfime temps un ćloge 
de sa composition en favemr de Fabbć Cunich, run des dits auteurs, 
avec priore d'en faire rhoinmage de sa part k ceiix qui represen- 
tent le cidevant comitć d'instr. publ. Je jointe ici cet ćloge, vous 
priant G. M. de voiiloir le leur faire remettre en m6me tems que 
les liste«, et vous priant pareillement de vouloir bien quand vous 
jugerez k propos de me faire reponse, d'avoir la bontć de in'y mar- 
quer un mot en faveur de ces deux sćnateurs; ils 7 seront tr6s 
sensibles et ee sera en mfime t^nps pour moi un moyen de m^ 
acquitter envers eux de la reconnaissance que je leur dois de la 
peine qu'ils ont bien voulu prendre. 

Ayant relu avec une majeure attention les deux arrStćs du ci 
devant Comitć d'instr. publ. des 16 et 30 fructidor de l'annće der- 
nićre, portant ordre aux agents de la Rćp. en pais dtrangers de 
recueillir et de transmettre k leur patrie les ouvrages, procćdćs et 
productions utiles aux progres des connaissances humaine^ et de la 
prospćritć nationale**, je n'at pas eru j voir, comme je Favais pensć 
đ'abord qu'il fallut envojer tous les ouvrages des auteurs. En con- 
8equence je me bome k n'envoyer que les listes et les notions 
qu'elles contiennent. Mais si pourtant les preposćs k Tinstr. pub. 
desiraient d'avoir les ouvrages en entier, ou seulement une partie, 
ils n'auraient qu' k me les demander, ou plutdt (pour les avoir plutdt 
et k moindre frais) ils n'auraient qu' k les demander au dt. L'al- 
lement, renvoyć de la Rćp. k Venise, k qui je devrais m'adresser 
moi-mSme pour me les procurer, si j'ćtais chargć de la commission. 

Les senateurs de Sorgo et de Bassegli m'ont assurć que ce serait 
k Venise qu'on devrait les rechercher. Sauve peut-6tre ćeux imprimes 
k Raguse que je serais plus k portće de m'y pourvoir et d'envoyer. 

tPattendrai C. M. vous ordres ultćrieurs que vous poiurez juger 
k propos de me donner sur cette commission avant de rien faire 
de plus. Brušre. 

IX. 

Note des ouvrages composis par des liUirateurs Bagusois dont 
la iroistime classe de V Institut National a jugi qm racquisition 
pourrait Ure utUe. 

D'aprčs les indications, envoyees par le consul de la Rćp. k Ba- 
guse et communiqućes k Flnstitut national par le Ministre des Re- 
lations extćrieures, les articles d dessous ćnoncćes, pourraient 6tre 
demandćs par le Min., soit au consul gćnćral de la Rćp. k Ba- 
guše, soit (comme celui-ci Ta propose lui-m6me) au citoy L'Alle- 
mend, envoye de la Bćpublique k Venise: 

1^ L'ouvSrage d^ Louis Cerva, dit Tuberon, intitulć: Com- 
mentaria suorum temporum. Le consul ne fait mention que 74 IV. KR8T. dVRLJUGA. 

de la đemidre ćdition de cet ouvrage donnće k Raguae en 1784, 
maifi 11 faudrait s'en procurer ćgalement la premićre. 

IL Les deux ouvrages d'Ignace Giorgi, intitulfe l*un Divus 
Paulus naufragus, Tautre: inspectiones anticriticae in adria- 
ticum Divi Pauli naufragium. 

II serait bon encore de se procurer, si ćela se pouvait sans trop 
de depense, le manuscrit du Totius Illyrici historia de ce 
mčme auteur, ouvrage demeurć anecdote k sa mort. 

III. Rime amorose e pastorali e satire di Savino Bo- 
ba li, detto il Sordo, gentilhuomo raguseo, ćdition d'Alde, k Ve- 
nise, 1589, comme aussi la nouvelle ćdition depuis peu k Bagose. 

IV. Rime del Signor Michele Monaldi Venezia appresso Fr. 
Bariletto 1599. 

V. Philosophiae a Benedicto Stay Ragusino versibus traditae libri 
sex. Les d6ux editions de Rome et les deiix ed. de Venise. 

it. Philosophiae recentioris, versibus traditae a Benedicto Stay, libri 
decem. Les deux ćd. de Rome, surtout la premierće, en 3 vol. avec 
les notes et les supplements de Rogeo Boscovich. 

VP. De Bernard Zamagna, Pofeme didactique, k Rome 1764. 

Navis a ere a et Elegiarum monobiblos, k Rome 1768. 

Vn. Georgii Ferrich: Fabulae ab illjricis adagiis desumptae. 

VIII. Raymundi Cunich, Anthologia, seu Epigrammata grae- 
corum selecta latinis versibus reddita. Roma 1771, iypis Barbiellini. 

Ejusdem Idyllia Theocriti. 

Principalement: Livre imprimčs ou manuscrits en langue 
illyrique : 

L'Osman, podme epique de Jean Fr. Gondola, Poesieslyriques 
de Đominique Ragnina. Traductions des tragiques grecs par Đomi- 
nique Slatarich. 

Enfin des indications d'autres ouvrages en langue illyrique, si on 
en connait, soit imprimćs, soit manuscrits. 

X. 

Eztrait du Bapport fait A la 3. classe de V Institut National^ 
par le cit. Dutheil, 

Le ministre des relations exterieures ayant communiquć k Fin- 
stitut National une Lettre du Consul-general de la Rćp. k Raguse 
ainsi que les notes par lesquelles cet agent fait connattre les prin- 
cipaux littćrateurs Ragusais, tant ceux qui n'existent plus que Geux 
qui vivent encore, et les ouvrages soit dćjk imprimćs soit encore 
anecdotes qui fondent leur reputation: rexamen de ces notes a etć 
envoyć k la 3"»« classe qui a charge le C®" du Theil de lui en feire 
un rapport. Le C"* du Theil ayant examin6 ces notes y a trouvć 
Tindication de plusieurs ouvrages qui paraissent interessants, parti- 
culi^rement ceux qui sont ecrits en langue IIlyrique. Đ'aprte 
son rapport, qui a donnć lieu au C^ Camus de comiQumquer aussi 
k la dafise des notes et des observations sur rimportance de con- 
PBIN08I K DIl'LOM. ODKOdAJBM DUBROVNIKA 8 FRANCBZKOH. 75 nattre k fond la langue i]lyrique, tant rancienne que moderne; la 
3M» dasse a pense que l'Institut jugera pour 6tre k propos de de- 
mander au Ministre des Relations exterieiire6 qu'il veiulle bien s'oc- 
euper de nous procurer la jouissance des livres et ouvrages mar- 
ques dans la liste relev^e par le C"' du Theil. Pariš le trois prairial 
an 4 de la Republique Signe M o u y e r secretaire de la 3"^* dasse. 
Pour Gopie conforme k Foriginal. De Sales Seevel. XI. 

Spis^ kojim se ^Nota^ i ^iztneiče^ 3. razreda Instituta (Br. VIL 
i VIIL) priobćuju ministru vanjskih poscUa. 

Citojen Ministre. En qualit6 de Secretaire de l'Institut, en ce 
moment en service, je suis chargć de vous faire passer rextrait d'un 
rapport fait k la 3°*® dasse au sujet d'une lettre du consul gšnžral 
de la S6publique k Raguse que vous avez eu la complaisance de 
lui faire parvenir, ainsi qu'une note des livres dont on espfere que 
vous voudrez bien nous procurer la jouissance. Je profite de cette 
occasion pour vous remercier au nom des lettres de Pint^rfit que 
vous prenez k la propagation de la raison et des lumi^res. St. et 
f^ De Lisle de Sales, membre de l'Institut. Rue du faubourg Denys 
Nr. 55. xn. 

Pariš le 17. prairial an 4. Au Citoyen D^Allemand envot/iA Venise. 

Le dt. Bru6re consul general, de la Republique frse. k Raguse, m'a 
adresse il y a quelque temps la liste des principaux ćcrivains qui 
ont honor6 et honorent aujourd'hui la littšrature ragusaise avec la 
note des ouvrages soit imprimes, soit encore les anecdotes les plus 
estim^s parmi les savants de ce pays. l'Institut national k qui j'ai 
transmis les notes vient de m'envoyer la liste des ouvrages dont il 
croit racquisition utile aux progršs de la litterature fran^ise et k 
la connaissance des langues anciennes. Le Citoyen^ . . . m'a mandć que 
la plupart de ces ouvrages devant (ili doivent) se trouver k Venise, 
je vous invite a vous concerter avec lui pour que la coUection de- 
mandee soit aussi complfete que possible; l'institut me parait atta- 
cher du prix k racquisition de ces ouvrages, ce motif* . . . pour 
stimuler votre zžle, quand votre gotit particulier ne vous porterait 
pas d'ailleurs k seconder ses vues pour la connaissance de belles 
lettres et l'agranđissement des sciences dans notre patrie. S. et f^ 
Delacroix. ^ Prazno, al bi svakako imalo biti; Bruere. 
* Valjda: suffirait. 76 IV. KKfiT. dVRLJUGA. 

xin. 

Pariš le 16 prairicd an 4. Au CUoyen consul đe la B. Fr. h 
Btigme. 

J'ai transmis dans le temps k Tlnstitut national comme je vous 
l'ai mand6 Citojen la note relative aux prmcipaux littćrateurs ra- 
gusais tant ceiix qid n'existent plus, que ceux qui vivent encore et 
aiix ouvrages qui fondent la reputation des uns et des autres. D'aprčs 
le rapport que lui a fait la 3™® classe sur ces divers ouvrages, m'a 
transmis la note de ceux dont elle a jugć racquisition utile aux 
progrfes des belles lettres. II vous Tadresse cy-jointe et je vous in- 
vite k repondre aux vues de Tlnstitut et k concourir avec lui k 
Tavancement des sciences en enrichissant notre patrie des produc- 
tions du gćnie ćtranger. 

J'adresse au Citojen L'Allemand copie de la note ci-jointe en l'in- 
vitant k se concemer avec vous pour ces diverses acquisitions. Vous 
m'avez fait espžrer que ceux qui ne se trouveraient pas k Raguse 
pourrait se trouver k Venise: faites en sorte que la collection soit 
compl^te; vous aurez acquis des droits k la reconnaissance de la 
littćrature frangaise. S. et P^ Delacroix. 

XIV. 

Raguse le 14 thermidor an 4, Le consul de la B4p. Frangaise a Ba- 
guše. Au Citot/e nCharles Delacroix^ Ministre des Belations ktranghres. 

Citoyen Ministre. Je regois la depžche que vous m'avez fait Thon- 
neur de m'ecrire le 1 7 prairial dernier concemant les ouvrages des 
principaux auteurs ragusais. Vous m'y marquez que vous m' envoyez 
joint k votre depšche la note que Finstitut national vous a donnć 
du choix qu'il a fait de ces ouvrages. Mais je n'ai point trouve cette 
note. Au reste ce n'est pas un grand mal parče que comme vous 
me marquez en avoir envoye une copie au Citoyen LaUement, Mi- 
nistre de la R6publique k Venise, avec lequel je dois m'entendre de 
la commission, il me la communiquera. Nous ferons tout ce qui dć- 
pendra de nous pour satisfaire le desir de Finstitut national. 

Vous me marquez aussi, citoyen Mnistre, m' avoir ecrit prece- 
demment pour m'accuser la reception des notes des susdits ouvrages. 
Mais je n'ai point non plus re^ue cette lettre et je m'en aflf%e, 
parče que ćela me fait voir que je perd done de vos lettres. Et que 
je peux me trouver fautif k ćxćcuter quelque8 uns des ordres que 
vous pourriez me donner. 

J'en ai perdu de mSme autre fois sous Fancien r^gime : mais j'ai 
lieu d'en dtre moins ćtonne, par ce qu'elles me venaient par les voies 
de Rome et Naples ot les mattres de postes sont si negligens que 
ćela surpafise la croyence. 

Vous aurez pu voir par ma correspondance avec la ddevant com- 
mission des Rdations exterieures, qu'il y a plusieurs mois qae ces 
maltres de postes, qui avaient apparemment fait le netoyage de leurs PBIN08I K DIPLOU. ODNOŠAJBM DUBROVNIKA S FRANOBZKOH. 77 

biireaux, eurent la malignite de m'envoyer un paquet enonne de 
plus de 50 depćches qui m'avaient ćte ecrites dans un cours de 
plus de 10 ans sous le gouvemement des rois. II ]r avait aussi des 
lettres de ma famille qui ne m'etant pas parvenus ^leur tems m'ont 
causć du dommage. 

Ma position dans ce trou obscur de Raguse gouveme par ,d'odieux 
aristocrates orgueilleux k rexces sur leur terrain, humbles, bas et 
rampants hors de chez eux; tenant encore leurs peuples des cam- 
pagnes sous Fesclavage des tems barbares et qu'ils vendent avec les 
terres comme le betail: ou j'ai fait une residance de plus de 23 ans. 
Enfin aprčs 40 ans de bons services k la patrie. 

Ma position dis-je sur cette terre infectće d'aristocratie meriterait 
bien que le gouvemement eut pitić de moi et voulut me placer dans 
quelqu' autre lieu d'un air plus pur et plus convenable k un Bć- 
publicain, k un homme libre. 

Mais je sens que ce n'est pas encore le tems de faire des sou- 
haits et qu'il faut attendre des momens plus propices; je sens que 
tous les emplojćs vieux ou jeunes doivent tenir k leurs emplois et 
y servir avec affection de coeur. C'est aussi que mon fils unique 
qui teside-^n qualitć d'agent de la Republique k Trawnich en Bosnie. 
Nous sommes entičrement devoušs k la Republique, nous voyons Stre 
la mieux congue, la mieux formće que les hommes ajant jamais pu 
imaginer, et qu'il est plus qu*etonnant qui (!) trouve pourtant des con- 
tradicteurs dans son sein. Les ćtrangers de meilleure foi ne cessent 
d'admirer et mdme nos ennemis quand ils sont pressćs de leur 
consdence. Oh! pauvre humanitć! 

C'est le charme de ma vie d'avoir vu avant de mourir elever cet 
ađmirable ćđifice qui fait et qui va faire Fadmiration de tous les 
peuples et de tous les tems. Salut, respect et fraternitć. BruSre. 

XV. 

Raguse le 6 Nivdse an 4. 

Citoyen ministre. Je regois la depSche que la ddevant Com. des 
Rel. ext. ma adresse le 1 2 brumair demier, pour me marquer que 
le comitć d'instruction publique desirait, independamment des mć- 
đaUles de bronze qu'il m'avait demandćes, une acquisition de toutes 
les monnaies en mgme metal du pais ou je reside. 

Ce m'est ehose bien facile. II n'existe de monnaie de ce genre k 
Baguse que de deux sortes, je les joints k cette lettre čtant de peu 
de volume. Si par hasard eiles se perdaient, ce ne serait pas grand 
donunage, j'en renverrais d'autres par une voie plus sure. La plus 
grande de ces pičces a la valeur d'une demi paraš, ou 3 sous du 
pais. Et Tautre un sou, ou la sixi^me partie d'un paraš. 

L'on trouve quelquefois en labourant la terre une autre pifece ra- 
gusaise, ancienne, assez semblable k nos deniers, mais plus petite, 
qu'on appele Mentza. On en donnait 30 pour un paraš, j'en joints 
pareiUement k cette lettre trois. "^^TTi 78 IV' EBST. Sv&LJuaA. 

n se trouve aussi dans la terre, mais trSs rarement, d'anciennes 
mćdailles grecques ou Romaines. Si par hazard il m'en tombait en 
mains quelques unes de celles 1&, je n'en maquerais pas racquisi- 
tion et les envelrai de suite au comitć d'instruction publigue. Ra- 
guše n'a jamais fait frapper de medailles. Bručre. XVL 

Ragiise 10 nivose an 4. 

Citoyen Ministre. En vertu de la dćp^he de la cidevant Gom. 
des Rel. Ext. du 28. fructidor de l'annće demišre, et de rarrfitć 
des deliberations du cidevant comite d'instruc. publ. du 1 3 du m6me 
mois, j*ai l'honneur de vous prevenir que j'ai fait une acquisition 
de mćdailles des monnaies antiques, de bronze, trouvćes dans les 
terres de Raguse. Je compte vous les faire passer bien conditionn^ 
dans une petite botte par le premier batiment qui partira de ce 
port avec patente nette pour celui de GSnes. Je mettrai cette petite 
bolte k Tadresse du S^- J — B. Ricci negociant mon correspondant k. 
qui je marquerai de la faire passer de suite k Marseille k Fagent 
des Rel. Ext. J'en ecrierai pareillement k ce demier pour lui mar- 
quer de vous la faire passer k son tour par les voitures publiques 
ou par quelqu' autre bonne et sure occasion. Et non par la poste 
pour en ćviter le port qui sendt sans doute considćrable vu son 
poids. Ces monnaies ou m^ailles antiques sont au nombre de 445 
pi6ces. Mais il n' y en a que 286 de bien marqućes. 116 sont en 
parties eiFacees. Et 43 plus effacees encore. Je les ai separees dans 
leur botte en trois portions diffćrentes, par des cartons ćtiquetes, 
j'ai mis les meilleures au fond, les mediocres au milieu, et les plus 
degrad^es au haut. J'aurais desire ne pouvoir prendre que les meil- 
leures, et qu'il m'eut ^te permis d'ecarter quelques doubles qu' il 
y a. Mais leur proprietaire ne Ta pas voulu, il m'a force de tout 
prendre ou rien. Au reste le marche m'a paru si bon, vu le peu 
qu'elles m'ont codte, que je n'ai pas eru devoir faire trop le diffi- 
eile. Et aussi parče que ne me connaissant pas en medailles ou 
monnaies antiques j'aurais pu rejetter celles qui pourront parattre 
les plus intferessantes aux yeux des connaisseurs. Je ne les ai payees 
en tout qu'une piastre et demi d'Espagne k Colonne: C'est les 
avoir eu pour rien; et c'est par hasard que j'ai pu les avoir. 

Je ne peux, citoyen Ministre, vous les faire passer encore a cause 
de la quarantaine. Si je les exposais k stre purifiees aux bureaux 
de sante, il n'y aundt que les mariniers qui pourraient les toucher 
et chaque pisce etant enveloppee de son papier, ils ne pourraient 
manquer de s'impatienter k cette longue et minitieuse općration. Ils 
en egareraient peut etre quelques unes, et ćela d'autant plus faci- 
lement qu'il y en a de fort petites qui pourraient glisser et se perdre. 

Ces considćrations m'ont determine k devoir attendre k faire cet 
envoi que nous soyons revenu de ce cote ci k libre pratique. Cette i 
Nota^ kojom Bruire izvješćuje^ da se u Dubrovniku ne nalazi ni- 
kakovih umjetnina, 

Raguse le 1 2 prairial an 4. Le consul đe la Rćpublique & Raguse. 
Au Citoyen Charles Delacrok, Ministre des Relations ext6rieure8. 

Citojen Ministre. Je peux vous assurer que ce que j'ai eu l'hon- 
neur de vous marquer, qu'il n'existait ni sciences ni arts k Ra- 
guse, est une pure všritć. Pourtant j'aurais du dire qu'on y con- 
struit assez bien les batiments du Commerce; mais rien d'autre de 
ce qui s'appelle efTets manufacturćs, pas m6me des pots de terre, 
pas des chaises de paille, pas de baJais les plus communs pour 
Tusage des chambres ou des rues, qu'an tire d'Alexandrie et dltalie. 
Tous autres besoins se tirent de mSme de Tetranger. 

Si pourtant ainsi que vous m'en donner 1' ordre par votre de- 
pfiche du 3 vendemiaire k laquelle je 'reponds, il pouvait arriver 
que j'observasse par la suite quelque chose , quelques objets qui 
pussent interesser de nos edtćs, je ne manquerais pas d'en faire aussi 
part. Et je vous prie etc. Bru6re. ■j. 
•I 

'•9 

■i 

•r 

hl PSnrOSI K DIPLOM. 0DN0§AJBM DUBR0V.VIK4 S FRANOBZSOM. 79 

libertć pourra peut dtre se faire attenđre encore quelques mois, plus | 

ou moins, mais il faut bien mieux attenđre que d'avoir k courir \% 

risque de voir g&ter les mćdailles par le inauvais arrangement qu' il .^ 

est indubitable que les comuiis des bureaux de santć ou autres ne t| 

pourraient manquer de substituer au premier bon arrangement donnć. >^ 

Ds se contenteraient surement de les mettre sans les n'envelopper de /,^ 

papiers et les exposeraient par \k k se limer par les frotements et k '% 

perdre leur principal mćrite avant d'arriver k leiu* destination ultćrieure. ' | 

Je me flatte, C. M. que vous vodrezbien approuver le parti que 
je prends. Bru6re. 

xvn. 

Nota, kojom ministar vanjskih posala obavjeSćuje konservatora na- 
rodne biblioteke, da je prispjelo iz Dubrovnika 445 medalja i novaca, 
koje neka izvoli doći uzeti i uvrstiti u biblioteku. 

Pariš, le 13 fruetidor de Tan 4 de la Rćpublique Frangaise une ^ 

et indivisible. :^ 

L.(ib€rte) E.(galit6) F.(ratemitć). Ministre des Relations Exterieures | 

Au Citoyen Mittin conservateur de la Biblioth6que nationale. Je vous rt 

ai informe par ma lettre du 1®' florćal D' (demier), citoyen, que le >^ 

consul de la r. fr. k Raguse avait fait pour le compte de la Republique | 

une acquisition de 445 mćdailles. II avait craint d'en risquer renvoy | 

avant rexpiration de la quarantaine dans les ports de la mediter- 
ran6e. La Boete (mjesto: boite) qui les contient, vient enfin de 
m'arriver, en donne avis et vous invite k prendre au . . . . (nečitljivo) 
g^ du dep* et de m'en aecuser la reception. S. et fr. Dl. 'V. ■ i 

xvin. j 

-.i 

4' Dubrovčani Ljađevitn XIV. o velikom potresa 

od godine 1667. 

Predano u sjednici filologiiho - histaričkoga razreda jugoslavenske akademije 

znanosti i umjetnosti 18. siečnja 1882, 

Priobćio Iv. Krst. SvBuuaA. 

Kada je ono 6. travi\ja godine 1667., baš na veliku sriedu u dva 
sata u jutro, silni onaj po&es malo ne uništio Dubrovnik i okolicu, 
obratiše se Dubrovčani na kršćanske vlasti u Europi, moleć ih za 
sućut i što izdašniju materijalnu podporu. Premda se nisu s Ljude- 
vitom XIY. najbolje pazili, obratiše se ipak i na njega sliedećim tali- 
janskim podneskom, koji nađosmo u arkivu ministarstva vanjskih 
posala u Parizu, te ga ovdje priobćujemo točno po izvorniku, sa 
svimi ortografičkimi i stilističkimi pogreškami. Sire. Hauerk senza dubbio di giš. portato la fama alla notizia 
di Vostra Maest^ l'atroce caso suceduto alla citt^ nostra il di 6. 
d' Aprile per il Terremoto, dal quale furono in un momento atterate 
tutte le nostre habitationi, e per Fincendio indi doppo qualche 
giorno suscitatosi, con rovina delle sostanze priuate e buona parte 
delle publiche, ma queIlo che piti importa con strage incredibile del 
popolo d'ogni etš, d'ogni ordine. II qual caso se bene hauea nel suo 
primo impeto abbatuti gVanimi d'ogni uno di noi, e messoci in 
grandi angustie di partito rispetto alP hon*ore non tanto de mali 
sostenuti quanto de gl' iminenti con fine, 5 delle nostre vite, 6 quel 
che ci e piii sensibile della nostra libertli; tutta via fortificati della 
Diuina misericordia, stata amirabile verso di noi in questo istesso 
flagello, ci siamo insieme raccolti, e riconosciute le reliquie di noi 
rhabbiamo trouate tali, che e ben fondato nella retta ragione l'in- 
trapresa k cui ci siamo messi di risorgere et ristorare i danni patiti, 
essendo massimamente rimaste le Mura e le Fortezze et in parte le 
munitioni. Ma questa 6 minima parte di quello che š necessario k 
condurre k fine desiderato il nostro arduo pensiero, per la cui per- 
fettione habiamo per tanto riposta la nostra fiducia ne i soccorsi de 
Prencipi Ghristiani, interessati sommamente, nella nostra conseruatione, 
accioche questo importante posto, stato per lo spatio di 200 anni PRINOSI E DIPLOM. ODNOfiAJBM DUBROVNIKA 8 FBilNOBZKOH. 81 

argine del resto deir Europa contro V inondatione della vidna bar- 
barie, non uenga in mano dell' inimico commune. Tra quali pren- 
cipi essendo per disposition Điuina V. M. il pid grande, il pit po- 
tente, il piti glorioso, mettiamo nelle sue vittoriose mani la nostra 
infelice causa, et humilissimamente la supplichiamo k degnarsi di ris- 
guardare con Tocchlo di magnanima pietš. un caso il piti atroce che 
k memoria de grhuomini habbi mai sostenuto la debolezza di mor- 
tali. Consideri la M. V. le maniere singolari e stupende con le quali 
la Điuina Prouidenza i 6 servita di darla al mondo et šino dal prin- 
cipio del suo nascimento conseruare e coUocare nel piti sublime 
posto delle cose humane la Sua Real Persona e si degni di credere 
che il fine d'una si grande opera non 6 altrimente stata la sola fe- 
licitii della Francia, ma anco che ne godino tutti que popoli, che 
dalla commune humanitš. e da uincoli dell'unitji christiana si sono 
congionti; e che per5 da un' tanto posto di potenza e grandezza 
possi risguardare i loro bisogni, e si come la ceste gratia gl'ha dato 
il potere, cosi la sua propria bont^ li dia anco il uolere soccorerli 
e soUeuarli. D piti chiaro e risplendente nome in questi tempi 6 
quello di V. M. per la grandezza, e celebritš condUatali non solo 
dalle uittorie, et acquisti di Stato, mk anco dalF attioni magna- 
nime, e liberali con le quali ha reso piti ampio rimpćrio suo ne' 
ćori de grhuomini, che non ć quello che gode ne sudditi alla sua 
corona: e sari ne tempi k uenire quello da cui prenderii titolo 
Tet^ nostra per distinguersi dali' altre, chiamandosi di Lodouico 14®. 
nel modo che hora chiamiamo i secoli di Carlo Magno, di Traiano 
e d' Auguste, che se come fra regni, e fra paesi ni 6 sempre una 
lodeuole gara di parere Tuno dell' altro piti chiaro, e piti famoso, 
cosi anco i tempi e Tet^ hano la loro emulatione e contesa di no- 
biltii e chiarezza; in Vostra mano Sire d riposto pit che in quella 
d'ogni altro, la gloria della nostra; mentre piti d'ogni altro auete 
modo di dare lodabile materia ali' historia d'essa; e perchd in 
questa sar& conspicuo e memorabile il nostro gran caso; non man- 
caranno penne felici, che lo prenderanno per esempio cM della mi- 
seria humana, chi dell' occulta forza di natura, chi delF ira del 
cielo, e chi con interpretatione piti sauia, e piti pia della Điuina 
misericordia, la quale con que8ta sferza di castigo temporale fa ris- 
parmiare k suoi figli le pene eteme, douute k loro peccati. E sarji 
certamente fra pošten d' inteletti curiosi di sapere quale sia stato 
il portamento in questa occasione d' un' tanto prpe. (principe) e se 
l'habbia presa per materia d'eccitare la sua magnanimitš, come fe- 
cero ne tempi loro i Hieroni i Tolomei, e gl'Antigoni in un simile 
accidente della citt^ di Rodi, alla cui reidificazione concorsero abon- 
dantemente con gli altri regi e prencipi di quella fiorita et^. Non d 
a que8to punto inferiore la M**. V. nfe per antichitiL di prosapia, ne 
per abondanza di beni, ne per ampiezza di stato, ne par nobiM 
et chiarezza di popoli, che regge, anzi di gran lunga in tutte queste 
cose gli supera. Onde con gran ragione habbiamo noi k sperare che 
ne anco si lasdarit superare dali' altezza di sentimenti ; li quali non 

»TABINB KNJ. JLTV. 6 82 IV. KRST. ŠVELJUGA. 

deuono essere punto ritardati dalla lontananza di spatio che passa 
sua il suo regno, e noi ; poiche se paese fraposto ci disgiunge, e ci 
separa pit che non era disgiunto da Rodi l'Eggitto, e la Macedonia ; 
ci congiunge ben piti strettamente il nodo della carit^, che fa essere 
tutti i fedeli un corpo solo fra loro ; preggio singolare della nostra 
santa religioue, ne mai conosciuto o imaginato dalla cieca genti- 
litA. Ne poi sono tali i fini dell' animo grande di V. M*». che og- 
getto alle sue gloriose uittorie habbia a d'essere la sola dillatatiane 
di confini del suo reame, k pit alte et k pit nobili imprese la 
chiamano le speranze concepite da tutti i buoni del felice corso de 
suoi progressi, et il mondo aspetta bene presto (presso?) da Lei, 
che k guisa d'arme celeste habbia k sdegnare auersario facile k su- 
perare, anzi che la vicinanza istessa da esserli partorita da suoi 
grandi acquisti Thabbi k metter k mano con emulo solo al Mondo 
degno di Lei. Nel contrasto del quale habbia a d'essercitare non 
meno la pietš. christiana, che la fortezza eale, e che per5 di gran 
momento habbia a d'essere una uolta k suoi generosi pensieri l'ac- 
qiusto fatto de granimi de Inostro popolo. Compatisca generosamente 
V. M. al nostro grande infortunio, e facci risonare nella nostra lingua 
illiiica pit ampia d'ogn' altra de conosciute mondo (manjka „al'^) 
le sue lodi da molte altre celebrate; che uolentieri lo fari ne re- 
staremo n6 in publico n6 in privato di pregare il Grand' Iddio per 
la lunga, prospera e gloriosa vita di V. M. alla quale humilmente 
c'lnchiniamo. Di V. M*® Christianissima, Ragusa li 26 agusto 1667. 
Humilissind et diuotissuni servitori Rettore, e Consigliere della Re- 
publica di Ragusa. 

U arkivu francezkog ministarstva vanjskih poslova običsge biti za- 
billježeno, dali i što se je na koji podnesak odgovorilo. Na ovu molbu 
rectora i savjetnika republike Dubrovačke ne na(jyosmo mkakova 
odgovora, te nam se čini , da ju je Ljudevit XIV. jednostavno ad 
acta bacio. To se bar dade zsJdjučiti iz pripoviedanja francezkog 
konzula Lemaira, koji u jednom od svojih izviešća veli: La Rćpu- 
blique de Raguse a en antrefois des liaisons tr^s intimes avec la 
branche de la maison d'Autriche qui regnait en Espagne et en Italie. 
EUe la servait de sa marine, et en etoit protćgee et secoume dans 
ses necessites. Ce fut par cette raison qu'apr6s le tremblement de 
terre de 1667 ayant demandž quelqu' assistance pćcuniaire aux 
princes catholiques pour servir k retablir les dommages que ce de- 
sastre lui avoit causes, Louis Quatorze, qui etoit alors en guerre 
avec TEspagne, chassa les deputes et refusa de les en- 
tendre. L. Eomnlovića izvještaj i listovi o poslanstvu 
njegovn n Tnrskn^ Erdelj, Molđavsku i Poljsku. 

Predano u sjednici razreda filologvSkO'hietoričhoga jugoslavenske akademije ma" 

nosti i umjetnosti dne 16. veljače 1882, 

PRIOBĆIU O. PlBRLINO I DR. Fr. RaČKI. 

Prošloga ljeta bivši u Rimu obećao mi poznati književnik o. Pier- 
ling, da će poslati za našu akademiju listove A. Komulovića. Ovo 
je obećanje izpunio poslav mi iz Pariza te listove, koje evo ov^je 
predajem. 

Tih listova imade 14; a prepisani su iz matica, koje se sada ču- 
vaju u Rimu u arkivu knezova Borghese, kano što se pod svakim 
listom na svojem mjestu tačno navodi. Prvi list pisan je koncem 
god. 1593 iz Beča, ostali su pisani tečajem godine 1594 iz erdelj- 
skoga Beograda (Alba Julia, Karlsburg, Alba Carolina), Kamenice 
u Podolju, Lavova i Krakova. Pisani su pako kardinalu S. Giorgio 
u Rimu, doglavniku pape Klementa VIII, samo dva su pisana apo- 
stolskomu nunciju kod carskoga dvora u Pragu. 

Sadržina tih listova razjasnjige dovo^no povod putovanju našega 
Spljećanina i nadpopa narodne crkve sv. Jerolima u Rimu. A ta me 
sadržina ponuka, da dodam ovim listovom sa svoje strane iz^eštaj 
rečenoga A. Komulovića o svojem u Tursku poslanstvu za pape 
Grgura Xin (f 1585), koj se sada čuva u Runu u knjižnici kne- 
zova Bčirberini, a odide mi ga prepisd. prijate^ kanonik svetojero- 
limski A. Frisch. Kako listovi tako i izvještaj nadahnuti su jednom 
misli, koja je pisca obuhvaćala i koju je on crpio iz njedara svoga 
naroda, misli na ime, kako da se evropski iztok oslobodi od tur- 
skoga jarma. Ova ga misao vodila u Tursku, u kojoj je probavio 
tri godine, ondje „učeći namjere l^ćanskih naroda, motreći zem^e 
i klance, kojimi bi vojska prolaziti mogla"; radi ove misli preuze 
težko poslanstvo na evropski sjever, ne bi li ga na obći kršćanski 
savez proti Turčinu u ime rim^e stolice sklonio. 

Lesandro „Comuleo", kako se je talijanski, ili „Komulović", kako 
se je hrvatski pisao, rodom iz Spleta, dodaje u Rim, gdje bi god. 
1576 primljen za brata u sbor sv. Jerolima. Ovaj ga je sbor podu- 
pirao tako4jer u njegovoj ki^jiževnoj radnji, dočim mu je u sjednici 
od 4 veljače 1582 doznačio 20 škuda u pomoć za štampanje „nauka 84 O. PIEBLINO I DR. FB. RAČKI. 

kršćanskoga^. Dne 9 siečnja 1584 izstupi Komulović iz sbora, u 
kojem bijaše iza 1582 prvim bratom, navedši za razlog, da mu 
drugi poslovi ne dopuštaju baviti se sborom, u koj je opet 12 travnja 
1587 pristupio kano prvi brat.^ U ovo doba pada po mojem mnienju 
poslanstvo Eomulovića u Tursku, o kojem veli sam, da je trajalo 
tri godine. Mislim, da ga je papa Grgur Xin onamo poslao g. 1 584 
te se je bavio onc^je do konca 1586 ili početka 1587 godine. Izvje- 
štaj naš ni je bio predan rečenomu papi, koj je medju tim na 10 
travnja 1585 umro bio. Nasljednik bješe mu naš starinom zemljak 
kard. Felice Peretti pod imenom Sixta V (1585 — 1590), koj sagradi 
sadašnju crkvu sv. Jerolima i osnova kaptol, komu bješe imenovan 
naš Komulović za prvoga nadpopa (arcliipresbyter). Niti Sixto V, 
posvetiv svoje sile nutarnjim reformam papinske države, niti nepo- 
sredni nasljednici njegovi Urban VU, Grgur XIV i Inocencio IX 
sbog kratke vladavine svoje (1590 — 1) nijesu se bavili pitanjem iz- 
točnim. Na ovo polje davne c^jelatnosti nasljednika sv. Petra pri- 
stupi papa Elementa VIII (1592 — 1605), rodom HipoUt Aldobrandini. 

Tada je na priestolu velikoga Sulejmana sjedio padišah Murad III 
(1574 — 95). Unatoč slabosti toga sultana carevina mu uviek rasla. 
Veliki veziri Sinan, Osman i Ferhad osvojivši Georgiu, Derbend, 
Širvan, Earabag i dio Aserbeidšana znamenito razmakoše joj gra- 
nice u Az\ji. Podieljena u 40 namjestničtva, kojih je bilo 8 u Evropi, 
4 u Africi, 28 u Aziji, obsizala je 20 kraljevina. Eada je Element 
Vni zasio stolicu sv. Petra, hukau iznovice rat u Hrvatskoj i Ugar- 
skoj. Bosanski vezir Hasan osvoji Bihač, Hrastovicu i Goru, sagradi 
Petrinju, t6 uzprkos hrabroj obrani Siska po kanoniku Mikaču po- 
tuče gr. Fr. Nadaždija. U Hrvatskoj duhom klonuli, pomisliše pre- 
dati se padiši. Car i kralj Rudolf U zapovjedi po Njemačkoj i 
Ugarskoj zvona zvoniti u jutro, podne i u večer, da se kršćani sjete 
pogibelji, koja od Turčina prieti kršćanstvu. Glas tih zvonova morao 
je žalobno odjeknuti u srdcu kršćanstva. Papa Elemente uze opet 
u ruku osnovu, da ujedini sve kršćanske vladaoce i narode proti 
Turčinu, kako bi ga ujedinjenimi silami ne samo iz srdca Evrope 
nego iz Carigrada iztisnidi. 

Pomagačem u izvadjanju te osnove bijaše Lesandro Eomulović, 
sada već nadpop sv. Jerolima i opat ninsM. Za tu ulogu učini ga 
sposobnim rod, poznavanje Turske i tamošnjih naroda. Iz^'eštaj ovaj, 
mislim, da je bio podnesen papi Elementu u oči nove misije, koja 
bješe Eomuloviću namiei\jena. U izvještigu jasno je izražena misao 
izgonu Turčina iz Evrope; a za način preporuča se savez kršćan- 
skih vladalaca, koji da će naći obilnu podporu u kršćanskih narodih 
Turske, kojih se sila ovdje ocjenjuje. Eomulović osobitu važnost po- 
laže na Rusflu to u izvještaju, to u listovih, u ovih najpače. On 
je držao, da se velika akcija proti Osmanlijam bez sudjelovanja Ru- 
sije ne može s uspjehom ni započeti ni dovršiti. 

^ Ove podatke crpi dr. Crnčić (Najstarija poviest krčkoj itd. bisku- 
pyi. Str. 111 — 12) iz zapisnika sv. jerolimskoga sbora. IZVJEŠTAJ L. KOMULOVIĆA. 85 

Ovo je mnienje zavladalo i u Rimu, kano Sto se vidi iz laskavoga 
pisma rečenoga pape Klementa od 22 siečnja 1594, upravljena na 
ruskoga cara Teodora I (1584 — 1598), kojim mu preporuča svojega 
poslanika, „familiarem nostrum Alexandrum Comuleum, sacerdotem 
Illyricum, servum dei prudentem et pium, et nobis valde gratum", 
i kojemu za preporuku kod Busa služi: „qui etiam vestram linguam 
callet". (Pismo kod Theinera: Monumenta Slavor. merid. II, 86 — 7). 
Uz laskave rieči posla papa ruskomu caru na uspomenu zlatni sma- 
ragdi narešeni križ. Komulović već je tada poslanstvo svoje nastupio 
bio. U podzim god. 1593 uputi se preko Beča i Ugarske u Erdelj, 
kamo je oko 10 siečnja 1594 prispio u Beograd, da tamošnjega 
kneza Sigismunda Baterija za savez proti Turčinu fredobije. Iz Er- 
delja uputi se u Moldavsku, nehoteći ići u Vlašku, jer je tamošnji 
vojvoda Mihajlo stajao odviše pod pritiskom i okom Turčina, a da 
bi se bio mogao nadati za ovaj čas uspjehu. U Jaš dodje Komu- 
lović noćju 22 ožujka, te nadje vojvodu Arona dosta sklona obćoj 
stvari. Vojvoda mu dade i preporučna pisma na kancelara poljskoga, 
na hetmana kozačkoga i na vladaoca ruskoga. Dne 25 ožujka uputi 
se Komulović iz Jaša u Kamieniec podolski, kamo dodje dne 29 r. m. 
Ovdje se je bavio samo dva dana, ali taj kratki boravak upotriebi 
za dogovor s kozačkimi vodjami. Tako se je on i na putu iz Ka- 
mienca, odkle oti^je već 1. travnja, u Ostrogu sastao s palatinom 
kievskim. U Lavov dodje dne 17. r. m. Već dva dana kašnje posjeti 
velikoga kancelara kraljevine Poljske, koj se je desio u blizini grada. 
Njekoliko dana kašnje vrati se opet u Kamienec, da se sastane 
s moldavskim vojvodom, pa da dodje u bliži doticaj s ratobomimi 
kozaci. Ovdje se desio Komulović do polovine lipnja. Iza toga na- 
lazimo ga u priestolnici kraljevine Poljske, u koju prispio dne 4 li- 
stopada. Iz Krakova pisani su ostali listovi. Ovi su listovi veoma 
zanimivi, jer se u njih dosta oštro crta stanje tadanje Poljske, koje 
je naž Spljećanin dobro shvaćao. 

Žali bože što listovi prestaju sa 17. studenoga 1594; a osobito se 
žaliti ima, što ne prelaze u sliedeću godinu, koje se početkom imao 
sastati poljski sabor, u kojem imalo se odlučiti pitanje: pristaje li 
Poljska ili ne u savez proti Turčinu, kojemu niesu bile sklone dvie 
uplivne i ugledne osobe, glave crkvene i državne vlasti : nadbiskup 
gniezdanski i veliki kancelar kraljevine. Jednako ima se žaliti, što 
listovi ne prielaze u poslanstvo rusko. Komulović bijaše u Moskvi 
god. 1595 i 1597. tom poslanstvu umio je slavni S. Solovjev samo 
ovo navesti (HcTopin PoccIh VII, 330 — 1): „Slavjanin bijaše za 
poslanika izabran imenito za to, da se može dogovarati s Rusi bez 
tumača. Komuleju bijaše naloženo skloniti cara na rat proti Tur- 
činu, skloniti ga uliv mu strah pred silom turskom, pnkazav mu 
probitke, koji mogu Rusom pasti u dio, ako pridobe sretne južne 
strane, kada dodju u saobraštaj s narodi vještimi u ratovanju ; spo- 
menuv, da je Carigrad nasljedna baština moskovskih gospodara ; da 
su narodi, koji stenju u turskom jarmu. Rusom srodni po jeziku 
i vjeri. Komuleo imao takodjer potaknuti pitanje o sjedinjenju cr- 86 O. PIBRLraO I DB. FR. RAČKI. 

kava, natuknuti, da jedini papa može utvrditi vladaoca u kraljevskoj 
časti, da je prava crkva u Rimu a ne u Carigradu, g^e su patriarsi 
sultanovi robovi. Tečaj dogovora i njihove posljedice nisu nam 
poznate". 

Tečaj dogovora za cielo razjasnili bi Komulovićevi dopisi. Ali ne 
gubimo nade, da će se ti dopisi s vremenom naći, kano što su se 
evo sada našli ovi listovi. Tada će se tek poslanstvo našega zem- 
ljaka u cielom obsegu razjasniti. Za sada se zadovoljavamo i ovimi 
odlomci, te jim se ižreno radujemo, jer je u njih dragocjeni prilog, 
ne samo za \jekopis Komulovića nego i za poviest onodobne iztočne 
i sjeverne Evrope. 

Dr. Fr. Rački. I. 

Relatione del P. Don Alessandro Comuleo, arciprete di S. Hie- 
rontfmo di Borna, sopra le cose dd Turco. 

Alesandro Comuleo, quando fti mandate da Papa fel. me(moria) 
Gregorio XIII. visitatore Aplico alli popoli Cristiani latini nel paese 
del Turco, con occasione di talvisita, seguistata per spatio di tre 
anni, conobbe appresso poco il numero de Christiani, si Latini come 
Greci, che si trovano habitanti in alcune provincie et regni di detto 
paese ; intese la mente di detti populi ; vidde i paesi et i passi per 
gl' esserciti, et consider6 la faciltd., et il modo per scacdare il 
Turco dali' Europa. II che tutto brevemente e con ogni sincerit^ 
si mette in consideratione alla Santit^ Vostra. 

E prima del numero de Christiani valorosi per 
combattere in occasione contro il Turco. InAlbania, 
6 vero Epiro šino Durazzo, sono Xristiani quasi tutti del rito latino ; 
fra li quali sono huomini valorosi per combattere no m/40. (40.000) 
Nel restante delT Epiro et in Macedonia li Christiani sono 
guasi tutti del rito greco; et vi sono huomini per combattere va- 
lorosamente pid di ni/ 100. Nel ducato di S^ Sabba, nominato 
Ercegovina, et nelle parti di Schiavonia et Croatia, 
paesi sopra la Đalmatia, ci 6 buona parte Christiani latini ; m^ piti 
de Greci, tutti per6 di natione Schiavona, di questi ci sono huomini 
valorosi i combattere m/ 100. Nella Servia, 6 vero Misia inferiore, 
sono Christiani del rito latino et greco, tutti di natione Schiavona ; 
di questi ci sono huomini valorosi per combattere m/100. Nel regno 
di Bosna, 6 vero Misia superiore, et nelle provincie di Po- 
sega e Temisvaro, et nelle ripe delĐanubio šino Bel- 
grado, sono Christiani in gran numero, uiia parte ci 6 del rito 
latino, Taltra del greco , mk tutti della natione Schiavona ; di questi 
ci sono huomini ralorosi per combattere meglio di m/200. Da Bel- I2yjB&TAJ L. KOICULOVIĆA. 87 

građo detto šino il mar maggiore per le ripe del Danubio đalla 
parte di Turchia sono Christiani in magg(ior) parte del rito greco, ma 
tutti della natione Schiavona, fra li quali ci sono huomini valorosi 
per combattere m/200. La Bulgaria et la Tracia sono paesi 
grandi, pieni di Christiani, tutti del rito greco; ma li Bulgari non 
sono huomini valorosi per combattere; li Traci si, delli quali soli 
Traci sono huomini da combattere piti di m/200, non computandosi 
per6 quelli popoli di Tracia, che alla riviera del mar maggiore 
stanno; ne quelli che sono intomo k Constantinopoli ; perchi^ di 
questi nć pu6 essere il numero molto maggiore, sendo che dentro 
Constantinopoli, per la descrittione fatta ultimamente per ordine del 
gran Turco, ci sono anime Christiane no m/400; et di quelle, che 
sono attomo Constantinopoli anime Christiane c' 6 un millione. 

Delli Christiani della Gr e ci a, si mediterranea come maritima, 
si lascia dire ad altri, che vi sono stati. 

La mente di tutti questi 6 di liberarsi dalla servitti grande et 
insupportabile, che patiscono continuamente dalli Turchi. Loro da 
per se non possono liberarsi, nć mai si crede ci6 faranno, m^ aiu- 
tati e possono, e lo faranno. 

II modo d'aiutare o liberare tutti que8ti, et anco 
k un tempo scacciare il Turco dalT Europa, fr& tutti 
gli altri par il megliore fosse il seguente: Far la lega col Mosco- 
vita, et accordarsi con esso lui ; rotta che fosse Farmata del Turco, 
vero l'essercito suo, ali' hora si muovesse con 100/m. di suoi, et 
callasse per la Podolia nella Moldavia, dove lo aspettano con gran 
desiderio, per pa&sare dritto k Costantinopoli ; il quale innanzi che 
arrivasse nella Turchia, haverebbe l'essercito di 200/m. huomini; 
passando poi il Danubio gran parte delli sudetti huomini del paese 
del Tiu'co, che lo bramano, subito anderebbero k unirsi con esso 
lui, di modo che in manco di 15 di, poich6 fosse arrivato in Tur- 
chia detto Moscovita, haverebbe l'essercito di cinque 6 sei cento 
mila huomini valorosi per combattere; col quale essercito senza 
provar scontro alcuno arriverebbe in poco tempo alle porte di Co- 
stantinopoli, le quali, si crede, che trovarebbe aperte per intrarvi; 
et se n6, con aiuto di 50 galere Christiane in manco di tre dl lo 
pigliarebbe; sendo che dalla parte del mare 6 debolissimo. 

Pigliata la citt^ di Costantinopoli senza dubio alcuno tutti gl' 
altri luoghi e citt^ del Turco in Europa queir istesso anno dsdF 
altri Christiani sudetti del paese de Turco si pigliarebbono ; sendo 
che in tutto detto paese del Turco altre fortezze non sono, che 
quelle, che mantiene alli confini. 

Tutto questo ne seguiva Fanno della vittoria ultima nationale, se 
si faceva questa lega con detto Moscovita, sicome n6 dicono detti 
popoli Christiani del paese del Turco. 

Le altre cose in questa materia o vero l'informatione pid diflFusa 
di gik detta si darži, come ordinar^ la Santitš. Vostra, quam Deus etc. 

(Bihlioth. Barberina cod. msc. LVIII, 33.) 88 O. PIBSIilNa I DB. FR. RAČEI. Comuleo al Card, S. Giorgio, 

Vienna li . . . 1593. 

nimo eto. Son stato forzato trattenermi quattro giomi in questa 
dttii per spettare la compagnia, essendo che le strade non sono ben 
sicure per catifia delli soldati, che si sbandano dali' esercito chri- 
stiano d'Ungaria, et si pongono alli passi per assassinare. Hor che 
Fho trovala, đimane con V agiuto divino a buonissima hora ne par- 
tir5 per dritto camino uerso la Transilvania, dove credo son spet- 
tato con desiderio da quel Prencipe che gli porti la conclusione del 
nono et seguenti capi della scrittura del sig. Gard. Battori, manda- 
tami da V. S. Illustrissima, che senza detta conclusione crederb di 
non poter perfecionar il negocio con detto Prencipe. Per6 V. S. Dl. 
sollecitarš. caldamente, come suole, presso la M. Cesarea, acci& 
quanto prima s'habbi essa conclusione. 

Ho scritto di ci6 a Monsignor vescovo di Cremona, et mandatoli 
copia di detta scrittura del sig. Card. Battori, raccomandatoli cal- 
damente il detto negocio. Qui c' 6 nova, eh' esso Prencipe ha man- 
date huomini a S. M. Cesarea, creder6 per trattare Tistesso, di 
maniera che detto Prencipe vorr^ spettare detta conclusione d'un e 
d'altra, o forsi da tutte dua parti, et tanto piti star^ suspetto, et 
in dubbio, quanto pit gli si diiferirii detta conclusione. 

Non ho dubbio, che giJt detto Prencipe sa d'haversi reso grande- 
mente suspetto al Turco, et mostratosi amico et adherente aUa M. 
Cesarea, poich6 veggono chiaramente essi Turchi, che et Fultima 
rotta hanno havuta, perchč esso Transilvano non ha voluto ubidire 
air ordine di Sinam Bassa, et che per ci6 hanno perso le fortezze, 
preseli sin hora dalli Austriaci; et che anco esso Sinam non ha ha- 
vuto rintento, che pensava, di subjugar il restante d' Ungaria ; per 
qual cosa esso Prencipe starži con qualche timore, che alla prima- 
vera il Turco cercaržt occasione di vendicarsi contro esso. 

Vedendo puoi esso Transilvano, che non li vien presto la con- 
clusione di detti capi, pigliar^ maggior timore et suspetto, e sarš, 
forsi tentato di far cosa alla desperata in detrimento della Repu- 
blica Cristiana. Per il che V. S. Illustrissima non manchi sollicitare 
quanto fia possibile, che detto Prencipe con autorit^ e mezzi di 
Nro Sign. habbi quanto prima la desiderata conclusione di sud. capi. 

lo sin hora non ho havuto nfe lettere n6 ordine veruno dalla corte 
Cesarea, n6 meno da cotesta, che quello in Venetia di V. S. Illma 
et Revma., alla quale per fine bacio humilamente le mani, pregando 
Iddio la conservi lungamente per Tesaltatione della sua Sta. Chiesa. 
Da Vienna li . . . 1593. Di V. S. Illma humilissimo et obliga- 
tissimo servitore Alessandro Comuleo. 

(Archivio Borghese III, 124. h. p. 158. Autografa). iKVJBdTAJ L. KOMULOVIĆA« 89 Comuleo al Card. S. Giorgio. 

Alba Giulia 16 Febraro 1594. 

lUmo etc. Dua settimane sono, che havria mandato vero ritratto 
della mente, pensieri, desideiii, et di total animo di questo Prin- 
cipe di Transilvania a V. S. Dima., ma per causa della dieta gene- 
rsde di questo regno, che si comincid qul in Alba la Madonna della 
Purificatione et &1 gieri a notte, nori ho potuto ancora ci6 hauer 
in particoko* da detto Principe. Avviso a V. S. Dima, che 6 pid 
d'un mese, che son arrivato in Transilvania talmente incognito, che 
nessun habbi potuto pigliar veruna suspicion ; di che questo Principe 
ne resta satisfattissimo. Ho havuto doi volte Taudienza da questo 
Principe, nelle quali in general s'ha mostrato prontissimo a far tutto 
quello che sark di volontš. et mente di Nro Sigre. Sono sei dl, che 
hebbi Tultima audienza, nella quale mi disse, che fra quelli due di 
si esplicark in particolare delli disegni, pensieri, animo et modo di 
unirsi con la Ghristianitš. k danni del conmiun nemico Turco. La 
dillatione, che detto Principe non habbi dato questa sua dichiara- 
tione fin hora, 6 causata d' una lettera venutagli cinque di fa dal 
Sigr. Card. Battori, che li scriveva, esser gižt lui arrivato in Tran- 
silvania per ordine di Sua Santitk. Detto Sr. Cardinale si spetta qul 
questi doi di. D Pre GarigUa m' ha affermato hoggi, che subbito 
arivato che sar& il detto Sr. Gard., esso Principe si dichiarark in 
particolar, ut supra, et che questa settimana, o Taltra alla piti longa, 
inviarš. esso Principe detto Padre con li capitoli alla corte Gesarea, 
et con r auctorit^ de concluderli a modo che S. MaestiL non sark 
aliena. La mente in particolar di questo Principe, secondo che il 
P. Gariglia et li SSri. Stephano e Baldasar Battori m' hanno rife- 
rito, 6 di mandar alla primavera Tessercito suo sotto il standarde 
et Generalate di Baldasar Battori, con intelligenza secreta di dar 
adosso air essercito del Turco a tempo piti oportuno che sarš, ; et fin 
a quella hora mostrarsi, quanto sark possibile, aruico al Turco, che 
cosi credo si giuđicar^ ancora da S. M. Gesarea per pid espediente. 
Attendo io adesso, che questo Principe habbi inte%enza col Moldavo 
et Valacco et altri, secondo che io in persona operar6, quando 
sar5 a quelli confini di Gosacchi, acci6 che detto Principe , intesa la 
vittoria, che si spera dali' essercito nnperiale, subito si mova v) 
persona per Valacchia et Moldavia ; et con grosso esercito s' incamini 
verso Gonstantinopoli ; alla qual impresa se vedr6 esso Principe ri- 
soluto, attender6 che lui anco ne scriva a S. Santiti. 

Io non me pento d'essere in questi lochi, et ben speraria di fare 
hora qualche gran conclusione con quelli popoli settentrionali, poich6 
tocco con mano esser stato necessariissimo, che io sia venuto et 
fermatomi qui sin' hora, sendo che senza dubbio alcuno si conclu- 
der^ il negotio secondo il desiderio di S. StA, et poi tutti 1' jJtri 
desideri nostri di queste parti settentrionali, spero, cascaranno si 
come si desidera. 90 O. PIBBLINa I DB. FR. RA6kI. 

n ponto principale et essentiale di tutta Fimpresa 6, che V Ar- 
ciduca Ferdinande, fatte Generale da S. M. Cesarea, voglia far gior- 
nata coll' essercito nemico, et che havuta la vittoria (come si spera) 
vada de longo verso Constantinopoli , senza trattenersi per pigliar 
Buda qualche altra cittii ; sendo che camlnando innanti Fessercito 
imperiale verso Constantinopoli, senza dubbio nessuno tutti li Chri- 
stiani del paese si soUevaranno, et si dara occasione anco alli Prin- 
cipi christiani circumvicini con lor potenza moversi a' danni del co- 
mune nemico. 

Parimente si dar& paura a tutti li restanti Turchi di scamparsene 
in Asia, et a quelli dell' Asia di non venirsene in Europa; et fin 
a questo tempo, creder6, saria buono tratener li Albanesi, et poi 
subbito farli marciare dentro nel paese. 

Sar& anco necessario, che S. Stš. s' adoperi, acciochč havatosi detta 
vittoria, et intesosi che li esserdti christiani da tutte le bande mar- 
ciano verso Constantinopoli, Y armata christiana immediate se ne 
vada verso Constatinopoli, sendo che 6 molto diffidle (con grandis- 
simo ancora essercito chriBtiano), da terra ferma solamente assal- 
tando Constantinopoli, impatronirsi d'esso; ma se saranno vinti- 
cinque galere solamente christiane, che sicuramente possano presen- 
tarsi alle mura di Constantinopoli, senza dubbio alcuno, in manco 
d' otto giomi pigliaranno detta citt^, et non lasciaranno manco un 
Turco passar d' Asia in Europa. Et se questo anno quelli soli Prin- 
cipi christiani, che sono giži in lega, faranno da dovero, quest' istesso 
anno pigliaranno tutta V Europa; seiido che, pigliata la citt^ di 
Constantinopoli, tutte V altre citti et fortezze, che 1' Turco possiede 
in Europa, si renderanno, et si haueranno senza e£Pusione di sangue. 

10 spero, che questi otto di mander6 a V. S. lUma particolaris- 
simamente Fanimo et volontii di questo Principe, et subbito mi par- 
tir6 verso li Cosacchi, retirandomi poi in Camenicia o in Leopoli, 
dove seria espediente, che trovassi il dispaccio per Mošcovia, o vera- 
mente che a tempo nai venisse; et ancorchć pare a S. M. che hora 
non si 6 tanto bisogno, che io me ne vada, pur tuttavia crederia, 
seria meglio che habbia appresso di me il detto dispaccio, acci6 
presentandosi occasione et bisogno, me ne possa subbito volare in 
detta Mošcovia. 

Nel partirmi di quš,, se veder6 esser bisogno abboccarmi con li 
Principi di Valacchia et Moldavia per la unione con questo Prin- 
cipe di TransUvania, non mancar6 a farlo. 

11 Turco ha mandate a questo Principe auuisandolo, che dia il 
passo a quaranta mille Tartari per Transilvania, li quali vengono 
alli danni d' Ungaria, il qual passo, senza dubbio alcuno, detto 
Principe non dar^. Come arrivar^ qua dto. Sr. Cardinale, trattar6, 
che s' habbi intelligenza secreta col Moldavo et Valacco, o di se- 
rarli il passo, o di far un vespero Siciliano d' essi, lasciandoli entrar in 
Transilvania, perch^ io credo che non ne saraimo manco dieci milla. 

Sendo questi Transilvani di natura in parte instabili, serk neces- 
sario che Y. S. Illima scriva quanto prima a detto Sr. Cardinal, acci6 IZVJEŠTAJ L. KOMULOVIĆA. 91 

si fermi qui in TransUvaiiia tutta questa estate, il che giovark 
anco per dar animo et eonsiglio per le imprese a guesto Principe, 
lo non mancar5 persuader dto. Sr. Cardinale, che si fermi almeno 
šino alla ritomata di Pre. Cariglia. Li breui per li Sri. Stephano 
et Baldasar Battori sono stati presentati a essi di volontji del Prin- 
cipe, et il quarto per Sr. Cardl. si presentarii alla sua venuta, la 
qual ho mandate soUecitar ; dal qual crederb di cauare qualche pen- 
siero et inclinatione di gran cancelliero di Polonia đella guerra 
presente contra il Turco. V. S. Dima. et Rma. riscaldi il negotio 
secondo che suol fare presso Sua Stji., accio si tenti gagUardamente, 
che li Polacchi venghino in lega; sendo che per la devotione, che 
portano a S. St^, si pu6 sperare da essi ogni buona risolutione. 

n re, per essere hora congionto in sangue con la časa d'Austria, 
creder6 che invitato esso et soUecitato, si mostrarji vero cognato di 
dto. Gesare. Restaria, che con li palatini si facesse buono et ga- 
gliardo officio, chč tutti sono desiderosi scacdar il Turco da' propri 
confini, li quali tutti volontiera veranno, quando che invitati inten- 
deranno l'unione dell' imperio et d' altri principi christiani contra 
il comune nemico, U quale non debilitandosi hora, et loro non ve- 
nendo in lega, possono benissimo persuadersi, che la prima guerra, 
che moveržt U gran Turco, sar& contro loro, et che ali' hora nč im- 
peratore n6 altri principi christiani gli daranno verun agiuto: et 
ne sanno molto bene, che in tal bisogno, non havendo loro agiuto nš 
da Moscovia nč dali imperio, saranno facilissima preda al Turco, 
perchfe ogni Tartaro ali' hora senz' altro invito correr^ per la preda 
in Polonia. 

Quando m' avanzasse tempo in Polonia di poter trattare di questa 
unione con piti palatini, spererel coll' agiuto di Dio far qualche 
tratto; per il che saria buono che hauessi per tal rispetto alcuni 
breui, sine nomine et per li detti, et anco per li prelati di dto 
regno. 

V. S. Illma scalder^ parimente il medesimo negotio paesso il Nro 
Sigre. che con li Venetiani non si manchi soUecitare; sendo che 
non pare impossibile farli venire in detta lega, poichš presto ve- 
dranno, che tutte queste parti si sono accordati contra il Turco, et 
tenendo detti Venetiani per una massima che il Turco facilmente si 
vincerebbe dandosegli adosso da queste bande et da quele del mare ; 
di modo che si pu6 sperare che mandadosi persona di prudenza, di 
diligenza, et di credito in quella republica, et persona eloquente, 
crederia, che in seconda o vero in terza oratione che facesse a tutto 
quel conseglio, la miaggior parte di quella gioventti gridarebbe guerra 
contro il Turco. Sendo che hora detta republica non si govema, 
come si governava vinti anni sono, perch^ adesso il conseglio di 
pregai determina tutte le cose importantissime , nelle quaii entrano 
doi cento gentilhuomini, fra li quali c' 6 gran parti, che dessiderano 
rompersi col Turco, quello che prima si determinava nel eonsiglio 
di soli dieci vecchi. Tocco per esperienza stupenda providenza di Dio 
in questa impresa, et veggo chiaramente, che volta la mente et il 92 O. PĐ&RLING I DR. FR. RAČfa. 

cuore Idđio di persone etiam desperate a questa unione, per la qual 
cosa ne sperarei veder li stessi e£fetti fra quelli magnifid, purch^ non 
si mancM usar tutta la diligenza humana, che Iddio ali' hora sup- 
lisce tutto il resto. Accuso le lettere di V. S. Dima di quattro Di- 
cembre 1593. Et Dio Nro. Sigre. la conservi longamente con S. St^. 
per Tesaltatione della sua Sta. Chiesa. Di Alba Giulia alli 16. Fe- 
braro 1594. Di V. S. Illma. et Bma. humilissimo et obligatissimo 
servitor Alessandro Gomuleo. 

(Arch, Borghese ///, 124. b. p, 60. Autografe), 
» 

IV. 

Gomuleo al Nuncio presso V imperatore. 

Alba Giulia 17 febraro 1594. 

Hor hora, che 6 matina di xvij di Febraro, havendo gia serrato 
tutte le lettere, arriv6 il Padre Cariglia, quale io haueuo mandate 
dal Principe , et mi diče da parte di S. Altezza, che hieri a notte 
in camera d' esso Principe si fecero li capitoli, con li quali esso 
Padre se partir^ alla pid longa lunedi per costii ; eh' el S. Cardinal 
Battori sarš. qui alla piti longa domenica prossima, et che il Prin- 
cipe con tutti li suoi conseglieri fecero rissolutione con la sottoscrit^ 
tione di tutti, di unirsi con S. M^ Gesarea et combatter con tutte 
le forze loro contro il Turco. V. S. Illma sarži contenta mandar 
questa post-scripta insieme con le lettere al Sig. Gard. S. Giorgio. 

(Postacripta alla precederUe. Archivo Borghese III, 124. b, p. (^3. 
Originale,) 

V. 

Gomuleo al Gardinale S. Giorgio. 

Alba Giulia 23 febraro 1594. 

Hoggi si parte il B. P. Alfonso Cariglia spedito da questo prin- 
cipe con lettere et capitoli a S. M. Gesarea et con facoM di poter 
in parte, bisognando, moderar essi capitoli; et per superare ogni 
difficultii, che potesse nascere da parte di S. M. Gesarea per la con- 
firmatione d' essi, detto principe in tal caso si rimette in tutto a S. 
St^, che Lei disponga et concluda come le piaccia, di che anco ne 
fa mentione nelle lettere, che hora manda a S. St^, di modo che 
non d mrk molta difficoltA. Li detti capitoli s' inviaranno a V. S. 
Illma da Praga con questa mia; et circa il vincolo di matrimonio 
non fa nessuna mentione in essi, perchč vole eh' ancor in questo 
Sua Sant. ne facci a tempo suo, quanto li parerš, et piacer^. Besta 
solamente, che detto Principe quest' anno si mostri prontissimo con 
eflfetto, prima in mandare buon numero di soldati sotto il genera- 
late di S. Baldassar Battori per unirsi a tempo coir esercito impe- 
riale, si come di ci6 gik s' ha fatto intender, poichč non par a lui 
di uscirsene in persona per assicurare il suo stato di qualche acci- 
dente dalli Turdii o vero Tartari. Secondariamente, che havutasi la IXy/B§TAJ L. KOHULOVIĆA. 93 

vittoria in Ungaria, et mardando V eserdto Ghristiano verso Co- 
stantioopoli, ali' hora se n' uscisee ancor esso principe in persona, 
che saranno cessati i đetti suspNetti et per via di Valacchia et Mol- 
đavia nnitosi con quelli principi, et con altri settentrionali, che se- 
ranno ali' hora in pronto; e entrando nel peese del Turco, se ne 
inviasse con quel grosso esercito verso Costantinopoli. A que8to 
r istesso principe s' offerisce in genere nella sudetta lettera di N. 
Sig. Qaesta ressolutione creder6 che detto principe non ricusarit, 
massime quando S. Santitji a ci6 V essortasse (si come io sin hora 
non ho mancato, nd per V auuenire mancar5) mostrandoli la protte- 
done che ha di lui, et dandogli speranza di qualche agiuto del de- 
naro, di quale, fo fede io, hauerii grandissimo bisogno per tale im- 
presa, almeno nelli prindp\j. 

Quando questo principe facesse que8ta ressolutione a tempo oppor- 
tuno, giovarebbe pur assai, perch^ ottenutasi la vittoria in Ungaria, 
s' havrebbe quanto si desidera, sendo che il Moldavo et Valaccho, et 
dependono tutti da lui; anzi qiiattro di sono mandomo soUecitare 
questo principe, et instare d' unirsi con tutte loro forze contro il 
Tnrco ; ma esso per suspetto, che ha di non palesarsi ancor al Turco 
per nemico, non ardisce aprirsi chiaramente in tutto a loro, ma U 
trattiene in speranza. Nondimeno io spero questi otto di con agiuto 
del Sr. Gard. Battori, che d' hora in hora s' aspetta, fare che si 
dichiari et unisca con li sudetti, et di questo anco ho fatto motto 
a Mons. di Crem(bna), perchd ne tratti con S. M. Gesarea. 

Uniti che fossero li detti tre principi, e con loro eserdti congre- 
gati in Moldavia, sperarei di far calare li Gosacchi, li Gircassi, li 
Moscoviti, et molti Polacchi, di modo che si farebbe un eserdto tanto 
gagliardo, che ancor che quello di Ungaria non potesse per qualche 
acddente mardare verso Gostantinopoli, questo andarebbe et sarebbe 
bastante a impadronirsi di detta dtt^, per6 con quell' agiuto deUe 
galere, che nelle precedenti mie accennai a Y. S. nima. 

Li Gosacchi hora sono d' accordo con li Moldavi di opponersi in- 
sieme a ogni fiiria di Tartari, che volessero passare in questi paesi, 
di modo che essi Tartari si sono ritirati con animo di non passare, 
con tutto che il Turco li solleciti. 

Importa molto che Nro Signore faccia instanza presso V impera- 
tore et sdtri prindpi della Lega, che quest' anno si facda tutto il 
forzo contr' il nemico, et che s' habbia animo resoluto di combatter 
con eserdti generali; et crederei giovarebbe assai, quando S. San- 
tit^ mandasse un breue essortatorio air arciduca Ferdinando, fatto 
Oenerale dell' esercito imperiale, essortandolo a far giomata col ne- 
mico, et havuta la vittoria proseguir per batter U capo, quale abbat- 
tutto, tutto il resto si renderk. 

Questo principe hieri a sera mandd per il pre. Gariglia a dirmi, 
quasi escusandosi, di non hauermi potuto dare pit volte audienza, 
sicome desiderava, impedito da molti negotii del suo stato per la 
dieta di presso finita ; et che arrivato che sarii il gik detto Sr. Gard. 
Battori, piti spesso, piti a longo, et piti particolarmente trattark meco 94 O. PIBBLINO I DR. FR. RAČRI. 

d' instanti negotii, đi quali tutti a tempo suo awisar6 Y. S. illma., 
et della partenza mia di qu&, quale desidero fare quanto prima con 
portame qualche intelligenza di questo principe a quelli popoli, con 
li quali tratarr6, il che solamente trattiene et ritarda la partenza mia. 

Ha da saper V. S. Illma. che la nobilt& et tutto il popolo di 
Transilvania 6 prontissimo di combatter contr' il Turco, et di ci6 
questi dl in particolar mi disse il Sr. Stefano Battori, eh' essendo 
lui general dell' esercito Transilvano, che V anno passato mand6 esso 
principe fuori, pid volte fti richiesto dalli suoi capitani e soldati, 
contro a chi havessero a combattere, et rifipondendo a loro fiuta- 
mente che bisognava combatter in favor del Turco, risposero tutti 
non voler far ci6 mai, ma che volevano et erano prontissimi di 
combatter contro esso Turco, et che con questo animo erano usciti 
fuora. 

Non manco parimente far sapere a V. S. Dima., che questo prin- 
cipe in questa dieta ha contentate con molt^ interesse suo assai pid 
del solito cosl li baroni come li nobili facendo loro gratia in tutte 
le dimande, di modo che ha distribuito molti beni stabili del regno 
a detti baroni et nobili a fine d' havere tutti lor unanimi secondo 
la volontš. sua per V impresa. 

D giouedl prossimamente passato inviai lettere a V. S. Illma 
per via di Mons. di Cremona, et di poi il duplicato di dette; et 
Dio N. Signore la conservi lungamente insiemente con N. Signore 
per r esaltazione della sua santa chiesa. — t)' Alba GiuUa li 
xxnj Febraro 1594. Di V. S. Illma. et Rma. humilissimo et obli- 
gatissimo seruitore Alessandro Comuleo. 

(Autografa, Arch. Borghese III, 124. 6, p. 56.). 

VI. 

Comuleo al Cardinale San Giorgio, 

Gameniza 31 Marto 1594. 

Illmo etc. Un dl, inanti che mi partii d' Alba Glulia, scrissi difu- 
samente a Y. S. Hlma col duplicato, lassando le lettere a quel prin- 
cipe, che r istesso di le mandasse al capitaneo dc Sathmar, con 
lo quale havevo nesso ordine, che le inviasse al general d' Ungaria 
superiore, il quale havea havuto ordine in questo fatto dalla Maest^ 
Cesarea. Arrivai a notte in Jassi alli xxij di questo mese dal prin- 
cipe di Moldavia. II giomo seguente fed intendere a detto principe 
la mia venuta, il qu{de quel dl non mi puotč dare audienza; ma il 
giomo seguente mi la dette, la matina et la sera, a longo et se- 
creto. Lo trovai inter spem et metum; si ralegr6 tutto, et quasi 
che ritomasse il spirito in lui quando li presentai il Breve di Nostro 
Signore, et V invitai nella lega di principi christiani. Mi disse, che 
far& ogni cosa, che sia di mente di Sua Santit^. M' ha dato, secondo 
lo ricercai, lettere di credenza al gran cancelero di Polonia, al ca- 
pitaneo di Cosacchi, al capitaneo di Gameniza et al Gran Đuca di IZVJEŠTAJ L. EOMULOTIĆA. 95 

Moscovia. Ha manđato anco un 8uo familiare con meco, per poter 
darli per esso la conclussione che far5 con li Cosacehi. 

Me partii il giomo seguente da Jassi, detta la messa, che fd la 
fešta deir Anunciata della B. Vergine, per Cameniza. Qui sono ar- 
rivato alli xxix del presente, dove non trovo n6 vic. n6 castellano, 
nč meno capitanio di questa citt&. Đimane me inviar6 per trovare il 
detto capitanio, e poi dal palatino di Volinia, et dlnde alli Cosachi ; 
questi due stanno in via verso loro, et sono di bona mente per 
r impresa. Desidero trovare in queste bande il duca d' Oštroga, che 
so 6 di bonissima mente, ma intendo che hora si trova in Cracovia. 

II detto principe di Moldavia Aaron 6 stato costi a tempo di Sisto 
V. fel. m. et da lui fd accarezato et aiutato, et credo habbi fatto 
la professione della fede coram ili. Sancta Severina. 

Col principe di Vallachia non accade hora trattare, che sta con 
piti numero di Turchi che di christiani in Buccorest : ma allora che 
uscirš, il principe di Moldavia in compagnia, lui subito con detti 
Turchi se ne fugir^, et tutta la Vallachia concorreržt ali' esercito, 
che sarš. in Moldavia ; o veramente il Transilvano senza sfoderar la 
spada di quella provincie si impatronir^. Della quale non lassar6 
qui di dire a V. S. Illma le qualit^ d' essa: per tutta quella pro- 
vincia nasce vino delicatissimo, assai migliore et di piti sorte che in 
Ungaria et Transilvania ; sono in essa minere in gran quantitš. 
d' ogni sorte di metallo, ma sopra tutto d' oro, assai piti che in 
Transilvania, minere di sale, minere d' ambro giallo e nero; mi- 
nere di cera et di peče; la cera anco et la peče si raccogliono 
liquide in certi laghi sopra V acqua, che restano come Tolio, escono 
dsd fondo di queUi loghi in gran quantit&. La cera parimente si 
raccoglie a questa detta maniera da un fiume, che nasce d' un mon- 
ticello. Le dette minere non ardiscono cavare per causa delli Turchi. 
Detta Provincia 6 fertilissima d' ogni sorte di frutti, cerase et ris- 
sole piti grande et piti saporite che le di cotesta ciUk ; tutte le sorte 
di frutti, che costi si trovano, infora del fico, ci sono in detta pro- 
vincia et campagna, spauri grossi come il detto grosso di miano, sa- 
poritissimi et in gran quantitš.. Si ara una sola volta la terra quando 
si semina, et produce meglio assai che costi. Non c' 6 paese in tutto 
universo mondo, dove moltiplichino piti li cavalli, bovi, pecore et 
altri simili, che ivi. Quindici giomate di camino per longezza, et nel 
piti stretto due per largezza, ^ detta provincia tutta quasi piana; 
c'6 solo carestia di legna in alcuni lochi. 

La Moldauia anco abonda di molte cose sudette, ma non in tanta 
quantitš.. Ma a vista non c' ^ paese in tutto il mondo piti bello 
d' essa; tutta sta in colline et vallate bellissime, operte a tempo 
suo di mille sorte di fiori, per il che abonda di mielle, di modo 
che d' esso et di cera šino a dua millioni d' oro qualche anno sol 
fare; et se non amazzassero le ape, assai piti farebbero. £l ordi- 
nario in detto paese riservare solamente il pnmo numero di casette 
delle api; sol moltiplicasi il numero delle api sette volte piti, di 
modo che di cento casette si moltiplicano šino sette cento in un anno : 96 O. PnBRUHO I DB. FS. BAČKI. 

di ttttto guesto numero secemano solamente il cento , et tutte le 
altre per sei cento amazzano. Detta Moldavia 6 otto giornate đi 
largezza, et altrettanto di longezza. Moldavi sono homini bellicosi; 
ma li Vallachi al contrario. Di tutte dua provincie la centesima 
parte appena si lavora et ara, benchš tutte quante sono coltivabili. 

Hora dette provincie, a rispetto che erano xx anni addičtro, per 
la tirannide si del Turco si anco di quelli principi, clieP hanno go- 
vemate, sono quasi dishabitate. Quando inonda il Đanubio, i laghi 
di dette provincie, che sono appresso, si impiscono d' ogni sorte di 
pesce, che si trovano in detto fiume, di modo che in un dl pigliano 
intomo di detti laghi migliara di scudi del pesce; et salano, et lo 
portano per molte provincie a vendere. Oltre ci6 ci sono molti e belli 
fiumi pieni di boni et diversi pesci. 

Sono molte altre doti di dette provincie, che qui ometto per hora ; 
questo ho voluto dire a V. S. illma, acci6 Lei, come prudentissima, 
veda, se li Polacchi intendano, U quali, se venissero hora nella lega, 
tutte due provincie pigliarebbono senza combattere, et si fortifica- 
rebbono bonissimo et contra il Tartaro et contra il Turco, il quale 
6 hora di pensiero far questo anno, se potrš, e seguente ultimo 
esterminio di Vallacchi et di Moldavi, et poi mettere in ambedue 
Provincie tutti Tartari. Allora creder6 bene, che li detti Polacchi 
sollicitaranno gagliardamente Sua Santitk, accič unisca li principi 
christiani con essi loro per dar addosso il Turco et il Tartaro. Et 
Dio non voglio, che non venendo hora li detti Polacchi nella lega, 
li principi christiani allora siano per dargli la risposta : „vocavimus 
vos, et renuistis, in interitu vestro ridebimus". 

Mando con que8ta la lettera che scrive il principe di Moldavia 
a sua Santitil. 

Ouelli denari, se potr5 fare di meno, non dar6 a quelli homini, 
ma se sar6 forzato per non lassare V impresa d' importanza, gli li 
đar6. 

li dua m. Simone e Giorgio, che menai da costk, spaventati dali' 
altezza del polo in queste bande et dalU viaggi piti pericolosi, che 
restano a farsi, et principalmente per le indispositioni loro m' hanno 
fatto gran instanza, che li lassassi ritornarsene costii^; non potendo 
far altro, con discomodo et dispiacer mio V ho lasciati. n principe 
di Transilvania gli ha donati cento tallari ; io gV ho date due bone 
cavalcature in ordine, et diece tallari, che piti non ho potutto per 
non restarmene sul piti bello senza denari. Spendo assai piti di quel 
che pensavo, et non si pu6 far altro ; non vorria restare per il man- 
camento del đenaro conđurre a fine desiderato V impresa di V. S. 
illma. Li raccomando a V. 8. illma, che V aiutasse con qual occa- 
sione di vacanze almeno del loro paese, se non che con quello che 
hanno costl non possono vivere; il tempo che son stati con me, 
s' hanno portato benissimo. Dimane se partono de qu^ verso Leopoli 
et Cracovia, et restano secreti per tutto del negotio. Io andar6 
meglio che potr6 6eguitando, finchč Iddio benedetto mi mandi qualche 
angelo per aiuto. IZVJBdTAJ L. KOMULOVIĆA. 97 

Altre lettere, che accusate nelle mie scritte a V. S. illma d' Al- 
bazul, non ho havuto da Lei; quando non mi paresse cosl presto 
arrivare a Leopoli, manderd homo a posta a queir arcivescovo, se 
havesse le mie, acci6 bisognando arrivare dal Moscovita subbito me 
ne possa andare. Gon questo fine bado humilissimamente le mani a 
V. S. illma pregando Iddio benedetto la conservi Imigamente insieme 
con sua SantiU per la esaltatione della santa chiesa. Đi Cameniza 
r ultimo di Maržo 1594. Đi V. S. illma et Rma humilissimo et 
obligatissimo servitore Alessandro Comuleo. 

(Archiv. Borghese III, 124. b. p. 24). 

Comuleo al Card, S, Oiorgio, 

Leopoli 27 Aprile 1594. 

nimo et Rmo Sigre Sigr et Patron mio colmo. Scrissi a V. S. 
illma da Cameniza del mio arrivo in detta citt^ et del negotio che 
havevo trattato col principe di Moldavia, mandandole la lettera in- 
dusa, che scriveva il detto prindpe a Sua Santit^ consegnando il 
plico ali' arciuescovo đi questa citt&. Da Cameniza mi partii, siccome 
scrissi a V. S. illma, il primo del presente con lettere di credenza 
di detto prindpe. Passai bene il negotio col capitaneo de detta Ca- 
meniza, lo trattai poi col palatino di Chiovia (non di Volinia) in 
Oštroga, padre del Castellano di Cracovia, pit potente đi gente 
bellicosa d' ogni altro palatino ; il quale trovai desideroso andarsene 
in persona con tutta la sua gente contro il Turco et contro il Tar- 
taro ; pur che di ci6 fiisse assicurato della mente del rd. Poi intesi, 
che si erano partiti dalli lochi loro, per dove non si poteva sapere. 
Fatta la pasqua in detto loco, me ne inviai verso questa cittil per 
trovare V ardvescovo, dove arrivai alli xvy del presente; con lo 
quale arcivescovo et insieme anco col castellano de Cameniza co- 
minciai il negotio della lettera di credenza di detto Moldavo al gran 
cancellero, consegnando loro i Brevi apostolici, dechiarandoli gual- 
mente detto Moldavo domandava qualche aiuto secreto di soldati, 
accič possa opporsi alli Tartari, che non passino per Moldavia in 
Ungaria ; mostrandoli quanto ci5 importava per il regno di Polonia, 
et per tutta la christianiti. Tutti dua si mostramo in questo ne- 
gotio zelantissimi, concludendo essere espediente, che il gran can- 
celliero etiam absente rege aiuti hora, et promova secretamente 
questo negotio; concludendo fra noi, che solo il palatino detto di 
Chiovia saria bastante et molto a proposito per fail impresa. Mons. 
ardvescovo allora scrisse una lettera a detto gran cancelliero, avi- 
sandolo della mia venuta et del negotio che havevo a trattare con 
esso lui, nella quale V esortava, che trovasse il modo di promovere 
detto negotio, scrivendoli, che non gli mancavano modi di fare un 
e r altro, non mostrandosi inimico al Turco, aiutare con tale occa- 
sione hora tutta la christianit^. II detto castellano allora si risolse 
di andare il giomo seguente, si come fece, verso Oštroga per ani- 

STABDiS KNJ. Xrv. 7 98 O« PIERUNa I DR« FR. RAČKI. 

mare detto palatino đi Ghiovia a pigliare questa impresa, cioč di 
voler soccorrer con la sua gente il detto Moldavo; acci6 volendo 
detto cancellero secondare detta impresa, fasse in ordine subbito la 
gente per Moldavia. D giomo seguente, che fCi alli xviiij di guesto, 
me inviai verso il gran cancellero, il quale quattro leghe si trovava 
discosto de qu&. Amvai da lui o hora de vespero: quel di non mi 
pot6 dar audienza, che si sentiva indisposto. n giomo seguente me la 
dette. Gli presentai il Breve di Sua Santit^ et la lettera di credenza 
di detto Moldavo, ragionandoli a lungo, et dechiarandome che la 
mente di Sua Santitk 6 non solamente, che per questo negotio non 
s' havesse da far congregatione , ma che n6 anco in particulare 
vero privatamente s' havesse de trattare di esso, quando fusse per 
comoversi o perturbarsi, etiam in minima parte, questo regno; et 
che io ero venuto da lui solamente per conseglio, se lui ne ha 
qualche modo di aiutare hora, senza danno et periculo del regno, 
ia christianitil, non lasciandosi passare il Tartaro per Moldavia ; 
eiplicandoli la mira et il desiderio in questo fatto del principe di 
Moldavia. II detto cancelliero mostr6 quel di desiderio di voler far 
qualche cosa, et mi disse, che scriverli alli consiglieri della congre- 
gatione da farsi in Varsavia questi di, presente V arcivescovo di 
Gnesna, per conto di ciaus (gi^ venuto, accompagnato da dua Tar- 
tari, mandate dal Gran Turco solamente per far assicurare il paese 
di Tartari, che sono per andare in Ungaria, acci6 li Cosachi non 
entrino in Tartaria, dopo i lor partenza, per depredare le famiglie di 
essi Tartari), soggiongendo esso cancelliero, che ancor sopra ci6 pen- 
sarii. n giorno seguente mi dette un' altra audienza, nella quale 
neg6 afatto di poter esso fare absente rege in questo fatto cosa 
veruna ; et che aspettando lui ogni momente risposta da Sua Maestk 
della instanza fattali dair ambasciatore cesareo per la lega, non 
poteva far altro, che aspettare detta risposta, la quale havuta saprš, 
risolversi nelli negotii simili. Con esso poi discotendo a lungo, gli 
mostravo di quanto utile saria al regno di Polonia, et in particu- 
lare a sua persona, venirsene nella lega presente; similmente di 
quanto danno, et di quanta mina saria a detto regno, se nella detta 
lega non verrd.. Mi confess6 ogni cosa, et mi disse, che lui atendera 
con tutto il suo potere non solamente tirare li populi, li nobili, et 
li palatini, dependenti da lui, ma ancora tutti gU altri che potr^, 
per far la guerra al Turco innanzi che venghi questo inverao. Pensa, 
che il re venga, et la dieta senza dilatione si faccia; et che quello 
che questa estate lui non potrk fare contro il Turco, questa inver- 
nata in persona 6 per fare, e molto piti. Et per far cascare questo 
negotio secondo il desiderio di Nro Signore gli par necessario, che 
Sua Santitil mandi da costk un illmo Sigr Cardinal Legato a la- 
tere a questo regno di Polonia, per trovarsi alla venuta del re, che 
cosl lui ne promette ogni felice et presta conclusione nella dieta per 
far intrar caldamente questo regno nella lega contro il comun ne- 
mico. Tutti quelli palatini, conseglieri et capitani di questo regno, IZVJBŠTAJ L. KOMULOVIĆA. 99 

con li quali fin hora ho parlato, ho trovato inclinatissimi et dispo- 
stissimi di pigliar V anne contra il Turco. 

II Tartaro, se bene ^ solicitato đi continuo dal Turco, che se ne 
vada in Ungaria per la Moldavia, nondimeno esso non ardisce 
uscir dalli proprii alloggiamenti, perchš li Cosachi et li Moscoviti 
stanno vigilanti al partir suo entrarsene a depredare tutta la Tar- 
taria. II Turco da principio ha ricercato dal Tartaro 200/m Tartari 
(il quale se volesse mandar ancor le femine, non se trovarebbe tanto 
numero); dipoi ha ricercato 150/m; poi lOO/m; ultimamente d ve- 
nuto a 50/m. Si crede, che il Tartaro per pigliare il donativo, che 
li sol dare il gran Turco, in tal' occasione faik tutto il forzo mandar 
(se per6 lo potr& far) al piu 15/m, alli quali seranno bastanti serrar 
ogni passo 2/m Raibi, et amazarli. Se per sorte il Moscovita overo 
li Cosachi si discostaranno dalli confini di essi Tartari, fusse il mese 
di Luglio d'Agosto o di Settembre, senza altro con bon numero, 
essi Tartari passaranno nella Moldavia per entrare nella Ungaria. 
Per5 s' ha d' instare presso il Moscovita, et presso li Cosachi di 
perseverare ; in ci6 fard intendere a Monsr. di Cremona ; st de qxxh 
non si mancar^ ma gueUi vogUono denari. 

V. S. illma deve sapere, che questi istessi Tartari, con li quali 
il Turco pensa et defendersi et oiFendere, che sono della Taurica 
Chersonesa, possono haversi contro esso Turco per danaro; et piti 
volentieri verriano hora in aiuto di christiani, massime alla espugna- 
tione di Costantinopoli, per la speranza di gran buttini in detta cittk, e 
saria cosa da fare per metterli alle prime frontiere, et estinguer loro 
insieme con li Turchi ; far poi habitare detta provincia dalli christiani. 

Se qui fusse permesso alli nobili solamente d' andare al servitio 
di S. M. cesarea alla guerra d' Ungaria, ne andaria megUo di 25/m ; 
con tutto ci6 ne andarš, qualche bon migliaio. 

Đimane ne partirč con aiuto di Dio per Cameniza, per far trat- 
tenere in spe il principe Moldavo, acci6 per desperatione o per 
paura non ne facesse qualche scapata. Ho messo anco il termine 
con lettere et homini a posta mandati alli 9*) per aboccarmi con 
essi dove veranno. 

Molto megUo 6, che li Cosachi hora stiano aparecchiati per en- 
trare in Tartaria, di quel che se entrassero nel paese del Turco, 
etiam con qualche danno notabile d' esso Turco, che mentre loro 
stanno coU, U Tartari non ardiscono uscire fora. 

Bisogna far gran conto del g, quia potens est et edificare et de- 
struere ; 24 đice, che 23 č di bonissima mente per concluder il ne- 
gotio nella dieta, secondo il desiderio di 2; il quale anco aiferma 
essere necessario per la dieta futura un Legato Cardinale. Y. S. 
illma sa benissimo Y altezza deP animo di questi Signori, che quando 
non vedessero nella dieta un Card. Legato di Sua Santitš, piglia- 
rebbero sdegno, massime in una attione da trattarsi, come questa. 

Di poi la mia partenza da Transilvania non ho havuto lettere nd 
da costi, nč da corte Cesarea; la meglior strada d' inviarle qua d *) Segno convenzionale. 100 O. PIERLINa I DB. FB. BAČKI. 

per via de mercanti Montelupi, overo per via del principe di Tran- 
sflvania. Giovarebbe, che quando V. S. illma scrivesse qiiatro parole 
a detti Montelupi in Cracovia per raccomandatione di dette lettere. 
La cosa sta ancora presso detti Montelupi intatta, nd gli ho scritto 
di ci6 cosa veruna. Deila lettera sudetta con la inclusa a N. Sigre 
consegnata a monsr. arcivescovo di questa cittit non ho mandato il 
duplicato, ma di questa mandarb una per via di detti Montelupi, 
r altra per via del principe di Transilvania , il quale ha qui un 
mercante armeno ricco et da bene. Hor ora mi 6 venuta nova da 
sudetto palatino di Ghiovia, allo quale anco havevo dato ordine, che 
mandasse un homo verso Boristene per intendere dove sono andati 
li GoBachi. Ma fa intendere, che ć ritornato V homo , et riferisce 
che li detti Cosachi sono al mar maggiore, spettando qualche occa- 
sione d' intrare nelle bocche del Danubio, li quali non arrivano a 
2/m. £ si crede essere andati a instancia di sua Maestii^ cesarea. 
Altri si trovano alli confini di Tartari ; et per aboccarmi con questi 
far6 il camino verso Cameniza et dove bisognarli. Et con questo 
baccio humilissimamente le mani a V. S. iUma et rma pregando 
Iddio la conservi longamente, insieme con sua Santit^, per V esal- 
tatione della sua Chiesa. In Leopoli alli xxvij di Aprile MDxoiiij. 
Humilissimo et obligatissimo seruitore Alessandro Gomuleo. 
(Archiv. Borghese III, 124. b. p. 27j. 

YUI. 

Comtdeo al Cardinale S. Giorgio. 

Cracovia 14 Otobre 1594. 

nimo. etc. Da Leopoli me partii per Gamenicia, si come scrissi 
a V. S. illma di 29 d' Aprile; nella qual Cittš., et nelle ville cir- 
convicine me trattenni šino a mezzo Giugnio, negotiando di continuo 
col principe di Moldavia, et con li Cosachi, a fine che li Tartari 
non passassero per la Moldavia in Ungaria; ch6 per la Polonia, se- 
condo mi disse il gran cancellero di Polonia, non erano mai per 
passare, che lui era per oporsegU gagliardemente ; ma poi non lo 
fece. Li Cosachi di Boristene erano allora andati verso le bocche del 
Danubio e Nistro per fare il buttino, come anco in sudetta scrissi 
a V. S. illma. Trattai con gli altri Cosachi, che starano lontani da 
Camenicia giomate cinque di camino, accampati da doi milla e dn- 
queccento incirca. I quali trovai prontissimi a far quello eh' io vo- 
levo, si come V. S. illma pu6 vedere nella lettera mandatami dal 
capo loro di 8 di Maggio. Havuta detta lettera et homini con essa 
comenzai piti caldamente strenger il negotio col principe di Moldavia, 
offerendoli i detti Cosachi, et anco se li voleva in maggior numero, 
n detto principe fra il tempo, che m' ero partito da lui, s' era pen- 
tito di quanto m' havea data intentione d' unirsi con li Cosachi 
contro li Tartari ; parte per paura di Turchi, parte deir istessi Co- 
sachi, che non se gli confidava, parte anco per le lettere che g gli 
scrisse, secondo che da bon loco ho inteso, ammonendolo che si IZVJEŠTAJ L. KOBfULOVIĆA. 101 

guardas8e molto bene di non tirarsi il Turco adosso, ma che si con- 
servasse in amicitia d' esso Turco, se voleva mantenerse principe 
di Moldavia*. Per il che detto principe comincib trattenerme in spe- 
ranze, differendo il negotio, mettendo innanti le dificultji, si come 
V. S. iUma vedrji nelle lettere sue che le mando. Gik havevo fatto 
aprosimarsi detti Cosachi alli confini di Moldavia, et accampati 
presso r eserdto di esso Moldavo, il quale parte per le persuasioni 
et instanze, che gU facevo, per qual eifetto dua volte di poi intrai 
in Moldavia, parte per paura del Turco, et per paura di esso Tar- 
taro, ch6 haveva avvisi, come il Turco per mezzo del Tartaro cer- 
cava levarlo del principato, hauea fatto esercito di 21/m bomini, mu- 
nitosi con boni pezzi d' artegliaria, et era uscito al passo, per dove 
il Tartaro soleva intrare in Moldavia per passarsene in Ungaria, 
con animo di oponersegli gagliardamente , et non lassarlo passare. 
Quando poi me certificai, che detto Moldavo non voleva li Cosachi, 
mandai esortar loro, che non stessero piti indamo in quel loco; 
ma che andassero a depredare le ville di Turchi, che non molto 
lontane ci erano, promettendoli che il Moldavo non gli impedir&, 
ofFerendo secretamente al capo loro gualche presente del mio, dan- 
doli speranza del maggiore col tempo. U quale se ne and6 con detti 
Cosachi, et abrus6, si come V. S. illma vedrš, per un' altra, che 
le mando, scrittami da detto capo di 21 Luglio, aUo quale mandai 
cento fiorini, che appresso di me tanto havevo ; promettendoli di far 
unire con esso lui li Cosachi di Borestene per far qualche bona 
preda. Lui non volse spettare, e andato sotto la cittit di Chilia, et 
h stato sotto, si come scrissi la settimana passata a V. S. illma. 
Mentre cosi trattavo col Moldavo et con li Cosachi, hebbi d' alcuni 
lochi avisi, che g diceva di me spargendo il rumore secretamente, 
che io ero spione del X, et molte altre infamie, a fine di metterme 
in odio a tutti; disuadendo secretamente a questa nobilt^ mover 
guerra (X) persuadendo loro con molte sue false ragioni, alfirman- 
dogli, che (io) non si ellegeva (i), non tomava conto (K) umsse 
contro il Turco; et se anco prima non vedevano (y) et ^) uniti 
con u et g contro il Turco. Đelle quali cose per certificarme me 
ne andai trovare il castellano di Camenicia, persona nella quale me 
potevo confidare, uno de' senatori, huomo molto sincero, con Io 
quale comunicai il negotio, il quale mi afferm6 tutto ; et in persona 
se ne and6 d' alcuni principali della fattione (g\ presso li quali 
trov6 secondo io ero avisato. Intesa V arte (g) considerai esser unico 
rimedio quello, che gik prima havevo e pensato e tentato, poich^ 
vedevo gran parte deUa nobilt^ essere inclinata mover guerra al 
Turco, trovare persona a proposito in questi confini, et aiutarla con 
quel danaro, facendola intrare coll' esercito in Tartaria sotto pre- 
testo di vendicarsi delle ingiurie et danni fatti in essi confini dalli 
Tartari ; che cosi speravo et impedire i Tartari, che non passino in 
Ungaria, et eccitare la nobilt^ alla guerra, et dar principio di metter 
in necessitk (t) mover guerra al' (X), et anco far mutar Topinione 
(g) vedendo esso un suo emulo con esercito. Per6 me ne inviai su- 102 O. PIERIilNG I DR. FR. RAČKI. 

bito verso il palatino di Chiovia, homo potente d' homini per guerra 
et molto ricco, il quale gik prima m' havea data di ci6 non poca 
speranza ; et per promovere meglio il negotio, condussi meco il detto 
castellano di Camenicia, acci6 insieme esortassimo detto palatino a 
pigliar que8ta impresa. Gon lo qual palatino trattando conobbi, quod 
Deus illum non elegerat, perchč il primo di era di nostro intento, et 
il seguente si mutava. Da detto palatino me partii, in compagnia 
pure il detto castellano per trovare Nicolo Jaslovicio capitano Sgnia- 
tinense, eon lo quale giii prima havevo trattato del negotio^ ma 
niente coneluso ; persona di gran valore, contrario al gran cancellero, 
suo gran emulo. L' istessa settimana, che noi ci partimmo da detto 
palatino di Chiouia, intromo li Tartari in Podolia per passare in 
Ungaria, et se bene con gran dolore sentimmo, come mettevano a foco 
e fiamma questo regno, per dove passavano, affrettando il camino 
verso Ungaria, per far ivi assai peggio; tuttavia spettavo, che con 
tale occasione concluder6 il negotio con detto Jaslovicio, et eccitar6 
la nobilt^ contro i Tartari. Arrivai da detto Jaslovicio, et con esso 
conclusi tutto il negotio. Lui scrisse lettere ali' arcivescovo di Leo- 
poli, domandando da lui il consiglio et licentia per pigliar Y impresa 
contro i Tartari, e vendicarse delle iniurie et danni sin hora fatti 
da essi in questo regno. n qual arcivescovo conoscendo 1' intento 
nostro, posponendo 1' interesse proprio, et mirando air universale 
di tutta la christianitš,, gli rescrisse esortandolo a pigliar questa 
impresa. Questa lettera mand6 poi esso Jaslovicio al gran cancellero, 
domandando da lui licenza, consiglio et aiuto contro detti Tartari; 
il quale gli rescrisse, che lui, come persona publica che era, non 
poteva darli n^ consiglio, nč licenza, nč aiuto, ma come nobile di 
questo regno V esortava a pigliar V impresa, et gli prometteva un 
suo nepote con pochi soldati in aiuto. Ci6 fece, si vede, parte per 
non tirarsi addosso 1' odio di tutto il regno, che giJi gran parte 
della nobiltJi lo notavano di molte cose relevante per li Tartari pas- 
sati in Ungaria, tanto pid che gik secconda persona di questo regno, 
che 6 r arcivescovo di Leopoli, esortava esso Jaslovicio ali' impresa ; 
parte anco non credeva, che detto Jaslovicio era per riuscire in 
far soldati, conoscendolo piti povero che ricco. Havuta detta lettera 
del gran cancellero esso Jaslovicio comencid andare in volta per 
la Russia et Polonia, invitando la nobilt^ alla vendetta di tanti danni 
ricevuti sin hora dalli Tartari, mostrando essa lettera per far con- 
stare a tutti, che non andava contra la volontš. del gran cancellero, 
et consequentemente n6 del regno, 1' ecciti) di modo che molti lo 
sequitomo, et cosi senza dimostrar che gi^ havea data paga a molti 
soldati a cavallo e a piedi, s' invič verso il Borestene. Per le ul- 
time sue scrive, che concorrerano homini da tutte le bande al suo 
esercito, et che sperava fra pochi giomi unirsi con sei milla Cosachi 
di Boristene, et far esercito di vinti milla innanti che entri in Tar- 
taria, nella quale sperava intrare al principio d' Ottobre. Et acd6 
non fosse rivocato dal re, che gik pria del suo ritorno in questo 
regno s' era certificato, me ne andai subito dali' arcivescovo di Leo- IZVJEŠTAJ L. KOMUIiOVIĆA. 103 

poli, dallo quale trovai, che gli scriveva il gran cancellero con molta 
instanza, acci6 facesse ritomare esso Jaslovicio, soggiongendo che se 
esso cancellero gli scrivesse, non lo obedirebbe, ma che teniva per 
certo, quando esso arcivescovo gli scrivesse, senza altro ritomarebbe. 
II qual monsignore in questo fatto fece quanto si desiderava da noi; 
dove anco intesi che detto gran cancellero havea scritto a Sua Maestš 
regia per far rivocare detto Jaslovicio. Per la qual cosa pigliai il 
camino verso questa cittš,, dove al mio arrivo speravo di trovare 
Sua Maestjt regia, et per mezzo di monsr. nuncio attender che Sna 
Maest^ non rivocasse detto Jaslovicio. Arrivai in questa cittji la 
fešta del serafico santo Francesco, si come la setimana passata scrissi 
a y. S. illma, dove trovai che Sua Maest^ nonera d' animo di ri- 
vocarlo. Trovai anco il monsr. nuncio prontissimo, quando fiisse di 
bisogno, dMnstai* per ci6. Questa republica d piena d' emulatione, 
per il che non manca chi diče, che esso Jaslovicio ha poca gente 
con seco, et che nulla far^. Noi staremo a vedere V esito, et dali' 
effetto iudicaremo. Non ho voluto dar prima il danaro, se non quando 
ho saputo, che esso Jaslovicio ha speso del suo meglio di 20/m 
fiorini, et che con esercito si trova presso il Boristene. Quattro dl 
sono che gli ho mandati i detti danari, inviandoU verso il Boristene, 
che con essi pagarš. li Cosachi. Mi par assai che questa andata di 
detto Jaslovicio ha svegliato talmente questo regno, che hora tutta 
la nobilt^ brama far guerra a detti Tartari, et il gran cancellero, 
che mai voleva moversi contro detti Tartari, hora esso insta princi- 
palmente. n danaro, che ho mandato a detto Jaslovicio, sono diece 
milla fiorini; il restante, che sono doi milla, serviranno per mio 
tratenimento in questo regno, et per la missione di Moscovia. II 
detto Jaslovicio m' ha promesso ruinare tutto il paese di Tartari 
passati in Ungaria, et io me gli son offerto d' instare presso Sua 
Santitš,, che ella si degni riffarU quanto spenderk per questa impresa 
del sudetto. U gran cancegliere insta grandemente, che questo regno 
muova guerra aJli Tartari, loro vicini, che sono li Precopiensi, senza 
che il re a questa guerra se ne ver& in persona; ma che ella si 
facesse sotto il generale di propria persona del cancegliero. N6 si 
cura molto, che il Moscovita venga in questa liga; et mi pare, che 
altro non vorebbe far adesso di Moldavia et di Vallachia. Ho fatto 
constare con molte ragioni a monsr. nuncio, che se il re in persona 
non ver& a questa guerra, che il gran cancellario la voltar^ dalla 
ofFensiva in đefensiva, et che nulla si far&. Similmente, che se col 
Moscovita non faccino qualche liga concludendo pače perpetua con 
esso, che la desidera, et questo regno per molte cause la dovrebbe 
fare, non potranno mai debellare li detti Precopiensi; perchft li 
Nogai non essendo travagliati da esso Moscovita, o almeno impe- 
diti, di modo che non possino aministrar aiuto alli Precopiensi, che 
ci6 lui pu6 fare, possono tal aiuto dar loro et aministrarlo di con- 
tinuo, aiutati anche dalle orde di altri loro confinanti Tartari ; che 
questa guerra andarebbe molto in longo, senza poteme sperare cosa 
bona. Oltre che non invitandosi esso Moscovita a questa liga, nd 104 o. pnstLma i đr. fb. sački. 

conchiundendosi con esso, intrarebbe in piti suspetto contro li Po- 
lachi, di modo che si risolverebbe dar anco aiuto alli Tartari contro 
essi Polachi. Ma se uniti col Moscovita faccino questa guerra contro 
li Tartari, senza dubbio il primo anno, con aiuto d' Iddio, li Nogai 
da esso Moscovita, et li Precopensi da loro saranno debellati. Ho 
mostrato anco con molte ragioni a monsr. nuncio, che alli Polachi 
6 necessariissimo mettere il piede in Moldavia et Vallachia, ricupe- 
rando quanto prima quelle loro provincie per poter impatronirsi 
della Taurica Chersoneso, sendo che il Turco vedendosi tagliare una 
ala, che sono li Precopensi, metterži ogni suo forzo dar aiuto a essi 
Precopensi, che ci6 lo pu6 fare facilmente, et di continuo ammini- 
strarglilo per la Moldavia et Vallachia. Ma quando loro saranno 
padroni di esse provincie, il Turco non ne potržt dare aiuto d' im- 
portanza a essi Precopensi, nč ostare che i Polachi non si faccino 
padroni di detta Chersoneso. Anzi come loro mettino il piede in 
Moldavia et Vallachia, concorrerebbe il numero di christiam dal 
paese del Turco, talmente che di soli che verrebbono dalle ripe del 
Danubio, vidne a dette Provincie, si farebbe un esercito ivi, che 
r istesso anno questi soli sachegierebbono tutto il paese šino Co- 
stantinopoU, cosa che a questi signori far5 toccare con mano, fa- 
cendoli venire homini et lettere da detti populi in questa materia. 
Et questo io volevo fare, se trovavo il principe di Moldavia a modo 
mio, et piti fidele et si come al principio si mostrč. Di lui non si 
pu6 far fundamento alcuno; promette ogni cosa, et poi fa secondo 
gli toma a conto, per mantenersi in qualche gratia del Turco, et 
di Bassd,, fin che scampa, mandando loro di continuo danari, pre- 
senti, et credo avisi della christianit^. Hora credo, che habbi un 
million d' oro, et pensa con esso fugire o in Moscovia per la Po- 
lonia, ma non crede alli Polacchi, o veramente in Germania per la 
Transilvania et Ungaria, ma n^ meno in questi si fida. Creder6 che 
g sar^ pit astuto di tutti aiutandolo scampare per qualche bona 
manza. Questa digressione ho fatta qul per descrivere a V. S. iUma 
la persona, che non merita si faccia un capitolo separato di lui. 
Mi promesse dare aiuto et di danaro et di homini per Jaslovicio 
contro li Tartari, ma poi non lo volse fare. M' ha chiamato con 
gran instanza, che me ne venisse da lui, forse per darme al gran 
Turco, et accomodare le sue partite : io non ho voluto andare. 

Creder6, si 6 molto necessario che Sua Santitš, aiuti hora col de- 
naro questo regno per farlo movere a far detta guerra, che altri- 
mente non ne spero, sendo che la maggior parte della nobUtš, ^ 
povera, la quale si spaventar^ come udirk le nove contributioni per 
la guerra; per il ch^ facilmente potrebbe retirarsi. Ma se al prin- 
cipio gli si prometterš. aiuto da cotesta santa Sede, pigliaranno gran 
animo, et senza altro intraranno in guerre, nelle quaU poi non 
accaderš. aiutarli, che da per se le manteneranno. La guerra d' Un- 
garia senza li Polacchi andar^ in longo, et in fine seran forzati far 
la pače, da poi ser& ruina di tutta la christianitk. Ma se li Polacchi 
si muovono, come io dico, il primo anno debellaranno li Tartari, i2:vjxStaj l. kokulovića. 105 

et 2^ potranno andare a pigliare Timperio Costantinopolitano. Tutto 
queUo, che Sua Santitit desidera da questo regno, creder6, haverš^ 
ma 6 necessario che mandi almeno cento miQa fiorini iimanti la 
dieta ; et quasi credo bastaranno a far gli fare tutto quello, che da 
loro si desidera, et contro li Tartari, et contro li Turchi. L' istesso 
credo scriverk il monsr. nuncio a V. S. illma. Vedo Sua Santitii 
esausta del denaro, per6 ardisco a dire, considerando la gran pro- 
motione et acquisto che si farebbe nella christianit^, quando questo 
regno si movesse contro i Tartari, et li Turchi ; et so, che si move- 
rebbe quando detta somma di danari qul s' havesse a tempo della 
dieta per far loro concludere, come io dico, de summa gratia imi- 
tarebbe, purchš trovasse chi mi volesse dare detta somma di denari, 
il santo Vescovo -di Nola Paulino a farmi schiavo perpetuo, per ri- 
cuperare non figliolo della vidua, ma reghi, principati, e imperi occu- 
pati dalla perfida setta Maomettana. La mia andata in Moscovia pu6 
diferirsi senza danno alcuno šino o Febraro, et a Maržo ; imo allora 
potrebbe esser utile a tutta la christianitk; che hora non vedo di 
potere concludere con esso Moscovita cosa, che sia di mente di Sua 
Santitk. Allora potrebbe io essere accompagnato dalli ambasciatori 
di Sua Maest^ cesarea et di questa Maestd.; unirsi con detti per 
concludere in Moscovia una pače perpetua fra li Polacchi, fra quelli 
di Suetia, et fra essi Moscoviti, con la conclusione della Lega contro 
li Tartari et Turchi. Fra questo tompo anco non perderia il tempo, 
perchč a quel poco che so, me sforzaria acqmstare la pratica, ser- 
vendo a questo santo, pruđente, vigilantissimo et zelantissimo pre- 
lato nuncio di Sua Santitš. Di questa cosa crederd ne scriver^ a 
V. S. iUma. il detto monsre. dalla quale io ne sperar6 novo ordine 
in questo proposito. Questi mesi passati trovandome a quelli confini, 
me consumavo, che non potevo scrivere a V. S. illma, parte per li 
negotii, che sempre havevo per le mani in fieri con gran incertezza 
di loro conclusione; parte anco che non havevo persona fidata, per 
chi mandar le lettere qui in Cracovia de Leopoli, dove havevo messo 
r ordine per inviarle cosl con monsr. arcivescovo di detta cittk per 
Cracovia, come anco con li padri gesuiti et mercanti, per Transil- 
vania era per la peste interdetto; et il monsr. arciv. con li gesuiti 
et mercanti eran ftigiti in diverse parti. Accuso le di V. S. illma. di 
XX d' Aprile haverle ricevute domenica prossimamente passata ; sono 
state dal Sigr. Card. Razivilo, il quale non sapeva mi le potesse 
mandare. Et con questo humilm. bacio le mani di V. S. ilbna pre- 
gando Iddio che la conserva per V esaltatione di sua santa Chiesa. 
Da Cracovia li 14 d' Ottobre 94. Di V. S. illma et rma. humi- 
lisshno seruitore Alessandro Comuleo. 
(Archiv. Barghese III^ 124. b. p. 131.) Comuleo cd Card. S. Giorgio. 

Cracovia 21 Ottobre 1594. 
nimo et rmo. La scttimana passata bench6 scrissi a longo a Y. 
S. iUma, del negotio m' 6 suvenuto nelF istesso di ci6 che hora le 106 o. pnBRLma i db. fb. rački. 

scrivo. Innanti che questo re se ne ritornasse in Polonia, et di poi 
che li Tartari passarno in Ungaria, g era di mente di non mover 
guerra nd al Turco n6 al Tartaro, secondo che dalF intimi suoi 
amici si poteva cavare, con li quali sol lui perturbare, quando vole, 
li negotii nella dieta. Li quali argumentavano et con me (?) et con 
quelli, che io per questo effetto a loro mandavo concludendo essi, che 
questo regno non deve hora intrare nella liga colF imperatore contro 
il Turco, nft meno mover le armi contro il Tartaro. Et perch6 prin- 
cipal loro mira era spaventar questa nobilt^, vedendola inclinata 
alla guerra; si sforzavano persuadere a quella, che V imperatore al 
presente trattava secretamente , inscio etiam summo Pontifice, la 
pače col Turco, et che non dubitarš, farla quando anco questo regno 
sarš. con seco in liga. Ci5 farli, dicevan (?), per lassarlo poi in preda 
al Turco, per V odio che esso imperatore ha in que8to regno, per 
aver poi anco i suoi disegni, che ha di questi paesi. Sendo poi ri- 
tomato il re, intese g essere la mente di mover guerra al Turco, 
et intrare nella liga coU' imperatore, subito mand6 a esso re uno 
dć soi confidenti, rallegrandosi della venuta, et esortandolo che mo- 
vesse guerra al Tartaro; ma dell' unione di Moscovita, et d' occu- 
pare Moldavia et Vallachia non instava, si come scnssi a V. S. 
illma., et era di mente che per adesso non si movesse guerra al 
Turco, si come io intesi dal detto suo confidente, lo qual per strada 
venendo in qud,, trovai, et stette doi di, trattando con esso di queste 
cose. Questa guerra contro li Tartari persuadeva g parte credesi (?) 
per divertire questo re dalla guerra del Turco al Tartaro, parte 
che vedeva gik il Jaslovicio capitano Sgniatinense, suo emulo, colF 
esercito a quelli confini, usurparsene et V officio et V impresa sua; 
parte anche per non tirarsi addosso il torrente dell' odio di questa 
nobilt^, che li dava culpa per li Tartari passati. Hora che g vede 
questo re essere inclinatissimo mover guerra et al Turco et al Tar- 
taro, si mostra anco lui essere deir istesso parere, et fa demostra- 
tioni; ma io dubito grandemente, che se potrii perturbare ci6 nella 
dieta, lo fark, si come sol fare per mezzo di nuncii terrestri. Per 
rimediare a ci6 parmi necessario mantenere il detto Jaslovicio con 
suo esercito a quelli confini ; et qul havere per tempo da costš, diece 
milla fiorini, per potere havere li animi a modo nostro di detti 
nuncii terrestri. Che cosl crederei efficacemente si providerebbe, che 
g volendo impedire non potesse questa impresa si importantissima 
a tutta la republica christiana. Questo tutto ho messo in considera- 
tione a questo monsr. nuncio, il quale credo che con sua solita et 
prudenza et vigilanza invigilarš.. Per rimediare il primo lo potr6 
fare col re, il 2® si fari, quando verr6 detto aiuto da cost^. Per6 
Y. S. illma s' adoperi come sol fare zelantissimamente in questo 
negotio presso il nro. Signore. Ne occorrendomi altro per hora, per 
fine le bacio humilissimamente le mani, pregando la Divina M. la 
conservi lungamente per la esaltatione della isua chiesa. Da Cra- 
covia alli xxi d' Ottobre Mi»xonij. Di V. S. illma et rma liumi- 
lissimo et obligatissimo servitore Alessandro Comuleo. 
(Archiv. Borghese III, 124. b. p. 33,). IZVJBdTAJ L. KOMULOVIĆA. 107 Comuleo al Vescovo di Cretnona^ nuncio apostolico prusso sna 

Cracovia 23 Ottobre lo94. 

Illmo et rmo Sigr. Patron mio colendissimo. Pochi di sono, che 
arrivai a questa citt^. Tutto il tempo, clie non ho potuto scrivere 
n^ a corte R6mana, nč a V. S. illma, ho consumato alli confini 
di Tartaria, trattando con Cosachi, col Moldavo et con li Po- 
lacchi. Infine ho concluso il principale, s' ha mandato in Tartaria 
un eserdto di dodece milla homini, tra li quali sono sei milla 
Cosachi di Boristene, sotto il Generale di Nicol6 Jaslovicio, capi- 
tano Sgniatinense, et credo che hora mette a foco il paese di Tar- 
tari passati in Ungaria, secondo che cavo d' una lettera manda- 
tami da detto Jaslovicio di xix Settembre, di che presto ne sapremo 
la veritit. II monsr. legato qul et io trovamo questo regno pronto 
a unirsi coU' imperio, per dar addosso il comun nemico ; per questo 
anco effetto la dieta 6 intimata. Hora bisogna che V. S. illma so- 
liciti sua Maest^ cesarea, acci6 per tempo ci mandino qu2t V am- 
basciatori da parte di tutto V imperio con le conditioni convenienti 
a invitare questo regno, con V invito anco di Sua Santitš., sendo 
che con questo presupposto questa Maest^ regia s' ha risoluta con 
li principali senatori moversi in persona a questa guerra, per aiu- 
tare cotesto imperio. Che altrimente facendosi questa dieta si risol- 
yeTh in nuUa, non essendo anco dovere che questo regno da per 
se, senza essere invitato da detto imperio, la rompesse col Turco, che 
Io tirarebbe tutto addosso se. 

Creder5 essere molto necessario per far concludere, come si de- 
sidera, contro V inimico in questa dieta, che sua Santitk mandi il 
legato, uno del sacro coUegio di cardinali, che assista a queste 
comicie et parmi il negotio esser pertinente a sua Maestk cesarea, 
che percio instasse presso Nro. Signore. II qual legato ancor che 
arrivasse in questi paesi alF ultimi di Gennaro, sarebbe per tempo ; 
sendo che V ultima settimana delle comicie si cominciano trattare 
et concludere tutti i negotii. Tocca a V. S. illma di ci6 solicitare 
sua M. C. et scriveme a Sua Santit^. La dieta 6 mtimata per la 
fešta deir Epifania ; et hora si attende di farla in questa cittk. Ho 
havuto il passaporto per Moscovia con le di V. S. illma di 11 di 
Giugno, mandatemi dal P. Cariglia. Parimente le dl xiij d' Aprile 
con la cifra, et di xxiij Giugno, che V. S. illma havea inviate a 
questo monsr. illmo Card. Razivile, il quale non sapendo dove me 
le inviasse, le conservava; V altro di le ho avute. La detta cifra 
ancora non ho letta ; se servira di darle risposta, con primi le dar6. 
Ho diferito šino alla dieta di que8to regno la mia andata in Mos- 
covia, che allora ne spero far miglior conclusione con quel principe 
per la christianit^. Con qu^to himiilissimamente bacio le mani a 
V. S. illma pregando Iddio la conservi per la esaltatione della sua 
chiesa. Da Cracovia alli xxiij d' Ottobre 1594. Di V. S. Illma et 
rma. humilissuno et obligatissimo seruitore Alessandro Comuleo 
Abbate di Nona. 108 O. PIBRUNG I DR. FB. RAČKI. 

Adressa : Ali' illmo. e nno. Sign. Patron mio colendissimo il mons. 
Vescovo di Cremona, nunzio di nostro Signore presso Sua Maesta 
Cesarea. 

(Archiv, Borghese III^ 124, b. p 34.), 

Camuleo cU Cardinale S, Oiorgio. 

Cracovia 27 Ottobre 1594. 

Illmo et nno. La fešta di s. Francesco arrivai sul tardi in questa 
citt&. n giomo sequente a hora di vespero andai a visitare il monsr. 
nuncio, con lo quale ragionai a lungo šino a notte; et mi disse, 
che il venerdi a bonissima hora spediva le lettere per cotesta corte, 
di modo che il tempo si breve non mi ha permesso dare il raguaglio 
a y. S. Illma de' negotii trattati, di quelli che ho per le mani, et 
anco degli altri, che trattar6. Per il che questa altra settimana, con 
aiuto di Dio, lo dar6 secondo V obligo mio. Per hora aviso sola- 
mente V. S. nima., che Y esercito di 20/m soldati, fra quali sono 
6/m di Cosachi di Boristene, s'ha mandato in Tartaria sotto il ge- 
nerale Nicol6 Jaslovicio, capitano Sgniatinense, persona valorosa et 
di primi capitani per le imprese che habbi questo regno, homo non 
solamente cattoUco, ma ancora bon servo di Dio. Gredo che hora 
sta combatendo, e mettendo a foco e fiamma tutto il paese di Tar- 
tari passati in Ungaria. I (cosachi hanno fatto il debito; dua volte 
sono andati nel paese del Turco, et fattone gran danno a essi 
Turchi; ma ultima volta, per haversi spartiti fra loro, sono stati 
mazzati da mille di Cosachi, non di quelli boni, ma di gentaglia, 
che s' era aiunta a loro. lo me metto in ordine per Moscovia, per 
dove m' inviar6 subito che haver6 dato de qu^ pieno raguaglio del 
tutto a V. S. Illma. Ho havute lettere di V. S. Illma di 29 di 
Gen. con la instruttione, et il Breve con la copia et presenti per 
Moscovia. Ho havute anco V ultime di V. S. Illma di 28 di Maggio 
mandatemi da Cracovia dai Montelupi. Con che humilissimamente 
bacio le mani a V. S. Illma. Da Cracovia alli 27 di Ottob. 1594. 
Di V. S. Dhna et rma. humilissimo et obligatissimo Alessandro 
Comuleo. 

(Archiv. Borghese III^ 124, b. p. 39.), 

XII. 

Comuleo cd Card. S. Oiorgio. 

Cracovia 28 Ottobre 1594. 
Illmo et rmo. Se bene si vede hora questo regno di Polonia molto 
inclinato a pigliare armi contro il Turco et contro il Tartaro: non 
di meno si vedono anco gran discordie, et diversit^ di pareri in 
questo regno fra li senatori con loro seguito, et fationi gagliarde; 
cosa che fa non poco dubitare della futura conclusione nelli comicii, 
tanto maggiormente che il modo che tengono in detti comicii ^ ISVJBfrTAJ L. KOMUIiOVIĆA. 109 

molto stravagante, sondo che dua soli nuncii terrestri, che sono 
gr intimi, sono bastanti a perturbare in detti eomicii tutto queIlo, 
che dalla maggior parte di senatori seril determinato per conclu- 
dersi. Et se ben c' 6 la natura di guesta natione facile a guada- 
gnarsi, c' 6 ancora non poco instabile. 

Parimente se bene si vede bono et santo proposito in questo 
re, per la molta affettione, che porta alla Santitd di Nro Sigre, di 
maniera che alla prima et semplice richiesta di questo monsr rmo 
nuncio s' 6 inclinato d' andarsene in persona alla guerra, et contro 
il Turco, che di ci6 non se havea pensato: non resta per6 di du- 
bitarsi, per essere lui giovane inesperto di guerre, che con Tistessa 
fadlit^ si lasdasse di ci6 disuadere dalli contrari, che ci sono a 
questa mente. 

Similmente se bene questo regno al presente ha la nobilt^ piti 
disposta, piti numerosa et piti potente per dare addosso i detti Ma- 
homettani, che mai ha havuto, non di meno se non si unisca col 
Moscovita, non potrk debellare nč Turco, nd meno il Tartaro; di 
che la MaestJi di questo re, con alcuni senatori, dtrimenti si per- 
suadono. Ma quelli senatori, che sono pratici nelle cose della guerra, 
posponendo V odio del Moscovita, affermano che questo regno non 
pu6 far danno relevante al Turco, n6 meno al Tartaro senza V imione 
con detto Moscovita. Ma unitosi, dicono, che pu6 debellare uno e 
r altro; sendo che questi dua regni uniti, pur che vogliano far da 
dovero, mov^dosi perd questo re in persona, far Y eserdto il primo 
anno di quatro cento mUla cavalli, et di cento milla archibugieri a 
piedi ; cosa che da altra banda della christianitit tutti li principi in- 
sieme non ponno fare. Le monitioni poi per detti eserciti possono 
hauere abastanza. L' artigliaria il Moscovita ha quanto qualsivoglia 
altro principe christiano; et questo re la faria condurre dal suo 
regno di Suetia. Tutte le vettovaglie parimente necessarie per gli 
eserciti V hanno, et sempre V haveranno abastanza. La facilitii poi 
per andarsene de longo a CostantinopoU , senza V opositione ga- 
gliarda, hanno migliore che niun altro eserdto pu6 havere. Et como- 
damente anco puonno guerregiare tutto F invemo, qual avantaggio 
non ha, n6 pu5 havere V inimico. Fatta que8ta unione, et moven- 
dosi questi regni, come si đice, si pu6 sperare, die quelli pnndpi 
christiani, che šino hora hanno recusato pigliar 1' armi contro il 
Turco, senza altro invito le pigliarebbono. Sendo poi presuposito 
universale, che quasi 6 impossibile debellare il Turco, se da questa 
banda non gli si dia adosso, con Y unione di questi doi potentati: 
per queste cose si importanti parmi essere necessario, che la San- 
tit^ di Nro. Sigr. mandi a questa dieta un sogetto di cotesto sacro 
collegio d' illmi et rmi. ss. cardinali legato, che tutti de quii uni- 
versalmente lo desiderano, acd6 assista alli eomicii per vincere tutte 
le dificult&, che potessero nascere. Per mettere anco una concordia 
fra questi signori, far loro d' un volere, dar loro animo, et stabi- 
lirli perfettamente per la guerra futura. Confirmaria anco que8to re 
nel bono et santo proposito, V ecdteria anco, animandolo a gran lio O. PIEUKO I DB. FB. BAČKI. 

imprese, sendo lui desiđeroso di ci6 ; manca solamente farlo comen- 
ciare essere di guerra, cosa che si farebbe quando Nro. Sigre. si 
compiacesse mandar qu& per legato persona, che fusse a proposito 
per andare con esso re a recuperare V imperio Constantinopolitano ; 
overamente che mandasse in compagnia di detto legato qualche 
personag^o grande, esperto nelle guerre. Per questo saria molto a 
proposito il Sigr. Paolo Sforza, per essere lui dell' affinit^ di que8ta 
corona; il quale sarebbe di gran autoritk in questo regno, et mo- 
verebbe questo re come et dove vorebbe: alli quali seguiterebbono 
tutte queste parti settentrionali per scacciare il Maomettano dali' 
Europa. 

L' unione et pače perpetua, che si stabilirebbe fira il Moscovita, 
il regno di Suecia, et questo di Polonia, oltre il beneficio che per 
ci6 la christianit^ sentirebbe, questo regno ne potrebbe sperare anco 
con questa occasione et prindpio di farsi loro amici, haverli col 
tempo sotto il dominio, et il regno di Suetia et le provincie di 
questo, confinanti con esso Moscovita, haverebbono quel che hora 
desiderano, la detta pače perpetua. Le quali mai consentiranno far 
guerra nd al Turco, nd al Tartaro senza detta pače con Y unione. 

Si vede manifestamente, che Christo Nro. Sigre. ik hora questa 
occasione al suo Vicario. V. S. illlma., che V aiuta portar il peso 
dell' universo, non manchi con la sua soUta diligentia, zelo et pru- 
denza in fare che detto legato si mandi quš., il quale ancorch6 
arivasse in questi paesi air ultimo di Gennaro, sarebbe per tempo, 
sendo che Y ultima settimana di commicia sogliono comenciar a 
trattare et concludere tutti i negotii, li quali sperano si faranno in 
questa cittš,. 

Per trattare la liga col Moscovita sar& di bisogno, finiti li com- 
micdi, inviarsi subbito, insieme con una persona da parte dell' im- 
peratore, et anco con un' altra di questo regno, ch^ cosi sperarei 
concludere quanto si desidera. D' inde anco si potrš, trattare benis- 
simo con lettere et ambasciatori con li Gircassi, con li Giorgiani, 
et con li Persiani. 

Poco staremo a sentire U progressi, che il Jaslovicio havrit fatto 
in Tartaria. Mi scrive per 1' ultima di xix di Settembre, che circa 
li principi di Ottobre assedierk una delle principali cittii di Tartari 
passati in Ungheria; et poi metter^ tutto il paese a sacco et foco; 
di modo che questo regno 6 quasi necessitato far guerra col Turco, 
sendo che la confederatione, che ha con esso, sarii tolta per la inva- 
sione di detto Jaslovicio; cosa che prevedevano V arcivescovo di 
Gnesna et il gran Cancellero, contrarissimi a rompersi col Turco, 
li quali di continuo hanno instato, che detto Jaslovicio se ne ritor- 
nasse infecta re. Solo raccomando, quanto so et posso a V. S. 
nima, che Lei lo raccomandi a Sua Santitk. Degno ć d' essere aiu- 
tato da Nro. Sigre. et che di lui si serva nelle occasioni. Mando a 
V. S. nima copia d' una scrittura sua, che mi fece quando s' invi6 
coir esercito verso la Tartaria, acci6 veda il zelo et amore di esso, izvjeStaj l. komulovića. 111 

che del valore suo io le so đire, che non si trova, credo, simile a 
lui in tutto questo regno.^ 

Supplico V. S. illma., che mi ottenga da Sua Santitit, o per un- 
breve apostolico o almeno in un vocis oraculo quelle facultii, 
che io havevo per il breve apostolico da Papa Gregorio xin s. m. 
quando me mand6 nelle parti dh TurcM, o veramente simili, o al- 
meno in foro conscientiae, mentre durark questa mia missione, do- 
Yunque me trovasse. Gredo che in Moscovia non potr6 reconciliare 
n6 scismatico nd V altro, che V era stato heretico, si come anco non 
ho potuto neUi confini di Tartaria, dove mi sono trattenuto non poco 
que8ta estate. Đi questo ne ho scritto gih a monsr. Minudo; hora 
spetter6 con desiderio la detta facult^ per la quiete di mia cosci- 
entia; acci6 anco non sia di peggior condizione, che ti religiosi in 
questi paesi. Con che fo fine bacciando humilissimite le mani di 
V. S. nima. pregando Iddio benedetto, che la conservi longamente 
per la esaltatione della sua chiesa, con aumento di sua gratia. Da 
Cracovia alli xxvuj d' Ottobre 1594. Di V. S. illma et rma. hu- 
milissimo et obligatissimo seruitore Alessandro Gomuleo. 

(Archiv. Borghese III, 124, b. p. 40). 

Camuleo cU Card. S, Giorgio, 

Cracovia 3 Novembre 1594. 

Illmo. et rmo. La Dieta di questo regno 6 stata giit intimata, 
come V. S. Dima sa, a instantia di questo monsr. rmo. legato a 
fine di trattare in essa solamente di guerra contro il Turco; se 
bene ci6 non h stato ancora dichiarato alli conventi particolari, non 
dimeno o questo o F altro da trattarsi bisognar^ che questo re 
quanto prima spedfichi alli detti conventi di tutti li palatinati di 
questo regno; che il tempo breve non lassa piti differirlo; il che ^ 30 Augusti Anno Dni 1594. in Sarafia. Ego Nicolans Jaslovicki 
capitaneus Sniatinen(8is), po8tquam inte1Iexi ex Re. D. Alexanđro Go- 
muleo, Abbate Nonen(8i)^ eam esse Sami. D. Glementis vm Pontificis 
Maximi et Vicarii Christi voluntatem, ut incursus Tartarorum, christiaDOS 
exercitn8 crudeliter infestantium , comprimi aliqua ratione possint, in 
eam cogitationem veni^ ut tam saneto desiderio Suae Sanctitatis satis- 
fiat: itaque promptnm me offero, ac promitto, Deo invante, his tribus 
sequent]bu8 mensibus, ut vel in terras et ditiones tartaricas impetnm 
faciam, ea8 đepopulanđo ; vel ex Hungaria redeuntes impugnem et per- 
8equar^ Deo et Sami. D. Nri benedictione confisus. Quod si Sanctitaa 
sua hoc bellum pro8eqai voluerit, et si sumptus ad eam rem necessa- 
nos snppeditaverit; ad omnia me paratum sua Sanctitas inveniet; cu- 
raque mihi erit, ne iterum hae geutea Christianum exercitnm infestent^ 
vel Turcae sint adinmento. In cuius rei meliorem fiđem manu mea 
subscripsi, et sigillo proprio communlvi. etc. (Ibid. III. b. p. 42 J, 112 O. PIEBLINa I DB. FB. RAČKI. 

đipoi nd in detti conventi particolari, nć meno nella dieta generale 
puo alterarsi. 

Monsr. Rmo. Legato discorrendo giersera con meco, metteva in 
consideratione questi quatro ponti, qual' era migliore da proporsi 
in detta dieta: V che que8to regno venga in lega con altri prin- 
cipi christiani; 2^ overo che senza unione in detta lega muova 
guerra al Turco con li patti et conditioni gik concluse fra n Pon- 
tefice Sixto V. santa m. et il re Stefano fel. m. 3® o che si faccia 
guerra contro li soli Tartari; o quarto, che con occa^ione d' un 
ambasciatore cesareo, v' era venuto quk per dimandare fra le altre 
cose r aiuto contro il Turco, si tratti cU detto aiuto. n p^ ponto 
creder6 non si possa trattare, che non 6 ancor tempo, non essendo 
detta lega tra li principi Christiani per invitare questo regno in 
essa. n 4®. non riuscir^, chč questo regno si potrii scusare, non 
havendo il denaro, V aiuto d' esso di non poter dare; d' huomini 
similmente, per non romperla in questo solo col Turco, non lo dar^. 
Resta il 2^. et il 3®. ponto, li quali, creder6 (se s' ha da scacdare il 
Turco dali' Europa), necessariamente si deuono da parte di cotesta 
santa sede proponere in detta dieta similmente trattarli, et fare 
ogni forzo possibile si concludano tutti dua, ch6 uno senza V altro 
puoco pu5 giovare. Sendo che concludendo questo regno guerra 
contro i soli Tartari, si come si pensa, senza V unione del Moscovita, 
non potr& fare cosa di momento. Gli bisognar^ andar prima contro 
li Precopensi, che sono quelli Tartari, che hora possedono la taurica 
Ghersonese, et vanno in aiuto al Turco in Ungaria ; li quali sempre 
saranno aiutati dalli Tartari Nogai, yolc(g)ensi et altri, quando questi 
non s&ranno impediti dal Moscovita. Per il che essi Precopensi non 
potranno ricevere altro danno dali' eserdto di questo regno, che di 
sei citUi di legno con case di paglia, se si li brusassero ; sendo che 
vedendo detti Precopensi di non potere resistere alF eserdto di 
questo regno, si retireranno ad essi Nogai, con li quali et con 
r altri uniti potranno anco poi travagliare Tesercito Polacco senza 
venirsene, se cosi li pareržt, mai alla giomata generale, et ritomar- 
sene quando vorrano a detta Eersonese. Oltre poi che n Moscovita, 
parte vedendosi quasi dispregiato dalli Polacchi, non havendolo essi 
voluto invitare nella lega per debellare li Tartari, parte che non 
vorebbe anco esso Moscovita, che detti Polacchi si facessero tanto 
potenti, et lo circondassero da piti parti, temendo lui che debellando 
loro i Tartari Precopensi et ti Nogai venissero poi addosso lui, 
come suspettoso grandemente di d6, impedirebbe di sopraffare; di 
modo che detta guerra riusdrebbe longa, difficile, et inutile. Ma se 
questo regno s' unisca col Moscovita contro li Tartari et contro li 
Turchi, in breve tempo si debeUaranno tutti li Tartari et li Turchi, 
sendo che questo regno in un inese potrii conquistare la Vallachia, 
la Moldavia, et la detta Chersoneso. £t il Moscovita nel stesso 
tempo conquisterebbe tutto il paese smo il mar Caspio, facendosi 
patron assoluto di tutta quella rivera di detto mare da tarmontana 
(sic) et occidente, dilatando i soi confini šino a quelli delli Gior- IZVJBŠT^ t. KOMULOTifiA* 113 

giani; il che gli riuscirft, tutto con ogni facilitit. Di poi fusse dua 
insieme, o un di loro V istesso anno potrebbe andare alla ricupera- 
tione deir imperio Constantinopolitano. Similmente movendo questo 
regno guerra al Turco senzaj V unione del Moscovita, non si po- 
trebbe sperare d' esso cosa grande, sendo che mai potr& intrare 
dentro nel paese verso Costantinopoli, per non lasciare il proprio 
regno in preda alli Tartari et aili Moscoviti. Cosa che anco mai 
permetteranno quelli di Lituania. 

Per far la detta lega col Moscovita consiste in questo regno, che 
in esso sta a volere unirsi con detto Moscovita, et contro il Tar- 
taro, et contro il Turco, che tutto cio et desidera et fart\ il detta 
Moscovita. 

Et per far, che questo regno di Polonia concluda hora nella dieta 
la detta lega, bisognark V aiuto pecuniario da cotesta santa sede, 
et un legato cardinale. Senza detto aiuto pecuniario non si risol- 
verJi per hora questa nobiltii per impossibile a mover guerra al 
Turco, ancorch6 per ogni ragione lo doverebbe fare. Et se hora 
questo regno, che sta gi^ prontissimo, non si piglia a questa ma- 
niera, non so, se mai d' esso si potrš. hauer simil dispositione et 
animo si risoluto, come s' ha d presente contro li Mahometani. Di 
nobili soli in questo regno, secondo m' ha affermato per vero il 
monsr. arcivescovo di Leopoli, ci sono per combattere cinquecento 
millia. Pensi V. S. illma se s' ha da far conto di questo regno, et 
se 6 cosa di metter mano alli argenti delle chiese, et alli altri beni 
ecclesiostici per moverlo hora contro li detti Mahometani. Che venghi 
qus^ il cardinale legato, creder6 sia necesse 1. con la sua presenza 
moverik tutto questo regno a detta guerra, et il gran cancellero, il 
quale attenderii, credo, sostenere che non si concluđa lega col Mosco- 
vita, n6 contra il Tartaro n6 contro il Turco, a fine di venirsene 
•lui a' soi disegni, che questo regno non possa fare danno relevante 
nb al Tartaro n6 al Turco, che credo esso, s' intenda con tutti dua 
que8ti Mahometani, restar^ come im stivallo (?) abandonato da tutti. 
Per que8ta legatione 6 molto a proposito il sig. cardinal Sforza, il 

Juale si per la sperienza, che ha nelle guerre, sark il pit pratico 
' ogni altro in questo regno di guerra; si anco per la parentela, 
che ha con questa corona, mover^ senza dubio, come dico, tutto 
questo regno, etiam la persona del re, a questa guerra a modo 
suo. Di questo parere 6 ancora il monsr. legato, et mi ha commesso, 
che ci6 scrivessi a V. S. illma. Creder6 anco, che non vi 6 un altro 
sogetto in cotesto sacro coUegio d' illmi Ss. Cardinali tanto a pro- 
posito per quadagnare il detto gran cancellero, come 6 esso Sigr. 
cardinal Sforza, per essere il suo parente. Metterebbe anco meglio 
lui che forsi niun altro la pače fra questa regina vedova et il re, 
che sarebbe di gran giovamento a questo regno, innanzi che questa 
inimicizia partorisca qualche gran danno a questa corona; et son 
certo, che questa regina gli darebbe per aiuto di questa guerra al- 
meno cento milla scudi. 

OTABIl^B KNJ. XrV. 8 114 O. PIESUNG I DB. FB. BAČKI, 

V. S. illma vedr^, quod Deus non permittat, che se non si faccia 
con questo regno, come dico, la detta dieta si risolverš, in niente, 
et r altra lega con li principi christiani non si concluderži. Gl' Au- 
striaci poi šaran forzati concludere la pače col Mahometano, cosa 
che sar^ in danno grandissimo a tutta la christianita. Ma se qui si 
concluda, come si spera, detta lega fra li principi christiani si con- 
cludere. Anzi da parte loro, ancor che non fussero invitati, s' appa- 
rechieranno per ricuperare, quel che pretendono da esso Mahomet- 
tano. Ne sar^ dubbio alcuno, che in due anni, aUa piti longa, il 
detto mohamettano si scacciar^ da tutta V Europa con V aiuto 
d' Iddio. II mons. legato mi mostro hiersera un capitolo, che V. 
S. illma gli scrive del gran cancellero, dove s' era avantato a V. S. 
ilhna d' hauer mandato un suo nepote col capitano Sgnatinense; 
sappia che non 6 vero ; Y havea ben promesso, che non credeva mai, 
che esso capitano Sgnatinense fusse per andare in Tartaria ; et come 
intese praeter omnem spem, che detto capitano s' inviava con la 
sua gente verso quelli confini, fece ogni sforzo per rivocare detto 
Sgnatinense, et non potendo ci6 fare, spedi a' soi dependenti, che 
non solamente gli negassero Y aiuto contro li Tartari ; ma che pro- 
hibissero a tutti i loro sudditi, sotto pena di vita, a non andare con 
detto Sgnatinense. 

Dua mesi indrca innanzi che i Tartari passassero per Polonia in 
Ungaria, il principe Aaron di Moldavia, che alhorži da lui erano 
arivati alcuni Inglesi da Costantinopoli per passare in questo regno, 
li quali havea grandemente per sospetti, avvisandome che usasse 
diligenza d' investigare, da chi et perch6 vanno. Detti Inglesi arri- 
vomo in Cameniza, dove alhora me trovavo. Ma se spera di desviarli ; 
il dragomano, che era uno Serviano, venuto con loro da Costanti- 
nopoli, lo fece, il quale hora se trova con meco per seruitore. 
Questo me diče, che detti Inglesi portavano presenti alla regina 
d' Inghilterra della Gran Sultana; altro non ne sa; poi havendo 
messa diligenza d' intendere che viaggio fecero detti Inglesi, intesi 
per certo, che detti InglSsi erano stati pid di dua settimane trat- 
tando col gran cancellero. 

II detto principe Aaron dua mesi sono mi mandd a dire per un 
homo d' importanza, qualmente un mese et pid innanti che li Tar- 
tari passassero per Polonia in Ungaria avisava esso principe conti- 
nuamente al gran cancellero per lettere, piti volte la settimana, 
minutissimamente di detti Tartari, di tutti i passi per dove passa- 
vano; alle quali lettere il detto cancellero sempre gli respondeua 
pregandolo, che non mancasse in avvenire avvisarlo di ci6. Ultima- 
mente esso principe havendosi certificato, che detti Tartari erano 
per intrare in Polonia, sciisse a detto cancellero ogni cosa, esortan- 
dolo, che lui col suo esercito si metesse a uno de' passi per dove 
erano a passare, che detto principe seguitar^ detti Tartari, o vera- 
mente che esso principe si mettera a uno di detti passi, et che detto 
cancellero venghi da dietro per pigliarli di mezzo, che cosi non ne 
scampava uno. II detto cancellero non volle dare risposta di sorte IZVJB&TAJ L. KOMULOVIĆA. 115 

alcuna a questa ultima lettera, et la pass6 con silencio; e li Tar- 
tari da li a otto di introrno et passomo sani per Polonia in Un- 
garia. Avvisandone esso principe che di ci6 ne facesse avisar questa 
Maestš. del re; ma non essendo fin hora questo homo comparso 
qui, creder6 che il detto cancellero s' habbi discomprato da questa 
vessatione. 

Ž vero ancora di lui, che s' 6 avantanto dinanzi alcuni d' essere 
stato lui causa che questa guerra il Turco habbi mossa alli Austriaci ; 
et essendo gli stato detto d' uno delli astanti, perch6 cio habbi 
fatto, rispose, per amouer il Turco da questo regno. Molte altre 
cose vere potrei scriuer di lui a V. S. illma, ma questo credo ba- 
stard per conoscerlo bene. Di tutto ho avisato il monsr. legato, 
acdo non venga esser ingannato da lui et dalli soi. Con que8to bacci6 
humilissimamente le mani a V. S. illma, pregando Dio le conservi 
longamente per V esaltatione di sua Chiesa. Da Cracovia alli nj di 
Novembre 1594. Di V. S. Illma et Rma. humilissimo et obligatis- 
simo seruitore Alessandro Comuleo. 

(Archiv. Borghese III, 124, b. p. 46.), 

XIV. 

Comuleo al Card. S. Giorgio, 

Cracovia 11 Novembre 1594. 
Illmo et rmo. Conoscendo Sua Santit^ gli umori di questo regno, 
et in particolare delF arcivescovo di Gniesna et del gran cancellero, 
li quali, se bene sono contrarii un ali' altro, credero s' accordaranno 
in questo, in non far guen-a al Turco; e dubito che s' armaranno 
a perturbare, almeno sotto mano, questa dieta. Per il che creder5, 
che esso Nro Sigre si risolverš, a mandare quš, un legato cardinale, 
il quale senza punto di dubitare guadagnar^ con V autorit^ sua un 
r altro, facendoli fare a modo suo. E V. S. illma sia certa, che 
come si sentiril qui la nova, che il legato Cardinale vien in questo 
regno, si mover^ tutta questa nobiltž,, et si metterJi di modo in 
allegrezza, che senza altro si risolver^ di mover guerra al Tartaro 
et jJ Turco, havendo questo regno per traditione di non mover 
guerra, se non 6 invitato da cotesta santa sede. Ne concepirži anco 
essa nobilt^ la speranza d' essere aiutata col denaro da cotesta 
Santa Sede ; sendo che la maggior parte di detta nobiltfi 6 povera ; 
per il che si spaventa hora della contributione solita a farsi, che 6 
maggiore propter bellum sacrum, che 6 contro il Turco ; della quale 
anco molto piu s' imagina di quel che saria; la quale nobiM si 
risolvera di modo a far detta guerra, che n6 V arcivescovo, nč il 
gran cancellero, ne altro qualsivoglia potres essa da ci6 dissuadere. 
Quelli che non vogliono guerra col Turco, atterriscono e spaventano 
hora questa nobiltži con le dette contributioni, et con altre false 
ragioni, si come scrissi a V. S. Illma, dei quali 6 il capo il gran 
cancellero, il quale mette innanti la guerra sola contro li Tartari, 
senza V unione del Moscovita per venii*sene a qualche suo disegno, 116 O. PISRUNe I DR. FE. RAdKI, 

e non poter debellare essi Tartari Anzi ha mira di componer hora 
la pače fra il gran Turco, et Y imperatore, sH come cređo habbi 
scritto a Y. S. Illma il monsr. nuncio, solicitato a ci5, per quant;o 
ho potuto penetrare, dalP ambasciatore Inglese, che risiede in Co- 
stantinopoli ; il quale tanto maggiormente scalda questo negotio con 
esso cancellero, che queir altro di Transilvania suo amico gli 6 
mancato. Questa cosa me fa grandemente sospettare, perch6 es80 
cancellero ragionando con meco affirmava, che la conclusione della 
pače col Turco hora saria pemiciosa alla christianitit ; et che esso 
tema, facendola, si moverebbe poi, senz' altro, contro questo regno. 
Hora che lui la procura, sendo anco esso certissimo per questo 
regno irritato non poco questo anno il Turco; et ultimamente per 
la lettera di questo re alli senatori, che senza altro verrš notizia 
al gran Turco, dove chiaramente diče, che la dieta futura sarit per 
mover guerra al Turco. Voglia Dio, che questo hora non habbi 
mira di far venire in questo regno il Turco, per farsi lui tiranno 
d' esso, che sarebbe ruina davero a tutta la christianitit. Per supe- 
rare tutte queste dificuM, non so se que8to monsr. nuncio sa le 
basti con tutto che sia vigilantissimo et molto prudente. Per6 quando 
il Nro Sigre non s' hauesse sin hora risoluto di mandare il car- 
dinale legato, V. S. nima non manchi metterli tutto ci6 in conside- 
ratione. Per far uenire in liga il Moscovita, et farlo mouere da 
douero in persona, o che la maggior parte della sua potenza si 
mova contro il Turco et contro il Tartaro, parmi necessario, che 
Sua Santit^ ne procuri presso V imperatore, et presso questo regno 
nella Đieta, che tutti dua mandino ambasciatori al Moscovita, acci6 
unitamente tutti tre trattiamo questo principal punto, si come nelle 
altre mie scrissi a V. S. iUma. PerchS pare, che Y imperatore attenda 
solamente di ricuperare le merce promes^egli da esso Moscovita di 
vagliuto d' un million d' oro; ma di fare una vera et bona unione 
fra esso Moscovita et gli altri qrincipi christiani, par che non si 
piglino quelli mezzi, che si doverebbono pigliare. Đi che anco esso 
Moscovita si va accorgendo, per il che ogni dl si fa piti difficile di 
dare esso million d'oro; che forsi aspetta d' essere invitato daUi 
altri principi christiani alla liga. Questa andata nostra in Moscovia 
doverrebbe essere subito finita questa dieta; acci6 per tempo pos- 
siamo concludere qualche bona cosa per quel anno. 

Accordare il Moscovita con questo regno per andare contro il 
Tartaro non sarš. dificuM veruna, sendo che ognuno separatamente 
andarš. contro il suo inimico, si come nelle altre mie scrissi a V. S. 
Illma. Debellati poi che saranno li Tartari per andare contro il Turco, 
s' accordaranno anco, perchč non volendo un di loro andare insieme, 
andaranno separatamente. II Moscovita potrk pigliare il cammino 
per andarsene in Asia, fra il mar maggiore et il Gaspio, congiun- 
gendosi con li Circassi, con li Mingrelli, con li Giorgiani, et con 
gr altri Greci d' Asia, che tutti lo aspettano con gran desiderio. 
Questo regno poi potr& andare per la Moldavia, per la VaUachia, 
infine nella Tracia verso Constantinopoli. Ma perchfe vedo che in IZVJBdTAJ L. KOMULOVIĆA. 117 

tatto que8to regno non si d sogetto a proposito đi generale, per 
far impresa đi detto imperio ; ancor chd tutto il regno fusse d' accordo 
per far tal impresa ; sendo il re giovane, non belUcoso, con la regina 
gioTine, che credo lo seguitarš., nh lo lassar^ usdre fora del regno, 
al pit. di Moldavia. n gran cancellero h inesperto, timido, hora 
superbo, et mal volsiuto dalla maggior parte di senatori et nobili; 
per le quali cose detta impresa non 6 per riuscire. Perquesto mi 
par necessario, quel che nelle altre mie scrisi a V. S. illma, Gio6 di 
far venire in questo regno qiialche soggetto a proposito, che questo 
regno lo volesse seguitare all^ impresa Constantinopolitana, come 
sarebbe il sigr. Paulo, overo il sigr. card. Sforza; ch6 senza dubio 
un e r altro di questi sarebbe da tutto questo regno seguitato; 
overo qualche altra persona, che a Sua Santit^ paresse migliore et 
piti a proposito. 

Qui si attende, che le lettere da mandarsi alli conventi particu- 
lari, per le quali si fa intendere di che nelli detti conventi et nella 
dieta generale si deve trattare, siano universali et generali, come 
sarebbe a dire che nella dieta si trattard. solamente della guerra 
contro li nimici del nome christiano; et ci6 si farii, perchš non sa- 
pendosi hora la mente del Nro Sigre, possiamo poi qul attaccarci ad 
ogni banda ; perch^ se la causa da farsi (nel)la dieta fusse specificata, 
non si potrebbe poi d' altro che di quella in specie trattare. Sendo 
anco che la dieta imperiale non 6 riuscita, come si sperava che tutto 
r imperio havesse da fare la lega, perchš senza dubio pid volentieri 
et esso regno, et ogni altro verrebbe in liga, sendo invitato dalF 
imperio, di quello che dal solo imperatore, poichč ne sarebbe ognuno 
in tutte le cose pid sicuro. 

Questo regno aspetta essere invitato in liga; ma io credo, che 
unirlo coU' imperatore non sark facile per le condicioni, che si cer- 
cark da esso imperatore, le quali non so se tutte vorr^ concedere. 
Questo regno poi facilmente si ritirerš., che ogni poco gli basta, per 
non molta inclinatione, che hora ha verso la časa d' Austria. Per 
ci5 forsi saria meglio, si per questo regno, come anco per li altri 
che hora ricusano d' entrare in liga, far pid lighe, et diverse unioni, 
ma ad un fine, per debellare la dttk mahometana. Questo regno 
basterebbe che s' unisca col Moscovita a modo che s' ha detto ; et 
cosi la republica Veneta volentieri, crederd, s' \mrk con Franza et 
con una parte d' Italia; V imperio tutto da terza banda; il re Fi- 
lippo da quarta; et Sua Santitš, con tutti, come Padre universale. 
II Persiano anco farebbe dalla quinta con le condicioni et capituli, che 
crederb non sarži gran dificultk cosi accordarli ; assegnando ad ognuno 
la sua parte da debellare; con questo che non si possa fare, nd 
trattare la pače col Mahometano senza il consenso di tutti. Cosi, 
senza dubio, vedendo il Turco la Christianitd., che li viene addosso 
da pid parte, ne havrebbe pid gran paura ; che cosi pid facilmente 
si pu6 debellare. A questa maniera si schiverebbe la discordia, che 
fra li principi della liga suol nascere; li quali sul pid bello so- 
gliono spartirsi et disfare la liga con gran đanno della christianitii. ^ 113 O. PIBBLINa I DB. FR. RAČKI, 

Cosi anco li christiani combatteranno piti valorosamente per V emu- 
latione, che fra ie nationi in tal caso suol nascere; et li principi 
saranno pid diligenti in acquistare si per farsi conoscere loro va- 
lore, si per proprio utile. Cosi parimente si dar<\ migliore occasione 
alli popidi christiani del paese del Turco a sollevarsi in un tempo 
da tutte le bande. Ne sarš, anco gran speranza, che li stessi Turchi, 
vedendo contra loro si gran effetti, cominciaranno domandare il sacro 
batesmo. 

Fatta che fiisse la liga fra li principi Christiani a modo che s' ha 
detto, bifiognarebbe che non s' occupassero in espugnar le citta e 
fortezze del Turco nelli confini, perchč la guerra gli riuscirebbe diffi- 
cile e longa. Ma che tutti da diverse parti s' inviassero de longo 
air espugnatione di Costantinopoli. La qual cittš. come fusse presa, 
r istesso anno tutto il resto, che il Turco ha in Europa, s' have- 
rebbe; parte si arrenderebbe et parte dalli nostri eserciti, et anco 
dair istessi homini del paese soUevati con ogni facilitd. si ripi- 
gliarebbe. 

Li Turchi come vedrebbono, che li christiani vengono animosa- 
mente da pid parti et potenti a Costantinopoli, risolverebbono piu 
presto fuggirsene in Asia, che aspettarli per opponersegli. 

Overamente vedendosi che il Turco fa tutta la sua potenza per 
mare et per terra, come si crede che farži, 1' esercito, che haverk 
in Ungaria, dove manderži, si crede, le sue principal forze, far^ che 
per contro hauesse V esercito gagliardo imperiale, con aiuto di Tran- 
silvani et Ungari per potere trattenerlo, contrastarli, et debellarlo. 
L' esercito poi di questo regno, gagliardo et formato, far che se 
ne andasse de longo a Costantinopoli. Cosi anco di due armate, Ve- 
neta et Spagnola, una che stesse al passo, et trattenesse quella del 
Turco, acci6 non potesse in quel tempo intrare a Constantinopoli 
per soccorrerlo. L' altra armata christiana che de longo se ne an- 
dasse alla espugnatione di detta Citt^. Ma la pid certa et siciu*a 
saria, che si attendesse far la giomata si per terra, come per mare ; 
et havutasi la vittoria s' andasse de longo a Constantinopoli; rimet- 
t^ndomi per6 in questo et come in tutto altro al prudentissimo 
iudicio di Sua Santita. 

Quando si sapesse qui, che la brevit^ del tempo non permette 
mandare detto sigr. card. legato a questa dieta, si potrebbe farla 
differire; che šino le sudette lettere siano mandate alli conventi 
particulari, cio si pu6 fare, se bene per le altre mie significai a V. 
S. illma il solito trattare et concludere di questi signori, sicome 
sa benissimo Sua Santitži, nelle diete loro, essere Y ultima settimana, 
et ultimo giorno di essa, li quali quando pur for del solito volessero 
prima trattare et concludere il negotio in detta dieta, che havessero 
solamente 1' avviso della venuta di detto sig. legato, senza altro 
soprasederebbero, aspettando esso sig. cardinale, si come scrissi a 
V. S. illma, il quale poi alla sua venuta con Y autoritži superarebbe 
tutte quelle dificuM, che si fussero, et farebbe concludere tutto il 
negotio secondo la mente di Sua Santita. Non manca aucora qualche. IZVJEŠTAJ L. KOMULOVIĆA. 119 

dubio, che questa đieta si prolungar^, il che sark senza altro, se 
li Tartari staranno ancora qualche settimana ritornarsene per questo 
regno; sendo che di mandare sudette lettere alli conventi partico- 
lari šino a quel tempo crederd si differir& ; che poi necessariamente 
bisognar^ dar il tempo per potersi fare le congregationi di detti 
conventi, di che crederft il monsr. nuncio avisar^ V. S. illma. Questo 
punto ho voluto replicare a V. S. illma, perchfe passato 1' ultimo 
giorno di essa dieta, non si pu5 concludere cosa veruna, senza un 
altra dieta generale, la quale cosi facilmente non si puč fare, n6 
cosi spesso il regno la vole. Non so poi, se mai si potrži inclinare 
questo regno alla voluntA di S. Santit^, come hora si 6, che si mostra 
inclinatissimo. 

In evento che sa Santit^ di Nro Sigre si compiacesse, che esso 
regno a primavera pigliasse la guerra a fine solamente di farlo 
armare, per levare V oecasione al gran cancellere di non machinare 
il peggio ; poi che la presenza del re li perturbarebbe i soi disegni, 
šino tanto che si concludesse qaalche bona lega fra li principi 
christiani per invitarlo poi in essa, per mettere esso regno in qualche 
necessit^ di poterlo movere poi quando si volesse contro il Turco, 
saržt necessario che fusse la prima conditione, che Nro Sigre ricer- 
casse d' impatronirsi in un tratto di Vallacliia et di Moldavia; a 
che crederd consentiranno. Altrimente non 6 da spendere in questa 
guerra un quatrino, sendo che n6 i Tartari si debellaranno, nh loro 
paese si pigliarži, n6 men con honore di questo regno la detta guerra 
riuBcirži. 

Si pu5 credere, che il Turco haverk avisi da molte bande della 
gran unione et liga che Nro Sigre attende di fare contro lui. Per6 
a primavera si sforzark far tutto il suo possibile per terra come 
anco per mare con disegno d' indurre V imperatore alla pače; la 
quale creder6 che esso Turco trattark caldissimamente et secretissi- 
mamente per molte vie. Per il che si deue stare molto bene avver- 
tito, acci6 uno non venisse essere causa della mina di tutta la 
Christianitk. Gi^ tutto questo settentrione et s' ha mosso, et s' ha 
messo in suspetto al Turco, e consequentemente in necessit^ di 
movergli guerra, et dichiararsegli innanzi che lui 1' istesso faccia 
inimico. N6 mai piti queste bande potrebbero indursi a qualche 
unione contro esso Turco. Oltre poi che il Persiano et li Giorgiani 
si troverebbero ingannati, con li quali gi^ si ha trattato per mezzo 
del Moscovita; n6 mai pid crederebbono alli principi Christiani, et 
loro mina anco causarebbe la detta pače. Sia certa V. S. Illima, 
che esso Turco et suoi renegati bassži tentaranno di subomare et 
corrompere li consiglieri delli principi christiani con le promesse di 
sonmie del denaro ; massime se vedranno, che li Spari et li Janiciari 
non vogliono guerra, come gik si crede; dubitando esso Turco et 
i soi bassži di qualche gran rivolutione et fine di loro setta non 
lasciaranno con ogni loro industria, n^ modo, n6 via per tentare ci5. 
Per r istesso anco la regina d' Inghiltera metterži ogni suo sforzo, 
che gi^ comincia dubitare non poco della perdita del Turco, cono- r 120 O. PIKBUNG I DK. FB. BAČKI, 

scendo che ci5 sarebbe anco mina sua. Fer rimediare a questo 
efficacemente panni unico rimedio, che la Santit^ di Nro Sigre faccia 
pid presto che pu6 detta liga, non lasciando prima niuna occasione, 
che i regni, le republiche et li principati muovano guerra al Turco. 
Cosl si lever^ la speranza al Turco (U potere concludere detta paoe, 
et al principe christiano 1' occasione di poterla trattare. Parimente 
si leverii il suspetto a quel]i principi chiistiani, che di ci5 potranno 
dubitare. Per il che verranno poi pid presto et pid volentieri in 
detta liga. 

6i& un mese 6 passato, che me trovo in questa citt^ ; ancora non 
mi sono lasciato vedere a questo re, per non hauere n6 breve, n6 
lettera a lui; cosi per il consiglio di questo monsr. rmo. nuncio 
ho sopraseduto. Parendo a V. S. lUma. di mandarmi mi breve ovvero 
una lettera per detto re, nella quale si facesse menzione di me, 
acci6 in qualche occorrenza, bisognando, potessi havere V adito a 
eeso, cosi anco pare a detto Monsre, rimettendome per6 et in questo 
st in ogni altro al prudentissimo iudicio di Y. S. Illma, la quale 
che Iddio conservi lungamente per la esaltatione della sua chiesa 
insieme con sua Santitš, prego et pregar5 la Divina Maest^, bacciando 
humilissime i piedi di sua Santitk et le mani di V. S. lUma. Da Cra- 
covia alli xi. di Novembre mdxciiij. Di V. S. Illma. et Rma. humi- 
lissime et obligatissimo servitore Alessandro Comuleo. 

(Archiv. Borghese III. 124 b. p. 5L), 

G, Comuleo al Card. S. Giorgio. 

Cracovia 17. novembre 1594. 
Illmo et rmo sig. sig. et padrone mio ossmo. Se la Santitš. di Nro 
Sigre si 6 risoluta a far la liga generale fra i principi christiani 
contro il Turco, 6 necessario che metta ogni forza, acci6 que8to 
regno concluda nella dieta prossima futura la guerra contro il 
Turco, non lasciandosi ci6 scappare per denaro, poi ch6 la cosa 6 
quasi certa, che se questo regno verrk essere invitato da cotesta 
santa sede, ancor che detta liga non fusse conclusa, moverži la detta 
guerra; sendo che ali' ultimo si potrk concludere con esso a modo 
che Sisto V. fel. m. havea concluso col re Steffano bo. m. Perche 
non cohcludendosi hora detta guerra, dubito grandamente che li 
Ungari a primavera, come desperati, per non venirsene al peggio, 
concluderano la pače col Turco, o veramente,si sottometteranno ; 
per la qual cosa li Transilvani sarebbero anco forzati di rendersi 
a esso Turco; di modo che per ovviare a tutto questo la cotesta 
S. Sede apostolica non dieve omettere al presente cosa alcima, ne 
modo veruno, abbondando in cautela; e questa dieta non venisse 
a finirsi senza far la detta conclusione, che poi non farebbe in 
tempo. Dio non permetta tal cosa, perch6 il Turco si farebbe supe- 
riore tanto in Ongaria, che non so qual liga di principi christiani 
dinde lo potiiano cacciare; V istesso anno farebbe venire duecento IZVJEŠTAJ L. KOMULOVIĆA. 121 

milla Tartari in Molđavia et in Vallacbia, đove đi suHima gratia etiaiD 
i Nogai verebbono per far quelle provincie inhabitare da loro; et la 
Tranfiilvania empierebbe đi spai et d' altri soldati, dove poi inver- 
narbbe sempre con li soi eserciti. Gonsideri Y. S. illma. qaanta ruina 
poi soprastiurebbe alla Christianit^ ! Allora saria nel poter đ' easo 
Turco impatronirsi con ogiu facilitk di tutto guesto regno, ehe senza 
altro tentarebbe subito tal' impresa. Per6 la Santitjt di Nro Sigre, 
come padre universale, et come in particolare affettionato a que8to 
regno et alla natione, non manchi d'aiutarlo, altrimenti si troverit 
in pericolo grandissimo, et quel eh' h peggio hora di cio, esso non 
s'anega. Gredo che il Turco hora dubita grandemente, che qtte8to 
regno si 6 per moverli guerra, et che č per unirsi con altri prin- 
cipi Christiani; per6 per assicurarsi far^ ogni sforzo innanzi che 
si gionga a questo, d' impatronissi della Transilvania, et forsi questo 
invemo usarit ogni stratagemma d' haverla per qualche inganno, o 
tradimento ; qui di ci6 n6 s' anegono, n^ vogliono considerare ; per il 
che tanto maggiormente la Santita di Nro Sigre dieue soUcitare per 
rimediare a tutto questo. Per Y istessa anco causa credesi n^ndara 
in Molđavia e in Valachia parte del suo esercito, per farlo iui in- 
vemare, nh omettčra mandare li soi daussi a questa dieta. Fer la 
qual cosa mi par anco necessario, che qui si trovi allora il cardinal 
legato, per V autoritjt del quale verebbono a confirmarsi li animi 
titubanti di questi senatori, nš si permetterebbe a seminarsi da essi 
ciaussi in questa dieta, cosa che potesse pertiurbare la conclusione 
di detta guerra, e V unione della liga. 

Se in questa dieta si concludesse detta guerra, Sua SantitJi s' assi- 
curarebbe della Transilvania, della Ungaria, et d' Austria, et la 
detta liga si concluder^ piti presto et meglio; perchč la republica 
Veneta vedendo, che tutto questo ressentimento si 6 mosso et unito 
contro il Turco, tenendo ella per massima, che il Turco non pu6 
vincersi senza questa unione, et il movimento de quš,, credesi, verš. in 
detta liga; sendo cosa certa che il Turco per terra ha piti paura 
della cavaUeria di queste bande, che di tutto il restante della Chri- 
stianitii, sendo verissima quella massima. 

Raggionando piti volte qul coir ambasciator cesareo, dello quale 
scrissi a V. S. illma, ho cavato di esso, che Y imperatore non si cura 
molto, che questo regno venga in liga con esso lul contro il Turco ; 
vorebbe solamente qualche aiuto da esso; pertanto aneo Y istesso 
ambasciatore ha instato presso il re di Đanimarca; et cosl pari- 
mente esso imperatore insta et ha instato presso il Moseovita; di 
donde mi pare pur cavassi, che V imperatore non ha animo di far 
una liga durabUe, secondo la mente đi Nro Sigre, persino che il 
Turco venga essere scacciato dalF Austria, ma đi maniera procede 
per farsi Iui solo padrone, et di poter guerreggiare alle spese 
d' altri, et far la pače quando et come gli piacerk. Per6 6 neces- 
sario, che la Santiti di Nro Sigre attenda di fare quanto prima la 
detta liga, per obligare anco esso imperatore in quella, acci6 non 
possa eiBSo far la detta pače, che poi causarebbe qualchd ruina alla 122 O. PIERLING I DR. FR. RAČKI, 

christianitA, della qual cosa par ancor d' haver dato sospetto, non 
havendo volsuto sin' hora invitare questo regno in liga con esso; 
dl che anco non poco questo re et i senatori se maravigliono. 
Quando si potesse conciudere la liga fra li elettori et principi dell' 
imperio, poichfe la guerra presente del Turco tocca a tutta la Ger- 
mama, saria gran fonđamento e causa motiva per far accorrere pid 
facilmente tutti gli altri principi christiani in detta liga ; per la qual 
cosa la Santitži di Nro Sigre dieve lasciare per un scopo della liga 
generale la detta liga et unione dell' imperio. Qui si vede, che questo 
regno desidera hora d' essere invitato in liga contro il Turco da 
tutto r imperio, e non dal solo imperatore, il quale senza altro, 
credesi, verebbe ; che cosi potrebbe benissimo assicurarsi in quel che 
pretende. Per6 se detto imperatore solo inviteri questo regno in 
liga, dubito, si trovararanno tali difficolt^, clie difficilmente s' accor- 
daranno. Per il che si dieve instare da cotesta santa Sede, o che 
detto imperio s' unisse et invitasse et questo regno et gli altri, o 
almeno che Y imperatore havesse V autoritA delF istesso imperio 
di poter in nome d' ess6 invitar li principi christiani nella liga. 
Di questo bisognerebbe certificarsi quanto prima, perchfe non poten- 
dosi cosi presto ci6 effettuare, 6 ben necessario instare anco pid 
gagliardamente, che fra Y imperatore, questo regno, il Moscovita 
et il Transilvano la Santitži di Nro Sigre in questa dieta concluda 
la liga; che poi il tempo servira, et Y occassione migliore nascerii, 
di far entrare gli altri principi christiani in detta liga. Et se il 
re di Spagna, o li Venetiani, overo tutti dua dessero hora la spe- 
ranza, o si dechiarassero a Sua Santit^ di volersene venire in liga, 
resta necessario far ci6 constare in questa dieta, per poter conciu- 
dere in essa meglio la detta liga, et poter ordinarla a modo che 
nelle altre mie scrissi, et come parar^ meglio a Nro Sigre. Un altro 
modo d' unire i principi christiani, che mi pare assai riuscibile, pid 
durabile, et forsi migliore, e crederd sar^ pid facile, che la Santita 
di Nro Sigre unisca il Moscovita col 1' imperatore et con il re di 
Spagna, con li quali si potrebbe anco sar unire il Persiano et li 
Giorgiani. Et questo regno, che uniria con li Venetiani, con li prin- 
cipi d' Italia, et con la Franza, facendosi tra loro i capitoli, sicome 
neir ultima mia scrissi a V. S. Illma. Di questa liga ogniuno forsi 
meglio si contenterk. II Moscovita senza altro pid volentieri s'uniria 
con il re di Spagna et con V imperatore di quello che con guesto 
regno. Cosi anco far^ V imperatore et il re Filippo; di questo io 
ne ragionai una volta coU' ambasciatore costi di Spagna, a che lui 
mostro assentirsi. Parimente li Venetiani pid volentieri s' uniranno 
con li Polachi, che con li Tedeschi, et con V Italia, et Francesi, 
di quel che con Spagnoli; similmente li Polacchi con Italiani che 
con li Tedeschi. Et se bene sarebbeno li capitoli fra tutti questi, 
pače col Turco non possa farsi nč trattarsi senza il consenso di 
tutti ; quando pur per qualche disgusto o discordia, che fra li prin- 
cipi uniti sol accadere, una parte la facesse; nondimeno V altra 
restarebbe gagliarda et potente da reggere per lungo tempo il Turco, izvjbStaj l. komulovića. 123 

dandoli adđosso per mare et per terra ; quel che lui granđamente teme. 
Piti, che sebbene quanđo d' una banda lo battono non ha paura, se 
da tutte bande, ne ha grandissima. 

Questa sorte della liga dark al Turco grandissimo spavento, et 
alla Christianitit gran consolatione sempre che sarš. pretesa con ogni 
facilitš,; o V uno o V altra parte si potrebbe riunire. II pid difficile 
saria al principio metterla ad eifetto. Al Turco anco si levarebbe 
r occassione et speranza di poter esseguire, quando volesse, il suo 
intento, si come piti volte s'ha havuto, che con haver fatta la pače 
con la liga, ha accomodato poi tutte le sue cose, et venuto ai soi 
disegni per discordia di essi principi christiani. Per che teniri esso 
per impossibile poter far detta pače a un tempo con tutte dua 
parti. Et cosi men V altro li riusciri, come prima li riusciva, con- 
cludendo la pače con uno, veniva a diffare tutta la liga. Hora con 
questa liga pensaria molto bene prima di mover guerra alli Chri- 
stiani che di ratte piglierebbe starsene con loro in pače, perchč la 
guerra sempre tomarebbe in danno suo, e non potria fare piti come 
fin' hora ha fatto, debellando i principi christiani uno dopo V altro, con 
finta amicitia, servendosi delle occasioni di discordie loro. Questa sorte 
di liga overo di confederatione levarebbe anco V occassione di molte 
guerre, che per ogni poco li principi christiani sogliono fra loro 
eccitare; perchč questo regno si guarderebbe molto bene di mover 
guerra aJli Austriaci per causa di Moscoviti; et cosi di tutti gli 
altil. N6 Italia mai potrebbe havere incursione di gente barbara 
settentrionale, perch6 parebbe confederata con li principi di queste 
parti. £ chiamandosi in detta liga li principi heretici potria servir 
molto alla protetione della religion catolica tra li detti heretici; et 
questa speranza 1' haverria ancora detti heretici. Ci6 mi 6 parso aggion- 
gere alF altre mie per mettere in consideratione a V. S. Illma, acci6 
la Santitš, di Nro Sigre possa commettere alli soi ministri diverse 
maniere per far la liga contro il Turco, accomodandosi a diverse 
nature et inclinationi di principi christiani, che nessuno possa restarne 
fuora d'essa. 

II Moscovita a mio credere mai s' unirži con li Polacchi per andare 
con loro ali' opugnatione d' imperii, che dubitar^ combattere per 
essi, non volendolo lasciare padrone almeno di uno. Ma se si unisse 
con r imperatore et con il re di Spagna, nč sperarebbe quello di 
Trabisonda, il quale gli sarebbe molto a proposito, perch^ di tutte 
quelle parti d' Asia, di Mar Maggiore, dove hora c' š la maggior 
parte cU Greci, restarebbe padrone, occupando gran parte delP Asia. 

L' ambasciator cesareo , che si desidera in compagnia, finita la 
dieta di questo regno, per Moscovia, importarebbe che fusse Catto- 
lico; il quale sarebbe molto a proposito, e crederei piti che nitin 
altro il palatino Laschi; perč V. S. Illma si accordarJi scrivere a 
tutti dua nuntii, che V intento s' habbia. 

Per la volubilit^ di questi senatori, per la parte contraria gagliarda, 
per r autoritš. che i nunci terrestri hanno di poter perturbare ogni 
conclusione de' Senatori, per la zizana che il demonio si sforzar^ 124 O. PIEBLINO I DR. FR. RAČKI, 

a s^Odinare, et per li altri acddenti che possono occorrere, non 
ardisco assicurare V. S. Dima di quella buona condusione, che si 
desidera in questa dieta, senza Tautorit^ del sigre cardinal legato, 
rimettendome per6 in quello, che la Santitji di Nro Sigre, per V assi- 
stenza che ha di Spirito Santo, risolverk. La quale quando si risol- 
vesse di mandarlo, haver^ tempo di venire ; poi ch6 la dieta bisogna 
si prolungi almeno šino alli primi di Febraro, per dar tempo aUi 
senatori particolari del regno di congregarsi, et venirsene alla dieta. 
Alli quali la maestš, di questo re ancora non ha spedito i soi homini 
con lettere, nh creder5 lo far& entro diece di. Ancor spetta la risposta 
dair arcivescovo di Gnesna, et dal gran cancelliero in materia della 
instruttione da mandarsi a detti conventi, sopra che haveranno da 
trattare in loro particulari congregationi, per conciudere poi neUa 
dieta generale, la quale si spera sarii qul in Cracovia ; a che attende 
caldamente la Maestjt di questo re. 

Quando da costd, non si facesse provisione di persone per quli, 
che anda£sero con li brevi apostolici a disponer questi senatori, 
bisognard. far la mentione in detti brevi della persona mia, perch6 
toccark a me far la fatica, si come m' ha detto il monsr. nuncio, 
che lui per molte cause non potrii absentarsi dalla corte, accid io 
ne possa con autoritk trattare il negotio con essi senatori, et dispo- 
nerU secondo la volonti di Nro Sigre. 

II castellano di Cameniza mi scrive di 8. Novembre da quelli 
confini, che otto millia Cosachi, fra li di Moscovia et di questo 
regno, sieno entrati in Moldavia, et volevano unirsi con quel prin- 
cipe alli danni del Turco, con lo quale non potendosi accordare 
hanno instato contro esso principe, V hanno rotto tutto, il quale 
lasciando tutti i pezzi d' alltellaria se n' 6 fugito con pochi beni 
verso la Transilvania, dietro il quale 6 andata una parte d' essi 
Cosachi seguitanđo per amazarlo. Hora si metterk in ordine con 
detti pezzi d' artillaria per andarsene in Moncastro, a Chilia et ad 
altri Idchi del Turco. Con detti Cosacchi si trova il nobile Polacco 
Mopinschi, mandato giš. tempo da s. M. Ces. con denari, standardi 
e trombette alli Cosacchi, creder6 faranno di bone fadoni. Del capi- 
tano Sginasinski non ho nova certa. Alcuni dicono, eh' habbia lasciato 
r esercito, et che si 6 ritirato. Altri, che si metteva in ordine per 
unirsi con detti Cosacchi di Moscovia, et andarsene insieme con 
loro air espugnatione di detti lochi. 

Con questo humilissimamente baccio il piede alla Santitš di Nro 
Sigre et la mano a V. S. Illma pregando Iddio, che le conservi lon- 
gamente con acremento di sua gratia per la sua santa Chiesa. 
Da Cracovia alli xvu. di Novembre 1594. Di V. S. Illma et Rma 
humilisrimo Alessandro Comuleo. Adi*esa : AlP Illmo. et Bmo Sig . . . 
H. Sig. Cardinal San Giorgio Romano. 

(Archiv. Borghese III, 124, b. p. 20,). Iz srbsko-slovjenskoga prievođa bizantinskoga 

ljetopisa Joanna Zonare. 

Predano u sjednici filologičho - hiatot'ičkoga razreda jugoslavenske akademije 

smanaHi i umjetnosti dne 21. lipnja 1882, 

pRiOBĆio Vladimir Kačanovskij. 

Stara srbska literatura puno je vrieđna, kada se u obzir uzme 
život srbfikoga naroda onoga vremena, u koje je ona evala. Histo- 
riku je dužnost proučiti ovu književnost, želi li podpuno razui^jeti 
onda&\je stanje Srbije. Medju takove spomenike stare srbske lite- 
rature spada takod[jer prevod bizantinskoga ljetopisa Joanna Zonare 
učiigen u vrisne vlade slavnoga cara Stjepana Dušana 1344 god., 
kako se vidi iz bflježke srbskoga tumača : „Obsp^meHoj »ee ćhiBmoj 
KoHCTaHTHHoj Fpa^oj B'B ra ^bHB Maia M%cex;a. h fb Hier^ ci>- 
BprbmH c«ro, ciiTBopH npa8/^Hi3KT»^ FJiarojieBfiJH o6HOB.ieHie h po- 
s&^eme. <Oti> cx8^aHia »e Mnp« &b jAvk imn (5838=330); ako 
ćuTH KoHBcraHTHHoj vpskflfij ttTb CBB^^aHia ero ^asice ^o.^^Hecb 
ji^Th i Thieojmb u oH H ^%Ma (t. j. 1344).^ 

Ov^* bizantinski spomenik odgovarao je po sadržaju podpuno višoj 
potrebi Srba u dobi cara Dušana. Kada je Srbija za cara Dušana 
zauzimala važan položaj na balkanskom poluotoku, te pripojila si 
puno grčkih zemalja, niesu mogla uzobražena Srbina zanimati samo 
„žitia", već se imala u njem potaknuti žellja, da se i sa svjetskom 
poviešću upozna i da u njoj nadje mjesto svojoj takoc^jer povećanoj 
domovini. Ovoj želji mogao je prievod ljetopisa J. Zonare udovoljiti. 
Prievodilac našao je takodjer mjesto, gdje da srbsku dinastiju Ne- 
manića prisloni — bijaše to pleme balkanskih Đaka. Prema tomu 
Dekebal srbskim mu je carem, Dak Ldcinij Srbinom. 

' Po rukopisn Unđoljskoga N^ 1191; u beogradskom rukopisu na- 
lazimo veliku razliku: „ieko ćbiCTb KOHBCTaHbTHHS rpa/\v citb cb- 
B^anla ero ^a^e ^o ^hbcb .^"bTOMB 5. m.^ Ovo je pogrješno. 126 TLADDCIB KAČAN0V8KIJ, 

Rukopis ovoga spomenika, iz kojega vadimo nekoliko materijala, 
jest iz XV stolj., a čuva se u Beogradu; on je jedne te iste redakcije 
sa rukopisom zbirke Undoljskoga N^ 1191, XVII stolj. (7111=1603 
god.) i rukopisom namastira hilandarskoga na Atliosu.^ Iz beograd- 
skoga rukopisa, kao najstarijega, priobćujem njekoliko podataka, 
koji se odnose na historiju Srba i Bugara, te mislim da ću tim 
ugoditi nmogim, pokle dosada nije ništa štampano od slovjenskoga 
prievoda ljetopisa Zonare. 

Komad ovoga spomenika, koj se ovdje štampa, razsvjetljuje tamnu 
historiju bugarsku. Dosada smo znali samo ime dinastije Šišmanida, 
kojoj je rodonačelnikom bio Šišman. Iz prievoda pako Zonarina lje- 
topisa doznajemo, da je ova dinastija imala drugo ime — „hkomh- 
Ton«JiH" : „Bjibrap'b »ce no/\Bnrome ce naKbi, noHieace ojB-bA^me, 
MiKo oyMpeTb i^HMHCKM, upii^'^ame rocno^v^CTBo 6AbrapcKoe ^-Mb 
6paTiaMb ^slbu^h, Mol'ceiO; apoHV h camoH^v, HapHi;axs :ice Cbi hko- 
MHTonvJiH^ saHie 6%xv cbiHos'b e^HHoro KH'l^sa ćjibrapcKaro, Hapni^ae- 
Maro KOMHTb*^. Prielaz carske vlasti u Bugarskoj na ovu dinastiju 
svršio se sasvim drugojačije, nego li se do sada držalo. Ta dinastija 
zauzela je carsku vlast ne bunom protivu bugarskoga cara Petra 
963 godine, nego poslije snuli ovoga cara, i posije smrti bizantin- 
skoga cara Cimiskije. U onom se naime rukopisu iza navedenih rieči 
čita: „6ahi;h 6o 6'kxv ®Tb po^a napcKa, norbi6ome BbCH. e^viuh 

TB^'H) IdTb OTpOM6Tb IieTpOB'kxb CdCTa, Ć'ksKSi H OHb CKOnbT^b**. 

Ta je dakle dinastija bila narodna, uzdignuta na priestol naro- 
dom. Ovomu se svjedočanstvu protivi bizantinski Ijetopisac Cedren*, 
kojega je sliedio i g. Jireček. Nastaje pitanje : koje je svjedočanstvo 
istinitije? Po mojemu mišljenju značajno je sliedeće svjedočanstvo 
Zonare, da bugarski car Samuel „nocTanu PoMana (sina Petra i;apa 
6biBmaro HanejiHHKa ćjibrapcicaro) Ha^ejiiiHKa cKoniio". Ovaj Ro- 
man bio je uskopljen od bizantinskoga cara Cimiskije, a po smrti 
njegovoj bio primljen od bugarskoga cara Samuela; što se vjero- 
vatno nebi dogodilo, kada bi ova nova dinastija „HivOMHTon«AH" 
bila smaknula prvu. * Mala bilježka o ovom rukopisu ima u „OnHcanie CepćcKoii Xh- 
^aii^^apcKOH ^anpbi" apxHMa[i^^puTa Jleonu^a (gled. ^Hrema 06- 
n^ecTBa HcTopiH h ^penHOcreH PocciiicKHX'b npH Mockob. J'hh- 
BepcHTerb, 1867, kh. IV). Neznam u kakvom oduošaju stoji do ovoga 
rukopisa rukopis karlovačke biblioteke, o kojem nalazimo bilježku u 
„Gescliichte đer SUdslavisch. Literatur, t. III.*" Šafafika. 

^ Cedreni, t. II. p. 434 (Scriptores Byz. edit. Bounae). IZ SRB.-SLOV. PRIBVODA J. ZONARE. 127 

Beogradski rukopis navodi sadržaj na dva mjesta — u početku 
i na kraju, ali ne jednako na oba mjesta; kako se vidi iz sliede- 
ćega sravnjivanja. Na kraju čitamo ovako: a. ifapkCTso caovaoko b. 

IfapikCTBO AAKHAOKO. F. l|ApbCTKO COi^OMOHOKO. A- qA|^kCTRO pOKClUOKO. ^ 
€. qA|^kCTKO BACANOBO. S. l|A|lbCTBO HilOBO. a;. l|A|^bCTBO 2^AUC|II€B0. H. 
l|Af^kCTBO A;CAB0B0. e. l|ApkCTBO <0,V03'l€RO. }i. l|ApbCTBO H.VApAUOBO. Al. 
l|ApbCTBO COVTCBO. BI. IfApbCTBO Hti>A;CA30B0. TI. l|ApbCTBO l«>ACAMOBO. Al- 
qApbCTBO AUecICBO. €1. — ia»3V€B0. SI. — IIDCAMOBO. 31. — A;CA30B0^ 

NI. — €:;6KVAI€B0. ei. I(DCI6B0. K. MANACI6B0. KA. AMOCOBO. KB. — 

KOCTCBO. Kr. — A.XA30B0, K^. — ICOKVIIOBO. K€. — CC^eKOBO. KS. KAKO 
nOCTABH ilABBa;ApbAANb rOACAlm O^CTpOHTeAlA ^AnAfiTlN^ IfpbKBM l€pSCA- 
XNUCI|«H. K^. A^NI^HA« H TpC.Vb filTpOK^. KH. CbU«, BTRe BH^e MABbJCO- 
AOlOCOpb. K«. CN«, 6!R6 BH^C npOpOKb AANlNAb. A. »SeNt lO^A^«^* ^A. 
«>OBH<»«, AB. KVpe l|Apil n€pCKOMb. Ar. nONOBAieNlf€ KVpOBO A' CbSKN- 
A€TCe l|pbKBU^ epVCAAHMGKA. AA. BAJCBO^b l|Ap6Xb. A€. ClUpbTH 
KAUBHCOBe. AS. l|ApbCTBO AA^V^BO*^ AS^. — 3(6p^OBO/ AH. — ApTA^€p^OB(o), 

A<e>. o MApAo;c€H. M. ecTNpt; Aiie!|r6N ero. ma. O AACaSANbApt CUN« ^H- 

aToOBI, UE. KONfN BBABHrAAB«. Ur. p«lft TAFrlH. MA- IfApbCTBO flbTO- 
AOM^A AArOCA. M6. IfApbCTBO iibT0A0M6A BpATOAIOBI|Al MS. KAKO Ol(A0BU 
fO^A^e B€AHKb ANTHO^k. U%, l|ApkCTBO AA63ČAHApOBO CMHA AHTHCO^OBA. UN. 
KAKO HAVeTl N nOABHSR6Ce NpOAb N -O'lB'Kpie KIBCApb , H OpOVH NAYeAb- 
HHI|H, H 6AHKA CbTBOpHNie €€ Bb CpVCAANMt N Bb lOVA^H.^ U«. pUM« H 
pUMAnN«;Cb. 

(J>TB BbTOparO JL^TOnHCBI^a CaMO^'^pBMCbl^}.^ 

H. eANNONAVeAie NOUBICBO. ha. eAIINONAVCATe OVeCIlACIANOBO. NR. — 
THTA KIBCApA. NF. — AOMI&tTA KKCApA. NA. — TPAH(a)nA KKCApA. N6. — 
ANTONNNA BArOVTHBArO. NS. — UApXA ANTOHNNA np^MOVA^AFO. NI^. — C€- 
BHpOBO. NN. l|ApbCTBO A^kVa. N«*. — ABpNAfANOBO, 3E. — MA^IUTaNOBO . ' ® 2EA. 

BCANKAFO KOHbCTAHTHNA^^ ^K CbMpbTN CK€Tl6 eA6Ny. lif. l|ApbCTBO 

♦eOAOCiA BGAHKArO. ^A* — ONOpVeKO Bb B«Tb;C<DMb pUM«. ^€. — MAAArO 
4^eOAOCHA.^^ 3SS.^' — MABplKVGBO. X^.^^ KpiNf H KONCTANTHNA. ^N. — 

^ U početku pod ovim brojem stoji „i|ApbCTBO acobo. i|ApbCTBO 

NABATOBO^. ^S^AnOVCTCNbNlH (u pOČetku). * OTpiDKCd^b. ^ l|pbKBA. 

^U početku ima još: a^. o^^rHTpeNTe, e»e cbTBopH kon wxb AApNCBb. 
^ U početku OVO je ah, i broj pridružen slledećemu broju. '' ^HAAACAb^A. 
^ U početku ovaj paragraf ovako se čita : „o IpoA« i|ApH, h & Af^Ofrnu 

VpOAln, I O pHMbCKyXb K6CAp6?Cb 1 (0 lepHCAAHMCKOMb pA30p«HlH H 00- 

ro^BAienlH lovA^HCKoub. ^ CAU0Apba:Ki|6,xb. ^^ ma^ehmhhoko. ^' U po- 
četku ovo je 61 paragraf; i tako se dalje mienja red paragrafa. ^* „Bb 

KOHbGTAHbTHH« TpAA«'' (dođano). ^^ U poČetku ovdje: 3^:5. IfApbCTBO 

AHACTACH6B0. ^* U početku ovo je 3g*. paragraf. 126 VLADDim KAČANOVSKU, 

♦e«)^ NltOBO. l%>, — MNJCAHftS ČUNA ♦CO^HIIOBA. 0. — BACHATa UKKICAOHII. 

021. -^ AkRA n|ktMv/^paro. oi. sAcnnfa BAr|^6iiopoAHa.^^ or. — konctah- 

Cero me aksa apmshhha ifAf^kCTBO 
nptsA^ •»e«>f HAA 

l|ApbCTBO KCTb, NA KO- 
Nbl|b KNHrb HHCA^b^^ 

Pismo rukopisa je srbsko iz KV. stolj. Ali ima nešto i bugarskih 
provincijalizama : ^np'b^ame bt» MOHacTHpb e^imoMB; h tv cbi 
o6p^Te «j>6pa8i> rocno/^a Hamero iircHca xpncTa h MaT6pB ero; ci> 
MaTeplH) CB06I0 eeo^opK^. Vriedno je znati i ovo, da infinitiv ima na- 
stavak tb: ^B08M09KHa ecMB ćopRTBce c T060H); — no^BHromece 
HaHB ojrĆBiTb cero, — b^bcsot^ i;apHi;a eeo^opa HcnpasMTB chxb 
H HacTa&HTM CHx, — ojCTpoHme vĆBiTB cero, — oycTpoHce ojhhtb, 
— nocjia^B 6^ h nana pbimckbi ćoABmee .uo^h cbmotphtb M'bcTa 

OUa^ XOTbx» H8HTB." 

u Petrogradu, 28. Maja 1882. 

Vladimir KačamvsUJ. 
I. 

6/\HH0HaHB.iie Tpanana Kiecapa. na. 

TfkAHANb me B« OTb pO^ NBCf^bCNA. NOCM X6 l|A|^b€TBO K% UB. A«TO 
B13|»ACTA CBOerO. IAKO BI 4l»B0NXb /^OB|^b BUTN BI /^VHIN N Bl^ J%A% H N6 
Bb3NANIATlC€ BeAtUVAl^bCIBOMb, 3ANI6 NN iONb BK BCAbUN^ NN HANU CTA^b, 
j^ NeMOI|lbNb nBAMCTCe; H0YHTAHI6 OfBO AOBpUe YAKy N KO BbC«Ub 
AOBfb IABAIAHI6C6; N6B0AUI6 C6 NNKOrO me^ NN Bf^ANS^eBANie NA VAKM, NN 
BtpOBANie KA6B6TNHKy, NN TNftBANBb B« ; N B« BbCer^A OB|^«rA6C€ <DTb TVS- 
AlfNXb HU6NTn IANOKC OTb Of BUCTBA. EuBb O^BO U«A^b H BAAropAaOfMbNb, N 
NA nVTftXb H NA npHCTANNI|IAXb TBOpe OBNOBACNTA N nOKO€ OBblfiee ; PA30- 
|INSR6 H pUMCKOe Off^NCTANfe, N C<bTBO|kN B0AbHI€6 H Bei|lbHI66 ; N NANNCA Kb 
AI0A€Ub fftUMCKM Ub H |^€Y€ : ^OBOAbNO CbTBO|^NXb n030|^Hip6 fl^OTNBV ^NMS 
N B6f bUee rOA€. B« €MV p^ BbCH AI0B€Tb CGFO, NCNSeAN ftA NOVNTA- 
lOTb ; NA Bf^AFU »€ CTpAUbNb IABNC6 *, N NAKAI^ANKiO CA0B6CN0MK UN6 NAVY€Nb 

B« ; A^AA me NAVveNlv n i|«aomva|^Tmi ji^OEpe tbo^auic ; nf ANie me h bnno 
A0B|i«9 m\ HcofAOA«BAHi€ ofBO 6ro ; NeocK|»bBT o^BO NNKoro me; swBe " nopbfNfkorcNNTA. *• U početka ovo je: 76 paragraf. " U po- 
četku ovako se čita: „Nb 3At OB|»6TNIN]lfC€ N€nptAOSKNXOHb, Nb TARO 
NAnN€A](OMb*. IZ 8BB.-SL0y. PRIBVOBA J. ZONASB. 129 

X6 H ^ATH^ MNOrfe BfkaHU NCnfiaRM; B1k3BpilNIAMI6 B(d HNOMk ICBUTN 
r^bA«llHB«Uli, Hb DAVe CMtp^HtUk BMTH. 2K6NS SKC erO |kHI|A;CV nAOTMNA. 
KONNkCTBOBAX€ T^AHANh NA A^KUj CU^lVk HA CflbBAK, IAK0X6 H^AUTANb 
pUTOI^b CB1lA^T6AbCTBS6Tl, BI ¥ H TpCTlCMb CA0B6 NAnHCANVA |^y UbCKAFO ; 
H€ T|^bnt BO A'TN AANy CUMb NA BbCAKO AtTO, Hl BlC^OTt CbTBO|»HTH 
UlCTb. 0YBtA6Bb »€ HAV€AHHKb €|I1iBCNTh rAArOAKUlTH A^^KIGBAAb, IAKO ff%f,^ 
T^AHAHb HAHb, B«^^ CrO AOB|^A BOHHA H H3bB|kAHbHA ; BUBbUIH SK€ Bf^AHU, 
MHOrfe Cf^bBAK O^BUUC tpHSU, MHOSU^b H A pIllAlAHb OfMSBNHie C€ H 
HA^OHIC; UKO HCOB^^TATV C6 CMMb ttBe3AHlA, Hl H CAMb TpAHAHb CBOA 
OA^AHVA |ftA3A|^A <l»Be3A6 H]Cb; O^^eUb »6 CTfkAHU Cb HBSBA6I0, HpHBA&ISRH 
Ce H Kb nOAAT« CpbBCKArO HAVeAHHKA. H C€ BH^tRb A'K>*^BAAb^ HOCAA Kb 
HKMV N peHLh : n^t AAW T^BC O^SHCIa N OY;cy l|lp€HYA HAUIA H BbCA n|^OHI€HfA 
TBOA HCHAbHMI. HOCAtA^SK^ H|^HHIbAb H CAMb n0KA0NNC6 6MV f^O 36UAIC 
UNO CAHOA^Ik»l|V ; no CH^b X6 Bb3B|kATNC€ Tf^AHAHb BI HTAHATW; HOA^ 

Cb coBom cpbBbCKie nocAAHbHHKU. H npnnibAuie bi cbBio|» h cbBAbKOue 

O^VasfA CBOA H CB63AHi6 |kVI|t CBOH, HKO nAtHI€HHI|H, BCC^AOBAHIC MHOFO 
H UOAHNICCe. H O^CAUHlABb CUJCb TfkAHAHb CbTBO^H AlOBIDBb ; H HAKU »A^S- 
HI6C6 BI OflSaslA H CbTBOpH T|kh!B6CTB0 Tf^AHAHb, nOStA" P^AH OHOC, 6X6 
nOB«AH Cf^bBAK. H HApCKOHC CCrO |iyUAIAH6 A^K^Kk. TfkAHAHb BC^rAA 
CHABA^Nie O BpANt H CKA* TB0|»AUi6 CVAb MNOrAqiN. Hb nON6»6 nAKy 
ACKICBAAb HCCTOA HA CbStTC, €»6 HOCTABHHC H O^CT^OHHIC; Hl HAVOTb 
TBOf^HTH H€KAWYHMY€ BCIjIH; HeHUy!Be CNAS Cbn|^OTHBHTN€e, nOVYHC€ 
AbCTim ROBtAHTH Tf^AHAHA. RlA^U^ BO O^A^BI" 3|kHTb CCrO NSR6 XOI|ieTb 
BCCtAVCTb €MB, ®nVCTH HftKyHXb AbCTHN)^ MBAIAC UKO <i^B|^brANC€ CVTb, 
3ABtl|IABb HMb 3AKAATH CCrO ; OVBlA^BbUie SRC CAHHOrO & HHjVb CMbDIO 
UVVHHie, H HCnOB^AA !;AH CbB«Tl A^KKBAAOBb. CAMOApbSRhl|b »6 T|^A- 
NANb CbTBO|kH CHNOBy MOCTb HA A^NAB« , IANOBy SKC NtCTb Bb3U0XH0 
HCnOB^A^TN CCrO, Hb VraAHTH C€ ; H Cb BCAHKOm HO^SRA^N) nptHIbAb l^tKV, 
nOB^A" C|lbBAIC; rOCnOAHHb SRC C|^bBbCKll A^KICBAAb IDTbVAABbCC l^AKAACC 
CAMb. H fi^TOAH HONO|IH CC BbCb CSURb CpbBCNy H CTpANy |^yUAIAHOMb. 
(DB|ktTe»€ TfkAHAHb H CKpOKHI|IA A^KICBAAOBA BI MtCTA^b »6CTi»KyXk H 

Ne:;AAnHt;c : BAHSb hoaatn bo a(ki6(ba)aobh cb;vosKAAuic ptKA ; h hi^b^a P^^k^ 

HS{b AOSRA 66 H H3pH l^CMAM TOV, HACKC CbXO»AAU>€ piNA, C'bK|^y S^AATO H 
C|I6B|^0 H AI^VrA UHOrOI|«HbHA HU«hYa, 6AHKA HCMOKAHIC (^ACTAHTH BOAA, 
H UOCTABH BflbX» CKpH%AAH MpAMOpCNlC ; H IIAKy HABCAC BOAV HA ldBy YAH 
€6. CbNpyAb »e B« AI^VrAA CKpOBHI|IA MHOrA Bb nei|ie|^A;V H bi B^bTbOA^. 
Ce »e TBO|^AHI€, HC CVI|IS HNK0MVSR6 Cb HHUb, BlHICrAA »6 CbKpyBAHI6 CYa : 
ABTC 0YByBAHI6 PABH OIHH |^HWI|I€H ^^CMAN), I^AHIC A^ HCBIS^B^CTCTI HN- 
R0UVSR6. 6ANNb HSC H^KTO Al^Vrb CrO, O^StA^Bb CK|ftOBNI|IA OHA, HOB^A^ 
T^AHAHK; TOrAASRO ONACRCTAHIC H CUpV, APVrA T(IAHAH0BA. TfAHAHb SR€ 
STASIKB KNJ. ZIV. 9 130 VLADIMIR KAČANOVSKU, 

NCBepOKa KSeBCTHNKU; NI n^fH^e Bik AOMIft CBflOBI., H6II^H3BSBb N ORtAOBb 

(sic !); ArHa Bic«;ck coYqiVN;vk cb NUMb ; noTOMb sr6 ni^NSBa BpAra, eroxe 
HutAiiltB coY|ftby H Bparb 0Y60 cTpusKnauie B-BiKAii €ro; Al^vrlN »e ct|i8- 
»AiB€ BpaAV ero; h BiNKr^A locTpvriice u Hi^MNBb ce, c%f^e BevepATH; 
NA o^t^Ta sKe peve Kb KneBeTNHKOMb cvpoB«ub : Bt^e, Aijie tcot^nic co^f b 

O^BMTH U6H6, BbVe^A nO^OBNO Bf^lMe HM<KAHI6 O^BUTU M€ ; HOCTABH !R€ 
e^HNOrO Op^fSRNHKA CHApjCA, Bb^ABb eUV UbVb CBOH H pBKh I Aipe nf^ANtAN* 
l|ApbCTBVM>; AI^I'^H ^^CrO MA MOI|lb MN«; Al|ie Att HeH|^AB6AN« Bb3B|^ATH 
CCrO NA 116; H MO^VH M6 CHMb. ClTBOf^Hase H )CpANHAHI|H KNUfAMb ; HOTOMb 
me BONHbCTBOBA HA nA|lbT6NM H NA ApMCNH^ 3ANK l|Apb A(^bM«NbCKy 
BI^I^KOSBN BftNbl|b NA TAABV CBOW BCI^b X0T6N'|'A T(^ATAN0BA; n|ll€Tb OYBO A|^b> 

utNiv, H NOVbTAHic cero KN6$y cbBtTHH BCAbMu ; N NO ceub NA^eNONie 

HU6 6MH OHTHMONl, H TOA« BMCTb €11« €?€. CKA3V6Tb »€ C6 HMe Gle 

CNtAi» : H no BAAroNi^ABlfio ero Bt. IIphkaio(yh) ase ce ero h bvctb Tpo^ci 
B€Ay H UNOSU r(^AAH noruBONie, hi h antIo^cKa BbcuA xoT«Hie aoruB- 

NVTN: n0|»ANS6NN BUNie CTftNH 166 N UNOSRbCTBO B€CYHCAbN0 AM>AH HOrU- 
B0NI6 ® ;CpAMA nAAAH)l|IH;K ; 6AHI|H npHKAIOYNHI€ €€ B'b npOnACTtJC CHACA^V 
Ce, Nb N€U0SKA;CV N3HTH N & TAAAA OYMHpAXV. OD MNOS« BO B^ftUBNU 
ApbSA ipOfCb ONb ; np'KCTABbUIH me E%]f^h OHOH, Af^^^^NO^Bb N«NTO BbNNAB 
Bb npONACrb Kl nOrUBNINMb lONtMb, H XOAt TOf CAUNIA ffiBHV NN^^B 
rAArOAlOIflV : pACKOnABbUie me OBpilTOlUe CTIO Cb 0Tp0Y6T6Mb CbCIftUb 

nNTAM>i|i6ce ; NAYeHie me kohatn, u\ ue oiBptTONie NHKoro me sruba, 

TbNMO 6AHH0 0Tp0Y6, rAAA6Ub MNOSftX O^U^bUIH^ 

npOAtTlM me AONIbAbUB nAKy, BlOHHhCTBOBA T^AfANb HAKU NA HA^b- 

♦tHy; Hp«6Tb aaIabhnv Bbcv: aaIabhna me KCTb YecTb Kb nhnia npN- 

A€aS6l|IH & CHple, BAH3b TABbrAMUAA H A^bBHAA, HA6a:6 nOB«AU AA6lANbApb 
AAplA, H AO KABVAOHA A^HAB ; Hfl'BNAe SK€ H TfPpb, H Kl KTHClT^ONb BbNNAB ; 

BiasACA« sRe uptnAViN h ao vpbUHAro uopA: YpbMN06 me uope lecTb 

Ye€Tb <l»KyANy p6Ky ; NApHI|AIOTb SK6 Cfe YpbUHOe HU6H«Mb YpbMHHNA l|ApA 
N«K06rO, IfApbCTBOBABbHlAFO TB. II0UHNAHI€ SKB TpAlANb H NNA!ANy, H 

rAAroAANie: Aipe Byx lONb; npnuiiAi ^w h Bb hhaTn>; bi Bp«ue me 
ONO, erAA np«NA6 <0Ki6ANb H Bb^^BpATHce, ABpbrone ce bahka b« npTeAb ; 
o^BOA me ce rpAlANb a^ »^ ABpbrvT ce h nApb-fr^Ne, hoctabn & poAA 

H]C l|ApA. ABpbrUN SRe ce ApABAHNOUb, O^CTpbUH CB HA Hy;K; H NNYeCO 

me Heo^cntBb, Hb BbUAA« ;coT«uie noryBH»TH; h H3yAe 0toyaoy cb 
NVSRA^Mi- H TAKO»A€ lo^A^e C0Yi|iiH Bb KVpfHu fi^Bpbrouicce. H OVByBAA;COY 
pHUAiAHy eAlNy ; hocaa skc bohckb n norvBH cy;c bc«;c ; & cun io^a^^^^ 

NeKtpbHy;(b HHHieTb H eVCCBlfe Bb VeTKpbTOU CAOBC l|pbKOBHArO nahncahIa 

FpAAH SRB TorAA Bb MesKAOV^^v^^) npHKiiioYH ce euB BOA-KSHb H Heuory 

NlbCTBOBATH, BIHHAC Bb KOpABAb ftiHABTH BI HTAAIIO, O^CTpONBb HBOAIA le SKB.-SIiOV. PRIEVODA J. ZONARE. 131 

ANIiApTaNa BOCROAV StONCKAMk C»I|INM Kl CHptH; A0ttlbAIU6SR€ ^0 G6AN- 

■HHkTii M«CTa apkuiNhCKaro, ofMkptTk TV H iiMeNOBA C6 rf^A^ Tk rp^U- 

HHlIOlIi; MRAk »6 C6 AHIfC €rO IAKO A OBAKAHIA HlipiTk ; A^Jil^ln SK6 
rAArOAlOTk, MKO HUlAUie lOGUVAN NA KkCAKO AliTO H T€YAIUe K^kKk & 
VfKKA €rO; TOrAA »e SA^pkaSACC H BUCTk, KIKO |IA€AABA6llk. l|A|^kCTBOBA 
»e AlTk. •»¥. H S MfCeilk. l|ApkCTB»IOI|l» »6 CeM8, MVYH €6 NO ;C|^HCTt 
CfuettHk KAOnTHl, BUBB BkTOpn Apk^lepeH Kk l€(l«>CAATMt no »KOSt (i 

za tim slieđi red drugih arcibiskupa do trećega aleksandrinskoga 
arcibiskupa Kerdona.). 

6^ifH0HaH€ui'e cesiipaiBo. 

Ovdje nalazimo sliedeće rieči o rieci Nilu: 

„^A (leveMk H HNS« |^«l|«, eAHKA J(T«>Nk n0B«AA6Tk Id IIIBH. TkAFO- 
AlBTk OfBO, IAKO OlTk TOpH, IIApHI|A€Mf€ ATAANTA, HC^OANT. CfA TOp^ KCTk 
Bk M«GT« TAArOAKMVMk MAKI€NHTIIAA Kk aAnA^HON CTpAH« BAH3k OKKAHA ; 

lecTk sce BNCOKA & Bbct;« ropk coviplH^ck no BkctuH mn^v, a^Aiiic me 

l€€Tk TOAHKO BHCOKA, H M«IIOBAiU6 CflO TBOf^kl|H CTAkRk HCBkCKU, 116 Blil^- 
UOiKe BO HIIKT0!R6 Bk3UTN NA Bpk?Ek §66, Nk GN«rb NA BpkC« €H : CNtrk 
»6 <DNk Bk Kp%Ue SK6TKy pACTA6TkC6, CbJCO^NTk H BMBAGTk TOF^A NNAk 
BCANKU ; OYB«A€AH SR6 COf Tk CT6 f»billAIAN€ ■3B«CTN'B & V€AOB«Kk SKHBVI||ThX 
Kk AOANUUk MASpUTANU, H MN03y (^MMAlANt KOHNk€TBOBAUI€; AOHAOiUe 
AO ATAANkTH. CTa NOBtAA^Tk Al^i^Mk fi> NHAt peifR, Al|ie H N6 rAArOAlOTk 
APK3U CNIfe 

L(apbCTB0 Ma^siMiaHOBO. 

MAlENiiHHk me h|inobi|ih ce (sic.) h aMhTa na rocnoAkCTKO). n AlKfNlTe 
me Bt poACOMk €pkByNk; e« me i^eri b€aYkom» KONkCTANTfHV, nmu 
ctcrp« ero ; n octabn cero UA^NUHNk Bk RAkrAp«xk^ cmpoTH ce ei^UKiAiik, 

«0^AOBAIAN)l|IHMk (»APHHk H lA^Se OK^CCTk CFO ; CAM me n^fH^e Bk pNUk 
NA MA3E€NTTa; B0IANI6 »6 C6 & BOHCKV CB06, A^ "^ KAKO lOCTABHBNie 

cero np^AAAVTk ce UA^CNkifio, h bii3bpatn ce & bjianu Toe. HocAtA^ ^^ 

pACKAABk ce (0 npN<ilBI|ieNy AHKyNYeKt, H HCnpkBA NAVeTk TAN l^AOCkBt- 
IflATH NANk ; nOCA«HSA€ " ^^"^ ClTKOpNIUC E^ANk, H nOE«AIJ ANKVNfC MA- 

a^CNkTlfA N B<B»ei|iAA ifEy cero. 

n. 

l|ApkCTBO mn;cahaa cnna 4i'efi>^NA0BA H »e^AopN UATepN ero. Veo^NAk 
VBO cTa ckTBOfiH, MKOSRe ptjvouk^ ckoh'vacc, ifApkCTBO iRC r^kVkCKoe npVeTk 

CHNk UN^AHAk. H CipC OT^OVk lONO Cy, 3ANie N>H Bt MH;CAHAk^ ByUie 
BCTpONTCAfe eUK MAryCTpk MANVNAk NATpVNVe 4»<efillKTHCk N l|ApHI|A N^N- 
€TABkHNI|A NAAk Bk€«UH. H NpkBtC nOARNSRCCe «>eOA0pA l|ApHI|A ClBpATH 132 VLADIMIR KAČAN0V8KIJ, 

|kaCT0Y6NI€ CB€TyX ^Hfi^H IIKONb H O^CTARHTIk FONieNfC ;C|^NCT!aNCKO€ ; H Hf^ll- 
AOSRHCe Kk diBlTV 6H «>€OKkTHCk; K«>€BOAA »€ UANOHftli NH MAM N6 H^N- 
CdBliqiAUie C6, H CerO p/I^H OVCTABH C6 f^OVifitH ClB«Tk. 60»InUli SK6 H^O- 
MUnAI€Nli6Mlk BinAA'B B'K ROAUSNk ClBlS^BI^ailKieH VliCTNJCb CS€TyN;Kb IIKOHIi 

H TOAbMH pasbBOAtce, KIKO (ovAauie C6 ceru Bj^aves«. nfilHAonie »6 unhcii 
u^^lH noctTHTH ero, n Bin|^auia;c« ero, kako KCTb bi BOAta^Nu cbosh; 

«>llbX€ AlOTHMb NV^AHHUb fi^BtTOMb TAArOAAUie : KTOUV O^MUf^AlO ; MHHCH 

SKe |^tH€ CM« : Ai|ie nf^HiOBbqiHiUH ce i|A|»hi|h h noMOsneiiH €H nOAKHrbNVTii 

CKCTMe HKOHU H OfCTf^OHTe Chiji HA nOKAONKNie, BlCNOfkC XOI|l€ttH NCII«- 
A«TU H AVUI^I^I"!** H T€A«CH«. II OBlipABlk C€ UANOilAb c!6 ClTBO|lilTb; 

abY6 B0At3Nb ero np-KCTA; h BimerAA oa^AP^B^i iii^Iha'K Bb i|a^hi|h h 

n0Tbl|IA C6 Cb OVCI^kAICMI" ROVHTATH CBCTUS HKONU, HBO H UATN UANSNAUBA 
H B(^ATTA ero nOYHTAXV CBeiUe HKOHU. BHA-KBbKe i|A|kHI|A OlfC^b^lfe MAHVH- 

AeKO, Btifibiuee no^Biisisece h ona h n|^bB«e SATBOi^eNle Bik TbMiiNi|N n 
SATOveNle npH3BA H CBOBOAu ; noTou »e noBeA« Aio^eub Bictub hpochth 
noBeAtNfe esise ro^t HUb lecTb ; h ABlfe ai^OAtuie nf^ABOcAABbNl'N : h ni^ocnue 

VbCTb CBeTUIIb HKONAMb ; nf^tVAC SK€ CerO NH^^AOSRHIUe nAT|^TA|^b;CA i«>ANA, 
HKOIIOBO|^bl|A H BAb^BA CO^IflA H nOCTABHliie CK«TArO Ue^O-OAlA. H^N NieUKe 

HcnAbim ce h ovTBpbAH ce vbCTi cBeTUH^b HKOUb. Tor^A FAAroAioTb, MKO no- 
uoAHce ♦e<OAO|kA i|A|^hi|a Borov, homoah »e h Apb;cle|^ee u uumnn Bbce, 

AA ClTBOpeTb MOANTBV K'b BOrOf <0 4»>e(<D)^HAt, e^A KAKO ldB|^«l|ieTb VeCTb, 
CHACeilTA. BhlBblUH »e MOAHTBy O^HOH, OVCAUUIA BOrb H NSBtCTNO BVCTb 
BbCKUb, BKO OfAHVHTH XOI|ieTb «.eOI^NAb CHACeNlfe, HtCTb BO VIO^NO O CtUb 

noNiease UHAOCf^bAVe BOSRfe Benle lecTb h HeiiavbTtHbNO : B«p«eMb bo, mko 

H MOAHTBN CBeiUH^Cb BCAbUH HOAbdSIOTb. H CBeiUH^b O^BO HKOHb HCT^O- 

enie cHi|e BUCTb. nAT|^¥A|^bXA xe cero, eronse uabrHAHie^ np%j^ikmB bi mona- 

CTHpb eAHHOMb, N TB CU 4i>B|»«Te fidBfkAI^b rOCnO^A NAUierO IVC8CA ;C|IHCTA N 

MATei^b ero n H3B|»bTe HXb ; ovB^A'KRkSKe i|apiii|A <e>6«>AopA, i^eBbHOBA o A0^%, 

II nOBeA« H3B|lbT<KTH IDVH NeVbCTHKAFO HATplfApb^A <DHOrO ; Ce »e Ne BMCTb; 

iioNiease H3iiOAHuie ero Nti|H , Nik noBeAt h cunie cero BAToru : ab*<^to 

Kf^ATb BAApHttie cero. H CHI|e BUeNb BUBb, nAKy Nenp«CTAA NeKAlOVHMA 

A^e ; cbBpABk 0^60 eAHNOM»A^biiHKb ceR« Apo^rle HKOHOBO|»bi|e N3rHANfe, 
H OYiiycAym(e) kack^to^ na cBeToro iie'OOAfA, iako NeYb€THBy osf^i^nibiue 
SKeNB H fi^mme en uNoro nm^nTa h NAO^VHme cYio a^ (^eveib^ iako npH- 
06bi|iH ce MH« nAbTbCKy Me^OAie. h cbRpA ce cbROf^b. h HAveuie nctus^atk 
ero; npiHAesRe h ascNA a>nA, h HAverb kacsutatn iako me HAVveHA b« 

& HKOHOROpbl|b, nATpTA|^XA NSe CRCTbl MC^^OAIC MAbVAHIC HHYeCO»e HeOITb- 

B«i|iAe ; 3pe »e i)pbKOBHHKy CK^bB^ipe & Hieub OAve »e maiivhaa Ki&i|ibHie, 

H BNA«Bb CyHXb AP^XAH; ABJfC BbCTABb H B'b3ABHase |kH3y CROC H nOKA3A 
Kb BbCtMb BAH3Hei|e CBOC, H E«,XV BbCMA C»XH H OYB«HVAH ; H eAHi|H BH- IZ SBB.-8L0V. PRIEVODA J. ZONABB. 133 

AtBUe f^A3liC9AHIU6 N ^«He : NHCTh nOAOBbNO CeUV BftOfAli ClkTBO^HTN. 
C6X6 ClTB0|lli n|kRCIIO;VBa]IBIl!N nAT|»lApXB, nf^ABOCKABkHHMli O^BO HA nORIk3H 
MBHC6; KAeBtTNHKOMkSRe H HKONOBOpbq«Mk OllfHli CTOfA B^ATN N CK|^kBk. 
aOTOU9K6 HAVeUie KHtSy BknpAlUATH CieTOrO Ue'O'OAlA; kako HI^HAVVH C6 
TCB« B0A«3Nk CIA ? mH% »6 OBtl|IABIk ^6Y6: llNOrAA ROCKAN BMjV O 
BTNK« Kk pNM«, H TV nfkHAVVH MH Ce RO^OTk HAkTCKMA Kkl^NIIO BtCOB- 
CKOIO H BCAIA MN H0V»AA BUCTk N H6M0»AHe HplCTATU E%JiJSi ONA A 
U€H6^ Rk RA BkCAKb f^LUh Btl|lkDI6 RO^BH^ARiece ; OfBOAR »€ C€ A3k ^A 
KAKO npHAVVRTk Ce H ROrVBAM) O^CTARk MON H J^OB^O^ST^Ak MOlO, RikAk 
HOKAORNK CBeTUHMk AOOCTOAOU neipJi H RABAH R ROMOARK Ce RHk ^A 
HOHOrVTk MR OTk Bt^U <^"0e ; R CR«I|IV MR KH^«;« Rk CR«, UKO RpRNkAl« 
CB€Tkl HeTpk Hf^RKOCRVCe H^kCTOUk CBOHMk BAH3kRI|eMk MONMk, R (ftCVe 
UR : KTOMV R6 B0RC6 ; H CAOBOUk ORtMk MBR MH C6, MKO tOFRk €Htp6 
BAR:(Rkl|e U0€, H IAKO €ITk BOAtCTU B€ARI|«R O^BV^R^Ce, R OlTk YA€A 
ORArO O^Mf^kTRHIRece R KTOUV HOICOTB RAkTkCKA RA MH« HC BUCTk. BR- 
A«Bk RS6 CIA HAFVCTpk MAHKHAk, ABIc RAY6Tk BkH^AHlATH »CRV OHV Ch 

n^ocTlm: kto havyr tcb« oka€b«(ta)th cBCToro? r 3An|^«Ty ce cr HKVRTk 

CllO, Ai|l€ R€RCR0B«CH RkCV HCTRRV; OVBOABkRIR CC VBO RSCHA, R RCRO- 
BtAA KVKABle CIA^AATCAIB ONU R HC NOTAR HRTCCO RSC^ Rk IAKO »€ 6« 
UBt HCROBItAA : KAKO H|^tAk€TNRi€ cTMI H ^fM^ €H HM«h!a. H ;C0T«^V MH- 
VRTH C6 3A0 CkB«THRI)R ORU, Al|ie R6 HAKM B6ANKU HC-O'OAVe NC^CO^A- 
TANAk BU CNMk CBOBO^H H cIa O^BO CHI|C BUHIC. NATCAkRHKk SK6 BAkrA^CKU 
OfRtA^Bk; MKO BkAOBHI|«W H lOR« OTpOVCTtMk Al^kSRRMO KCTk l|A|kkCTRO 
rpkVkCKOe^ ROCAA HOCAANNRKM Bk KORCTARTRRk Tf^A^k, TAArOAlC R n|»tqiAC: 
|kA3A|^0YniNTN XOI|IH MH|^k, CSRC HMAMk Cl BAMil; N BOHNCTBOBATR RA fkUM- 
AURU. ROCAA HSC RAKU l|ApHI|A Kk RI6MS |^6Kk : Bk3M0XRA €CMk BO|IRTkC€ 
C TOBOIO ; AA Al|l€ nOHOSR6Tk MH BOrk H ROBt»AV ^CB«, XOI|l6Tk IABHTC6 
BkCtMk iRCHOlO nOBtKACHIt CCR TU R B6AHKU €TOYA XOI|l€Tk BUTk TCB« ; 
Al|l€ AH Rf^HAVVHTkCe H ROB^AHRIH MCHC, HRKAA TR ROAkSA KCTk, »CHV 
BO nOB«ANX>» €€H. CAURlABk SK€ cTa HAVeAHHKk BAkrA|^kCKM, R^tCTA OTk 

ciBtTA ORoro H BtifikHiee o^TB^kAH MH^k. — KaKo 6bime ĆABrap^ 

XpHCTiaH^ HCnOB^Mb H Cie. llpHAVVR CC CAHRON) H NAtHHRIC rpkl|R 
C€CT|kS HAVCAkHHKA BkArA|^CKArO H AI^^'iKA'l® ^^^ V^ ROAAT«, SY6l|l6 CBC- 
TUMk KHHfAMk, ROCAtSKA^^KC R KfkCTHNIC CVN) ; ROTOMl NOCAA B|^ATk CC Rf^O- 
CRTk Cim 0Y l|ApA, H OTkRSCTHHIC CYN> pUMAlARt ; »RA HS6 H^HRIkAkRIH 
Kk B|^ATK CBOCMK, H B'kC«rAA O^TARIC CCrO ;V(IHCT!AHkCTBOY ; H AHBAMHiece 
YHRS X|^RCTVAHkCKOMH. Clk SR6 HAVCAkRHKk BAkFA^CKU H R|lkB«6 RAOYYAeMk 
Bt ;C^RCTYARkCTBH HItKUMk TAArOAAICMMMk KV^A^A. NflHAKTH SK€ C6 TOfAA 
HCAVrk RpOKASARk Bik BAkrA^t^t H C6M O^BOAfikRICCe K|^kCTHRi6Ce RkCH; 
Rk HC n|l«CTAARIC OTk HHX CkHpkTOHOCRAA BOAtl^Rk ORA, Rk MROS«Mk 134 VLADIMIK KAČANOTSKIJ, 

OVMN|^aiOI|IHMk H€ B« nOMOqill HH 6ANH06 ; II CK|lkRAKIIIIf.C€ B6AMH & CtMk 

NAveAkiiHKii N?e. nocA'KHSA^ SK€ iiAO^VN C6ro cecTfkii ero 40 ;V|^NCTt N npf6Tk 
iio»Y€N?e eie, ii asie np«CT(i ckupkiOHocim Nc^ovrk oiiik. o^KVA^EkiRC 

HAVeilHIIKk B]lkrA|ICKy; IAKO IIOMOI|i'iriO BOSi!?6IO ll€l|€il'KXV, nOCAA MOilSO^ Bk 

KONCTAHTHNk vp^^h, ^A nf^HiDkAk ap;cf6f^6H i»TkTOYAOY » KpkCTHTk cero. 

KNAtKkUlA SR6 BilkrApe KpkCTHKklUA€€ IIOABNrOUI€C6 HAilk OfEUTk CerO ', 
filNkSKe J^l^kl^HVBk KpkCTkHHMk 3IIAII6llleMk ROpNC€ II nOEtj^H CU;C, Hf^tA* 

xoh:aaiu6 bo K|kkCTk np%ji^h NNUk. II ceMV EMBkius BkCN BSkrAfftt Ttpn- 

CTIANCTBO (npHKAH). N HOCfUk nOCAA TOCHOj^HHk HX Kk l|Af^ni|H 4l>e0A0p« 
n|k0CHTH :;6MAiO BAkrAfkOMk 40Tk pklMAlAHk , nONC^e OYT«UIHnBA;C« C€, H 

iiponiAjcv BkKOvn« BonnkCTBOBATH Cl (»UMAIANU ; H HcnAkHN Hf^onenTA 

IIKk l|A|>Hi|A «>€<llAO(^X. <DTk GT^ARH EO TAArOAKMie SK6At3Hie A^SISe ^0 
BeATA AApOBA CHMk. B€ATk SK6 l€€Tk BAN3k a^ApilHA I^AftA. N Cl€ BkCe 
NA€A«A0RAIIi6 BAkrAII« AApOBA(ll)l€Mk •»6«»A0pHN'KMk H HM«IIOBAIUe 3A- 

ropTe; h OTkTOAN EUCTk uiipkiioe hct|io€iiT6 na 3AnAAkiiyjc ct|iaiia;v. na 

KkCTOYN«H SKe CTpANt OVMNOSRN C6 pO^k UANNJCeHCKU : MANN;V6N !IS6 
COYTk ep6THi|y, H2R6 H HABANKIAN« HAfkHVIOTkCe, llABAOMk NtKUMk lOA- 
nOMk CHI|€ NApeVeNN KUNI6; GIA OVBO CiIBA NApill|AGTACe BI CTpAN« MA- 
HH,K6HCi|1lN. llABAk lOAHk HGNOABNrOCTA BO CTa SpCCk MANHX€HCK0VI0, Nk 
TkVIlO pCBkNOBACTA H np0R0B«AI>MHKA BUCTA 6H. Ch;( 0^60 UANHX€ANk HA- 
pHlfA€MUX HABANKIANk B'LC;COT'K l|ApHI|A «>e<OAOpA HCNpABHTk CUX N HA- 
CTABHTM Cy;C NA npABOCAABIG, HOCAA BO GAABkNl'G VGAOB'KKU IdBUVNfG O^VH- 
T6AK; €J>NH 2R€ npUNIk^kUie, N6 Ck^tAUie HHY6G0 3Re pA^KMkNO; Nk NAVG 
lieBlpfe nOABHX6G€ BCAlfe. MHOry bo TkUH CVipe UAHH.VGH. ClBOKVnAM- 
I0I|I6C6 Ck H3MANAlfTH, BCDHNkCTBOBAKB HA pyMAIANy H MNOrAA 3AA CK- 
TBOpNUie CHMk; OTpfiOVk X6 i|Apk MH;CAHAk, BlCRHTABkCe N B'k3pACT«; 
GKpkEAlinie B6AkMH, ^AHIC :;p€l|l6 ]^pii^%lt MNOS«,V iilBAAAAIOI|IH;C. nOAKH»€ 

me cero o^eiik ero BApk^A na OEAACTk; bapaa bo b« EpATk MAiepe ero, 

H IAKO OYCTpOHTeAk •OCIO^HAOMk B« HOCTABAKHk. e^HNON) SRC MAkBA ByCTk 
nOCpItA« AKOIO CTpOHTCAlO APV>'OIO MArVCTpOMk MANVHAOMk H 0>eOKkTHC- 
TOMk. CeMOY ^^ HACrpOCNlM) EVBkNIV, nSV^C MANBHAk H€ HOAATH H 
ttITkHAe Bk ]^OUh GBOH; Bk AOMV NSe CBOeHk Cy; OfCTpAAUe h hoaathaa 
BkCA. BkS^BCCeAH SKe BAp^A ® CftMk, l^ANK NCRpN^OSRABUie MANOHAk Bl^ 
nOAATK, H MMUlAlAAHie 4»TkrNArN 0>eONkTNCTA. MyCA« SRC NCBlpfe BApk^A 
H XOTS l|ApkCTBOBATH; BOHttiece O-CIOKkTHCTA ; Cl KEO l|Apk HM«AHie HpH- 
CTABHHKA CeR« , MB»A Bkl^pACTOMk MAAA , ABKABkCTBOMk OVBO NCNAkNICNA 

H AioBAHNie cero npiiN3ki|iN«^ N xoTtoi6 cero novkCTH BCAkMH noMOipTra 

If ApHVHNOlO, <4Ke<0KkTHCTk SRC BkSBpANMNie, rAArOAfC : NeuOAOBAeTl CHKOBHMk 
ClNOMk nOVkCTHTH CCrO, N HAVCTk EpillR^eBATN NA <0^<l»KTNCTA N RyCTk 
HA nOMOI|lk BApkA« H MNOrTc KAeB«TN HO^EHrOHie 9 l|ApA NA ♦eOKTHCTA IZ SBB.-SLOV. PRIBVODA J. ZOMABE. 135 

N nOCilftA6iK6 OVCTpOHUe VBUTl CerO, AA H6 kako HC^OAATAHTIk l|A|kNqA 
ero MKU. H nOH6SKe O^BO CbCTAKH KAfkkAA O^BMTU llATpHNVil ♦eC^KTIlCTA, 
HCKAIII6 OB|^«€TH KftM€ ROAOKbHO, 6rp ?C0T«UI6 H3UTH N3 liai^llVHHt 

kkaIc ik vacii Hoipn, cdBUvaii co iiM«:iiU6 n n|ftii;cosBAaiue Ek noipk o 

BUHA^ f^ABOTNU^, HC^OA« SKe lOTbTOVAOV nplNTH Bk CBOA N ABlfC OYBYlli|A 
ONk O^rOTOBAlBIllH, erO »€ OVrOTOBAA B« BApkAA, IIS^kBA6Y€ MkYk. CAOBO- 
BOAOKIIHKk ♦eOIKTHCTk BHA« MkVk <DBHASR€Nk ClK|kHC6, Nk lieSKpil iK€ C6, 
■k a^AKAA C€rO O^bTNIIA <»Hk; HOTOMk H3BA6Ve H BA|»AA MkVk, n|^1ill|IAiU€ 
AA HHKTO me AI^IkS^NKBk nOMOSKeVk 6M». II CHI|6 OfBO nAT|IVKl€ 4l>ei»KTIICTk 
OfBUeHk BUCTk. l|ApHi|A »6 O^BUAeBklilll; IAKO OVBUeilk BUCTk ♦eOKTHCTk, 
HSMA« Ha;k KKAT6 CB06 H NAY6Tk HONAUIATN II AOCASKAATH CUIIOY CBOCUV 
MH]CAIiSK N Bf^ATV CB06MV BApkA«, N HpOKAeTk N OIRA, A^ H ONA II^TN- 

utTA €fe, esB6 N oik; BApkAA sKe, noiii€9Ke noABHSKece tbophth i^aa A'KanVa« 

IlOOfVH G6 ClTBOpHTf H APVrO 3A0 : O^CTpOH III^krilATH IfA^eKV MATe^k 

Ha; noAATN. o^BtA^Bkase i|A|kHi|A cfe h NeBicjcoTt cihpothbhth ce, aa »^ 

OTfilliCTBA BOVAVTk ; nfkli3BABkHII TRB KH^S« CkBftTHTC, TAAfOAA Wh NIIMk : 
A3k OfBO NC;K0«A0V ^% IIOAATH; Nk IVANIĆ A^ N6 p6Y€Tk l|Apk CUNk MOH, 
»KO NfCTk OBpVHk Wh pNa^NHIlA^-k NM«NTA, NOKAS^A HMk CHI|e ; npil3BA 0Y- 
CTpOHTiAIB; HNS6 CkApkNSA^S l|ApkCKA HUtNUA BkCA, H UknpOCH €HX, KOANKO 
KCTk VHCAA CpCBpS H 3AAT8. (OKN »6 ®B«qiAW€ : TVCO^ipA H .^. W€Tk 
KKNAHHAp :;AATA., CpeB^A »6 r. THCOVipk KKHkANNApN N HH0<i»fipA3NN 
ClbCVAH :;AATH H CpCBpkNN. nOKA^ABkNIH »6 l|ApNI|A HITtNfA <ONA BliCA, 
N ABl€ M3UA€ »Tb HOAATU H nONK»6 IfApk MH.\AHAk IdTkfNA MATCpk CBOIO, 
«CTA CAUk l|Apk H CAUOApkSRAi|k, H BlCKOpt pACTOYH BOfATkCTKO ONO 
BkC6 K1^ NCnOAkSNHUk Y€A0B'BKOMk H RA HF^AHIa N B6i;kYHNfA ; II nOHIB»€ 
HCTkl|iA l|Apk HUtNfA BkCA U N60CTABU HNY6C0SR€, npHCN^BkUIH %€ Bpi 
M€H«, Bk HWX6 HOTptRA B« A^^^" HM^HVa, NtHM« YTO A^TN, RUCTk Bk 
NeAOSMtNH, nOBCA« H pA^KApnUie Bk rpkNNA« AVBk S^AATH, NApeY€NH HAA- 
TONk, €rO ase ?CVA03U CkTBOpNAH BtXV H ARA AkBA BkCA S^AATA H (a)KA 
rpHf A H ONA S^AATA, N CLGVAkl fi^pHfU MNOFU BkCC I^AATU ; NU«lil€ BO CfA 
BkCA OTkl|k MHTCANAOBk 4l>eO^NAk, N B'EHKrAA npii;COXAAXV llOCAANkllHI|ll 
NNOaA«NHYkCI|TH, 3^61(16 CYa AHBAIA^VCC. H CfA BkCA nOBCA« N pA3kBApuni€ 
ClTBOpHHie BI NH.tk NCpkncpU H OAtANfA l|ApkCKAA. H BlHICrAA l^AKAANk 
BMCTk UHJVAHAk, BUCTk HAU'KCTNHKk BUV BACHA!€ MAKIBAiONk, N ll€OBp«Te 
OTk CKpOBHIflk HHY6C0»e, TkY]fW A KKHkAHHApM B*b MltCTO TyC0YI|l8, H 
q :;AATA NKHAHNApTH, H»6 V^% npkB'ftC H B-k MtCTO Tp« TMCVI|IAMk CpCBpA. 
HOTOUk HOCTpHSe MH.tAHAk H UATCpk CKOIO, ClTUOpHBk CfM> YpkllHI|V H 
CeCTpH CB06, N Up^AA^Tk CUH^k Af^l^^KATN B% ?CpAM« KApUNOBt^k, II 
Bl^A, 6AHKA HU«A;cy B'k NUlflS; CCB« O^API^SKA. H OTk CKpkBU CVC OCKpk- 
BHHie Ce #60A<^M; OfMpCTk, MAAV BptMCHV liptBUBkHV HO npHABYHBk- 

lUHKce B«AA?s cyH?c. 136 VTiADTMTB KAČANOVBKU^ 

NacTAibiiiii »e i|a|^k sacHiiTe, o^cti^oh ccct^h ifiipeBU butn bi^ moba- 
CTH|^H riiaroiii6M«Mb racTpfA u noNiease ckBpkaiNce b^iiiii sa^kAHNA h 

OTbrHA N l|A^NI|V OTk ROSATH) N EMCTb CAUb OrCT^ONTCIb BbCCUV IfA^k- 
CTBIIO; nOYbT« 60 ero R«TH ero l|A|^b. Ho CHTC me BOHHbCTBOBA UHIIANAb 
HA AFAl^tnU; lOHb CU n ei|l6. H RpHHIbAb OBbCTVIIN f^A^b ArA|^6NbCBUy 
rAArOBKUlH CAMOCAAb BA(H)3b G^f^AO-A ; €OVI||Th 9B6 H3MAHAfTt BI fpAA« 
TOUb 3ATB0(^NH6 ^E^pH r(^AAB. CIA BHA«BH€ fHUAKIBft fAI^f^b^MeCC. N 
HAY€W€ ;K0AHTH CAUO TAMO ; f O^BO f^Mln CbTBO^HHe ArAf^en« :{ATB0|^«Ny 

BI ri^AA«; nBo o^BOMne ce^ h abT€ BbMBi^AnK ttTbBfbi^OHe fjaepn rpsif^cuU, 

N3MA0H6 Cl CHAOIO B€AY6I0, NAnAJJ^OBie HA flUUAlAHU, |^ACT0Y6Hl6 CO^ipe^ 
H HH 6AHHb tilTb HUK H6B%:;M0SR6 ClOlkOTHBHT €€ HMb^ Hb HAVeUie Bft- 
»ATH, H ArAf^OH« R0CTHa^Arai|l6 Cy]C, OB«^ OfBUBATC«, OB«;c Hse mHK%n 

Bik€7cy|iAAXB. Tor^A H uahh;c6h nouArAH>i|ie ArA|»%HOu MHory6 caabhu 

BbCJCMTHUe, H CAUOrO l|A|^A BbUAA« yOT«](V BbCKUTHTH^ Al|ie HO OfrO- 
H«a(HVAb By HA Bpbl^tMb BOHU; BlCA »6 HMftHiA BlC^UTHHie ArAf^eHl, 
Bi;6HI€ BO H l|A|^bCBy CICVAH BbC«. H CCUV ByBbHI«, Bbl^BflATH UH^AHAb 
Bb BOHb€TAHTHHb rf^A^b. H nABy BlTO^Oe O^B^A^Bb, MRO AFA^eH« RA«- 
HOfraTb €T|kAHy ^yMCKy€, R0ABHSK6C0 Cl B«l|lbHi€W CHAOHI ; OHHHiC HH«Ub 
RHTftUb Rf^t^BAflHTb H HOB^AMUIC nAKy ^yMAIAH1l H ?COTt;CV H CAUOrO l|A^A 
BICKHTHTH, Aipe H6 ROHOFAb By OMB MAryCT|kb MHXAHAb ; ArApCR« SBC 

Biccrj^A HC np«CTAA]CB norovBAKiH>i|ic cT|^AHy pyucRye. H rocaa i|A|^b 
OYHqA CBOcro rct^ohv ci chaoh> uHorora cbn^OTHBHTH c€ HMb; oHbase 

O^BOACe BO^HTbCe Cl HHMb H OYB«A€Bb; lABO HtBTO URH;Kb SBHBMb Bb 
;CAbUH pABb BOSBfH H VAOBtBb R|^AB«A>»Hb H H|IOBHXbl|b CH, R(^HHIbAb Kb HICMV 

BbRfiocH ero : Aipe nojj^OBHO uh« iccTb, peve^ BO|^HTbce ci ArA|^CHy ? mhhk 
»€ i^cve Bb neT|iOH«: ciibo^h Bf^ARb h noBtA*TH KOipcRin. aI^i^^^bv skc 

BCTf OHA CAOBCCH MHH^A OHOrO ; ClTBO|^H B^AHb Cl ArA|^eHy, H nOB^A" 
di;«, H RAAOUie ArAf^en« BbCn H HAVCAbHHKb HX AU€|^b ; CRHb SBC AUC^OBb 
H6n|IHAVYHC€ TOFAA HA BflAHH IdHOH, HO RAHROBAHie CTfkAHU pyUCRy6, H 
O^B^A^BIt« MNO ROB«aSACHb ByCTb OTblfb CrO, HAVCTb E«SBATH, H CHI6 
CerO B«»CI|IA, H R|^HB«A0HI6 BI BOCBOA« RCTI^ORt. H R^bBfC BUTIA B^AHb, 
Bin|kOCH AU6|^b O MtCT« OHOUb, BAKO HA|IHY6TbCC^ HACSRC Bf^AHb CbTBO^H 
C€ ? H OB'KI|IABbHI€ nA«HbHHI|H (ktHIC : AAKAOHb HA^HY6TbC6y H TO^, HACHSC 
leCTb RAAAHIfC TB06, RbTOCAHbTA RApHYeTbC6 — (ICKV HSC ClW rlfklOV HA- 
|^HYWTb. CAyHIABb »€ HMCHA CTa HAYeAbHRKb ArA^6HbCKy AUe|»b^ BAb^BOBA 
O CH]C R ^€Y€: RU6HA CfA HA nOryB«Ab HAUb CBTb, H HOMOHVCTCe H 
^«KA cTa ry|^TA, AA B^CTC, iako tOBbCTBRHTH H TCOTCTb Cin^OTHBHHI|H. 
Cnife BAbJCBOBA AU6|lb H CHq6 Hf^RCTb. H ReT|»OHA ROBftAHBb AFA^CRt 
K(^ACH« H Bl3Bf^ATHBbC6 BI KOHbCTARbTHHb r|»AAb, R H^fCRIC CCFO Cl |IA- 
AOCTIM) BCAfKOH) R ROCTABRHIC A^^^ftCTRKA, Of M|»€T BO MArHCT^b MAHOHAb IZ SBB.-SLOV. PBIBVODA J. ZONABB. 137 

ll»6 H ;(OM«CTHKk KUKIi. MaAS Rp«UeNB nf^lMIbAkUIV OYMptTb H n6T(kOM 

(DcTA me KAf^kj^A cAUk H (^aaoBAiue C6 h o^ct^oaiuc nm«h!a iia^lckaa bi^ca 

BI BOAH CBOeH; IfApb BO UN^CAHAk NH MAAA (^AftllHe O €«Mb N B«I|I6;C 

i|ApbCKy;c : nf^tA^CTb bo cee« BbCMA nr^AUb h o^^hctanTio ; 6AHHOio o^bo 

filBAbKU Ce BI Hrf^ATtAbHAA »A'^^AHIA, rAArOAlGMA KApVJCU, K\ U«GTO 
IfApbCKMH]« 0/^«AMUHX; H M6 TbVTlO CAMb TB0pAH6 Bei^bVHHblAA «»HA, Hb 
N KHeSU CbBtTHTe ll»A€UI€ HA €€ ; OBAbKU C6 N OHb Bb OA^AHIC TRArOAKMOG 
BltNCTA, CAOBOIIOAOKbHHKb »6 Bb I^lAtNOe (O^VACC H ApV^*' GAABbHTH 

MsasTe h^ovaa; n ce^oiue veo na ka(^ax om^ h AsTe n^lHA^ h^otono- 

l^Uj H npHN6Ce HNCAllIe HARNCANO : AA BtCTe^ H|k!NAt BONCKA C^AlfHHCKA 
Bb MAAArONfH N HAISHHlOTb ; H npOTOHOTApTC VBO CVa FAArOAAlUe GN|»bBTlO 
B€AHKOIO; IfApb »6 BI MtCTO 6SK6 ?C0Tftlll6 UpTCTH €l€, ^AI^rHlBACC NA 

npotoNopfA H rAAroAA 6uv: Bik cl'e ah Bp^ue npNNibAb ecH noNtA^TH 

MH« Cfe? H6 BH^HUIH AH, KOAHKb HO^BHrb HM-BM H HSSRAO^Ce ClBpbHHTH Cb 

nojj^BHrb no boah cbogh; tu sne, oikaahTh venoBive, npHNibAb €CH h rAA- 

rOAKHIH MH^ IAKO CpA^HHH nA«H»N)Tb. CIN) MO^JI^pOCTb HUlAHie AHBIH i|Apb 

OHb (0 B«i|ie;c i|Apb€Ky;(. H cnkobv coyi|ib i|ApoY, TBopAHie BApbAA; ense 

^OT'KAUie; n0CA«SKA6SRe H KKCApb EUCTb, HI|ieHI6 BpUUe nOAOBbHO l|Apb- 
CTBOHATH. BUB SR€ HKCA^b H6 nOTbl|IA Ce ClTBOpHTH BAAFO HHVeCONSe, 

Tbvlio TBOpenie o^venlA caob6Chaa h npnuvApocTu ; B'b Tue bo ai^hTh np«- 

CTAAA B« np'KMSAp^CTb BbCAKA H H€ ldBp«TAni€C6 VCAOB^Kb B«A* HHVeCOKC 
KHHHSHO, HeB^A^HfA pA^H CO^IflH^C l|A|IH TOr^A; BA^b^A »€ KKCAp HCKVNH 
0YYHT€AI6 H nO€TABH CUHJC OYYHTH BIČ«)« OpUUHAPOCTH. Bft »€ OpbBiH 
BYHT€Ab AfOHb np«MOYApfH, HSK6 Bb:;Bftl|l6Hb 6« BbCOfAOf np«UOYApOCT!W 
CBOeM), :^HA€Mbaie Et H qApV •»6<D^HA8 BHHOM CHKOBOIO : HUftNIO HHOrU 
OfVeHHKH, H npHAHVH C€ H BlC^blTHHie eAHHOM> €pAI|HHbl OptUVApA BCAbUH, 
B^A^IflA H l^eMANUtpTA ; npHAVVHCe 6MV H Bia^CTl ero eAHHb CpAI|HHHNb 
NA Y€CTb CeB«; B^A^Hie »6 H HAY€AbHHKb CpAI|HHb€NyH MAAO RptUO^- 
ApOCTM H Cb npHA«SRAHT6Ub CAUUlAUie; npN;COiRAnie H CpAI|HHHHb OHb Ch 
HAftHHHKOUb OHtMb. H CAUHA HAVHbHHKb OHb, KAKO 0YY6Tb OYYH- 
leAle €pAI|HH€Khl, H BHA«, KAKO HAYpbTAIOTb I^CMAKMIlpTA CHrVBA H Y6TB0- 
porVBHAA, H p6Y6 rOCHOAHHS CB06UV CpAlfHHHHH .' nOB€AH MH, A^ HpHHIbAb 
A3b BbnpOHIV OYYHT€Aie CpAI|HH€Kye, KAKO OYYeTb KY€HIa CBOA? H RO- 
BeAt 6MV BinpAUlATH, 6»e ;KOI|ieTb ; H npHUlbAb p6Ye Kb HHMb: XOI|IV AA 
nOBtCT€ MH« H3B«€TH« CVA, lANie OYYHT€ ; 0Y-YHT6ATe »€ CpAI|HHbCI|TH HC- 
Blk^MOrOHie N3B«CTHTN, IASR6 TAArOAMTb H HeA00YM1lBAXV ; TOrAA HAY€Ab- 
HHKb CpAI|HHbCKU npH3BA OAIHHKA OHOfO H FAAfOAA GMV I MOSKCUIH AH 
TU pA3AP«UIHTb H H€ROBtAAYH CfA, IASR6 »T^Tb HAUIH OYYHTeAU? H p€Y6 : 
MOrv; OHb»€ rAArOAA 6MH: €KA»H HAMb cIa; H HAY6Tb nA«HHKb ^Hb, 
CKAI^A n H3B«CTH OBpA3U S^eMAlCMtplA BbCA ROpCAV , H CAUHIABbni€, KB«- 
STARIMB KNJ. XrV. 9a 138 VLADIMIR KAČANOVSKU, 

A^MC, KIKO Cle KCTk HCTHNa, H OOAkl^eBA^V C6 IdTk CerO CpAI|HIIN H ^H- 

BHMCce |^a:(VMii ero, h BinpocHiuc riiiiroAioi|i6 : unozu an takoku cvTb kk 

KOICTAIITNIIA Tf^A^A Of VlITCAle ? nA^NHKb »€ 0B«I|1ABK f^6Kk : MH03U CO^Tli 
H BOAkUH O U6II«; KCTh »€ »ANHk HA^b NHMli lipikBOfVHTeAb, ll€nOB«- 
]fiJliU^ BI ai^tMBApOCTH. CaUHABL X€ cH HAY6AbNHKIi ArA^CMCKU, Bl^aSJI^eS« 
BHA^TU C€rO H CAUHATbl. nO€A«»AeSR€ HAHNCA HNCANfO H A^CTb N AA^OBAHTA 
MHOrA H AHBCTH HAftNNKA ONOfO UOHTN Kb n|^«HVA|^OHV 0YYHT6AI0 «>IIOMV, 
CAA BAKO nOH« UHCAHleUb H3BtCTHTb C6UB BHNU D^ftMBAf^V^ N«K!e; RtOB 

aB6 n(^«uHAfTH 116 CM« n^TeTy nucANle ono NNonHtueNNVbCBOe, Nb n|iN- 
Noce V fficth cle cHOBonoAoasHHKB, H nituHNA ONoro ni^HBUA^ N np«A~ 

CTABHBb, N:;B«CTII BHNB BbCB N OTOAH HO^NAHb BUCTb A«OHb n|^«MH/^|^!N 
B l|A|^A ^^eof NRA, H OfCTpON CO OfVHTb BbC«;Cb RO HOBeAlNTlO qA|^eBV, 
« Af^JCle^eA Bb COAOfH« ri^AA« nOCTABHiUe. OvMpbHB »e ^eid^HSB, NHI^AO- 

sBHve Bbce Afb;cle|^ee e^eTNBu co^ifie, Hase Bft]CB ci HHMb, NHi^AOKNue 

N C6Wj ABO NKOIIOSO(^bqA CHI|IA ; HOCAtSKA^ OBptTb CCrO BAf b^A, N BAKU 
CbTBOfM BVHTeAB NA^b OYYHTeANMb(f) CBOHMbl BbCCMH N BlCBO(^t BABU 
OfUROSB Ce B^ftUBA^ttCTb B CAOBO pACBpOCTpABNCC, B I^ABOBU rpAACI|lN 
ttBBOBBflie ce ; B TblflABfe BBO BA^ AHNO Bb 0YY6ByNX B BI ;CBAO»eCTBOX 

AOB^o B BSAroapfeTBO Bs. Ai^vrAA ase j^%m ero bckaiovbma b Be;;cT»AMAA- 

OfM^BBIV ase BAT|lTA|^b;CB Me^OAflO BUCTb BAU«CTBBKb BUH BrBATfC, BlBOfBb 
BBBI^O^A l|A^Ay CBBb AI^V^P^ ^^O , BSKC ClTBOpBSA B« Cl IfA^CMb UB- 
XABAOMb, BApeveBBMb I^ABrABtB; CeUB SRC BAMtCTBBKl RUCTb A|IU«Ble 
AbBb, BSBe BfBATfA CbTBOflB CKOBbl|A, B IdTOAB BMCTb MBB^C OfAl^HVAC T6SO 

CBoe Bi!(APbasAB!eMi ; cero o^bo BrBATlTA boctabb RAT|^fApb;vA srcba ♦eo- 

^BAOBA <»ei»AO|kA ; BApbp S6 BBa;A02BB cero B6R0BBBA ; nOTOUb ase OCTABN 
aB6BB CBOIO CVI|l«IO B BOOTl CBb;CB CBOIO, B a;ABK OIBABVB CerO BATffApXb 
BrBATle, ABO Bea^ABOBBKA B Bb3b6pABB CMB BC BbBBTB Bb IffkbBOBb, CCrO 

I^AAB OrBA cero b uaoro ocN^bBu cero ; BOCAt^ease saibo^b cero bsbba 

BI r^B«, B BOTOMb BI^Bft^^ Bl^b rpOEA B SATOVB CrO Bb UBTBABB!W, B 
BB TbVTlO cero CBCTArO BATpTAflbTCA BrBATlA UBYB BAf^bftA Cb, Bb B A^VrlC 
A|^Xlepei6, eABI|B IdBABVA^V CCrO. Bi TO BpftUe flOCAAAb B« B RABA (^UMCBU 
BOilbBiee AMIAB ClUOTpBTb U1KCTA OBA B B^OrBATU BBOBOBOpbl|«, B BbC^OTO 
CUK BA^bj^ B|k«AOaKBTl BA e|»eCb CBOW : ClBflA CM;C bi l|pbBBy CBCTU^C 
ABOCTOAb, B BpBBHAOBie CBCTOrO BrBATfA & I^ATOTCBIA B TOf Bb l|pbKBH 
CBeTUX AROCTOAb BBI^AOBiB BA^b^A BrBATlA. 

H cIa OfBO CBi|e BUBie, pmfi^h ase ba^biiacmu f^vcB, khuab« cofipB, 

aiBB«?(V BI eB^B«, B BAVCBie HA«BOBATN CTf^ABV ^UUCKVIO, BOYYAWI|ie 
ce BplBTB BI NOBbCTABbTBBA rpA^A, Bb BC BCBAbBBBie BOAM> CBOW, 
BlSBpABB BO CBMb BVBIBICe, HpOUUfllAieBle ; BAVC asC B^BABVB CC rBICBb 
BOailB ClBMb TOrAA B BlI^BpATBBICCe Tbl|ieTBlB ArA^AB«, BaSO E«XV Bb IZ SRB.-BLOV. PRIBVODA J. ZONABB. 139 

OCTpOR-K KfkHTCKOMli n2l'ftH0Ba,\H H IdNU. TOf^A TfftVCH H ^HAMeNTA BV ■!€ ; 
B«qiklUH 60 Tf^OYCb H CT^AIUNUH BUCTk NA Bb:^lieC6Hl6 rOCflO^A NABierO HVCSCA 
XPHCTA ; H cTa a^NAUeilTA GT^AMHAA 3p€ MH^AHAh, NCnpNCTAAUe CO^CTHAA 0!f- 
PHCTANTA TBO|^<fi ; R«III6 SR6 OVCTflOeHbNOe KONhCKOe (»HCTAHTe BnH3k CB€TArO 
MAMANhTA: tOf Jlfl nOR6A« H SCTABNOie a;HAM€HTA OBUVIA, 6»6 BtJCH 
npiiBU]IC l|Ap6N O^CTpoeNAA; p H6 npNX0A6Tb HN0RAtM6llbHHI|H Bblie3AIIV 

II norvBAMioTb cuHx; cero o^bo ^a^n bmhoio cbs^ASV^ ^^K^ BucoRb Rb 

♦ApbC€ rKArOAieuVn AVAb; H CRipH T0Y Rb HKIIb RbSBpAHKI^V HA;coAeqiHUb 
pATNNROUb, TBOpAjCR BO S^NAM6llIV ANMb NA TCAbUV R|kri6N€l|«Mb, A|»V3^H »6 HARU 
TRO|^AXH J^p^TU JS^HlMh NA erUA«, N HNb NA RN|»H3t, llOCA«ANH »€ ^HUh 
TROpAA^V NA JCMkUTS CR6TArO A^^CNlfA. N ^peifB CIA I^NAU^NIA SRNBVI|ieN Rb 
CT^ANA^ 3ATBApAAXH C6 Rb rflA^t^ H Ne n|^f6iiAIAXV 3A0 NHY6C0 aS6 A NNO- 
nAftM6NHRb R|»Arb N & I^NAM^NfA, H^Se TROflAA^V NA ^AbMV CReTAfO ARb^ECN- 
TIa; (^A3VMtRA;C» l|Ap!€, N ^^ANie AA N€ Rb3BpANIAI0Tb MN^AHAV CVA I^NA- 
UeNfA & HrpANfA, nOR6At H OVCTARHNie CN)«, H Al|ie H RbCUA RH^RMb RbCb 
MH|^b norUBAIOI|ib. N Ne TbVlH) Be3bYHNfA CTA TBOpAHie UH^AHAb^ Nb H 
pRrAIOece npbBHMb l|ApeMb, I^ANK NCAIOBAIA^R NHipeiV, Nb Bb3NAHIA;CV €6 
l|A|»bCTROM CBOHMb ; eAHNOW RSe CAMb BVHCTBOUb CROHMb jVOT« URHTb €€ 

cu«peNb. C|k«Te flceNR rpit/^HipRm & eanic Bb aomb cboh n cict/^e c nonia 
N noNAe neuib cb Niem, b«;c9 sRe h RAeRp«TN ci^ NNU'b^ AOHA« asc A® 

AOMA RSeNU 0N06 RtHIb*, H ce^b €b NI6M> CN^A« N»e OBpftTB, N OTO^j^O^ 
OTN(Ae) Bb HOAATH H^HIb. H TBO|»« CfA Bei^bVNNfA, Bb UlCTtt €«€ KO- 

TKHie ofci^AMHTece, BiuvNiANie cTe BeAlm vbCTb n ^OBAiccTBTe N«ROe; 

RpOVH NSe BbCH BC^MNA HMtIKR CerO H NeNABN^tJCR, B«l|lbNiee «€ NCNA- 
BN^eiCV CerO I0NUNX p^^n H NeRAlOVHMMHJV, N»e ^pANMNie Bb A0H8 CBOeMb^ 
N nOABN^AAJCR CerO NA BbCe :^A0, H NA NffkANfA BCl^VHNNAA, TNO^eifie CeBt, 

UNO A|^b}cYe|^efe, Hrf^Aioipece BORsecTbBNom CAVsRbBOio n CARSReqi6, mro 

CReTHieAK, A'KANie BO CHMb l|Apb; MNUMb H NenOTf^^BNMMb, VADie I^AATC 

cb MNoroqeNbNHMb RAueNTeub, oinh ase «ii|bTb h cNNAHb cMiNiAioi|ie n 

BlANBAlOipe n|»HYei|IABAXB Al^VrU CBOe. H Al|l6 HAYN«Mb BlkCA NO pej^Z 

NcnoB«AATu. ease tbo^a^r n>nu idNu, ck i|A|»eMb npN<dBbi|iABAioi|ie ce, 

XOI|i€Mb MNOrO BA«A0CA0BfA NARHOATN. Nb ^A HOB«Mb Cil ClM(^bTH BApA""^ 
H O MHJCAHAOB«; Nb HpbB«e BldBSCTHMb a»qApH MANKAORbCIfllUb 
BACHATh, NANOBU B« HCRpbRA N RANO H^NGRON CG MH^CAHAV. Cb RACNATC 
B« O MARiCAONfe, pOAHTeAKH N€GAABNy;K CMNb. HSbUibAUiK »€ NAVGAbNNRV 
BAbrApCROMB RpOMH H RA«NNBbHIV »APHR^ BlC^blTNBbUe N pO- 
AHTeAfe BACNAleBU RA^NKNU H RpRB«AOHie Bb BAbFApH; BtUe »€ TOr^A 
BACHAfe MAAAeNbqb H eipe CfCA; O^UpbHIS »se RpOM», BUCTb NAVeAbNNRb 
ApVrb BAbrApbCRU, NMSe ClTROpH MHOrU BpANU Cb pUMAlANU, N ROBKSR- 
AAA;VK Cero pUUAlINt ; H HONBSRAeNb BUBb ClTBOpH MHpb C% NHMM, N Bik 140 VLADIMIB KAČAKOVSKIJ, 

TOUb MH|^« OC«4iii;(f C6 IkSB^ATHTN HRIHIIKU BKCC BAbra|kbCKy€. II Clll|€ 
BHTaiOI|IV €€ BACNAfe Bb BilbrA^CBfC CT^AH«, H MNOrAA 3HAU6NTa iABftlAXV 
€€ NA IIKUb, nOKA3AIDqie C6rO lA l|AflbCTBO, NBO H^bBOC 3HAUeilIe BUCTb, 

cr^A B« OT|^OYb bachaTc, nflNAome fOANTeATe ero ha srctbb sbcth, ro- 
cei|i6ii c€ro: n obu TbqiA;cB ce seTU bnbv, »t^ovc me bacnaTc cn«He 

■A €AbBI|N; H ai^HHbAb Of^Ab npOCTftTb N^RS« CBOH HA^b RIIMb, Cl- 
TBOfH C€ HeUV OICtHMe O CAbHlfA ; UATH »6 6rO BNAItBbUH O^AA HA^b 
0T^0YeT6Ub, BiaVRN TAACOMb H n|^NT6Ye OrHATN 0|kbAA, MGTAC KAUCNfeMb 
HAHb, N OrNABHIN CerO fi^HAC SKCTM ; N Bl^Rier^A RAVeTl as6Ty^ ABfe a(^!NA6 
OfBb BbTO^Hi|«IO N OKpNAH OT^0Y6, R RAKU UATH erO f ASrHKBABbRIH €6 
rOHARIC »l^bAA; OfbAV SBe H|»H^!OA«l|IB UHOrOK^AT, VB^A^ UATH €rO, IAKO 
:(HAUCHl6 leCTb AOB0O. BlCRHT^Bb »6 €€ BACHAle, BUBb HIROUIA, OTbl|b O^RO 
ero VUfBTb, H OCTA BACHAie CHj^b Cl MATepfW CBOeiO HHIflOH) N BlAO" 
BHI|«M>; H BNA^Bb BACHAie, UKO HC HUATb OKV^V HHTATHCe H OVMHCAM 
CHIfe : OCTABH UATCI^b CBOW H RpTR^t BI NOHbCTAHTHHb r|IAAb» BUCTb HACMb- 
HHRb KOMV AIOEO H ;C|^ANHTRC€ ; AOCn«Xe Bb BOHCTAHbTHHb rpA^l BeYe|lb ; 
H BIkHHAe ABCPUH a;AATHUH, nplHAC BI l||kbKOBb CBCTOrO AY<ii>MHAIA. TOFAA 
ase l|(^bMOBb CBCTOrO AV<>>UHAIA HC bik UOHACTHpb, IAKO SBC 
H H H n KCTb. H Ataše TOf n|»«A>' AB€|^>»UH i|pbKOBHHMH CRATII. B'b TH »€ 
H0l|lb Hf^TRAe CBCTM ATOHHAVA Bb CH«, H lABH CC KAAHAOB<b»HrATeAW pCTC : 
YTO CRHHIN? BICTARH R BliB^A" ^^P^ BlNHTpb! H BI^CTABb KAAHAOSKe»bl|b, 
OB|»tTB BACHAfA AftRSeiflA H CRlipA HA TOAt I^eUAH, H BlMtHH CC CUV, 
MKO RpRBHAtHTe KCTb ; H HAKU BbTOpHI|«N> HOBCAft CM« CBCTM. H3bUlbAb 

KAARAOBbSKHHSbi|b, HeoBp«Te HHoro HHKo(ro) »c, TbYfH> bachaITa CAHRoro. 

H HAKU Bb3B(^Aqib Ce AtXe CHATH , UHIK Rf^HBHAeRTe BHAHTb ; TpeTHqeK) 

»e MBH ce euv cbctu A^ouHATe h rAAroAA Kb Hieuv : HHi|iAro cero, h»€ 

AUSKHTb BlHlk ABepH, CCrO TH rAArOAlO BlBtCTU; Cl BO KCTb i|A|lb ; H 

H3bHieAb T|^eTHi|ew KAAHAOSKRrATtAb H o^BVAH bacMa h upuB^Ac cero 

Bb AOUb CBOH Cb BCAfeilb H AlOBOTbCTfeUb H HARHTABb CCrO ; C1^ »C KA- 

AHAOBbaseasbifb RuvAHie b|iata b^ava, paba c»i|ia krcsa HtKoero, rAAroAKUAA 

♦eO^HAbl|b. Cl O^BO <Oe«I^HAbl|b Rt CbpOAHHKb BA^bA« H M^pV IIHjCAHAV ; 
HApHI|AXV »e cero OreO^HAbllb, ^ARK B« UAAb TftAOMb. H HOB'KAA KAAHAO- 

aeesBbi|b b^atb CBoeus, cahka bra« o bachaIn bi ch« h iioarcc cub 

BlkCnOMUHVTM KRCSH H«KOeUV (0 HIBMb RpTCTH BACHAVA IAKO pABA ; R^ATb 

Hie KAAHAOBbasurATeAieBb BpATb Bt np«AACTb cero rocnoARROv cbocmv o-eo- 

^HAbl|V. H npbBUe BO BCCCAOBACTA OBA BpATA BACHAIH) O RpHABVHBb- 

HiNUbce ČIR« esKe bha«cta o nieub, h npocHuie & Riero ka«tb» a<^ 

CbTBOpHTb CHMb A^Rf^O, CrAA BBA^Tb l|Apb. BHAtBbHie CCrO O-CO^^HAbllb H 
AOBpA H XpABpA, RpICTb CCrO Cb pAAOCTflO; HMVHie BO H BAACH K^ACRIn, 
H UOCTABH cero 4»>eO^HAbi|b CTAptHUlHHB HAAb KORM^H CBOHMU npOCTpA IZ SRB.-SLOV. PBIEVODA J. ZONABB. 141 

TOpk BUTU. B^«MeN» »€ OptlUkAUV; HOHCKA N l|il|»k MH^CAHAk OyCT|kOH- 
T6IIII ^AplAMk, ;CUTpA N H3B|kAIIA ; n|^NXVYH BO Ce Bk TO B^tMC, N HpH- 
B^OII€ l|ApH BONA B6KkMN AOB|kA AApOBkNA *, HM1lll6»6 BHNH 6AHRH 
H6IIAI0YNMH H NeMOSBAUe GKOpO BkC«CTU NHBTO!K€. BnAmBk»€ C€rO, nOBCA« 
^ABS BkCeCTH ero, N MN03U BkC^eOTt^V BkCftCTN H NNKTOSe BkS^UOKO 
BIC«CTH BANk, Nk BkC«?ek HHI^AArAlie Tl^k^OCTllO CB06I0 *, N CBfkBAHUie 

i|A|kk o ceuk H rN«BAmec€, noNiese NeuoasAue HHBToase bic^cth NBNk. 
H rAAroAAue : kabo Nen^iiAvvH ce mn« bonbIn vcTf ONTeAk ni^kB^Aflk ? co^ipv 
»€ 4iieo^HAki|v Tor^A TOY, (»eve Bk ifApv : lecTk o^ uette tabobIn, uboba 
Tf'KBseTi i|A|^kCTB0 TH H Ai|ie BOBeANuiH, n^HBe^B cero ; H ABTe nOBOA« 
i|A|»k N n|»fHAe BACHAVe, h noeuk bohh 3a v^^v h norAA^BBk h ck b^o- 

TOCTTiO CBOTBBk, B^ACH« BkCfftk BABk, ■ nOTOMk BBCTH CeFO nOT«l|^H, 
eAHBO IKOipeTk. H BH^ftBk c!e l|A^k B^^BeceAHce, H nOCTABH bachaIa 
VCTpOHTeAn HAftk BlCtMH BOttkUN CBOHMB ; HOTOMk AACTk OUB H CABk ll|»0- 
TOCT|kATO^OBk. KCTk »0 CABk CkH CBOHCTkBBk 0^ l|A|»A. H BUNiBAO ftkBk 
MHOSBAUiece AlOBOBk l|ApeBA BA BACNATh, H TOAHBO AlOBAMie CerO l|A|kk, 
nBO BAVeTk H BA|^AA I^ABHAHTH CMB. C^HNOIO »C l»B1lAVIOI|IH MATe|IU l|A- 
l^eBU C% CHBOMk CBOHMk, (^CVe n^HSBATH n|»OTOCT|IATOf A HOBeA^BlCMk l|A- 
^CB'KMl. ni^HUkABIS »e BACNAfH) H^OTOCT^ATOf^V N CTABkflI« aiktAl" MHMH, 
BATeTl qA^Ht|A VeCTO Bkl^BpATB NABk. TABiO BkJ^BpAlf^kfllHCe TAAFOAA WL 
CHBB CBOeUB IfApB : MBIO, lABO Ck BACHATa XOI|ieTk ROrf BUTH ^ttftk BAlUk ; 
CAUBIAAA BO CAMk I^BAMCBIA MROrAA 4d C«Mk A •e>e<II^HAA MV»A CBOCrO ; 
l|A|lk me MHKAIlAk B%M«BH, ABO BA«AO€AOBfe CAOBCCA MATCpC CBOCC H HB 
UAAA BeOS^AOBU BACHAfA, Bk B«l|lkUie AlOBAHUie CCrO. H CCMk BApA> 
BI6CA|^k BCAkUH BlI^NeBABH^'B BACHATA H I^AO CkB^ipAUlB BAHk ; TABOK^^ 
H BACHAle BA BICCAjkA. XOT«ipB l|Ap8 BOBBkCTBOBATB BA AFA^CBU COfipe 
Bk B|^BT«, B npfHAe BieCA^k B'k XpAUk CBCTUe BOrOpOAHI|e BkAHBVTpIe 
nOBAOBHTH CC N nOMOANTH CC nOM01|IH CUMk BA R^ABU; H BklHkAk Bk 

ifpkBOBk, BkBe^An« cnAA« ck Biero coa^abTc B|kk;cBTe; hsbc boiuauic; h 
BHA'kBk cfe H i^eve: ce SBAueBfe s^ao; tabosk^^ h Bkcn coyi|ih tov P^V 
c»AN>u€) KIKO :;ao SBAueBlfe lecTk; aoBAuiA)cv »e qA|^A aioaVc Bkcn, no- 
BiesBe Re:(M«pkB» osAACTk AAAk lecTk BiecAf^v tbo|^btn ie»e ;coi|ieTk; h 
cAUBie BkcerAA ifA^k noNomcBlA oba, ho^a* npfe Bk bmik bci^vubh, h 

O^BtA^, HBO BCBAIOVHIIAA TBO|^HT BICCAf^k, BAVCTk HCnfABAHTH N HCT«- 

^ATN cero. CfA 3pe BApkAA, BeTpkntuie, Bk rB^BAme ce. bonbctboba sbc 

l|Apk BA AfApeBU, UBOiSe pl^OMk, B« H BKCApk CL BBMk B BAVCBie BkCN 
Ch BACBATCMk VeCTle BAeBtTB nOABB3ATB BABk, N O^CTpOBUIC 0^ IfA^A 
BBUT BieCApA ; Bk nOHKBSe BieCApk CBAkBk B« BCAkUH H O^ROMUiece I^AO- 
CkBtTBH^H; CABBOIO BSC pABO ll3kBlkABIV BICCAp« Cl CBtTAOCTflO BCATeiO 
H CL pABU MflOrUMB^ llp'lBA'K Bk qApOY H CCA« RAN3k ; BACNAIC BiC CTABk 142 VLAĐnaB kačanovsku, 

:;aAN cero n n|»ocTf«Kk ^o^Kf €ioio, nf«ipAue KKcafv; Kme^anns »6 

ttBfai|llhC6 KieCAl^li KkCH«Tli^ HOCilOUk NtRNMk KH^t SAGNAfA n^«l|IAIOI|l6 
€MV (^OfKOlO, N OfBtACKk S^ANUli CIK«T€ KA^^A HA^ HA HOSt IfAfkB HHI|lk 
OBf «CTII MHAOCTk ; :;AOCkRftTIIHI|H SR6 N»€ KAeAlI C6 SH^V Bk e^NHO, N€CMtAXB 

Ncni^kBA a^ABAATH c6ro, Nk n^kB«e BACHAle MAKKAOHk o^Aaf^n cero Hoseuk 

H nOTOHk N Hf^OVN CRI|6 HA HOrV l|A|ieBV A«SK€I|IV |»A:^pOBHUi6 CCfO HA 
OfAU H CHI|€ GK0HYA6e BA|»kAA. IfA^k aE€ 4d C«Mk II6H0HA« BI KpNTk NA 
ArAfCNU, Bk Bk;B|^AI|lk €6 E% NONCTAHTHNk r^A^k, GM^ftiSe BACNAIA CCrO 
C% ijklf^plnš ttBKV|IOBB; HMtKk BO B« CTlO npkB«6 IAKO ;K0TNHNI|B qA|lk 
HNKAHAk; H BlHKrAA OSeNU BAGHAIA, ABT6 B«NkTA GCrO l|Ap6Mk CAMk 

CBonuA pHNAMA. BpiMeBV SB€ np«iukAku», CkTBopH bacnaIg CNNA Ck Ji^h^fe- 

pNIO NNRVpOBOlO eBkj^OKV€IO N NA^eve C6rO A«fi)NkTA ; rAArOAA^V SRG APS3U, 
MRO Cl AGttRkTk A MH)(AHAA B«, IIBO er^A BKNkVA eBk^ORVIO Gk BAGH- 
Afeilk, R€llpAa^A"A B* A MN]VAHAA. MHJCAHAk 9R6 OHNBAGCG B1iC«r/(A, H 
nrpAG B€3kYHNkH«, BUGTk B€3»MkRk BICMA & oTANkGTKA H CUHUk 663B- 
Mfeilk nOABHSR€ BACHATA ha CGBG. H O^BUeHk BUGTk BHHOm GHKOBOM. H3k- 
HlkAkHIV IfApB HA OfpHGTAHle HO OBU YAIO K\ TtCHOTt BAN3k GRCTAfO U A X M U, 

N HrpAe nOBftA" BCAkuosRe gbog; hotomb ce^« bgvgpath. ckjs^me h (ck) 

RtBHOn CR06IO HA TpAnt3B, H«RTO SRG np«ACT06 TV HA|kNI|A6Uy RAGH- 
AfKVHk, ROpABKieU B« HfkBte RpkMHTGAk, H I^AHIB BK R^ACRk BGAkMH, 

HpHCBOH cero i|Apk Bk f^ouB CBOCUk ; H np'KACTOAne TorAA i|ApH hh;cahhv 
HA Rcvepu. H AHB^nv^ce ifApR ^BAA« cro nptA^ RkCeUH H rAAroAic: 

RpACHAA HrpAAk 6CH Ji^UkCh l|ApB HA RApVCC; H RARO CJIBpAI|IAniCC6 N RARO 
Bl^BpAipAHie nOHIB Ck ^OpGHAUH; l|Ap% »6 RTOM« OnHAkCG B« H O^Uk 
ero ClU9l|ieHk B«, H CAUHIA BACHHHRVHA, RARO )CBAAHTk ero H 3 pA^OCTH 

ckHtTk cAHory CBoe i|ApkCRTe, h pAuie ceuv OBVTHce h i|ApA cero ho* 

CTABAnue ; BACHATRYHk»e rOBte, Bl3BpAI|ICe BlkSnpAHie ha BACHAVA MARI6A0HA 

H HecMtAHie HpfeTH CAHoru OHU ; i|Apk »e uH^AHKk rH«BAHiece m c«kb, h 
BHA« cero BACHHfe rHieRAioi|iA ce, houaabb bachaTrvhs Bii^eTH cAHoru 
ttHM H npVerk ghjc, OBSce. OBpATHBk ce ifApk Rk RACHAH« rHKBAe ce 
peve: B«i|ikHiee aoctoht baghsTrvh« i|Apk buth, neasesH tob«; har ne- 

HMAU A3k OBAACTk Bk A^MV CBOCUk ? A^ HNORSe ClTBOpHK TeB« qApA, 
GlTBOpV N ApvrArO. H CHOBeCH ceUk OCRpkBU ce H O^ROA ce BACHATe, 

H o^MucAU^ j^0Hk;^e»e HenorsBAieHk Bv^erk A mh;cahaa, aa OHk mh^ahsa 
norsBUTk^ n ciBUipAce o c«Mk cik Apvry cbohuh. h harm no obuvam 
BevepA IfApk, onn ce h OBe3BMieBk A bhha HeuoKe ctatn, n\ B^kSkMne 
cero RAtBptTH Mt»AV coBoio, N npHRtcoHie VL ao»hri|h, naše b« bi 

BkH«HlkH1H nOAAT« BAH3k CBCTArO MA^MU, H^eSRe H O^pUCTAHTC B« ; H 

npHHecone cero nocTABRue ha OApk ; nfAHRse cy nocTk ero c%Hk rAkSORk. 

H€)KOAt»e BACHATe A TpkTOrA ClRpBHIH l^ARAORU AO»HHqH OHOC, H HpHHIkAk IZ SBS.-SI^V. PBtavODA J. ZOSASOt. 143 

aoeTk CL COBOIO SnOd^BUTkllHIIU ^nUy cl lIHUlISSe KUtTOIkllk E%y H Hf ■- 
■IkAk Ck HHMN, KIC^COT« KkHHTH BI V^kTOrk, KllftK|lftTN S€ B'L:{S|ftA«lli;K» 
CeuV. H CNI|6 RO(»eipHM C6 M^S^H COBOIO, BUHIC riArOAH N MAkBA N 
O^EBANCe IfA^k H ABle €AHNk f^pWh 6ACHAl€Bk BkUkAk H!;BA«Y€ MkYk 
OY€«RNBTN MH^SNAA; MH;caHllk »6 n|»OCT|kk plS^% CBOH Bk3B|»aNMI€€6, N 
dC«Y€ 0Y6lNI|a ttBk OBK |^BI|« UH;caHXOB«, H HaUA« BkHk Bk A^VI'OUk 
CBOHM. MN^ANAk »€ NĆBlI^MOase B«»ATH, ttU|kAY6Nk BO B« nfANkCTBOMk 
N HAA« Nlll|k nAAYeC6; H BIkinkAk €ANNk AfVrk & BACNAICBV, OB|^ftT€ 
UH^CAHAA N €l|l€ XNBA, H BkNI^N MkYk Bk njkkCH OrO, H HpOHA« Bk A^B- 
rVIO CT^ANIk N HI^AfA O^TfOBA 6r0. H UHJKAHAk 0Y60 l|A|lk CNI|e €BOIIkYACe 
B63BMH€Mk CBONUk. KaCNATc SR6 MAKftAOBk HfVHAt Bk HOAATOf, B<kllkAk 
»€ BACHAl« Bk nOAATB, HOCAA BANNOrO KAftB|l«TA nOrf^'KBCTN UM^CAHAA. N 
n^HUkAk 4»B^«Tk OBAAHHArO ttHOrO UHJCANAA AtSB€f A Bk N^kBU, HOK^N- 
B€NA BOHkCNUMk BOK|»OBkl|tMk, N H^HNtCk ROrf^tB« C€rO Bik UOHACTN^U 
CO^II^lHMk Bk ;C|kH€OnOAU. l|A|^kCTBOBA UVKANAk BkBBBft Ck IIAT€^llO CBO6I0 
♦€i»AO|^V, AftTk A> M ^^^ A^Tk Al. BACNAl€ BBO UAUKA^«" C^CTABNC« 
l|A^k CkB^kUIBHk, n npOCAABNUie €erO BkCH ; N AB^ki;« CM|I0BHI|^A l|A^kCKBA 
BkCA ■ H€ttB|k'BT6 Bk HklJK HHO ■HYTOSBe, TkYflO BICBAHNA^M l^AATA «r. 
ClkTBO^H ase CkB«Tk OBiplH, AA HA^SBB i»B|»ftl|l6Tk YTO A IfA^kCBVK NMftNU, 
AA Bk:;UMAiOTl Cle, H OfTB^kAH C€ CkBIKTk Ck. NAft»e OB|kftTAAKV l|A|^kCNAA 
NUHNfA Bl3yUAXV cYA; N CHI|6 ClBpAUeC€ Bik CKpOBHI|i€ T. BieNAN«A|^H, 
H»6 pACTOYHAk Bt UHjVAHAk B63BUB1t. UpAl^HHKB »C a^HCnftBkUV, II^I«A* 
Ck IfA^k BACHAI^ Bik B6ANKBI0 l|(^kKOBk N BkCX0T1k H|»HYeCTHTH C6 ; QA- 
T^IA|»;CA »6 ^OTIc B%3B^AHy CCMB pCBk : 0YBfMI|A 6CH ; CITBO^H ClBO^k 
HA ^OTIA; BHMV SR€ IDBp'KTl |l6Nk: NeH^ABeAN« H3krNAXk €CH HrHATlA Ch 
npftCTOAA Cl BA^kAOlO KICCA^OMk, N NHCTk Bk l^ABOII« A^ TU HA Hf«- 
CTOA« nAT|lVA|»UlkCI|«Mk C«AHHIH; CCUV HBB H 6I|I6 »HBV COfl|IH. H RABU 
HrHATfe BACHAie nOCTABH HA n|^«CTOAk. BliCMO^t SRO TOFAA HOABHrOCTA 
Ce AKA ^AOClB'kTHHBA HA l|ApA BACHAIa : r€4»|»r!€ HCHUBATIB; H H€B- 
TAHUe ce, Hk OYB«A€BU>€ I^KU CkBlTk CMHJK, H €UkHI€ 0EkC1lK0Ui€ CH]Kk. 
KaCHATC SRB, B'kRkYA. r. CHHH CBOC l|A^B, H|bkBft€ ROHkCTAHTHHA H 
AkBA H HO CU.V AftC^EARkAI^B; Y6TB|^kTArOHiB CHRA CBOCrO, rAArOBISlIBrO 
CTIk^ARk, BIC;K0T« ClTBOfRTR HAT^TaI^JKA^ Rk J^AHIC Bft »Hk BBAkMH, RB- 
C^kTBO^H CTB) Hk OfCTI^OH CBFO BAR^HRA Vk CBBTOR CO^IH HUft KB BACHATB 
A. A^V^pl^f 0YCT|k0H CklHX aSRTH Bk UORACTH|kH CBBTTB B^RMIC; HHBB B« 
l|A^HYHHk. BORHCTBOBA RSB HA A^ABAHH« B^HTCKI«, R nOBlHBABRk BkIBk 
TAMO BACHAie, H MH03U A (^UUCKIC BORCBU RAAOHie, H CAMk qA^k Bl- 
UAA« ;KOTKUie BkC;cyi|ieRk but, Aipe RCROMOrAk BV CCMH ^eO^RAAKTk, 
rAArOAieUM ABACTABkHk. Bli;B^AI|ISBece Bik KOHCTARTRHk r^AAk. ROCAA I^eTA 

CBoero RA AfA^enu curu, icf^HCTo^opA. Hi^HHikAk ase ki^hcto^o^i rob«ah 144 VLADIHIB KAČANOVSKIJ, 

2irap€iiy h cm^i^h rpk^nHio h]c. bohmctbor2i »6 nAKy qApik na ArA|»eNy, 

nillMBlOIlie KICTOVHSIO CT^ANV ; H Me TkVHIO NA ArA|»6liy BOHBCTBOKA, Nk 
N HA UANHX€N, NMbSK€ HAY6AIIHKIk B« rAArOAKMy ;C|kHC0X6plk; HfklfCTb OYBO 

r^AAH UNory6 h nK'kiiy; Bie^OT^Ke npUjH n Tex|»HKvio, boaiiUih t^aa^ 

UAHH;C6NCKy ; pA3BM«Bh»e^ IAKO »6CT0K0 KCTIi npleTH CCfO BlCKOf^«, BlkS^- 
BpATHBbCe ®TOYAOY, N npHBAHXN Ce Kk 6^ ^AT« |l1iq«. BH^tBb cTlO CHAHV 
Cl)COA«l|IB H CMfimrb KOI^ABAIC nf»«nAV CflO, H UNOFO IIAHNA HA'KHNBb 

TAMO H rpAAH nplTeub, h mhi^iio ovcipoeiife ciTBopH ci cbi|ihmh €3yKy 
TAuo ; Apv3y 9R€ boakio CBoeio np^^Auiece i|A|iv^ n npicTi cyx. h cTa 

BbCA ClTBOpb, BbSBpATH C6 BI KONCTANTHNb rpA^b, H Tfkb»bCTBO ^AftOCTH 
ClTBOpH nOCp-BA* rpA^A, nOB^A" f^^A" BIHNA« Bb nOAATH. IIAY6AIIHK »6 

UAHHX6HCKy ?epHco;Kepb HAtNOBAme cTpANy pyucKye; h nocAA i|Apb 

AOUftCTHNA NA ?epHC0X6pA. OpHUlbAbNie SR€ A0M«CTHNb H O^Bt^eBb, UNO 
NtCTb Kp«nbKb lAB« BOpHTbCe Cl HNMb^ CilB'ftTACaSC Y6CTN & UANH^CANb 

no CTpANAK, noB«9RA>uie N ciKpvniANie cy;(. n Otoah me N6cu«Axoif m%- 

NOBATH. N CANKO HAUNA NAtNNHb B« ^pHCOJCCpb HA«ANI6 Cl NNUb Bb 36UAI0 
CBOIO. AOM«CTNK SR6 3AB'kl|IA ^KOC BOCBOAAMA BbCA«A ^KOAHTH ;cpHC0;C6pA, 
N Bl3BpANIATH MANHjCCeMb NCpACTAVATHCC H OA^NOBATN CTpANy pyMCKT6. 
NOl|lN SKC npHCNIBbNIH, NAftONIC pyMAIANy NA B^bJCb B XAbUA. MANHX6ANt 

S6 npHuibAuie h OHy ha^oiuc no^ jVAbMoub n CNtuicce m^sra« coboio 
40By B06B0A1I pyMCKA, rAAroAioi|i€ Apo^rb Kb Apvrouv: Ai^b BOAbOiec 

BONNy NM«IO ; N ByCTb <0 CtMb BpASRAA HOCp^A'^ €H]V ; CAHNbiKe VCAOB^Kl 
€y TOlf H ;KOTft O^KpOTHTH CyjV, FAArOAA : BbCBC BpASKAO^CTC Ce H XBA- 
AHT6C6 ApOV<*>' ApVrV, UNO Kp«ni|H eCT6. Nb C6 BpA3y NAUIH lipNBAHiKNAN 
CBTb ^e UANN^CCAN« N HSBC BOANIITH BVACTl BI BACb, CbAA XOKKU€ BN- 
AtTN. H lABHCC CbBftTb fi,,OBph BbCtMb^ H ASTC ClDIbAblUe CLTBOpHNIC 
BpANb Cl MANHX6ANy H nOB^AHNie Cy;C pHMAIANy, H CAMOrO NAVCAbNHKA 

H^ nocTNrone h of 6yHie xpNCoxepA, h ucnAbNHCC 2;eMAiA iona CMpbTByNjc 
TCAiecb uANN^6HCKy;c MNoryN;c h sRNBt^c ei|ie n cbui^abnic hocaauic nx 

l|ApV, H TAAB« ;cpNCO;C€pOBV Cl HHMH. 

HATplApb^V NiC HrNATlm OfUpbNIV, CB61|l6HbCTBOBABbUiV A«T AN, NAMt- 
CTNHKb NS€ ByCTb 6MB ^OTTC. NIKTO pOMANb O^pKBA SAOCbBlIIIA NA 
l|ApA, N N€ O^TAHCe S^AH CbB«Tb CrO : Nb 6MbNI6 ttCAtHNNie CCrO, APVru 
SK6 ero OCTpAMNie, :;AT0YHai6 HX. NtCN« NS6 RpNCniBUN, BONNCTBOBA 
l|Apb NA CyplM) Cb CHNOMb KONbCTANbTHN<i»Hb N NpVeTb rpAAH lfApCKy6 
MNOry. H nOTOMb CINHA« Bb rKpMANHKim, H tl0r8By BbCA »»€ Bt,V8 
OKpbCTb; H OTOYAOY HSbUbAb, npiHA« Bb rpAAb, rAArOAKMIH AAAHANb N 
OBbCTBRH CCrO; COYI|IIH SK€ BI TpAA« TOMb, NN Bb YTO SK6 BbH'kNIA;KB 

c€ro. qApb me rocaa Nb NNMb pcKb : na Koro NAAteTCCC h nc npHjcoAHTC 

nONAONNTN CC MNl? H€B«CTe AH, »NO NBSKANO HpfeTH jVOI|IB rpAAb Cb? IZ BIlB.-flIiOy. PRUSVODA J. SSONABB. 145 

ABfti|iaKkxe fi CTAptHuiH^e pevk*. aob^« BtMk, mko ne noKeiiiKACTk Eork, 
^A Ty npfHMtuiH r^AAk ck, Nk jft i^oAA TB06ro NtKTO rxaroAiiuy KONk- 
cTANkTHHk ;coi|ieTk npT6TH cero. Tor/^A qApk honas^a chna cBoero koh- 

€TANkTHIIA N ptHei Cl KCTk KONkCTANkTHNk. CTApkl|k »€ OHk ABtl|iaik 

f6Ye, aenoAOBkHk KCTk ck r^AAkCKOMV n^n^ANlio, Nk Al^o^rM tbon pOA- 

NHKk (sic). CAUUABSRe l|A|»k |»A:;rN«BACe tt BAkJCBOBANlN CTA|»I|A ONOrO^ H 
Kfl«nKO NAVe BOpHTH ff^A^k , N60YCn«BAe IINY€C0SK6. n|IHAOYYH»e C6 N 
a^NMA^ H O^AOSAUme BONCR«, H BlCTABk JftTOVAOV AH^IK Bk KONCTABTHNk 

rf^AAk; noBeAtse h H3Eyiii€ havnhku ihnu, aa €J^6ptTUi€ B^tue citbo- 
f€Tk Bca^vNNfe NtKoe; c»i|iTn »e ArApeNik Bk TApce h Bk mnthahnu nc- 

KOAtqie H HAtNOBAJCV CT^AHM fkMMCKU, N AN^P^A B06B0AA d^nf^OTUBAMieC« 
NUk. H nNCA»€ Kk NI6U8 AMH^A p6Bk : NeMOffiGTk nOMOI|iH T6BK HHVeCOase 
CNHk MApVHNk, Aipe NAHAAHS T6B« n^HIMkAk ', B06B0AA »€ ANA^M n|kOYkTe HH- 
CANTe AMHpOBO ;CBKNO€ (ONO, HOMOAHCe ni^tCBaTlN BOrO|kOANI|N H CITBO^II 
NKONV €H NA BHCOTS nOCTABII cTlO, |»eY6 : O BAAAklYHI|e BOrOpOAHIfe, Kh%- 

AAKAik rpkAOMB ceus ^UHp% npoiNBH x»ah, Nxe ;csANTk na t«. h cTa 
peKk ANkAp^H noABN»ece n hoha« ha amn^a, h BpABkce ck NHMk N no- 
B«AN cero ahaP'KH h MNorue ArApeuM NHa;Ao»sN t» h CAUoro amh^a ;akaa ; 

MAAH TkYTlO ArApeNy (DCTANie. IIOCA«A^Xe iilKK6B€TANI€ N€I|H AHAp«A BOC- 
BOAB 0Y l|ApA, TAArOAlOipe, RIKO Bia^MOKNO B« €UV H BkCk TA^Ck n^HOTN, 
Hk NCpAAH 4d CftUk H CerO pAAH N6npl6 C€rO. N BtpOBABk l|Apk NA€B«T9 

cfio, n Bii^CTk A Niero CANk n vl mucto cero ciTBOpN bocboav cth- 
rTotb, ^ank OBti|iA ce CTHnToTk np«6TU TAfkCk H MNorAA no;cBAAN ce 

CkTBOpNTH, Nk BkCVe BUHie ;CBAKU 6rO, NBO NA RpkBOH B^ANU n0B«A**C 
cero : nON6X6 ZA% C&TBOpH BOHCKB CBOM), N OA^IK na NeKAIOYHM« UtCT«) 

NAesBc NenoAOBANie cmv ; h B^A^kne cero ArApcN«, kako A«»HTk^ npNNikAkHio 
BkNei^AnH H noBiANUic cero n uNoro & puusuNk HSBunie. n cIa bbo 
BkCA Bk anatoaTn npHABYHnie ce. Bi i^anaa« ase ;cv»AkHiA, hbo ntaaIa 

CTpANA CHKKATnCKAA Bk Ji^hUH MH^AHSA l|A|IA O^CTpOHCe AAATH A^Nk KApk- 

^kiAONiANOMk ; NBO N Apv3u e3ui|H aaa;cv CNMk ji^^uh^ noNie»e ArApcHm 
TOY, NNse B«;co^ Bk KApkjVkiAOH« H MNorue rpAAN npfenie, noca^a^k^ 

OBCTSnNNie H pAO^Ck rpAAk : pABCeN« »e nOCAANie nOCHAHkNHKV Nk l|ApOV; 

npocKiiie nouoi|ik na KApkjcuAONMNU ; BACHRTe ase nocha na noMOipk pAO^- 

CtNRNOUk p, KOpABk pATNUjV. BBftA^BkNie cYe ArApeN« CO^^Tn OKpkCfk 
pABCeA, ABfe OCTABHNie pABCCH^ H BI AANkrVBApkAfN) AHAOHie H npi6Nie 
rpAAk TAArOAKMU BApk N TOy NMKipe lipNB«9RNI|ie , BkCB AANrVBApAfM) 

npteue ; ovBtA^Bkme src h npOYN e3uqH, iako nouoase i|Apk pAVceANOMk, 
MOANue N ONN, npoctifie noMOipk, ostiiiABUcce butn n 40Ny rpkYkci|lN ; 
N npfeTk ifApk cn;c npomeNlfe, h nobca« CTOMk KopABRieuk ONtuk no- 

HOipN CNMk ; OHGA SKC H Kk pH3t ^pSNIKOMV A" nOMONSCTk H ONk NN^^AO- 

STARDOB KNJ. ZIV. 10 146 VliADDIIB KAČANOVSKU, 

XNTN arnjkiHt. ■ cuikiiovniikuece (kUMAnat ch f^iiroio, roe-kahu^ arApeNV 
n HAveiiiiNKa hx eme ruiiroAKMAro co^KbTiiHk. n|^«BycTk sise ci (^nroio 

CVAkTSNk, B. A«Ta; 6AIIK0 K^CMeHA UptEUCTk CL NHUk, HH MAAA HC NA- 

€uTa€€, h /^HBAimiece j^nrA tt c«Mh, n sAstipA blc^mii, peKb : nsk6 n|»H- 

II6C6T UH TAACk, RKO MACMHAAkC6 KCTk CVATANb, XOI|l» A^pOBATN CCFO 
AA(»0BAHTA MHOrA. 6AHH0I0 SRC BH^I^Bk NtKTO CSATANA CU«IOI|IA €6 H 
H^HHkAb nOBtftA pH3ft H npN3BAIII6 O^BO CO^A^TANA, N BM|kOCH €rO pHrA, 
rAArOAK : KOe pA^N BHHN NACMT|IC€ ? C0YATANk»6 £^B-ftipABk pene : KOAUCA 
BHA«;C T^kNAAniOipA C€ HO :;€MAH, €»€ E« BHUe, EH^^K Cl€ NH^S, H 
HAKU €»€ Bft HN3V, BNA'K^e CT€ BHIffle, H p%lt BI O^MC CBOCMk, HKO CHI|6 
leCTk H SRHTfe MH|IA C6rO, H CCfO pA^H HACUfATCCS; ll|kNABYH EO C€ H UN«: 

N e«;k npEBte bhcoke, hhnu »e Ey;K RHakRk, u uKoase cinh^o^ & bhcoth 

NA ]CVAOCTk, €Hq6 HAKU Bl^^UOiRNO KCTE J^A EkSU^B NA BNGOTB, HA HI6NX€ 
n|kkB«6 EMAk eCkUk. H Ce |»6Kk CBATANk, NOUNAOBA C€rO f^NfA. CaUNIABE 
A NKrO ll|kHTYIO cYM), H IAKO CBOHCTkBNA CkTBOpH CerO CeE« : HM^AHie 
CerO l|«KOMV/^|»kNA ClBUTkNHNA, H BlCerj^A Ck NHMk ClBftl|IABAUI€C€ O 
BkCAKOH BHN«. AFApeNHN SR6 CO^ATANk KOEA|kkNk CU BlCtr^A AfKABkNO- 
BAHI6 NA pHfTS, (^NfA OYEO TOr^A BlCKOp« OpTCA Elk ^BA rpA^A KAOfNNk 
N Bt|kNlLBt|kj^k (sic), N EOlANie C6 SRHBBipCe Bk NHJK, ftA NG KAKO OB|kk- 

rvTkce HMVipe cbobo^b; ArA|»eNNH sise ONk o^Bt^^Bk nouucAk i^froBk, 
ni^NHikAk Kk iieu^ rAAFOAA: Aipe ^oipeuH NCEonTNce & rpA^OBi ONft;c, 

Nk HAVe AA 40A0K1keHIN CnUk, ClTEOpH CHI|e : H^tCeAN EOAkHINXk <lTOYAOY 
Bk NHA M«CTA, N }C01%1 IDCTATU OEklfllH AlOA'ie, HSRe NG^OTlTk NeCM^TH 
HNVeCOase 3A0 na re UNCAHTk. H BIM«NH pHfA CLE^TI C% A^Epk, H HO- 
BeA« TAH KOBATH HO^TH SReAtl^NlTe H OKOBU. NOTOUkSKO ;iEOA« CO^ATANk 
npOnOBtAAU^ TAH CkB«Tk 3Ak BkC«Mk KNeSKMk EOAHIHMk TAAfOAK Kk 

NHMk H nBAuece, iako Al^vru^: A> b<&ct« KN«sy, iako pnrA icoipeTi 40ko- 
BATU BACk Bkc«;K N optceANTk E% S^vkCfEO CBoe, Aqie AH HO ;K0ipeT6 Bt- 
poBATH ueH«, npTHAiKTe h ehahtc sKeAft:;A, exe KOBtTk ha BACk h b«- 

pHry B«3ATy BACk. B«A^KU>C SK6 CTe KHt3y CkB«TNfH, IAKO HCTHHA ISCTk, 
HU«A;KH COV^TANA ArApeNHNA, AKO CHACA; H3kNikAkHIH SRC pH3t HA AOBk, 

3ATBopHaie AB^I^u rpAAB h (OEoe: npHuikAuiB pnr« ne npTeHie cero Bk 

rpAAk HH BkHHTH, CBOEOAHHie SR€ CVAkTAHA H C^nHCTHHie, 3AHie Hl^B-KCTH 

3AS MHCAk pRroB«. HskDikAk SKe Atovaov covAkTAH h^Iha« BI ArApeHy 
N BycTk nAKy HAveAHHKk h noeuk bohck« h^Iha« na ab^ ■'P^aa ona, na 

B«pN'kBt|IAE H HA KAfllHHk. CvipTu SKe Bk rpAAt)« idHt;K, 3A0CTpASRA0YI|ie 

OEkCTOHAieHlA ArApeHkCKAro, nocAAHie Kk pH3i[ npoc«i|ie noMoi|ik H npo- 
ipenTe & HKro ; pnrA sne HeHpTeik npouieHTe h;k, Hk HAve hocaa Kk HHUk, 
UH«, roA« iiCTk AA BkcuA By noryEH'ftTe; i»Hy sse HeHpIeue nouoipk fi 
pur«, nocAAUie Kk i|ApB aa nouosKerk HUk u ii>Eiki|iA ce i|Apk ciTBopnTk IZ SRB.-SLOV. PRĐSVODA J. ZONARB. 147 

CT6 H K'&3BpaTHU(!C6 nOCMNkNHI|H Cl rKACCdUb CONtUb, H €■!€ Cy;K Am- 
p«HH NA n»TH; H OVB«/^« CSATANb, NAVCANHKk ArApeNCKM, KAKO ;KOI|l6Tk 
ROCAATH IfApik BOHCK« NA nOMOqib rpAK^ANOMb ; Al|ie AH NC CITBO^N CNI|6, 
J^A R«CT6 ; HKO X0l|ieT6 O^Uf^eTH ; ArAf»6N« nOCAANbNNKA ttNoro nptHA 
r|IAAY CB«;ANA Apb»(€)l|l€, A> rAArOAlCTb Kb r|kA»^NOUb 6AHKA CbTBO|kNAb 

lecTb; coN »€, CT0€ nocp^A« ArApcNb, BbOHAme iiNOfAOV, rAAroAK Kb 

NHMb: A3b HAO^eb Kb l|Ap«, AKO »6 M€ NOCAACT«; H CbBpbHIH;Cb, eKNKA 

a;AnoB-KAACTt uh h ce BicKop« rpt^^Tb nocoBfe & ifApA, Nxe ;K0i|i6Tb 

nOCAATH BAMb, H BlHICrAA ClBpbUIH TAACb Cl, ABf6 CLCtKOHIC CCrO ArApSNt 
NA OVAU ; CBATANbSKC O^BUA^Bb, IAKO NCjCOipCTl NNY6C0X€ O^CntTH, BbCTABb 
&H]f,t, BI I^eUAlO CBON). iiMNpA »6 ♦ApbCKHCKM TAArOAKMU OCUANb ClHN^e 
Cl KOpABbMH, NApNI|A6UNMb KOVUNApIC H ClBbKO^nNCe Cl ArApCNU OpIeTN 

rpAAb cKpHnbKHlcjiHb, Ncovcnt NHvccoase; Nb o^buuc cero ci bonckom 

ero. ApHrU »e ArApCHHNb, NAVCAHHKb KpHTCKU, NApHI|Aeuy CbTHAROJKAf b 
nptAACTb BOHCKK BCAHKV NtKOCM« XpABp» U01f»6BH; TAArOAKMOUS ^0TTW, 
H HS^bUb^b ^OTTC Cb BONCNOm ONOIO nX«KNOBAnie CTpANU N OCTpOBU 

cricNCKlc ; h cp«Te ce ci bohckow puMbCKOM; mase BONs^AHie nATplKle hh- 

KVTA rAArOAieuTH HOpH^ A, H nOB«A" PHMCKU CTOAb KpHTbCKAfO, H MNOrU^C 
KOpABb AfApCNbCKU^ pUUAlANU Cl»erOUi6 Cl OrNIBMb rAArORKUNUb UOKpHUb. 

Apvru^sRe cic^koniC; BtipbuiNjc bo noNbptue Bb Mope. eANi|H X6 ArApent 
OYr(ni«:;N«Hie tofj^a A Toe b«ah> "^ np^cTAUie TBOpHTi Bictr^A BpAHy 

N NCCTpOCNfA; H RAKU NHKVTA HA NU;C Cb BONCKOM pHUCKOM AOCOftBbUie 
J^O npHCTAHHipA KI6;(ptHbCKArO. H O^BtACBb, IAKO ArAp€HbCI|fH KOpABM Bb 
HHAOHt H BI lll<6'0Hy CTONITb, H 3AHI6 Jlfl H6 O^B^A^Tl ArApCN«, AKSA« 
ICOTItTb npOHTH pUMbCKA BOHCKA, BbCKOp« npOB^A^ NHKVTA NOpABRK CKpO^« 
TCCNOT« KOpHRbTCKOfN), H (»EbRIbAb HSBbHV RO CB;KV, BbHNA€ RAKU Bb 
MOpe, N HARAJU« HA ArApCNU BbNCSAARH. Ohh »6 HCHAi^ftA^V C6 : Of B0IANI6 

ce H HAvene bisratn; puMAHne »e tOEpiTbNie Bptue ro^obno h obu 
KopABAie torHKUb ciseroNie; 40bu ase Bb uope RORbpeRie, h CAuoro ^o- 

tTA OfBUNie NAVeAbNHKA H;K. Hll^e RpHAVVH ce H KpUTbCKUU ArApeNOM 
ROrUBlAb & pUUARNb, & A^pHKVC SKC RSUftOHie Af^VrU^ .3E. KOpABAlCN 

BeA!i{«jvb, Bbop«xeH«;K na pumaeihm, ra«hbm)I|I€ ao Kie^o^AOHTe h A^se ao 

a;AKYHb«>A AOmbAbNie; l|Apb Xe ROCAA raku NACApA BOCBOAV Cl BOHCKOIO 

NA Nu;c; MHoi^u sRe KpbUHTCAfe Hi^Heuorome A ipn^A, cucTABHBbue ko- 

pABAie H EftKAHie, KOpABAH »C OCTAHie RHCTN ; HAVeAHHKb NSB NACApb 

pA:;bC8/iHBb peve: NtCTb Bptue bpath ce ci RpAry, ROHieiRe KpbUHTeAle 

RtaSARie, H Bl3BtCTH l|ApOf CtUb ; l|Apb BSe OYB«A^Bb, NAVCTb HCKATH 

EtKABRiHic onk;« h BicKop« BbcjKUTHNie cu;c H uvirHHie H?e; H Hl^eTb 

AFApeHU Hl^b TbUHHqt VHCAOU .A. H ROUAS^AHie 0EpA3y HX RCReAOU, JJAHie 

AA STAeTbce iako hicsti ArApenu^ n ROTOUb Bume cy;c roca ticaše na 148 VLADDilB KAČANOVSKIJ, 

A^iK« ^acn«uie; h ce BNAtBkiue KpkuiiTeiife h ovBoicmece nftHCTSue 

K pHMHfH KOpABAK, H IIOI|IIIO NAnAJ^Ilie NA B^AfU HOBUAHUie CUX, H 0B1i;C 
Nl^BMUie, OB«;C SR6 7RHE%TC VXBATHUI6 ; H HO CyX H^TH/^t pMMCKU CTOAk 

Bk cHKKAiio II co^ipee rpA^H TS KApjcu/^ONbCKle iiorsBuiiie; o^BtA^Bkiiie 

ApABAnN«, NSKe Kk lOf« CO^ipe, IAKO f^HMAlANCKA BOHCKA HplCTA^ H C^O- 
J^tl|l€ H nAtNOBA;KV CTpANS GH^kCKSiO H ^HHHKIHCKUIO ', l|Apk »€ Cl BA- 
CHAfe UAKKAOHk, 3AIII6 O^BM l|ApA MHJCAHAA, B«bC;COTt CBOBOAHTN €€ Q 

rp«;(A H uNorue ifpkKBU ci^aa bi» KONkCTANkTNNn rpAA« BI HM« Ap?c!- 

CTpATUrA MH;KAHAA ; N ApVrOlO B6AHKHI0 N VIO^NVIO l|pkKOBk Čl^AA BlNVTpb 
Bk IIOAAT« MNOrOlItNkNSIO^ IIApNI|AeMBIO NOBAA. H cTn,\ pA^H ^JiflHH H 
Bi;ABH»eiiy l|pkKOBNki;( pUMCKA BOHCKA OptCTA. KpkUHTCAlC BO pABOTA^CV 

HA !;aahu;c u^nji, Hoceipe ha ccb« kamckTc h npovvm TyHio c% KOuieBU. 

H CK6 pA^H BHHy OptCTA BOHCKA pHUkCKA. H ArApCH** BCI^kCTpAUiTC CAS- 
p«TkUi6, nA«HOBA;KS HOUOpie BkC6 H CHpAKVCS npTCUie ; l|Apk H!6 Bkce 
KpkMHTeAK Bk pABOTAX 0VU11KYABAUI6. ClI^ftA SK€ AP^fOM IfpkKOBk Bk HMC 
npOpOKA «>€3BHT6HHHA HAT€, NAA^AHIC BO C6; IAKO (DrHkROlO KOA«CHHI|«W 
jCOipCTk Blkl^HtCTH CCrO HA H6B0. OVB'KA^BkHCC IAKO ArApCH« npfCUlC CH - 

pAKSCH — CHpAKHCk »C fpA^k BCAlKk KCTk Bk CHKKSITh H HOCKA 

BOHCKV HCATkV BpATHCC Ck CICTHHHHKH AfApCH^ HHVCCOSRe HeOYCn«UI€ ; 00- 
TOMkSKe OOCAA HHKV^OpA ^OKV, Ck CHAOIO BCAim ; C\ SRC ^OKA B« XpABpk 
B€AkMH H BOHHk HCnOfi^AH^I') H MHOrMC pATU ClTBOpU Cl ArApCHU. .Cf^A 
SKC B% pABk Ck l|Apk BACHAIc O^ «>60^HAkl|A, RKOSRC np^SK^C pCJCttUk, H 
npfHAOCTA O^BO COBA Cl rOCHOAHHOUk CBOHMk BI nCAOnOHHCk Ck ♦€«»- 
^HAklfCMk nOKAOHHTH CC BI l|pkKBU CBCTAfO AROCTOSA AH^P^A; 9KHBtUI€ 
TOV ^^ l|pkKRy TOH MHH?Ck H«KOH ^OEpOA^TCAkllk ; H BH^Mk 40BA Tpft- 
AVipA, ap«OByA€ •0>e40^HAkqA; BACHATA me pABA C0YI|IA nOVkTC BCAkMH^ H 
nOKAOHHCC 6MS HI^A^ACVC. 6AHHIA »6 KH€ryHIA BlAOBHI|A COViplfH BI CTpAHt 
TOH , HU9I|IH ApVrOAlOBie Cl MHH^OMk ttH«Mk H OVB^AeBkUIH , YTO 
ClTBOpH MHHJCk ABOM) OHOIO — H rOČRO^HH« H pAB« R KAKO «'eO^HAkl|A 
KHCSA H3kBpAHA H rOCRO^RHA BACfA'l6BA R€ROYTt J^OCTORH«; BACRAfA SK6 
pABA CVipA ROVkTt 6rO SRC HCROAOBAAIRe ROTkCTH, BlMtHR SKC KRCrUHlA 
(»HA HA A*AO Cf6 BCAIC^ Bt^^ipu UHH^A OHOrO HSkBpAHA; MHH^k X6 OV" 

cAyRiA ciu8i|ieH!e ohO; pcvc: uor iovh aptcTc, hko np'KRpocTA •»€<»- 

4l>RAkl|A, BACRAfA HSC pABA CrO, IAKO l|ApA BRA«)« R CCrO pA^N nOYkTO;C CfO, 
AA B«CH SSe Ty, KHRryH6 (sic)^ IAKO & BOrA AH HOCTABAlCHk KCTk BACRATs 
l|Apk; H KH'KryHa »ha O^B^A^ & CHUk RSBtCTR«. HpHA8YHC€ TOf^A H 
pAl^BOA« C6 TOr^A^' ♦64d«>HAkl)H AHIkAklUB, RpICTk CCrO KRtrUHlA CDHA Bk 
AOUk CBOR H R0KA3A CTpAHOAlOBlC BCAle BI HCUOipH CfO ; 40:(ApAB'ftBkSK6 
BACHATc, nOBpATRMHCCCl CU HCDMk BlAOBHIfe 40H06 KRtrV HK. H MHOrAA 

rm«hTa aa|^oba bachaTm) cyHk Bk^OBRiie ohoc, rotomsc npopcTC 6M» h IZ SBB.-SLOV. PRIBVODA J. ZONABB. 149 

tt i|Apk€TB« H MOAH cero BAOBNqoY (DNA |i6Kh : BiNierAA HavNiuiH i|apb- 

CTBOBATN, H63AEBAH UeN6 H CHNA M06rO. H BlNierAA liaY6T«L qA|kkCTBO- 
BATH BACHille, ABTe npHB«A^ BkAOBHIfV C»HV H CHNA €16 BI KONCTANliTHHk 
rpa^ik H A^pOBAMfll MNOrAA AApOBABk HMk H CL BCATCUk llIOEOVkCTTeUlk 

npT€Tk, II BpATA CBoero 6SK6 no AV?(v BenkMN iipTeTk n npkBnro MkY€- 

MOIUV nOVbT«. npHASVII SK6 C€ TOr^A, N BUUI6 TpVCH B6AT||N H pA30pHine 

i|pbKBy uNorTe; qA|kk »6 cu^ Bii^^BH^se h ci hhmh cb6toyio co^Tio 

E^^f^KHKe ~ CTpARV 66, IAKO B« A I^AHA^A pAl^OpHAA C6 ; H UHOry lO^A^® 
np'kKOKH NA XpHCTTANkCTBO , BOFATkCTBOMk Np-KAkCTNBk; ClTBOpHNSe N 
MHpkNOC 0YCTp06N!e C% pSCH, N Hp'BAOKH CU}C NA jCpHCTlANkCTBO : H, OB«- 
i|IABUi6Ce KpkCTNTHCe, RpOCNUS Apk^TcpCA N HOCAA CCFO i|Apk^ H BIkNKrAA 
XOT«XV KpkCTHTH C€; RAKU 0Y • . . UI6 H 0BAtNHUI6 C€ H pHUiC Kk ApklcTe- 
p€W: Aipe NCBNAHUk l^HAMCHle K06 AN)BO ViOAbNO & T6B«, N€;C0l|l6Uk BUTH 

jcpNCTlAHt; Apx1iep6H »6 OBftiiiABk p6Y6 : npocNTe, 6»e ;K0i|i6Te ; toNy skc 
pume : ;K0i|i6Mk aa ciBpkaEcuiH bi orHk cBeToe evANrcAle, h»€ OYYHTk xpH- 

CTOBA CAOBCeA ; AA Aipe C1k;KpAHHTCe H NCBptnSAeNO BV^eTk O OrNIA; OYTBpk- 
AHMCe N My BI ^PHCTTaNCTBO; H 6AHKA NABVHUIH HACk TU Ap;cf6p6H, Ck- 

;cpANHMk cTa n NCBVA^Mk np«cTBnNHi|H i^AnoB'BAH TBOCH ; H p€Y6 ApjcTepcH : 

6AHK0 npOCHT« NCNAkNNTkCe BAMk ; N HOBCA« H CETBOpHUC CdrNIA B6AfH ; 

noTOMk Bii^A^Bk poYqt cboh na ncbo h peve: ;cpHCT6 BOiKe, npocsABN 
Hue CB06 ! N abT6 nocTABA cBeToe evArrcAlfe B*k (orNk h mnofo BpeucNA np«- 

BUBk NA NKMk NenpHK0CN»C6 CMH COrNk NH MAAA. ClC BHA«BkU6 pVCU, 

0YAHBNiuec6, vio^eifiece cha« ;cpHCTOB« h NAvenie c% 0YcpkAT6Mk NpkCTHTH 

€€. €AHNk NS6 CHNk qAp6Bk KONCTANTN(Nk) BOA« N 0YMp6Tk, H l|Apk 
BCAkUN OCMpkBUCe ClMpkTH pA^H CHNA CBOCFO, H »6AAUI6 N0HMk-AM)B0 
npOUMHlAKNTeilk BH^NTk CCrO SKNBA; B-KUie SK€ NtKTO MNH;Ck «e>€(llA<^P>^» 
NApHqA€MH CANkTABApTNk, HM«Ui6 «€ APkl^NOBCNTC 0Y qApA H IAKO AOBpO- 

A'kTCAkNA NMANie ccro qApk, noHi6»6 TBopAiue N i^nam^nTa n«kaa; cl 

SBO CANkTABApiNk, BUBU HHTpOIIOAHTk Bk eY;CAHT«]C, FAArOAlOTk N«qH; IAKO 
OOKAI^A qApS CHNA €rO NONCTANTHNA »UpkNIA npHBHA^HTCMk, IIKO BkCA- 
AHNKA H npf6Mk CCrO qApk AOBMSA H KTOMB NCBNA« CrO. H A|^y>*A I^NA- 
MCHTA TBOpAUlC MNH;Ck CANkTABApHNk, H AI0EAIAIN6 CCrO qApk fi> CUJt H 

B^poBANie ero, cahka rAAroAAuc cuh. h qApk oybo BACHAfc CHq6 B^po- 

BAU6 CAHTABApHNA H AWESiAUi6 6rO. BlTOpH »€ CHNk qApeBk rAArOAKMH 
K«ONk, BlCnHTtBkCe H lONONIA BUBk, n06 NSCN«, AI^V^PI" MApTHNA H 00- 

CTABH ccro qApA <iOTkqk ero; NcnpICMAiAnie src AccoHk cantabaphna, Nk 

BAkXBA H BACNOTBOpqA NApHqAHI6 CCFO. CANkTABApHNk NS6 rNieBAUCCC 00- 
NAHlACMk AkBlMk N C^A'^B^^iU^ >>AHk BHK», €0 HKH »6 ICOTtNIC OTkqk CrO 
Hkl^NCNABNA^TH ; KOKAINA CMlpCHlC AkCTHBkHO Op^A ACOHOMk H NABYH 

cero: ooNiease ninooia ccH; o qApv. noAOBACTk th hochth NosKk BAui^k 150 VLADIMIR KAČANOVSKU^ . 

C6Bft; N erAA EVA^UIH *<^ KOHt Cl <Sl|6Mk CKOHUk, Alpe llfkNft«YHTC€ T€Bt 
9K%ph ANRy, BO^A^Tb TH NA NOMOipb H02Rb Cb ; aip€ AH npHAVYNTC€ 3A0 
CbBKI|IAHT€ HA JSqA TBOerO; Hl^BA^Kb NO»b Cb, SCTpAHIHUlH S^AOClBtTNMKM. 
H CHI|C ^^AOCbBtlflA CAHbTABA|kHNb AbBA ; OHbHSC NepA3VU« Ofk^AbCTb CrO, 

n^TcTik noYY6HTe ero u biaokn nosKb b«l cAHorb cbon, n nouiauic ccro. 

H aiBpAlflbCe CAHTABApHHb Kb fi^l|8 CfO N (^CVC *. A^ B«CH, l|A|^CTKO TB, 
RKO :;K0 UyCAHTb HA TC CHHb TBOH AbBb ; AipC AH ^OipCUlH 01fR«A«TH, 
IAKO HCTHHS TAArORN), HOBCAH, ^Jk BHA'BTb, HOCHT AH HOHSb BI CAHOrB 
CBO€Ub ClkK|lbB6Hb? HZhiJ^,% VBO l|Apb BACHAfC HA AOBb H C1^ HHMb CHHb 

ero AbBb, H noHCKABbuie, 40B|^«T0Uie HOSKb CLKfkbBeHb Bb cAHor« ero, H 

IAByC€ CAHbTABApHHb IAKO HCTHHH rAAFOAASb IBCTb *, AbB« »6 HCTHHH TAA- 
rOAWI|iV; H6BK|^0BA]CV CSrO, H AEIC n^OrniBA Ce i|A|kb HAHb, H nOBCA« H 
I^ATBO^HUIC CerO E% TbUHHI|H OOAATH^H, H BlI^CTb O HKrO (3l|b CD^^AHTa 
l|ApbCKAA, H TOAbMH ROABHSC CAHbTABApHHb IfAjkA HAHb, IAKO ^COTUUIC 
OCACHHTb ero, AI|I6 HCHOCOAATAHAb BU CCrO nATpTA|»;Cb H KH«Sy CHHb- 
rAHTbCI|TH KbCH; Hl BlCer^A Bb TbMHHqH :;ATBO|^eHb B« ACOHb, HMtAUie 
BACHATe IfAflb ttByYAH H MHOrASRAH OBC^OBADie Cl KH1tSy H1tKyMH CHH- 
rAHTbCRyMH ; bi Xp^U% 9R6 CJIHOUb, HA6»e C«A€UI6 i|Apb Cl J^pUfU CBOHUn 
HA Y|»Anil3ft, BHCKHIC BI NVTIh nbTHi|ib, HA|»HI|AeMTH f HTAKb — nOAOByTb 
HSe C6 Cl rSACOMb CBOHMb BICAKOMV rAArOAB, HSKC VCAyUIHTl O YeKO- 
BtHA; n CAyUiA TOr^A BbHt YKOB'BKA nKAYWI|IAA H rAArOAWI|iA : ^ACOI MOH, 
Ktm MOH*, H HAYeTb H Cb HCHO H YeCTO BbHHTH ,,Xe(OHb, KCfilHb*'. CAy- 
■ABbme SK6 cTe KH«8y OHU C«A€l|iCH ha TpAn«3« ci l|Ap6Ub, (»Bp^TOHie 
BHHK Cd CtMb, H HAYeUie HAAKATH C6 H MOAHTH ^A Ae«>Hb«>A) Cl CAbl^AMH 
rAArOAWI|i6 qA|IH: ^cTe SRHBOTHOC, HSRC Byai6 HACb BUCHTb Btl^bCAOBCCHO 
Cy H TptBVCTl H Hqi6Yb rOCRO^HKA CBOCfO HA HOHOHICHTc H HA ROp«- 

fahTc HAHie BbnfCTi ; My ase Y6A0B«i|H CHqi€ CAOBecHy, mabiiic h nTioipe 

BlKBnik Cl i|ApbCTB0Mb TBOHMb, HC BbCHOUHHACUb O HIBMb, HHiC TOAHKO 
BplMe :;ATB0p6Hb Bb TbMHHIfH IBCTb; Hb npOY€e MOAHMO Te, BAAAHKO, npocTy 
CerO H <dCTABH FHKBb CBOH, H ClTBOpH MHAOCTb, H UKO CHHA CBOCrO AM- 
BHMArO nOMHAVH, H MHAOCTHBbHt HpHl^pH HAHb, IAKO Abqb^. H O^MKAfenb 
ByBb qApb CAOBeCH CHMyy C&BpATH rH«Bb CBOM H UpOCTH CHHA CBOCFO 

AeoHbO'A, H nARy Bi!;AM)By cero O Bbcee Avuie CBoee, h qApA cero ci- 
CTABy, UKORse H npbBie bi. H3buibAb me nARy qApb BAcTAfe ha AOBb, 
OBpiTece exeHb TAROBy BeAHYfeMb, iarobh skc ce ne b« eiBHAb npbBte 

HHROrpHSe; HPHBAHSRH ce qApb Kb HieMS H H3BAtYe MbYb CBOH H Bb:;- 

ABHHse po^KV CBOW v^ApHTb cACKA 40Horo ; CACHb SRC cinpoTHBAiAece qAp», 

OBpAqib TAABV CBOW BlC;cyTH qApA pOfiOMb CBOHMb a^A HOMCb, H OBIlCH 

ce pors ero, h Tor^A ^coiiue qApb noryBHVTH, Aqie ne npHT«KAb By 

HIKTO YeAOBlNb H pA3pe!;AAb HOSRCMb HOlACb CrO, H CHqe CHACCCC qApb, — IZ SBB.-8LOV. PRmVODA J. ZONABB. 151 

H KlU«CTO €Xe ;C0T«III6 EAarOAKpHTb H A^pOKATN Y€ilOB«Ka OHOrO, NXe 
ClTBOpH eUK AOSpO, nOB€At II OC«K0U6 rSSBV ero, BHNK filBptTb N peKk : 
RAKO H» iiapa OBNA^HAk eCN HOSKk? A Ne pAI^CB^U; MNO NA NOMOipk BUCTb 
eUV NO»li; N HAVe J^OCTONNk KCTb BAAfOAApeHfA VeAOBftKk Ck. IJApV »6 A 

ift3By iiNoe porA eACNiA tti^AOBNHie ce BiNVTpkNM ero N MAAO Bp«MeNA 

nptBUBk BUpeTk; l|ApkCTBOBA HpH MNjVAHAIk A«TO .A. N NO CkUkpTN erO 
.•01. A«T, H OCTABN NAUtCTNNKA CCBe CHNA CBOerO A«OHkTB, MKO CTAp«H- 
HIAFO & AP^Vhilt CNNk CBONJK. 

l|ApkCTBO AkBA Hp^MB^pArO. 

np«€Uk qApkCTBO A«<i»Nk ; N BMBk rOCnO^HNk H CAMOApk»kl|k, OpkBte 

noABN»ece h 0CKpk6y mhnjka cantabapnna; o^Bt^^Bk^se, ^ uko ho- 
MoqiN ;coi|ieTk cantabapnnb ^OTlTe nATpfAp;c, npkBte o^roTOBA bnhu ha 

NATplAp^CA, H^eTk CerO A nATpfApUkCTBA N OBkpUJI^ACTk CerO BI MONA- 

CTHpy TAAroAieueiik ApMOHfANk; c«kTBopfl »e ApvrAro nATpVApjcA e^NNoro 

O BpATfH CBON]C HApNI|9eMArO Cie^ANA ; H BlNier^A NOCTABH BpATA CBOerO 
OATplAp^A, nOBCAft N NpNBtAONie CAHTABApNNA O eBk;VAHT%y H TB B« MH- 
TpOnOAHT Bk eBICAHT'BTe, HOCAA SKe H BI ;vpHCOnOAk H HCKOnAUe MOI|IH 
MH^AHAA l|ApA, H npHHCCOHie CUJC C*k YkCTTW l|ApkCKOW BI KOHCTAHTHHk 

rpAAk, H norp«Bt cy;c Bk i|pkRBy CBeTyN;iei AnocTOAk Bik pAijik upAMOpent ; 

B«?eB »e H BpATlA TOV l|ApeBA, CtC^ AHk HATplApjCk H AAe3(AHApk. C% l|Apky 

npH sRHBOTik a!eHy CBoee «e>f4ii^AHy HMiAHie h ;cothmni|» A^V^pi" <^vh* 
AfAHA !;abi|a, ero »e MArncTpA h caobohoaohshhna novkT«; noTOMk se 

H BACHAOHATOpkCTBO He B« 8CAyniAH0 NpkB'Be, HH BHA«HOy Hk C^k i|Apk 
H30Bp«T« Cle H ClTBOpH, H NONICSRe npHABTH €€ TOT^A SAHAAieHTe H H3- 

rop« H i|pkROBk cBeTAro <e'Ouy^ 406HOBy cTio ci i|Apk AeoHib. npHB^A^HB 

Xe ByBniV CAHkTABApHHV & eBJCAHTk, lAROBSe pttjCOUk, HOBeAt H I^ATBO- 

pHNie cero b'b TkMNHi|H; asRe b« bi^ noryH ; noTOMk hocaa h Eynie cero 
MHoro, TASRe s^ATOVHNie ero bii A<e'AHy ; maab «e BptueHV nptHikAuiv, 
nocAA H ocAtnnnie cero tamo. n ho np«nikCTBH Bp^Meni H«Ry?c, naru 
npocTy cero n /^ACTk cmv ;cpANOY. 
j^HRA ase AONkryBApkAfHCNy, rAAroAieMH ArlfiiNk, b« i^eTk pNry ^pvHiRAro ; 

N OVBt^eBk, MRO f MpkAk l6€Tk, (nONAC) C*k pyMAIANy, H npICTk BkCB AAHk- 

rvBApkATio ceK«. Cero pa^n hocaa ifApk npiBAro cTOAkNHRA ci :;AnA;^HOM) 

BOHCROM HA A»RB; HpNHIkAk »C CTOAkHNRk H CkTBOpN BpAHk Cl A^RONI, 
H HH e^HRk ne BkSBpATHBk CC, eAHI|H 6«)CV Ck HHMk^ BkCHUTk, TkYTW 
CTOAHHRk CAMk C^BA BB'RKA CHACC CC. CtC^AHB »C HATpTApkJCB O^MpkHIB, 
ByCTk HAM«CTHHRk CMV AH<0>OHfe RABATa. 

PyMAIAH« Xe RMBipe ANIEOBk BCAIN) Cl BAkrApy; TBOpA^CB H RBHAIB 
M«SRJ(V COBOIO, H Bl3yMA)CV pyMAIIH« A€CeTHHy EAkrApOMk, HCUpABAB 
ClA1kBANII|ie CHMl. H HCRANie BHHB 40 CKHk HAVCAHHRk EAkrApCRy 152 VULDIMIB KAČANOVSKU, 

ClUftttNk, HBO UNOrO 03R0BABi;C8 CMjC A^CeTHNAMH CJIH«MN. N nOARH8R€€€ 
ClMIOHk, H BOHNCTKOBA NA pHMlinNU N HOBUA" ^^^^ " UNOrU)« H3BU 
A pUMIinHb, MNOrU H SRHB«;(k HXBATH H BbCtUli NOCOBt »^Vl^a, H K 
KONCTAHTNNk TpH^h Bl3Bp2ITH Cl TtIKOBUUli B«K«rAllk. H OCKI^lEH €€ l|A|kk 

BeRbMH <D ctuk, H nocKA i|A|kk MNorle jiflpiA TspkKOMk, NapeveNMUk 
OfrpoMk. CTn SR6 o^rpH skhbvtl no a^nabs; h nocM cHUb nocAANHKb 
p€Kk: H3ikUkAikUie BopuTe ce c\ B2ikra|ku, h ^auk Biiuk aa^obanTa mno- 

TAA, H CAMk qApk . OVrOTOBA BOHCKV H HO MOpS N HO CVjCV N AA^^TI" CflO 
nATpHK¥IO NNKirfopV ^OI|e; KT6€T0pA (sic) Xe nOCAA nOCAAKHKA Kk Cl- 
MOH« HA MH^k. CTM40Nk «€ npfeUk BI SU« p6Ye : ASKABkNk KCTk HOCAA- 
NHKk Cky IAR0X6 HCTNHA N B«, N SMk I^ATBOpN Bk TkMNHqH. H HO CeMk 

vroTOBAce h npiNA« BbpnTHce ck ^okoio ; g6ms sr€ Bop«i|i»€6, HAnA^ome 
jsfpu N nAiBume BAkrApcKsio cipAuv Bkcs. Ce »e KCAUui^iBk cfMefimk 
ocTABU ^ONV N Bi3BpATHBkce H NAveTk BopuTH ce Cl srpu ; o^rpu aR6 
noBiANHie, H MNorle BAkrAp« hi^kaauic, Apvry;ck sk€ srhb«;c ovjCBATume. 

CAMk flSe cTMttNk TkVflO CHACece, BtaiABk BI pOAOCTOA«, CSRe AHkCk) 

■ApHVCTkce Al^kCTopk; 6ani|«;( skc BAkrApk ®b«aoui6 «rpy, hckkhh cuk 

l|Apk CnUOnk. Raku ha MHpk Kk l|Ap» nOCAAIkNHKU. B«pOKABk SRC l|Apk 
CU]C, nOCAA ;CHpOCBAKkTA ClBpkUIHTH UHpk ; HCVkCTHBU 9K6 40Rk CT- 
MONk !(ATBOpH H C6rO Kl TkMNHI|H, H HA SrpU BOHHCTBOBA H IIOBtAH 
Cy]C H CTpAHV HX HAIHU, H HOTOUk ROCAA Kk AkB» l|ApV pCKk : Al|ie X0- 
ipeniH HMITH Ck UHOm MHpk, Bkl^BpATH MH BAkrApCKfC HAIHHKU, H OnX€TH 
GyX l|Apk. cTMOHk X6 MHpk H6ClTB0pH. ;(OT«SKe qApk ClTBOpHTH MkCTk 
Cefi«, ClBpA BlCTOVHle H ^AHAAHTe BOHCKM H OOCSA HA BAkrApy, H RH- 

vecosKe Rcvcntoie, Hk nAY€ BAkrApc a>Hy ROHCRy cnskRic hobkj^hhic, h 
lAse o BAkrAp«;c cHq€ npHAVvn cc. l|Apk me AeoHk »hbkui6 ck f^h^fe- 

pIW !;A0fl|6B0M)^ rAArOAKMOM) 30KI, BkHft BI HOAIA;« H BI RHHOrpAACX R 
T» CIR«I|IAUI6C€ OVBHTH CCrO i;AOClKtTHHqH. Cc »€ O^RIsAkBk ]i,hlfn 
2(AVqeBA; HOI|lfHI OYB«AN V^P^ CHCipA; H B«»ABkRI€ BI OOAATB CRACO- 
RICCe ; O^MpkRIH SK6 ♦eiD^ARA, CTW ]COTHMHqS HOCTARH qApHqH H BIftRkVACe 
Ck HKM). MAAO RiC Bp1tM6 H cTA flOpA^OBACe BI qApkCTB«, TkVIlO AlTO 

.A. H M«ckqk .H. A^vry :;Ay ciBiTk ovBtA^ o ceB« i|Apk, no^BnaseRTH 

HKRyMk BACRAfeMk, CeCTpHVHKKMk :;AVqeR6Mk, R HCnOB«AA ^KM CkBlTk 
ORk CAMOHk. B« SR€ Ck CAMORk O pO^A ArAplHkCKAA. H O^B^A® 3Ay 
CkR«Tk Ck, ABle npHHikAk, ROB^AS ^^^^ H nOB6A« H CB-R^AHie CCrO H 

ApRry ero ; Camohv »6, RCHOR«ASBkttiAro 9^Ay ckB«Tk ORk, novkie qApk 
RpkBAro MkvcRORiv. llocTk nAKy qApk Al^vrvio sRen«^ HApHqA€Mvw eBkAOKvm, 

RpACRV H BAAFOOBpA^RS BCAkMH ; MAAO RpiMC np«ByCTk H OHA l^AVCTk 
Rl VpiB«^ H BlHCrAA ^OTIRIO pO^RTH O^MpeTk H »RA H OTpOVC. l|Apk 
Ck AOOHk HSCAAHie pOAHTH CITpOVe, RAVC RSe Rl HptHSA^OCTt^Ek H S(R«^0- IZ BBB.-flLOT. PRIKVODA J. ZONABB. 153 

YkTI|«]C i»Ep1TAUie; UKO ;COI|l€Tk BUTU Al|k OTpOY6TftKy N XOI|i€Tl BVTII 
MMtCTHHRk ^Af^kCTKA €rO ; N CerO ^K^N nOeTk N VeTBf^bTSIO SR6NB, RA- 
jkNIfaeHINO l^On^ KApbSliHOTHNA, Rb Re BftRbVACe, Hb €HI|e BUCTb Cb Hieio, 

jlORb^ease ^o^h OTpove. Cle OTpove R^bCTH nAT(^TApxik RRROAAe. no ciH|»bTR 

BO AHTORIA nAT|»lA|k)CA; BVCTb RAU«CTRRKb €MV HHKORAe. Cfe OT|kOY6 RORb- 

CTARbTRnA RA^eve Ai|b ero, n no fosRAi^cTB« ero maao BpvueR« n^«- 
Ribj^bHV, B'KRbTB oro i|Apb MATe^b oro i|A^Hqf rfibVbCRvio ; H VeTBf^bTArO 

^BAH B^ARA n^ORAeib l|A|^A RATpf A^TE^ ; BI VbCTb »e Hpbsfe CROe RSeRU 
♦••^BRU €%:;A> l|pbROB*b CBUTAS BARl^b CBOTURiC AROCTOAb H MOI|IH BO T« 
■OSORBR H VL RMO CBBTArO AA2(A|kA ^P^r^^ qpbROBb Cbl^p, H OpRRtCB 
MOI|^R CBBTArO AAl^ApA A Rirn|IA H MApIe MAr^AARRR H ROCTABR Bb l|pb- 
ROBb TH, HA^RSe H ftO A9ihCh AOSRRTb; H ROHeRSe ROfABU BbCH RpftCTARie 
HflBBATH» 3^ARie RpbUHTeAle BICH RA ^tA^RR^C pAEOTA^V, OBpiTORie A^A^V 
CpBIfRRU R ROrVBUnie TABfkOU'KRlRI BbCB, R AfMeRb R^fORie; R BeAlHI TKIO 
ClTBOpRHie VeAOBeROMb CVI|^RMb TAUO. HutAHie me ^A^b OBUVAR, R Bib 

AbHb n«HbARKOCT!e npRxo»AARie Rb CBeTOMv morTm ; r CRi|e n^RRibAHis 

l|BpR, n npREARRSbM« C€ Rb CBBTOU« ORTAf^V, RS^Uj^t R«KT0 H^b ORTAKA, 

ApbRse »bi^Ab boaIr, r BbRer^A npMSORRce i|A|ib noRAOHHTHce; o^A^pR 

CerO BO rMB«; R, BI|I6 ReBlSB^ARRRO Ce ER »bS^AV OROM« A MRoru^c 
RAR^RA^ B'bCUA XOT«Hie CbKpHRIRTb rAABS IfApeBf. TtK8l|IH RSO RpbBR 
UHOStR A rAABU IfApeBU, BUCTb MAbBA nOCpIkA« RRftBb, RORieREB RpR- 
RA»YRCe TOf AAe^EARApb BpATb l|ApeBb ; ROABHKeCe BHRA R (kVRie BICH, 
B^RYeCTbRb NCTb R Cb I^AOU« CbR^TV, HRiC ClTBOpRCB. CerO »e AP^^^" 
RlBbRlArO cle ClTBOpRTM, MBYRRie, R RCRCROBUAA »KOrO CCB« OBb^lRRRA ; 
HOCA«A€ ACtBORie CeM8 pSIl« R R0:(«, R BlB|kbrOHie Bb 40rRb R H3rO|l«. 
RpRAHVRRSe CB RtRTO URHX TOrAA TV, TBOpbl|b YeTBOpOnftCRbl|H BBATe C8- 
BOTU ; OfTftMBe qApA rAArOAARie OMH a f AAbMA AABRAOBA : BARBA AO^* * 
BARbHOBA BpArb BI CBBTIKMb TBOBUb, R B1bC]CBAARHieCe RCRABRAtfCR TCB« 

nocp«A6 npA!(A""KA. npopeYe xe r qApv cb mrr;c peRb : a^ b^cr, i|ApOY, 

MRO A RHRHI ;COI|^eHiR l|ApbCTBOBATH .1. AtT. H CAOBO A^^O BMCTb ; Of- 
Uf€l BO AbBb Bb Tb AK^*^ >^ "»€ «A>pl«H^ ^^^ >>» rAABH H HptBUCTb 
no R^OpOYbCTB» MApBA UHRICB .1. A«T. (0 CAMORK RSB, O RICMbRSe RptRiA^ 
(Hk^MUlk) AKO AlOBAilHie CCrO l|Apb BCAbMR, R BlRKrAA OBOrATC SlAO, 
ROARRSBece Cb BOrATbCTBOHb CBORMb B^RiATR , H AOHibAb A® P«RU rAA- 
rOAlBMfe AAlARb R T« ROCTf^RRie CCrO RORCTAHTRRb, CHRb ARApORRKA A'KU ; 

CAUORA Rse peYe: rp«AV noRAORRTRce npbCTK cR|kA^o?coB», noRiease obi&- 

ipAAbCe eCMb ; ARApOHHRb ase Bbl^B^ATH CerO bi BORCTARTHRb r|IAAb ; l|Apb 
ase Re«H BOjCOT« ROrVBUTR AWBOBb, exe RUtARie Rb CAMORI, I^AHfltTR 
RORCTAHTHHV ^BRb, Bl|^e BbH|kOC«Tb TBB« RR«Sy CRRrA!TCI|fR O CAUOR«, 
pbl|H, MRO RUCTb E«rAAb, Rb RRIbAb KCTb RORAORRTRCC Kf^bCT« ?EpRCTOBOV' 154 VLADIMIR KAČANOTSKU^ 

NAVTpVn Xe nptJI^'L Rb€€MII KN«SM Kini^OCU q{ipk KONCTAHTHNA Cl KAC- 
TBOIO: EtXei|IA KN CAMONV BL€jVyTHRk CCH, HAH NU? ttnbSR€ ll€;COT« 

KAtTBV np«CT»nHTN, HCHOBtAA NCTHNB H p€Y6 : N€€;ck cero rptA^iiia NA 

nOKAOHKHfe, Hk B«»ei|IA Bk SVkCTBO CBOe Bk MHAHTIIO ; N arT6 n^omitBACc 
l|A|kk HA KOHkCTANkTHHA; N il&rNA CerO Cl rNKBOMk^ nONie!K6 HCCLjVpAlIH 
I^AB^Tk qAf»€Bk; AA nOKpfCTk CAMONH. HOCAtACKC HOVkT« l|A|kk CAMONS 
HATplKlA. HA MNOrfC OYBO H6KANIYHMVe B«I|IH HOAkBHI^AUie l|ApA CAMOBA 
H TBOpAHI«^ CH;(, & NHjCk SR6 Bt H c!a 6AHHA : HOHV^H HATpTA|kXA Rf^OCTHTf 

ero, veTBfkkTie pA^n srchu, h noNiesRe hc o^cauhia cero nAT|^TApxk, no- 

B€A1ty H!(krHAUI€ CCfO H% HOAATH, f»KrAI0l|l6C6 €M», BI UONACTHpk TAAA- 
KpHHkCNU, exe CAMk HATpfApAlC (slc) CII^AA- H BUCTk HAMIkCTHHRk CCMB, CV«*!- 
Ule CHNkriCAk, CAHOlMk Y6A0B«Kk CBCTk H HpABCAkHk ; Cl BBO 6ir«>HMf€ HA- 
TplApiCk (sic) HAOfVH l|ApA BI ^^AKOHt OptBUBATH. ArApCHOM iR6 TOrAA 
nAlNVIOI|IHUk CTpAHU pyMCKye, HOCTABH BDCBO^B HMCpfA CAOBOHOAOHSHHKA 
C»I|IA, H :(AB«I|IA eMB npH<dBI|IHTH C6 Cl ABApOHHKOUk Cl A^KOM); CA> 
MOHA »6 BpASRA^C M^*'' Bkl^EpAHU CfC H HHCA Nk AHApOHHKB A^lf*; P^^^ * 
H6npH4ilBkl|iAHCe HMUpTH), HOBCAtNO BO IBCTk C€MV & l|ApA CdCAtnUTH 
T€Bt; H m CHMk O^BOlACe A^KA AHApOHNKk CTpA^OMk BCAlCUk H BI Ht- 
AOOVUlkHMN BUBky ClBpA ClpOAHHKU CBOC BICC^ U BAf^l'SRA CAHHk rpAAk 
Kp<knbBk BXH3k HNOA) FAArOAieUU KABAAA. H OBpiLTl CAUOHA BHHB Dft 
ClMk H BlC«rAA KAtB«TAUie 0^ qApA NA AHApOHNNA, HA rHKBk nOABH^AC 
ero. AHApOHHKkSKC O^BlA^Bk, MNO HHNOAB HATpTApiCA Hl^rHAHie Cl Op«- 
CTOAA, H HCHMU HAA6SBA6 HHK06SR6, BlCTABk ATO^AOV, B«»A BI AFA- 
pen«. Ce O^B^A^Bk l|Apk, OCNpkBy Ce BCAkMU, AA "^ kako BlCTAHCTk 
NANk Cl ArApCHU: HATCTk C6rO I^BATH HHCAHleUk H HHCA 6UV Ck KAl- 

TBOio peKk : Alpe npfHAiHiH, A^Mk th, cahka npocHHiH h i^ank aa nc oy- 
:;naho ESA^^k noBCAtnTc ero, BkAoasHHie cfw bi CBiipv, h h:;b%a€ ni^k 

TkMHHI|H eAHHOrO ArApeHHHA, ARBCTH HOBeA^Nfe ONO Cl NHUk Bk AN^ 
APONHKS; CAMOHA »0 <»BplTk KHHrOHOCI|A COHOrO ArApeHHHA, BeC^A^KA 
eUV TAH : AA K«CH, kino HNHrA CIA, W»e BlAAHie TeBft npHNlCTH ANApo- 
HHRB, HA OOrUBtSk KCTk OVkCTBB TBOCMB, H Al|^e ?COI|ieHIH CHACTH ptilAi" 
TBOH BkCk, CHpl», HCAA^BAk BHHrV cTM AHAPOHHKOBU, IAKO :;ABtl|^AHO TH 

lecTk, Hk AASKAi' cTio Apui^B. CHi|e bo HApHqA;(Y kh«:;a fiiHoro, HA«»e 

ffiHBlUe AHApOHHKk H ClTBOpH CHqe HOCAAHHNKk 40Hk HO CAUOHHHB HA- 

o^venlio. H npovkTkme ArApen« HHCAHlfe <oho, SATBOpnnie ahapohhka Bk 

TkMHHqH H HSBe Cl HHUk. CHqe BBO AHApOHHKk A^KA BI ArApCHCKU TkU- 

HHqH cKOHkVAce. CoYqiH ase bi TkMHHqH 40H0 HeTpknswqie ropicTk ee, 

ABpkrOUece XpHCTfAHCTBA H BHHie ArApCHl. CHHk SKC AHkApOHHKOBk KOH- 

cTAHTHHk euy CAUOHB npkBic BtHseqiA H A|^vsy H»e Cl HHMk o^ro- 
Hti{H»aii6 Hi^k TkMHHqe ArApeHkCKfe; ArApen« se HAvene roHHTH cyx IZ BRB-BLOV. PRIBVODA J. ZONABB. 155 

c&aAAO- H Ki:i^KpAi|ikiH6ce noEiANiie chijc h /^OHAonie Kb jiumaiiinomii, h 
nple i|apk kohctanthna ci j^aa^ctIio seAfeio ii novkTe cero bcaiimh. no- 
Touksne riiaroM kl Kieuv: & KONkCTAHTHiie , cnue aiiA(»0NHK2i a'ku! 

BIKHMAH AA HenfllHUtUN B'£ 8M«, I^illlie NAplll|A6IIIH Ce KONkCTAHTlHk, TCO- 
I|I6UIH l|Apk butu; H B%3Btl|l6H06 CKOBO BICOV^OV) HKO KONbCTAHTHNk 
;COI|l€Tk l|apk€TB0B2lTH ; Nk A^ B'KCH, IAKO CNHk MOH KOIkCTANTNHk 7COI|l6Tk 
IfA^kCTBOBATH, Ihi SK6 Aip6 n|k«BUBAeUIH BI T^klltNU! N BI q«AOMVApYH, 
n NKMXe ■NIIIA 6CH, ;COI|l€IUH E^ nilVrHKAIlTA BMTli; Alpe AH IIAYM«aiH 
rfkkA'KTH H nOKBUlATIICe NA l|A|»kCTBO; ftA B«CH RKO ^OI|l6Tk f»Aa^A*AIITHC6 
TAABA O Tf^BRA TBOCrO, N jCOTUTk n|»NH«CTH CllO AB6pkl|H l^AATAFO XpAUA. 
C6 Xe BUCTk NA NOCAt^i^KI'- ®I|V »€ CAUONNNB H^HNIkAkOIV O UHAN- 

TNNTe, noYkT« cero i|Apk np^NSitiiiN« : bib«A€ bo cero Bk qpkKOBk Ne- 

sVkCTNBA C«I|IA; Al|k SSe CAMONNNk BN^I^Bk, KAKO BeAlN) VkCTk BlS^^A^Tk 
eUTi l|Af»k, BICTCOTU RjktBUBATH B l|A|kA. H Bk3B|^ANH CMV CHNk N f^CKk : 
Ne nOrVBAlAN CAOf »CNle NAUC, Nk NAH H n|ktBUBAH VL AVkCTB« BAUieMk *, 
Al^k SKe BlNier^A ttBf»«l|l» Ep^Ue HO^OENO, X0I|IH npTHTU Bk OVkCIBO 

NAue. n|^A:^NHKV »e npHcn«BHiB neTkiAeceTNNqe , b«nya qApk AeiONA 

CNNA CBOerO KONCTANTHNA qAfkeMk. CKB^kNN »6 CAUONA HM'BANie ^ABA TAA- 
rOAieUAfO KONkCTANTNHA N A^CTk C€rO l|A|kHqH. H NAVeTk qAflk N 
l|A|kHqA AIOBUTH CerO BCAkUH; CAMONA »0 HOdABNA^Bk feUB, pCVC Kk 
qApB: JHJBi BIftCH nKO KCONkCTANTHNk pABk BAUk HptEUBAeTk C\ qA|^HqeM); 
qA|kk SKe HONieSRe ANIBAlIHie KONCTANTINA aptN3tqiN«; NCBICJCOTI NNtUk 
«IB|^A3CJ>Mk Cd3A0RUTN CCFO, Nk f^CVe BkCKOp« aiCT|kNqiHCe N MHHjC BUTN. 
H aOTOMk I^AGKAABkCe NAKU qA|lk O KONCTANTHNIk, HOBeS« CUB N C^BpkKC 
MNHHIkCKAA IO^'^ANTA, N NpUeTk CerO NAVen AIOBUTN BtqikNie; CAMONA 

se NeTi^knt cTe. narhca n«kaa noNoneNfA wl knhs« n Bf^ksne tb, 
H^ikSKe xoqieTk qApk unnktn; h <DB|^«Tk 'cfe qA|kk npovkTC n ocKpkBU 
ce 40 cy;(. n^ktonsc CfiBqiNNKk CAMONNNk noB«AA cle qA|kB, iako camona 

CLTBOI^N cle, H n|kOrN«BA ce & CtUk qApk NAHk. BI TOSe BfktMe BUCTk 

noryE«Ak abn«. n oocaa qA|^k ni^hsbath unt|iohoahta ciiNA^CKAro, aa 
BinpocHTk cero m ctuk ; opNUkAoiB mht|»ohoantb cnnaackomv, ap«ABA|»H 

CAUONA N BMpOCN CfO TAH^ YTO ]C0qieTk EUTH? IdNkiKe OBtqiABk |ieYe : 

TCBt cAuoNt noruBi^Ak noBftAveTk cfe a;NAU«N!e AVNkNoe, h Aqie npt- 
NABTk .ri. AH^H cAkHkVNUNjc, n(k«»Ae TBoee noruB'kAM^ Ne;coqieHiH no- 

CT^AAATH NHYeCOXe. HOTfilMk BM^OCN N qA|lk MHTpOilOAHTA ; ONkSC peYe : 

NecKpkBu, m qApB, Ne;coqieHiN fii3A0BUTH ce tu NNYecose, Nk H»e no 

TCB** ; BlMtNHCe qA|IB, IAKO BfkATk OrO AAea^ANApk ;COqieTk nOCT|»AAATH. Ce 
»e Ne BUCTk, Nk CAUONA I^Ak CU ^ABM NAA«»AOY HUtAHIC. nOCA^SRAB H3- 

BtcTN« o^BKAeBk qApk, nporN«BAce NANk H 40CT|kH»e, N drNA cero A 
NOAATH. ce»e EMCTk npt;KAe HCHAkNicNVA .ri. Tu;c AKH. l|A|ik aee novki« 156 VLADIMIR EAČANOVSKU, 

RCAHKUUIk CANOIMk KONbCTANTNIlA , lieiiaBHANUArO CAMONOIO ; CEa^^A X€ H 

MOHACTHph Bi^ HMC cro, B% rocTa^c. flOTOUb n|^NSVYN C6 i|apv He^vrk 

B6AIH, KIKO NH OIBUVNOe CAOBO NeMOaseTk O^VHTU, NApHqAeMO€ C€ACNk- 
TlCUHb ; Nk MAAO BeC«AOBABb & NerO, I^ABUipA KHe3tUb BlCtUb I10MB«TH 
C!e H nOVHTATH l|ApHI|B H CNNA 6€. rAAFOAK SR6 cIa qA|»b, N68M|ieTb 
TOr^A B'bCKOfk«^ Hb MAfA MeC«i|A npCCTABH CB, H CUCTABH NAUtCTNHKA 
qA|kbCTBB CB06MB EflATA CB06rO AAC^ANJ^pA, H CHNA CBOerO KOMbCTAHTHIlA. 
H !;ABtl|IA AA63[AHAPS CHAEA«TN H BI^CIIHTATH CHNA erO KOHbCTAlTHRA BI 
OBUVAH qApbCq«Ub; H no CbMpbTH AA63EAHApOBt DOCTABHTN KONbCTANTHNA 
qApA. HA CbMpbTH SK6 RbBA qApAy npHUlbAbUIB AHe^EAH/^pV HA HOCtipeHlO €rO, 
npop6Y€ 6MV qApb, p6Kb: C6 A«TO a^AO HACTAAO KCTb, HUhi SU M6C«qb 
HBO TI. M«C€qh qApb€TBOBA Afte^^AH^pk HOjCbMpbTH AbKA np^UV^pArO. C% 
SR6 nptUBApiH A«CJIHb IfApbCTBOBA A«Tb .K6. H A* M«C€qe. 

l|ApbCTBO BACfHfA B A rp 6 H p ^N A. 

lIpneCTA me IjApCTBO IOBA BpATA BACHAle H KOHbCTAHbTHHb. BACHSfe O^BO 
.K. TUUb S«TOMb B«, KOHbCTAHTHHb»€ 1^1. Mb. CTA O^BO BpATA TbVlH) 
qApbCKAA (»A^AHTa HOUIACTA : — BACVaTA SK€ nApAKVM0M6Hb: OBAA- 
AAUe qApbCKUUH B«ipbMH. H HUtUe CerO BACKAIC IfApb ci BpATOMb CBO- 
HUb KaiHbCTAHTHHCUMb, IAKO VVHTeAH H HAVeAbHHKA, II0VYA6C6 & HKFO 
BbCtMb B<Bip6Mb l|ApbCKyHUb, HBO BO^pb B« B1^ HAKAl^AHU. H ABle B% TO 
BptMt npHBt^b BACHSTe C€CTp« CBO» <0>€fi>4AHV O ^ATOVeHfA BHTH CL 
CHHH CBOHMH. B06 SK6 Ce BACHAT6 B06B0AS CKAHpA, A^ He KAKO BiajJ^BH- 
rH«TC6 HAHb, IAKO CHAbHb 06TI & HKrO CAHb B06B0ACTBA, H HOCTABH 

cero AVKS MtsRAHpiKTTm Bbceus. cdCKpbBU sne ce cKAHpb o ceub ksabuh^ 

nOHICKe H l|Apb HAAftAUie ce BUTH npbBte, H O C«Mb O^IlUCSHBb acTSo- 
HHKb BUTH H OOB^AA ClBtTl CBOH MHOrUMb ; H BlHICrAA nplUA« BI 
M«SRABp6Yfe HA CdBAACTb ^ARKSN) CMS, H HOHICSRC AMBAIA^H CFO; BICH 

Aps3y npHCdBipHuicce cibilts ero, Bt^eiiic xpABpocTf h a^baccth ero. 

ChHS SKC ero pOUAHS COfipS BB KOHbCTAHbTHH« TpA^t, nOTbipACO HaKtCTH 
CCrO OTOfAO^: H nOCAABb TAH H H3B«A€ CCrO, H ABTC BipVTH qApbCTBO 
H nOCTABU BtHbqb HA TAABB CBO», HKO ClBpbUICHb qApb OpOCAABH C€. 
H nOTbl|IA C6 ClBpATH KMIHTA H A^TH BOHCKAMb, H HpHSBA HA HOCOBIC 
C6Bt AUHp« MHAtHbCKArO; H Af^KrAFO AIIHpV HAY6AbHHKA MApbTHpOHOAb- 
CKArO, n06TX6 H ApABAlAHU BI HOCOBTC C6B«. H ClBpA BOHCKV OCTVnHHKb 
CKAHpb; OYCTpbMH CC HA KOHbCTAHbTHHb FpAftb; HM^AUIC H APVrU HA^tiK^e 
BAArTe eSK6 nOB«pAb B« CCUS MHH;C HIKTO ^OBpOAtTeAbHb : BH^^Ab BO 
B« Bb CH« »eH8 CeA«l|IH HA BHCOq« MtCT« H HpHUlbAUlV CKAYpK Kb HI6H, 
AACTb CMS SKbl^Ab qApbCKU ; HSb^Ab BK ttHb SHAlienTC BOHSeCTbBHbHArO rH«BA, 
€»€ XOT«ai€ BUTH HA pUUAMHtKb «> UV^RAVCOBHTc pATH ; CKAHpb »6 
BbM«HH; IAKO Kb:(Ab OHb qApbCTBO C6MV OOBtAVCTb, H nOHKHiC VCAUUIAHO IZ 8RB.-SIX>Y. PBIBVODA. J. ZONABB. 157 

BUCTk Vk KONkCTANTHNt r^AA«; »KO CRBH^l OBpk»eC€ H l|apk ClTKO^KCe, 
CLC|iaKklll€ CdCTAKLUISIO BOHCKS BKCV HOCilATH HANk ; HOCAA »€ H A|kk]Cl€^eA 
■HKOMHAHCKArO, €AA KAKO OVMCKkVHTk N n^HAOSNTb C6rO HA B0AkUI66. H 
D|»HUIkAkUI» Ap?cf6p€IO H UHOrO BCCBAOBABkHIV, NN UAAA HCOp^KAONKCe A- 
CTBNNNKk OHk CKANflb: KIBAn€ Rk NIBMB V^kBAlBHle Cl^norU rAArOAANIC: 
H»6 B%:;A09KNTk CU}Ch NA HOSt CBOH, NtCTk Bk^MOSKNO 0YA06k CN<KTN 
CMK. l|A^k BB«AeBk OBlTk CKAH^OBk, HOCAA C% BONCKOKI neT|IA, CHNA 
^OROKA, CKOnklfA, NKUkNiC Hf^^KSA^ p^^COUk ; H CkBkK»nAkHI6C6 OB« 
RONCRU NA U%CJ% rAArOAlCMeMk AHNApA, H BMBkUH BfkAHM, HCHpkBA nOBt«- 
AAXV RONkCTANkTNHOrpASKAAH«, nOCAtSRA6SKe NOB^AU CKAHpk N HSBM MNOffe 
& BOHCKU i|A|^€BU, H npf6Tk TOr^A rpA^k B6AHKy, rSArOAlCUU l|AUANkAONk; 
N UHOrA NMtHfA CIK|^A CRAH|^k TOr^A A T^A^A TOFO, UOB^SR^eNe SR€ 
BMBkHIH BOHCI|« l|ApeB« TOF^A CRAN^OUk. N UNOSU Bk NeAOBUtNHN BUUe 
n^t^AHICCe CRAfpV, NAAtlOI|l6C6 NTOMB nOMOI|IH O ||ApA H N6 TkVlV A XH- 
AtANk ni^lHAONie Rk NI6M8, Nk H MN03U HUlkNUTV NN«SU. CTA SB€ Olf- 
BtACBk BACHAfe OfCTpOHTeSk , HOCAA NARU npOTOBHCTfApA, BkAABk €MV 
C1^B|^kni€NNBI0 OBAACTk. H OpUNIkAk n|kOTOBHCTfA|kk Rk CRAH|^V, NAVCTk NO- 
RVNIATN COYqiH;Ck €k NHUk, e^A RARO Hf^'kAOSRHT CHX Rk l|ApB ; H BHAtRk, 
URO NeUOSRCTk O^COIKTU NHVeCOSRe^ B13B|»ATHC6 Bk RONkCTANTHNk T^A^k ; 
CfN aS6, N»€ B«XV C\ (c)RAHpOMky »€NU H Y6AA Bt^CB BI RONkCTANkTHHt 

rpAA«, N cero pA^N ofsonNiece u OBpkroniece crah^a, n npfHAOiNe Rk 

RpOTORHCTTApTiO. «l C^MSe OVBOBIBCe CRAHpk, OOCAA MN^AHAA B H p l| A Cl 
BONCROm H TApONNTA NATplRfA HA DpOTOBNCTf ApA, H nOB<KAU CN^Ck HpO- 
TOBNCTlApk. Ccase O^B^A^Bk CRAHpk; HOABNRSece Ck BkCeM CHAOm cBoem. 
H RpNUkAk nOBftAU npOTOBHCTlApA, H 6Hi6 C6rO HSHBA ; A^^^^A ^^ ^^O 

n6TpA »Bkinie. Cl» xe oob^av ciTBopn cRAHpk, bisbnch ce BeAkun; 

qApT6 »€ Bk H6A0BU«HU BHUie O CCMk, 3ARI6 H HOUOpTe Apl^SK^H^ OCTHR - 
HNRk CRAHpk. N VFOTOBABk BACHAT6 BOHCRV, OOCAA HA CRAHpOBV BOHCRB 

HOuopcRBW H noB^AN ^^^\ " opToukuie noMopTe, HAvene totobrth cc 

H no CBUH HAHk. NpHHIkAkaBC CRAHpk OBkCTSnH Cl», N X0TtUI6 TAAA^Mk 
np!eTy cTn>. CpOTHRk »e HAVCAkHHRk HHRKHCRU B'kC^OTft O^Tpi^HlCUk 
ArHATH CRAHpA, ROBOAt RpHHlCTH R«CRA MHOfO H HACHRATH SRHTHHI|6; 
ROTOMk BkSkMk MAAO RknieHHI|€ ROCHRA CkBklHie, ROTOUk SR6 H3B«A€ H^^k 
TkMHHI|6 RA^RKNle, HSR6 EtJCH A BOHCRU CKAHpOBU H RORAI^A CUUk HSHT- 
HHI|« fi>HU, HCRAIHKHTB Rkni6HHq«, H ĐRVCTU Cy;C Rk CRAHpV, pCRk : A3k 
HCBOmce TBOerO OBCTVRAIBHIA , UHOrO BO RkRI6HHI|6 HU«N>; Hk Aipc 
ClTBOpHHIH MH H3B«CTH« 3ARA«Tle A^ USMA« C<k BkCeUU MOHMH H6Bp«»- 
ACRk, TU S6 BkUkAk RpTnUH HHRIBKI. H RpICTk CfC CRAHpk Cl pAAOCTlU 

H Roeuk epoTHRk Bkct;ck cBi|iH;ck cBOHjck^ Ana* ki^ ROHkCTAHTHHk rpAAk. 

CRAHpk HEB BIHHA« Rl HHRKN) RBCTB H ATBAOB R0ARNS6C6 RpiHTH HA 158 VLAĐDCIB KAČANOVSKU, 

KONkCTSNTHNb rf^A/^k. H BH^tKli C6S6 BACHllTe VCTpONTeKb l|a|^kCTRTlO Vk TIC- 
NOTt; n|tH3Ka & :;aT0Y6ll¥a ^0K» BAP^A H I^anptTH CMH KAeTRAMH CTI^AHINHMN 
AA Ne nOABNrNeTkCC na l|ApkCTBO. H nOTOMk nOCTABN CerO MAryCT(kA. H 
np^A^CTk 6MB B0HCK8 BkC8; IIOCAA erO NA (ftCTBnHHKA CKANf^A ; VB«A€Bk 
X€ CNAHpk npNUkCTBTe ^OKOBO, BlMtNN, IAKO X0l|l6Tk BOf^HTCC CL MB- 
NSeML XpABp«Ub H pATNHKOUb CTpAUlNNUli, H Bl^CTABb UptH{j^e) Bb AMOpTc 
H ART€ CI^TBOpH BpANb Cl ^OKOIO, N NAY€NI€ ROB^SRA^TN BOHNU GKKH- 
pOBU. NAVTpfA SRe ClkBbKBnAblllAnie OBA CKAN^b H ^OKA, peCTA ^pTiTh Kb 
Apvrv: 0€TABHMb BOHCKB HOVHBATH , MM »€ OBA BOpNB'KCe. H pA^^V- 

M«eMb yTa ;coipeTb butn noBtAA. n ccmv buboi«, o^A^ipNincce^ n npbBte 

CKAHpb Bl^ANHSRe MbYb, O^A^I^N ^OKV; ^OKA 9Re B^ApH CKAHpA nAANIfltra 
Bb FAABB, H TOANKO n0pA3M CerO nAAHqtN> ON0N>, HKO NA/^eCC HHIfb NA 
OlTm NOHM. BUA^BUe »e CerO C»I||TH; HSR6 cl NHMb, OMpAVeNA N KpbBflO 
OBATANA, COECTVnKbUie HCme CerO, H Nb HCTOYbNNKB npHB«AOHie Nl^MHTb 

A KpbBfl ; N BiNier^A NAYeai€ cero n^^mhbath, VTeY6 KONb ero. h npo^oAt 

nOCp«A€ BONCKU CKAKAOie, HrpA€ B63b EbCA/^NUMA, OBAfANb NO HlT€ KpbBflO. 
B« BO KONb ONb HSBpANb BCKbMH, NApNI|A6MTH erVNlfc; H BlNtNa^V O 
CUMb BONHU; HKO CKAHpb OVBTcNI BUCTb H VCTpbMHUI€C6 BtSRATH. ^OKA 
Xe G*b BOHCKOIO ^Ap^BOlO TON« HX, H H3BU MN0ri6, npOYHX NSNBIt^b GTb. 

B«i|iiHiH 9Re BtasAUie noNHpA^v ce Apvrb ApvrA. Ce »e BH^^Bb cKATpb 

H Bib NeAOVM«NU BeAHqt BUCTb H H6NMM TCCO CbTBOpNTN HOCMb OCTAB 
HIHjCb, BtSRA K1^ ^Ol^pOlO BABVKONbCNOMB. Ce Nie BB^A^Bb BACNATc, 
l^Anp^TH KOS^pOm Ne npTeTM ĐCTBnNNKA CKANpA, AA Ne KAKO BlCnpTNMHTb 
OBMYAH H NAYNVTb npOYH BtNSATH ; Cl HOCAANHKb, NSKC OplN^« Kb X0 3- 
po 10, npHNece H ^pHCOBVAb Kb CKSNpV, NAHNCANb Cb KACTBOIO CNIfC : 
npTH/(H Kb MH« Cb BCCMH CBOHMH HOKARBCB. H BH^tRb HNCANTA X03pOH 
H CMb KNNrONOCqA ONOFO H npOYee, H3Ke B«XV CL CKAHpOMb, !(ATBOpN Bb 
TbMNHqV. N ATOAH np«CTA NCB^plO CKAHpOBO. llATpTAp^B SRC ANbTONflO 
OCTABHbUV nAipTApbUlbCTBO, TbYI» HieCTb A«T CBei|ieNbCTB0BABHI8 H MAAO 
Bp«Me np«BUCTb, O^MpeTb. N 0TOAH Bl^OBA BUCTb qpbKOBb l^A -A- X«Tb. 
nOTOMb nOCTABNUie HATplApKA NHKOAB ]CpHCOBtpbrA. 

EAbrAp« »se noABHromece haku. noNie»e ovkia^hc, iako o^MpeTb q n- 
MNCKU, np^A^oie rocno^bCTKO BSbrApbCKoe A^Hb BpATfAMb: a^nhA^ 

MOVCem, ApONB H CAMOHAB, NApNI|AX8 »6 CU HKOMHTOnHAN, 
:;ANI6 B«X8 CbUNOBt e^HNOrO KN^SA BAbrApCKArO, NApHi|AeMArO K M H T b. 

€ahi|h BO B«;cB <oTb poAA i|ApbCKA^ noruEOUie BbCH; e^HNb TbTTm a>Tb 
OTpoTCTb neTpoBt^k OCTA, Eftoic H ONb CKonbi|b. CHi|e »e npTeMbHiH Te- 

TNpeMb BpATfAMb rOCnO^CTRO, A^BNAb OVEO BlCKOp« O^MpCTb ; MOVCH »6 

npNNibAb OBCTvnH cepb, n EbNier^A BpATN ce, ovBunie cero KAMeNOMb, 

TV H BMpeT ; ApONA »6 BbCMA OOrVEU CAMOHSb Cl pO^OMb CBOHMb. llo- IZ SKB.-SIiOV. PRIEVOĐA J. ZONABB. 159 

ruBkHiiMk »e cNMb T^CML spaTfaMk, nfkTcTb i|a|»bCTBO siibra|»kCKO€ ca- 

UONAb. n|>kB«£ BO nOKVinillUeCC T|^6TH BpATk spONk npVCTH CfC NAH TpbVb- 
CKy BUTN. CcrO pa^H CAMOHAb RICMA nOfBBU ApONA, TbVllO e^HNb CHNb 
€rO OCTA, NApiiqA€MU lOANb CB«THCAAKb ilpTeUb »6 CAUOHAb CAMb 
B'bCC IfApbCTBO BAbrApbCKOe H OBp«T6 fi^pA^H, nOHKSRe pUUAKIH« NMtAJCV 
M«XAV€OBNOIO pATb^ nHlN0BAUI6 H npT€MAniU6 B1bC6 ^^AHA^^Hle CTpANU N 
rpA^M; qApb »epUUCKU, HONKSKC CBOBO^HAb C6 Bt O HACNATa CKAHpOBA, 
BIC^OT« BOpHTHCe Cl CAUOHAOMb. H NC BDCBOftV HOCAA MANb, Nb 
CAMb EO Cl BOHCROIO CB06I0 U3U^% qApb RbUC^AAnV; N6 ClB«ipAC6 C% 
KN«SU CBOHMH. ^OKA BApb^A B« TOr^A BI ANATOAIh A^UftCTNHKb, H NC 
ClBtipA Ce l|Apb Cb NHUb, H npUBAHSKH C6 l|Apb BACHATC Kb CTpAHAMb 
BAbrApCKMMb, IIOBCA« MArUCTpK BCAfcfNV BbCAtAl" ^OANTb Cl BOHCKOIO H 
CTpCipn TtCNA MtCTA. npHUIb/(b BACNAfC l|Apb OBbCTSnU rpA^b BAb- 
rApbCKy TpfAAHqb, ■ApHqA€MM CApAHKb. EtOIC »C TOrji^A H^KTO NONb- 
AOCTC^AMb, NAVCAHHKb BOHCKAUb l^ARAANBUb, N VMbICANBb Bb CCEC MHCAb 
A8KABV pCKb: AipC npHABYHTC€ qApV H nOB«AHT Bb BptM6 CiC, MKO »6 
leCTb CAMb, H qApb H NAY6AHNNb H R06B0AA NC ^OipCTb nplCTATU BONNb- 
CTBH6 BlCCr^A ; My »e NAYeAbHNqH KTOMV N6NMAMN VbCTH NH C^NHOC. 
CcrO pAAN BMUCAH CbTBOpHTH qApA J^lk ROrp^HHTb pATb, 10X6 ;COT«H€ 
CbTBOpNTN, H npHOibAb TAAFOAA Bb qApB : ft^ B«CH, CJ> qApV, UNO M€AeCHNb, 

ero »€ nocTABHAb ocH Bb cA«Ai» xoANTH Cl BONCBOio, ABpb»6ce H ;ko- 

f€T qApb BUTH; Nb BbCNOp« no(Tb)l|IHCe, BlSBpATNCe BI RONbCTANTNHb 
rpA^b, AA N6 HANO norSBUOIH qApbCTBO CBOe. H CAOBO ONO AbSKNOe BCAflO 
CKpbEb NAB«Ae qApV, H U0B6AI BOHCqi BbCCN Bb^BpATNTH CO BbCNtTb. 
HAY€AbNNKb »6 BAbrApbCBM CAMOHAb NO EfhJCOTC ^Hb^HBOBb (siC.)^ Bb^BA- 
pANiece, H NeUMlUe EO JI(pb3HOB6HTA CmpOTHBHTHCe BONCqi rpbYbCNON; 
N BHAUBb pyMAIANU Bl^BpAipbUIN^ C6 H ®;COAtipHJ(, BIMINHC6 CM«, HNO 
OVBOmueCC H NAY€m6 BtXATH, N ClOlbA BIHCI^AANV CAMOHAb Cb KAbMA, 
O^CTpAUN pUMAlANU H HAY€mC NO HCTHHt B«»ATH ; N HpVCTb CTANNI|IA 
NX H NOpbTHNV ^ApCBB H BbCA (OA^ANIA qApbCBAA Bb N6H Bbl^CTb ; qApb 
»6 6ABA CNACeCC, O^EtSRABb Bl^HAHNSCb rpA^b, H TB Bb ^HAINVC« OBp^TC 
MCACCHNA, ero CUKACB'KTAAb B« KOH^OCTCf ANb ^OM'kCTNHNb, KANO (5BpbXCC6 
MCACCHNb N KOipCT qApb BUTH ; N pAl^FNtBACe qApb NA KONbAOCTCf ANA 
N AOCAJ^H CMB BCAbMH. fiftNbSRC AOCASKA^BMb BAlIIbNIC rpb^eaieCC ; N BN- 

A'KBb ccro qApb rpbAiipAce, ckoyn ci nptcTOAA CBOcro, n bic^utn ccro 

l^A BAACy H ^A BpAj^B N NHI^BpbKC NA ^CHAM. H C6 BH^tEbUlO npOYH NA- 
Y6AbNNqH; BpASKA^ HMBI|ie NA qApA^ nONKKC NH BI YTO!Re BIM^NIBNIC CU^C, 
NH CbB«ipABAnieC6 Cl NHMb ; H CIH BbCH BpASRAVWI|IC NAHb ClBpAHlOCC Bb ^ Sigurno „^AbMOBb". 160 VLADIMIR KAČANOTSKU, 

KAfkbClAHH, H nOCTABHine ^OKH BA|»kAV H^^^ " nO^KSAHIliece^ HNO l6KTe 
AOBpO CkTBO^HlOe, OCTVnHHI|H BUIU6. CKftHph SK€ Kk BABVAOlIkCKOH TkU- 

■Mqii cu, CBOBOAH C6 H^ TkMHHqe Ee^L M2iA6asA€ : npfHAOUie bo arAf^eNt^ h 
iiOB«AHn>€ nei^kCftN«, hsk€ b^kv bl babvaon« ; eAHNb sr€ uei^kCkHHNh hhai^IiCO 
rAAroAKMfH noABHse ne^ceiiu h oyct^om cnx ii€nopABAi|iATH ce cp^^n^ 

■Olllk. N €AyittAX« CliBUTk C6rO HHA^CA (sic), HM^AKV 60 C6rO BOC- 
BOA«, H BlHICrAA JCOTIJCV N3yTk NA Bf^AHb B0|INTHC6 C% C|^AI|HNU, nOBtSK- 
AAXK Cy)C CpAlIHNU; H E% H€AOVUftNH BUBk X03|^0H NAY6AkNHKb OepCBV, 
N€NUU YTO NNO C1iTB0|^HTH BA U0l|lli C€B6, Hb H^NOlbAb CBOBO^H I^UM- 
AKINU, N»e B«KB Bb TbMNHI|AX H CKAN^A CAMOrO, H CIB«I|IA CO C1^ NHUb, 
KAKO ;COI|l6Tb B|^ATH €6 Cl G|»AqHNy; ■ HAVeT ROCTABAHTH CerO OfCTI^ON- 
T6AIA KA^b BOHCKOIO, ttNbX6 HC^OTtUie HCn|^bBA CK|^bBH I^A^H, NKSC HpleAb 
Bft Bb TbMNHI|H, nOCA-BA^nC p€Ye Kb X03pOIO : Aipe ^OipeUN AA C1kTB0|IK 
BpABb C\ ArAptNU, X0ipV ^A BVA6Tb BbCA BOHCKA pUMAlAHCKA ; H OBbUlbAbUie 
n€pC€NM BbCe TbMHHI|€ BABVAONbCKle^ OBp«T0UI€ pUMABNU BbC6 Bb TbU- 

hni|a;k, VHCACjiub »KO .r. tucvkk, h BiopVKHBbiiie cy;c, np^AAnie cKANps. 

ONbSe HpHHIbAb €b HHUH H ROBIA" ArAp€NU nOCA«A6SK6 CbBftl|IAHe C€ 

pyuAHH« H ptme: ktomv H'BCTb hoaobko ham bisbpathth ce ki kos- 

po 10, A^ ■€ KAKO O^MUCANBb 3ATB0pNT HAKU NACb Bb TbMHHI|B, N HA- 
VeOIC BftSRATH pVMAUNV Cb (c)KAHpOMb. Xo3pOH »€ nOABH»€ B0HCK9 H 

norHA BicAtAi" h]«; h nouiesK« stjcs BiifibuiH pyuAMNy, BbSBpAipbMC ce 

II06«AH>U€ nepCCHV, H UAAH BlI^BpAlflblliece BbCn«Tb. H CKAHpb O^BO 

Cb ApvKHNoio cBOcm npNcn« Bb pouANlm. o^B^A^ase iako h f oka Acrvn- 

NNKb KCTb, npHVIbAb CbBbKVObCe Cb NHUb H MOAH CCrO ClTBOpNTN i»Bb- 
l|IHHKA KA rOCHOAbCTBO^ ClTBOpHCTA SRO ClBtTb M%»AB COBOM, MRO AI|I6 
RpVHM^Te ^OKA IfApbCTBO AA AI^I'SKHTb KORbCTARTHRb rpAAb R AP^r^C OaUKU ; 
CKAHpb »6 Al^kKATH AHTli»xYlO H CRpTiO H ^RHRKIIO R HAA«CTRRN> H MV 

asAvp^vfe. h cTe o^TBpbARRie c\ kastbon). a^^?"«'^ CKARpb HpiRA« vb 

40l|« RO OBUHBece R i»6p«T BpItUe HOAOBRO, HOCUb CCrO, CbBA«Ye Ck 
RICrO l|ApbCKAA OIAVARIa. TOrAA OBpAI|lbC6 ^OKA I^ATBOpH CCrO E% TbU- 
HRqR. R BORCKV BbCK CrO BlI^CTb R BUCTb ROCp^A^ CUjC Kp-BHbKAA BpARBAA 
IfApbCTB«. GKARpb RSC B<b R6A0BM«RU BUBb; HOCAA CHRA CBOCfO Kb 
l|Ap8; l)Apb 9R0 RpTCTb OFO C% pAAOClTlO^ R MAFUCTpA CCrO H0YbT1l. ^OKA 
ase HOCAA ^pW^MO HATpfKfA A^^^NRB Bb )CpRCOHOAb, CAMb RiO ARA« BI" 
A^HAb. jl^«A^HRV SK6 CO^ipS Bb ^pRCOHOAU, UplTRA® l|Apb Cb BOHCKOIO 
pVHIKOm RAHb BbRe^AARII. RAYeARHKb pOVHIKU B« ^^Crb qApB I^B CTpV 

ero,^ R AACTb cmb hocobIo pbrikbio korcks. r npRRibAb robuam A^^f "■* 

^ Od ove rleči do kraja počima pismo nešto sitnge, ali svakako 
od iste ruke. 

^ Sigurno u mjesto j^^n cecTpv ero*. IZ SBB.-SLOV. PBIBVODA J. ZONARB. 161 

H 6Ub CCrO H OB«CN €rO NA Ap«B«. H HOTOUk nf^lN^e ^^h Cb SpaTOMk 
CKOHMb KOHCTAHTHNOM Bb ABN^b ; N OfCipONCTACe fi>6« BOHCI|« B0pHT€6, 
l|Ap6BA N ^ONOBA: H CTA ^OKA HpItAb BOHCKOIO CB06I0, II l|Ap »:{A* »> 
KONIO lOBbKOj^e BOHCKV CBOIO, ArOH6 CTpA^b & HUJCb ; BN^SB X€ ^OKA l|ApA 
n;A^I|IA, OVCTpbUNCe HAHb Cl jVf^ABpOCTllO B6HflO, (leKb Bb SMe, Aipe ^^^ 

■Hin nh:;ao»V; Tcoipv noBe^NTN bkcma, Nb nptsKA^ nsutr, eub O bohcku 
CB06; Aipe ovcTpbUHce ; ttBU rAAroAiOTb, iako nA^ece c nonh ; Ap^au »6 
rAAroAioTb, €bc«A^ CAMb H npocTpftce no i^eMAH n Ha^b^biiie; onh mt 

TAArOAlOTl, »KO Y6A0B«K0Ub O^HI^BAieNb BUCTb. KONbCTANTHHb SK6 l|Ap6Bb 
B^ATb ;CBAAIAUI6C€, HKO UNOrO OfUpCTb ^ONA; CAOBO »6 CTO B« AbSKA, HBO 
Hei»Bp«T€Ce HA TeA« ^OROBft HH6AHNA IA3BA ; ^p^ZU X€ TAAFOAlOTb, HKO 
OBABAHleUb nOrVB« ^OKA. 6CTb X6 N cTe nOAOBNO HCTHN«, CDBABAHle BO 
ONO BACNAfe IfApb 8r0T0BA H AACTb VpbHVH ^OKOB«, OIBftipABb BUH ftA- 
pOBANlA MNOFAA. N €HI|6 nA^UiSCe ^0I|«, ABT€ pA:;AP8UIHC6 BOHCKA erO N 
OB«Kb H3ByiU6, OB«Kb »6 SKNB«Kb €016 ; U U8YH CUX l|Apb NO BOAU €KOeH 
IIOTOM SKO l|Apb pA3rpbA«€6 B6AMN, H Et BbCCrAA HA RpOrHieBAHTe FOTOBb, 
N H€ TbViN) HA HNJCb CB€p6n«AUie N rHI6BAnieC6; Hb H HA CAMOFO O^CTpOH- 
T6AIA rHIBBAUiece, Tbl|IAHI€ BO CG RpTeTH qApbCTBO BbCMA, 0YCTp0HT6AIA 
»e HH^AOKHTH, 6»e H CbTBOpH , HBO HO MAA« Bp«He ^ATOVH 6r0 H 
B1iCXblTH HU«hIA ero BbCA, H H6 TbViN) BUHOrpA^U H ^pAMU 6rO BbC^CUTH, 
Hb H UpAMOplA & MAHACTHpA 6r0. GIa BbCA npTCTb BACHAfC RApAKVMOMCHb 
& l|ApA, H O CKpbBU pAl^CAABAKRb BUCTb Cb ^BRieKI pACTACC ; MAHO BO 
BptUe RSRBb OIKAAHbR« HMpCTb. CKOHbVABbHIB SRC €€ C6MV 0YCTp0HT6AI0, 
TOr^A Bb HCTRHV HAVCTb qApbCTBOBATH BACHAfC. llpfCUb BO BI BM6, p6Y« : 
qApbCTBO UHOrAA Tp^SRtRTA RO^OBACIb HUKTR, R OCTABR CAACTH RAbTb- 
CKTC R CBUTAAA CHA'BARfA, HCRpbBA BO Bb CUjIC SRHBtRIC, Bb nHI|IAXb H Bb 
»€AARfR, R BI BOrATbCTBt l)ApbCq«Ub B6C6A«Ce; ROCUb !K6 l|ApbCTBO 
Rp«ni|6; R BpATV CB06MV KORbCTARTHRV ROBCAt TbVifN) qApb RApRI|ATHC€, 
HCOBAAAATR SK6 HHVeCOase. Cc SK6 TpbRCRie KORbCTAHTHRb HR Bb VTOK« 
BbMtRHe; RBO CJ>BblYAR KOHCTARTRHOBb B« CAABl R HCpAAHBb. H cTa O^SO 
fdBA BpATA BACMe H KORCTARTHHb CRqe CICTABRCTA C€^ lAKOSRC p'B^OMb. 
CnaIP SK6 nOABRRSCCe raku RA qApbCTBO, IAK0X6 p«?COMb RO CbMpiTR ^0< 
KOB«. U cYe OVBC^CBb qApb. ROCAA Kb HKUS RHCARfe MOAbBHO fijk np«- 
CTARCTb O :;AOEb CBOR?Cb H6nO/(BRS^ATR UeSKA^^^OBRlC pATU, A^ RpOARBA- 
MTCB KpbBU jVpRCTlfARCKfe BCI^VRUH« ; CKARp SR6 BRAI^Bb C€B€ CbCTApCBHlACe 
RTOUK, XOT« R He;COT« S^AO TBOpRTb, R ROKAABb CC RpTR^C Kb l|ApH. Gc- 
A6I|IV »€ qApV HA RpeCTOA«, ABIC RpHB«AORie CKARpA, Apl^^S^IIIC U«»A« 
COBOm, CTApOCTH pAAR R A*B'KACTBA, — FAArOAHITb BO, IAKO np1lRa;ei|IH6 A^' 
BCAb B«. TorAA R BACRAIC l|Apb peY6 CAOBO CRKOBO : Cro »6 E0»5 C6 Kb 

URt rpeACTb; A#v3y »e rAAroA»Tb, iako BbHierAA npHCTBRR CKAupb Kb 

STARINE KNJ. XIV. 11 162 Vr.ADIIfTR KAiČANOVBKU, 

ifA^of, i»u^KYHCT6 ce ovN ero, H cero ^aan boahml Et hh€hb; o^n- 

BXiaBH(C€) CNSUpk KL NO^THN« l|A^€B«, H BHAUBL C€rO Y|^kBAI6NT6 CAHOrU 

Hoceipa, Obi^ath sNife cbo6 d Hicro, n^ovaa me oamhIa i|A|^bCMAA 

CkBAtVe Cli €6B« CNAHpk; CAHOfU SK€ OCTABHAk B« NAM S^ABHBCNfCU^ HAM 
N6BtJ|€Hf6Mli. H C€rO ^A^H l|A^k AB^ATH SHq6 CB06 A HierO, H€KOT«HB 
60 BNA6IN BNUAAA BI l|A^k€KUNKk OA^ANIH. ^A3«U«BkSe CKANpk, BBl€ 
Ch^Ji CAflOry V^kBAKHfe npejtjk BO^THHOIO i|A^€BOIO; H TOr^A BkBHA€ Nk 
l|A^Sy H O^leTk ero l|A^k C\ VACTIiO, H 0B€A0BA C\ NNUk, H OHCTA Ck 

qA^eMk c% 6AHB0I0 VAinoio. H Otoan n^ecTA ckUBificafe h N€B«^f6 cbah* 
pOBO. H noYkT« cero ckHOUk ni^kBlNUk; AP^fru »e ero o^ct^on ko- 

r0»A0 np^BUBATH HA NKUk »6 B« MCCTt. CbOBOAH »€ C€ IfA^k O H^NAB- 

VAioipNKkce B«Ak aeBe^HUKk, nplHfi^e b% ti^abTio h Đtoya>» ckaH^e Bk 

COABNk nOBAONHTkCe CB6T0MB MVVeHNKV AHMNTpIlO; H OCTABN TOf Bk CO- 
BBB6 B06B0AB N3fi|ftAHNA Ck CHAOIO UNOrOlO npOTHBAlATN CC CAUOHAB 
HAVCAkNHKB BAkrA|ICBOUV; l|Apk BiC UfllHf^e Bk B 6 |l k, nONI6»6 OfMpkAk 
Bt AABNAk NAVCANHBk CrO. H OTOfAl" ^HAC Bk BOMkCTANkTNNk r^A^k. — 
NACACANNBk BS€ BUCTk NB6||CB0N CT|»ANft, H flOCTABH KNCSA BA^k NNMH. rO- 
•l^krTA B^ATA AABNAOBA; CNNA BS€ CMB Bkl^CTk TAAkl|A. H OTOVAI" "P^HA^ 
Bk ^HHHKTIO, OfMH^HBk KMOSO BC6: TH^CBArO H BN|»HTkCBArO H AAMACKTuik- 
CBArO ■ T|>HnOACBArO, H OfCTIkON CMJC H6 HA^BOBATH ABTHOJcTiO, Bk HAVO 
nOBHBOBATHCe fUMABNOMk ; Bll^CIkSKC TAAI|e O BkC€Xk CU)Ck, H Bkl^BpATHCe. 

H CBi|e ofEO cIa BVHie. Hat^Iapke »e bhboa« ^pNcoBo^krc o^upkioB, 

CBni|l6HCTB0BA BI. AftT, I. U«C€l|k, H HOTOUk nOCTABNOIB MArVCTf^A CHCH- 
hTa^ YX0B«BA CAOBCCHA 8«A0. N Ck r. AtTk CBIAI|ieBCTBOBA BM^CTk, N BUCTk 
NAUeCTHBBk 6MH UrHUeHk MOBACTH|IA MANBNAOBA CCprlTc rAArOAKMfN, C%pOJ^' 
HHKk ^OTfA nATpTA|»kXA. 

EAkrA|^CKy SK6 BAY6AHNKk CAMOHAk NC TkY'[riO T|»AKT|0 H MABKAOHIIO 
nACNOBAOlC H nOrBBAHUHe, Bk H CAAAB N Tk CAMH nCAOHOHHCk ; H ROCAA 
l|Apk BB6SA CkBOpHArO I^AHA^BIA HHBV^O|kA HA|^HI|AeUArO B C B ; N B^MBIkAk, 
CHBI^tTC CAMOHAA, Aeasei|IA Cli 6AkrA|^CBOIO BOHCKOIO BAHIJk I^CKU, HA|»HI|A€Ule 

6n6pk)cTof; h ni^nuikAk nbo NNBV^oi^k, baa« c!k bohckoio OBOBk noAk 

P%HU ; H I^AHK BMCTk TOrftA A^SB^k BCAfH, BAAHAHIC C6 CAUOHAk^ ttBO H6 
XOT€Tk OYAOBk ap«HTH pCBB r|^kl|H. BOCBOAA »€ H C B HOl|lIlO KSOB^CTe 
E|>0AH H npCKOANipA p6l|e, H BI^CHAC TAH Bei^UAkBHC Ck BONCBOIO; CA- 

MOHAB ase AeaseipB Aj^aahc, Bi^Bei^AAns sbc bahaac HABk bocboaa bobo, 

H 0YE0IABBI6C6 BAkrA|ke, flAYeUI6 BCAkUH BCSATH, BHUAAA H6 CknpOTHBAk- 

meće; |iUMAnBe xe cy;c c«bbi|ic, bimaac ;cot€xb bickuthth camohaa 

H CHHA OrO |ft u A B A, — OfUS^BUBIB BO H CUjIC, Bk A6»AXH OBAIANU K|»kBTlO 
N CHI|6 O^TAHUieCC. IIOCMJK X€ BONBCTBOBA IfA^k BA BAkrA^N H COVipB 
TAAAH (u mjesto »r^AAN^') OBpkCTk CA^A^^bIC |IA30|IH. H B1^;B(IAI|lkC6 n|kfH(Ae) IZ BBB.-8L0y. FBIBVODA J. ZONABB. 163 

E\ MOCHliOnOHL. II^Tei SR€ TOr^il ^^^ leRNKS O^tCASKIIH H UK- 
US 10 N HB«|^flO: CAUL BO AOC|»OMHpik n^TH^e HAVCANNKb 66 H n^tA^CTk 
C6 l|a|kV; CpbBNNa SR€ MOf»A€IO np-fteTk, H IIHK02lHI|il NAVeHNHKa CpLBVH- 

ipeub n^f6Tb ^^h n novbie naTf^MeMb; NHKOiiHi|a bo Hii|>HqAxv cero, 

nOIIIC»6 B« UAAb BlS(paCTOMb BCAbUH ; OHbX6 Bi;BpAI|lbC6 HAKU B«aSA 
Kb CAMOHAS. H HAKU BOHNbCTBOKA qA|^b NA Bb^Nllb H npfCTb C6rO. H 
AOMb^ese HpICMAHe l|A(^b BbJIHNb, np1fHA€ CAUOHAb BbNea^AAnS NA CHAf^HHb 
H OBp6T6 Tfibrb B6AHKb CbEflANb, NAftNH VeAOBtKOUb HMtNTA BCA H NAt- 

HHKy OseA^. l|A|^b sce npl€iib s^HNb, h Bi^R|>Aipbce) rpefin ATV^b; 

i»B|^«Te CAUONAA OBUipA (slc) Cb BOHCKOIO NA p^^% BA^b^Af^N ; H nONKNSe 
B« p«KA BOANKA S«AO N MSTHA, CBOBOSR^bDie C6 BAbrAf^«, nA^OOie ^AC- 

T0T6Ny, NeHA^eioipece, hko ;coT6Tb n^intn puMAiiNt; qApb ase npHuibAb 
TAN 0E|>eT6 B^OAbi N n(k«NA€, H uNorfe & BAbrA|kb N3bBy; cAMOHAb me 

OfBSSKA, NUtNiA »6 HX H GTANHipA pUUAHNt BICXUTHIH6 ; R^leT »€ l|A|lb 
H CNOnTe Ne NUS^eiO, Nb ni^t^ACTb cero I^OMANb, CHNb R6T|IA, l|ApA BUB- 
UArO NAVeANHKA BAbrAj^CKArO, Bt^OBA BO CAUOHAb pOUANA N HOCTABH C€rO 
NAY6ANNKA CKOnflO ; ii>Nb»6 H^tAACTb H CKOHTC l|ApOf . NOTOUNSC Bb3BpAI|lbCe 
IfA^b Bnf^t Bb KOHCTANTHNb rpA^b N NOCTABH a^AKONb: AipC O^UHI^AlOTb 
NNI|pH^ NAN O^OACTb Bb AI^VrTc CT^ANU; ffl /(ABAlOTb BOFATU A^Nb, IO»e 

AABAAH co^Tb nhi|iTh ONU, H NA^cve HU€ A^NU fi>Noe AAfAcrrTA. Kh- 

A«Bb »€ cTe nATpfAp^k H CHrAflb BbCb lOCKpbBHHICCe H NAVCme UOANTH 
qA|IA O C«Ub ; l|A|lb »6 NCSCAbHlA NHKOrOSC, Hb I^A NKUNOFAA A«TA CbTBO- 

pNA B« Bb ifApbCTB« H UNOfAA aobacctTa, rf^b^emcce H Ne cu«pAniece, 

N Ne^OT^Nie AIOBHU BUTb BbClUH^ Nb /^A BbCH BOCTCC OfO, H NH BON- 

Noub NenoBeA«BAHie buth vk nfibBOUb obuvah^ Nb Bb BOAu ero, nn 

RNHrOVHAUb N CAOBCCHUUb VCAOB^KOUb J^Mme OVVHTH, THArOAie : NN KAN- 

N06 noA3e lecTb & uNoru^b cAOBecb; Nb NSbBpABb veAOB^Nu NenoAbi^Nfe 

N HOCTABN OfCTI^ONTeAlB BbCKUb B€l|ieUb N CbBCTNNKb CCBC ; ler^A SKe X0- 
TeNie RNCATN ONCANIo KOCAIOBO, CHI YeAOBtl|H NNCA^V NO BOAH CBOCH. 
AB|lb!(e Nee N CN^OBNII^A IfA^bCKAA, N NACHRA l^AATA UNOrA YNCAOUb .C. TU- 
COVHPb TAAANbTb, — C^HRb »C TAAANbTb KCT, UKOSRe (»t^OUb, pH AHT|kb He|^- 

nej^b; Rj^ovee »e BorATbCTBO h cbcs^u Ne b« Bb^uossNO HSbVbTATu cux: 

HCRAtNNB BO CK|»OBNI|IA l|ApbCKAA N NeNUU r^t C%K|»HBATN , ROBeA« H 
NCKOHAHie Af^O^rle XpANNANHI|e Bb »eCTONU^b UtCTeXb N HCRAbNH CU^b 
BNC(e)|IA H NAUCNTa UNOrOIftNNA & BbC«Xk pOftOBb H KOrONS^O (lOftA ^NA- 

ueNie pAi^A^AieNO Bb NOBvero^ R i^NAueNANO NueNeub, — AcnsA^v bo kauo- 

hIa »NA UNOrOq«NNA R BHCpR BB^^ Ji^^M^ UAAO TbVfN) HU«Hie HA ROT|k«BV 

ceB«: Cl NNUH »e ovKfkAHiAHie RO|k^N|kK, io»e HoniAHie, er^A TcoTunie 

BUTH Rf^Al^NNKl T|lb»bCTBA H Cr^A RpHXO»AAX« ROCAAHHI|H NS^b^AAeve; 164 TLADDOB KAČAKOVBKU, 

n^OVSS S6 X6SM)(S TerOTA COVeTHAA. K'L BI^HHCICL X6 St MNOrO^ASHMbllh 
H pA^BNVklk, H HA NI6rOXe )COTene npOfNKBATH C€, ne BkCKO|k« TBOpAHie 

uofNV NA aieuk^ ub b^^uchs npiinbAkaiB tbo^aui€ mhnb cbrf^^HiHBb- 

■OUB ; N nONKSKC O^Mb KpMbKb qApA ONOfO B«^ ReMOSKAHe Np«KA0HNTbC6 
Bb MOAKMlflO K06MB AIOBO, Nb B6H;U€NBB BOAIO NM«AIU6. H CHBOBN O^BO 
■I^ABN H OBUVAN B«;CB l|A|^A CdHOrO. 

(l)CTABHBUI€SB6 CMJCb, NA H|^«AIt€SB6ip€e NON^eMb HOBe^ATN O AeABjC €rO. 
HAY€RbNHKb erVHbTbCBU (^AI^A^VOIN MN^b, 6NSe HU«AHie Cb (^UMABNU, N 
npHNIbAb Bb IcpVCOANUb, |IA30pH l||lbKOBb, BI NKN SB€ 6« Tf^OBb ]C|IHCTOBb, 
N Ne TbVTlO CllO, Nb N OpOVNJCb BbC6)ieb MONACTN|IN, 6ANI|N B«]CV TV. l|Apb 
SK6 BbC€rp NA BAbfApH H^N^OA« HAtNOBANie H Ol^AOBAlAHie CHXk. Na- 
Y6ANHNb »e HXb CAMOHAb N6M0ry npOTHBilttTH C6 pUMAHNCilUb; NSS6A6NI 
CbTBO|»H 6ANK0 MON!AAHI€ : H3|^H Of^bCTU NA nBT€Xk N ;ATBO|kH CUJCb, H 
nOCTABH CTf^ANSTe; qA|lb SK6 HpHUlbAk NeBb:;M0»6 ^A^ApVmNTH CT^ANSTe 

ONU, noHi6X6 K|^€ni|e cbnpoTHBKn^H ce BAbrAp«, C8I|in na nofT6;c oh€;c. 

H nOCAA B06B0AV CBOefO npONTH HN6Mb nVTGUb N npOBGCTN qApA. HpN- 
HlbAk »6 B06B0P tONb H MNOrU CTb3« CJ>B?eOAe, BbHAA« Bb CTpASB« BAb- 

rApCB^io ; H cero BH^eBue cTpAasNNqN, nay€HI6 b^nsatn h cHq€ cnspCTNie 

py MAIAN6 nVTb BbNH^ONie ; N qApb BbHIbJl^b CAMb H UNOrU€ HSBV N A^V- 

rTe NSHB6]v eib; h Cb n»nsa6n> bcaTio sesRABb cAUONKb CNAcece. bunib 

»6 VNCAOMb Bb€XUI|l6NH;Cb BAbfApb €1. TMCHipb, N BbCC MNOXbCTBO ttNO 

qApb BACHAfe locsenH. ocAenAnHie bo p«;«'., e^HNoro aiCTABAunie cb e^N- 

N€Ub OKOMb BOAHTH Cy;C, p^^i-TUjC CUNG^b. CHqe CIICA6Hy ei. Tycvi|pb 
ldN6?e, H nOCAA CN;C Kb CAUOHAS rOCnOANNS N;(b. H BHA€ Cli]i CAMONAb H€Uory 
TpbHtTH np«Ha^6ipNBI0 CTpACTb ONB H BCl^UepNVIO CKpbBb^ HAA6C6 N3N6- 
UOrb H MAAO Bp«U6NA np«ByBb SUp6Tb. qApbCTBO »6 BAbfApCNOB Rpt6Tb 

CHNb ero FABpTHAb NApHqAeMH pouANb. H e^HNo ACTO np«ByBb, OYBy 

CerO BpATBVe^b ero BAA^nCAABb VOANb, ApONOBb CNNb. np«HieAbHis 

»e qApv OYCKie h snecTOKTe nbth ONy, nNOKe np^sB^e pe^oub, Bi^NNji^e 
H np«eTb MNorTe €TpANy n rpA^u BAbrApcNye; CHHb me CAuoNAOBb po- 
M A N b, BI MOCHNonoAy cy^ nocAA OBeqiANTe Kb qAp9 nopABOTHTNce euv. 
CAymABb SB6 qApb, mko cAMOHAb vupeTb, BbHibAb npfeTb N Apvfue 
cTpANy H rpAAy BAbrApcKfe; no maac »e BptueNy NplN^e ToANb ncnto, 

pABb BAAAHCAABOBb H peve : /(A BCCH^ & qAp8y IAKO CNNb CAMONAOBb 

VMpeTb; MON Nse rocnoANNb BAAAHCAABb qApb€TBO npfeTb H ]coi|ieTb no- 
KopHTNce qApbCTBV TBoeuB. NpTNAONie N Apv3y KNesy BAbrApcKU H npc- 
AAHiece qApB. nocAi^^e^e HBNce AbSKA. BAA^HCAABb H Nenp«A>eTb ce. H 
ce BH;^eBb qApb^ nAKy bohnctboba NABAbrApy h UNorle cTpANy hainu : 
10 Kp y A !K6 lABCTvnNB'b H NBNSACN) npfcTb cero, N BoeBOAH Apvrnjc r^nfiM IZ SRB-SLOV. PRIEVODA J. ZONARE. 165 

OAftNNBe H npteiue. H cVA CkTSOpik BhSB^aTNCe Sb KOnCTANTHNIk r^AA>», 

HC n^tcTAe EbcerAA o:;ii06iiiiiTH BHbmiiu n rpa^u n;c n|^«€MA€. Bra- 

AHCAABIk SK6 MAY€RIIHKb BOHNCTBOBA NA AP^Vb II ORCTVHHBb CSrO n|lYeTH; 
OfBUeNb BMBb TOV. T>»YflO .B. AftT N €. UtC6l|b BUBb NAVeANNKb. C€»6 

OTB«A«Bb abY6 n^VH^e ftb «»Apyiib. n tb npfiiAOiiie boauih unesu h np«- 

AAUI6C6 eU8. H nptAAU^ €M8 r|»AAb rSAFOAKMlH ll«|INHKb H n|>OYH;cb 
A6. N APVSU MB03y A BAflBApCKU 63yKb np«AA>U€<^€ ^OMB l|A|IV. H l|ApHI|A 
BRbrApCKA, IIA|kHI|AeMA MApfA XeNA BAAAHCAABOBA HOCAA ApxT- 
enHCKORA BAbrApCKArO AABIIAA nptA^TH BAbrApCKOlO CTpANV Bb€B i|ApOY, 

Aipe ncniibiiHTb i|Apb ch uponieme. h uaa« iiptnibAniB, nplHAe n cAUb Kb 
i|Ap8 cb necTHMH Ai^V^puH cbohmn; Tple sne chnobu ce cbRpHuece Bb 

KAbUN; nOCA«A€SR6 npTHAOUe H CŠHU Nb l|Ap8; NApHI|AX8 N;cb KOrOSRAOi 

npvciANb, erosK€ MArucrpA iioctabh i|Apb ; Al^vrA trb aka hatpUkTa novbTe. 

Ilpteu SK6 l|Apb BACHRTe RAhTApCKVIO :;6MAI0 BbCB, H & rpAAOBb BAb- 

rApcKUK, fi»B«x pASopn, OBex sce KptnbVANuie c%TBopy, h ctpasrTa a®- 

BOANAA HOCTABHBb, N Bb A<6'NNy npVHAe ClTBOpNTH npAl^AHHKb np«CB6Ty€ 
BOropOAHI|e. H ClTBOpHBb npAI^AMHKb npTHA6 Bb KOHCTANbTHHb rpAAb N 
TB npOCAABNCe B6AMH & AOEA€CTBNX CBOH]V : BIS^AO^!!! B«HLI|b NA TAAB« 

cBOio npocTi, NApHi|Aeiiy TOV^A. Cero !K6 nochti bncokomovaP^^^ i u ^^ 
BAclAfe qApb rpbAOCTH pAAN, W7Re BicnpVe, bii;ao»n cero na tkabs cboio 

N CHi|6 npTNA6 Kb CB6T0H CO^Ih ; HplHAe HATplApjCb H MOAH CCrO O^CTA- 
BNTN nOB€AftN!6Mb CBONUb, E€i;YNNH06 a^AKONOnOAOSKeNY6 <0H0 A^Nb NApN- 
IIACMBIO AATAerrTA, HBO CAUb rAArOAAAb 6t: Aipe nptHUB SAbrApCKVIO 
BCV ^6UAN>, OCTABAIO A^Hb CllO ; Nb NeHCNAbNH npOUI6NIA HXb. Cik HA- 
iplAp^b Cepbrfe .K. AUTb €B6l|ieNCTB0(BA)Bb O^MpGTb, H BVCTb HAlieCTNHKb 
CMB ilATpTAp;Cb 6B«0AT!6, npOTOnARA nAAAACKy. H flONKSKe nopABOTHce 
BAbrApCKA }(6UAIA pUMAANOMb^ nOpABOTNNiece H rKAFOAKMlfN JCAABATH. 

noTOM »e pikn^pumn NAveANHKb ABArVHCKu MHpb, ease hm«aui6 cb i|Ap€Mb ; 

N B0NNCTB0BABUI8 l|ApB NANb, npHA8YHC6 NeBtpf€ BbCAtA>» ^l*®, GBpbSKB BO 
€6 N6NT0y rAArOAlCMlH !EN^IA H NHKV^Opb CHNb BApAU 4^0Ky, RATpHKle €0^6; 
Nb BbCNOpC Hp^CTA NCBtpTe H^Cb ; ^H^Ta RO l^AKAA ^OKB, ^H^ TlO »6 6Mb 
l|Apb AnVCTH Bb ROHbCTANTNNb rpAAb. H CBOBOSRAbUIHC€ eUB & N6B€p!A 
ONOrO, CbTBOpb BpANb C% ABAI^rU^ H BUCTb CilBOHIIb pABbNA NOEtA^; HOCAH- 
A6aS6 HOBCAHNie pyUAIAN« N NAVCAbHHKb HJC BCKA Bb HBepflO. H UAA8 
BpUMCNV nptnbAiUB, BUCTb NAY€AHHKb r6fi>pbrT6, H NOpABOTH C6 i|Ap«, 
N nptAACTb H CHNA CBO€rO RANbKpATlA IfAp«. H cYA BCA CbBpbHlHBb l|Apb, 
BbS(BpATHBbCe Bb KONCTANTHNb rpAAb, H flOVYABAHi6 C6 BOHNCTBOBATH NA 
CHK€ATm; Nb N6NCRAbNN C€ BOAIA 6r0^ RONKSKe KTOMV CbCTAptAC6 B«; N 
NaNON(b)l|b Rp«KAONHAC€ B«. TofAA eBCTAlfC nATpTAp;Cb Vlip€Tb A* >^^T 
CSeipeNbCTBOBABb. l|Ap8 SK€ BOAtBNiV RplfHAe HrBM6Nb CTBANTbCKU ROCU- 166 VTiABTMTR EAČANOVSKU) 

THTH C6rO, HOCe H rHilBB VbCTNArO H^hATeva. Bk S€Y€|lk BO, Bb HVe KO- 
T6UI6 ^^k O^M^eTH, HOCTABHHe NrHUeNA CTOVAMTCBArO iiaT|ifApk]ca ; Bkce 

me »HTfe Bucib ^^ti cuNoro bachaTa, 6ro»6 n oybIni|S BAkrApCKAro na- 

(IHqAXB, aSNTb StTb OB. ; i|A|kbCTBOBA »6 & HU}t N. H Bei|lbUie, H O^bB^e 
BO Cb l|ApbCTB0BAU6 Cb OqeM% CBOHMb, H Ch ^OKOIO H Gb VHMHCBlfiMb. 
l|A|^bCTBO KONCTANTNHA B^ATA BACNSfCBA. 

(D^MpeTb H60 bacnaIc i|Apb cbCTA|^6Bce; ifA^bCTBO »e 6ro np^ecTb 

B^ATb ero BOnCTAHTNNb. Cb X6 Hej^OAUB B« 10 BbCANON AOB|IOA«T€Ay H 
B6I|I6;C l|A|lbCKU;C; H BbHier^A HAVBTb l|Apb€TBOBATH, HH6Mb n|l«j^€Tb 

BAACTb; CAu sBe, uko n6b«xaa9 n|>«ByBAiiie. CfH, a»e npUm% BAiCTb, 

HN0nHftM6HHI|H TRB B«;CV H H6B«iBA€ 63yKV (^UHCKOUB. H CHI|e OfBO npiL- 
AOKH l|Apb€TBO NA ON«]C HN0nA«U6NbNHBb, CAU SK€ aSHB6UI6 Bb fljIbBOII 
OBUVAH & nNI|IA;C B6!;YHNNyX, H Bb » A N H SKeMbCKUH)«, N Bb VpHCTANHjC ; 
B« 9B6 H BSa^pACTOMb BCAfH H BI CHA« K|k«nbKb; KCTbCTBOMb CT|»AflillBb, 
H CerO ^AAH N6B«AHHK>' (sic) B|»ArOMb, Nb nAY6 AA|IOBABl€Ub H M0AieNf(6Mb) 

OfroAbHb B« CHMb ; uRorle TRe MVVAuie Nen|»AB€Aii« h bci^viinhu rnioBACce, 

H HOrAAme rNtBb CBOH, MKOKC EflAIb €rO, DOCA^A^BSB CN|bbBAIAIU€C6, 
BMierjIA ](OT€UI€ YT0 AMBO CITBO^HTH ; H €AHq«X MVVAlUe, BbCt)« OCA«- 

nAune; bi iohoctn skc cboch nocTb sbcn« rsAroAiCHBio cacna; a^VO|ih 

ero Bft?eV BI nOAAT« C^b NHUb : H e^HKOH n|INAVYHC6 B0A«3Hb H OfU^eTb, 

Apsat X6 ABK Cb qA|keMb »nb^^b cb 0Tbq6Mb CBOHMb ; h NenpouuiiiAiiiiie o 

Cy;C NHYT0SK6 ; Nb Cy;K Ne^OCTOHNUJCb Y€AOB«Bb, HNSe nOCTABHA 6« OVCTfkOH- 
TeAK, HM1AUI6 pABNOABOINN C6B«, HOTOM NSC N €KOnq« CbTBOpN Ce Cy?C, H 
HU«AHie CyX Bik AO»NNqH CBOCN^ H n|k«N;€l|pNAA H BeS^MOpNAA J^A|»0BANIA 
31AAHI6 CHUb H YbCTH NCnOftOENlTe ; npOYHU SKC KN6S«Mb H BOAUlNUb A»- 

ACMb N6po;^NBb uBAHoiece. H |kA30fMb OfBO qApA cero cHi|e BycTb, n- 

K0S6 |>ftXfi>Mb CbA^ANA »€ CUMb. 

llAnp«AA noB6Mb NApHqA€MN nAqHNAqH, cy peY K V u A N y np«Ao(Ni€) 

ABNABb H. NAY6nie tOSAOEAUTH BCAbHH BAbTAp«. BoeBO^A NS6 CH^b- 
MHNbCKy, rAAFOAKMlTN KONCTANTHNb A^OrCNb N N2(bHlbAb HOBUAH HA- 
l| N N A N y H Of BpOTH GU^b. llptSKA^ »€ CbUpbTH qApA BACHATa, N€Bbl(6TCe 
AB«MOY AKTOMA ]iflUh ldByYNAA ® BAbFA^b, TpbHGANBb BO Bft BACNAI6 qApb, 
N NGSKflBeUie Cb YCAOB«Ky NVSRACra; Cb aS6 BpATb ero NONCTAHTNHb qApb 
HeUNAOCTHBN« Bbl^CTb ^ANb H A^b^NSKI H CJ>By YNBN> ; BAVO »€ N BCS- 

AbSK^Ve BycTb Bb Bp-KMC cro, N NNi|iH BCAbMH noryBAA;c» ; H noNKSKe uplH^e 

H ArApeNCKA BOHCKA NA filCTpOBfH, TAArOAlCMfe KVRAA^fH, HSbUlbAb BOOBO^A 

GAuocAACNy H noB«AN cy;e n CTb bI. ko^aban ArApeNbCKU^b, npoYH?Eb Bse 

PACY0YH ; qApb SRe CbCTAp«BbCe, NSNCMOr^; CliMATpAUe BOHH KOipOTb ^ATH 
qApbCTBO, N OVMUCAHBb npHSBA NATpMA O'AAACHHA NOCTU CerO I^CTA !^A 
Abipepb CBOIO N A2ITH CeU8 qApbCTBO; Cb »e XHB«Uie bi ApUSHlH, h IZ SRB.-SLOV. PRIEVODA J. ZONABB. 167 

DOCM n^NBCCTN €ro. ll^tsAe »e n|^HVbCTBYa ♦amchnoba ^ OYMHcsy 
i|a^b nANu Hik noMucKb citbophtn h HautcTiiHKa c6Bt, entkpTt^ ki6Sa 
rpAA^Karo NA|^Hi|A€UAro »i^rli^onBKb, Nu«iiiy6 »eHv cboio; ciMOT|kHBk 
se ifiipk, NSBO ]coi|ieTb |ias;abynth cero & nee, n n|»orHieBA ce nm Jkpfi- 
ponuM H nocAA CB«^iiTy €ro, »€■« »e ero citbojinth Kas8ric^HqB nb»- 

ACiO ; N li€B6AeUIH ISeHA A^rl^OnVAOBA BHHB, KAKOBA IBCTb, €1 0YC|kb;^!6Mb 

H^leTb noB6AftBTe n sucTb NAKvrepHiiA; mo^sa »e ch ^omaba mprl- 

I^OnVAA O^NBftAOfliC Bb BOAATV. H HpTeil C6rO IfA^b ^CTA, IJk f^h^f^h 
CBOIO^ S{A BTOfVIO. R^bBA HeBbC?EOTe CerO, ^CBb: A3b BB^ABONA UBBSA B€- 
]COipB Bb^BTH, HONie«€ dCTABB SBBNB CBOIO BBl^ABONbN«. iRuTb SBB l|Apb 
BOBCTANbTNBb, B^N A^rf|»OnVAft I^BTB CBO€Mby r.^ N OVM|IBTl, ^A^bCTBOBABb 
r. AtTA. 

l|A|»b€TBO AbBA ApUtHHNA. 

ll0B«Mb »€ H l|A|^H ApUlBiRH. C% A|lbU«R!6 BbNKrAA BINHA« Vk 
nOAATB CbB|>aiNTH CB qApBMb, ABIB OAIKABIb CB0€, eSRB B0UIAAfll6, MN- 

7CAHSV rBrNHBOMB AA^OBA ; H MB03U |k«w6 c«ub : cIb a^NAUeR?« leCTb, 

AA MHIKAHAb BV^Brb BAHftCTNNBb OUB. H Al^Vroe BUCTb I^NAMBUTe .* JCO^t 
MH^CAHSb Bb€A«Ab AbBA, nOBN^AlUe BbCK^HATB pVSH €rO l|ApbCBl6, H»6 M0~ 
OIAUIO} HBO N AbBA ^AO l^NAMBNfe B%M«BH CTO; HCOf^bBA BO n^O^BVCBO 
6« CHMA OBftMA, IAKO KOTOTb l|ApbCTBOBATH. BA|^AS"V^ BO H^bBtB BOBV^H 
CB RA l|ApbCTBO, H BCBCn« NBY6C0SR€, lOCAMH BO CBfO RHBV^Opb ; Cb HS6 
BAMANle R|»«»AB BAVeTfA IfApbCTBOBATH, npVHAB Bb MNN?CB R6K0eUV, »H- 
BBI||OMB BI ^HAOUHAt, n|kO!^0|kABBB CO^VB BOSfeiO CHAOIO, N BMpOCH 

ero, Aipe 7coi|i6Tb i|Apb bmth, h hob^aa euv taTba c|kbjitbi|A cBoero. ttpo- 

SOpAHBU SKB MBUjCb OBb BlSBpABlAine 6M8^ TAArOAlC: O BA|^A>MY^) »^ 

noKBBiANce HA cYe, lABO nor|^«uiHTb ?coip6BiB H norBEUTH BbCA hu4nYa 

CBOA BA nOCA'KAbKb BSB H CIIVR CBOH. Cb 9K6 CAUIUA BAp^ANle, HaV^B ATVAB 
ttCKflbBbiBbCe. E«UIB BApAABTe TOrj^A B06B0AA BBAHBb; K Bik TO B^ftUB 

noA|kVY«Hi|y b«xb buv: ABCHBb, AputBTe h My;cAHAb rurBHBH, a <e>OMA 

CbfllbJI^BIO Ch KOAHBM MHN](A CHBOrO, Hf^feBIB KOHR OrO BbCtCTH cYa OBA 
— ApMftRTe AbBb N MHKAHAb rVrNHBU ; Bf^lKAOB BS6 €6 ClBUUe MBU^b 
•Bb, H BNA'KBb CUn, npH3BA BAp^AHlA H B1^:;B|^ATH BFO Kb C6E« BbCBVTb, 
N rAArORA 6MB : AA B«CH^ IAKOaS€ pe]C T6B« HfkbBtB, B€;eOI|l€UIH BUTH 
IfA^b BOSBTBUb aOBeA«Nl€Mb ; Bb cIa <0BA ;C0I|I6TA l|A|»bGTBOBATH — A6CJ>Kb 
A^MBBIB H UHKANAb; TpBTH SKB N e-OMA ROKBCHCe H Cb ; H AHUIH CB BSB- 
BOTA CBOBrO. 

(0 BApAARiH »e, o RiBMbBse nptm^e ptic&uh. HsrBBN cb Hii«Nl€Hb 

CBOHMb B'bCeUb OYH CBOH ; ACOHb BSB BbNIOrAA HAY6Tb l|A|kbCTBOBATH, 

^ Česa? 11 

§] 168 VLADIMIR KAČANOVSEU, 

asle uHjKAHAA rHriiHBaro nocTABHTk naifiNKVA; touh »e, Hse i^eiu s« 

CL HHUH, T8pMap;Kil nOCTABH. EAbfap« iR6 niltll9IOI|l6 T|^AKIIO, nOCUA ]l6CiHk 
nOCSANHKU Kib NAY6illlHKV H]Cb ClTBOf^NTH UH^h Cl NHUN ; BAkrA^HNfc »6 

■6 Bbc?eoTb MN|^OY, |iA3r|ibA€Bce, noBiex6 nosftAHSb Bt pAHraBea; h bo- 

HHCTBOBA AbBb NA BAbrApU ; n^HlUb^^lllfi »6 py MAUH«, Ne BbC;COT€XB CbHA- 

BA<Ty aiBfkANu H HAveme noBen^ATN cun BAbrAp«, noNie»6 pACTO- 

VeNH B«XV ^UUAANU; CT06 SB6 l)Apb NA ^AbMB H Hf^Hl^f^e CbBINUe BH^« 
H BAbfAl^U pACT0Y6NU, H Bl^dbRN Kb pUMAlANCilllb TAACOUb H VNp«RH CUjKI 

MNorle N^Bunie, j^p^rie »6 »nb6;c eNie, h bimaa« xot«xs n CAiioro na- 

Y€AbNHKA BbCTCVTHTH, AipC NeROMOFAN EU 6M8 MN03y CdBCTBHHHI€; HO- 
BeAONOCbqb O^BO IfApb AeCilNb BbSBpATN €€ Bb KONCTANTNNb TpA^b H HNO- 
rle HAtNNRU HpHB6A«. HO UAA«Xb BptMGNU C%TB0pNC6 H Cb NKONOBO|lbl|b, 
RHNO» cTKOBbm HCHAbNN C6 HpOpOVbCTBO MNH;CA ONOrO RpOSOpANBArO, 
HSB6 peve, MKO l|ApbCTBO X0l|l6Tb AbBb ApbM€NT6 ; N BliNKr^A Bbl|ApN C6, 
B%CX0T6 HOKAI^ATN AOBpOA«T6Ab N BAArOAApeNf« Kb CTApbqB ON0H8 ; N 
nOGAA A^pU Cb VCAONtKOUb CBOHMb Kb UNH^V IDN0M8. HpNHIbAb X€ AApO- 
NOCblfb lONb, OBp«Te APVrsrO MNH^A HKONOBOpbqA COfipA; BbCGAlBHA C6 
Bb K€Af» CBCTArO MVXA ONOrO; ONOMV OVMpbHIB, N N6B«AU HOCAAHNKb, 
HAY6Tb A^ATH /(ANU l|Ap6By; Nb N ROCAANNKA <dNOrO,^ Cl ^OCA^OIO BG- 
aYM p€Kb : NCRpITCMAlO A3b ^ApU IfApA, KAANKUO^pArOCC I^OAOMb ; — HApHI|AM€ 
CBCTU HKONbl H^OAU , H TAArOAAUie 6MV , Rp«l|IA6 : H0NI€»6 TOCHOANNb 
TBOH l|Apb HAOAOGAHHCHTCAb KCTb, ^A B«CN, IAKO BlCKOp« X0ip6Tb AN- 
niHTCe l|ApbCTBA H »NROTA GBOCFO, Aip6 NC 4Sp€Y6TC6 HOKAAHBITN C6 N^O- 
AOMb. npHUlb^b NSe HOCAANHKb, N CfA HCHOBCAABb l|ApS, Bb BGAle CbMB- 

ipcNlfe HptAoasH ce o^ub ero, h cibiijia ce ci CAHNCMb ApvroHb cBOHUb, 

rAArOAKUlHMb ♦eOlAOTb; B« me Cb CTApiN NKONOBOpbl|b H NCIIBABlUieCG 
N CAUHlABb BlRpORICNTC l|Ap€BO; O^rOTOBACC KOBApCTBOIMb OEtipATN ; O^Bm^e 
JlpVrArO MHHjCA HKONOBOpbl|A A^VFAA C€B«; p6Y6 Kb qApV : CbBlipAH CC Cb 
MNH^OMb a>N«Mb O NKMKC rAArOAlCHIH, H 6SK6 TU Cb I^AROBG^A, ClC CbTBOpN, 
IAKO CBCTb Y6A0B«Kb iCCTb H Cb UNOrUMb XVA0»bCTBOMb A^^KOBNUMb RpOI^N- 
PAC, H TAArOAlCTb <D BOYAOSI|IN]Cb ; N BH^lBb ♦CCdAOTb i|ApA, RpHKAOHOlA C€ 

Kb BCCfi^c ero, RibAb na8yh mnh;ca oiNoro, kakobu S^B«Tb KOipeib a'tu 

l|ApOY. H BlNier^A RpIH^C IfApb Kb liNH;CH, N6 RplHAC NSe Cl CAABOm 
l|ApbCKOW, KIKOX€ HO^OBAHIC, Nb (OEAbKCe Bb O^^ANVA AP^^^A) »plNA^, 
:;ANI6 AA NCnBHTbCC, iako l|Apb leCTb; BlHie H «>€OAOTI6 Cb NHUb. BCAC 
»e MNH^b NABCTOlib •O'CfilAOTTCBCMb , IAKO l|Apb Bb A|^*?CAH;K OA^ANH^ 
;COI|ieTb RpfHTH, H X0T6 nBHTH HCHpbBA RpOpOYbCTBO CB06 p6Y6 Kb ^Apv: 
NC UOXCHIH OVTAHTHCe MN« AP'K)<E'<HMb fi^AtANlCUb CBOHMb; TU BO OCN ^ Izostavljena jedna rieč. IZ SBB.H9L0Y. PRIRVODA J. ZONARB. 169 

l|a^k I^MMkCICU, H |IB3SM«H, UNO ClBAAI^IIHilCe CCH Bk BAArOY6CTU CB06Mby 
nOBIB»6 NMIiK6WH C6 NROlAUb, CfA BO CO^Tb NAOIIU ; H»6 NAAHHieTCe 
CNUb, HAOKOK^blfb leCTb; Nb ai|ie X0I|I6BIH CbB^HIHTH l|A|kbCTBO CBOe Bb 
AOBp« IBHTl, UOB€Ay ^A NSB^brHBTCe H^OAU O IfpbKBU ; Aipe AH N€ GbTBO- 
^HMH Cf6 BbCNO^t, fjk BCCH, UNO XOI|l6niH AHMNTC« H l|A^bCTBA CBOerO 
H SIITfB, H Bib U8N8 BftVNB ;V0I|I6UIH HOHTU. H UNHjCb OfBO »Nb €HI|€ 
CbBei|IA l|A|^A Ae«RTA. l|Apb ^HBH €6 npOI^O^CTBV 6r0, NeSt^^ BO^ IAKO 
n|K>a;N|IAAfli« OfCT^06Nl6Mb «>€CiAOTOB«Mb^ H CerO p^^n €HI|€ Bftc«AveTi; 

N eAHKA rAAroAA MHNK, «»Nb H^ICTi Cb ovcpb^feMb ; H Afile noABR»ece 

raiCBb BeAlH ha HROHH ; H HOB^A^HIA naCAA Bb B€€ CTJ^AHU, J^H H€06^«- 
ip€T€6 HHrA« »e NHOHA K\ l|b|^KBy K^HCTIAHCKOH; H B%CXOTft IfA^b HM«TH 
nAT(»fA|k?(A OBblflHHKA HA HKOHOBOflCTBO ; HATplfA^^CA »6 HH UAAA H€HpHAO- 

asHce, Hb oAve oBAHVAue cero, h uoBeA^nTe ero nevbCTHBo ha|ihi|aui€, 

H J^AHK i»BAHYAUI€ 6r0 Cb CBCTU HHKV^O|lb nAT|lTAp?(b, I^ATOVH C6rO; Cb 

SBC n|bOBHA6Ab Bt optiK^e HcvbciTe (OHO ifApCBo: erAA bo hoctabaiahic 
cero i|ApeMb h hoctabha Bt a^a/^^mb ha taabv ero, nBAnuiece aTaahma 

OHA HCHAbHICHA TpbHfA, H O TpbHfA OHOrO qAp6B0 HCVbCTTc; S^ATOVCHb 
BUBb Bli npHKOHHC. HrVUeHA HS€ BCAVkAFO UOHACTHpA TB CBipArO, O-BO- 
^AHb npOSOpAHB Cy, npOBHA« npHHbCTBfe OATpTApiVOBO, AONA^Si^ "^ B« 

BHA«Ab cero Bb Ani|e, h Bbasease CBfti|i!A uHorAA h TbulAHTH h uauA« 
Bb cptTenle ero ; noiplApjcb ase AOHbAese ne nsvAe hc KOpABA«, HAVCTb 

KAAHBITHCe H AOBl^AHlC A^A^N HrSUCKS, HCBHA'B CCrO ; KOpABHHIfH »C AHB- 

AiA]C8ce, KOUB KAAHiAeTce, HHKorosBC HeBHAtBb, H BinpocHHie ero ; <dHbase 
dBii|iABb peve: nrvueHV BCAlKAro ccaa kaahiam ce. Cniie bo HApHi|AX9 

MAHACTHpb CJ>Hb, HACOSe Bt CBCTU OteO^AHb HCnOB«AHHKb. TorAA SKO HA- 

peve cero HcnoBtA"HKA; noHiexe jcoT'Buie HcnoB^A^TH caabv cbctu^c HKOHb. 

llATplfApjCB SBC H:;rHAHS BUBUIV O RptCTOAA, HOCTAKHUie HAUeCTHHKA 6MV 

oeoAOTlA ueKecHHA, HApHi|A;cv ase cero h KAcT<6>!pA ; npHCBOH ase ce ifAps 

Cb UeAecVHb BHHOIO CHK0B0W: bi A"H qApA MHJCAHAA pAHrABCA, 
»HBtUe aSCHA HCKAA E'L HOAATl, HMOfl|l!A B«Cb ; H BbHICrAA JCOTCHI« 

noABHrnvTH c!a, B«€b BinTAne Bb i|Apov, rAAroAic: octabh TvasAe^ cictabh. 
CAOBO ase cTe o i|ApbCTB« b«, noaiease HexoT«nie ifApbCTBOBAiH ; h mho- 
rA»AH BbHlTAHie CHi|e aseHA oha. IJApb ase cAuuABb , cbMBipAHiece h 
cibB«ipAce c«Mb cii Apvroub cBonub c% O'COAOTleMb : <6>eoAOT ase peve 

l|Ap«: BbHierAA HAVHCTb ai€HA CJ>HA BtCHOBATHCe H BlkHHTH HO OBUVAM 
CBOeUV, BlknpOCHMb Cfm, Aipe l|Apb UH^AHAb nOrVBUTb l|ApbCTBO CBOe? 
Ky IfApb KOipeVb l|ApbCTBOBATH H KAHOBH KCTb (OBpA^OIMb, KAKO AI HMO- 
HHCTCe? H rOA« BMCTb l|Ap0V CbBtTb <OHb; H OOBCA« O-CIOAOT« ttHb 
BbnpOCHTb CllO; H BlHierAA HAVHtTb BftCHOBATH C€ H BbHlHTH HO HBV- 
VAM) aSCHA 4MIA, BSHpOCH O-CIOAOTb^ »HA HtC pCVC : AGOHb HApNVeTCO, 170 VLADIMIR KAČANOVBKU, 

TC01%H IfAl^hCTHOBATR *, TU »«, 4^€OA0T€, BkRICrAa ?(OI|i6aH H^llITR Bb KBfO- 
nOIk, C^tCTN T« ]C0T6Tk ABS UOV»il, H 6rO »6 BH^NHU O BU^Ck BA UkCi|t 
ni^ftipa, Tk KOipCTk IfA^kCTBOBSTB. Clfl BCAUfliSBk i»€<IAOTk O BSCBU 
UBO«, BBBCnOBftJ^A l|S|IOf BBVeCOBC«, Bk BkBKrAR BkBpOCB CCfO l|a|»k, ^€Y€ : 

6«€Ba MCTk B BkRlen ease AOCRierk; bby6cosk6 boaobbo bctbb« fm- 

rOAieTl, B BS^OBA l|Bpk ^ABrABCB. ♦CilA^^T BBB CBI|6 AB«l|pA Bk l|A(»OY : 
Vkl^pMH C6 nOBTB Bk (A)B(IOnOAk. H CBI|€ €MB T^%JK9^Ji, C^«Te AkBA BA 

ukci|t n^AeifiA, abo Bse i^evB 6mov bs€ba uba, r R06Hk cero ncoBk b 

BCROBl^A €MV Bk TABBft BCA R^BSVVkBlACe, B ^eV« €HB: ^A B«CB RBO 
l|A|lkCTBOBATB XOI|l€fllB, B BlBICr^A BAVBeOIB IfAfkCTBOBATB, Al|l€ ttCTk 
UBAOCTk TBOA; HM«B B M«B6 Bk O^Ue. H A C«6 BBBU BUCTk ♦CHAOTIb 
X6CiBTS A^<^YI'>» CBOBCTkBBB B BlBIBr^A BklfAl^BCC, ROCTABB CBrO BAT^lA|^]ieA 
Bik MtCTO CB€TOrO BBBV^O|>A ; HBkBSC BBOBOBOpkl|k €U B B€YkCTBBk, HUhi 316 
B Of qApA BCAfe ApkS;B0B€Bl6, Cl K€i;CT|»ABi!«Mk BOT^eBU BkC6 BBOBU 
Bk IfpkBBAKk jC^BCTlABCBU^k ; qA|^k 8S6 AkBk, UBO SB«|kk ^HUš, CB«AAfli€ 
flOYBTAWqi6 €B€Tye BBOBU, nAT|klA|»l|eMk HOJ^BB^^ACUl, B B6 TIYIH> RA- 
T^fA^k^k HOftBBI^ABie l|A^A BA MBVBTCAGTBO, Bk B Bf^OTOfAkTk HOAATBIR ; 
BBATb BO SeSABOBBBk Bt O^OTOf AHkTk Ck BA BBOBOBO^kCTBO B BkCCr^A 
nOABB:;Aflie l|A|bA BA JC^BCITABU B BA CB€TUe HBOBU: 6ABB0BI OfBO CTO- 
B>l|IBMk WL Ifl^kBBU^ CAUfllA YkTI|A YkTBqiA R|IO(IOYkCTBO ICAIA H|I0|I0BA B 
rABrOKH>l|pA E\ RpO(»OYkCTB<B OBOUk : BOUB O^BOftOBUCT« TOCRO^A, C^A ^%- 
BOAKAA CkTBO^B BBOBB, BAB I^AATA^k ttB^A3k Ckl^i^. B H^BBAHBSB C6 R^O- 
TOf k Bk l|A^V |^eY6 Bk TABB« : CKUUB, «l ^^0y, YTO H|^0|^OBk rAArOAlBTk, 
BABO BKCTk ROAOEBO HOYBTATB SOFA HA HBOBA^Ck H BA l^AAT«^ H €BI|6 
BOAOBAOTk H l|A^kCTBO YH A|>kaSATH. B ATOAB HAYeTk A€4»Bk B€KkMB MB- 
YHTH X|^BCTlABUf Be;COT€l|IHXk 0|^BI|ATBCO CB6TUHX BBOBk. E% l|A|»k€BUH;e 
BSe B6l||07(k BkC«?Ek CkBABABBk B« A6IIBk B Bk^pk, H B6R^AB«A>V® tt^^AOB- 
AHIHie: 6AHB BO BB^Sk R^HHIkA HOBe^A ^^1S^ f^Uhl BOfA" B6A0M0 qA^k- 
CTBB TH, lABO (OBCHqA BBOI^k B1kC?CUTH BSCflB MOM) BBaSA€B», B Bkl^BCGTHBk 
ORAflJCB, «IBSB6 B6CkTB0^H UB« MkCTk; B Cl6 CAUHlABk l|Apk, ASlfi Bk^^eik 
€ABk A eRAI^^A, «IBOrO BSe BkCJCUTBBHlA BSeBB BkJI^ACTk UBYBTB Ce RO ^ABOBK, 
OBAACTU Bie B6JI(AHI6 UHT06UI|eUk, Bk B3B(kABBUMk H ^OVA^^KBUMk. MB- 
XAHA me rvrBHBU cIb A AMO^TA RO^BRBiCCe H (lASEOrATO B6AUR ; HUtABi€ 
BB6 BSUBk BO Bkl^Al^kBSATeKkBk ; T«Mk H CUBAOBOTABie COrO Of IfAfkA, HBO 
a^AO CkBll|IA€Tl BA qA|»A^ HOrBBUTB C6rO ; ce SB6 CITB0|IHC6 Bk ^I^Bk ^OB!- 
AACTBA ;C^BCTOBA. H flOCTABH IfA^k MHIKAHAA BA HCTtl^ABTO, OBXBYBT€AI6Mk 

ero RfiRHikABiHMk ; oBBte |ieYe: cahba taacb« bcthba co^Tk. b Acfe ro- 

BOAt l|Apk BkAOBtBTk Bk OrHk OrO BSBBA, H OVCTf^OBBie CTO CkTBOj^HTl 
Vk ReigiR BABK ROKATBfe ', H ROH^O CAMk l|A|kk BR^^TH H B1;|kOBATH, BABO- 
KOipCTk MH^ARAk OrRKUk CkrO^OTH. O^R^ACRBIH BSO l|AfBI|A CTO, flAYeTk IZ 8BB.-aL0y. PEISVODA J. ZONASB. 171 

Ceus ate cHunaekas, Ha^miane cero BesBoaeiiHKa a NenoYHTBioi|ia n^si^A- 

■■Kk JK^HCTCJM I^OSAlkCTU. H O Cy;C CHOBCCb OfK|kOTII€6 IfB^B^ 16 €%TBO^H 

uvKS HUK ; Bii^B^afk se ce ifii^b MtšUh uk »ea< cbo€h |my€ : c< Ncniik- 

HNJCk BOKIO TBOia, Bk BOCAtA« KOipBfllB VBBAeTN^ BOABBB !{1UI XOi|l€fliH 
BlbCH^lBTH Ck T6AM CBOBHH A MH]CBBM. H UN^ABAk OfBO CBOBO^H CB A 

orBn ; ABUBk bbb o^o^bvb • BVAHi|iHUk, BB n|^of eve cle BoroHk, noBiBace 

BBOBdBO^kifk, Bk VBeABA B« ClB, BtBOUB ^BBBIB, HBO l|A^k ABliBk Bk ^kUk 
jr^NCTOBB ^OaSA^CTBA KOi|l€Tk BSrBBUTH i|B|^CTBO CBOB B BBBTIB CBOB. TAB- 
rOAlOTk »e, BIBO OBI^tTAflieCB BBBra Bk nOAAT«, Bik BKBBSB Et^V BfO- 
^OVkCTBA BABBCABA MBOFAB ^A|^6Xk ; Eft^V BSe H OB^ASV 8B«|^eUk H VB- 
AOBlBOUk BAOBCABU Bk BKH, Bk BN^BCB Bt BARBCAMk B SBBfk AkBk, 

cki^BAu BEB era CTOnae veAOBiBk c BORleuk i^abaaab cero ; n to^, babbeb 

n^BBACAHBCB Cl BORIB, NAHBCABO B« CAOBO; K, R BkCA UH X€^k »Bk Bk- 

;coasAAii6 Boala; h BBBrv Ofso ohv rAAroAiOTk, hbo chbbaIbo fi^o|io- 

VkCTBO BI ; VApOBB, HSB flAOHCABU B«XH SBtflC OBU, UBOrOBABUBBU H 

(^Aa^ANVBU Bi;ni; h Tor^A n^o^Bve BvecTO^k n^tuofA^Tn o, n- OBOUk, 

RIBO Bk^AkHk X^IICTOBA f^OKAkCTBA XOi|ierk l|A^k BftBU BOrUBBHTH RO- 
RIBSe X* ORk, HBSe RA AkBB BARHCARk, ^MCTOBA ^0»AkCTBA A^Bk ROBI- 
ABBTk, R SBRie BkCA UU X> OBk BkJCOAHTk BORIB ttBO, Bk Tk A^Bk ]ICOI|l«Tk 
l|A^k ROrUBRVTR. H O^CTf ARIR C6 If Apk AkBk CftUk ; OfBOBlBSeCB R CR«, 
€»€ BRAtAA Bt UATR BrO ; BR^tAA EO E« R ORA, BIRO OB|»lTBCe B% l|^kBBU 

nptcBBTle Eoro|H>ANi|e vk baa^b^r«, r a^enc rsbrb oa«ar» Bk ebaax 
Pr:;aX) ratoc asa ifi^kBOBBU spene Bkck RCRAkRiBBk B^kBlm; »bba ase uba 

CTOBi|IH Bk ^«AAX pn'^lkJC R UROrUMH R0YHTA6UAA, CUfBVk RpBCBBTAA EO- 
rO^OARI|A, rAArOAA Bk R^BOBUB VCAOB^BB : ROeUk ClCO^Ak, RCRAkRR CBFO 
B^kBlMI, R AASK^A^ MATe^y l|A|l€BU ', MATU BBB IfA^BBA BBRpleMAHlBie ; TOr^A 
CAABBAA C»BA RiCBA TAAfOAA Bk BKH : TO BABO CURk TBOR RpOATBABTk B^kBU 
X|»RCTTaRCBIb VkTBI|IHX U6B« R R6 BtCTk, HBO EOfA H CURA MOCfO n|^0- 
rBIBBABTk. CIa eha« Bk CB« MATH l|Af€BA H ROBIA^ l|>PV> U0A6 CBrO 
RftCTATH A FORIBRTa CBBTMR^ RBOBk; OBAABU BS6 A€C»Bk BRMAAA RBO^- 
CAUIBA UOAlBBle BIBO, Rk EkCCr^A R6R|l«CTARie EOf^C CBCTUB HBOBU. H 

Al^vru BtKTO BBA« Bk CHt CBCTAro ta^acIa, rAAroAWi|iA mh;cahav: n|^H- 

RlkAk O^EU ACBIRkTA l|A|IA. Rk H H|^OpOYkCTBO UHH^CA, CVI|IArO K'k f HAO- 
MRAy, BCATR CT|»A;Ck AkBV; R CMUk EUBkRIHMk, ROBCA« H OBOBABIC MR- 
XARAA, R RlltA^CTk CCrO RABU C^CIflH CrO, SABAORR SBC TkURRYR!C CAMk 
l|A|^k RORlARie; BI ROI|lk ORV BCAkUB CIMBIRCC VMk l|A|ICBk R RHUAAA 
RC nflVRAB CkRk RA C»YH CFO , Rk EkCTABk R|lYRAe Bk TkMHHI|H, R ERA« 
MH^ARAA RA OAf 1 Cn<l|iA^ CTj^ABERBEA BEB RA ^CMAH ReaSC|iA RARTM ; CCRSB 
ClTBOfRA E« RARIA; BAR !^ARI6 OBkl|IRRBk E« MRKARAV HA ^AH ClB«Tk, 172 VliADIMIB KAČANOVSKU, 

HiH iMn novHTaac ccro. H CNAtBb cTe i|af k, f a];riKBiiG6 n BiacfATNce 

n^«l|ia6 I^VKOIO, H H68B€A€ IIHKT0IR6, KAKO a^lN^e ^^k Bb TkUHNI|S; KO- 
CMSAC OfBtAeBUC Cf6 KAHN H HH^BNAk, H OVBOAMfiCe CTf^A^OUli BeAleUk, 
H NAVene MUCAHTb, KAKO KOTCTl OfrOH6:(KBTH A rKIBBB IfAf^eKA. H TAA- 
rOAA UH^AHAb Kb KAHU : Al|l€ ^COi^eHIN A TKICBA J(A OfBirHOUb H BOAMI 
HAUV AS CbBflbOINMb, KRKn B^«Ue OO^OEKO IBCTb ; RAnlA »B ^VB : TBOf H 

e»6 ;co|ieuH, a:; se roTOBb bcmi; h ce^b harkca MUjCAflAb KHurB Kb 

CbBBTNNKAMb B€OUb CNI|6: A|i6 B CH YACb HBnflH^OTB A^ CbTBOpHMb BBSe 
€bBei|IAXOMb Ce — HHHH B^ftUC ROftOBRO 16 — , A" BBCTB, flINO A3b )COI|IH 

i|AfOY haoyt|i!a noB«AATH M OBAHYHTH BACb, N ;coqieT€ norUBHBTU. H 

AACTb KHHrB iOHV HAKN, l^M^fH 6MB, f 6Bb : KOMAH CTW Kb ilHbCfl|N H 
OHCfl|H, N |kl|T HUb: Bb HOI|lb ClW n^fH(|iH)T6 OJI^ftAKU Bb KAH^UVbCKlB 
OA69RA6, H0C6I|I6 BbTAHH6 N UAAIB MbY6. H KO nOB6A«BfM 6rO fl^lH- 

Aone, H BI Kp%ue vifibHic n|ftlHAo(Hi6) n«Bbi|K roabtkh rbvu karoru 

KI^HCTOBA (lOBiAIkCTBA ; ABfb^B O^BO A^b^U HARIA RftBbl|6(Mb) l|A^6B«Ub 
BbRHTH, H Ck HHUH B1kHRA0RI6 R l^AO CbB6TRHI|H ORU, O^MRU Cb 0^««- 
f^Un KAH(»HYb€«UMy R CbK^HRieCB Wk VrAH l||»bK0BRT6; l|A|^6BR RB6 H6Bl|6 
RBY6ai6 R6Ty, R B^RICr^A HptHOAOBHRie CABBBBB ROHlipe, H||IRAB R ^A^b 
RA BYpbRIO, H RAYeTb CAUb H6Yy ; B« RB6 rAACb OrO BBAIR H Kp«RbKb, 
Hb »eCTOKb BI Of CAUHIARIr R M^b3bKb, V6rOY¥ RMOYi|lb ; G6UB SR6 URft- 
l|IOYC6, HKO O^rOAbRb l6CYb BbCtMb CAyRi6i|IRHb 6r0 ; R B« tt6UYAR BUK 
CAUl RAYRRAYR R^bBlB R H6Yy. R BlRIBr^A RjllR^B Bb q^bROBb, BBIb 
Bb;rAA€H BBAleUb TAACOMb V^ORA^b €b : „BCftjCb l|Af A OfRO^RRie AH>B0BIM>", H 
ABle BIR6];ARB €K0YRRI6 i;AO€bBlTRHI|R URXARAOBy A CV^ARb H ABRA- 
aSHRIB MbY6 ; C6 RS6 BRA€Bb l|Apb BftRSA Z% OAYA|»b. ARy RSB, BbCA«A^ 6r0 

BbHibAbRie, i^AKAARie c6ro, R Ac^KOHie rAABv R p}i^% ero, Y«Ao RB6 ero 

H3BAtK0Ae RA H030|IRI|I6 ; l|A|lb€YBOBA KSO %. Jk%T Ck BbCAKOlO r^b^RRIBMI 
R R6YeA0BeYb€YB0Ub. A Prilozi za geografsko-statistički opis bosanskoga 

pašalika. 

Ihredano u sjednici rcutreda JHologtčkO'historičhoga jugoslanfenake akademije $ma- 

naeti i un^'etnaeti dne 21, Upnja, 1882. 

PRIOBĆIO PRAVI ČLAN DR. FrANJO RaČKI. 

Poznato je, koli su rieđki izvori za poznavanje zemalja evropske 
Turske u vrieme njezina najvećega obsega od konca xvi. do loraja 
xvn. stojeća. Imalo bi se očekivati, da će se medju turskimi, inače 
ne toliko siromašnimi, izvori naći obširnigih sustavnih opisa tih zema^a, 
pošto su oni mogli i imali ponajviše zanimati državnu vlast osman- 
Hjske carevine. Ali tomu nige tako. Najveći poznavalac turske po- 
viestne književnosti. J. Hammer tužio se ne jedan put, da u iztočnoj 
literaturi, u kojoj imade obilje gradje za geografiju Azije, ne imade 
skoro ništa za geografiju evropske Turske ; pače ona ista <\jela, koja 
opisuju potanko azijsku Turdni, šute o evropskoj. S toga bijaše 
rađostno zatečen, kada je u Carigradu mec^u rukopisi grofa Vience- 
slava Rzewu8koga naišao na drugu čest djela hadži Kalfe, imenom 
„Đžihannum^ (ogledalo svietova), kojega je prvi, sadržavsgući geo- 
grafu Azqe, jurve poznat bio, na čest, u kojoj se opisuje evrop^a 
Turdta. 

Dovolljno je samo spomenuti, da ako ikoje iztraživaoce zanimaju 
takovi opisi evropske Turske, oni zanimaju doista naše ; jer se tiču 
zemalja, u kojih od tisuće godina stanuje naš narod ; a zanimaju jih 
tim više, čim su većom tminom zastrte one zemlje za doba osman- 
I^skoga gospodstva. 

S toga d^^, da će nauci poslužiti i ova dva priloga, koja jugo- 
slavenskoj akademilji podastirem, a koja su izpisana iz njezina ruko- 
pisa pod br. 311. 

Prvi prilog (rkp. I. 1 — 20.) sadržsge opis pašalika bosanskoga. Opis, 
pisan talijanski, potiče po mojem mnieigu iz mletačko-dalmatinskoga 
vrela; ali ovo se prislanja, bar djelomice, na turske podatke, osobito u 
koliko se tiču statistike. Turske oblasti nastojale su u svako vrieme 
obavieštene biti u svrhe vojničke o broju za pušku sposobnoga pučan- 
stva, p& su takovo i popisivale. Za to imamo dokaza i u našem 
opisu. Na čelu opisa sandžakata kliskoga veli se, da su sandžaki 
Mustaj beg i sin mu Mehmet beg dali god. 1600. i 1624. popisati 174 DR. FR. RAČKI^ 

taj sanđžakat. Na čelu sandžaJkata bosanskoga navodi se, da je taj 
sandžakat dao godine 1620. popisati bosanski beglerbćg Ibrahim 
paša Meninbegović, kada je imao otomansku vojsku povesti u Budim. 
A ovdje imamo dokaz, da je naš opis upotriebio taj službeni popis, 
jer kaie, da se navodi »il numero di persone, per quanto s' 6 po- 
suto penetrare con fondamento della descnzione, che fece Imbrain 
Bassa Meninbegovich". 

Ovi podatci pokazuju nam ujedno, kada je naš opis od prilike 
sastav^'en bio; naime poslije godine 1624, ali ne mnogo poslije te 
godine, svakako u vrieme dviju posliednjih desetina prve polovine 
XVII. vieka. On je dakle stariji suvremenik geografije spomenutoga 
najboljega turskoga geografa hadži Kalfe, koj je umro u ngnu 
god. 1658. 

S toga neće biti nezanimivo uzporediti ova dva suvremena opisa 
pašalika ili beglerbeglika bosanskoga. Po opisu hadži Kalfe ^ obu- 
hvaćao je on osam sandžakata, koje imenuje: Bosna, Hersek, Klis, 
Isvomik, Pošega, Eohissa, Kirka, Rahoidža, ali od njih ne opisuje 
tri sandžakata, na ime : Pošega, Rohissa, Rahoidža. Po našem, recimo 
mletačko-dalmatinskom, opisu obuhvaća pašalik bosanski sedam san- 
džakata, na ime : hercegovački, kliski, lički, bihaćki, cemički, požežki 
i zvomički. Ova razlika ne smeta ništa, jer se je broj i obseg san- 
džakata često mienjao. Oba se spisa razlikuju takodjer svojom sadr- 
žinom ; jer dočim je on u hadži Kalfe čisto geografski, naš je pod- 
jedno statistički, ili bolje : ova druga struka je u njem pretežnga. 

U opisu se na ime našem navode mjesta svakoga sandžakata uz 
kratku opazku o položaju njegovu sa gledišta vojničkoga, onda se 
dodaje broj kuća i stanovnika oružju doraslih, i to koU u samom 
mjestu toU u okolini, koja na nj spada; primjećuje se, je da li je 
sielo koje oblasti, imade li aga i kako je daleko od stavne točke 
n. p. od Spljeta, Banjaluke, Sarajeva itd. A tako se opisuje prieko 
130 miesta pašalika bosanskoga. Prema tomu jest naš opis i u tom 
pogledu podpuniji od hadži kalfina ; a dragocien je i za to, što se u 
njem navode takodjer mjesta sandžakata cemičkoga i požežkoga, 
kojih mi opis nije dosada od druguda poznat. 

Drugi prilog (1. 24 — 27.) jest putopis Šibeničana Frana Butrišića 
i Ivana Divnića iz Šibenika u Hlievno i odavle u Skoplje bosansko 
od god. 1574. Putnici su pošli iz Šibenika 30. ožujka rečene godine, 
uputili se prieko Petrova polja i Cetine te gore Svilaje u lievno, 
kamo su poslani bili k sandžaku; ali ne našavši ga ovdje podjoše 
u Skoplje na Vrbasu, gdje se je tada desio. U povratku pošli su 
drugim putem kući. Putnici bilježe svagdje kroz koja su mjesta pro- 
lazili, gdje su se odmarali i koliko su potrošili za se, za svoju 
momčad i konje. Oyaj prilog ide medju znanstvena iztraživaiga, 
kojim se naš drug dr. P. Matković od duže vremena bavi; ph će 
mu možebit koju korist pružiti; ali poc|jedno popunjuje navedeni 
prvi prilog o bosanskom pašaliku, i to za nješto starije doba. 

^ Izdao ga J. Hamer: Rumeii und Bosna, geographisch beschrieben 
von Mnstafa ben Abdalla Hadschi Chalfa. WieD 1812. S. 158—181. PRILOZI ZA OBOOB.-8TAT. OPIS BOB. PAŠALIKA. 175 

I. 

Sono sottoposti al comando supremo del Vesir di Buda : il Bassa 
d' Agria, di Caniza, di Temisfar et di Bossina. 

Nel Bassalucho di Bossina sono sanzacati sette, dod : ^ Sanzaco 
di Hercegovina, sanzaco di Clissa, sanzaco di Lica, sanzaco di Bihach, 
sanzaco di Cemiche, sanzaco di Poxega et sanzaco di Zuornich. 

Sanzaeato di Hercegovina 

ha piti di dttii nro 20. 

1. Castelnuovo h luoco murato con fortezza ben munita d' arte- 
laria grossa e minuta in gran numero, come anco la dtUt, do6 il 
borgo, ma dishabitato, ridducendosi la gente tutta ad habitar dentro 
la dtt& da parte di Narenta verso levante. Vi sono pocchi Aghe, 
un Gadi, il Disdaro et il Capitanio, qual 6 superiore a tutti essi. 
Lontano da Spalato giomate in drca nro 5, lontano da Seraglio et 
Bagnia luča giomate nr. 6. Fra la cittd, et il castello con qualclie 
casetta fori del recinto puo fare in circa e forsi meno persone da 
fatti nro 1000. Ha sotto di se molte vUIe et possono fare bon 
numero di soldati. U artelarie furono lasiate da Spagnioli. Nelle 
ultime discritioni ritrovo solamente soldati o homini da fatti nro 500. 

2. Bisano 6 parimente uoco murato forte, (di) poco circuito e di 
pochissimo numero di gente, che in tutto non eccede forse persone 
d' ogni etil nro 200, et nella ultima descritione persone nro 300. 
£! al lito del mare. Aghe cinque ouero nro 6, il Dasdaro, altelaria 
uno pezzo solo, nro 1. £] dalla parte di Nerenta verso levante lon- 
tano dal Seraglio in drca giomate nro 5. 

3. Imotschi dtt& pidola h non murata, and castel picolo con 
borgo attomo, e puo far 130 case comprese alcune ville, atomo 
qualle d posta vidno alla fiumara chiamata Imotta e finiše in un 
lago, e & in tutto anime 1000. Non vi d altilarie ne altra sorte 
d' armi atte alla difesa. Dasdaro vi 6 ma non Aghe ; 6 daUa parte 
di maestro da Nerenta ; Gadi vi risede die rende ragione et amministra 
piena giustitia, capitalmente anco. Lontano da Spalato verso siroco 
giomate nro 2. 

4. Vargoraz d una citt& murata sopra un monticello, di poco 
circuito, come una fortezetta di nisuna d&esa. II suo borgo 6 di case 
indrca nro 70. Vi sono fabriche nove, per piu di 10, in forma di 
torette. Vi ha xv. ville intomo poco discoste, e nelle ditte . ville sono 
(nro 15.) genti di fatti o d' arme sono da 5000 overo nro 6000, 
homi della dtt& e boi^o per facione non ecedono nro 100. Vi 6 il 
Gadi, il Dasdaro, Aghe nro 3. Lontano da Spalato verso Levante da 
g(i)omate in circa nro 1. 

5. Oabella 6 dttit clnta di muro, e per mezo le cuore la fiumara 
di Narenta ; di una parte, do6 da Levante, sono le case de marcanti 
e li magazeni di sali de Bagusei, et 6 luoco marcantile. Da maestro 

* Sliedi „k 18.^ t. j. carta 18. u rukopisu, što izpoitamo. 176 DR. FR. RAČKI, 

la forteza et terra o borgo sopra u na colina chiamato Gitluch. A 
mezza la boccha vi 6 un fortino con torre dl guardia con died sol- 
dati, dove chi vole passare sopra, deve dare di capo. Persone da 
fatti la cittji, borgo et castello facevano prima nro 200, et nella 
ultima descritione persone da fatti nro 300. Vi sono periere da 
Braga nro 10, un pezo intiero, nro 1. Lontano da Spalato giomate 
nro 6. II cadi vi risiede, il capitano a il comando del luoco. Ha 
poche ville, e sono discoste dalla cittit per molti miglia, et al impro- 
viso non potrebero sortir fori per alcun socorso. . 

6. Macarscha^ loco forte di difesa, e di puoco circuito, tra la 
marina marcantile, ove vi 6 una toretta del Emino et un monastero 
de fratti con la villa di sopra, abitato da marcanti. Gase intutto 
incirca nro 40. Molini; et I dalla parte di maestro di Nerenta. 

7. Nutiac š cittš. murata, picola con poco borgo, e che non farebbe 
homini d^ fatti pid di nro 30. Vi sono diverse ville non molto Ion* 
tanno et fanno poco numero di gente, h luoco al confin del sanzaco 
di Ghlissa, e non atto alla difesa. II Gadi di Imotski sente ivi 
ragione. II Dasdaro. Lontan da Spalatro verso levante meza giomata, 

nro Va- 

6. Zadvarie 6 citt& murata, discosta da Nutia sudetta miglia x, 
non ha borgo; e puo fare anime incirca nro 40. £l di puoca consi- 
deratione e in loco deserto e dishabitato. Ha qualche villaggio assai 
lontano e di pocbissimo numero di abitanti ; lontano da Spalato gior- 
nate meza, nro Va- 

9. Cacuina 6 una citta piciola, cinta di mura, 6 quasi della 
medema grandezza di Nutiac. Homini d' arme incirca nro 30. Loco 
molto debole, et ha poche ville e fanno poco numero dl gente. 
Dasdaro vi č, Gadi medemo di Imotski; et a capo di uno o due 
mesi vi(e)ne a visitare come fa a Nuctih ; ma per non essere lochi 
di alcuna consideratione per il pit sole passare per le ville ; lontano 
da Spalato incirca meza giornata, nro Vs- 

10. Blagatf, h cittš, apresso il fiume di Nerenta, posta sopra una 
colina in mezo la campagnia, loco murato, e di circuito assai compe- 
tente, 6 pero dishabitato, ne vi sta dentro, puo dirsi, alcuno, vi sono 
vicine diverse ville et posono fare case al numero di cento setanta, 
nro 1 70 ; homini d' arme nro 300 ; vi sono atomo molte aque vive. 
Mufti vi stava ; aga vi 6, ma non habita se non nelle ville dintomo. 
Lontano da Spalato in circa giornate nro 4, et altretante dal 
Seraglio. 

11. Stolaz^ h citta murata ma quasi deshabitata, posta sopra 
un monte, al pie del qualle sul piano sono molte viUe, che fra 
tutti , compresa la cittii , possono meter insieme (homini) d' arme 
nro 1 50. Nel borgo, cbe habiamo detto, vi sono incirca homini case 
nro 600. Vi ćore il fiume per mezo, detto Bigava, con rote da molini 
nro 180. 

12. Mostar^ al qualle per mezo posta la fiumara di Narenta, e lo 
divide per mezo, sopra la qualle vi b un ponte grande, e da cadauna 
parte di esso una tore overo una fortezetta picola per sicurezza del ^PRILOZI ZA GEOGR.-STAT. OPiS BOS. PAŠAUKA. l77 

loco, dove di notte si fano le guardie ; e vi puo essere qualche archi- 
bugio ma non altelarie, si sera la notte e si leva il ponte da una 
et r altra parte ; et in tutto puo fare con le ville circonvicine case 
fochi nro 3 m. (3000), la cittš,in circa fochi nro 1000. Agauno fatto 
daUi abitanti che ha cura particolarmente delle guardie. Cadi 
vi rende ragione in civil, voyvoda giudica in criminal in hogni 
cosa. n numero delli habitanti et delle ville circonvicine, che sono 
molte. Lontano da Spalato giomate nro 4. 

13. Xupagn Potok ^ loco piciolo ma ben abitato; ha molte ville, 
pur ben abitate, 6 fa bon numero di gente. Case della tera sono 
incirca nro 100. fochi delle ville sono incirca nro 1000. Cadi di 
Imohti giudica, ne vi 6 altri che comandano. Lontano da Spalato 
incirca giomate nro 4. 

14. Goraxda^ tera habitata conpetentemente, che ha sotto di se 
alcune puoche ville e di pochi abitanti, la tera e di fochi incirca 
nro 150. homi da fatti, comprese le ville, nro 200. Tutti per6 di 
lege Mahumetana, sebene sono parte Morlachi. Cadi di Mostar eser- 
cita r autoritt^ per essere nella sua giurisditione. Non vi 6 Aga ne 
Dasdaro. Lontano da Spalato incirca giornate nro 6. et dal Serraglio 
verso levante giornate nro 1. 

15. Canizza^ teiTa situata da levante del Seraglio, ben habitata, 
fochi incirca nro 400. Cadi di Plivglie judica. Non vi son ville. 
Lontano da Spalato in circa giomate nro 7. 

16. Plivglie^ terra, et in turco chiamano Tasglix, ben habitata, 
naaap, posta in colina, a sotto di se una bella pianura, ove per il 
piti sole svemare il sanzaco, et ha molte ville. Case indrca nro 600, 
case delle ville nro 400. Cadi vi č e non altri. Lontano da Spalato 
giomate incirca nro 6 overo 8. 

17. Milessivaz^ loco murato di pochisimo circuito, senza borgo, 
con villaggi ma lontani. Persone da fatti nella citti nro 70, case 
delle ville incirca nro 200. Dasdaro, Cadi di Plivglie judica. Lon- 
tano da Spalato giornate nro 2. 

18. Fozza^ terra lontana da Gabella giomate 3, situata tra monti, 
posta in una pianura di otto miglia, vi ćore per mezo la fiumara 
Drina, loco fruttifero e per tutto ripieno di naranzi e cedri et 
d ogni sorte di frutti, ha molte ville sotto. Case della terra sono 
incirca nro 400, fochi delle ville incirca nro 300, homini da 
fatti in tutto nro 600. Cadi del loco judica, ne vi e altri di comando. 
Lontan da Spalato giomate nro 7. 

19. Glubine^ terra situata in pianura, loco di case nro 800. Cadi 
vi risiede. 

20. Pocitegl, loco habitato con una fortezza dove sta un aga, che 
rasegna detta, Pazar, naaap. Soldati nro 150, case sono incirca 
nro 300. 

21. Cog(n)ichi^ terra di marcato detto naaap, al confin di Bosna, 
per dove pasa anco il fiume Nerenta. Case incirca nro 600. Cadi 
vi risiede. 

BTARINB KNJ. XIV. 12 178 


mosr 

vJUe 

27 

nttm 

28. 

"Mara 

„29. 

Vifle, 

30. j 

•^200 

■»eno I ^dia.r ^ lm, „ ■»eno i ^dia.r ^ lm, „ «™ 200 fra l,,«™""««!! «T* n« i/"«a la « ■^ nro 20, PBILOZI ZA GBOGB-STAT. OPIS BOS. PASaLĐCA. 179 

DaJl' altra parte della bocca di Nerenta šino a Castelnovo alle 
Boche di Gataro vi 6 un lago chiamato Popovo^ da una parte et 
dair altra del qualle sono molte ville turchesche, che confinano di 
sotto con li Ragusei. Detto lago d' estate si secca e si semina, e di 
invemo allaga in modo, che per tre piche non si trova fondo. Tutte 
le ville sudette posono far case nro 800. 

Vi resta d' estate come un fiumiceUo picciolo per lungo; et il 
rimamente si semina. 

Si numera inoltre nel sangacato di Hercegovina la provintia di 
Poglizza. alla qualle per6 non ariva mai ne il sanzaco ne il suo 
logotenente, ma si govema da un emino ; e puo far homini da fatti 
in circa nro 1000. 

Clissa sanzacato 

sotto di se le sotto scritte cittJi., terre et ville. Citti murate, terre 
e castelli nro 26, villaggi quasi nro 755. 

Del 1600 che si fece la descritione universale del sanzacato per 
ordene di Mustagi Begh furono trovati piti di case 30 m. di conta- 
dini, che si atrovano nel sanzacato alli zagmi e spahie. Del 1624 
che Mehmet Begh, fiol di Mustaj, ne fece la descricione e revisione, 
li trov6 diminuiti oltre il terzo, e ne ascrivevano la causa per essere 
partiti molti in diversi lochi, specialmente delll del Đanubio, et in- 
particolare per teme del detto Mechmet e di suo padre doppo la 
solevatione, che fecero. 

1. Clissa^ loco murato, situato sopra una colina in modo di for- 
tezza, ha dentro le case molto auguste, e sono case nro 100. Vi 
h alcuni lochi serati, dove si fano le guardie di poca consideratione. 
Hafapresso il borgo, che puol fare in tutto case incirca nro 100, 
homini da fatti in tutto nro 400. Ha anco alcune poče ville circon- 
vicine. Altelaria grossa pezi nro 3, altelaria minuta pezi cinque overo 
nro 6. Capitanio del sanzaco et il voyyoda, che continuamente si 
tratengono et hano il comando; il cadia passa per le vOle et il 
borgo 6 nella terra. Lontan da Spalato miglia nro 7. 

2. Salona^ overo Concarich, loco murato a fola di forteza, edificio 
veccho vicino al mare et alla fiumara di Salona, ha il borgo; et il 
loco et il borgo fano case in tutto in circa nro 40. Altelaria grossa 
peci nro 1. falconetti o periere in circa nro 6. situatti overo posti 
in eminenza, che sopravanza tutti li edifici o case; non ha alcuna 
villa sotto di se. Anime il loco et il borgo in tutto nro 100, cadi di 
Clissa giudica. Et b lontano (di Clissa) miglia nro 3, lontano da 
Spalato miglia nro 4. 

3. Sasso^ citt& murata, situata in mezo di una campagnola sopra 
quasi un sasso, di pochi abitanti et ha persone da fatti manco di 
nro 20, periere in un fortino picolo nro 3, age tre, uno risede con- 
tinuamente et doi stanno in Cetina e nella campagna di Hlivno, Aga 
medemo e anco dasdaro; ma quello, che risede, ha una villa sotto 
di se ditta Xarnovnizza, eh' ha fochi nro 80, homini da fatti nella 180 DR. FR. RAČKI, 

detta villa nro 100 ; ha fori del recinto d' intomo cinque case, dove 
habitano Liuanovichi, dalU castelli di Trad banditi dalla republica. 
Lontano da Spalato in circa miglia nro 4. 

4. Hozyach^ 6 loco murato picolo, che non ha quasi altro che 
una guardUioIa picola; soldati nro 30. Non ha ne borgo ne vilagi 
d' alcuna sorte ; codette una nella guardiola nro 1 . Aga uno che sta 
a Clissa, ma si chiama de Hozyach. Lontan da Spalato miglia in 
circa nro 8. 

5. Sign h citta cinta di mura, piti grande di Corzzola, dishabitata 
per il piti ; ha il borgo che con la citt^ possono esser case in circa 
nro 100. Da tramontana in distanza circa un miglio ha il fiume. 
Homini da facion in tutto nro 150. Đasdaro, che parte habita nella 
cittJi e parte nelle ville, altelaria di fero nro 1. periere picole 
nro 2, codette wio overo nro 2. Lontan da Spalato miglie in circa 
nro 15. 

6. Varlica, dttii bona murata, piciola, che non ha piti che case 
nro 5. Vi 6 il borgo, case in circa nro 80, soldati boni da comba- 
tere nro 100. Aga, che abita parte dentro e parte fori ; ville atomo 
in circa nro 30, soldati posono fare le dette ville piu di nro 1000. 

7. Stihova loco murato ma deserto, non vi habitando alcuno 
dentro, ha una villa di case in circa nro 30, homini da facion nro 30. 

8. Petrovaz^ loco cinto di mura, e parimente dishabitato, et non 
ha alcuna villa ne anco sotto di se. 

9. Darnis cittii, che gira in circa mezo miglio, a poche case, 
dentro ha un casteletto, ma fori vi 6 il borgo che ^ di case in 
circa nro 200, homini d' ogni ett^ nro 300, per5 adesso ne sara 
quasi piti ; pezi di altelaria minuta quatro overo nro 5, vilagi intomo 
nro 20, case fano li vilagi nro 300, homini da facione nelli detti 
nro 300, sono lontano pol da disdotto o vinti miglia quaranta ville 
nro 40, homini da combater posono fare le dette nro 2000. e sono 
poste disparse le dette ville fino a Cosovo e Petrovo poglie, ha 
un condotto d'aqua dalla fiumara detta Cicola. Age vi sono molte, 
dasdaro vi 6 anco. 

10. Necvegn^ al quanto di minor grandeza di Darnis, loco disha- 
bitato, ha un castello assai forte, periera alcuna o siniil altelaria; 
ha il borgo apresso il recinto di circa case nro 80, anime del detto 
borgo soldati nro 80, villagi diece ma lontani che fano nro 10, 
anime di dette ville e la piu parte soldati nro 200, aga non vi 6 ne 
altro se non viene il sanzaco. 

1 1 . Hotiblich, d' altri chiamato Susilich, loco seben cinto di mura 
6 con uno casteletto di niuna consideratione. dishabitato e senza 
borgo, vi 6 una villa et puo fare persone da facione nro 70. Ne 
vi 6 altro di consideratione. 

12. Borichevaz^ citt^ murata con un casteletto; et ha dentro 
codette due overo nro 3, anime in circa nro 30; vi sono d' intomo 
di qualche distanza circa case nro 80, persone d' ogni sorte posono 
fare nro 100; aga, che habita fori per quelle case. PRILOZI ZA GBOOR.-STAT. OPIS BOS. PASALIKA. 181 

13. Banicih, loco murato con un poco di castelletto, con poche 
codette e periere poche. Pote havere compreso il borgo intorno a 
case nro 100, che fano homini da facion in circa nro 50. 

14. Vranogoraz 6 dttlt murata con un castelletto, che ha dentro 
periere due overo nro 3, case di dentro e di fora del borgo nro 40, 
homini da facion nro 20, aga uno nro 1. 

15. Ostarviza^ loco murato ma picolo con un poco di borgo, che 
in tutto posono essere fochi nro 60, persone da facione nro 50; 
ha un castelletto con qualche codetta dentro. Dasdaro vi 6. 

16. Bilatj 6 citta murata, clie pol fare con il borgo fochi nro 60, 
homini da facione nro 60, ha un poco di recinto, con castello a 
quatro cantoni, periere et codette in tutto sei nro 6, poste da 
Mecmet Beg, che poi fii sanzaco, ha attomo villagi nro 30, homini 
da facione posono fare li vOagi nro 700, aga uno, che non (ha) altro 
comando che le chiavi delle porte. 

17. Socolaz^ citt^ forte murata et puo girare piti dimezo miglio, 
con fochi poco piti di nro 10; ha dapresso villette dieci che fano 
nro 10, case in circa nro 20, homini da facion da fatti nro 20, poi 
piti lontano ha altri vilagi, che si chiamano Gherzovo, nro 10. Fano 
homini da fatti nro 150, aga uno et š anco dasdaro. 

18. Gexero h una citta murata, circondata dalle aque di un fiume, 
che si chiama Pliva, ha dentro case trenta o nro 40, case del suo 
borgo nro 1 5, homeni da fatti deUa citt^ e borgo nro 60, ha atomo 
vilaggi vinti, che potrebono fare circa nro 20, homini da fatti nro 300 ; 
aga che serve per dasdaro anco, cadia et capitano sol venire. 

19. Glamoč^ citt^ col borgo puo fare fochi nro 60, homini da 
fatti nro 100, si chiama anco Biogradaz; ha sotto di se in cam- 
pagna dintomo vilaggi nro 60, che fare bono (? pono, possono) in 
hogni occorenza di subito homini da combater nro 1000; ha un 
castel dentro e alcune torette, e vi sono dentro periere nro 2, codette 
poco pid; dasdaro, cadia, et il capitano alcuna volta lo visita. 

20. Prusaz^ loco miu-ato, fochi dentro circa nro 60, e fori del 
recinto intorno case nro 200, homini da fatti tra tutto nro 300. Ha 
un casteletto, dentro al qualle e qualche codetta. Vilaggi sotto- 
posti nro 100. la massa dl qualli vilaggi st chiama Scopie, dove 
per la magior parte si tratien il sanzaco; homini, che posono sor- 
tire da Scopie nro 4000, aga vi 6, cadi anco; e il sanzaco viene 
gpeso per la vicinitk del loco. 

2 1 . CastUo 6 una citta murata con un castelo, ma b stata disha- 
bitata, che 6 dento in Scopie. Aga non vi 6, ne il cadi, ne alcun 
altro, ma il sanzaco U dintomo si tratiene. 

22. Susid^ citta assai forte, ma dishabitata, ha sotto una villa, 
di fochi nro 20, homini da fatti nro 20 ; aga, e sta in Scopie che š 
poco lontano. 

23. Starxano š citta, ma parimente dishabitata, ha un borgo et 
pol fare case trenta overo nro 40, homini da fatti nro 100. Ha 
una villa chiamata Suciza, dove scaturise una aqua chiamata nel 182 DB. FB. RAČKI; 

steso modo, e puo fare homini da fatti nro 100. Vi capita alcuna 
volta il Pra del cadi, et il sanzaco, ma non habita alcuno. 

24. Prozor 6 cittš. di mediocre grandeza, cinta di mura con un 
casteletto che non ha dentro alcun pezo de altelaria ; et 6 dishabi- 
tata. Ha il borgo di case in circa nro 200, homini da fatti il detto 
borgo puo fexe nro 200, ha da parte di maestro Narenta e da 
siroco Rama. 

Narenta 6 uno di vilagi che ha intomo foehi nro 2000, homini da 
fatti nro 2000. 

Rama h \m altro vilaggio di case nro 1000, homini altretanti 
da fatti nro 1000. In queste ville habita il capitano di sanzaco, 
cadia anco. 

25. Hlivno 6 cittji ben murata, di case con il borgo et intomo 
nro 80 ; il borgo poi e la cittii fochi nro 800, homini boni da fatti 
e selti nro 1000. Vi 6 dentro una aqua sorgente, chiamata Bri- 
birac; vi 6 la stessa un castel, ma non vi 6 alcuna sorte di alte- 
laria, ha diversi vilaggi drca 2/m, case et homini d'arme altretanti 
nro 2000; cadi vi habita et anco il capitano del sanzaco, senza il 
qualle non puo essere condanato capitalmente alcuno. Habita nel 
sudetto loco per il pid il sanzaco, come piti propinquo alla sua resi- 
denza; e quando intraviene che il sanzaco vada alla guera o al- 
trove fori del sanzacato, resta ivi il Chehagia che 6 il logotenente o 
viccegerente di lui, come al presente che il sanzaco č andato alla 
guera. 

26. Prolog 6 un castello sopra una montagna, fano guardia per 
ordene quaranta homini, come descrivono; et ivi e dintorno el re- 
cinto che fa la citta e resta dentro il castello. Sanzaeo dl Liclia 

ha rinfrascritte citti. Questo sanzacato con Zaccarcie, Carca, Carba- 
via et altri lochi ad esso uniti non eccede il nro di 6 in 2^fi fochi. 

1. Scradona 6 una citt^ d'una parte cinta di mura; ha un ca- 
stello sopra una colina fori del recinto, et Faltro vicino al aqua 
della fiumara ditta Carca, ma li casteUi di poca consideratione ; ha 
poco discosto alquanti molini. La cittk con il borgo posono fare 
case nro 200, homini da facione nro 300; ha diverse ville et pos- 
sono fare cajse nro 300, homini da fatti delle dette ville nro 300. 
Cadi, sebene s' intitola da Scradona, sta per6 a Hlivno, age moltij 
capitano del sanzaco, dasdaro. 

2. Vzdarie 6 loco murato con un castelletto, ma il tutto dishabitato. 

3. Sopcovih^ loco dishabitato affatto, et era prima citt^; ma vi 
sono non so che poche case. 

4. Bachitnizza^ 6 una citta picola sopra ima colina, fochi 30 
overo nro 40, homini della cittii et del borgo nro 50, aga vi 6 et 
il dasdaro. 

5. Daslina loco murato, posto sopra una colina, di grandezza, 
quantitit e quallitii di Rachitnizza. Tra li qualli lochi vi stano vi- ' PRILOZI ZA OB0GR.-STAT. OPIS BOS. PASALIEA. 183 

cino dishabitate doi ville dette Cosihcich e Viudch, che hano hauto 
poco recinto. 

6. Vellin, loco picolo murato con un poco di fortino e qualche 
codetta dentro, e case trenta overo nro 40, homini da fatti nro 20. 
Ha vicino una villa chiamata Bagnevci, che con alcune case d-in- 
tomo puo fare homini da fatti nro 100. Aga uno. 

7. Vranna 6 cittit murata et ha piti di fochi nro 200, homini da 
fatti tra la cittš, et il borgo nro 300. Age tre, uno da Preslinschi, 
Asapschi et Martoloschi, ville molte a numero di . . 

8. Tin, loco murato, che tra dentro e fori sono fochi nro 30, ho- 
mini da fatti nro 20, ha tre ville che sono : Gorica, Hrasnih e Percos, 
case tra tutte sono nro 200, homini da fatti piti di nro 250. Nel 
castello risyede un mutovelia e nelle ville un carambasa; il tutto 
e delli eredi di Hasan begh, figliolo di Perchat pasa. 

9. Nadin 6 loco murato e forte con im casteletto, periera qual- 
cuna dentro. U borgo cola cittš, fano fochi nro 100, homini da fatti 
tra tutto nro 150. Vi sono alcune ville che tra tutti fano case nro 
200, homini da fatti che dalle dette posono sortir nro 300, age 
cinque, cadi et dasdaro. 

1 0. Zemunico cittš, murata con una forteza, altelaria menuta pezi 
nro 2, alcuna periera, case sono tra la cittA et il borgo nro 150, 
liomini da fatti nro 200, vi sono alcune ville e posono fare fochi 
nro 200, homini da fatti nro 200, dasdari due nella cittji, age cin- 
que, cadi et il capitano. 

11. Policnih overe Poliscane, loco posto sopra una colina, cinto 
di mura con alcune guardiole, e vi sono dentro periere nro 2, co- 
dette nro 2, ha un borgo e cole case, che dentro sono, da nro 50, 
homini da fatti nro 60, dasdaro, age tre, che non habitano ivi di 
continuo. 

12. Islam dttk murata e forte con una forteza, che ha periere, 
et hano il borgo, qualle cola citt& fochi cento e cinquanta nro 150, 
fanti nro 200, alcuni pochi vilagi, che fano fochi nro 200, dasdaro, 
cadi et age tre, ma cadi risede a Zemonico. 

1 3. Carin, loco murato con un poco di forteza, fochi trenta overo 
nro 40, homini da fatti nro 60, ville diverse alquanto lontane, case 
e soldati numero^egual cio6 nro 100, dasdaro, age doi o tre, cadi 
di Zemunico, che^giudica in Carin. 

14. Obrovazo di sotto, loco di porto, h frequentato per la scala, 
fochi indbrca nro 140, persone da fatti piti di nro 200, case sparse 
vicino ma non in molto numero, age e capitano. 

Seguita Lica e Carbava: 

15. Obrovazo di sopra, 6 casteletto in colina, posono esere case 
tra dentro e fora nro 40, homini da fatti numero 50. 

16. Bibnih, loco picolo di passo, ove si tratengono le guardie di 
soldatti nro 50. II borgo con quelli di dentro fano fanti nro 100, 
ha sparse molto lontano alcune case al nro 150, homini da fatti 
nro 150, age doi o tre. 184 DR. FR. RAČKI, 

17. Gracaz^ loco della medema qualit{i di Ribnih. 
Bru(u)nOy villa di case nro 15. 

1 8. Novi, 6 pur di medema condicione che dentro la cittžt homini 
da fatti m:o 100. 

19. Perusih 6 citta murata di .case nro 50, homini in circa da 
fatti nro 50, con quelli che sono fora, ha quatro tore, codette nro 
2, ville alquante, che fano case riro 100, homini da fatti nro 100, 
aghe doi o tre et il dasdaro. 

20. Uduina^ dttk murata in fortezza, che ed il borgo ha case 
incirca nro 300, tra fantaria e cavalaria puo fare al nro 500, le 
ville circonvicine in Corbavia et intorno le tere sottoposte alla 
giurisdicion della cittžt pasano case nro 1000, homini da fatti nro 
1500, cadi vi 6, age alquanti et il capitano. 

21. Harmizza^ loco picolo murato, che tra la terra et il borgo 
fano case quaranta overo nro 50, codette due in una toretta nro 2, 
homini da fatti tra la cittži et il borgo nro 60, aga uno vi sta. 

22. Chnin, citt^ murata forte, di piti di migla 2 di circuito. Una 
fortezza sopra una colina, che ha dentro pezzi gi'ossi due overo 
nro 3, periere diverse, case dentro nro 300, fori alcune poche sparse 
vicino la citta ; puo far homini da fatti nro 500. Passano intorno a 
essa doi fiumi, uno detto Butinschiza e V altra Karcha. Homini da 
fatti che fano le ville, che ha sotto di se, che sono alquante, nro 
1000. Cadi et il sanzaco per la pit parte 6 solito risieder, quando 
non 6 in visita del sanzacato. 

23. Zecevo, 6 una citta picola murata con poca fortezza e dentro 
ha codette nro 2, case tra dentro e fori incirca nro 10, homini da 
fatti nro 10, il contado puo far fanti nro 1000, ha un carambasa 
che per il pid sta a Scradona et in Cetina. 

24. Ostroviza, 6 citta murata, posta sopra una colina con una 
fortezza, che vi a dentro periere tre, codette 3, nro 6, il borgo case 
nro 100, homini puo fare il borgo e la cittži nro 150, dasdaro. 

25. Cosulovaz^ dttk di mediocre grandeza, dishabitata, il contado, 
che si chiama Cosulovo Poglie, fa case nro 500, homini da fatti 
nro 600, cadi di Nadin giudica. 

26. Bencovaz^ citta murata picola con una tore, ma tutto dishabi- 
tato, k poche case di fori, che posono fare homini da fatti nro 60. 

27. Berchlacina polaza^ 6 un casteletto con diverse case de con- 
tadini, che stano fori, homini da fatti nro 100. 

28. Zvonigradi^ h citta murata, picola, che conpreso il borgo puo 
fare homini da fatti nro 30, aga vi sta, un casteletto e doi tore 
piciole, codette nro 3. 

Bihach sanzacato 

molto ristretto, non puo far tutto piti di 1500 da fatti, e le so 
cittii sono le sotto scritte: 

1. Ripac e una dttft, con fortezza poco habitata, che non fa piti 
che soldatti nro 20, 6 loco situato sopra il fiume chiamato Unna, PBILOZI ZA GIBOGB.-8TAT. OPIS BOS. PAŠALIKA. 185 

per il sitto assai forte. Case, che alcune sue ville posono fare, nro 300, 
liomini da fatti trecento o forse nro 400, age sJquanti. Lontano da 
Sebenico giomate nro 3, et altre tanto da Bagnaluca. 

2. Biach 6 citta ben murata, di pid di doi miglia di circuito, ha 
case nro 300, homini da combater nro 500, ville, che posono fare per 
essere alquante, case nro 500, et altre tanti homini da fatti nro 500, 
age diverse, cadi. Lontana da Sebenico come la sdditta, capitano, 
sanzaco per la magior parte ivi si tratiene. 

?. Sazino fe luoco murato, forte, di fochi nro 100, il borgo et 

alcuni vilagi, che tra tutto fano case nro 300, homini da fatti tra 

tutto fano nro 300, una fortezza con diverse periere, age quatro 
overo nro 5, lontan da Bichac meza giomata. 

4. Busino 6 loco di stessa condicione, homini da fatti nro 300, 
lontano da Bizah (sic) meza giomata. 

5. Ostrusah, 6 della medema qualitJt, homini da fatti nro 300. 

6. Hrup, e citta murata di miglior qualitli delli tre pasati lochi, 
e puo havere tra quelli dentro e fori case nro 100, homini da fa- 
cione nro 200, tra diverse sue ville posono fare case nro 500, ho- 
mini da fatti nro 600, vi h la fortezza con qualche pezo di altela- 
ria, periera alcuna, che la rendono forte. Age diverse dentro nella 
citt^. Lontana medemamente. 

7. Camen grad, 6 luoco murato et per la qualitži del sito si rende 
inespugnabile, 6 posto sopra una colina in loco eminente, 6 fabri- 
cato sopra il sasso ivi in fortezza, dentro poče case, che non eccede 
il nro 10, homini da fatti nro 20, ha vicino doi terre, ci6 6 Maydan 
e Vahcupo^ qualli con alcuni villaggi posono fare piti di case nro 
1000, soldati nro 1500. Una giornata piti inanti. 

Cernlcha. 

Si numera in questo sanzacatto tra le terre et villaggi e case de con- 
tadini sparse per campagne intomo da 5/m fochi incirca. Le sue 
tere o cittš, sono le sottoscritte : 

1. Cemih, cittk murata col borgo, che puo havere tra tutto da 
cinque cento overo case nro 600, homini da fatti nro 700. Vi 6 
una fortezza et alcune tori con altelarie pezi nro 3, periera alcuna. 
£) loco, dove per il piti il sanzaco risiede. Una giomata inanti di piti. 

2. Billa stina, 6 loco piciolo, murato, di case nro 60 con quelle 
che sono nel borgo, et 6 loco assai forte. Ha una fortezza piciola 
con periere due, nro 2. Age doi overo tre. Ž lontano meza giomata 
di quella di sopra. 

3. Sirce, 6 citta muratta di mediocre grandeza e molto forte. 
Case della cittš. e borgo fano case nro 300, homini da fatti nro 300. 

Sono poi tutte le ville quasi in uno disposte, una cola vicino 
al'altra, che cole citt^ predette in tutto il sanzacato si numerano 
fochi nro 5000. 186 DR. FR. BAČKI, 

Poxega sanzacato, 

8ono persone da fatti intomo a 15/m e đi giurisđicione del Bassa 
di Bosna, dal qualle ricevono stipendio i spachi, zain et altri; ma 
per6 nelle cose militari ubediscono il Bassa di Canisa, e si movono 
sotto le sue insegne conforme li suoi comandi. 
Le sue cittš. sono le sotto sciitte: 

1. Poxega, 6 una cittš. con la tera vicina e tra tutto puo fare 
case nro 1000, homini da fatti piti di nro 1000, la citt^ h fabricata 
in fortezza, et ha peci di altelaria doi overo nro 3. Qua ordinaria- 
mente si tratiene il cadi et il sanzaco. Di la di Belgrado meza 
giomata. 

2. Oracoviza h citti murata con belle fabriche, fa fochi pid di 
nro 200, homini da fatti nro 300, cadi, e vi ^ una fortezza con 
qualche altelaria minuta. 

3. Veliča cragleva, 6 citta murata di buon circuito, e di doi cento 
case di fori e dentro nro 200, homini da fatti indrca nro 200, ha 
una forteza con qualche periera dentro, age diversi, soldati alquanti, 
che sono čempresi nel sddetto nro. 

4. Birovitizza citt& forte, cinta di muro con una fortezza e pezi 
di altelaria alcuni in non poco numero. II borgo e la cittk posono 
essere fochi nro 300, homini da fatti nro 400, age, capitano, che 
si tratiene ivi continuamente. 

5. SlcUin, loco murato, che puo fare con il borgo asieme case 
con il borgo nro 70, ha una fortezza con qualche periera dentro, 
homini da fatti nro 70, age vi sono. 

6. Vocchin, citt& picola, murato della medema qualitd. che Slatin, 
homini da fatti nro 70. 

7. Capmfar^ 6 della medesima qualitš,, homini nro 70. 

8. Osedh^ cittk posta alle sponde del fiume Drava, da questa parte 
ha una tore, ha dentro canone uno di trenta sei palmi nro 1, ha 
una tera vicina, |che con citta puo fare fochi nro 1000, homini da 
fatti nro 2000, cadi e capitano. 

9. Vucovar, cittJi pur murata, con il borgo puo fare in tutto case 
nro 100, homini da fatti nro 1 30, ha una fortezza e qualche periera 
dentro, nro aga uno. 

10. 5rod, tera di consideracione, loco di case nro 80, homini da 
fatti nro 80, cadi vi sta, sanzaco vi capita alcuna volta. Lontan da 
Poxega una giomata. 

12. Diacovo, č loco di simil conditione di Brod, fanti nro 80. 

Seguitan le ville : le ville di questo sanzacato posono fare in tutto 
fochi in circa nro 10,000, homini da fatti nro 10,000. 

Questo sanzacato di Požega, sicome si diše di sopra, ^ sottoposto 
al Bafisa di Bosna, dal qusJe ricevono il pagamento, et apresso di 
lui stano li conti, spai e zain, sono per6 li medemi obligati ubidire 
al Bassa di Canisa e prestar il servitio dove da esso vengono 
impiegati. PBILOZI ZA OBOGR.-STAT. OPIS BOS. PASaLIKA. 187 

Zvornicli sanzacato, 

che non puo far piti 8/m persone da fatti, tutto il resto degli habi- 
tanti di questo sanzacato si cavano da sei terre e da molti villaggi 
in tomo il fiume Sava. 

1. Zvornih 6 dtta di mura circondata, con una fortezza piciola, 
periera e codetta alcuna, qui h ordinaria residenza del sanzaco. Ha 
il borgo, che con la cittk insieme fano case nro 600, homini da fatti 
nro 600, cadi et a^e. Lontano da Sebenico a Bagnaluca (6) e a 
Zvornich (3) fano giomate 9. 

2. Sahaz 6 una citta picola con quatro torizelle, et ha il borgo 
altelaria menuta poco numero, case della citt& e borgo sono incirca 
nro 800, homini da fatti nro 1 000 ; loco al passo, e vi vengono barche, 
cole qualli si navega per il fiume Sava. Lontano da Zvornih meza 
giomata e dal Belgrado giomate nro 1. 

3. Srebarnih 6 pur citta medesimamente sopra una colina cinta 
di mura con una torre picola, codetta qualcheduna, ha sotto in pia- 
nura una terra chiamata Srebamizza, dove si fa argento in bona 
quantiti. Case posono essere tra la citti e la terra nro 200, ho- 
mini da fatti tra tutti nro 600. Aga sta nella citta, e nella terra 
sono case de Christiani messe nel sudetto numero nro 50, vi 6 anco 
nella terra un monasterio di fratti zocolanti. Lontano da Zvornih 
una giomata, nro 1. 

4. Sockol 6 una citta picola murata con il borgo picolo, case in 
tutto in circa nro 35, homini da fatti nro 40, aga vi 6 et 6 anco 
dasdaro. Lontan da Zvomih una giomata nro 1. 

5. Soline, terra alquanto lontana da Srebamih, che ha le saline 
e per ci& si chiama anco Soline. Case sono in questa terra incirca 
nro 500, homini da fatti nro 800. 

6. Barchi 6 un loco piciolo e di poco rielevo, che dentro e fori 
puo far case nro 200, lontan da Zvomih una giomata nro 1. 

Oltre li sudetti lochi e vilaggi di questo sanzacato posono far 
case nro 6/m, homini da fatti altretanti nro 6/m. 

Bossna. 

Bassaluco overo lochi propri del bassa di Bosna, che sono Finfra- 
scritti, che il numero di persone, per quanto se potutto penetrare 
con fondamento della descritione, die fece Imbrain Bassa Meninbe- 
govi(c)h, quando del 1620, per passar col essercito ottomano a Buda 
del qual era generalissimo, volse saper l'intiero. 

1. Giatfce^ cittii murata con una fortezza, miglior che sia nella 
Bosna tutta, 6 di circuito poco inferiore a Žara, loco importantissimo ; 
case con il borgo, che ha intomo, sono nro 400, homini da fatti 
piti di nro 400, altelarie mediochri qualche numero e periere, das- 
daro, cadi et il capitano, che alle volte sole partire via. Lontano 
da Žara giomate 5 e da Spalatro giomate 7. 188 DB. FR. BAČKI, 

2. Vingaz 6 una fortezza picola, sopra una colina con un poco di 
borgo, che in tutto fano case nro 50, homini da fatti nro 50, pe- 
riere poche, aga vi sta dentro, meza giomata in qua da Giayce. 

3. Traunih^ 6 citta, che puo far case nro 50, case nel borgo 
suo, che 6 grande, nro 600, homini da fatti in tutto, la citta e borgo, 
nro 650. Meza giomata di qua da Giayce. 

4. Seraglio 6 citta murata con quatro torre picole, altelaria me- 
diocre pezi nro 2, periere sono alcune poche, 6 di circuito poco 
magiore di mezo miglio, ma il borgo e sparso di fori, atomo sono 
case sette overo nro 8000, homini da fatti nro 9/m ; aga et il das- 
daro habitano soli dentro nel recinto. Lontan da SpaJato giomate 
nro 6. 

5. Vissigradj 6 dtti. picola, dishabitata che ha dentro aga uno; 
case nel borgo, che 6 intomo, sono nro 200; homini da fatti nro 
200. Lontan dal Seraglio in la giomate nro 1. 

6. Dobrun h citta murata di mediocre grandezza e dishabitata, 
aga solo vi sta dentro e non altri, case del borgo che ha atomo 
sono nro 40, homini da fatti altretanti nro 40. Lontano da Spa- 
lato in la giornate nro 1. 

7. Visoh h una citta posta in collina della grandezza medesima 
di Dobrun ma dishabitata. Gadi dal Seraglio vi capita et il capitano 
del sanzaco. Lontan dal Seraglio meza giornata. U suo borgo puo 
far case 300, e homini da fatti nro 300. 

8. Vranduh 6 una citta picola, pur deshabitata, aga solamento vi 
sta dentro et il dasdaro overo castelano. Ha un borgo, che pu6 ha- 
vere circa case quaranta overo nro 50, homini da fatti nro 50. 
Lontan da Yiso(c)h verso tramontana meza giomata. 

9. Tessagn^ pur dtt^ deshabitata con un poco di fortezza, aga 
uno vi sta solamente dentro, case nel borgo nro 200, homini da 
fatti nro 200. Lontan meza giomata per tramontana da Yrandu(c)h. 

10. Kuhaš f 6 un castello deshabitato, ha il suo borgo, che ha 
case in circa nro 100, aga uno e sta nel borgo, homini da fatti 
nro 100, lontano (da) Tesagn per tramontana meza giomata. 

11. Gradischi^ sono due cittži, una da una parte del fiume Sava 
e Faltra dall'altra, poste di rincontro, loco principal della Bosna. 
Aga uno, per una sono benissimo habitate, che tra una e V altra 
di dentro e fori fano case sette cento nro 700, homini da fatti nro. 
700. Lontano da Eubas una giomata per ponente e da Bagnaluca 
meza giomata nro 1. 

12. Giassenovaz h citta murata con poca fortezza, case nro 30, 
soldati nro 40. Lontan da Gradis(chi) per ponente una giomata nro 1 . 

13. Dtibizza 6 citti di poca consideratione, che dentro puo far 
case poco piti di nro 10, case fori nel borgo indrca nro 40, homini 
da fatti tra dentro e fora nro 200, age alquante sono et il capi- 
tano del bassa. Lontano da Giasenovaz per ponente nr. 1. giornata. 

14. Hostapniza h dtta murata posta in mezo al aqua chiamata 
Unna, che col borgo fa case sette overo nro 800, homini da fatti PRILOZI ZA GBOaR.-STAT. OPIS BOS. PAŠAUKA. 189 

nro 800 ; aga vi d et il capitano. Lontano da Đubizza per ponente 
giornate nro L 

15. Novi 6 cittit posta in collina, đi mediocre grandezza, case che 
sono dentro trenta overo nro 40, ha il borgo che ha case nro 270, 
homini da fatti sono nro 300; age sono et il capitano. Lontan da 
Costaniza per ponente meza zornada. 

1 6. Zrin cittš, murata, ha il borgo, che in tutto fano case nro 50, 
soldati nro 60, age alquanti. Lontan da Novi per ponente meza- 
giomata. 

Le citt& da Gradischi fino Zrin descritte tutte confinano cola Crovatia. 

17. Bagnaluca superiore e inferiore, sono due citti murate, una 
lontana daP altra in distanza di 4. miglia, cadauna di essa gira in- 
tomo mezo miglio. Aga sta in cadauna di esse uno per una, nel 
resto sono deshabitate. Vi h d'intomo la terra, che pur si chiama 
Bagnialuca et č di case della detta terra sono nro 3000, homini da 
fatti nro 3000. Corre per mezo la detta terra il fiume chiamato 
Varbas. Lontano da Novi a Bagnialuca meza zornada per levante. 
In questo loco habita d' ordinario il Bassa di Bossna et un cadi et 
un teftedaro; seben il bassa medemo si sol tratenir per qualche 
tempo anco in SeragUo; e quando parte fori di Bagnialuca per al- 
cune occorenze, vi resta sempre il Ghiehaya, che ha il comando di 
tutta la Bossna. 

Si diže, che li villaggi della Bossna fanno fanti 80/m nro 80000, 
case altretanto; e questo tutto oltre di quanto descritto di sopra 
nelle citta e borghi. 

Reperlorio^ đi tutte le dtth e lochi descritti nella pasata diseri- 
tione del Basaluco di Bosna. Ciascuna delle dtta e lochi si ritro- 
vano sotto quel sanzaccUo, ciascheduna di esse si atrovano poste per 
alfabetto : 

B. C. 

10. Blagay, sotto il sanzacato di 1. Castel Novo, sotto Hercego- 

Hercegovina. vina. 

30. Buscho blato, sotto il detto. 9. Cacuina, sotto detto. 

12. Boricevaz, sotto Clissa. 15. Canizza, sotto detto. 

13. Burichi, sotto il detto. 21. Cogichi, sotto detto. 

16. Bilag, sotto il detto. 25. Cainich, sotto detto. 

26. Bencovaz, sotto Licha. 1. Clissa, sanzacato. 

27. Berclacina Polaza, sotto detto. 21. Castillo, sotto detto. 
2. Biach, sotto Biach. 13. Carin, sotto Licha. 
4. Butino, sotto detto. 22. Chnin, sotto detto. 

2. Bila stina, sotto Cemicha. 25. Cozulovaz, sotto detto. 

4. Birovitiza, sotto Poxega. 7. Camengrad, sotto Biach. 

10. Brod, sotto detto. 1. Cernicha, sanzacato. 

6. Barchi, sotto Zvomich. 7. Capusfar, sotto Poxega. 

17. Bagnialuca superior^ sotto 
Bagnialuca inferior f Bosna ^ Fatto dali' altra mano. 190 ĐR. FE. RAČEI, D. 

31. Duuno, sotto Hercegovina. 
28. Duare, sotto detto. 
9. Damis, sotto Clissa. 

5. Đazlina sotto Licha. 
11. Diacovo, sotto Poxega. 

6. Dobrun, sotto Bosna. 

13. Đubiza, sotto detto. 

P. 

18. Fozza, sotto Hercegovina. 

ft. 

5. Gabella, sotto Hercegovina. 

14. Gorazda, sotto detto. 
14. Glubine, sotto detto. 
14. Gelech, sotto detto. 
26. Glubusich, sotto detto. 

18. Gezero, sotto Clissa. 

19. Glamoz, sotto detto. 

2. Giagce, sotto Bosna. 

11. Gradischi, sotto detto. 

12. Giasenovac, sotto detto. 
17. Grazaz, sotto Licha. 

E 

11. Hotiblich, sotto Clissa. 
25. Hlivno, sotto detto. 

6. Hrup, sotto Bihach. 

14. Hostayniza, sotto Bosna. 
4. Hozyiach, sotto Clissa. 

I. 

12. Islam, sotto Licha. 

3. Imoschi, sotto Hercegovina. 

K. 

10. Kubas, sotto Bosna. 

M. 

6. Macarscha, sotto Hercegovina. 
12. Mostar, sotto detto. 

17. Mileseuaz, sotto detto. 

N. 

7. Nutiac, sotto detto. 
22. Nevessign, sotto detto. 
10. Necvegn sotto Clissa. Neretva, sotto detto. 
9. Nadin, sotto Licha. 

18. Noui, sotto detto. 
15. Noui, sotto Bosna. 

0. 

15. Ostaruiza, sotto Clissa. 

1 4. Obrouazo inferior, sotto Licha. 

1 5. Obrouazo superior, sotto detto. 

24. Ostrouiza, sotto detto. 

2. Orahouiza, sotto Poxega. 

8. Ossih, sotto detto. 

5. Ostrasah, sotto Bihach. 

P. 

16. Plivglie, sotto Hercegovina. 
20. Pocitegl sotto detto. 

25. Pribije, sotto detto. 

8. Petrovaz, sotto Clissa. 

20. Prusaz, sottp detto. 
24. Prozor, sotto detto. 

26. Prolog, sotto detto. 
11. Policnich, sotto Licha. 

19. Perusich, sotto detto. 

1. Poxaga, sanzacato. 

R. 

2. Rizano, sotto Hercegovina. 
32. Kama, sotto Clissa. 

4. Rachitniza, sotto Licha. 

16. Ribnich, sotto detto. 

1. Ripaz, sotto Bihach. 

29. Rudobiglie, sotto Hercego- 
vina. 

S. 

11. Stolaz, sotto Hercegovina. 

2. Salona, sotto Clissa. 

3. Sasso, sotto detto. 

5. Sign, sotto detto. 

7. Stihovo, sotto detto. 

17. Socolaz, sotto detto. 

22. Susid, sotto detto. 

23. Stancano, sotto detto. 

2. Scradona, sotto Licha. 

3. Sopcovich, sotto detto. 

21. Stanniza sotto detto. 
3. Sazino, sotto Bihach. 
3. Sirce, sotto Cemicha. PRILOZI ZA aBOGB.-STAT. OPIS BOS. PASALIKA. 191 5. Slatin, sotto Poxega. 

2. Sabaz, sotto Zvornich. 

3. Srebamich, sotto detto. 

4. Sokol, sotto detto. 

5. Saline, sotto detto. 
4. Saraevo, sotto Bosna. 

T. 

8. Tin, sotto Licha. 

3. Traunich, sotto Bosna. 

9. Tessagn, sotto detto. 

V. 

4. Vargoraz, sotto Hercegovina. 
23. Vlagh, sotto detto. 

6. Varlicha, sotto Clissa. 
10. Vranogoraz, sotto detto. 

2. Vzdarz, sotto Licha. 
6. Vellin, sotto detto. 7. Vuranna, sotto detto. 
20. Vdvina, sotto detto. 

3. Viliza cragleva, soto Poxega. 

1. Vocchin, sotto detto. 
9. Vucouar, sotto detto. 

2. Vingaz, sotto Bosna. 

X. 

15. Xupagn potoch, sotto Herce- 
govina. 

Z. 

8. Zadvargie, sotto il sudetto. 
10. Zemonico, sotto Licha. 

23. Zecevo, sotto detto. 
28. Zuonigrad, sotto detto. 
1. Zuomich, sotto Zuomich. 
10. Zrin, sotto Bosna. II. 

Laus deo, qiii di soto aparera il viazo fatto de noi Francescho 
Butrisich et Zuane Difhico, ambasatori mandati a alibeg Chucha, 
albanese, sanzacho de Hliuno Asl cimo signor Agustin Moro conte 
et capitano de Sebenico, de hordene del Ulustrissimo signor Alvisi 
Grimani prouiditor gienend in Đahnacia alora, per tratar de diverse 
cosse de hordene de sua Serenita, e specialmente delli molini, quai 
errano de Sebenico del 1574. 

A di 30, maržo, fu mercholedi. La matina partimo da Sebenico 
con altri homeni nro 1 6. quai govemavano le robbe, qual portavimo 
con noi, como presenti, valisse, mesa et altro quelIo ni bisogniava, 
e anche li roncini, e quella sera arivemo a una villa chiamata . . . 
che e apreso Čamo, locho turchescko, habitata da Morlachi; e li 
cenassimo. E la matina nel partir diede al patron de časa per il 
fen, qiial fu dato alli 16 tra cavaUi, quai cavalchavimo, e roncini, 
su qual charizavimo li nostri bagaglii, per alozar e bona compagnia, 
chi ni fu fatta, aspri nro 20, fano L. 3. 

A di tdtitno maržo la matina partimo da quella villa; la sera 
arivemo in campo de Piero, da uno Morlacho chiamato Piero Giu- 
sicich, staniuea (?) in campagnia per mezo la villa chiamata Badagn ; 
e fussimo ben tratati dalli ditti Morlachi; e la matina dredo che 
volevimo partire contai alla patrona de časa, e per il fen, qual fu 
datto a tutti nostri chavaUi, et del donativo aspri nro 20. L. 3. 

A di primo april la matina medema partimo e intremo in 
SfUaia montagnia grande; e a mezo zorno arivemo alla villa 192 DB. FB. RAČKI; 

Mahavice,^ e li dismontemo per riposar, e per dar la biava alli 
cavalli e roncini, aci6 piu giardamente portino i loro peso compri 
una quantit^ grande della una per 1. 2. E de li pasemo in Ce- 
tina, e la sera arivemo alla villa Bitelichi; e li aiozemo quella 
note; e la matina che volemo partire, contai al patron della časa 
per il fen, qaal fu datto alli cavali et roncini et 11 bevrazo in tutto 
aspri nro 20. L. 30. 

AlU 2. april la matina del di ditto partimo da Cetina e la sera 
arivemo in Hliuno nel pazaro; e non trovemo il signor sanzacho 
li, per esser andato in visita del suo sanzacado verso Uschopie. E 
li stessimo quella note, e spesi per vin per tutta la nostra com- 
pagnia e per cena aspri nro 20, 1. 3. e per pan aspri nro 20, 1. 
3, piu per vin qual portassimo con noi per il viazo aspri 10 1. 1. 

Alli 3, april la matina del di medemo partimo da Hliuno per 
andar a trovar il sanzacho, e andassimo a Sviza, e li dismontemo 
per far riposar li cavalli; et noi tutti facessimo colacion con 3. 
Turchi, quai andavano con noi per nostra securta, apresso una flu- 
mara ; e reposati al quanto sequitamo il nostro viazo, dove pasemo 
una montagnia grande ; e dredo de essa trovemo una pianura grande, 
chiamata Ravno^ nella qual a soto il monte una villa chiamata Si- 
benich, pasemo tutta quella pianura e intremo in una montagnia 
grande; e nel pasarla trovemo una bella strada, per la qual si 
desendea da quel monte nella campagnia, chiamata Rama^ qual e 
in una valada piena de colini tutte de terra. Et in detta campagnia 
de Rama uno casteletto chiamato Prozor, et a anche pazar; e in 
quella medema campagnia della banda verso oštro e una bella fiu- 
mara, chiamata Neretua, ćore alla marina, e zbocha in locho ditto 
Narenta, e li da dove la zbocha e anche uno monasterio de frati 
zocholanti. E alozassimo in ujia villa chiamata Rudi boci, E quella 
notte dormissimo con grande sospeto; per che si diceva, che li 
apresso in una časa una dona era morta, in quel che noi arivemo, 
di mal contaioso. E nella medema časa, dove erimo alozati, dice- 
vano che poclii giomi avanti alchuni viandanti, quai erano alozati 
li, morirono due persone atal, a tal che stessimo con non pocho so- 
spetto fino domatina, che partimo de li. E li spese per fen per li 
cavalli aspri 8. 1. 1. 5 4., e per una quantitk grande de vena 
aspri nro 10. 1. 1. ^ 10. e per vin che fu per la cena per tutti noi 
aspri nro 20. 1. 3. piu spese per vin et per il pan, qual sara per 
il viazo di dredo, aspri nro 30. L. 4. * 10. 

Adi 4. april la matina medema partimo da Rama dalla villa 
Rudiboci, e passemo per tutta ditta campagnia, dove era una villa 
di Gliubuncichi e intrassimo nella campagnia chiamata Frivor, qual 
deriva da una fiumara, che la si chiama Privor, e anche 6 la villa 
nella ditta campagnia chiamata Privor. E chaminassimo fino alle 
20 hore del zorno iu circha, che arivemo alla ditta villa Privor, 
dove trovassimo il signor sanzacho qual steva a riposar. E quella 
sera fussimo introdoti da lui, con il qual parlassimo e nogociassimo 
delle cosse ^e ni furno comesse, come o detto avanti. E li quella PRILOZI ZA aEoaR.-STAT. OPIS BOS. paSalika. 193 

sera fassimo alozati in una časa, nella qual erano morti de mal 
contagioso da otto della fameia di quella časa; e non era rimasti 
altri che una vechia e suo zenero con due over tre putini, per che 
fa tutta quella esta pasata e Tautuno et invemo tutta quella viUa 
e li altri circonvicini apestati e tutto il paese di Uschopie; e ne 
morimo tanti e tanti, che delli dieci una parte non ne rimase di 
vivi; tuto resto se ne moriti, atal che con grande sospeto stessimo 
anchor in quella cajsa il giorno dredo, che fu alU 5 ditto. Stessimo 
tutto quel di in quel medemo locho, e fussimo da novo introdoti 
dal sanzacho, ove lo apresentassimo di quei đoni di rifreschamenti, 
quai il clarissimo signor conte li havea mandati ; e li f ece il signor 
sanzacho, che disinemo con lui. Qual vi invid5, che anche quel di 
la medema sera cenemo con lui; ecosi cenassimo con lui insieme; 
e quel medemo zorno conchludessimo curcha il nostro negocio, per il 
qual erimo mandati dal sanzacho. II giorno dredo, che fu adi 6. april^ 
il signor sanzacho si lev6 dalla ditta villa Privor, per andar in visita 
su la matina. £ a mezo zorno zonse alla villa ditta Ciesta^ pur in 
Uschopie, e noi fussimo in sua compagnia ; e sotto over apresso alle 
case per la campagnia vi ćore uno fiume chiamato Varbagn ; e ditto, 
iGiume entra nel fiume ditto Sava. Spesi per vin per quel due giomi 
per tutta la compagnia e per li 3. Turchi, quai erano con noi per 
nostra sichurta, aspri nro 40, L. 6; e per il pan aspri nro 20. L. 
3. E per . . . dato il beverazo al Capici — bassa, qual noi acom- 
pagnio dal lozamento del sanzacho al alozamento nostro, aspri 40. 
L. 6. e alli due altri Turchi, quai venero in sua compagnia, aspri 
nro 10. per uno. L. 3. E quella sera tolessimo licentia dal detto 
sanzacho per tomarsene a časa nostra. 

E la matina dredo, fu adi 7. apn7, partissimo dalla ditta villa 
CSiesta, dove lassassimo il sanzacho, e caminando per la campagnia 
acanto ditto fiume Varbagn, e per viazo trovemo una villa chiamata 
Garzaniza^ e li riposassimo uno peg^o facendo coladon. E di li 
partimo e trovemo l'altra villa chiamata Vesella straxa. 

E per di U voltemo a passar il monte e traversarlo, ma nella 
medema valađa, per qual ćore ditto fiume Varbagn, vi č uno castel 
chiamato Prusaz^ habitado da Turchi. Seguitando il viazo, traver- 
sando ditto monte, chiamato Buchova gora, in boschada de grandis- 
simi arbori, longissima e larga perechi miglia , e vi ćore una fiu- 
mara zo di quella montagnia chiamata Buchoviza, e la entra nella 
fiumara Varbagn suprafata; e pasati che fussimo ditta montagnia 
in boschada, intrassimo nella campagnia di Cupris. E dalla đitta 
campagnia per alchune vallade tra monti desendissimo e entrassimo 
nella campagnia di Sviza. E nel imbrunir de notte con cativissimo 
tempo, che piovisinava, trovassimo una časa da lozar, chiamata alla 
usanza charvasaria; e li queUa notte riposassimo e cenassimo e 
anche dormissimo. E per li cavalli fu tolto del fen aspri nro 10. 

E la matina dredo, che fu adi 8, april, partimo de li e tomemo 
a salir una montagnia di Sviza, tutta inarborata e inboschada tutto 
de arbori prignie; e caminassimo per il ditto boscho da 4. hore e 

8TABIKB KNJ. XIV. 13 194 DR. FR. RAČKI, 

poi intrassimo certo pian, ma saxoso, chiamato Pođi. E medesima- 
mente chavalchassimo per altre due hore; e di li desendessimo 
nella campagnia di Hlivno, qual desesa et e dalla parte di levante 
da Hlivno. E andemo nel pazaro de Hlivno a hora de vespero; e 
li stessimo tutto quel giomo e tutta la notte seguente, nu spese 
per vin aspri nro 80, e nel pan aspri nro 80, e questo che ne sia 
per il viazo de ritomo a Sebenico val in tutto L. 24. 

E come fu la sera, ni fu ditto, che erano stati alguanti Morlachi 
dal sanzacho a dolerssi, che uschochi haveano depredato li loro cha- 
toni, e haveano menati a Segnia da 18 di loro famiglia; e che fa- 
cesse ritenire li ambasatori da Sebenico, per che loro fiacano venire 
la loro brigata da Segnia a časa loro. E che signor sanzacho non 
volse far altro dicendoU, che colpa hano li ambasatori, se i uschochi 
haveano depredati? Esendone ditto tal cosa deliberassimo di non 
tomar per la strada, per qual semo venuti a Hlivno. E per non 
dar qualche suspicion de questo alli Turchi, li dicessimo, che essendo 
quasi una strada per andar verso Sebenico, che per veder il paesse 
desideravimo veder tutta la campagnia di EDivno et la campagnia 
di Saramisevo^ qual e tutto una valada e campagnia. 

E cosi partimo il zorno dredo la matina, che fu alli 9. april, e 
caminassimo tutto quel zorno per la campagnia di Hlivno, e intras- 
simo nella campagnia di Sarimisevo che e verso maistro, dove tro- 
vemo in mezo de ditta campagnia uno boscho di arbori grandi ma 
tutti in aqua e molti arbori erano fino alla mitta in aqua; qual 
aqua e aqua piovana, ma par che sia uno lago grande che tira 
di longeza per miia 15. in circha e chiamato in lingua matema 
Carni lug, che vol dir in taliano boscho negro ; in vero sono tanto 
schuri quelli arbori come morfidi dela aqua, che 6 cosa spaventosa 
a vedere. E in cavo di ditta campagnia trovemo una časa da alozar, 
e li dismontemo, potea esser 22. hore. £ facessimo govemar i ca- 
valli, per qualli spendessimo per il fen aspri nro 8, L. 1. s 4. 

E la nmtina drio, che fu aUi 10 april^ partimo dalla ditta časa 
chiamata carvasaria, e seguimo il nostro viazo verso Sebenico, e 
pasamo* per mezo di una piciola villa, chiamata Buncichi ; e cami- 
nando intreno in locho ditto Gielova gora, strada saxosa ; e di li poi 
intremo e pajssemo per V altra montagnia chiamata Gniat: Tenendo 
ditte montagne sempre nel venir per la nostra strada alla banda 
sinistra, e dalla destra vi e montagnia chiamata Dinaru. E cami- 
nando tra le ditte montagnie intremo in logo ditto Dolci Muhacevi. 
E di li desendessimo in la campagnia picola, dove vi 6 una non 
grande villa chiamata Polaza, E li alla banda dextra sotto la mon- 
tagnia. Dinara atachato alla montagnia vi č uno casteletto habitado 
da Turchi, chiamato Dinarich. Et di li desendendo sempre da ditta 
villa Polaza, entrassimo nella campagnia grande chiamata Cosom; 
e li da certi Morlachi ni fu ditto, che in una časa di Morlachi li 
vicino si era dischoperto il mal del morbo, e ne la mostromo che 
non era lontano da quel locho. Vedendo noi tal pericoUo pasemo de 
longo da ¥ altra banda de ditta campagnia verso campo de Piero, I PRILOZI ZA GBOGR.-STAT. OPIS B08. PASALIEA. 195 

e alozemo alla foresta al aiere, che comincio a piover, ma noi fa- 
cessimo comprar đelle legnie asai da quelli Morlachi della villa 
chiamata Ostoino selio, dove li apresso erimo alozati ; e tutta quella 
notte facessimo far fogo grande, aci6 che la pioza non lo stuasse ; e 
spendessimo per le legnie e erba per li cavalli e paglia aspri nro 
20, fano L. 3. 

E la matina dredo in alba, che fu alli 11. april, partimo de li, e 
pasemo per mezo Darnisj casteletto de Turchi, habitato da essi, 
qiial 6 in cavo di campo di Piero ditto Petrovo poglie, E pocho cha- 
minassiino che venissimo a desender zo del monte in una valada 
profonda, per qual sol corer una torente chiamato Cicholla over 
Poglichiza, quale zbocha nella campagnia ditta Petrovo poglie, qual 
alle volte ćore con grande impeto ; (e vi 6 uno ponte, per il qual si 
passa dal altra banda al altro monte) e alta, e qualche volta e secha 
si come mai li fiisse stato aqual di nesuna qualita, e termina et entra 
nella fiumara chiamata Charcha, qual Charcha ćore sopra li molini 
de Sebenico e poi zo per il canal verso la dtta di Sebenico. E 
come passassimo ditto ponte, si entra nelli confini del teritorio di 
Sebenico ; ma al presente h possesso dai Turchi, e da Morlachi loro 
subditi habitado, fino monte chiamato Tartar^ qual č sopra la cam- 
pagnia chiamata campo di sopra. E tuta via caminassimo, e quel 
medenio giomo per gracia del signor dio sani e asalvi alli 20 in 
circha arivassimo alla citta de Sebenico ; e dismontadi dalli cavalli, 
al quanto ripossassimo ogni uno di noi a časa sua. Poi alle 22. hore 
con il colega di compagnia andassimo dal clarissimo signor conte a 
referir la nostra ambasata presentando le letere del sanzacho a s. 
s. clarissima fazendo fede della nostra ambasata e del negocio, per 
il qual erimo mandati dal ditto signor sanzacho; qual clarissimo 
signor conte e con molti nobili in compagnia di s. s. clarissima ni 
uisteno alegramente e voluntiera, e tanto piti che dubitavano di 
fatti nostri a un tempo, poiche indusiassimo a ritomare alla citta 
da 4. over 5. zorni oltra il solitto viazo. E fu perche noi non 
trovassimo il sanzacho a Hlivno, si come era solito a trovar li san- 
zachi. E perche questo a quel tempo era anda in visita del paesse 
die Uschopie, e per che noi andassimo li a trovarlo, fu questo dubio 
de noi. E li fomido Tambasata tomassimo ogni uno de noi a časa 
sua. E cosi fu fato il nostro viazo. Jedan list Vuka Stef. Earađžića i devet listova 
Jeremije Gagića"^ pokojnomu P. J. Šafafikn. 

IZ zaostavStdib P. J. Safažika pbiobćio Job. JutoOmc. 

1. 

y Eeorpa^j, 20. Janjapirja 1831. 
Jbj6esni^ H BHCOKono^HTaeMH npirjaTejbj ! IIpRnuro caM Bame 
HHCMO o^ 27. o. M. no PimcKOMe; sa Koje BaM 6jLaro^apBM. Ebo 
BaM majs»eM onaj HaTnnc na Orj^eHni^e, kojh caH Me^y RojeRaicHM 
apTsrjaMa je^sa Hamao. 4^^ <^^ ^^ j^ <^ sn^Sk npenHcao^ npomAO 
je roTOBo no ^sas^, h sa to mh ce je^Haico hhhkao, /\a je sekH, 
Hero niTo ca^z^ bh^hm /^a jecT. Ebo ra ^an^e : 

"{- Bk HU6 OTl|a H CUHA H CRCTArO A'^A- A^b (kSBk 60»f CtC^ Alb 

V|kOiHb, nfiABiSKik CE6Tiiro rocnoAHiA CHM6i»Na, H KkNHKk npikBOB«NYaNaro 

K^aimi CT€f AM, CUNIk B6AHKiirO BpAK(lll) V|IOIUa H K|^aK KCV CpCCKUJC 
3eHXb H nOUOp€KyX, Cb^ajC CH ^f^aUk Bk HM6 CBeTNT6AI0 apAB6ABNKV H 

n|kapoABT€xio ;(|kHCTOBB Hoakima ■ Anhu b kito .SOMB. , HRkANKia .IB. H 
BA cnsRe npHAoasi^k ceus cbctous x|^aub, h 8 ^^mcvboas nncAn. kto 

AH C6 n|»6TB0pH, ftA €CT HpOKAGT OT BOFA I OT M€N6 r|k«UiNArO. AMHNk.^ 

Obo je cse nsHa^ ojiTapa CTOwi>a usno^ caMor KpoBa HspesaHO 
Ha KaMeHj; a r^e ce oBaj HaTHHC cBpmjje^ oH^e je HacTaBJbeHO 
Ha ocoĆHTOM KaMenj (n fotobo 6h peicao HOBeK ma^o ^pjkhhjhmh 
caoBHMa) : 

* njem zabilježi sam P. ŠafaHk (Oeschichte đer slavichen Litte- 
ratur v. J. Jireček. III, 359. Prag 1865): „Jeremija Gagić, gebllrtig 
aus Pretoke unweit Eragujevac in Serbien, kais. russischer Koilegien- 
Assessor; Vice-KoDSul unđ Ritter des S. Annen-Orđens III. Klasse, wolm- 
haft in Ragnsa**. Gagić je preveo ^Ha cepćcKin esutrb^ iz ruskoga 
francezko djelo Chevaliera d' Are: Anojiona o po^'b ne.ioB'ibHecKoiirL. 
Rkp. u zemunskoj gradskoj knjižnici. 

^ Ovaj nadpis štampan je nješto drugačije u Glasniku srb. uč. đr. 
XXI, 77. 1867. JBDAN LI8T V. XABAĐŽIĆA I DEVET LISTOVA OAOIĆA. 197 

-J- chifi^^ »e C6 Cl ;K|»iiuik cb noTpv»A^NH6Ub apK^MAiiApiTA iipoTOCHrreAA 

HrVUeNA IttBAM. 

Bn^HTe j noneTKj oBora iracva, Ka^ caM ra noneo h fl,oBfi^e 
HanHcao, a fl^sjiuie, 21. AnpnAa, jBRMasi, ^a ra ;\OBpmHM! 3a to 
Bac MOAHM, 4a MH onpocTHTe. HncTO Me je cth^, a& osaKo Majij 
CTBap TaKo AJ^o OA Meee oneKjjeTe, ajm He seaTe leaieo je! — 
— Jom Kojy pRJefc o obhm HaTHHCHMa. Ohh cy noHaJBHme Ha- 

nHcaHH CAOBHMa imuieTeHHM je^HO y APJ^o h. n. |P * inoicicki 

H T. A- ^^^^H HH ja HHJecaM cse osaieo Morao npenncaTH, jep mh 
je 6hao Teimeo naAa ce rAeAajykH cjlobo no caobo ćpoJHTH, a y8 
TO jom 6ho je a&h h KHiuaH. Ocoćhto cy osaieo inn.ieTeHa cjiosa 
y oHOMe HacTaBKyy Taico, a^ <^^ ^^ j^A^^ npoHHTaTH Morao. 

CaA o i^BHJeTHMa Aomao je ca Gapaj^aMa Ha Ba^eBORH na- 
Hal^yp Chmo MHAyTHHOBHky o6yHeH Kao HajnpocTnJH U^pno« 
ropai; R.%H Epi;eroBai]( ; Hero ja ra jom HnjecaM bhaho. 

IlncMa na Mene ma^bHTe h yHanpeAaK npeKO F. BacHAHJeBa.^ 

Ebfao caM necr 1. oBor Mjecei^a ofl, H>HOBe CsjeTAOCTH Knesa 
H FocnoAapa Hamera HanMeHOBaH 6hth npeaHA^HTOM cyAa nanje 
H Baponm BHJorpaACiee. 

4&BHAOBH^ je y RparyeBi;y ; KaA je CKopo OB^e 6ho, moaho mo, 
Aa Bac h oa H>era nosApaBHM. KaA ycnHeTe (?), noBApasHTe raMo 
cse npHJaTe^be name. 

HaAajybH ce cicopoMy nHCMy BameM, c hcthhhm BHCOKonoHH- 
TaRHJeM jecaM Bam noKopnn CAyra ByK Ore«. Kapa]^Hk. 

y BH]orpaAy, 21. AnpHA. 1831. 

2. 

BbicoKonoHHTaeMuii IIpiflTejuo ! Oocn'lmiaBaM'B OTroBopHTH 
BaMi> Ha noHTeHH%&Dae hhcmo Bame otb 22. JaHHyapa, h npn- 
jiaMCCM'B npH OBOMi* <x»Hrypy Kp*CTa, h cnncaK'B HaAUHca na ohom7>^ 
no saKreBaBio BameMT>. HaAnncH cy tohho ao ^A^^ nepTe H8o6pa- 
acema; h6o no mhaocth ao^P<>i'^ ^^ npiflTe.Afl F. BHKapia 06- 
n^ecTBa CBCTora 4o^^HHKa y 4y^poBHHKy, Anrejia Mac^a^a, HMao 
caMi* 0By cBflTbiHK) y pyi^Bi — 8ub rosa — , h Morao caMi* to^heiž 
OTT> nbra cnncairb y8eTn. 

4o6aBio caM^ KHHry noAi* HasBaHieMi* : „Epistole i Evai\jeya 
priko svega litta po redu Missala Rimskoga etc. u jezik Slovinski 

^ U Zemunu. 198 JOB. JIBBČBK, 

prinesena. — 1 824. U Rici Pritiskano Slovima Antona i Josipa Kar- 
ietzky** — , H nocaalkjr Ba]iii> lo no nepso^ npHJiHKH y TpiecTB, 
;\a BasfB ce otb Ty^a no ^^n^ceni^Bi ^^ocTasn. nocrapaikjce 
noniTe niToro^^ĆH cKopo uocuith Bskurh sa Bania „Monumenta Ser- 
bica^. Ob OTM'bHHbiMi> noHHTaHieMi* ecaiirB Bam^B noKopH'biimiit 
Cajta Jep. FarHn-B. 

Parjsa, 6/18 <x»eBpapa 1832a ro^a. 

(Slieđi) „Bn/^'B (figura) Kp*cTa^, (nadpisi na njem, i u koncu bi^ežka) : 
„Kp'cTB e H8T> HecTHora ^pesa cpe6poMB o6Ao»ceHHora, Koe ce 
BH/^H Kpos'B ocaM'B pemeTKH Ha Kp'cTj pasnoAoaceHifi. JL'bronviGb 
oćn^ecTsa CneTora ^oMHHiiKa j ^j6^BfmKj cBe/^oHH, ^a e osaii 
Kp'cTB 1521a ro/^a Kjnio e/^an'B TpVoBa^'B /^jćpoBHaHUHii y Eochh 
OTB TjpaKa n no;\apio ra penenHora o6n;ecTBa spamj necmaro 
Kp'cTa y rpy«y cyn^eMy (npiiCTaHHni^e rpyacrB, HCTBepTB Haca 

OTCTOH OTB ^jĆpOBHUKSl).*^ 

3. 

BBicoKonoHHTaeMBiH rocno^HHe! Ha moh nncMa otb 19/31 
flHHyap. H 6/18 «»eBp. h ca^'B 0HeKyeM'B otb BacB OTrosopij. 
y noc^'b^H^^'B oćeliai'B h eno BaMnb nomHA'bM'B ob^h y KoniH 
'e^Hy nocjiaHHi;y ot^ l]89e ro^HHe 6ocaucKora 6aHa KyARHa 
^y6poBHnHROMe Kne8y Kp^Bamy. OpHrHHa^'B noHHH'b cb jiaTHH- 
CKOM'B-roTHHecKOM'B a66peBiaTypoM'B; koh), koahko caM'B morao 

npoHHTaTH; npenHcao caM'B — KpoM'b e^ne p^HH ^, koh) 

HBoaMTi yroHeHyo n ocTasjiflMnb Baiua na pasp'bmeHie; sa'JiaTHH- 
CKnafB o^Ma CA'b^ye (HenpedbnHo) cpćcKin, Koe caM'B ;^o e/^He 
HepTe TOHHO cnHcao KaKo bh/^htc ob^h. KaAi> obo npiHMHTe, 
HMafrre /^o6poTy orroBopnTU mh^ moahm'b BacB^ ea CBe. 

KaBHry „Epistole i Evanjelja etc." nomre HHcaM'B ompasio y 
TpiecTis, ii6o HHcaMHb HMao sro^^e ;\o ca^^a, ho CKopo hj ornpaBHTH. 
C'B ncTHHHBiMii BBicoKOHOHHTaHieM'B ' ecaM^B Bam'B noKopH'b&mift 
CJiyra J. F. 

Pary8a 5/1 7a MapTa, 1832a ro^a. 

(Slieđi prepis listine). 

4. 

BBicoKonoHHTaeMBiH rocno^^nae ! Bama noHTOHH'bHma TpH uHCMa 
OT'B 24a 4>eBp., l5a Mapra h 4a AnpHJia TeKyn^e ro^HHe HMao 

^ ađ nostrum. JEDAN IJST V. KARADŽIĆA I DETET USTOVA GAGIĆA. 199 

caMi> HecTB HcnpaBHo y cBoe speiue nojij^vim. Ha np'sa ^sa 
HoniTe HeMory BanrB cosepmeHHo orroBopHTH; h6o cbc sasncH 

OTB paSAHHHBI OĆCTOHTCABCTEa H ^o6pe BOA'b JUO^lft, KT« KOHMa 

ce fl oTHOCHMTb KacdTeaBHo Tpe6oBaHifl Bamiii. Hai. I^pnorope 
HHinTa HeneKaMik ! — HsB'hecTie o nHcaTe^BiMa parjsHHCRHMnb^ 
H ncajime npese/^eHe na cpćcKiii y 13 — 14. CTOJieriio nat „Oficimn 
Beatae Virginis Mariae** , cKopo tbj BaMi» nocjiaTii^ — Ha^aai' 
ce, H OBO Tbe 6wTH no mraocth r. AnneH/\HHH : oh'b mh pene, 
^a BaMrb e noc^ao mTo e Morao, h nos^pasjin BacB. — KarajiorB 
^nnjioi[axi> — hh e njĆAHnaHrb; — h TaKO hh e KopHCTH, u 
^a BaMi» ra nomji'^M'B, Ka^T> ce Ha H'bra HemoHceTe nosBaTn: 
Bbime OTB 112 /^oKjMCHTOBTb (on> s.^.ns.R. [1054!!] — ^o 1715 
[rpamora naTpHapxa ncKCKort]) na cp6cK0Mi> esBiKj Haxo^n ce y 
apxiiBy. 

H BasfB ocTacM'B sec'iua o6Be8aHi> sa KHBHre cp6cKe, sa Koe 
CTC TOJiHKo Tpy^a npnjioHCHAH , H BCTE ynyTJiHii npcKo TpiecTa, 
H Koe a CB pa^ocTiio 0HeKyeM'B CĐaKH nac-B. Baray KHBHry o 
npoHCxoaCy2^eHiH) CjiaBiim. no CypoB'ti^KOMy, ot'b 1828, y By/^HMy, 
iiMaMi> OTB ^aBHo; ho cBe Bame, niTo e ^o ca^'B HanenaTano, 
Hce^HMi> HMaTn. Ha nocji'b^H'b nncMo Bame 6bo OTroBap^b: 

OpnrHHajLH ;^0KyMeuT0B'B KyjiHHa ćana 1189e h xepi;era B^a- 
^c^aBa 1480e ro^nHe, Haxo/\e ce y Mene, h cbo KaKo: y 181 7h ro- 
;\nnH ;\omao cs^srb a y ^y6fOBHWKiy, h HCTe ro;!^HHe 5a maia y 
Bene Hsrop'kia e e/^na nacTB /^Bopa h y H'bMy ma^^a nacTB apxiiBa. 
nocji% no»capa pasHOCHJUi cy 4yTBaHHie MaTepia^HCTH ocTaTKe 
Hsrop'kiiH naniipa n saćifljin y one po6y, kok) npo^aiO; h raKo- 
BBiM'B HaHHHOM'B ^ouiJia cy MeHu y pyKe osa ^Ba ^0KyMeHTa; 
Ih Ha oBOJLHKo nepraMena/ Ko^HKa e Konin, kok) BaBfB ob^h 
na TpaHcnapeHTy npHjiaHccM'B; a 2u na nanHpy, ot'b Koera ko- 
niio HMajLH CTC. 6ah obo npnoćp^Tenie saKOHHo, hjlh ne? . . . 
H HHcaM pa^'B, ^a ce obo nbiTa, h sa to BacB npocHMT>, ^a 6y^e 
snb sigillo amicitiae et taciturnitatis. y ^0KyMeHTy Bjia^^HcaaBa, b-b 
M'fecTO ni3 II H , fl HaTaMT* no CTy.iJiH „takoj" (TaKofi); h6o y 
MHorHMa CTapBiM pyKonHCBiMa Haxo;^H ce u sa h, h o6paTHo: 
HHane, y iiihnon, n 6BMa 6bi e;\Ha Hs^iHmHH Ž7P8vO'e<n^. B^b npo- 

HCM'B, HCKa DStM'b C Ha SHaH^^ ^a, 4y6pOBHHHaHH nOJlOBHHy CTyji- 

jiHnin piiHiH ne nosnaio, h hccto mc nBiTaio, r;\'b ce roBopn no 
CTyji^HHy piHOCAoaciH) ? 

^ Ich habe von diesem GagicBischen facsimile, vom untersten weiszen 
Rande ein Strifchen angefehr zwei Linien breit, abgcschoitten. (bilj. Šaf.) 200 JOS. JIRBČEK, 

Eaea kjjluvlb, nocjiaHHij^j a obeko HHTaM7>: „S hm€ tti|a h caa 

H CTArO AKA. % (fl) EANk EOGANCKH KKRHNb^ npHCCl^illO TCE« KH6Xe Uph- 
BAIH9, H KbCtMk rpftliAMh (rpa/\baH0M7>) A»B|kOBIkYaUk (^jĆpOBHaHOM'B), 
nflASM npH«T€Ak (npHflTeJlB) BUTH BAUb »SJtk C6A« H AO B«KA, H npABb 
rON (nyTB?) ApkKATH Cb BAMH^ H HpABV B«PY A0K0A9 (d ^^^SaHMTh 8a 
HeCOBepmeHO a H HHTa]II7> AOKOKA) CAMb »HBb. H BbCN (bCh) AVBpOB- 

YANe, KH|k6 (kohfo^) jiOf^e no uoeuv baaaanhio TpbrvioKe (Ti>e), rji^cH 

MTO XOKe (The) K|I«BATH („Kp'^ĐaTH'' He^OJM'^BaM'B 06 HTO 8HaHH), 
TA« CH KTO UHHe (trausit) npABOBb BtpOBb (opaSOMl* B'bpOM'B, TBOp. 

na^eacB: HHTa cc necTO y ^HHAOMaiua Bb m'^cto Mb) h njkABUMb 
C|»bAi|6Ub APbiKATH e (e HesHaM'B hto SHaHH ?)^ B€];b BbCAKoe (h) :;a£AH, 

pA^Bft l|IO MH KfO AA €B06Bb BOAO (^^aCTb CBOe BOJlbHO) Bb nOKAONb, 
H AA HUb He BBA^ ^X^ MOlCjCb VbCTNHKOBb CHA6, U A^KOA« (MnCJLllM1> 

;^a e V H HiATa,wh «) MNe (Ko^nb MeHo) bka^ (^JAJ'^'^)) AATh HUb 

CbB«Tb H nOMOKb (Tb) KAKOpC (KaKOFO/^) H C6Bt, KOANKOpC (KO.UIKO- 

to^b) More (MorjTbe?) E6:;b BbcerA ^bAorA n^hmucaa. tako uh Boace 
nouAfAH H CH6 CTO 6BAHbr6SH€. « (fl) pAAoe AHtKb (^iflicrb [csKpe- 
Tap'B?]) BANb (6aHa, po^^. na^e^cB) HHCAjCb ciio NNHrs noBOAOBb ba- 

NOBb (nOSeJL^HieM'B ĆaHOSblM'B) &JJL (lOKbCTBA ;CBA THC9KA (TUCJTBa) 
H CbTO H (OCUbA€CeTb H A^B^Tb 2l«Tb^ Mt€€l|A ABFBCTA V AkBAA€CeTb II 
A6BeTy ANb. 9C«Y6NH6 rAAB6 NCOBAHA NfkbCTHT6AIA." ^ 

KacaTe^BHo l'7usvds<n; ^e : kh|I6, KAKOpe h KOAHKOpe, fl caM'B HHrao 
y ^oKjjueHTj o/^nb .Y^3EB. (?) eHbANKTHCftNb .BI. CTe4»aHa ypoina 

KpaAfl BbCeN PAlIlbKftN 36MAH N llOMO|kCK6 .' gAA HMb IINK0€rA|^6 I^AA 

ii6byhhh" etc. ; a KacaTe.u>HO k HHTao casrB y ^pjroM'B ^oiejMeHTj 
orB 1220 drca^ sejiHKora KHesa ;cxbMbCKorA AiiB^p'ba; „a aa ce 
HtKO« KfkHBNNA U6AI0 NAMH BYHiiH^ etc. MeuH ce Hmin, ^a cj obIm 
SHai^Bi ii H A, KOH saM'bHBjK) ji^h HAH ^ansjjiH'k ]^, CTapm, nero 
e r y uervk h TBpriA; a k^ mhc.uimi>, ^a e scer^^a sain'bHBaBaAo 
;^aHaniH'b fi hjlh ib. 

JKao MH e, niTO tbb „.AiTonHCB CpćcKiii" TaKo CKopo sacnaTH, 
— a e^^Ba ce e npo6y^io! 6^Ba ^eicaMi>, ^sl bh^hm-b ^^Me^HTBesa 
OMHpu; fl 4®MejiHTBa .uihho nosHaeM'B. Oh'b rp'^KH ^o6po he 
BHaTH, HO HeSHaMrb, 8Ha-JLH cpćcKiii. — 4^^^^^ PaHBiHa, 4^^^^ 
3.^aTapHTBa h 4* B[^Ha^la coHHHCHifl, MyHHo tbg ce ^^oćhth; ca- 
CBEMi* THM^B ^"^ao caMi> HaAOP'B MapTeKHHy, ^a ce nocTapa o tomi>. 
Ct* ocoćhthm'b noHUTaHieM'B hcctb nmaM^b ćbith Bani'B noKop- 
H^HiiiH c.Ayra J. F. 

Pary8a, 16/28. AnpHJia, 1832o ro^a. 

^ Ovu listina štampa Šafarik u Pam&tkach: Listinj. str. 2. br. IV. JSDAN nST V. KARAĐŽIĆA I DEVBT LISTOVA OAGIĆA. 201 

5. 

Parjaa, 16/28 Ikma, 1832o ro^a. 

BbicoKonoHHTaeofBiii rocno^ime; ^^SiSSB&nnik mh npiHTe.uo! fl 
caMi* H'^Ko speMe OTCjTCTBOsao KSii ^j6]fOBvmKSk, h6o no aj^k- 
HOCTH 6iio canfB j Il^pHoropBi. Ilpe^i* 0TnpaBAeHieMi> MOHUfB 
Tj^a, npiHMio canrb a KHbHre, Koe ere HMa^H /^o6poTj noc^aTH 
MH npeKo r. 4>pyiiinHa, h uhcmo Bame on* 29a Mais, na Koe 
HncaBTB Ta^a imao speMena otpobophth BaofB; ho nocAao caMi> 
j Tpiecrii, /^a BaM'B ce no ji;siABme^nia oTnpasn : HSB'bcTne o nn- 
caTe.uE>HMa ParjSHHCKHJirB h npeso/^'B ^ea ncaAMa na cp6cKift j 
13. ctoactIio ; obo e oho^ o neiirb e F. Annen^HHH MenH roBopio^ 
^a BaiTb e nocuao^ a BaMa nncao, ^a e MenH npe^o^ ^a Basi'b 
nom.^'bM'B. Ilpn tom^ nocjiao caMi> BaM'B Kara^orB pasAH^Hu oo- 
HHHeHifl ne nenaTaHBi^ koh ce j MapTeKimn naio^e; TaKOHc^e 
nocjiao caMTh BaMT> n .Epistole i Evai^jellje" eto. h 6Horpa<3>iH) 
4oKTopa OrjAJisi, — h o noAjieniio Bamn HCTe nocBiAKe, neicaM'B 
HSB'bcTie. 

Ka/\' caBfB ce sparno narh I^pnorope, namao cskWb h ^fjro 
noHTeH^mne nncHO Bame opb 29a lK)Hifl; n Taico^ KaKo na np'so^ 
Taieo n na nocA'b^H^ ^j^an'B caifB orrosopnTn BaM'B. A Kaico 
e;^HO n APJ^^ nncMa Bama o hctom'b npe^'bTj r^ace^ to cctb, 
o TpaKTaTj KpaAfl CTe<i»aHa »Tponia otb 1054 ro^Hne, to ćcs'b 
CBaKe OKOJIHHHOCTH npncTynnx'B vrh caMOMj A'^7 ^ npenncaBrb 

— nenHTafime OT'Kj^a — , nasnaneHie ^i^njioMa n /\pyriH crapo- 
;^peBHin nneaMa KpajineBa cpćcKin n ćocancKifi eto. eto. no pe^j 
ijoHo^omnecKOM-B, koa ce y apxHBy ^jćpoBanicoM'B sa ca^a na- 
To^e, R ^% Konie cb TpaicraTOB'B: Kpa.ifl GTe4>aHa ypoma otb 
1054 H Ah^p'^h KHesa x.u>MBCKorB otb 1220, cb ^J^P^BHaHHMa, 

— eBo BaM'B HX'B npH obom'b npnjiaHceMrb, ^a 6bi j^oa^eTBopHTH 
BameMj Tpedosaniio. 

Ka^'B MH nom.^H) leoniio cb rpaMare I^pnoesn^a, kok> caM'B h 
BH^^o y MOHacTBipj I^eTBiHK), a neHMao speMena hh npo^HTaTH, 
a KaMo .^H npenncaTR; onpaBnfcj BaM'B lo o^Ma. 

r. ^eMe^HTB noc^ao mh e 3 n'tcMe H'^brosa npeĐo/\a na cpćcicin 
Ujina/^e OMnpoBe : a caM'B sa h cb obbim'b sa^oBOAflU'B. 

U no MoeM'B jcMOTp^niio CpĆBi y cTapBiHBi hhcj nosnaBajin 

i; HO OBO HeCM'bM'B pCTBH O Kl H^H A. HcTHHa ^a CpĆBI FOBOpe 

Me, Te, ce; a ne ma, ta, ch, ho ćan'B Kj.uih'b roBopH.* K^k- 
cTHTeAB; KpajiB CTe<x»aH'B ypomB: n, bskh^ mko, ao HUpb- 202 JOS. JIBBČBK^ 

TNn, MHjCONAn, CTOMlIlk, MORI, CTOHTN^ Kf^AlIli; AHb^p'fell 

KHeab x.uE>MCKii: ;;6MJiiii, shi^aI^^h h npoHaa. 
^paro 6hL MH ĆBiJLo pacnpocTpaHHTH ce j MnimaM'h o uamoM 

CTapBIHBI, Kd/^'B 6h MH SpCMe H ^JSKHOCTB ^^OIIJCTHJLH I Ka^T> MH 

.;iaKine 67^6, nnca^j BaM7> BBime. Ob HensM'ibHHOMi* npe^aHHO- 
criio ecaMi) BamB scer^aniHiH noHHTaTe^B h CAjra J. F. 

Sliedi naznačenje listmft (po br. 138): 

„IlaBHaHeHie /^nn^OMa h fl,pjri& CTapo^pesniH nncaMa Kpa^esa 
cp6cKi& H ćocaHCKin no pe^j zpono^orHHecKOM'B, koa ce y ap- 
xHBy ;^y6poBHHHKOM'B sa ca^a Haso^e.** 

Miklošić: Monum. Serb. br. 23. 40. 41. 44—46. 59. 81. 88. 90. 
100. 116. 127. 141. 144. 146. 149. 151. 159. 161. 163. 167. 
(;\OB/\e e CBe na nepraMenj a j nanpe^aK'B na naiiHpy) 173. 175. 
181. 190. 192. 194. 196. 197. 204. 206. 219. 224—226. 229. 241. 
251. 252. 254. 266. 268. 269. 272. 273 276—278. 280. 282. 283. 
285. 287. 296. 300. 302. 303. 308. 312. 314—317. 320—322. 
326—331. 334. 336—338. 340, 344—346. 347. 350. 351. 361. 
363. 365. 368. 369. 371. 372. 379. 381. 386. 391—394. 396—399. 
400. 404. 409. .15 list. Vlatk. iz Mikl. 411—430. Pape Pavla H. dva 
latinska pisma Dubrovčanima (g. 1469. febr. 10.) Mikl. 431. 432. 
434. 436. 439. 469. i listina Atanasia II., patrijarka pećkoga (1757. 
26. jul.). 

6. 

Pary8a 30 Ihaha (11 ABrycTa) 1832 ro^a. 

BBicoKonoHHTaeMBiH rocno;\HHe! Hncao caM'B BaH'B 16/28 Ik>- 
nifl, H nocjiao BaMT* Ke^rsjiorh ot^ 138 CTapBiii* ^0KyMeHT0B'B h 
^^B-h Konie no^'B N** 1. h 2., cb TpaKTaTOBi* CTe<i>aHa ypoma otb 
1054, H Ah^p^h KHesa ijibmbckopb otb 1220 drca cb ^jć^ob- 
HaHBiMa. A ca^a ob^h BaMib npH.ia^eeM'B na hobo ^B'b Konie no^'B 
N® 3. H 4, TaKoac^e cb TpaKTaTOBT* cb ^y6]^B^a,KbiMSi, CTe«i»aHa 
Kpajifl (Pa^oc^asa) otb .si|imk. (no MoeMy mh-^hIh) M'bcTO ^f HMa 
6bith f H TaKO 1234?), h J\y6fOB^s,HSk cb i^apeMii ćoArapcKHMB 
MniaH.ioM'B ActnoMB otb 1253. By;\MTe coBepmeHHO yBepeHBi 
o ;^HnjioMaTHHecKOH tohhocth h B'bpnocTH, KaKo nepBBix'B, raico 

H OBBIITi KOniHX'B. 

CnoMHH'^M'B ce, ;^a ere Me n-br^a nHTa^H, raTO sna^H »Me- 
p o n X !>* ? fl caMHb ne ;:^aBHO HHTao y e^HOMT» i^epicoBnoMi* CAOBapy, 
ne^aTaHOMi* y C. neTep6ypry 1794, ^a ^ueponaieiia^ SHann ^j^ijkjch, JEDAN LIST V. KABAĐŽIĆA I DEVET LISTOVA GAGIĆA. 203 

cjio6o^a^ acHJiHin^e MipcKmcB .uo^en, OTHHHa^ ijTopi*.^ 4^KJie 
^MeponmeHa" hau „MiipoĆHSHHa^, h „IlepHflBopb" ecy e^osHa- 
Hjn^a HMena h TaKO Mepoiixi»^ MipaHHHi> u Ilepnasopaipi hcto 
BHaHH. ^^^J^*^^*^® ^^ noHHsaTH sa KpaTKo spesie, u oneKHsaTH 
Bamii ^paHcaHmiH orrosopnb^ KaKO na hhcmo moe oTa> 16/28 lio- 
Hifly TaKO H Ha OBO. Ob HCTHHBiifi* noHHTaHieMi* H npe/^aHocTiio 
ecasii* Bami* noKopH%Hiiii& cjLjra J. F. 

7. 

Parjsa 17/29 CenTCM. 1832. ro^a 

BMCOKonoHHTaeMBiH rocno^HHe, ^j^BSKsAmiik mu npiHTe.uo! 
IIoHTeHirkHina ^sa nHCMa Bama otte» 8/20 AspjCTa h 10. Cen- 
TCMBpa TeKyin;era nmao caMT> necTi. ncnpasHo y CBoe Bpeme no- 
AjHHTH. 9Cao MH e ćhuio pasjiMc^TH n8i> np'Bora Bamera nncMa, 
;^a e no hchom'b BameMi* paajioaceuiH) aicra CTe<i»aHa ypoina sa 
200 ro^Ha M^a^bH ncTbfi aKTT>, Hero caM'B a TBp^o B^posao ;^a 
e CTapiS.* 

fl caM'B no APJ^K njTT* noB%paBao y opiirHHaAy hhcjio ro^Hne 
HCTora aKTa n namao caM'B hhcto HanHcaaa Tpn npsa HHC^a: 
%.^.^, a nocji%AH% TaKO e nanHcaHo, ^^ ce y8eTH MO»ce sa s h sa 
3; Ka^^B 6bi ce y8e^o sa noc^^/^H'b^ on^^a 61. cooTB^mcTBOBajio .ii. 
iiH;^HKTioHy. Ho H TO 6bi cjia6o ^^oicasaTejiBCTBO 6bi^o^ Ka^i. e 
HcTopifl — no BameMoy mh^hIh) — npe;!^^0M noao^n^a 1159y 
roAHHy. 

CoHHHHTC^B TpaKTaTa Me;\By 6yrapcKHM'B uapeM'B ActnoM'B 11 
4y^poBHaHHMa,^ B'ibpoflTHO 6bio e CpćaHT*, no;^pa9KaTeJiB 6yrap- 
CKora, n saTo HCMoace onan TpaKTaTT* c4.y»CHTH o6pa80M7> npaso- 
UHcaHui HHTH cpdcKori« HHTH 6yrapcKonE>, no MoeMy ycMOTp%HiK). 
SKejiio 6bi HMaTH 6yrapcKy 6H6jiHHecKy ncTopiio ; ep 60 na obom^b 
esBiKy HHmTa neMaM'B. 

Hsi* I](pHerope sa ca^a HinnTa neneicaHTe ; TaMo ce ca^a o ^py- 
roM'B 6aBe, a ne o KHBi»eecTBy. 

Focno^H-B enncKon'B PasHHHB, HnneTBH BUSHTai^iH) y cboSoh 
enapxi^, 6bio e a ob;^ h 6aBHo ce 14 ^ana h y obo BpeMe yHiiHio 
caM'B CB HBiM'B nosHaHCTBo, Koe MH 6 BCCMa ;\paro. fl ra Haxo- 

^ Kod ovoga pisma nalazi se bilježka ŠafaHkova: „Patet in diplo- 
mate Stepbani Urosh ^ pro f , A falso positum esse, et veram esse 
.s^l^K. Fonna literae antiqiiissima 1, recentior ^. f. 

^ G. 1263. 204 jos. jnuBČBK, 

^HMi> fl^ocTO&B'bkmaBirh H^rosa aBamfl. Oh'b BacB HHoro noHurje 
H noB^pasAfl BacB^ h moah BacT>, ^a My onpocTHre, mro ^o ca;\a 
Ha Bama nncMa me BaM'B OTroBopio HenMaioTbH mroro^ nocuaTH 
BaMHb sa naM^THmcB cp6cKora KHbH^cecTsa Kjan HCTopie. Ohi* ce 
Ha;\a^ ;\a tbc Basn* Hai* BoKe KOTopcKe mroro^ noc^aTs motbh. 

SKao MH e^ mTO ^oca^a itomre HHCTe npiHMHAH naKerB, koh 
caMi> BaMi> ;^aBHo npeKO Moera nameHora F. ^^jniH^a (n'b- 
rosa H MOfl cjnpjra povene cy cecrpe) noc^ao h npenopjnio 
Mj, ^a BaMi* o^Ma oTiipasn. 

Hb^b noc^^^Hora Bamera nHcma AP^i^o ^^ ^ 6uao hjth, /^a ce 
CreHHb H BjKB onerB y E^orpa/\y Haxo/^e; ho nesHani*, samTo 
ce nocA^^HbiH y onacHocTH Tamo Hazo^H ? Bbl^h My ce ihto uotao 
noMOTBH? — IIpoHHTaBmH ByHHa nyTeraecTBie no Cep6i& hb- 
ry6io cain> bo.uo, HKaKBora cnHcaTejifl cpćcKora hb Ma^apcKe 
H y pyKc yBeTH KHBHry a Kamo^H HHTaTH k>. UlTeTa! — SCe^o 
6bi ^a „•A'^TonHCb cpćcKa** npoAy»eaBa cBoe TencHie, ho ^ ce 
Đ'bpHie H npaBHAHie HCTa .A^TOimcb pasniHA^ npeHyMepaHTHMa. 
nocA% AV7^^ HacTHi;e otie> 1831 ro^HHe — h HHmTa HemaMT* ^o- 
ca^a OTTb A%TonHca. 

lio Hape^ćb! Bbimera Hana^CTsa y oB^anrabofi apxHBH rohh- 
paio ce CBH AOKyMeHTH Kpaji'^Ba cp6cKiH h nponn opHPHHaAH, 
CKopoTbece noc^aTH y BHeHy. Upn OBOM'b npHJiaaeeni'b BaMrb leonie 
N^ 5, 6, H 7.^ a ocMy Hncam^b Morao HMaTH .... Ob HejiHi^e- 
M^pHbiM'b BncoKono^HTamearb ecaM'b BaniTi noieopHbi c.Ayra J. F. 

8. 

Pary8a 30. flHHyapa (11. <i»eBpapa) 1833 ro^a. 

Bbicoico6Aaropo;\Hbi& rocno^^HHe ! Ilpe^parbifi - mh npiflTCJUo ! 
4aBH0 e ;\yaeH0CTB moh ćbi^a OTroBopHTH Baafb Ha npe/^para 
Bama ^a nHcma oTb 6/18. OKrosispa h 20 oKTOMBpa/1 noeuspa 
npomacTe ro^HHe ; ho o6cTOHTexBCTBa cy npoTHBHJia ce Moeii bo.u>h 
H npoBCJia cy Me ^o ca^^a, Ka^^b caM'b mbi* I](pHorope ^oćasio ^h- 
njioMy HBaHa £(pHoeBHba, Ka^'b mh e y pyKe ^omao — nenH- 
Ta&Te KaKo — noA.iHHHbi& ^oKjniieHTb Ac^hb i^apa 6yrapcieorb 
H rpHKorb, H Ka/^'b caMT* npenncao N® 8. rpaMOTy i^pa Ore- 
<i»aHa^ H KA^'b caM'b y coctcahIh) cbc obo na eAaHny'rb y KoniflMa 
npenpoBo^HTH BaMi* h otfobophth. 6bo BaMi> ^aicjie ob^h 3 Bbi« 
rnepencHe Konie. ^ MikloSic, br. 44. 45. 59. Osma listina 116. JBDAN LIST V. KABADŽIĆA I DBVBT LISTOVA GAGIĆA. 205 

CKopotj BaMi, ^ocJlaTH N<^ 20, 22, 34, 38, 52, 76, 82 h 135.;* 
H CBepx'B Tora, Ka^ cj ce Konapajie ^HiiaoMe h j nope^aici} y 
apxHBy nocTa&uiHe, o neiuj caMi> asio BaMi>, nam^o ce e Homre 
MHoro ^pjrHxi», sa Koe HHe ce sna^o: on> obi>ix7» a caMi> H'b- 
ROAHKo npenHcao n nociafcj BaMi> hxi>, no;\T> nMeHeMi* »npH- 
ćaBAeHiH a, 6, b, r",^ h cb OBhiwh aaTBapaio mh ce BpaTa xpa- 

HILUaiE^ /^peBHOCTH CpĆCKC J PaPJBU. — CsLGBHtarb THMIb, MeHH 

e njT^ oTBopeH%, cb Bama HMaTH npeoHCKj no CAOBeHo-cpćcKOH 

CAOBeCHOCTH, H, ^OITB CTC TJ T^i CTC , Ka;\'B - Ka/^li COo6lI^HTH 

BajirB Koe o hcmj Moe MH'bHie, u ot^ Baci», icaKo ot^ hcthhho 
npocB'bii^eHHora npuiTe^iA mh, HCieaTH y MHoroMi> KoeneMj o6- 
flCHenifl H HacraBJieHiji. 

O^jacća MH MHoro npenaTCTBje paciipocTpaHHTH ce y mohoh 
npenHCKH crh BaMa; Hnane h 6bi ce mhopo Bbime ynycTH0 crh 
BaMa y pasroBopi* o cjioBeHCROH caobcchocth — np^AMeTy, Kofi 
cocTaB-aa cyii](ecTBeHHy mh uumj /\ymeBHy. 6/^a HeKaMi> nac^, 
Ka;\i> ky BHA'^TH mro Hs^aHo otb BacB na cb'^tt* o GAaBflHCTBy. 
^BBi ! HeHeicaMi» a on» moh^i* cooTenecTBeHHHKOB'B Cp6oBT> HHmTa 
CMucAeHHora. Mu Cpćbi HomTe cmo flj^is,'Ek^ — h fl,'bu,ek THi^a (frucht- 
los)! Cbc niTO caMi> ;^o ca^a HHTao otb npoH8Be/\eHia M^a^iH cp6cKiH 
iiHcaTe.ui, Kofl Cre HMa^n /\o6poTy ^ocTaBHTH mh, hc 8acAy»eye 
— no MoeMy mh^huo — hh Ha&uaH^ra BHHMamfl, npcM* ^ cy 
ca^^aniHH cnHcaTe^Bi cpćcKm CBe <i>hjloco4>h — ^oKTopn!!! Cnpo- 
MacH, Bjisrh h CTeHki>, hhhh mh ce, /^a cy H8ry6HJLH naMeTT>! — 
fl MBiCAHM^b, fljA e TOMy y8poirB KHfl8a Mnjioma c^aćocTB h ne- 
B'baeecTBo? 6jih ce oTnpaBio ByKB y Pocciio? XoKeTe ah Bbi 
HoniTe H KOAHKo ćaBHTH cc Ty r^% CTe H KaA'B here ynyTHTH 
ce iCB BejLHKOMy BaineMy HasHaHemio? 0! ^a 6bi Eohb /\ao, ^a 

CKOpO Ha CB^T^ HSH^e o6n^H CAOBCHCKIH CBilO ^Ha^eKTa CAOBapi*? 

UIto mh roBopHTC 8a pyKonHCHa noeTHHeciea coćpania, koa ce 
y MapreKHHH Haxo^e, ^a nacTOHM'B ^a ce neHaraio h na cb'^tb 
HB^VMJ) HeMory BaMi) kb MoeMy npncKopćiio APy^o otfobophth, 
Hero ynoAo6HTH MapTCKHHH ra^0My ncy, koh y acjiHMa na nafi- 
A'ibnincM'B c^Hy acmch, caM'B ra Hcrpnse h kohk) ra rpnsTH ne^a. 
MapTCKHHH Hie HOBeKTb, iCoeMy ce Mo»ce mToro^ii ^oKasaTH h ohii 
HHKa^nb coKpoBHii^e /\y6poBHHHKiH nHcaTCAfl He&e Hs^aTH na cb^t^, 
aKo ce KTO He na^e, koh 6bi ot^b H'tra cKynoM'B i^'^hom'b OTKyiiio * Mikl. br. 161. 167, 224. 241. 285. 337. 350. 436. 
« Mikl. br. 17. 30. 37. 70. 206 JOB. JIBHČBK, 

ra H HHHio ra nenaraTn. H caMT> crh HbmrB j noro^ĆH h hc- 
aHaMi*, xoty-^H jcn^TH y mocmi« npe^npiflTiio : hbhKj BaM'B o 
tomij y CBoe epenie. 

„Je;\kjynica" An/^pie HjćpanoBHka 6i»ike oso ^ana npenifcaHa, 
H iiocaai^y BanfB h) npeKo TpiecTa no /^HAHHceHi^bi. 

06pa^yHTe me CKopo BaniHMnb npe^^parHao* nifCMOMi* h 6yAHTe 
yB'tpeHi> o MoeM-B ki> BaMa BHcoKoaoHHTaHi'io h upe^aHOCTH, ci> 
KOHMa HecTb HMaM'b 6biTH Baniera BbicoKoćjiaropo^v^) MH^ocTHBbiH 
rocno/VHHe, noKopH'bHmiii c^yra J. F. 

11. n. Ako no^CTe CKopo y KparyeBan'b, KaKo ere mh nucaAif, 
lacBe^^o^HTe, MO^HM'^b Bacb, khhbv MHAomy Moe BbicoKonoHUTauie 
H no8,\paBHTe ra oTb Moe CTpane ; a ce cb HbiM'b ahhho nosHaeM'b. 
UpeTOKC cy, M'tcTo poac^eniH Moera, He^a^eKO KparyeBi;a. 

9. 

BbicoKonoHHTaeMbiH npiflTeAio! IIoHTeHR^Hina Tpn nHCHa Bauia 
(oTb 21. H 6/18 *eBp. a 6. MapTa 1833) Hsiao caM'b necrb ho- 
npaĐHO y CBoe BpeMe hoavhhth, h no oćoio^HbiM'b oćcToara^b- 
CTsaM^b — Bbi npoM'bHioeTe m%cto npećbiBaniH Bamera a a sa- 
HflTb fl/kATUMSk — TonpB'b ca^a HecTb HManrb na CTĐapn otpobo- 
pHTH Baarb. IIo npe^^bamn^M'b Bameinrb pacno^aramo, a cairb ce 
Ha^ao bh^^th Bacvb moKh h ko^i> Mene, Ka^ob Cpćiio npo^bere, 
H npeKO I](pHorope h ^y6poBnmcsL Bam'b ny'rb oćparno y8MeTe. 
OBa npoM'šna Bamera npe^nojioaEcemH crpamn mb, fl,B, Bac ne- 
0TByHe OTb npBOHana^iHora npe^npiaria Bamero o6n;e crh aKa- 
^eMioMi> C. neTep6yprcK0Mi> KacaTejino c^osapa cbih) /^iajieKTa 
CAOBaHCKin ; ćbiJio KaKo My AP^^o? ^ caM'b yB'kpeHT>, ^a here Bbi 
Bcer^a u ses^'b crapaTH ce noAe8HbHMi> ćbirn CjiaBflHCTBy h na 
nonpnn^y h^fobc caobcchocth c^aBOM'b Bcer^a HCKAio^nTejiHO 
yB%HHaHH 6biTH ; no a caM'b H8ry6io HaAeaeAy h Ka^'b Bin^jbrvL ce 
crh BaMa! 

CBe mTO e npomacTC h OBe ro^Hne y Cp6iH nenaTano, HHTao 
caM'b : a HHKaKBorb BKyca neHazo/^mirb y nHcaTCAbiiMa cpćcKinrb ; 
HHHH MH ce ^a HH0CTpaHi^»i nHniy cpćcKin^ h sa to cb HCTcp- 
n^nieM'b 0HeKyeM'b „Die serbisclien Lesek5mer" h pa^^^T* caM'b 
8HaTH Bame Juste milieu^ KHbuacecTBa cpćcicora. 

Ob MapTeKHHUMnb MyHH0 Ke ce h uito yHiiHHTH mo^h; OBTb 
HmTe /^a ce o6oraTH cb IlapnacoM'b ilAnpHHecKHM'b h mro My ce 
Bume roBopn, to OH'b cKynJibH ćbisa; sa^a My ^aTH spcMcna^ JBDAN Licrr y. karadžića i devst listova oaoića. 207 

HeKa ce npoMbic^H — h sa to mj h sa ca^^a HiunTa HeroBopHJsrB, 
^oKJie MH OHi> HenoHHe roBopHTK o Ilapnacj. Ob/^h ce He Haxo^H 
HH e^aHi> eK8eMnjiapi> y BeHei^iH nenaTane Jeghjupke, h sa to 
He8HaMi> x6ke Jiu HcnpaBHa ćmth Konia cb pjKoneca, koh) BaMi* 

inHA%MT> npH OBOMli. 

H HHTaarB Ac^na^ tohho KaKo h Bu; ho jB^pen caMi>^ npn 

KOHI^J ^a ce HMa HHTaTU „na SCANKA IIM66T 0|^rH« nATHTl A 

c 
q|^uH"; a ott> Huc^a A'^Ta (aerae) a HeBH^^\HMi> HHKaKBora cji'B^a. 

HenpaBonHcaaie npHnncjeafB o6cTOflTeAJiCTBy, mTO cjr sAa/^'bTeABi 

6yrapcKiH h cp6cKm y oho BpeMe oćunasa^H HMaTH sa ceKpe- 

Tape (;\i>aKe) npsBiii FpKe^ a nocJL%^HBiH ^jć^B^ane^ koh cy y 

OHO BpeMe yHeHHi>iH ćblui oT^b ^oMakin, h sa to TpaEcraTH hbhhh 

HHcy Mor.ui rpaMaTH^ecKiH h hhcto 6yrapcKiH h^h cpćcKin na- 

HHcaHu 6bith h ynoTpe6AflBaHe cy p%HH rpHKe h AaTHHCKe. — 

Hto ce THHe AOKyMeHTa N^ 8., a caMi» saM^Tio y opHrHHaAy; /\a e 

y HHCJiy Ji%Ta: iS/. e^Ho hhcjio Bbime 6biao, Koe ce nosnae, ho 

saćopasio caMii 6iao abhth BaM'B o tom'b y cBoe spcMC. 

G^OBa „CTapij*^, „cjiOTHna*, h „CTym>* ecy h ^^anac^B y I^pHO- 

ropBi y ynoTpe6jLeHiH>. ^CTap'B" e »CHTHa M'bpa (đie Metze) h 

BaacH 40 oica (okoao 90 €L) »cHTa; e^i^Bsrb CTapnb co^epxcH 4 6a- 

rama. IIo^'b hmchom^b j^cjioi^nna" pa8yM'bBa ce y I(pHoropH enaMnb 

H 0Bac7»; a noA'B hmchom^b j^hchto" pasyM'bBa ce nmeHHi^a h paaer*. 

j,CTyu'B"^ Hie oupe^'^ena M'ibpa seMjA, nero e c^v^h^b npocTopB 

oHHii^eHe — oT^eĆJi'kne — scma^ OT^b KaMCHa, h hctbim'b leaMe- 

H'bM'B orpa^ene (sacTynji'bHe ?) ; oBaKOBBi seMaJia Me^y KaMCH'bM'B 

HMa 0Ti> Va A<> 2 H)Tpa BeJlHH^He h 6es7> pasjuiKC soBy ce y 

I^pHoropBi „CTyn'B — CTynoBBi*. A ^cokh" sa ca^^a hhkto nesna 

MH KasaTH ynpaBO niTo e, 6yAy%LH e obo caobo Hsam^o h8i> yno- 

TpeĆAemH ; cacBHMi* thm^b. apxHMaH4pHTT> i^pnoropcKin II. Ile- 

TpoBHHB MUCAH ^Sk „coKfl^ sHaHH coHHBo (HttlsenfrUchte). 

/^OKTOp'B A^CKCan^pB <X»OH'B Pem^'B^ Ha^BOpHUH COB^THHKB, 

opAHHapHBid npn^eccop'B TeopeTHHecKaro h npaicTHHecKaro poc- 
cmcKaro npaBOB^^eHm y ^epnTCKOMi* yHHBepcHTeTy, nyTyiokH y 
^pyaccTBy CB H%roBOM'B cynpyroM7> MapioMi> HnKOJiaeBHOMrB no 
FepMaHiH, IlTa^in, /ifiL\Mem,\k^ eto. 6biah cy npomacTC ro^HHe h 
y 47^poBHHKy H y IJ^pHoi^opn. OBa <i»aMHJiifl, yHHHHBmH cb mohomt» 
nosHaHCTBo H rbcHO npiflTe^BCTBO^ oćeka^a HaM'B e uHcaTH hs 
CBaKora nor^aBHTOiTB M%CTa, Ky^'B npoxo;!^HTH 6yAy flfi ^epuTB,^ 
H SHaM'B ^a cy ^omAH y B'bHy h ott> Ty;^a nomAH y IIparB y 

^ Listina cara Asjena. Hiki. str. 2« 208 JOS. JIBBČBK, 

BoesfiK). Ilocji't Tora HmcaKson* nsB'facTUi o toPl 4»aMnAiH iracaiirB 
HMao. H'feKTo MH pcHC, ^a c y Ilparj ročnoga PeSi^i. jMp'aa ort 
xojiepe. 6aii to HCTHHa hjih me? HsB'bcTBTe Me, moahmi> Baci>! 
lipu OBOM-B HecTB HMaMHb npenpoBo^HTH BaMT* noejvb^wk na- 
MHTHMKe y KoniHMa: N« 20, 22, 34, 38, 52, 76, 82 h 135 h y 
IIpMĆaBAeuiflMa : a, 6, e, vi z, o KOHMa caMi* »Mao necTB hbhth 
H^wh y npe^^nocji'b^^HOM'B nHCMy. Ka^-B eno obo npiHMHre, ć^aro- 

BOAHTe ycnOKOHTH Me CKOpBIlVl'B BamHM'B HSB'tcTieM'B. 

OHeKyiiii ćjiarocKJioHEibiH h oćuiHpHBiH Bam^B oTroBopi>, ct> 
HCTHHHbUfB BHCOKonoHHTaHHeM'B qecTB HMaM 6bitii Bam'B noK. 

CA. j. r. 

Pary8a 4/16 Anpmia, 1833 ro;\a. 

10. 

Pary8a 4/16 flHHyapa 1834. 

BbiGOKonoHHTaeMbiH npiflTeAH) ! Bama ^sa nncMa, ot^ 28a Main 
n 8a 4^KeMBp. npomacTe ro^nae, HMao caM'B necTB y CBoe speMe 
nojiyHnTH. Otfobophth BaMOb Ha ona, saBncH^o e BBime otb o6- 
CTOHTe^CTB'B, Hcro OT'B Moe BOJi^fe I HeMOHce ce CBe niTO ce xofee . . . 

MsTpascHBaioliH pe^i* kohth hah peKTopa pary8HHCKBiii otb 
noHeTKa peny6jLHKe ^o enoxe Tnpana 4^MflHa lO^e 1204, e/^Đa 
caM'B caMO TOJLHKo Morao ;\08HaTH, ^a ce nie 8Ha^o hmc „KOHre** 
HjiH apeKTopi*" ^o 1012. y OBOH ro/(HHBi 6bio e KHe80M7> (conte 
H KHe8'B ob^h cy chuohhmh) BHTajie Berpano ; y 1023 .AaMnpe^ 
BeTpaHo; 1044 IleTap'B C^aćća ; 1114 ^P^-ro FoH^ojia; 1192 Foh- 
cjiaBi. KpoHe; 1197 ^yKapH h 1203 ^2MSiwh K)^a. IIocji^ OBora 
noHHHio KOHTH BeHei^iflHCKm OT'B 1204a 40 1358a, kohk'b e cBera 
6bi.ao no HbKHX'B MH'bHiio 61, a no ^pyrHX'B 67; npBBm .Aopenij^o 
KsHpHHH a noc^'^A^Biif MapKo CynepaEii;io. IIocji^ oBora npeMena 
Pary8HHi;Bi cy HMajiH cbohx'b KHCsoBa no M'lsceHio, KOHKnb hmchho 
no pe;\y nie Morylie 8HaTH, aKo ce nećbi CBa CTapa apxHBa npe- 
Tpecjia, a TO e 8a ca/^a HeB08MoaeHo. 

IlncajiH CTe mh, hto 8Ha<iH „na k«?e" y N® 20. oTh 1368; a 
;\pyroaHie ncHHTaM'B, nero Kaico h Bbi „na BpoA«^^" ; hoo hc na- 
xoAHM'B ^^a Moace 6bith APjro. V npH6aB. b) „o^MtAGUik^ 8HaHH 
„npe8HMeH0M'B" (cognomine) HHHoc^aB'B. j^I^aKOHCTBo*^ hjih „na- 
kohctbo'^ hah „maicoHCTBo?^ He8HaM'B, hhth MH KTO 8Ha pe^H 
niTO e. — Hs'B ^ajumai^ie H8roHH ce KHpHjiiHCKo hhcmo h npe- 
CTynjieHieM'B noHHTye ce yHOCHTH onaMo KHBHre cp6cKe! KnBHre, 
Koe CTe MH noc^a.iH npcKo F. MHAOByKa H8 Oemre, vsa.^ cy i : 1 JBDAHr LIST V. KARADŽIĆA I DlfeVBT LIdT07A aAGlĆA. 209 

npoDiAe KporB oraicb h bo^^j^ h npecTonae y nnrapHBH irbieo- 
^HKo M^cei^»i H i^eHsjpj npeTepnHAe, obo /^ana npiHMio canrB h 
žomre HHcasrB ht'b HKTao ; /\aKAe o HUMa HHmTa BaM'B HesHaM'B 
sa ca^a pekn. — OpnrHHaji'B Accana 6yrapcKon> y Mene ce na- 
xo^. — OpiTFHHajLHe ^HnjioMe hhcj ornpasji'ibHe y BieHy, h6o HHcy 
fiomTe CBe npenncaHe JiaTiiHCKnMT> 6yKBaMa h upasonHoameiirB 
/^y6poBHHHKHBrB! fl ce Hena^aMi* Bume HHTaTH isxrb ob^. — V 
^AJiMAu,ia H Pary8H^ KpoM% OHora mTO Bann* e nosnaTO, HHinTa 
Bume Hie ce mTaoinajio Ha CjiaBeHCKOMT> e8iaKy. — C^b seAn- 
KOM'B SRejihowh H8rjieAaMi> nacB npie Bainy HcTopiio c^aBencKe 
.iHTepaType h /^peBHocTH cp6cKe. IIpeHyMepaHTe Me, mojlhmi> Baci>, 
Ha »Časopis Českćho Museuma^. 

]Kao MH 6, mTO ce HncTe noanajui ct> BJia/^HKOM^ ^pnorop- 
cKKnrb, Ka^' e npomacTe ecenH spalkaio^H ce hb neTep6ypra 
npeKo FepMaHie Rpoa^ IIpanB npomao; h oh^ »cajiH, niTo nie 
8Hao, ^a CTC Bu y npary. Ohi> 8acAyacye y MnorBiMi* npH8p%- 
HiflMi» yBa»ceHie ot^ yHeHHi>ii:'B C^aBAHi*; ;^OHeo mI e nos^paBi* 
OTT. npo*eccopa Penisa. — Saca^i* e /^ocTa; apJ^h nyn» BBinie 
hj BaMrb nHcaTH. Ob hcthhhum'b BucoKonoHHTameM'B necrb 
HMaM^ ĆKtTH Bam noKopH^niniž cjiyra J. F. 8TARIN10 KKJ. XTV. 14 Rimsko-slovinska složba sv. Kurila i Metoda. 

U sjednici filologičko -historičkga razreda jugoslavenske akademije znanosti i 

umjetnosti dne 16. prosinca 1874, 

PRiOBĆio DR. Ivan Crnčić. 

Ovdje u Propagandi jest hrvatski brevijar, starinski, 
viU3, ali ne u jednoj knjizi, nego u dvih, i velikih: svaka od 400 
kožic, cielih, samo nekoliko kusastih. U prvoj je čin svoj za sve 
ljeto, (proprium de tempore) ter počinje: „Vime božie amen. 
Počet(a)k čina brevijala po zakonu rimskom blaženago Petra i Pavla 
crkve rimskoga dvora." A u drugoj: najprvo psaltir: „V ime otca 
i sina i duha sveta amen. Početie saltira po zakonu rimskoga dvora" ; 
pak ono što su neki zvavali zbor, a neki općina, a neki opće 
svetcem (commune Sanctorum): „Početie komuna Svetcem, ot 
brevjala po zakonu rimskom" ; a za tim svakomu svetcu i svetici 
svoja služba, ako ju ima (proprium Sanctorum): „Početie 
služb ot svetac po vse Ižto"; da pače pred ovim jest i „čin za 
nulive", i „čin dati nemoćniku tčio božie", i „čin mazati nemoćnika 
olejem svetim", i „čin naporučiti dušu": tako i malo obrednika; a 
malo ga je bivalo u misalih. I obidvie je spisala svejedna ruka, ali 
ne u jedno, nego u više liet, morda liepo u desetak : jer nije samo 
prepisivala, nego i prevadjala nekoliko iz latinskoga. A te bla- 
žene ručice ja ne znam, zašto se nije nigdčr očitovala. Ali znam, 
kada je to pisala i komu i za koga; nije 13 vieka, nego četrnae- 
stoga, ali ne prvih liet, kako misli g. Ivan Kukuljević,^ nego od 
1360 do 1387. Jer prva knjiga liepo uči i piiti najti „vazam" sva- 
koga ljeta, ter kaže, da ljeta 1 379 (č. t. n. z.) hoće biti na „ 10 
aprila", a ljeta 1380 na toliko i toliko, a ljeta 1381 na toliko i 
toliko — i sve tako na koliko svakoga ljeta sve do 1399. A to ka- 
zalo je napisala svejedna ruka, pred „kalendarom", koj je na krigu. 
Tako ta kiyiga je bila gotova ljeta 1379, i tada je počela rabiti. 

^ Arkiv za po vješt jugoslav. IV. 370, RIMSK0-6L0VINSKA SLUŽBA SV. KURILU I METODU. 211 

A pak to nje' sestra, druga knjiga, još bolje očituje, na samom 
kraju svojem, crijenimi slovi ovako: 

„Lšt gospodnih 1387 (č. t. o. ž.) [16t]. Ja Fabijan, komu je 
z(emla) mati, gržsi bogatstvo, a grob otačastvo, pisah siju ru- 
briku, a ne tih knig. I pisaše se (te knige) Bogu na 
čast i svetomu Ivanu v Tribihoviće plemenitim Ijudem 
Snikravićem. A tada biše knez Anž gospodin Krku i 
Gacki i Senju i veće. I vto vreme bese smutna vUgrskom kra- 
levstvi velika po Karli krali , koga ubiše Ugre. I v to vrime bihu 
V Okruglah dobri muzi, i v Tribihovićih, ki crkvi svoim 
blagom určšivahu, kaleži i rizami, knjigami, krovom, i vsakti do- 
brotii, ka pristoi svetoj crkvi- I v to vrime biše dobar muž u crkve 
svetago Ivana Petrp(o)p, a otvžtnik Ivan Batrić v Okruglah, 
a V Tribihovićih Vlkan Ratčić. Zato vas prosi B(o)g gospodo 
redovnici ki budete či(li) te knige, da čtušće ispravlaite, ako bi 
kadi m'rsa* napisana, i da molite Boga za svojt (= svojinu) sve- 
tago Ivana, [i za] Snikraviće [ki] jesu pomagali [više pisane] 
knigi, da bi se brže svršili .... i za vseje . . hristjanike, 
da . . . sadž i v životž vščnom, amen".^ 

Tko ne razumi, tko ne vidi po tom, da su te knjige tih liet pi- 
sane, za crkvu svetoga Ivana u Tribihovićih, a na trošak pleme- 
nitih Ijudij Snikravić? To svatko razumi i vidi, pak ne mari za 
ono: „1361 kršćenie svete Marie stolne crikve miseca oktobra dni 
24. — 1364 bi kršćena sveta Katarina ka je (v) svetom Ivanu mi- 
seca oktobra 20 dni . ." jer to je ina ruka zapisala, i potla, pod 
mjesecom Novembrom, u prvoj knjizi. 

A gde su pak bili ti Tribihovići? Da sam Senjanin, bih ti je 
prstom pokazao; ali ovakov ne znam, nego da su bili u „kneza 
Anža Frankopana Gacki" (Gatanskoj, bolje?) i da su imali 
crkvu „Sveti Ivan", i da je totu blizu bilo drugo selo „Okrugle", 
pak da je ta crkva bila jednih i drugih, i da je totu blizu neka- 
kova gora', a i Gvozd i Vrhovina, kako je zapisano u drugoj knjizi: 
„V ime božie amen, to piša Vid dijak u domina Benka v Tribi- 
hovićih gredući za Gvozd. 1500."* 

^ A Petar Fraščić, istranin, rekao je ljeta 1463: ^ . . .ako bim 
se kdč premrsU^. Povjestni spomeqici južnih Slav. st. 93. 

» V. Dvie razprave. U Trstu 1868. str. 16. 

' „V ime božie amen, let gospodnih 1474 (č. u. n. g.) to piša pop 
Matij kada biše prišal sprik gore v Tribihoviće. I bihu Turci 
sve opustili ..." u prvoj knjizi. 

* Ostale napise priobćih u knjizi: Dvie razprave str. 17 — 18. 212 DR. IVAN CRNČIĆ, 

Kako je po tom lagko doznati, gdje su to bili Tribihovići, 
ako jih već liepo i nye I ali ne meni, nego Seiy aninu, a još laglje 
Otočaninu. ^ 

Pak taj hrvatski brevijar, nauk, radost, dika, skrb i pečal 
Okruglanom i Tribihovićanom, pobježe nekoga ljeta od 1507 do 
1538, valja da pred Turci, preko gore i preko mora, u obzidani 
Vrbnik, medju silne pryatelje svoje; kakovih bi bio malogde našao. 
Jer po „kalendaru", u prvoj knjizi, jest zapisano: „1538 umri 
Margarita žena Tomka Vitezica", i „1547 umri Blaž Bolonić", i 
„1587 umri Martin Bozanić", i „1620 preminu pop Juraj Fugošić": 
a to su ti bili Vrbničani. 

Sada ga jur dobro znamo. Ali poznajmo ga jošće bolje: jer 
malo jih imamo takovih. Kakov je on prama onomu u Beču, u car- 
skoj knjižnici, koj je pisao Vid Omišljanin ljeta 1396, to jest se- 
damnaest liet skorije ? Takov, da je drugakov, kako sam to sdm 
vidio i čitao i sudio, a i čudio se tomu. Evo kako ima prevedena 
Isaiju, u prvu nedjelju prišastva: 

A Vid Omišljanin ovako: 
DDBDbaFsa Bfijf^sa fiSFA Ama- ODBDfaAFBa Bfi^Ba fisfif^ ifima- 
fiaaaiTi, ađfia ODaoba FiTi ajnofas sanoA, ađfia oaanba fjTi ajpobajp 
8 absfiađbaaii; oot nfafs aOova, a fa absfiađbami, odt nfaFa aOoa- 
BaADDAFA, aaiaOdA 8 aOoaua aoaa 8 aoDAimaooa, (AJbJi^ODaaaa,) 
H/AbT ajPDfaaaaaAiT. fiđ&viuaDDa a aOoajbaaooa "vabt ajpohasfiajbT. 
FaiifafiA^asiiJamiTi IDsama Onaniđba, fiđbaiuaiiDa Fai!!afiA, naFsuia Ooa- 
au %afip]aofaT %iI&AXiaiI&if^đbT aiiSbs, a^a ibafipiainiT sbđbA^ad&ifb : 

afiODI : fi8F8 fiJbBAF8JbT 8 ODOaFa- fi8F8 baObaAiT 8 HaODEAfiT, 008063 

Q2My ooađfia aooooBfbauiafia maFa. aoooDb%9 fia maFa« FaOoFjfi ooađbf 

FaOoFA Doaih! at^đb^ofaAooađbT aiffđ&AOfaAooadbT fiooaa, a afi'd&T 

fiooaB a afi'đbf afiđba sbaapiaafaA aodba ^aopiaobif^ fiooaa^ba, BOo- 

fiooaa^a : BOobif^ađbT đfia maFa Fa- b^ađbi đfia maFa FaniaOnFA , a 

inaOnFA, 8 |ođb'{! maa FasAOnama đbjpoha maa Fabii^ODsmnuja maFa« 

maFa« Kia^a aOoaica ^bauiFama^ %aBa đbjpofaamf, baofas ibsauJFama 

|ođb<9 Doaujfama iffaOn^iLaFaamf^ a dbatr^onama i!faODA{aFama; ea- 

fiamaFadba^jf^Doama^fiaFamTSbBA- maFa Onđbama^ oaFam? XibauiFamT* 

ujFamT: afiODjf^oaauia ^aspiaobA^ BfiODAOoauja %afi|oaDfaiTi^ |Dba%FA- 

* Ima sada selo Vrhovine gornje i dolnje u bivšoj otočkoj pukov- 
niji. Vrhovine dolnje jesu seoce u župi SinaĆkoj, gornje imadu svoju 
župu gr. izt. crkve. Vrhovine leže na podnožju Kapele (Gvozda) sa 
strane južne; te ne ima sumnje, da se 1 „Tribihovići i Okrugle" 
imadu u toj okolici tražiti. Rački. RIMSKO-SLOVINSKA SLUŽBA SV. KURILU I METODU. 213 afiDDifiDDđbaPB fiaoĐT 8 aoDđba- 
đbapa fiaiiDf p^ODifinb. 
BniTđba sbđb^sbađbanDT %iafiT|DaiibT: 
piabAđfijp ona oaaua oha Od9I±!T 
|DBB%bauiaf aa. OOfiAtai %đbAODa 
i!!ađbaw9 8 ODfiAu fiE'ofa^va dđs- 
đfiava aoDT iDđbafifs fa%T ob^đba 
Oba oob'jbA FAfiODi 00 Fami 
H;ađb'ofl8. KiFajp hihem f AObaoi^- 
jnufas fia fasodt ateaOnAFBn, f8 
fiODBoapan ts^AđbrnooDoaniT, f8 
loamAOD^f^Fan ail&aamT. fia sbđbAi- 
%ađbAaoDT sbafiTpiaofaT: ai£?Bff^(DDa)- 
003 fia <T oiFA DOfiamT fibTOfa'vami 
DOAuiamT; 8 fipiAfiaFa iffaobaooa. 
ftiamdbA oo^uijii losfioojfi y 
XiBA0fa8 ooAUJB asfaFamT loaffiiffia- 

F8, fiOObAFS 00AUI9 D09đ&0b8 

(DbaofaT ooiTima foaaobaooT a a|09- 
fiooAaooT , afi|DbaoflBTffiaFA aoo 

009ffiOfaaibT đbjPDfaS, 8 afiOOjfiOO- 

đbaFA i!f90faaoDT 0baw8 fiaapfi^^, 

miB <9nf A OOT OOBFaSbBAObB, 8 
nU A%aOfaA AiBAF8lI&8Wa OOA 

DOBTOoasbBAOfaa , 8 a<a sbBAObT 
ađba |oaoaajii(a)oDT sa. Awa 9i!fa 

F3 %afi|DaObT fiAOO^aOOT afiODA- 

ooadbi i!!8 FAoiT fiAoiaFa, iRiAa 
fiaobamil&a tsfsil&a i!f8Aiami, 8 %ia- 
maBAroT gjoaobaiifaiRia fia i£!8ibamT. 

Eto, kako i koliko govori prvi, a kako i koliko drugi — a sve- 
jednu stvar! I ne samo to tako. Ja sam bo bio, u blaženu uru, 
prepisao iz Vida Omišlljanina brevijara još nekoliko: tri „imne", i 
SV. „Tomasa arhibiskupa Kanterijskoga, mučenika", i „skaz ot čina 
po zakon svete rimske crkvi Petra i Pavla Apostolu, kako je dr- 
žati:" pak sam i u tom našao dosta drugačijega jezika, nego u 
ovom brevijaru u Rimu, ter morem reći brez straha, da on nije po- 
tekao od ovoga, niti od ovakova, ako 'i jest pisan na blizu. Valja 
da su ti pisd još i četrnaestoga vieka svaki po svoju prepisivali i 
prevadljali crkvene kqige. jb9iRi8Uja fiooaoDASfaa aODB^adba- 

ODih ; 9DD9afiDfa8UJa fia F^OD^OfaT« 

a Famđfia |oaBAđfi9 ooa {Tooama 
DbiT^đba Oba dami"! |OBafiDoa|oAba- 
F8A. DDfiA^A sbđbAooA fteađbFA, 
8 oofi^faa fiB'ofa^va 0D9đ&awa aooT 
(OiRiafiFa Fa%8 ob^đba oba ooBJb^ 

FAfiODT 001 Fami OoOfaBAOOaA. 
fiDDB9p]T 8 FABAđbaPaa 8 BAF^ 

FAObam^jPttB fia FAfiooi ai^fa- 

OdAFA; F8 OOB^RS/aFA l£?AlI&fiOO- 

ooamT, F8 afDBADodbaFA ađbAami« 

ftiarndliA ooAUJA pigfioo^, sbBA- 

oha D0AUJ8 loaobđbađ&aFa a%Fjii; 

fi0DBAF9 OOffiOJa 009đ&0b8 piaA- 

0fa900T iDBaobi 00 Ama ; a apia- 
fiDoaoD fia Au 00 |oa%9i£!iRiaF88 
ooa8waFA'aiiin B afioo^ooaoof fia 
{W8 fiaaFfifft Au <Baooi oot ooa- 
FasbBifiObA a A« Jbd&AOoaura oo 
aooawF8<v8, a Aia %BADbT ađfia 
foaooajpaoDi fia. ifi %afi|oaDbT ooa- 
aooifiODOoa FaafiooAOOBiRiT lea 
FmmT fiAoiaFa, dliBca fiaobaoiA 
lafaffia teajbamT, a đbA« %amaBA 

|Da0faai£!F8 l!!8ll&8 l£!8AiSmT* 214 DB. IVAl^ ČBNČfIĆ, 

A 6ast sv. Kurilu i Metodu? Pravo na njoj je sada red: pokle 
smo dobro poznali ov brevijar, bivšf u TribihovićAn, pak u Vrbni- 
čan, ter tako ugodjeli (pokojnoga) prof. M. Mesića želji, u „Tisuć- 
nici" na 73 strani. U prvoj bo knjizi ovoga brevijara, u kalendara, 
na 14 mčseca „pervara^, jest: luiA^đbaFinisfA nutt, 'iSbsiI&iii 8 đla- 
DoanfaBa; a u drugoj na 14 pervara samo molitva svetomu Valen- 
tinu, i ništa ino : ali za činom „svete Katarini^ , blizu na kraju, 
dela služba našima apostolima, spisana kada i sva ta knjiga, taJ^o 
preko 100 llet prije nego ona u popa Martinca brev^aru, u Novom, 
koju je M. Mesić liepo iznesao pred sviet u „Tisućnici". Zato ja 
neću ove službe svć pokazati, nego samo sve njejine razlike prama 
onoj, pak tako hoće ju svu znati : a to je dosta i predosta. Ona 
počimlje : 

DOT FAOOattabB USbBđbrB^ 8 đ&aOD9ini8a i!!8fi<9p]Ai. 

^T ooattabB lAiDBiiDsđbT. — BmFA. U njoj jesu i besjede: 
oa^il&af DDBn . . . DDaiifBji] uanfabauBmT . . . nmoAPBDDT . . . oail&jfi- 
DfaAiniađbT, a ne: «!!iI&AđfiafB • • . ai!!ajii uanfaBaoDAoiT . . . OoOoaFBODT 
. • . oođbADbBtA; kako Tisućnica krivo kaže ; u 2 redu : . * . fiooa- 
in]jfi& m^nDB . . . ; u 3 : « « . oda ooBfiaoDa mFaOnA b {bAfiaoDa ; u 
4 : 9 fi^ma^a . . . ; u 5 : fioflaoDB abas . « • ; u 7 : . « • aDDOObT^s, 
u 9 : DDaieaji] vaobEauBrnT ^r fiiiĐBTUiaFii^%a asnafiODODA finoapiaFS ; 
u 12: ftiamil&A • . .; u 16: • « . F^fioauia OnamiAjii finmaFs i!!đbA- 
Xi8m8, KiđbAibad&B aom sfiODi |D8fiAFBXiT « . • ; u 18 : • . . mFađ&ifi- 
DDOoa . « «; u 19 : fiB 9i!!nđfiAiija • « • ; u 20: « • . xbAfiFjfi <aiI&AFA 
abaBfifiiia; u 22 : . . • uiiniađbs . • . ; u 23 : aFUfaA^ anbOFBamT . • . 

Beraš : sisiiSbmuBinn sa no pibAiiflil&B. B |Dba|nainia^8 

DDDoaB biiiDfaafiODBjii ••• 'ioflail&BttBin] (a ne naađbauBUD) a ft. 
fiB fiSDDT mađfiB finaanDB fiđbAOOFB • . . AibFAtt'Bmi . . . RiFAainn 
%afi|Danbi « . . na Od^ufa asba « • • DfaBiiaFa afiODi • « . iDbaiDaoba- 
iifFBa fiooaa. — KiafiinaDfaB %afi|DaDfaB faujt ... a u čteniju : l!f d&A- 
đbaFBJbT * • • w9b8đbA 8 maoDaobBa, daju aie jt^^t obooajii i!!SAii09 
i^aaflTUJS . • • b8mfis;n « . . DfanđbjT^ DfaaiffBA DDOoabaittS; (|)8iRiafia|DT 
aiffa • . . đ^anaanbAB ffia • • . ftb'Ai8i!f8fiUB|DT * . * teđb^^Aa ODODaba 
— fiil&aiuiBF'fiua , a abA8 ooađbB . • • aODiioail&iiia • . • ^bdUDOF- 
fiDDDDA ... ona DDamT dot mFasbi DDbaiibi saiea fi^mf fiooaaaba. — 
Do'Sbbif^fiaDA pibai£!8 • . « FA|DbAi[uiiI&Aia . « • 8ffia fiđbaooBFfiuniT ^ To nisu do istine štavali: Štnrila, ni ŠĆurila, ni Šćnrila, 
nego pravo: Curila. 
* Ali krivo. BIMSEO-SLOVI»SKA SLUŽBA SV. KURILU I METODU. 215 

BOoSumi . • • fiODbifbfn • • • (|)8đbafiap]ifi • . « DDBObBmi^ obajbaoiT • • • 

|Db3|D8SAIlJ3 F3IiaAbF83 . . . |Db8l£;đ&8đfi8fi3 00^81118^ aODUlAfiODBa . . . 

FA 0D3mđb8 3Xia, sobnoa ibasiDaubi oofia iioaiI&3 maa iio'f8A]T . . . 

m3 l»A IDbSfiDĐADOaiRlT . . . Lih^ih 0011083X18 . . . JbSđb'FASba 8 mFaxia 
B3ift3D0'FA%a AOd&IRF^ 3b3008ft'fi4ili%a %lI&ffi%ađbjDWrffYSba IfaSlI&SFA 003« 
B |0a%9i£!8008 3b30D8W'fi<9 3b3fi , 8 DflOobAfiOOa S/bUOOO 80083 

mFađb'fiooooa . . . d&jpobs 30h8Fafli8fiiI&3W33 oo'b3fiFaoaa ooaba 
000083 8 lobff^oos . . . B "vsđ&aoojf^ooi . . . FdOfaAfiooi FAfiT oo'đba- 

00800^009 OnSieamT 8A]I F30080fa8m8niT . . . F^ fiaODI . . . OOAtt'Fa 

baffiffifioooaa 8XiT . . . obivi mađbaoDooifima ajbi fiđbftoaF83 |Ob8ao30fa30DT 

EihQl . . . baOfal 8fi{9W8ibT %afi|OaObA 8 . • . am8đb83 8W8 aODT A.FaSbA 
8fi'|0a00a0b'F8i[if^ F3 «!f8fi<9p]A : leSOhADOS ftbAfiđbA. — ReŠ. 003- 

đb3fiA fi003D08JbT Išći ot mučenik. — Reš. l!!aobA003 «bAfiđbA. 
— E ma(tuti)ni i gođinam an. fis fisooi 9003008 mađfia mail&a- 

fibTOhOA Elal Sbd (ObfAOO'OhB . . . aH. fiAm3 8ibT m\^2 . . . ao. 003đb3fiA 

. . . an. Fb3maDfabafi00T . • . an. FbafiaoAOOđb300Tfi3 . . . Eapitol 
If^biT^ooA mFaffi'fiOOOoa ... — B m f a. . . . fioo^ooBOOi fi3 oo'oofiAm' 
msbA . . . fiiI&»đ&80D3đ&8 «!!ađfi8 : mail&ama * . . Od^ fast ... 00' 

0OAtt'F83 OOAU. Am3FT« — bfB4!!8 000088; 3đfi3 |0b80JA0fal . . . |Db3- 
p]aAUJ300l fi3 8 fOafiAObaOOT^ 3 — 3bA8 ^2^E i!!lI&A%8fiđba008003 
. . . |0b3l!!800ff^008 38001 3019 ... — 8 |0b3|0a0bai^F8 OOOOaS bAObS- 

&008JP ... Eapitol. Bđ&3 aoi^ooi^ FaoF3 . . . |0b30f3 . . . (ObSFa- 
83001'^ . . . |oaooamiđ&3 . . . ai^dbAUSiDoi &3 . . . E veličit an . . . 

8đbrfiaOFrli 8d&r!i00ifi 8D03D08ibl; 38ffi3 . . . 

Tako ti je to ovdje: nešto bolje, a nešto gore nego ondlje, pak 
ne možeš poznati, je li ova služba onoj mat, ili baba, ili prebaba, 
ili teta, ili sestra. Nu ja sudim , da joj je preteta — po etih be- 
sjedah krivo zapisanih, dapače prepisanih iz nekoga starijega bre- 
vijara, hrvatskoga. 

U Propagandi jest još i drugi brevijar hrvatski, všs u 
jednoj knjizi, najprije : ljetu svoje, pak psaltir, a za njim skupni čin 
svetcem i sveticam, pak svakomu svoj. Ali nije del, poginule su 
mu nekako nesriće tri četire prve kožice, pak ne ima prve ni dnige 
nedilje prišastva, a ni ponedjeljka za njuna. A spisao ga je, svega 
malimi slovi, pop Mihovil u Bribiru ljeta 1485, a ne prije. Pak i 

* Erivo. 
' Erivo. 

^ Erivo, ovdje i ondje: namjesto F38miliODT. 

* Erivo. 

* Erivo. 216 DB. IVAN ČBKČIĆ^ 

U njegovu kalendaru jest na 14 mjeseca prvara: 'iSbBifbA 8 jfta- 
DDaDfaBa 8d«, ali službe i\jima nije. I u onom misalu, pisanom na 
Luci od 1435 do 1450 ^eta jest toga istoga ngeseca i dana: Ufa- 
EBiHiafi 8 đ&3f iiDaiibaa 8d. 8 Unih(Sb3E\mwih om., u kalendaru. A 
tako jest i u inom hrvatskom misalu ovdje : 'issaiRiiTk 8 đlaoDanbas 
8fi., pisanA v Omišlju^ 14 vieka. 

Sada opet iz Bima u B e č. On^'e u onoj istoj knjižnici jest k u s 
hrvatskoga brevijara, na dvadeset i dvih kožicah: svojina 
svetcem od 14 veljače do 1 svibnja, od svetoga Kurila i Metoda 
do »svetoju apostolu Filipa i Jakova^. Ali, nesriće! nije totu kožice, 
na k6j je bila prva večernja i jutmja našima učiteljima, nego samo 
ona, na kdj je nekoliko zadnjega „čten\ja", i ost^o do kraja. I to 
ti je drugačije spisano nego ono u Triblhovićih i na Grobniku, pak 
valja vic^et i znat kakovo je: 

(a)i!!baDDAa obaiuafiooajii pia%ai!!đIifAiRi' lea^ |Da%ai!fiRiAaafi3 ai^BAiRi' 
i£!8« DDađb8<' 8 DbaodAn sanfaT aaaDfaaini' sa teanoa aonaurnT, ui« 
fisa masbđba iffa oaaEaiuiADDa, nb^ |Da%ai!fiI&Aa ohaiua aiebaifbT ^e. 
iffaObamaa asiim ttđ&aaoaff ddaaiT, sffia saa manbbfiODOoajiiDnT, Fa- 
aaanbatta sAfimaiiDbaiiDa a. 3A6a bJibfimaiiOBaFaa i ODama pisapia- 
Dfaaiifafia. BA6a fiđb^fiini'ma đ&Bini'fitama FAsau^aoni nbaiua, OD^i |d&8- 
aisfEAUDA^auDa luasbaieđliaf^in]' jp« A^aOfia 8 Fa^odAt %iiRiAXiađbAaiiDi : 
8XiTffia Ki2%Mi ftBADDa afiODT 8 Bifbihunih em trn saubA Ehi, ađba 
fiaa manbb'fiDDoaajiiinn. Jba A6a pjanniTiuamfia, i!!EifiOD8Ay piasbaff!- 
đ&ADDa obaiua oo oibea sami; aD0biniEA6AF8amT, a UDEAfcniiafaami 8 
ttasiJDainiajii a DbafiariafiiniaFaamT, nb^ om dda^s ai£fEAwami ju« ViHbih' 
dbaF8 ^E fiaoDT ODfia, |Dax>ai!fđIiAjiiwanf8 ohaiua AiEafiODib EiAOba^ 
AU ODI DUA« aisfEAUDAjpoDT a. — ODaiifa ieeUIib. ^ Malo ne sve hrvatske knjige u Rimskoj Propagandi jesu iz Krč- 
koga otoka simo prišle: iz mojega liepoga Dobnnja, iz Vrbnika, iz 
Omišlja. A kako to i kada ? Pred tridesetak liet neki gospodin u T^stu 
pogibao je za papinom konsulijom, pak je sve mislio^ kako, po kom, 
i po čem bi ju dostignuo. I domisli se ter pojde na Krčko, pak liepo 
izmami veliko breme naših zlatnih knjig, za malo malo nekakova ruha 
onim crkvam. Pak je šegavac posla u Rim, preporučiv se za te silne 
svoje zaslnge. I tako dostignu što je želio i još više. A taj gospođin 
je bio neki Brandis, ako ja dobro pametim^ što sam čuo. 

A i sv. Petra Vatikanskoga kapitul ima brevijar hrvatski pisan 14 
vieka, vas: ljeto, psaltir, svetci i skupno: ovim redom. Pak i u nje- 
govu kalendaru jest: 'taEatfbfB 8 oaAiRiaFiiD8FA a đlaiiDami8A^ na 
13 ngeseca prvara; a na 5 aprila opet: đ&aODaobaa i!!fi. 8fi. . RIMSKO-SLOVINSKA SLUŽBA SV. KUSILU I METODU. 217 

'i mftllĐSODSFB APT: 

fii fiDoaoDB jfibAisabanPB AibBfiiniaaiiB 'isebAjt b ^aonsofaBa^ sibiđba 
^SbfhSfiBFEtni s«af8amT fioa^oDBiniT fia s/mb au fiđbrva b tfbaf a. 

j^« tfftflJAđbaFB 'ifflbBđbi iDbaiffBDo' DDatfbamT [ni(a)iiDfi{BmT Bfis- 
jbbBfiDDa sbafiiDanfas fiODaama loanbA fiđbauiAFsa; b na mBBA pibai!!8^ 
a<a OoifbAnĐB ftBfiiniaa fiiunoDa sa nhaiRiB ^Ubih^EoiE. 

^. fia afiDDfB nfaODA m^fiiRiBfa bOdt fcA^^EAiifaB fiađbBFsaa, 
iHBfi^apiA B sftBiiDadliA iEii%»s QSb2Un3EQhB3, BFa FaOnFAF^^ 

tf 8%B %b'ttUa B đbADDBFfiUa; (DlRiaDbaUA l»đbA%afilIDB DOALB JbbB- 

fiDDAFfiua, a«awfA b ttfiDoawA F^bamiB ttaiuua b FAfiDDff^aod&A- 

JPttA FT (DSOin IDbAODB piA^B pia^AFfiiBa. 

^n. t!;A6Ađ&aF8ibT Ab^iBabAB ibbBfinnaDDBAiT ^sbbAa b JRairns- 
DfaBa ODAttFaa bađfinfaTfiDDaoa ao FaiEiasAJbi ^rfidOBrni; uhih mađbaoDiiaB 

BJbf fiđ&AIUlFBa ID^BODaDbSDD FAfiT { DoafiađbBjp ODAiiFama. 

a^FT* fiifbAiioA ibbBfiODa s/^ba^ Bđfia oDAbFBa b^iea fiDoaa atbfT^fiB 

bBODJT^mB filfbJT^aDFBmB, 8 OĐT DabAODAibT b^A OĐAF'ttfT^ a. 

Kako su liepe te besjede, i velike i (astne i slavne ! Pak glavica 
počii\je : DOftoOfaAfiDDT ^2%»j ; a „imna" : B^nbaB sa %bAnfaa iuibiijfb 
abafiađbBma, kako u onih brevijarih na večen\ji, obojoj, samo što 
nge pravo onakova. Zato hoću ju iznesti pred naš ie]jm sviet, pre- 
skočiv joj prvi red, pokazani. OOafiađbBfia oiaodb fiooaiiDAA "Vb^ooi 
fiBBFa. Axa i^anfaA DDOoaA do mFaOoAB {b^fisiniA a fijf^max>a "v^bA 
ODBiuFASba Bmamn sa. fiooaiiDB abAnPB DDooanPB ^abBtfbi b đ&airoa- 
DfaBA. fiđbADoa ODAtA aoDDDb'^a. ODa^ia bifiiniB (Di^BDDB aoDasba 
I DDBfiaffASba abABfiODODjfi fionainaFa. H/b^a finoaoDAA m^ooB ama 
{bAfiBDDT fia. Riji^uf'fb'Vb odfab fiiRiAaaaDDT fia. fcamifbA Jbiia^- 
đbAma ODnaiFBiiDT. msb bAObaa fia piaainiL SFBJbTffia iD^maiiDB ^f- 
iiFadbB đliB^fiiiDiiaajiiDDL fia fiaoDi abAnPB ODiioanFB ibafipianfaB, affia 
FAfiAAiua fcamđ&jii %đbA%aiRiB i±!iRiA%BmB, b fiODaoDBrna [amofH. 
fia fiiiifBb^iDODi 00 dbBDoaDDT ooAttFB, Bibffia Dfaaioa mFaffifiODDoa 
AFnpaifb pibBAUja. fia aaDi!fA%a isfAbariOnFa doa^a fiasba. 8 <aiRi 
ih^SFih ubaFA abABfifif^, aaffia fia obaBOOB aooasba (o^spi^AfiAFB 
00 ujooail&a fiooAOOiRia, a aofaAFB aobAFBami loab'iOBbB. Uaobba 

FAIIIT HM bAObafiODB BdABOO^iOOB. tf affiia OOađbBttFB DDbBBilFB; Bffia 

afiB H/^b 8 oođbAObAOcadAr obauiiiimi 8 ooAiRiafiamT F^uiami ooi 
OOAfT. iTiniaFT« 

t!; b uj. Pb^ooaofaF^sba obaooaoba ibafipiaofaT . • • . B aoob * . . 
"i «±!(iRiji^đ&a)FT ifbFT. fia jObaoba fiaua ob'n fiooaooBibi ihbAiBabAP 

^ Et non imperiti. 218 ĐB. IVAN dBNČiĆ, 

ibBBfiDDaiiosibT 'iSbBifbA 8 ^aoDsiifasa; sffia od aibea sami mpaibiii 
DfasoDFffi Odf AmaFsa iiD(a)AfA mK^flofl^tu a a amapa jbEafiODanaa. 
a b "v. ObAB pibafiamT •*. Bif^aiDba DOfiiuamF. DDAiRiaFnDaFJ!^. 

— 'i ĐDabH;a <pniD> aaOniibAfiODT . . • . Baui aua 8fi|DDD. ifffif* 

— h uiiuo. < pi DD. FbafiDDAoaa a ttbafi masa ttsmFaa; a pibaooaiiba 
a |Da oaaoba oiFaOnA^ oos^^a ffia piaiiDapia do mabs^a do pibaafipia- 
Db'F^a FaObDoaoba a* t!fa%ai iboa. — 'i FaFa {piini. fiasba b^oba 
IDbAoaaofaFs DflODaiua ubafiiiDT FattafiiniaoaajbT a DOfiiDAiua ama finoa- 
iiDaa ^afirnaoba^ a pibamauFSjii bs^si OĐimajii aĐgfaimiftiHiauia mpi'Fa 
%iafi|DaDfa8 t!;ađ&a faujt. — 'i Daa«abf a a^fk fia fiainin . • « pifi. 
Fatta sbafirnaofaT • . . oataF'VT FamaFa %afi|Daofa8 obADoanbA .__^ • 
^ pi OD. aO0DOfaAfi[iin . • • B 01 F A. Fbaeifbjr^DOFB aupita . . • t!f b lu. 
FbAaaanbFifi%a obaoa. . • 'i ooađbBttaoDT aft« OfaAFfi finoaiina 
'labadb' a đlaooaiiniaA pibafiiiDADaaiiia sa no AbaoDanni iu]a«F8; 8 
jT^FiiFađbB leaffiama piba&iiDa fiaooi na fiifb jt^oda. — a b "v. Db^B piba- 
fiaoiT . . . FaH/B ODAđbaFDOBFS.^ 

A taj naš biser da je od 14 vieka sudi veliki sudac Šafaiik u 
Pomatkych, na LII strani. I sva je prilika, da je od tada, ili jod od 
prija, zašto za ona dva mjeseca i pol ima samo sedamnaest' svetdc, 
a to: Sv. Kurila i Metoda sa Valentinom, Prčstol Pe- 
tra apostola, Matiju apostola, Perpetu i Felicitatu, 
40 Mučenikov, Grgura Papu, Benedikta opata, Bla- 
govčšćenie Bogorodice, muč. Tiborcija i Valerijana 
i Maksimijana, Aniceta pp. i mč., mučenika Soterija 
i Gaja pp. Gjeorgja mč., Adalberta bsk. i mč., Marka 
Evangjelistu, Klita pp. i Marčelina pp., Vitalija, apo- 
stola Pilipa i Jakova. I pak svi ti svetci jesu nekoliko stotln 
liet od prija 14 vieka: najskorije je živeo Sv. Adalbert iliti Voi- 
tjeh, biskup Pražki," leta 1000. 

Pak je ondje još i hrvatski misal, pisan 15 vieka, u senjskoj 
biskupiji, a rabio u Roču u Istri,' ter u njem: 'labBifbT 8 đlaiiDS- ^ Ova služba slaže se čestimice sa službom, koju je J. Brčić izdao 
(Đvie službe rimskoga obreda za svetkovinu sv. Cirila i Metuda. U 
Zagrebu 1870) str. 35—38. 

^ Njemu je totu častna služba, u kojoj jest ft3 namjesto ttDDa: 
fi^oiT na 8fiOD8FS fiODfAb'vs £fh£' FAp]ADfaAjii!tta batta : ^a ibauauiB 
anDfta? a tako da su nekada Česi govorili: a naši Vrbničani govore 
i sada. 

' 9 1497, miseca oktebra' dan 6, kada ja pop Grgur iz Sena pre- 
vezah sie knigi crikvi svetoga Bartolomčja v gradi Roči, budući far- BIMSKO-SLOVINBKA SLUŽBA BV. KORILU I MBTODU. 219 

iibsa 8fi* 8 DDaiRi9fiio8ft okit*, U kalendaru onoga istoga mjeseca i 
dana. A tako sam ja vidio da je i u Vrbniku, u hrvatskih misalih, 
pisanih tih istih liet. 

Sada, moj Hrvate, moj Slovinče! po tih mojih silnih i veUkih 
svjedodh, i po onih gospodina Mesića u „Tisućnici", tko hoće, tko 
može, tko smie reći, da naši stariji nisu čaštjivali i hvaljivali i slav- 
Ijivali svetoga Emila i Metudija po svih krajih: i okolo Zadra, i 
okolo Krka, i okolo Senja, i okolo Otočca, i okolo Grobnika, i okolo 
Trata iliti Tržišća?^ pak da nisu rado i željno i sladko pjevali: Se 
jesta dvč maslinč iz zagradi Solinskije, biskupa i 
učitelja knigi Slovenskije? i još da nisu štavali, i čujivali: 
Blaženi Ćuril . . . knjigi v istinu Slovinskie uredi . . 
napravljaje knjigu i služiteli Kristovi, iže Slovin- 
skim jezikom službi Bogu vzdajali bi? Zato su oni i svoje 
sinčiće krštjivali : Euril kako mi kažu naša stara pisma. Pak li neki 
popi i biskupi Hrvatski, pri tolikih i takovih sviećah, nisu ništa vi- 
djivali, niti znavali za našega svetoga Curila i Metoda, za tolika i 
takova apostola i učite^a ! ter su mišljivali, govorivali i pisivali, da 
je prvi po slovinsku, po našu, počeo pisati i mašiti i moliti sveti Je- man (= plovan) tu gospodin Ilija z Bribira, i gospodin Šimun Greblić, 
a staršdina IvaD Elenić crikveni. Bog nam vsim pomagaj i vsim pra- 
vovernim. Amen," — na zadnjoj kožici. A na drugoj: »1588, maja 
dan 10, behn zbrojene bole vseh crekav Ročkih, keh se najde čislom 
28 latinskih ter hrvatske 2, ke su dane u ruke gospodina Pre Luke 
de Ermaniš plovann Bozeckimu (Pingnente) po zapoveđi gospođina bi- 
skupa TržaČkoga;" — »1591 va vreme zveličenoga gospođina Paškala 
Cigonni duža Benečkoga, gospođina Nikole . . . biskupa Teržačkoga, 
gospođina Nikole Šalamona (?) kapitana Rašpoškoga, be glad velik, 
mni mi se, po vsčm svetu: proda vaše se star benetački ... po lib. 
42, ovas po lib. 18 8o(lđini) 12, sirak u Kopri po lib. 18, i nemo- 
žaše se imet i v tom mesti Roči .... i množi od glađa umirahu. — 
Ja Ivan BenČić.** — Pak opet na zadnjoj: »1593, sektebra 3 be vzet 
Sisak (?)« A na Velom Petku: „1468". 

^ Hrvatski misal, štampani godine 1483 (= „Lčt gospođnih 1483, 
miseca prvara đni 22 ti misali biše svršeni.") jest prišao ODamo u BeČ 
iz Lanišć, kako mu je zapisano na prvoj korici : „Čudim se ovđč kruto 
vsim' prvo bivšim' kl jesu čtali va ove knigi ot mis' ili misal' da jesu 
tako bez (s)rama popisali naučnih (tako) ča ni potriba ni korist, i 
karam n'ih nčrazum. A to pisah az pop Franč Pengar va to vrime 
kapelan v Lanišćih, sluga vsih slug\ jošće nedostojan, na Ičt ot divi- 
časkoga poroda 1564, miseca maja dan 13;" a na srieđi: »1656 na 
20 marča, kada biše pop Juraj Plečić od Lovrana za namestnika v La- 
nišćih, i dobro držan od vsih komuni od Krasl^." 220 DB. t7Air 6]Uf6z6. 

rolim.^ Ali i mi jesmo ima bili i ime zaboravili, ter smo pitali 
Niemca i Tal^anina: kako je bilo ime naSima apostolima! I mi to 
slušali i poslušali! A tako jesmo mi bili zaboravili i sami svoje 
ime, a i svojemu pismu i svojim ki\jigam. 

^ I u Tribihovićskom brevijara jest takova misal : 
PE3tt'fiiniF8 SHTT i^iBnfiSbsFn SbSFsmi aoDT ODamiHia uiiiDUiifaafsa 
Dbif^iRimfA^sB iffđbsObT (d^^^^bs b (fisa ddbs mafiODA fiooaaoDT oa' 

anbFa) is^aiua nbAn oo' sami si^aona va^A^mi amiT aon'HfA amafim 
3jiiđ&a|Daa; tt^fiHD'pfA msffiA a i£fa%ADDA oaađbma. B Da'iua^miT 
do' bamT fimABafa nbEffiADoa sa pia^^a^ a a^ami ^m uosafaT mis- 
jbanflPafaT^ 8 pibaA BaofaT fioaaoDA%a tffaFaobatiiDA. lU'ianB ibbi^'fiua 
a iRiADD8Ffiua a fid&aaOAF'fi'iaB maafiUDfABi «!!A u knjižarnici Lavoslava Hartmina u Zagrebu mogu 

se dobiti knjige, koje izdaje jugoslavenska akademija zna- 
nosti i umjetnosti, koje izlaze njezinom pomoću i koje su 

prešle u njezinu svojinu: 

Radjngofila¥eii8ke akademije snanostl i nmjelnostl. Knjiga I. đo 
XIa. u Zagrebu 1867—1872. Ciena svakoj knjizi 1 for. 26 novč. a. v. 

Rad JagOBla^enske akademije Bnanoalt i nmielnosil. Enj'ga XX. 
do LX. LXII. LX1II. U Zagrebu 1872—1882. Ciena svakoj knjizi 1 fr. 50 n. a. v. 

Rad jDgo«]a¥enBke akademije snanostt i iim|etnoBtt. Knjiga LXI. 
LXiy. Matematičko-prirodosloviii razred. I. Ciena 1 for. tO nč. Ila. 76 nČ. 

Hfonnmeiita speotaatia historlam Slavorum meridlonaliain* Vol. 

I. II. III. IV. V. IX. XII. liisline o odnodajih iamedjn faznoga sla- 
¥eBftt¥a 1 mleta^^ke republike. Skupio S. Ljubić. Kigiga I. II. IIL 
IV. V. IX. X1L U Zagrelu 1868. 1870. 1872. 1874. 1875. 1878. 1882. Ciena 

Srvoj, drugoj, trećoj i devetoj knjizi po 3 for., četvrtoj 4 for. a petoj i 
vanaestoj 2 for. 50 novć. 

Monnmeiita specianiia taistoriam SlaToruiL. meridlonalianu Vol. 

VI. VIII. XI. €ommi99ionefi) et relatiooeN venetae. Ton). I. II III. Za- 
grabiae 1876. 1877. 1880. Ci* na prvoj i trećeg knjizi 2 fr., drugoj 2 fr. 50 nč. 

Moniunenta spectantia hislioriam Slavorum meridionalinni. Vol. 

VII. Documenta kistoriae chroatirae periodom anilqaam illa- 
Biraniia. Collegit, digessit, explicuit dr. Fr. Ra^ki. Zagrabiae 1877. C. 6 f 

Monumeuta speetantla hlsioriam Sla¥orum merldlonalium. Vol. 
X. MoDumeDta Ragusina. Tom. I. Zagrabiae 1879. Ciena 2 for. 50. nvč. 

nionnmenta historleo-Jarldlea Sla¥oram merldlonallam« P. I. 

vol. I. Ntotata et legeti Carsulae. Zagrabiae 1877. Ciena 3 for. 

monumenta historieo-Jaridiea Mlavoram meridionalium. P. I. 

vol. II. Stalnta et leges elvitatls Spalatl. Zagrabiae 1878. Ciena 3 fr. 

Stari plsei kr¥at8ki. I. Pjesme Marka Mamlića. Skupio I. Kuku- 

Ijević Sakcinski. U Zagrebu 1869. Ciena 2 for. a. v. 
Stari pisci hrvatski. II. Pjesme $idka Menćetiea Vlakoviea i 

G|ore Bržića. Skupio V. Jagić. U Zagrebu 1870. Ciena 2 for. a v. 
Stari pisei hrvatski. III. Pjesme Mavra Tetraniea ČaTčića. Dio 

I. Skupili dr. V. Jagić, dr. I. A. Kaznaćić. U Zagrebu 1871. Ciena 2 fr. 
Stari pisci hrvatski. IV. Pfesme Mavra Tetranića Čavčlea. Dio II. 

Skupili dr. V. Jagić, dr. I. A. Kaznaćić i dr Gj. Daničić. U Zagrebu 

1872. Ciena 2 for. 50 novč. a. v. 
Stari pisci hrvatski. V. Pjesme Nikole Dimitrovića i Nikole Na- 

IJedkovića. Skupili dr. V. Jagić i dr Gj. Danićić. U Zagrebu 1873 C.2f. 
Stari pisci hrvatski. VI. Pjesme Petra Hektorovića i Hanihala 

liUcića. U Zagrebu 1874. Ciena 2 for. a. vr. 
Stari pisci hrvatski. VII. Djela marina Držića. U Zagrebu. Ciena 3 fr: 
Stari pisci hrvatski. VIII. Pjesme Nikole Naljedkovića, Andrije 

Čuhranovića, MIše Pelegrlnovića i Šaha Ulisetića Bohaljevića 

i Jegjnpka neznana pjesnika. U Zagrebu 1876. Ciena 1 for. 70 nvč. 
Stari pisci hrvatski. IX. Djela Iva Frana Gundnlića. Na sviet iz- 
dala jugosl. akad. znanosti i umjetnosti. U Zagrelu 1877. Ciena 5 for a. v. 
Stari pisci hrvatski. X. Djela Frana liUkarevića Burine. Na B\iet iz- 

dala jugosl. akad znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1878. Ciena 2 for. 60 nvČ. 
Stari pisci hrvatski. XI. Pjesme Miha Banica Bahnlinova, Illa- 

roja i Orada Mažihradića, Marina BnreHića. Na sviet izdala jugrsl. 

akad. znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1880. Ciena 1 for. 80 novč. a. v. 

Starine. Izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umietnostl. Knjiga I. do 
XIV. U Zagrebu 1869-1882. Ciena I. knjizi 1 for. 26 nč. a. v., VII. i X. 2 
for. a. ▼., a ostalim po I for. 60 novč. a. v. Isprave o aroti bana Petra Zrinskoga 1 kneasa Fr. Frankopai 

fckupio dr. Fr. Rački. U Zagrebu 1873. Ciena 3 for. 

Vetera monamenta SlaTorum mertđionaltain hlstorlain illn- 
fltrantia. Edidit A. Theinnr. Tomus I. Romao 1863. Clena 8 for. a. y. 
Tomus II. Zagrabiae 1875. Ciena 10 for. a. v. 

Pisani zakoDi na sIoTenskoui Jngn. Bibliografski nacrt dr. V. Bogi- 
^ića. U Zagrebu 1872. Cif na 1 for. 25 novč. a. v. 

Zbornik sađadujih pravnih običaja n Jnžntk Slovena* Knjiga I. 
Gragja u odgovorima is raaličnlh krajeva slovenskoga Jnga. 

Osnovao, skupio, uredio V. Bogifiić. U Zagrebu 1874. Ciena 6 for. a. v. 

Rč^^nik l^čni^^koga nasivlja. Sastao dr. Ivan Dežman. U Zagrebu 
1868. Ciena 1 for. 50 nov6. a. v. 

Flora eroatlca. Auctoribus Dr. Jop. Schlosser et Lud. FarkaS-Vuko- 
tinović. Sumptibus et auspiciis Academiae scientiarum et artium Slavorum 
Aeridionalium. Zagrabiae 1869. Ciena 6 fi. a. v. 

Fauna kornjadah troiedne kraljevine. Od dra. Josipa Krase 
slava Scblossera Klekovskoga. Na sviet izdala jugoslavenska aka- 
demija znanosti i umjetnosti. Svezak F. II. III. U Zagrebu 1877. 1878. 1879. 
Ciena svakoj knjizi 3 for. 

Dvie slušlicf rimskoga obreda sa svetkovinu sv* Ćirila i Metuda 
izdao Ivau Berčić. U Zagrebu 1870. Ciena 1 for. a. v. 

Historija dubrovačke drame. Napisao prof. Armin Pavić. U 2^grebu 

1871. Ciena 1 for. 25 novč. a. v. 
Bisiorija književnosti naroda hrvatskoga 1 srbskoga. Napisao V. 

Jagić. Pomoćju jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Ktgiga I- 

Staro doba. U Zagrebu 1867^ Ciena 1 for. 20 novč. a. v. 

Opis Jugoslavenskih novaca od prof. Sime Ljubica. Podporom jugo- 
slavenske akademije. Zi^greb 1875. Ci€ua 10 i 15 i'or. 

Jugoslavenski Imenik bilja. Sastavio dr. Bogoslav Šulek. Ciena 2 fr. a. v. 

BUinar. Flora ejLcursoria. Sastavili dr. J. C. Schlosser i Ljud. Vu- 

koti no vic. Zagreb 1876. 
Narodne pjesme o boju na Kosovu god. 1889. Sastavio u cjelinu 

Armin Pavić. U Zagrebu 1877. Ciena 1 for. 

Korijeni s riječima od n|ih postalijem u hrvatskom ili srpskom 
|eiiku* Napisao 6j. Daničić. U Zagn^bu 1877. Cijena 4 for. a. v. 

Ljetopis iugoslaveuske akademije. I. (1867—77). U Zagrebu 1877. 

Ciena 60 novč. 
BJe^^nik hrvatskoga ili srpskoga Jesika. Na sviet izdaje Jugoslaven. 

akademija znan. i umjet. Obradjuje Gj. Daničić. (Ogled.) U Zagrebu 1878 

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga Jezika. Na sviet izdaje jugosla- 
venska akademija znanosti i umjetnosti. Obraduje Đ. Daničić. Dio I. Svezak 

I. 2. 3. 4. U Zagrebu 1880. 1881. i 1882. Cijena svesku 3 for. a. v. cijelomu 
prvomu dijelu 12 for. a. v. 

Figure u nadem narodnom pjesaičtvu s njihovom teorijom. 

Napisao L. Zima. CJ Zagrebu 1880. Cieua 2 for. 50 novČ. a. vr. 
Isvjeft^e o sagrebačkom potresu 9. studenoga 18!^0. Sastavio J. 

Torbar. Ciena 2 for. 
Povjestni spomenici južuih Nlaveuah. I^sdaje Ivan Kukuljević 

Sakcinski. Knjiga I. (J Zagrebu 186'i. Cieua 3 for. a. v. 
Rječnik is književnih starina srpskih. Napisan Gj. Daničić. Knjiga 

II. i III. Ciena svakoj 3 for. a. v. 

Blikoljsko Jevangjelje. Na svijet izdao Gj. Dan ići ć. Ciena 1 for. 
30 novč. a. v. 

Život sv. Save i S^imeuna. Od Domeutijana. Na sviet izdao Gj. Da- 
ničić. Ciena 1 for. 30 novČ. a. v. 

Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih. Od Danila. Na svijet izdao 
Gj. Daničić. Ciena 1 for. 30 novć. a. v. 

Poslovice. Na svijet izdao Gj. Daničić. U Zagrebu 1871. Ciena I for. \ 

\ STARINE r. • '1 NA SYI£T IZDAJB JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI 

I UMJETNOSTI. KNJIGA XV. U ZAGREBU 1883. u KNJIŽABI LAVOSLAVA HASTHAHA NA FBODAJt;. TISAK DIOHIČKB TISKARR. 

Uf. 
^ A- STARINE i NA SVIST IZDAJE JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI 

I UMJETNOSTI. KNJIGA XV. U ZAGREBU 1883. 

V nrjIŽABI LAVOSIiA'trA BABTMANA NA PSODAJV. 

i\ 
i'. ♦' • 5<* i- 

.1' ^ 

!•'» ^- 

IS* 


t ... Si> r »' .1 


BioniSks tiskara n Zagreba. SADRŽAJ. 

Stran« 

Poslanice dubrovačke na mletačku republiku. — Priobćio S. Ljubić ... 1 
Izvještaji Spljećanina Mate Karamaua o Bus^i. — Priobćio o. Pierling 95 
Nekoliko priloga za poviest urote Petra Zrinskoga i Franje Frankopana. 

— Priobćio Bađoslav Lopadić • 114 

Prilozi za poviest starih plemićkih porodica senjskih. — Priobćio prof. 

Mile Magdić 165 

Nekoliko južnih Sloviena zapisanih od 1478 do 1520 godine u bratovštinu 

sv. Duha u Bimu. — Priobćio Ivan Čmćić 168 

Izvodi za jugoslavensku poviest iz dnevnika Biarina ml. Sanuda za go- 
dinu 1526—1533. — Uredio dr. Fr. Baćki 177 W^?":' •■%■ 

/ •■ i: 


ti;' 


,^A 

^: 


'.f . ^^ 


W ■''v. Poslanice dubrovačke na mletačku republiku. 

PriobSio u tifedniei filologičko-kiaiorUfkoga rasreda dne 19, travnja 1882* 

VRAVl ČLAN PBOF. S. LjUBl6. 

U tri razprave, koje su bieli sviet ugledale u Radu jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (knj. F. 1868, knjiga 
XVII. 1871, i knj. LUL 1881) gledali smo, da Sto vjernije pred- 
očimo odnošaje, koji su tja od nj&ova obstanka, pa tečajem vre- 
mena do njihove propasti, obstojali medju mletačkom i dubrovačkom 
republikom. U tom rabili smo ponajviše službene izvore mletačke 
mal da ne sve do tada sasvim nepoznate, osvrćujući se često i na 
dubrovačke u koliko nam bješe za onda moguće da do njih do- 
premo. Iztraživ^jući te izvore, pošlo nam je za rukom sabrati liepi 
broj poslanica, koje je u raznih prigodah slala dubrovačka mletačkoj 
republiki. Pošto te poslanice spadaju na onu vrst poviestničkih iz- 
vora, koja najživlje i najviemije predstavlja pravo stai\je odnošaja 
u obde a naposeb ono, u kojem se dubrovačka republika napram 
mletačkoj nalazila za doba druge a navlastito treće naše razprave; 
toga radi mi jih ov^je na svietio iznosimo, da budu onim razpravam 
kao nov prinos, dotično dopunjak. Iz njih vidi se dovoljno, da mle- 
tačka republika nije uviek rado vidjela budi i čedno razvijanje du- 
brovačke ; te sjećigući se na doba, kada je i ova sastavljala čest nje- 
zine Dalmacije, da je nastojala kad i kada, osobito za velike trešnje, 
iznova sklonit ju pod svoje okrilje, poglavito zato, da tako ujedini 
Albaniju i Dalmaciju, i tim moćnije i lašnje proti iztočnomu duš- 
maninu cielo naše primorje a tim i talijansko obrani. S druge strane 
i ov^je se jasno prikazuje, da su Dubrovčani uz svu zaštitu, koju su 
jim uprav izobilja pružali evropejski dvorovi a navlastito Turčin, 
uviek ipak strepili pred Mletčani, te svakim su načinom tražili, uz 
sve da su jih iz srdca mrzili, da jim se i javno izkažu odani i 
uslužni. Mletčani dobro su jih znaU te preziiali; no zadovoljni 
barem izlično tim, što su njihovu premoć i suzerenstvo bar na moru 
svečano priznavali, nisu nikada ozbiljno ni kušali, prem da jim liepih 
prigoda nqe manjkalo, da £dlom svoje namjere izvedu. I tako du- 
brovačka republika, ako i za kratko, mletačku preživi. 

STABIHB XV. 1 S. UITBIĆ; 1. Ood. 1461, 8. kolovoza. OhHna dubrovačka pripoznaje gospodstvo 

mletačko nad morem. 

Exemplum quaraQdam literaram communitatis Ragnsii, qaibus 
fatetur, culphum esse illustrissimi dominii Venetiarum. Serenissime 
princeps et excellentissime domine, domine observandissime. Post 
humOem commendationem ad serenitatis vestre pedes. Non fallit nos 
profecto opinio spesque nostra de clementia celsitudinis vestre erga 
nos; immo eam magis indies liquido perspicimus : quam et nuper 
dominatio vestra perbenign e dem onstravit humanissimis suis ad nos 
literis istic datis die XXVllll mensis prope decorsi, qaibiis sere- 
nitas vestra pronum in nos amorem ostendens, asserit a mente sua 
alienum penitus esse, quod subditi illius Liesne, Curzole et Bracie 
in grave damnnm introituum nostrorom vinum conducant ad loca 
nobis supposita, nobis nolentibus et invitis, idque vendant, et multis 
insolentibus verbis et modis utuntor. Quod nos tam singularis gratie 
et đoni loco ducimus, ut ipsi celsitudini vestre quas possumus aga- 
mus gratias. Infinite vero sint, quas debemus. Ceterum cum ingenui 
animi sit iuxta Giceronis illud: cui multum debeas, ei plurimum 
velle debere, audemus ulterius progredi ; et quamvis ipsi dominationi 
vestre magis oneri semper simus quam commodo, eius gratiam in 
re nobis pernecessaria efflagitare. Điscordia verum Apularum facit, 
ut apud nos annone caritudo sit, et dubitemus, ne in nos acris 
fames deseviat, cum regno nobis non sit facultas grani extrahendi, 
immo si nostrorum aliquem ad ipsius regni partes navigare contin- 
gat, capitur, derobatur et male tractatur per triremes et biremes, 
que culphum dominationis vestre audacissime excursitant, et hostilius 
in nos quam in ipsos Apulos bellum gerunt. Quare celsitudini vestre 
supplicamus, ut pro sua solita erga nos clementia dignetur nobis 
concedere, quatenus nobis liceat {diquam annone quantitatem ex 
locis Albanie extrahere, et ad nos traducere, quod onmium, que a 
serenitate vestra nobis hoc tempere concedi queant, nobis fpratissi- 
mum est, comodissimumque futurum, eoque magis quam de Turcis 
securi non sumus, qui dubitemus, ut si ex Turchia redeant, ne im- 
petum in nos convertant, proptereaque studeamus ea parare, quibus 
saluti nostre et urbis nostre tutelle considatur. Kagusii die octava 
mensis augusti 1461. Serenitatis Vestre servitores Rector et con- 
silium Ragusii cum humili commendatione. 

A tergo: Serenissimo principi et excellentissimo domino obser- 
vandissime domino Pasquali Maripetro dei gratia inclyto Venetiarum 
duci etc. 

U mletačkom orkiva. Camara đi Gonfini. Svesak: naTigazione 
deU^ Adriatico. POSLANICB DUBROVAČKE KA MLBTAČKU BBPUBLIKU. 3 

z. 

Ood. 19S4. 9. kolovoza. Obćitia dubrovačka moli vrhovnoga po- 
morskoga kapetana mletaikoga, neka ju obaviesti o kretanju turske 

pomorske sUe. 

Magnifice et darissime đomine tamguam frater. Habbiamo ricevuti 
una dl vostra magnificentia đelli qnattro đel corrente, et per essa hab- 
biamo inteso la partita dl V armađa turchescha dal isola đi santa 
Manra ; nuova. quale ci fu sommamente grata ; et perch^ desideriamo 
per salvezza deUe cosse nostre saper piu oltra qaalche cossa delli 
progressi di ditta armata, con la solita fidacia mandiamo a vostra ma- 
gnificentia el presente bergatino a posta, e preghiamola, che tenendo 
qualche nuova, voglia f arci partecipi, che la ci serd. gratia singular ; 
e bisognandole prevalerse del presente bergantino, sera in faculta 
di vostra magnificentia servirsene ; alla quale per sempre ofierendose, 
se li ricomendiano. Đi Rhaugia aUi Vnil agosto MDXXXTTTT. Di 
vostra magnificentia Bector et consilium Rhagusii. 

A tergo: Magnifico et darissimo viro domino Vincentio Capello 
capitaneo generali classis iUustrissimi dominii Venetiarum. 

Izvornik kod 8. Ljubica sa pečatom, na kom sveti Blaž ti biskup- 
skom o^'elu drži u lievioi Stap, a desnicom đieli blagoslov. Naokolo ruba: 

• S • BLASIVS • PROTEC • RAGV • 

3. 

God. 1569. 18 kolovoza. Obćma dubrovalka moli duzda mletačkoga^ 
neka bude slobodno njezinim brodovom voziti hranu u Dubrovnik. 

Serenissimo principe signor nostro osservandissimo. Essendo qu6Sta 
nostra dtt^ situata in luogo sterile et sassoso, onde pu6 dal suo 
distretto ricogliere grano per un' mese dell' anno, ci d di bisogno 
voltare altrove per provedere alla conservatione di questo popolo; 
imperd in questa universa? carestia, habbiamo suppUcato il Gran 
Signore per la estrattione d' alcuni grani di levante , la quale 
co' grandissima diiBGicoltš, et spesa habbiamo ottenuto, et di giii man- 
dato alcune nostre navi per levargli: ma in questo mezzo le galee 
di vostra serenit^ si sono sparse in queste acque, et col proceder 
loro ci hanno dato manifestamente a sapere, che ci vogliono pigliare 
tutte le navi cariche di grani, che verranno a questa cittJt; et di 
giii r altro giomo il magnifico signor Giovanni Battista Gontarino 
sopracomito con tre altre galee ci ha preso in queste acque una 
nostra navetta con grani, che veniva da Trimide, et condottala in 
Dahnatia, di che noi ci siamo molto attristati^ et questo popolo ne 
ha pianto et ne piange, in si gran carestia si trnova. Per la qual 
cosa preghiamo et supplichiamo humilmente vostra serenit^ con ogni 
affetto d' animo, che si degni per sue lettere ordinare ai clarissimi 
reggimenti đel mare, che non debbano toccare nelle nostre navi et 
g^ani, acciochč possano venire a salvamento a questa citt&, devo- 
tissima di cotesto serenissimo ducal' dominio ; nel resto rimettendoci •« 4 8. UUBIĆ^ 

a qiianto a bocca le dirš. M. Pasquale di Menze nostro gentil' huomo 
essibitore delle presenti, facciamo fine et ci inchiniamo a vostra 
serenit^, la qaale nostro signor Dio conservi per molti et molti 
anni assai sana et felice. Đi Bagugia a Xyin d' agosto nel 1569. 

Đi vostra serenit^ divotissimi et humilissimi il Bettore et i consi- 
glieri di Bagugia. 

A tergo: Serenissimo principi et excellentij3simo domino nostro 
oolendis^o domino Petro Lauredano inclyto duci Venetiarum etc. 

U mleteSkom arkivn. 

4. 

Ood. 1569. U. rujna. ObHna dubrovačka moli nUetoiku, neka mle- 

talki zapofrieđnid na maru neprieie vožnje hrane u Dubrovnik, i 

neka joj se ^povrati topovsko tane uzapćeno u Zadru, 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Se una es- 
trema necessitjt non ci astrignesse, certamente che con nostre 
lettere non veniamo i^ spesso a' impedir la mente di vostra 
serenit^ occupata di continovo negli importantissimi affari di cotesta 
serenissima republica; ma perchč il bisogno ci sforza, degnisi 
vostra serenitš, di iscusard. Noi scrivemmo alla serenitii vostra 
a' i giomi passati, et la supplicammo con le nostre lettere, et anche 
con la voće di m. Pasquale di Menze gentil' huomo nostro, che 
ritrovandod noi in grandissima carestia di grani, et aspetattandone 
alcune navi cariche di levante, si degnasse di ordinare ai suoi cla- 
rifisimi rapresentanti del mare, che non dovessero dar' loro alcuno 
impaccio, ma le lasciassero liberamente venire a questa dttii, i quali 
in quel tempo col proceder loro ci havevano dato intentione di 
volerled pigliare; piacque a vostra serenitši a queste nostre 
domande rispondere, che daria buon' ordine, che le nostre navi 
non fussero molestate, di che noi ricevemmo grandissimo piacere, 
pensando che le navi potessero liberamente venire senza alcun sos- 
petto : ma a questo mezzo detti clarissimi representanti, non solo non 
si sono rimasti del proceder' loro, ma molto piti che prima ci hanno 
assediato in modo, che dubitiamo assai senza 1' aiuto di Dio et della 
benignitii et ćlemenza di vostra serenit^ di restar privati di questi 
grani, con grandissimi pianti et lamenti di questo popolo divotissimo 
di cotesto serenissimo ducal dominio, perchč giš. quasi muor' di 
fame. La preghiamo dunque et humilmente supplichiamo , die si 
de^ di nuovo dar' piti efficaci ordini a essi sig^ori rapresentanti, 
acci5 che non d debbano toccare i nostri grani, i quali non solo 
per questo dominio hanno da consumarsi, ma per le terre qui a 
noi vicine di vostra serenit^ et per i reggimenti del mare, a' i 
quali sempre che siamo stati ncercati, habbiamo fatto quella mag- 
giore parte di grani et biscotti, che noi d trovassimo. Movasi vostra 
serenitk a mostrar' questo segno di ćlemenza verso questo popolo, 
il quale di divotione verso di Id non cede ne cederš. mai a qual- 
sivoglia suo suddito. POSLAHIOB DUBROVAČKE NA MLBTAČEU BBPUBLIKU. 5 

Ci occorre anche đire a vostra serenitii, che havendo noi 1' anno 
passato gran bisogno đi palle di artiglieria per uso di guesta dtt^ 
supplicammo il serenissimo signor ardduca Carlo de Aiustria, che 
si degnasse lassarled estrarre per condur' quk di Fiome et di Gliu- 
biana ; il qual' signore certificato, che dovevano servire per la dttii 
nostra, et che non si dovevano convertire in altro uso, benigna* 
mente d concesse la licenza; la onde havendo mandato un' hnomo 
nostro in gnelle bande, estrasse dette palle, et gionto che fb a Žara, 
gli fiirona ritenute dal clarissimo reggimento di guel' luogo, dove 
anche si truovano ; per la qual cosa preghiamo vostra serenitk, che 
per singolar' gratia si degni ordinare, che d dano rilasdate, pro- 
mettendole, che inviolabilissimamente hanno da servire per questa 
dtt^ et che di qm non sen' estrarrli pure una mezza ; qtiesta gratia 
domandiamo a vostra serenitjt per ano spetial favore, et dalla sua 
liberal' mano speriamo ottenerla, tanto d promette la magnan]iDit& 
et grandezza sua, et la nostra devotione che le portiamo, per la 
quale resteremo a vostra serenitit con obligo iminortale; et intrat- 
tanto et sempre pregheremo Dio, che le đoni somma et perpetua 
felidtii. Di Bagugia a XI. di settembre nel 1569. 

Di vostra serenitii divotissinu et humilissimi il Rettore et i cond- 
glieri di Bagugia. 

U mletaSkom arkiva. 

5. 

God. 1570. 20. studenoga. ObSina dubrovačka obrada se na mle^ 
tacku u poslu brodohmnja sbivSa se kod Zadra. 

Serenissimo prindpe et illustrissima signoria. Essendo naufragato 
neUe acque di Žara uno galeone Anconitano, qual del mese pas- 
sato parti de qui per Ancona con carico de diverse merd, nel quale 
dcuni nostri nobili et dttadini partidpano per notabil suma, essi 
nostri interessati mandano alla recuperatione Nicolb Sfondrati nostro 
fidelissimo cittadino, il quale potrebbe haver bisogno di qualche 
suffraggio. Perb occorendo, che egii riccorresse o mandasse a sup- 
plicarle di qualche honesto aiuto et favore in questa materia, noi 
humilmente supplichiamo con tutto i]» cuore vostre signorie illustris- 
sime, che per la lor gran bont& et giustitia et per la nostra mdta 
affettione et devotione, che ab antico le postiamo, le piacda et si 
degnino esaudire detto agente in ogni sua giusta et honesta richiesta, 
et spedalmente deUa subbita speditione, la quale in simili cad h 
il principale rimedio et sufiraggio ; che d' ogni fiavor, che le faranno, 
le ne haveremo perpetua et grata memoria, et le ne restaremo 
molto obligati. Pregando Dio con molto fervore, che prosperi et 
feUdti ad vota, et felidssime le conservi. Dil nostro palazzo il dl 
XX. di novembre 1570. 

Di vostra serenitš. et illustrissima dgnoria divotissimi et affetio* 
natissimi il Rettore et i condglieri di Ragnsa. 

U mletaĆkom arkiva. 6 S. UUBIĆ, 

6. 

Ood. 1574. 9. lipnja. OhHna dubrovaika upuiuje mletaiku o pro- 
daji njekih brodova porobljenih. 

Serenissimo principe signor nostro colenđissimo. Habbiamo pre- 
sentito, che il clajissimo signor Zaccaria Salamone proveditor đel- 
Farmata, ha scritto a vostra serenitii, che noi riceviamo et lasciamo 
vender ndla dttji nostra le prese de Turchi, et che sopra ci6 le ha 
dato una sinistra informatione. Onde ci 6 parso darle aviso della veritš*, 
acciochč intendendo, come la cosa sia passata, resti da canto nostro 
pienamente sodisfatta. Sappi đunque vostra serenitš*, che la quare- 
sixna passata venendo da levante due marziliane alla volta della 
cittir nostra, noi mandammo a riconoscerle, et essendoci riferito, 
die erano delU Greci della Valona, et che nna haveva dentro dne 
botte degF ogli, noi le concessimo il porto, perchd et qui et costl 
et in altri lochi come mercanti pratticavano liberamente. £t en- 
trate che furono le dotte due marziliane nel porto nostro, ci ri- 
port6 m. Triphone Zagurri, che una di quelle era la presa de 
Turchi, et che era stata comprata dagli Greci dell' altra marziliana ; 
per il che noi subito e particolarmente ci fecemo ragguagliare da 
essi Greci della veritš,, i quali ci narromo, che essa marziliana era 
stata presa dalle fuste Turchesche, et che loro la havevano com- 
prata, et come christiani la potevano rivender in qual si voglia loco 
della christianitli. £t con tutto che la marziliana non era in potere 
de corsali ma di christiani, noi la volevamo far uscire dal porto 
nostro, ma m. Triphone Zagurri ci preg6, che ci6 non facessimo, 
perch6 lui voleva comprarla da loro; il quale fece la prattica, et 
restd d' accordo con essi Greci per zechini cento trenta in circa; 
et cosl si concluse il partito, non essendoci noi ingeriti in altro. 
£! successo poi, che m. Triphone si partisse di qui per Cordola 
per alcuni suoi negotii senza haver sborsato altrimente il danaro; 
il quale, essendo tomato, et tratenutosi qui per alcuni giorni, non 
venne ad alcun eifetto con gli Greci, ma partl per Venetia; et essi 
Greci, non lo vedendo piti in questa nostra citt&, vendemo la mar- 
ziliana agr altri con le due botte d' oglio, havendo consumato le 
due botte del vino, (che non 6 stato altro, che questa poca vetto- 
vaglia), giustificando con lettere, che havevano trovato neUa mar- 
ziliana, cbe la robba non era di sudditi di vostra serenitš,, et cosl 
la cosa ^ passata, il che m. Triphone non potr& negare, se vor^ dir 
il vero. Poi ad alquanti giorni U clarissimo signor Zaccaria prove- 
ditore ci richiese la marziliana, al quale noi non habbiamo potuto 
compiacere, si perch^ era gi^ venduta, si anchora, perchč ci sariano 
mossi molti garbugli, da i quali riceveriamo disturbi et danni, come 
vostra serenitš* col suo prudentissimo giuditio ne pu6 fare ottima 
consideratione, alla quale faciamo intender, che desiderariamo, che 
esso clarissimo proveditore mostrasse altro animo verso di noi et 
le cose nostre, di quel che lo mostra, ricevendo da noi giomahnente 
ogni sorte di cortesie et servitii, de' qual] non siamo per mancar POSLANICE DUHBOVAČKB NA IfLBTAČKU REPUBLIKU. 7 

mai ne a sua signoria clarissima ne ad alcun altro rapresentante 
đi vostra serenitd., alla quale raccomandandoci humilmente, le pre- 
ghiamo dal signor Iddio ogni felicitji. Đi Bagusa alli 9 di giugno 1574. 
Di YOStxa serenitit divotissimi et humilissimi il Rettore et i con- 
siglieri di Ragugia. 

A tergo: Serenissimo principi et excellentis8imo domino nostro 
collendissimo domino Aloysio Mozenigo indito duci Venetianun etc. 

IJ mletačkom arkiva. 

7. 

God, 1574. 17 kolovoza. Dubrovčani izpriiavaju se Mletcanom^ da 
nisu pomagali Turkom u izgonu njekog mletačkog broda^ niti da se 

je to dogodilo u njihovoj luci. 

Serenissimo principe, signor nostro colendissimo. Agli Xin di 
qQesto mese il clarissimo signor Zacaria Salamone proveditore del- 
Farmata ci ha presentato le lettere di vostra sereniti., per le quali 
ella ci ricerca, che debbiamo far reintegrare Christoforo di Vincenzo 
da Perasto suo suddito per V abrugiamento fatto del suo naviglio 
da alcuni Turchi in qaesto porto nostro, et che a tal reintegratione 
debbiamo constrengere quei sudditi nostri, che a essi Turchi hanno 
dato favore per far tal cativa operatione. Ci duole che esso Christo- 
phoro habbia havuto ardimento dar a vostra serenitš una cosl falsa 
informatione, perochč il suo naviglio non fu abrugiato dentro nel 
porto nostro, ne tampoco i Turchi famo aiutati da alcuno nostro 
suddito. "t vero, che segul V abrugiamento di esso naviglio fiior del 
nostro porto, et una matina alF alba, prima che la citt^ nostra 
fusse aperta, essendo stato esso naviglio abandonato dal patrone et 
marinari, i quali col schiffo erano prima andati a pescare, et di 
questo successo noi in quel tempo, che fu V anno del 71, con dili- 
genza habbiamo dato particolar raguaglio a vostra serenit^ affer- 
mandole, che il caso non era passato altrimente. A noi in verit& 
rincresce molto, che Christophoro sia stato dannegiato, et ci pare 
che la colpa hanno da sostenere i suoi marinari, dovendosi anche 
la cosa imputare alla sua negligenza. Sappi certo vostra serenit^, 
che se alcun suddito nostro havesse dato alcun minimo aiuto a detti 
Turchi, che da noi sarebbe stato severissimamente castigato, perchd 
il voler nostro d, che i suoi sudditi siano in tutte le occorrenze fa- 
voriti dai nostri ; et che se il detto naviglio si fusse trovato dentro 
nel porto nostro, noi non haveriamo giamai comportato, che fusse 
violato d' alcuno. Si degnar^ dunque vostra serenitk crederd esser 
passato il caso cosl, come noi lo raguagliamo; alla quale raccom- 
mandandoci, come suoi divotissimi, le preghiamo dal signor Iddio 
ogni esaltatione. Đi Ragugia alli XYII đ' agosto 1574. 

Đi vostra serenitjt divotissimi il Rettore et consiglieri di Ragugia. 

u mleta^om arkivu. 8 S. LJUBld, 

8. 
God. 1575. 24 lipnja. Dubrovčani stavljaju na službu poslanika 

mletačkoga u Carigradu dvie svoje ladje. 

Seremssimo principe, signor nostro colenđissimo. II signor An- 
tonio Tiepolo bailo in Constantinopoli per cotesto serenissimo do- 
minio, ci ha ricercati con lettere sue di Xn del presente di đue 
fregate, V ana per andar in Ancona, et V altra per costl con let- 
tera per vostra serenitd.; onde noi, i quali siamo stati sempre desi- 
derosissimi servirla et il suo serenissimo dominio, habbiamo subito 
messo in ordine le dette due fregate. V una 6 andata in Ancona, 
et r altra viene cosU, con la qnale vostra serenitš, riceveržt queste 
nostre lettere. Et racconunandandod alla sua buona gratia, le pre- 
ghiamo dal signor Iddio ogni felicitii et esaltatione. Di Bagugia alli 
XXnn di giugno 1575. 

Di vostra serenitd divotissimi et humilissimi il Rettore et i con- 
siglieri di Ragagia. 

TI mletaSkom arkiva. 

9. 

Ood. 1577^ 4 srpnja. Dubroviani čestitaju novoizabranomu duzdu 

mletačkomu Sebastianu Venerio. 

Serenissime princeps. Đe morte sapientissimi, nobisqne amantissimi 
viri Aloysii Mozenighi predecessoris tui certiores facti, dolorem 
quidem magnum capimus. Sed cum tibi principatum istum omnibus 
patmm snffragiis delatum ex litteris tuis intellexiinns, omni dolore 
expulso, ita profecto omnibus de causis recreati ac laetati smnus, 
ut nemini, neque ipsi Venete Reipublice, que prudentifisimum, sa- 
pientissimum, atque fortissimum principem nacta est, concedamus. 
Nos Đeo optimo Maximo, ut debuimus, ingentes gratias egimus, ac 
pro tua in nos singulari benevolentia, nostraque in te, ac istam se- 
renissimam republicam observantia, tibi b^tam vitam, reipublice 
quoque perpetuam felidtatem deprecati sumus. Te autem licet pre- 
ciare cognitum semper habuerimus, tamen qui antea f ništi, idemin 
posterum in nos omando atque tuendo velis esse suppliciter ro- 
gamus. Data Eagusii die im. iulli 1577. 

Serenitatis vestre divotissimi atque humillimi Rector et consiliarii 
Ragusii. 

A tergo: Serenissimo principi et excellentissimo domino nostro 
colenđissimo domino Sebastiano Venerio inclito duci Venetiarum. 

u mletačkom arkiva. 

10. 

Ood. 1578. 15 travnja. UsUed poziva od strane mletačkog poslanika 
u Carigradu Dubrovčani solju njegove listove u Mletke. 

Serenissimo principe, signor nostro colenđissimo. U piego di let- 
tere, che serrato nella cassetta mandiamo a vostra serenltit, d 6 i' ••4 POBLAinOB DUBROVAČSB NA BCLBTAČKU REPUBLIKU. 9 

gtato inviato dal darissimo signor Nicolo Barbarigo bailo in Con- 
stantinopoli, havenđoci scritto, che subito con ona barcha a posta 
r havessimo a mandare a voetra serenit^ come habbiamo fatto su- 
bito, che d fo consignato, per il desiderio che habbiamo di servirla 
come saoi divotissimi. Et offerendod prontissimi ad ogni servitio 
di vostra serenit^ et del suo serenissimo dominio, hmmlmente ci 
raccomandiamo in sua buona gratia. Di Bagagia a XV. d' aprile 1578. 

Di vostra sereniti hiimilissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
di Bagugia. 

A tergo : SereniSidmo domino nostro colendissimo domino Nicolao 
đe Fonte prindpi Venetiarum etc. 

U mletaSkom arkiva. 

11. 

Ood. 1578. 23 kolovoza. Pratnka za poslanika dubrovačkoga 

odpravljena u Mletke. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. M. Girolamo di 
Bona nostro gentil' uomo haver^ da suplicar vostra serenit^ in nome 
nostro la buona espeditione di tdcune cose nostre, il carico delle 
quali habiamo dato a lui. Per6 la preghiamo humilmente, che alle 
sue parole dia la medesima fede, che darebbe a noi stessi, et in- 
sieme quella espeditione, che merita la gran divotione, che por- 
tiamo a vostra serenitjt et la molta aflfettione, che ella porta a noi ; 
et qui facendo &ie , riverentemente le ci raccomandiamo , et dal 
signor Iddio le preghiamo esaltatione del suo felidssimo dominio. 
Di Bagugia alli XXm. d' agosto 1578. 

Di vostra serenitit divotissimi et humilissimi servitori il Rettor et 
i consiglieri di Bagugia. 

U mletačkom arkivu. 

la. 

Ood. 1581. 6 prosinca. Dubroviani mole Mletcane, da jim poprate 
njeku robu uzapćenu jim nepravedno u Spljetu. 

Serenissimo signor nostro osservandissimo. Golangelo da Mola di 
Puglia, conducendo quk col suo naviglio alcune mercantie de nostri 
sudditti, c' havea caricato in Ancona, fu per tempo cattivo forzato a 
scorrere a Spalato, dove il signor conte di quella dttit volea, che pa- 
gasse la dogana di Venetia. Et anchorche si scusasse, che le robbe 
non erano de vasalli del serenissimo dominio, ne cariche nella loro 
giurisditione, ne sopra vascello de loro suddlti; non đimeno esso 
signor conte si ritenne per quest' effetto tre pezze di rasi. Et si 
come questo non s' d mai per alcun tempo costumato, co^ non 6 
di ragione, c' hora si cominci. Supplichiamo con ogni reverenza vostra 
serenit^ si degni dar quegli ordini, che le pareranno necessari per 
la restitutione delli suddetti drappi, et per torre, che non seguano 
pid accidenti. Del qual favore et giustitia terremo etema memoria, 
et lo locheremo tra le molte gratie, che continnamente ne fa vostra 
serenit^, a cui reverenti badamo le mani et tutti di un euore le '1 I 

^ 10 S. UTTBIĆ, 

preghiamo da Dio felice et lunga vita. Đi Raugia a VI. di đi- 
cembre 1581. 

Đi vostra serenitš, devotissimi prontissiini a servirla il Rettore 
et i consiglieri di Raugia. 

U mletačkom arkivu. 

13. 

God. 1585. 25. listopada. Obavieičuju se Mletcani o početku njeke 

kužne bolesti u Dubrovniku. 

Serenissimo signor nostro osservandissimo. Đesideriamo, che la 
devotione nostra verso vostra serenitji, et il desiderio, che babbiamo 
della grandezza et salute del serenissimo dominio apparisca in ogni 
efPetto; onde per tal cagione le facciamo sapere, come sabato pas- 
sato morendo qui una serva d' una tintora di morte subita, i de- 
putati alla sanitš, per logni securezza diedero fuori la persona, la 
quale (quando domenica passata il clarissimo capitano di golfo fti 
qui con le galee) era sana et viva, se ben poi la seguente notte 
se ne passč ali' altra vita con simplice apparenza di petecchie; et 
par di petecchie morse anchora un facchino, il quale era stato prima 
male quattro o cinque giorni. Questi accidenti n' han posto in molto 
pensiero, per il che habbiam dato convenevole ordine per la con- 
servatione della salute commune, et non si risente persona, che non 
sia mandata fuori et custodita con ogni accuratezza, anchorchč il 
risentimento sia di male, che giomalmente suole a' gli huomeni av- 
venire ; si come 6 avvenuto di due famiglie, in ciascuna delle qual'es- 
sendosi resentite due serve, V habbiamo mandate al confine con 
il resto delle lor case, in nessuna delle quali non s' 6 altro innovato 
sin' a questa hora, se ben son tre giorni , che si trovano al laza- 
retto. Anzi son ora in stato tale, che mostrano, che il risentimento 
š proceduto da ogn' altra cagione che da mal contagioso. Egli č 
ben vero, che in un nostro casale di Gioncheto, discosto da qui tre 
miglia, morse una vecchia di 75 anni, dove furno al visito certi di 
Bossana et di Brenno pur di questo dominio. Et essendosi in detti 
casali scoperta la peste, gli habbiam sequestrati et serrati con buone 
guardie, che non possono haver comertio con alcuno. Nel resto la 
citt^ et il dominio 6 tutto sano, et con tutto ci6 habbiam sospeso 
le patenti della sanit^. Tutto questo avvertimento habbiam voluto 
far intendere a vostra serenit^ per mezzo delFistesso signor capi- 
tano di golfo in risposta d' una eh' egli ne scrisse, ma partendosi non 
habbiam poluto fargli capitar la lettera, onde per non esser tassati 
d' indugio con la presente barca appositamente n' habbiamo voluto 
dar conto a vostra serenitk, alla quale humilissimamente baciamo 
le mani, et le preghiamo il compimento de suoi desiderii. Di Raugia 
a XXV. di ottobre 1585. 

Đi vostra serenitš, devotissimi e prontissimi a servirla il Rettore 
et i consiglieri di Raugia. 

U mletačkom arkivu. POSLAiaOB DUBROVAČKE NA MLBTAČKU BBPUBLIKU. . 11 

God, 1585. 23, prosinca. Dubroviani pišu mlet, republiki, da su 
jim Korhdani i Hvarani oplienili njeki brod, te zahtievaju, 

da jim se sve povrati. 

Serenissimo principe signor nostro osservandifisimo. A questi di 
passati essendo partito di qui il vascello di Francezco di Marino Ra- 
gnseo carico di diverse mercantie per condurle in Ancona, ha per cativo 
tempo dato in un 8Coglietto apresso Fisola di Corciala, ementre che li 
marinari, et gU huomini di Sabibncello, laogo del territorio nostro, 
atendevano aJla ricuperatione di dette mercantie, sono venute al- 
qaante barche da Gorciola et da Lešina, et violentemente hanno 
levato di molte robbe di gran valuta, et le hanno portate via, non 
havendo havuto riguardo, che erano state caricate in questa nostra 
cittir divotissima di vostra serenitš, et al presente di qualche sos- 
petto di male contagioso, dal quale h stata tocca. La rapina fatta 
da prefati huomini di Cordola et di Lešina apare per un processo, 
che habiamo fatto fare, aciochć la serenit^ vostra possa intender 
particolarmente tutto il fatto. Noi per V interesse di nostri mer- 
canti et degli altri interessati nelle prefate robbe habbiamo scritto 
alU signori conti di sudetti luoghi, pregandoli, che et per debito 
della giustitia et della buona vicinanza et amicitia nostra, et per 
non dar causa di qualche miala sodisfatione alla serenitš* vostra, 
alla quale per la molta bont& sua sapiamo essere non solamente 
raccomandate , ma racomandatissime tutte le cose nostre, voglino 
ricuperare tutte le robbe tolte e farle conservare et govemare per 
benefitio degli interessati, ma non essendo certi di quello, che sa- 
ranno per fare, d č parso far intender il tutto a vostra serenitš,, 
Buplicandola con ogDi affetto , che per V affettione sua verso di 
noi, et per la contmua divotione nostra verso di lei et del suo se- 
renissimo dominio si degjii comandare alli sudetti conti, die con 
ogni dlligenza debbano ricuperare le robbe tolte, et restituire in- 
tieramente alli patroni di quelle. Della quale pia et giusta dimo- 
stratione di vostra serenit^ noi teremo perpetua memoria, et le ha- 
remo obligo infinito, raccommandadoci alla sua buona gratia, et 
pregondole dal signor Iddio ogni contento. Di Ragugia adi XXin. 
di decembre 1585. 

Di vostra serenitJi divotissimi il Rettore et consiglieri di Ragugia, 

u mletačkom arkivn. 

15. 

God. 1586. 15 veljače. Dubrovčani obavieiiuju Mletcane, daje 

kuga već davno prestala. 

Serenissimo principe signor nostro osservandissimo. Subito che si 
scoprl qui il contagio, et che noi hebbemo di quello la vera cer- 
tezza, demmo aviso particolare a vostra serenitš, per la divotione 
nostra verso di lei et del suo serenissimo dominio, con animo di 12 S. UUBIĆ, 

continuare col ragguagUo đi qoello, che fasse seguito alla giornata. 
Et havenđo cominciato cessare il detto contagio dentro nella citUi 
nostra, la quale si trovava in bnon termine del mese passato, scri- 
vemmo a Girolamo di Bona nostro gentilhuomo il particolare con 
la fregata,^ che di qui fu mandata con letere nostre per la sereniti 
vostra in materia đi certe robbe naufragate, che si trovano di conto 
di nostri mercanti in potere deUi signori conti di Lešina et đi Cor- 
ciola, havendogli commesso, che ne facesse relatione a cotesti pro- 
veditori della sanitii, acioche potessero con buon fondamento co- 
minciar a trattare ragionevolmente quelli, che capitassero di qiia. 
£t intendenđo la disaventura successa alla detta fregata al suo arivo 
costi, ci 6 parso scrivere a vostra serenitii e darle la buona nuova 
della sanit^ nostra, la quale godiamo per la bontd, divina dalli Xin 
di decembre, non essendosi da quell' hora in quk infermato ne 
morto alcuno del male di sospetto nella nostra cittd., e spenamo 
esser affatto liberi, che con questa speranza habiamo permesso a 
tutte le arti far i suoi lavori, pratticando e mescolanđosi tatto il 
popolo liberamente, come faceva prima che snccedesse il male. 
Quanto a' i luoghi del territorio nostro, i quali havevano preso 
r infettione, si Bik honestamente, poi che alcuni sono risanati, e al- 
cuni si vanno risanando, e crediamo che presto con V agiato di Dio 
usdremo fuor d' ogni fastidio. Suplichiamo la serenitš. vostra, che 
stante la sanit^ della cittš, nostra si degni commettere a cotesti 
signori proveđitori sopra V offitio della sanitš,, che debbano mode- 
rare con qualche agevolezza le provisioni, che hanno fatto contra 
quelli, che venissero đi qua, e trattarli di sorte, che ricerca il buon 
stato nostro, che anche negF altri luoghi dove vanno, riceveno buon 
trattamento; raccommandandole quanto magiormente possiamo li 
huomini della fregata, la quale hebbe cosi mala ventura, die dalla 
benignitš, sua per V osservanza nostra verso di lei et del suo sere- 
nissimo dominio speriamo ottenere questo giusto favore; e pregan- 
dole dal signor Iddio lunga e felice vita, le badamo le mani. Di 
Ragugia adi XV. di febraro 1586. 

Đi vostra serenitit divotissimi il Rettore et i consiglieri di Ragugia. 

A tergo: Serenissimo domino nostro colenđissimo domino Paschali 
Ciconie principi Venetiarum etc. 

u mletačkom arkivu. 

16. 

Ood. 1586, 8 kolovoza. Dalje u poslu kuge. 

Serenissimo principe signor nostro colenđissimo. Si come li mesi 
passati demno aviso a vostra serenitš, del accidente del male con- 
tagioso, che segul nella dttit nostra, et in alcuni luoghi del terri- 
torio nostro, e poi della sanitii, la quale d indusse a far le patenti, 
cosi hora con grandissimo đispiacer nostro ci occorre farle sapere, 
che da quattro giomi in qua in una časa in Gravosa, luogo dis- 
costo dalla dttii un miglio, si sono amalate e poi morte due donne FOSLANIOB DUBBOVAdn KA MLBTAČKU RBPUBLIKU. 13 

đel male đi petecchi, la famiglia della gual časa, havenđo noi fatto 
ritirare al lazaretto, si sodo del istesso male anchora risentite al- 
cune altre persone della medesima famiglia; il qiial accidente ha- 
venđo in noi generato qaalche sospetto, habiamo, sospeso le patenti, 
con tatto che per la gratia di Dio la dtt^ nostra si truova sanis- 
sima daUi Xin. di decembre dell' anno passato, staremo vedere il 
successo, che sua maest^ divina si degni per la pietš sua preser- 
varci sani, come speriamo, ne essendo questa per altro, a vostra 
serenitji ci raccomandiamo , et le preghiamo perpetua felicitit. Di 
Bagagia adi VHI. d' agosto 1586. 
Di vostra sereidtii divotissimi il Rettore et i consiglieri di Ragogia. 

TS mletačkom arkivu. 

17. 

Ood. 1587. 11 mbnja. Tužbe Dubroviana proti Budvanotn 

na nUetaSku oblast. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Da poco t^mpo 
in qua li huomini di Bndua hanno cominciato far diverse insolenze 
alli suditi nostri senza alcun rispetto; e fra le altre, essendo an- 
dati questi cU passati a Tra^to alquanti huomini nostri per portare 
della calcina per uso della fabrica d' un monasterio di santo Marco, 
quivi da una fregata armata, venuta a bello studio di Budua, sono 
stati assaliti, delU quali uno h stato crudelmente ucciso, un altro 
mortalmente ferito, e gl' altri col essersi gettati in mare, a pena 
si sono salvati, minacdando essi Buduani con molta licenza et ar- 
roganza di voler far peggio nell' avenire; e per il pid alli nostri 
cittadini dovunque li trovaranno. Onde sapendo noi, che questi loro 
demeriti dispiaceno grandemente a vostra serenitii, alla quale h 
chiara la nostra divotione verso di lei et del serenissimo dominio, 
la preghiamo supUchevolmente et instantemente, che con la sua be- 
nignit^ et affettione, con la quale ci ha sempre favoriti in ogni oc- 
correnza, si degni porger rimedio, reprimendo col castigo et con 
altre provisioni, che giudicarš necessarie, V orgoglio loro, che di 
questo la suplicarit anche in nome nostro Girolamo di Bona nostro 
gentilhuomo, alle cui parole sarš, contenta dar quella fede, che da- 
rebbe a noi stessi ; et qui facendo fine, d raccommandiamo riveren- 
temente alla buona gratia di vostra serenitii, et le preghiamo dal 
signor Iddio lunga et felice vita. Di Bagugia adi U. di maggio 1587. 

Di vostra serenit^ divotissimi il Rettore et i consiglieri di Ragugia. 

U mletačkom arkivu. 

18. 
God. 1590. 21 travnja. Turski iaus, doSav u Dubrovnik^ po du- 
brovačkoj obćini zahvaljuje se mletaikoj, Sto je na svom 

putu polašćen bio. 

Serenissimo principe signor nostro osservandissimo. II signor da- 
U8S0, che condusse qui la galera Balba, d stato alla presenza nostra, 14 S. LJUBIĆ, 

et ci s' 6 molto lodato deir amorevole compagnia, eh' ha ricevuta 
nel viaggio dal signor sopracomite, havendoci con grande instanza 
ricercati, che di ci6 dovessimo dare notitia a vostra serenitii, ne ha- 
vendogli noi potuto mancare si per gratificarlo, com' anche per non 
far torto col nostro silentio al signor sopracomite, habbiamo voluto 
raguagliare vostra serenit^ di questo particolare, alla qaale non 
havendo che dir altro con questa nostra, le bacciamo le mani, pre- 
gandole dal signor Iddio lunga felice vita. Đi Bagugia adi 21 
d' aprile 1590. 
Di vostra serenit^ divotissimi il Rettore, et i consiglieri di Ragugia. 

u mletačkom arkivu. 

19. 

God, 1590. 13 listopada. Dubrovčani tuže se Mletcanom, da su jim 
mletaike galije uzaptile brod sa hranom, kaju su radi glada 

veoma trebali. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. In quanta ne- 
cessitš. di grani et di altre vittovaglie ci troviamo quesf anno 
tanto malagevole, lo sa benissimo la serenitji vostra, dalla quale 
necessit^ essendo stati astretti di fare qualche provigione, facenuno 
comperare in Sicilia una poca quantit^ di grani, non havendo po- 
tuto haver piti, per poter sostentare questo populo nostro tanto bi- 
sognoso per qualche poco tempo; ma 6 avvenuto, che havendoci 
essi pochi grani condotto una nave nostra, la quale si era tanto 
avicinata alla citt& nostra, che quasi era per entrar nel porto, fn 
sopragiunta dalle tre galere di vostra serenit^, Leoncina, Michela e 
Contarina, et agF occhi nostri da quelle fu presa e menata via ; et 
con tutto che noi havessimo spedito uno de nostri cancelieri, et ha- 
vessimo fatto pregare instantissimamente quei signori sovracomiti, 
che trovandoci noi in grandissima carestia di vittovaglie, fiissero 
contenti per questo rispetto et per la buona amicitia et divotione, 
che continuamente portiamo alla serenitd, vostra, rilassarci la detta 
nave, overo concederci almeno qualche parte del suo carico; fu da 
loro risposto, che non potevano gratificarci, perchč dalla serenitjt 
vostra gli era stato comandato di pigliare tutti quei vascelli, che 
havessero trovati con le vittovagUe, per il bisogno che haveva il 
serenissimo ducal dommio, et che si come loro erano astretti pro- 
cacciarsi per ogni via il vitto, cosi noi dovessimo far il medesimo; 
la qual risposta ci atristd grandemente, non essendosi, havuto alcun 
riguardo al patimento della citt^ nostra, non meno divota alla se- 
renitš. vostra di qualunque che V ć soggetta; et mentre che trava- 
gliati dalla fame stavamo su pensieri, come potrebbemo esser soc- 
corsi, piacque alla bont^ di Dio benedetto conđurre nell' isole nostre 
con tempo fortunevole la nave Piuma Ragusea con li grani di Si- 
cilia, deUi quali grani, per non perir di fame, n' habiamo fatto le- 
vare una particeUa, et avenga che il grande bisogno nostro ci spin- 
geva a pigliar tutto il carico, non dimeno per il rispetto et per la POSLANIOS DUBROVAČKE NA MLBTAČKU REPUBLIKU. 15 

riverenza, che portiamo a vostra serenit^ et al serenissimo ducal 
đominio non habiamo voluto pigliar altro, contentanđod pit tosto 
patire, che dar a lei alcun disgusto. Onde riverentemente supli- 
cUamo Tostra serenit^ a restar servita di pigliar in buona parte 
questa nostra giusta rissolutione tirata dali' estrema necessita nostra, 
et con la sua prudenza considerare, che se degni sono di scusa tutti 
quelli, che in questi tempi caristevoli tolgono il pan d' altri, mag- 
giormente debiamo esser scusati noi ; et qui facendo fine, le ci rac- 
comandiamo tutti con un medesimo cuore, et dal signor Iddio le 
preghiamo ogni prosperit^ et felicitji. Di Ragugia adi XIII. d' ottobre 
1590. 
Di vostra serenitš. divotissimi il Rettore et i consiglieri di Ragugia. 

u mletačkom arkiva. 

20. 

God. 1590, 31 listopada. novom nasilju poiinjenom Dubrovianom 

od mletačke galije kod Stona. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Questi di pas- 
sati demmo contezza alla serenit^ vostra deUa presa d' una nostra 
nave carrica di nostri grani di Sicilia dalle tre galere Leoncina, 
Michela et Contarina, dalla qual presa quanto discomodo et disaggio 
habbia ricevuto, in questo tempo di carestia, la dttk nostra divo- 
tissima di vostra serenitd,, ella con la sua prudenza debbe molto 
bene haverlo considerato, et mentre che aspettavamo con desiderio 
intendere, eh' ella habbia sentito dispiacere, che dalli suo rappre- 
sentanti ci sia stato fatto cosi gran torto, et eh' habbia lor com- 
mandato, che ci dovessero restituire li grani tolti, et che piti non 
dovessero toccare nelle vittovaglie nostre, 6 succeduto nuovo acci- 
dente, che essendo pochi giomi sono arrivata da Sicilia nel canale 
porto della citt^ nostra di Stagno un'altra nave nostra con li 
grani nostri, et havendo gi^ comndnciato discarricare, fči trovata et 
assalita dalla galera Lanđa, et combattuta con poca o quasi nesuna 
resistenza di quelli della nave, con tutto, come egli h vero, fti il 
signor Sabastiano Lando sovracomito d' essa, et prima che havesse 
comminciato conbatterla e poi, pregato con molta instanza da quel 
nostro regimento, che per la buona amicitia et per Y osservanza, 
che portiamo continuamente al serenissimo ducal dominio non vo- 
lesse usar quei termini, che non convengono agli amici, n6 far vio- 
lenza alla nave et vittovaglie nostre dentro nel porto nostro, che 
n' harebbe fatto cosa sonunamente grata conforme la mente et il 
volere della serenitli vostra; ma egli sprezzando i prieghi, et per- 
sistendo tuttavia nel suo proposito di voler in ogni modo la nave 
col suo carrico, continu5 tirare con le canonate alla nave et alla 
gente nostra, che si trovava in terra per discarricarla con iiccisione 
di qualch' uno de nostri ; per il che quei della nave, vedendo esser 
combattuti con ogni sorte di crudeltš, et assai peggio di quel che 
harebbero fatto U nemici, abbandonomo la nave, lasciandola in 16 B. UUBIĆ, 

poter della galera. Noi sentendoci gravemente offesi di gaeste in- 
solenze, non possiamo, che dolerci infinitamente con la serenitik 
vostra, et pregarla supplichevolmente et instantemente, che si degni 
provedere a questi inconvenienti tanto importanti con la reintegra- 
tione nostra, di mauiera che possiamo đ^li effetti conoscere, die 
ella conforme alla riverenza, che le portiamo, ci conserva nella 
buona amicitia et protettione sua, che oltre la serenitit vostra ha- 
ver^ fatto, qaanto sar^ stato convenevole, noi lo riceveremo p^ 
singolare et i)articoIare gratia, et le ne restaremo con obUgo infi- 
nito. Nostro ' signor Iddio la prosperi et feliciti. Đi Ragugia adi 
ultimo di ottobre 1590. 
Đi vostra serenit^ divotissimi il Rettore et i consiglieri di Bagogia. 

u mletafikom arkivn. 

SI. 

Ood. 1591. 12, siecnja. Dtibrovčani tuže se Mletdanom, ito jitn je 
mletačka galija u Puli zaustavila brod sa liesom. 

Serenissuno principe signor nostro colendissimo. Giovani Cerva 
nobile nostro et Jacomo Martolossi nostro dttadino fabricano due 
loro navi sul scaro di Gravosa, le qnali son gi& in procinto di po^ 
tersi varare in mare, et havend' essi fatto provigione questi mesi 
passati dell'arborate et pennoni necessarii per uso di quelle, et 
per condurle qui mandato in quelle parti di Fiume Vincenzo Ri- 
miere nostro salariato, occorse, che venendo in qiia il sadetto Vin- 
cenzo con la detta Madia de legnami, fu assalito da una fortuna, 
et da qnella spinto nella Marca, di dove essendo poi partito per 
seguir a questa volta il suo viaggio, fu di nuovo assalito da un 
temporale fortunevole, che lo trasportd a Pola, ove essendo stato 
trovato da una galera di vostra serenitš,, fa egli con detta Madia 
da quella ritenuto, per caggion di che le sudette navi non potranno 
gia mai esser espedite al loro viaggio. La onde ridondando ci6 in 
danno non solamente dei patroni delle sudette navi, ma anche del 
publico, et credendo noi fermamente, che questa ritentione 6 seguita 
contra la mente di vostra serenitš,, la quale sappiamo, quanto per 
sua gratia ha per raccommandato ogni intheresse de nostri citta- 
dini, habbiamo per6 voluto supplicarla con la presente, che si per 
la sua particolar afifettione verso di noi, com' anche per la nostra 
osservanza verso di vostra serenitji et del suo serenissimo dominio 
si degni provedere, che il sudetto Vincenzo Simiere con la sudetta 
Madia sia fatto et mantenuto libero sin aU' arrivo suo qui da ogni 
et qualsiasi impedimento si delle galere come d' altri rappresen- 
tanti la serenitš. vostra, acci6 liberamente possa seguir il suo viaggio 
a questa volta; non restando di dir a vostra serenit^, che le sue 
galere spesso ne loro bisogni si servano et accomodano dell' ar- 
borate et pennoni, che trovano sul scaro del nostro porto di Gra- 
vosa, anzi per il piti ne sono accomodate da noi istessi, come ulti- 
mamente n' habbiamo accomodato il signor capitano in colfo ; e si- 
come siamo sempre stati prontissimi di far ogni sorte di servitio POSLANICB ĐITBBOVAČEB NA MLBTAČKU HBPUBLIKU. 17 

alla serenitji vostra et alli suoi rappresentanti, cosl si renda certa, 
che lo saremo perpetuamente obligati per la đivotione, che portiamo 
al serenissimo đucal dominio; et con tal fine ofiferendoci a vostra 
serenit^, le preghiamo da nostro signore felice et tranqulllo stato. 
Di Ragugia adi Xn. di gennaio 1591. 
Đi vostra serenitit divotissimi il Rettore et i consiglieri di Ragugia. 

u mleta&kom arkivn. 

22. 

Ood. 1591. 9 veljače, Dubrovčani tuže se u Mletcih, Sto jim njeki 

mleiaiki podanik porobio brod. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Ž! chiara la se- 
renitii vostra della necessit^, che patiamo d' ogni sorte de vetto- 
vaglie, si per 1' universale carestia, eh' d per tutto il mondo, come 
anche per esser stati privati di quei pochi grani, che questi mesi pas- 
sati-ci venivano condotti da Sicilia. Pu6 anche ricordarsi la sereniti 
vostra, che a prieghi nostri li dl passati ha dato caldissimi ordini 
aUi suo rappresentanti , che non dovessero ritenere, nč impedire 
queUe vettovaglie, che fassero destinate per la citt^ e luoghi nostri ; 
et con tutto che la serenitš* vostra con molta affetione et prontezza 
ci habbia voluto preservare illesi da ogni insulto delli suoi ministri, 
e noi assicurati cU questa sua buona voluntk, habbiamo fermamente 
creduto di potere liberamente procurare in ogni luogo le provisioni 
a noi molto necessarie di quelle biave, che si potessero havere, e 
con questa nostra ierma credenza espedito un nostro agente in Al- 
bania con una barca nostra, ^ avvenuto con gradissima nostra offesa, 
che un certo Paolo Đucagini ministro o sia provisionato di vostra 
serenitži ha havuto ardire di assalire con una fregata armata li 
huomeni di detta nostra barca nell' acque d' Alesso, et combatterli, 
con haver ferito dua di loro a morte, et finalmente haver fatto ri- 
presaglia d' essa nostra barca con tutte le armi et altre robbe, 
eh' erano dentro, non havendo rispetto dir publicamente, che quanto 
haveva fatto č stato per commandamento di vostra serenitš,, com' ella 
potrš. pit particolannente chiarirsi da una informatione mandata 
dal nostro agente, sottoscritta da pit testimonii degni di fede 
Questo assassinamento commesso da Paolo Đucagini, siccome in se 
b gravissimo, co£d egli č degno di gravissimo castigo, e tanto mag- 
giormente la serenitE vostra se ne dovr& risentire, quanto che eUa 
stessa ancora da lui 6 stata olSfesa, havendo havuto ardire di dire 
con tanta temeritit, che quel che faceva, lo faceva con autoritš. et 
volunt^ di vostra serenit^, della cui buona mentie et ottima voluntji 
verso le cose nostre noi siamo piti che certi; onde la preghiamo 
supplichevolmente et instantemente, che si degni col rimedio d'una 
severa dimostratione contra la persona del prefato Paolo et d' altri 
complid provedere, che nell' avenire non nascano simili inconve- 
nienti , et che alli nostri homeni da loro assassinati sia resa la 
loro barca con tutte le loro robbe, che oltre la serenitš, vostra harit 

STABINB XV. 2 18 8. UTTBIĆ, 

fatto cosa dagna di se et della sna giustitia, noi le haremo per- 
petao obUgo, senza stancarci mai đi operarci per suo servitio in 
ogni occasione. Nostro signor Iđdio la conservi lungamente sana et 
felice. Đi Ragugia adi IX. di tebraio 1591. Di vostra serenitjt di- 
votissiini il Rettore di Ragugia e suoi consiglieri. 

TJ mletačkom arkivn. 

Ood. 1591. 12. rujna. Dubrovčani mole Mletcane, nekajim nebrane 

dovoziti hranu u grad. 

Serenissimo prendpe signor nostro colendissimo. Havendo noi 
Tanno passato fatto intendere a vostra serenitit il bisogno grande, 
che la cittiL nostra haveva de grani, et havendola supplicata, che 
si fiisse degnata commettere alli suoi rappresentanti di mare, che 
non dovessero impedire ne toccare in quelli grani, che fussero de- 
stinati per servitio deUa citt& nostra, fummo da quella benigna- 
mente esauditi, di che oltre al renderle le debite gratie, ne siamo 
per tenere perpetua memoria; et ritrovandoci parimente in questi 
tempi oppressi dall'istessa necessitii e carestia, e forsi molto mag- 
giore, che di tutto ne sia lodata la maest^ divina, tomiamo di 
nuovo a supplicare vostra serenit^, che si degni con la medesima 
benignitit favorirci et dare V istessi ordeni a tutti li suoi rappre- 
sentanti di mare et di terra, che non debbano impedire ne toccare 
le navi o altri vasselli, li quali conducessero grani o altre biade 
per uso nostro; certificandola, che il favore sar& fatto a suoi devo- 
tissimi et prontissimi per servirla in tutte le occasioni del suo se- 
renissimo dominio , per quanto comporteno le deboli forze nostre ; 
col qual fine raccommandandoci nella buona gratia di vostra serenit^, 
le preghiamo da nostro signore lunga et felice vita. Đi Ragugia adi 
XII. dl settembre 1591. 

Đi vostra serenitit divotissimi il Rettore di Ragugia e suoi con- 
sigUeri. 

(Slieđi prilog). 

Serenissimo principe. 

L' osservanza grandissima de' miei signori di Ragusa verso la 
serenit^ vostra non solamente li rende certi et sicuri dell' amore 
et affettione di vostra serenit^ verso di loro, ma gli porge anco 
incitamento grandissimo di ricorrere allegramente ogni volta che 
occorre alla sua gratia. Hora dunque oppressi da una carestia si- 
mile a quella, e forsi per loro molto maggiore dell' anno passato, 
con tutto che siamo certi, che la serenit^ vostra si come ali' hora 
in tempo, che fu cosl calamitoso non solo per noi ma per tutti, la 
si degn6 haver risguardo al grave bisogno nostro, cosi bora non la 
sia per essere manco benigna, anzi tanto piti gratiosa di lassar li- 
berissimo il passo a quelle poche provigioni, che quella citt^ con 
grandissima fatica va procaciando, quanto che la serenit^ vostra 
ha senza comparatione meno bisogno dell' anno passato; tuttavia POSLANIOB DUBBOVAČBa: NA MLETAČKU RBPUBLIKU. 19 

dali' hora in qua fatti cauti a loro spese quelli signori de i gravi 
pericoli, che in un punto gli posson occorere mancandogli il vitto, et 
per5 anticipando il tempo, pregano hora et supplicano la serenitli 
vostra, si come la vede per la loro lettera, che la si degni dare 
con r auttorit^ dell' eccelentissimo senato ordeni simili a qaelli 
deU' anno passato, e se ^ possibile maggiori a tutti li suoi rappresen- 
tanti cosl di mare come di terra, che non impedischino ne tochino 
qaelli pochi grani o altre biade, che venissero per la citt^ nostra; 
la qaal gratia quanto h piti facile alla serenit^ vostra, tanto ^ di 
maggiore anzi non meno importante della vita istessa a queUi sig- 
nori, li quali essendo tanto pronti al servitio di questo serenissimo 
dominio, sperano, che cosi honesta richiesta sia non solamente per 
non esser negata, ma di pit dalla serenit^ vostra con la sua so- 
lita benignit^ e clemenza totalmente abbradata. 

A tergo: 1591. a 22. settembre. Presentato nell' eccellentissimo 
collegio dal viče console di Bagusi insieme con lettere di quei si- 
gnori nella medesima sostanza et materia. 

16. novembre 90. ordine dato secreto. 

u mletaSkom arkiva. 24. 

Ood. 1595. U. siecnja. Dubrovčani mole Mletiane, da jim izplate 

hranu, što su jim u istoku oteli. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Ancorchš li mesi 
passati vostra serenitš. haveva a' prieghi nostri commesso ali' offitio 
delle biave, che dovesse prontamente pagare a Giovanni Sorgo quei 
nostri grani, li quali fdmo ritenuti in levante dal signor provedi- 
tore dell' armata, et poi discaricati a Corfti, non di meno per 
quanto dali' istesso Sorgo tuttavia ci viene scritto, il prefato offitio 
ritarda il detto pagamento con molte lunghezze et difficult^, le 
quali apportano a noi molto incomodo et danno, che per la neces- 
sitš,, nella quale d troviamo, ci 6 bisognato trarli questi denari, li 
quali se per dilatione di esso pagamento egli non potrk ricapitare, 
sarii astretto pigliarli a cambii et a recambii con grave nostro in- 
teresse et contra la mente et buona volont^ di vostra serenitš, verso 
le cose nostre. Per5 di nuovo efficacemente et instantemente la 
preghiamo, che si degni comandare, che al predetto Giovanni Sorgo 
sia senza pid differire fatto il dovuto pagamento di sudetti grani 
conforme li conti, per schivare gli incomodi et danni, che ci po- 
triano succedere ; rendendola certa, che quanto con maggior bre- 
vitlt gli sar& statEt data la satisfattione, noi le haveremo tanto mag- 
gior obligo ; et con questo fine le preghiamo dal signor Iddio lunga 
et feUce vita. Di Bagugia adi XI. di genaro 1595. 

Di vostra serenit^ divotissimi il Bettore et i consiglieri di Eagugia. 

U mletačkom arkiva. 


20 e. uuBić; 

God. 1595, 8, lipnja. Dubrovčani čestitaju novomu duždu 
Marinu Grimanu, a umrloga hvale. 

Serenissime princeps. Certiores nos facti đe morte Paschalis Gi- 
conie prudentissimi et sapientissimi istius serenissimae reipublicae 
principis, nemo nostrum Mt, qui non magno dolore affectus esset, 
ea enim erga nos benevolentia semper fuit, qua nulla maior esse 
potuit. Sed cum te ad principatmn istum omnibus patrum suffragiis 
evocatum intellexerimus, ita omnibus de causis laetati sumus, ut 
nemini neque ipsi venetae reipublicae, qua te principem prudentia, 
sapientia, pietate, caeteri8que virtutibus omatum habet, concedamus ; 
gratulamur igitur tibi serenissime princeps, ac pro tua in nos sin- 
gulari benevolentia, nostrorum in te et in serenissimam rempubli- 
cam venetam observantia, tibi beatam vitam, reipublicae quoque 
tuae perpetuam felicitatem deprecamur ; et quamvis te praeclare co- 
gnitum habeamus, tamen qui semper in nos fuisti, idem in posterum 
velifi esse, vehementer rogamus. Datum Ragusii die VIII. iunii 1595. 

Serenitatis tuae devotissimi Bector et consiliarii Ragusii. 

A tergo: Serenissimo domino nostro colendissimo domino Marino 
Grimano principi Venetiarum etc. 

U mletačkom arkivu. 

26. 

God. 1597. 5. veljače. Dva mletačka plemića pocinivši grdan izgred 

u Dubrovniku, jedan od njih bude smaknut. Dubrovčani o tom 

obaviesćuju mletačku republiku i izpričavaju se. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Hieri venne nel 
porto di santa Croce il signor Pasqualigo proveditor delP armata 
con undici galere, e noi per honorarlo, come b solito nostro, gli 
mandammo anbasciatori per visitarlo, et per ofierirgli ogni nostra 
opera per suo semtio per la particolar divotione et osservanza, che 
portiamo alla serenit^ vostra et al suo serenissimo ducal dominio. 
Dalle dette galere vennero poi dentro in questa cittš, nostra alcuni 
nobili con molti altri huomini, fra li quali nobili vi furono Giovanni 
Quirini et Marco Trevisani, li quali scorrendo per la cittJi, entromo 
con uno di detti loro huomini in časa di una gentildonna vedova, 
che giaceva amalata in letto, a canto della quale erano due^ sue 
figliuole donzelle et una gentildonna sua parente, che dal vicinato 
era venuta per visitarla; dalle quali gentildonne essendo stati sco- 
perti li detti dui nobili et loro huomo, et avertiti, che uscissero di 
časa, ne volendo uscire, la gentildonna, la quale era venuta dal vi- 
cinato, affacciatasi alla fenestra, tutta adolorata cominci6 chiamare 
11 suo marito, il quale sentendo la voće della sua consorte, corse 
con r armi in časa, et vi trov6 li detti dui nobili con loro galeotto, 
li quali non solamente non volsero come dovevano uscire subito di 
časa, ma con pugnali in mano fecero resistenza, usando parole POSLANICE DUBROVAČKE KA MLETAČKU REPUBLIKU. 21 

molto ingiuriose, et la đetta sua consorte tutta spaurita, credenđo 
che da loro il suo marito fusse stato ammazzato, perchd lo vidde 
ferito, si affaccid di nuovo alla fenestra, et tutta scapigliata co- 
mincič cridare et domandar aiuto, perchč il suo marito era morto. 
A questo rumore vi concoi*8ero molti huomini armati della cittd,, 
dalla fona delli quali essi due nobili col detto servitore si ritiromo 
in una časa vidna di un prete. Ma perseguitati dalli detti homini 
della citt^, il Querini fa legermente ferito, et il Trevisano fu uc- 
dso. Questo accidente, serenissimo principe, ci ha aportato vera- 
mente grandissimo dispiacere, si perchč li due suo nobili senza 
haver portato alcun rispetto ne a noi ne alla giustitia, hanno vo- 
luto far violenza alle case et alle famiglie di nobili nostri dentro 
nella cittji nostra, si anche perch^ la furia delli homini della cittit, 
tutta commosa da que8ta loro violenza, ha fatto quello che ha fatto ; 
il qual disordine non haverebbemo certamente mai creduto, che 
dalli nobili di vostra serenit^, tanto da noi osservata et riverita, si 
fosse potuto cagionare. Noi di tutto questo successo habbiamo vo- 
luto far consapevole la serenit^ vostra, sintantochš le mandiamo la 
copia del processo, il quale andiamo formando, essendo certi, che 
per la bont^ sua compatirš., come la preghiamo, che voglia a fare 
con tanto dolor et travaglio nostro, et che provederk, che nelF ave- 
nire li sua nobili et altri sua rapresentanti non habbino ardimento 
fare nella citt^ et nella giurisditione nostra quel che non si dee 
fare, et quel che 6 et 6 stato sempre alieuissimo dalla buona mente 
et retta intentione sua ; alla cui buona gratia raccommandandoci rive- 
rentemente, le baciamo le mani. Di Ragugia adi V. di febraro 1597. 
Di vostra serenit^ divotissimi il Rettore et i consigUeri di Ragugia. 

u mleta6kom arkivu. 

27. 

God. 1601. 16 siecnja. Duirovcani zahtievaju od Mletiana 
naknadu za hranu pruženu mletaikomu brodovlju. 

Serenissimo principe. Trovandoci essausti di formento, mandammo 
i mesi adietro una delle nostre navi in levante, la quale dopo molte 
đifficolt^ et longo intervallo di tempo, havendo havuto il suo ca- 
rico, et con quello trovadosi sotto la fortezza di una dell' isole 
nostre, sopragionse ivi T illustrissimo signor Theodoro Balbi prove- 
ditore deU' armata di vostra serenitit, il quale essendosi lasdato 
intender, che desiderava esser accommodato di una parte del detto 
formento, per poter con quello sovvenire la fortezza di Corfti, la 
quale pativa assai di vettovaglia, mandammo di quit a sua signoria 
illustrissima due nobili nostri, et benchč il bisogno nostro non ad- 
metteva, che d dovessimo privare di veruna parte di quello, nulla* 
dimeno desiderando anche in questa cosl importante occasione, non 
altramente che F habbiamo fatto in tutte le passate, dar maggior 
caparra della divotione, che portiamo a cotesto serenissimo dominio, 
commettemmo a i detti nobili nostri, che quando dal detto illu- 22 S. LJUBIĆ, 

strissimo signore fasse loro confermato, la predetta fortezza di vostra 
serenitli trovarsi in cosl grande necessit^, che gli facessero parte 
đel đetto formentO; et havendogline đato cinque mila staia di questa 
nostra misura, che fanno sei mila di cotesta Venetiana, quando si 
riddussero a trattar seco del prezzo, il quale giudicavamo, che ne 
dovesse sborsare subito, non si risolse di liquidarlo qui, ma quello 
rimetter alla serenitit vostra, havendod solamente dato a buon conto 
del detto prezzo mille zecchini. Supplichiamo la serenitžt vostra, che 
considerata V essenza del servitio, consistente in attione, come ella 
vede, cosi importante, poichš per sovvenire i luoghi et i popoli đi 
vostra serenitži habbiamo tolto il pane di bocca a i nostri, et cdn- 
siderato anche il danno notabile, che la dilatione dello sborso del 
danaro ne cagionerš., poichč dovendolo noi rinvestire in formenti, i 
quali dapoi sono molto incariti di prezzo cosl nel levante come da 
per tutto, ci converrš, pagarlo il doppio, et Iddio sk, se potremo 
anche travarlo, resti servita perci6 et per mera benigniti sua ter- 
minare il prezzo del detto formento, conforme che a noi con le 
spese condotto qui in effetto costa, il che le sari esposto da Giro- 
lamo Ghetaldi nobile nostro, dal qual hari la presente, et coman- 
dare, che il resto del danaro sia quanto prima a nome nostro pa- 
gato al detto Ghetaldi, non comportando, serenissimo prencipe, che 
havendo noi fatto mi cosi segnalato servitio con tanto scommodo 
anzi pregiudido dello stato nostro, habbiamo a perder del capitale; 
rendendosi certa la sereniti vostra, che oltre che fari quel che con- 
ceme il debito della giustitia, et a noi accresceri Fanimo di ado- 
prarci con Fistessa prontezza in ogni altra occorrenza di cotesto 
serenissimo dondnio, lo ripnteremo anche a gratia, et aggiungeremo 
qnesto obligo a i molti altri, che habbiamo a vostra sereniti, la 
quale Iddio nostro signore prosperi et feliciti. Di Ra^gia adi xvi. 
đi gennaio 1601. 
Di vostra sereniti divotissimi il Rettore et i consiglieri di Ragugia. 

U mletačkom arkivu. 

28. ' 

God, 1601f 12 prosinca. Dubrovčani mole Mletcane^ neka nekrate 
uvoza u Mletke trgovini^ za koju hi oni posvjedočili, da je iziisćena. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Li signori pro- 
veditori alla saniti di cotesta inclita citti fanno metter et tener 
alla contumacia per parecchi giomi tutte quelle mercantie di le- 
vante, che si caricano in questa citti per Venetia, contutto che esse 
mercantie siano state prima tenute a questo confine, manegiate, su- 
rinate, sventate et sborrate, et poi accompagnate dalla nostra fede 
della debita et esatta purga di quelle, nel qual proposito perseve- 
rando loro tuttavia, possiamo ragionevolmente dolerci, si perchfe 
non vogliono creder alla nostra fede, alla quale viene creduto in 
ogni altro luogo e parte del mondo, si anche, perchš vogliono dar 
tanta spesa a questi nostri mercanti, li qnali oltra l'agravio di i i..*a> POSLANIOB DUBROVAČKE NA MLETAČKU REPUBLIKU. 23 

questa sorte, vengono perder tanto tempo, non potendo smaltire le 
loro mercantie, come sarebbe il dovere. Ma confidando nella bontk 
e solita prudenza di vostra serenit^, la supplichiamo, che si degni 
dare a questo inconveniente quel rimedio, che conviene, commet- 
tendo alli predetti signori proveditori, che debbano dare libera 
prattica a tutte quelle robbe et mercantie, che veranno da questa 
citt& accompagnate dalla nostra fede di sanitli, come ^ ben giusto, 
et come lo richiede l'osservanza nostra verso la serenitži vostra et 
il.serenissimo ducal dominio, neUa cui buona gratia raccomandan- 
doci con ogni riverenza, le preghiamo dal signor Dio lunga et fe- 
lice vita. Di Bagugia adi xii decembre 1601. 
Di vostra serenit^ divotissimi il Rettore et i consiglieri di Bagugia. 

u mletačkom arkivu. 

God. 1603, 20 veljače. Dubrovčani pišu Mletcanom^ neka vieruju, 

sto će jim njihov poslanik reći. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Per continuare 
nella nostra divotione et osservanza verso il serenissimo ducal do- 
minio, si come hanno fatto sempre i nostri maggiori, mandiamo 
alla serenitk vostra il signor Stefano Benessa ambasciatore nobile e 
senator nostro ; per6 la supplichiamo, che si degni nelle cose, che per 
parte nostra 1' esporrit, dargli fede, tenendoci per divotissimi et osser- 
vantissimi della serenit^ vostra, alla quale preghiamo da Dio ogni 
colmo di gloria e di grandezza. Di Ragugia il dl xx di febraio 1 603. 

Di vostra serenit^ divotissimi il Retore et i consiglieri di Bagugia. 

u mletačkom arkivu. 

30. 

God, 1604. U listopada. Dubrovčani obavieščuju papu^ da su svim 
bez iznimke Lastovljanom oprostili, te mole ga, neka jim izprosi od 

Mletčana odpust onoga otoka. 

Beatissimo padre. Essendo debito de buoni et obedienti figlioli 
d' abbracciar i consigli de padri loro, supponendo, che siano et utili 
et honorevoli per Y affettione del padre ; et inteso da noi, quanto 
con vostra santit^ habbi trattato M. Pietro Benessa, et indi scorta 
r intentione di lei, ci siamo rissoluti di perdonar indifferentemente a 
tutti li Lagustani senza eccettuar i capi, con tutto che essi fin' hora non 
habbiano mostrato segno alcuno di pentimento, ne chiestoci perdono. 
Per6 supplichiamo humilmente la vostra beatitudine, che si degni 
interporre di nuovo l'auttoritžt sua con li signori Venetiani a farci 
restituir l'isola di Lagusta libera, poichč essi debitamente et ra- 
gionevolmente possono et devono esser' appagati di questo atto, col 
quale 6 nata e viverš, quella pače et quiete, per la quale detti si- 
gnori desiderano che sia loro creduto d'essersi ingeriti nella detta 
isola; che cosi vostra santitit far& opera di comun padre, pio et 24 8. LJITBIĆ, 

giusto, et noi come suoi devotissiim et obeđientissimi figliuoli le 
viveremo legati đ' etemo obligo ; con che ci inchiniamo con ogni 
riverenza, pregando il signor Dio, che la conservi longamente, et 
le conceda prospero et felice successo de suoi santissimi desideri. 
Đi Ragugia di xi ottobre 1604. 

Đi vostra santitii hamilissimi et obeđientissimi servitori il Rettore 
et i consigUeri. 

A tergo: Alla santit^ di nostro signore. 

U mletačkom arkiini, priložen depeši od 6 stadenoga 1604 mletačkoga 
poslanika Nania u Bimtu 

31. 

God. 1606. li veljače. Dubrovčani čestitaju novomu duzdu 

mletaikomu, 

Serenissime princeps domine noster colendissime. Ea est in sere- 
nissimum dominium observantia nostra, et tam propensa voluntas 
nobis a maioribus nostris per successionem tradita, ut semper omnem 
eius iacturam eque ac nostram propriam duxeriinus. Quemadmo- 
dum igitur ob mortem Marini Grimani prudentissimi et sapientissimi 
istius reipublice principis sumina molestia nos affectos fuisse sere- 
nitas vestra merito šibi pesvadere dignata est, ita ex ipsins litteris 
humanitate et benevolentia plenis nnntium de eiusdem ad tantum 
principatum ascensu incredibUi voluntate a nobis excaeptam fuisse, 
pro comperto habere velit, rogamus. Omnia enim commoda a repu- 
blica veneta in obitu Marini Grimano ammissa, in serenitate vestra 
ad principatus apicem evehenda, summa prudentia, sapientia, pietate, 
caeterisque praecipuis virtutibus ornata, ab ea una nobiscum repa- 
rata esse, quis ignorat ? Gratulamur igitur Serenitati Vestrae ; gra- 
tulamur fellcissimae reipublicae venetae, nobis ipsis gaudemus; ro- 
gantes serenitatem vestram, ut, cuius benevolentiae non vulgare 
caepimus argumentum, praesertim ex eo, quod nos ultro per litteras 
de sua ad principatum assumptione certiores facere šibi complacuit, 
eandem erga nos, paratissimos semper ad omne ipsius mandatum 
expertura, perpetuo dignetur conservare. Et serenitati vestrae, quam 
summa veneratione et observantia prosequimur, a Đeo Optimo Ma- 
ximo beatam vitam ac felicem et perpetuam conservationem pre- 
camur. Datum Ragusii die xiv februarii 1606. Serenitatis vostrae 
devotissimi Rector et consiliarii Ragusii. 

A tergo : Serenissimo principi domino nostro colendissimo domino 
Leonardo Donato republicae venetae duci etc. 

U mletačkom arkivn. 

Ood, 1606. 10 ožujka. Dubrovčani obavieSćuju Mletčane, da su 

oprostili svim Lastovljanom. 

Serenissimo prencipe signor nostro colendissimo. Per corrisponder 
alle gratiose dimostrationi della magnanimitit e benivolenza di vostra POSLANICB DUBROVAČKK NA MLBTAČEU RBPUBLIKn. 25 

serenitit verso đi noi, et alla continna đivotione et osservanza che, 
le portiamo con particolare desiderio di darnele chiari et effettivi 
segni, habbiamo gi& in gratificatione di vostra serenitš. perdonato 
generalmente a i Lagostiani nostri sudditi i misfatti da loro com- 
messi, come ha potuto veder dalla copia del nostro decreto, con 
proponimento d' abbracdargli e conservargli per nostri buoni sudditi, 
mentre essi continueranno nella loro fedeltit et obedienza. Preghiamo 
la serenitš vostra, che si come questo divoto affetto nostro procede 
da' pura intentione di compiacerla e di servirla, cosl vogUa gra- 
dirlo con ottima volont^ sua, e restar servita di fard restituire 
queir isola col castello, per far che in noi risplenda la solita gran- 
dezza e generositit dell^animo suo, per la quale s' augumenter& 
molto la prontezza e V obligo nostro verso la serenitit vostra, alla 
quale preghiamo da Dio N. S. prospera, e perpetua conservatione. 
Di Bagusa il dl x di maržo mdovi. 

Della serenitžt vostra divotissimi il Rettore et i consiglieri. 

A tergo : Al serenissimo prendpe di Venetia signor nostro colen- 
dissimo. 

PriloSeno. 

In Christi nomine amen. £xcerpta ex librd decretorum excellen- 
tissimi consilii rogatorum Bagusii anni millesimi sexcentesimi quarti, 
s'ub die octavo octobris f. 111. 

Captum fuit de condonando generaliter omnibus Lagustanis, com- 
prehensis eorum capitibus, qui deficientes a fide, incursi sunt re- 
bellionem. 

Marinus de Staijs secretarius mandato extraxit. 

Rector et consiliarii republicae Ragusinae. Universis et singulis 
etc. fidem facimus et attestamur, pređictum D. Marinum de Staijs 
esse nostrum secretarium, legalem, et fide dignum, eiusque huius- 
modi scripturis plenam fidem ubique locomm adhiberi posse. In 
quorum etc. 

Datom Bagusii. Die xvm. mensis novembris 1605. 

L. S. Christophorus Liliatus notarius de mandato. 

Isvomik u mletačkom arkivu (Listine br. 1334. V. Commemoriali XXVII. 
cart. 28). 

38. 

God. 1606, 27 travnja. Dubrovčani Solju poslanike vrhov. providuru 
u Dalmaciji^ s molbom, neka ovim izruči otok Lastovo. 

niustrissimo et excellentissimo signor nostro osservandissimo. II 
Benessa nostro ambasciatore appresso il serenissimo prindpe d ha 
scritto, che essendosi compiacduta sua serenitit di farci consignar 
liberamente V isola dell' Agosta col castello, ne haveva dato la cura 
a vostra eccellenza, dell' afiPettione et ottima volont^ della quale, 
dinotataci anche dali' istesso ambasciatore, sperando di haver a ri- 
pertar aitretanta corrispendenza de gli efietti, quanto grande 6 il de- 
siderio nostro di poterla servire. Habbiamo eletto tre de nostri se- 2 6 S. UTTBIĆ; 

natori, i quali dovranno farle riverenza, et međiante la đetta con- 
signatione entrar in possesso đeir isola e đel castello. Pregamo 
pertanto V eccellenza vostra, che con M. Achille Pozza nostro can- 
celliere apportator di questa resti servita d' avvisarci, dove et quando 
verranno a ritrovarsi con lei, per venir a questo buon eflfetto, il 
quale si renda certa, che augumenterš. molto la prontezza di tanto 
s^etto nostro verso 1' eccellenza sua, alla quale intanto bacciamo la 
mano, et pregamo da Dio N. S. ogni maggior grandezza. Đi Ra- 
gogia il dl 27 aprile 1606. 

Di vostra eccellenza affettuosissimi per servirla il Rettore et i 
consiglieri. 

A tergo : AlP Illustrissimo et eccellentissimo signor nostro il signor 
Gio. Bat. Contarini prov. gen. in Dalmatia per il serenissimo pren- 
cipe di Venezia. 

TI mletačkom arkiva. 

34. 

God. 1606. 4 lipnja. Dubrovčani mole vrhov, mlet. providura u 
Dalmaciji^ neka smatra poslana mu tri senatora kao njihove opuno- 

moćnike u poslu predaje Lastova. 

Illustrissimo et eccellentissimo signor nostro osservandissimo. Veri- 
gono a far riverenza ali' eccellenza vostra i signori Girolamo Cerva, 
Giorgio Gozzi e Tomaso Gondola nostri senatori, destinati per 
accettar la consignatione di Lagosta, e complir insieme quanto con- 
viene coll' obligo nostro particolare verso (U lei, massime hora, che 
grandemente h stato accresciuto dalla benigna sua risposta, resaci da 
M. Achille Pozza nostro cancelliere. Preghiamo V. E., che gli rico- 
nosca in luogo nostro, e dia credito alle loro parole come a noi 
stessi, confidando d' haver dalla prontezza e opera nostra a riportar 
sempre effetti condecenti a tanto suo merito e ali' acceso desiderio 
che vive in noi di servirla, e per fine le baciamo le mani, pregan- 
dole dalla maesti divina il cohno delle sue gratie. Di Bagugia il 
dl 4 di giugno 1606. 

Di vostra eccellenza affettuosissimi per servirla il Rettore et i con- 
siglieri. 

u mleta&kom arkiva lus depeša Iv. Erst. Kontarinia vrh. providara a 
Dalmaciji od 16 lipiga 1606. 

35. 

God 1606. 21 listopada. Duhrovčani prose mlet republiku za 

rieienje dvaju njihovih tražbina. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Venendo Y anno 
passato dalle parti d'Albania una fregata di Michiele di Matteo, 
patroneggiata per Andrea di Michiele, ambi due nostri sudditi, ca- 
rica dl ogli per questa cittii, mentie era partita di qu^ per con- 
durre il carico di formenti, parve al signor Bemardo Venier, ali' hora POSLANIGB DTTBBOVAČKB NA MLBTAČiaJ REPUBUKU. 27 

capitanio in golfo per la serenitit vostra, di ritenerla sotto pretesto 
di alcune sue allegationi ; intomo alle quali non essendo stata fatta 
fin qui determinatione aloima, viene a esser impedita la mercantia 
con quel detrimento degP interessi, il quale con tutta la particola- 
rit& di qaesto negotio sarš. humilmente esposto a vostra serenitii da 
M. Marino Battitorre nostro acconunesso ; dal quale sar k anche per 
parte nostra supplicata per un nostro credito di ducati 3500 in 
circa, che teniamo sopra la communit^ di Lešina molti anni sono. 
Preghiamo la serenilit vostra con ogni affetto, che si degni udirlo 
con la sua solita benignitži, e commetter la decisione di queste cause 
aU' ecceUentissimo generale in Dalinatia,.a fine che, potendo egli di 
quk piti fadlmente e con maggior commodo che nissun' altro pren- 
đerne la vera informatione, possa anche terminarle una volta, e per 
via di giustitia far consegoire a dascuno il suo, conforme la retta 
mente della serenitJi vostra; rendendola certa, che quanto piu co- 
nosciamo questa gratia esser ragionevole e necessaria, con tanto 
maggior obligo, oltre tutti gl' altri, resteremo verso la serenitJi vostra, 
alla quale desiderando da Dio N. Signore il colmo d' ogni prosperitet 
e felicitli, le bacciamo le mani. Di Bagusa a dl 21 di ottobre 1606. 
Di vostra serenitft, devotissimi il Rettore et i consiglieri di Ragusji. 

u mletačkom arkivu. 

36. 

Dubrovčani mole vrh. providura u Dalmaciji^ neka pusti na slobodu 

njeki brod njihov u Zadru uzapčen. 

Illustrissimo et eccellentissimo signor nostro osservandissimo. In- 
tendiamo, che per ordine di vostra eccellenza 6 stato rittenuto a 
Žara il galeone di Busco di Giovanni nostro vassallo, che veniva 
d' Ancona per questa cittk con alcune mercantie, le quali non po- 
tendo che riportar qualche detrimento in danno dei patroni di esse, 
col tardar tanto per strada, ci siamo messi di pregar, come faciamo, 
r eccellenza vostra, che a nostra gratificazione si degni liberarlo 
persuadendosi, che di tal gratia le terremo obligo particolare, e per 
fine le bacciamo le mani. Di Bagusa il di ultimo gennaro 1607. 

Affettuosissimi il Bettore et i consiglieri. 

u mlet. arkiTn uz depešu vrhov. proTidura u Dalmac^'i Iy. Krst. Konta- 
linia od 25 velj. 1607. 

37. 

Ood. 1608, 30 travnja, Dubrovčani prose izručenje dvaju bacava 
ulja uzapćenih njihovomu podaniku od korčulanskoga kneza, 

Serenissimo prencipe signor nostro colendissimo. La retentione 
seguita questi giomi a Gordola per ordene di quel conte delle due 
botte d' oglio, che conducendosi per uso di questa cittš^ capit6 in 
un luogo deserto per fortuna, sar^ humilmente esposta con tutta la 
particolaritš. alla serenit^ vostra da M. Marino Battitorre nostro 28 S. LJUBIĆ, 

cittadino. La preghiamo, che si đegni udirlo volentieri, e mediante 
la sua giustitia e benignitii farcelo restituire, con raccommandare a 
suo rappresentanti ad havere per ravvenire in maggior consiđera- 
tione la divotione et osservanza nostra verso di lei e'l serenissimo 
ducal đominio, vivendo con particolar desiderio e prontezza di di- 
mostrarle con gl' eflfetti la continuatione di questo nostro riverente 
ossequio, e per fine alla serenitk vostra baciamo le mani, pregando 
Iddio nostro signore per la sua lunga e felice conaervatione. Di Ra- 
gasa il dl ultimo di aprile 1608. 
Di vostra serenit^ devotissimi il Rettore et i consiglieri di RagUjSa. 

U mletačkom arkiva. 38. 

Ood, 1608. 4 lipnja. Dubrovčani obavieSduju Mletcane o viojstvu 
njihova plemića počinjena od mletačkih podanika. 

Serenissimo prencipe signor nostro colendissimo. Esporrš. alla se- 
renitš vostra Marco Battitorre Y atrocitit e V assassinamento fatti da 
alcuni sudditi suoi con la morte ad un nobile nostro nella sua pro- 
pria časa. La supplichiamo, che resti servita di dargli piena fede, 
non meno a noi đel dolore, che riceviamo per Toffesa, cosl nel 
sangue d' un nostro figliuolo tanto innocente, come nelF honore e ri- 
putatione publica contra ogni aspettatione nostra per la divotione 
et osservanza havuta in ogni tempo a quel serenissimo dominio e 
buon trattamento ad ogni suddito suo ; e per fine baciando le mani 
a vostra serenit^, le preghiamo da Dio Faugmento d'ogni felicitju 
Di Ragusa a dl 4 giugno 1608. 

Di vostra serenitit divotissimi il Retore et i consiglieri. 

U mletačkom arkiTu. 

39. 

Ood. 1608. 24 prosinca. Dubrovčani mole Mletcane^ neka puste na 
slobodu dva broda njihova uzapćena u Krfu. 

Serenissimo prencipe signor nostro colendissimo. Sarš, notificata 
alla serenit^ vostra la retentione seguita a Corfti per ordine de' suoi 
rapresentanti delle due navi di questa nostra natione, la quale ha- 
vendo continuato sempre neU'istessa divotione et osservanza, che 
c'hanno lassato i nostri maggiori verso il suo serenissimo dominio, 
siamo certi, che con altre tanta benignitd, sua nsguarderd. ali' inno- 
cenza loro, e non comporterk, che contra la giusta mente sua 
habbino a patir tanto detrimento. Preghiamo la serenit^ vostra, che 
le ragioni, con le quali compariranno innanzi a lei gP interessati, si 
degni haver in quella consideratione, della quale c' assicura la somma 
prudenza e giustitia sua per la loro liberatione, persvadendosi a 
dover conoscer in noi sempre, come si offerimo alla serenit^ vostra, 
ogni desiderio e prontezza nel servirla; e per fine badandole le i POSLANIOK DUBROVAČEIS NA MLETAČKU BBPUBLIKU. 29 

mani preghiamo Iđdio N. S. per ogni sna prosperit&. Di Ragugia 
il dl 24 decembre 1608. 
Đi vostra serenM divotissimi il Bettore et i consiglieri. 

IT mletačkom arkivn. 

40. 

Gop. 1610, 6 kolovoza. Dubrovčani tuže se mletačkoj vladi, Što je 
njezin pomorski kapetan silom za sobom poveo dva njihova plemića 

te daleko od koprca na slobodu pustio. 

Serenissimo prendpe signor nostro colendissimo. Per 1' antica divo- 
tione et osservanza nostra verso il serenissimo dominio, sono sempre 
come s& la serenitii vostra, riveriti et honorati da noi tutti i suoi 
rapresentanti, e per mezzo degl' ambasciatori e con ogni altra di- 
mostratione di tanto ossequio, per debito del quale mentre che man- 
dammo questi di gl' ambasciatori, per complir col signor Antonio 
Pisano capitanio sopra i condannati non solo non gli accett5 quella 
volta, ma ultimamente che fti nel porto di Gravosa, havendo tro- 
vato in una barchetta due de nostri gentil huomini sotto la časa 
loro, gli rimorchi6 e lass6 in mare di notte tanti mdglia lungi di 
qua, che a gran stenti con molto pericolo potero ricovrarsi, senza 
che se ne sappia altra causa, in foori eh' egU medesimo ha risposto 
agli ambasciatori nostri ali' indoglienza per ci6 fattagli, che non 
Fhanno seguitato, come gl'havea fatto amattare. Noi siamo certi, 
che queste operationi sono contrarie all'alto e benigno animo di 
vostra serenit^ potendo con la sua gran prudenza conoscer, quanto 
repugnino et alla Ubertš, nostra, la quale siamo in obligo di con- 
servare, et ad ogni termine di gratitudine, che da loro s' aspetta, 
ad imitatione deU' ottima volontli, con la qaale la serenit^ vostra 
ama, a chi cotanto gli riverisce e stima. Preghiamo la serenit^ 
vostra, che si degni porger rimedio a questi inconvenienti per 
r avvenire, assicm'andola, che ne accrescerži molto piti 1' animo di 
servirla, come con ogni prontezza Le ci offeriamo; e per fine alla 
serenitš. vostra baciamo le mani, pregandole da Dio lunga e felice 
vita. Đi Ragugia a di 6 agosto 1610. 

Di vostra serenit^ divotissimi il Betore et i consiglieri. 

II mleta5kom arkivn. 

41. 

Ood. 1611, 27 travnja. Dubrovčani zahtievajuj neka im obćina 

hvarska izplati njeki dug. 

Serenissimo prencipe signore nostro colendissimo. II giusto e be- 
nigno animo di vostra sereniti, e V antica nostra divotione et osser- 
vanza verso il serenissimo dominio, rendono certa la speranza nostra 
d' ogni conveniente favore , e per ci6 sarJi liumilmente esposto a 
vostra serenitii in nome nostro da Bemardo Zuzora e Đion. Gior- "^ 30 B. LJUB16, 

girio nostri dttađini, V impedimento, che ritarda la sođisfatione do- 
vutaci dalla communilji di Lešina per i grani somministratile in 
tempo di tanta sua penuria. Supplichiamo la serenitji vostra con 
ogni affetto, che si degni udirgli con buona volontii, e interporre 
r autoritii sna, acci6 non ne possa esser negato quello, che per ter- 
mine e di ragione e di gratitudine s'ha da conseguire, che questa 
gratia stimaremo di mano di vostra serenitii per cohno delle nostre 
obUgationi verso di lei; e per fine baciandole la mano, le preghe- 
remo da Dio lunga e felicissima vita. Di Ragugia a dl 17 d' aprile 1611. 

Di vostra serenit^ divotissimi il Retore et i consiglieri di Ragugia. 

Seguono alcuni documenti, da qaali risnlta, che il credito del 
comun raguseo fii per ordine pubbUco sequestato dal conte di Le- 
šina Pietro Semitecolo ad istanza di Stefano e Marco Bollani. 

U mleta6kom arkiva. 

Ood. 1611. 10 listopada, Duhroviani zahvaljuju se tnlet republici 
za usluge uUnjene jim od pomorskog kapetana Fr, Molina, 

Serenissimo prendpe signor nostro colendissimo. Vigilando questa 
republica sopra ogni acddente, che potrebbe inqQietare queste parti 
con quel pensiero, il qaale ha tenuto sempre rivolto a tal fine per 
piti interessi, come 6 noto alla serenitii vostra, c' 6 paruto per la 
divotione et osservanza nostra verso il serenissimo dominio, fino che 
le esponga alcune novitd. di consideratione Fambasciator nostro 
destinatole per altri negodi, di fame parte a i suoi rapresentanti, 
in particolare ali' illustrissimo signor Francesco Molin capitan in 
colfo, il quale ha corrisposto con tanto zelo al debito dell' offido 
suo in questa occorrenza, che possiamo con molta ragione com- 
mendar la diligenza e valor conoscinto nella sua persona, con ogni 
amorevol dimostratione verso noi, conforme al generoso animo della 
serenitit vostra, alla quale crediamo ch'egli ne ha dato conto. La 
preghiamo, che questo ardente affetto nostro si degni gradir per 
sua benignitk, e conservarci in gratia, come noi amiriamo la gloria 
della serenissima sua republica e persona, alla quale baciamo la 
mano, supplicandole da Dio felidt^ e prosperitii continua. Di Ra- 
gugia il di 10 d'ottobre 161 L 

Di vostra serenit^ divotissimi il Rettore et i consiglieri di Ragugia. 

u mlet&čkom arkivu. 

42. 

Ood. 1611. 22 listopada. Dubrovčani preporučuju Mletčanom svoga 

poslanika, i neka mu vjeruju. 

Serenissimo prencipe signore nostro colendissimo. Mandiamo a 
vostra serenitit il signor Nicolino Menze nobile e senator nostro, 
per farle riverenza, e rapresentar la continua divotione et osser- 
vanza, che vive in noi ad imitatione de nostri progenitori verso lei 
ed il serenissimo ducal dominio. Preghiamo la serenitii vostra, che P08LANICB DUBROVAČKE NA MLETAČKU BBPUBLIKU. 31 

si degni benignamente prestar fede alle sne parole, et esseme gra- 
tiosa, conforme alla speranza che habbiamo nella magnanimitlt sua ; 
per fine alla serenit^ vostra baciamo la mano, supplicandole da Dio 
lunga e prospera conservatione. Đi Ragugia il dl 22 di ottobre 1611. 
i)i vostra serenitli divotissimi il Rettore et i consiglieri di Ragugia. 

u mletačkom arkivu. 

43. 

God, 1612. 27 kolovoza. Dubrovčani oplakuju umrvšega duzda 

mletačkoga, a novomu ceMtaju, 

Serenissime prenceps et domine noster colendissime. Magno do- 
lore affecti sumus ob mortem Leonardi Đonati prudentissimi ac sa- 
pientissimi istias reipublicae principis, cum pro suo in nos singulari 
amore et benevolentia, tum pro nostra in serenissimum dominium 
observantia et veneratione. Nuncio tamen allato de assuinptione 
serenitatis vestrae ad tam excelsum sublimemque locum, divina ac 
patrum favente voluntate, de qua nos ipsa, per suas multo offitio 
refertas Utteras, certiores facere šibi complacuit, magnopere gavisi 
sumus. Cum tanti principis iactura, a felicissima republica et a 
nobis metipsis in serenitate vestra, ob pietatem, animi praestantiam, 
caeterasque virtutes, quibus ipsa prefulget, reparata esse videatur. 
Gratulamur igitur serenitati vostrae, eisque et patnbus ac universe 
ipsius serenissimae republicae obsequium nostrum ex animo offe- 
rimus. Rogantes serenitatem vestram, ut quemadmodum eam semper 
omnibus benevolentiae offitiis preclare cognitam habuimus, eadem 
posthac in nos esse benigne dlgnetur. Cui a Đeo Optimo Maximo 
perpetuam gloriam deprecamur. Datum Ragusii die xxvn mensis 
augusti 1612. 

Serenitatis vostrae devotissimi rector et consiliarii. 

A tergo : Serenissimo principi domino nostro colendissimo domino 
Marco Antonio Memo republicae venetae duci etc. 

u mletačkom arkivu. 

44. 

God. 1615. 14 travnja. Dubrovčani mole Mletcane^ neka njihovo 
brodovlje nedolazi često u njihove luke, pošto jim nosi velike škode. 

Serenissimo principe signor nostro collendissimo. La singolar di- 
votione et osservanza, che habbiamo hereditato dai nostri progeni- 
tori verso la serenitit vostra, ha prodotto in servigio della sua ar- 
mata, che si tratenne qui V estate passata, quegr effetti, de' quali le 
harži dato conto il signor proveditor Cornero, perch6 ne preggiamo 
il poterci gratificar alla serenitk vostra quanto c' obliga la benignitk 
sua, la qiude come ch'6 risguardevole e riverita da noi con tanto 
ossequio, cosi siamo certi d' essere lontanissimi dal suo giusto animo 
i gravi patimenti, che liabbiamo riportato e per causa delle vetto- 
vaglie somministratele in cosi lungo tempo, piti di quello che pu6 32 8. UUBIĆ, 

comportare la sterilitjt di questo stato, et delli -granđissimi danni 
commessi da tanta moltitudine di gente, che difficilmente si pu6 
reprimere, ancorchč il signor proveditore habbia con sua aattoritii 
e giustitia fatto le convenevoli dimostrationi, come il tutto sarJt hu- 
milmente esposto alla serenit^ vostra in nome nostro da Bemardo 
Zuzzori e Đionisio Giorgirio nostn dttadini. La preghiamo con ogni 
maggior affetto, che si degiu considerar con la sua somma prudenza 
d' esser non meno facile ai suoi capi di mare il cUmorar nei porti 
del serenissimo dominio tanto ampii, abbondanti, e dove non ardisce 
veruno a operar male, che a noi impossibUe il poter sopportar con 
mina notabile tanta gravezza in questo luogo angasto e sottoposto 
a continua penuria e malefitio, e resti perci6 servita di ordinar loro, 
che per Tavvenire non dimorino qui tanto. La gratia sarš. propria 
deUa magnanimitš. sua, e noi come della pid generosa dimostra- 
tione, Qhe possiamo desiderar da lei, resteremo con particolar obli- 
gatione alla serenitd, vostra, alla quale per fine baciamo le mani, 
pregando Iddio, ohe le sue felicitš. e grandezze prosperi e mantenga 
lungamente. Di Ragugia il di 14 di aprile 1615. 
Di vostra serenitš. divotissimi il Retore et i consiglieri di Ragugia. 

U mletaSkom arkivu. 

45. 

Ood. 1615, 29 prosinca. Dubrovčani iestitaju novomu duzdu 

mletaikotnu. 

Serenissime principe domine noster colendissime. Cum de egregia 
benignitate serenitatis vestrae nos certiores facere per suas huma- 
nissime scriptas litteras, de sua ad summum principatus serenissimae 
republicae gradum assumptione ob mortem sapientissimi principis 
Mard Antonii Memmo šibi complacuerit, quamvis eius iactura magno 
dolore affecti simus, tamen pro nostra in serenissimum dominium 
singulari observantia nos ingenti voluptate perfundi sentimus, tom 
quia serenitas vestra ex uno sensu, de laude sua, unaque omnium 
voće eximiam, ad quam suorum maiorum nobilitas et merita tutum 
iter ipsi reliquere, consecuta est gloriam ; tum quia, ob praestantis- 
simas prudentiam, integritatem, caeterasque virtutes, quibus excellit 
serenitas vestra, tantum splendoris reipublicae suae attulit. Ex animo 
ergo serenitati vestrae gnitulamur, nobisque magnopere gaudemus, 
rogantes enixe eam, ut sicuti ipsi omnem venerationem et obsequium 
nostrum, pro sua in nos benevolentia offerimus, ita eius dilectioni 
nos commendatos semper conservare velit. Deus Optimus Maximus 
sua in nos dementia et bonitate serenitati vestrae perpetua vita et 
tranquilitate perfrui concedere dignetur. Datum Ragusii die xxix 
mensis decembris 1615. 

Serenitatis vostrae devotissimi Rector et consiliarii. 

A tergo: Serenissimo domino nostro domino Joanni Bembo prin- 
cipi ac dud Venetiarum etc. 

U mletaSkom arkiva. POSLANICIB DUBBOVAČKB NA MUSTAČKU REPUBLIKU. 33 

46. 

Ood. 1646. 13 travnja, Dubroviani tuže se Mletianom radi nasilja 

njihovih zastupnika, 

Serenissimo principe signor nostro colenđissimo. L' incontaminata 
divotione et osservanza, che professa questa republica al serenissimo 
dominio, ne hanno sempre astretti a tollerare indicibili disgusti e pre- 
iuditii, che spesse volte per non dire continuamente riceviamo da 
alcuni rappresentand di vostra sereniU , e quel eh' ^ peggio da 
bare' armate e da Perastini suoi sudditi, con tutto che per parte 
deir eccellentissimo senato da sua serenit^ e da signori deputati 
fusse stato ultimamente assicurato il nostro ambasciatore d'ogni 
buon trattamento medianti li nuovi ordini, che per V eifetto del me- 
desimo erano stati rilassati a tutti li rappresentanti e capi da mar, 
e che per fame conoscere et isperimentare con vivi effetti V ottima 
dispositione e volont^ di vostra serenit^, dovessimo in qualanque 
accidente contrario riccorere alla medesima con ferma credenza di 
dover essere sempre prottetti e soUevati. Questa volta e nelle pre- 
senti congiunture de' tempi, quando la serenissima republica si trova 
applicata nella conservatione del suo dominio, e nel preservare la 
republica christiana, haveressimo anco tollerato ogni maggior dispia- 
cere per non infastidirla e tediarla nella vastitš. de' suoi negotii et 
heroiche imprese ; ma perchč V insolenze e V hostilitk sono cresciute 
tanto, che hormai non si possono comportare, e non ne troviamo 
altro mezzo ne maniera per V opportuuo rimedio, che di ricorrere 
dall'innata benignitk di vostra serenit^ per ricevere il bramato con- 
forto, e vedere anco li dovuti risentimenti contro li perturbatori 
della pače e quiete nostra in risposta delle presenti, le quali siamo 
stati necessitati di espedirle con bare' aposita, che aspettaremo con 
molt' ansiet^ dalla generositit sua. 

Ouesti sudditi dovunque sono incontrati da bare' armate e caichi, 
oltre li strapazzi, che loro si fanno, sono levati e condotti per forza, 
e le loro povert^ tolte senza alcun pagamento. 

Una bare' armata hostilmente e con violenza ha rapito con intacco 
di publica giurisdizione nel nostro porto di Gravosa una polacca 
de' Gred , e condottala seco nelle Bocche di Cattaro. Li fratelli 
Proccanich Đalmatini con bare' armata trattenendosi in queste rive 
e nell'isole nostre, non lassano passare ne venire alcun vassello o 
barca senza riconoscerli e maltrattarli con minaccie inaudite ; li me- 
desimi questi giorni nell'isola nostra di Meleda hanno dato fuoco 
ad alcuni boscM del publico, che si sono abbmcciati per ispatio di 
due miglia, e se dal vento contrario non fosse stato impedito il pro- 
gresso del fuoco, si consumava la maggior parte dell' isola sudetta. 
Questi sotto nome di s. Marco per essere stati per loro eccessi da 
noi gastigati e puniti anco per diverse altre colpe a nostra instanza 
dair ecceUenza del passato signor proveditor general in Dalmatia, 
presumono e pretendono di farsi ledta ogni iniqua e barbara loro 
operatione, con essersi anco sbarcati del mese passato sotto le mon- 

STABINB ZV. 3 34 S. LJUBIĆ; 

tagne della contrada nostra di Canali, et entrati dentro nella me- 
desima con pid Albanesi, dove hanno preso per forza un morlacco 
con havergli reciso il capo et il busto lasciato in terra ; per il che 
da Turchi grandemente si strepita contro di noi. 

Li Perastini con pid loro gaette, e speciamente Marco Circon, 
armate in Cattaro, si portano con noi con l'istesse hostilitJi, rite- 
nendo et arrestando ogni barca e vassello ; il medesimo Chircon del 
mese passato ha fermato con mano armata un vassello nostro, che 
di quJi si portava in Ancona carrico di diverse merd, con haverlo 
condotto seco in Cattaro, dove 6 stato per ordine dell' illustrissimo 
signor Contarini proveditor estraordinario discarricato di tutte le 
robbe di Bosnesi et hebrei di Levante, et a preghiere nostre col 
resto del suo carico Fha liberato. 

Ultimamente il detto Ghirco con la sua gaetta nel canale di Me- 
leda r altro giorno ha fermato la fregata Cattarina patroneggiata per 
Nicol6 di Vincenzo, che da costžt con libere bollette si conduceva 
con diverse robbe, delle quali s'ha preso sette balle di panni di 
Steffano di Antonio Bosnese et il medesimo Stefano, con haversi 
fatto dare dal detto patrone, perche altrimenti non lo voleva rilas- 
sare, pezze trenta di reali da 8, con haver anco condotto a Cattaro 
e le pannine et il detto Bosnese, il quale Meri con li stessi panni 
6 capitato qm liberato dal detto signor Contarini. 

Queste hostilitii e lesioni, che sono palese al mondo, non ponno 
che obligarci, continuando, a qualche giusta di£fesa, non trovando 
causa, per la quale si possino tollerare questi oltraggi sotto la be- 
nignissima prottezione di vostra serenitš., la quale sappiamo di 
essere ricordevole delle nostre antiche servitd fatte in servitio della 
serenissima republica con dispendio anco e pericolo di questa cittš,, 
come sono piti che patenti et a essa et ad ogni uno le presenti et 
inalterabili nostre ossequiose dimostrationi verso tutti et in qualunque 
occorrenza, e che per5 queste insolenze e barbarie non comporterš, 
per sua clemenza et interessi, che sopra tutte le angustie, che ci 
soprastano in questi tempi cosi stretti e calamitosi, ne quali sopra 
ogni altra cosa miriamo con tutto lo studio a maggiore compiaci- 
mento della serenitk vostra, per conservarci sempre pid viva e fa- 
vorevole la sua singolare benivolenza. Sopra li quali aggravii non 
si 6 mancato da noi di havere ricorso tanto al detto signor Con- 
tarini, quanto ali' eccellenza del signor proveditore generale in Dal- 
matia, affine che con la loro prudenza si compiacessero di rimediare 
a simili innovationi cosi pregiuditiali et insoportabili ; ma scusandosi 
il detto signor proveditor generale con dire, che dal detto signor 
Contarini era avvisato d' haverne dato notitia del tutto ali' ecceUen- 
tissimo senato, non poteva far altro sin che ne havesse la publica 
rissolutione. Per il che si 6 parso convenevole di farci sentire, affine 
che la tacciturnitii et ommissione delle giuste querele non ne appor- 
tasse, come suol avvenire, disavantaggio e danno. Con ogni rive- 
renza per tanto supplichiamo la serenit^ vostra, degnisi con la sua 
somma prudenza et innata rettitudine considerare la gravit^ del _j POSLANIOB DUBROVAČKE NA MLBTAČKU RSPUBLIKU. 35 

caso per le pessime conseguenze, che la necessitit pu6 produrre, et 
imporre a suoi rappresentanti, che ne conservino liberi e quieti. 
come 6 stata sempre la generosissima mente della serenissima re- 
publica, e punischino li sudditi pertarbatx)ri della qulete e libertš 
nostra. La gratia e la giustitia insieme saranno proprio effetto della 
magnanimit^ et integrit^ della serenit^ vostra, alla quale riverente- 
mente baciamo la mano, desiderandole lunghissimo godimento della 
sua gloria, e felicissimi successi de'suoi generosi desiderii. Di Ra- 
gusa li 13 aprile 1646. 

Di vostra sereniti devotissimi il Rettore et consiglieri della re- 
publica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo prencipe di Venetia signor nostro co- 
lendissimo. 

u mletačkom arkivu. 

47. 

God» 1646. 10 prosinca, Dubrovčani mole mlet republiku j neka jim 

bude slobodno voziti sol u Neretvu, 

Serenissimo prencipe signore nostro colendissimo. Essendo noi 
ultimamente fatti certi con V humanissime lettere di vostra serenitk 
della sua benignissima inclinatione alla quiete e conservatione di 
que8ta republica sua devotissima, ci trovamo pid che consolati, et 
altretanto sicuri di godere con simil' immutabile fondamento effetti 
conformi flUi buoni ordini perci6 dati a suoi rappresentanti nelle 
congiunture de tempi cosi calamitosi ; le quali quanto ne fauno piti 
applicati nella comune conservatione con la preservatione di questo 
individuo, negli interessi del quale per conseguenze ben manifeste 
alla somma prudenza et accorgimento di vostra serenit^, il suo se- 
renissimo dominio č pid che interessato, altresi eccitano in noi per 
Fistesso fine vigilante Tosservanza di strettissimi patti et oblighi, 
che havemo col Turco, sicurissimi, che col minimo trascorso ne 
potriamo addossard incomparabili rovine, con danno di tutta la chri- 
stianit^; le quali prevedendo tanto vicine con Fimpedimento et 
arresto dei traffichi de sali nostri di Stagno per Narente, fatto di 
ordine dell' eccellentissimo signor Caotorta, siamo necessitati per 
propria e comune salvezza di ricorrere al fonte dell' auttoriti su- 
prema di vostra serenit&, gi^ che V eccellentissimo signor Foscolo, 
proveditor generale in Đalmatia, per mottivi da noi non penetrati, 
ne ha rimandato senza frutto alcuno il nobile, che da noi le fd 
perci6 spedito ; e supplicarla insieme come facciamo con tutta V effi- 
cacda possibile e con ogni riverenza, degnisi con Y innata sua ge- 
nerositlt cosi per interessi comuni, come per non accendere maggior 
fuoco in questa provintia, di sottrarci gratiosamente dali' imminenti 
pericoli e rovine, che ne soprastano con presta e buona speditione 
di questo importantissimo negotio, conforme sar& alla serenit^ vostra 
il tutto riverentemente rappresentato da Giovanni Petchi nostro 
cittadino, al quale si compiaccia con la sua riguardevole benignitš. 36 S. LJUBIĆ, 

di sentire volentieri, e credergli come a noi stessi, mentre con tal 
fine preghiamo Dio, che conceđa alla serenitii vostra lunghissima 
vita, et alla sua serenissima republica felicit^ e glorie eh' ella đe- 
siđera. Di Ragusa li 10 decembre 1646. 

Di vostra serenitit divotissiini il Rettore et i consiglieri della re- 
publica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo prencipe di Venetia signor nostro co> 
lendissimo. 

u mletačkom arkivu. 

48. 

Ood. 1647. 7 ožujka. Dubrovčani žele, da Mletčani odvrate svoje 

ćete od plačkanja po njihovoj zemlji, 

Serenissimo prencipe signor nostro colendissimo. Provando noi 
molestie indicibili alla porta di Costantinopoli et in queste vicinanze 
per li trasporti di robbe predate nel paese del Turco dai sudditi 
di vostra šarenite, e passate poi per questa giurisdicione, ricorsimo 
ali' eccellentissimo signor proveditore generale in Dalmatia per l'oppor- 
tuno rimedio ; il quale abbracciando volentieri, col sentimente e ca- 
lore ingiontogli per nostra diifesa da vostra serenitš., ogn' incontro 
di sodisfame, per li nspetti della nostra quiete e di tutta questa 
provincia, scrisse ultimsGoiente in Almissa a quel signor rajppresen- 
tante et a chi sopraintende verso Macarsca, acci6 divertissero in 
ogni modo i sudditi della serenissima republica li medesimi^ trasporti, 
e procurassero anco di far V istesso con gV altri non sottoposti al 
suo serenissimo dominio; questi non sono altro che quelli, che per 
sottrarsi dalla soggettione del Turco, sono venuti al servitio di sua 
eccellenza, li quali uniti con Dalmatini et Albanesi, e secondo inten- 
diamo, col fomento di un Cattarino, li passati giomi si sono portati 
in Ponta di Stagno, trascurando ogni divieto et avvertimento pu- 
blico, dove a quelli sudditi hanno fatto estorsioni tali, che non le 
farebbero V istessi barbari ; di Ik poi essendosi condotti con tre 
barche in numero di sessanta, tutti armati, aUMsola nostra di Me- 
toda, a diversi di quelli poveri habitanti con inaudita hostilitš, hanno 
bastonato, ferito et spogUato di vestiti proprii, et levatoli rilevante 
quantiUt di animali, con haver fatto Y istesso, di ritomo da queir isola, 
in Lasiscte et in altri casali di Tarstenizza ; simiF insolenze, e piti 
che inhumane operationi non sono state gi^ mai comportate dalla 
riguardevole giustitia di vostra serenitii, ne potremo noi piti rite- 
nere questi sudditi a non resentirsi contro cosi fatta gente di mal- 
fare, massime nelle loro proprie case per la diffesa delle vite, delP ho- 
nore e delle loro povere sostanze, alla quale per tutte le leggi di- 
vine et humane ogni uno 6 piu che obligato. Onde con ogni efficacia 
maggiore supplichiamo la serenit^ vostra, che per sua innata ge- 
nerosit^ si compiaccia con benignissimi effetti di efficacemente e 
presto allontanare questi e simili disturbi e pregiuditii dannevoli, 
che col comporto di tali operationi soprastano non solo a questa POSLANICE DUBROVAČKU NA MUSTAČKU RBPTJBLIKn. 37 

republica sua đivotifisima, ma a tutta V Italia con la 8ua perđita, 
nella quale piti d'ogni altro š interessatissimo il serenissimo do- 
minio; mentre con tal fine le faciamo proffonda riverenza, augn- 
randole da Dio felicissimi avvenimenti de suoi magnanimi desiderii, 
cosl per gloria della serenissima republica, come per consolatione 
dl tutto il cbristianesimo. Đi Ragusa li 7 maržo 1647. 

Di vostra serenit^ đivotifisimi il Retore et i consiglieri della re- 
publica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo prencipe di Venetia nostro signor co- 
lendisfiimo. 

U mletaSkom arkivn. 

49. 

Ood. 1647. 20 ožujka. Iznova Dubroviani mole Mletiane, neka 
njihove ćete nenapadaju dubrovaike prediele^ i puste voziti sol u 

Neretvu. 

Serenissimo prencipe ^ignore nostro colendissimo. Invigilando noi 
nelle correnti travagliosissime congiunture di tempi non meno per 
commođo e servitio di tutta la republica christiana e particolarmente 
del serenissimo dominio, che per la propria preservatione, havemo 
dato parte alla serenit^ vostra con piti nostre riverenti lettere 
dell' inevitabili rovine, che ne soprastano col comporto delli transiti 
per questa giunsdizione delle robbe predate nel paese del Turco 
dai Haiduzi e da chesesia altri, et con Farresto et impedimento 
del traffico per Narenta de' sali nostri di Stagno, secondo I' obligo e 
patti, che perci6 havemo con la Porta di Costantinopoli. Onde per 
sottrame da queste (crediamo ben certo con patemo e prudentissimo 
sentimento di vostra serenita) 1' eccellentissimo signor Foscolo pro- 
veditore generale in Dalmatia ordind il divertimento dei trasporti 
molesti eđ insieme la liberatione de' sali, huomini e barche ; la quale 
non ben seguita, di bel nuovo ne sono state fermate alle bocche di 
Narente tre altre barche con sali nostri, e tra queste due delle tre 
licentiate, e condotte a s. Zorzi di Lešina, con essersi doppo simil 
arresto trasportata su queste tenute da medemi Haiduzi et altri di 
Dalmatia una rilevante preda fatta intorno a Narente di cavalli et 
altri animali grossi e minuti, a vista et in faccia dell' istessi Turchi. 
Li pretesti e li mottivi dell' armi Ottomane per V invasione del regno 
di Gandia sono piii che manifesti alla somma prudenza di vostra 
serenitži, e le tenui nostre forze contro F armi, che si vanno appres- 
sando, et anco T irreparabile danno, che con la perdita nostra si 
apportarebbe a tutto il cbristianesimo, senz' alcun avvantaggio, anzi 
con pitL che patente pregiuditio ancora del suo serenissimo dominio. 
SuppUchiamo per5 con ogni maggior efficacia la serenitii vostra 
resti servita per pieUt christiana e per sua riguardevole generositk 
e per bene comune di allontanare et efficacemente prohibire li tra- 
sporti sudetti, e Timpedimenti di detti traffichi de sali, con fame 
intieramente restituire li tolti insieme con huomini e barche, con 38 s. uuBić, 

che speriamo in dio, perchš altrimente non siamo sicuri assolutamente^ 
corrispondendo e dissiiniilando nel resto con termini ragionevoli, di 
doverci preservare, e perci6 eternamente restar obligati alla serenis- 
sima republica, per le glorie e felicit^ della quale non cessaremo gi& 
mai di pregare sua divina maestd,, mentre con tal fine a vostra serenitji 
riverenti badamo le mani, con augurarle lunghissimo e felidssimo 
godimento delle sue grandezze. Di Bagosa li 20 maržo 1647. 

Di vostra serenitži divotissimi il Rettore et i consiglieri della re- 
publica di Ragosa. 

A tergo: Al serenissimo prencipe di Venetia signor nostro co- 
lendissimo. 

U mletačkom arkivtu 

50. 

God. 1647. 18 lipnja. Dubrovčani na novo mole Mletiane, neka 
zabrane svojim hajdukom harati njihove krajeve i Perašćanom 

gusariti po moru. 

Serenissimo prencipe signore nostro colendissimo. QTianto siamo 
restati obligatissimi alla serenitd. vostra per le benignissime espe- 
ditioni, che per sna generositš. si 6 compiacciuta di fare con efficad 
ordini e commissioni in sollievo di questa republica sua divotissima 
ali' eccellentissimo signor Foscolo proveditor generale in Đabnatia 
neir humanissime sue ducali delU 4 aprile passato, altretanto res- 
tiamo ramaricati e confusi, che invece di vedere divertite tutte 
r occasioni di questi disturbi, che possono alterare la nostra quiete, 
nella cui conservatione 6 interessatissima la sua serenissima repu- 
blica, proviamo ogni giomo effetti contrarii per 1' inobedienza dei 
Haiduzi, li quali con barbare hostiliti in questo territorio e nelP isole 
nostre opprimendo et assassinando chiunque gli viene per le mani, 
depredando e saccheggiando i villaggi, violanđo le case, oflFendendo 
con ferite et ammazzando con archibuggiate e spogliando šino delli 
proprii vestiti questi sudditi indiferentemente. E benchž ricevessimo 
e da sua eccellenza e dali' illustrissimo signor Costanzo Pesaro, stato 
proveditor estraordinario in Almissa, mandati e bandi rigorosissimi, 
con espresso divieto, che da ci6 e dai trasporti e ricoveri per 'questa 
giurisditione delle prede, che andavano facendo nel paese del Turco, 
dovessero astenersi, nulla bi meno e non ostanti le altre hostilit^ 
dinotate alla serenitš. vostra, e doppo di havere nel canale di Cur- 
zola svaleggiata di contanti, pannine e sete una fregata Cattarina, 
che da Venetia si conduceva per questa cittJi, e fattone tutti quelli 
mali, che non potriano farsi peggiori da piti barbari corsari, alcuni 
delli quali questi passati giorni si sono sbarcati a santa Croce in 
numero di 27, e per il monte sopra la cittš. et a vista della me- 
desima si sono portati in Murlachia per predare et assassinare una 
caravana, che in tal tempo appunto era partita di qua per Levante 
./ di conto di questi nationali, e di diversi altri mercanti christiani, 

f onde per indennitii degli haveri di proprii sudditi e di altri nego- POSLANICB ĐUBBOVAČKE NA MLETAČKU RBPUBLIEU. 39 

tianti in questa piazza, e per la publica riputatione, et afine che 
restassero divertiti tutti li torbidi delli tentativi et imposture 
đegl' Ottomani, da quali in queste vicinance et alla Porta siamo 
perci6 gravemente calunniati, fummo necessitati a spingere di quži 
una banda de soldati per assicurare la detta carovana e per slog- 
giare simil' assassini da queste nostre tenute; li quali, arrivati dai 
nostri, senza ccderli ne ritirarsi, si sono voltati con armi contro 
Tistessi, et ammazzatone tre nel primo incontro, e di essi sono 
restati morti tre altri, et alcuni feriti; e seguitandoli cosi li nostri 
per allontanarli e farli sbrattare da questo stato, nel ritirarsi di 
notte hanno ammazzato ancora un povero pescatore alle bocche di 
Stagno, e ristretti oltimamente al confine di questa giurisdicione, 
non ostanti le dette loro detestande operationi e diportamenti cosi 
pemiziosi, se gli b mandato a dire, che si salvino, per non lasciarli 
capitare nelle mani de' Turchi, che perci6 s' ammassavano a questi 
confini per prenderli. Nell' istesso tempo essendo capitata da Cattaro 
m)a bare' armata nel canale di Stagno, ha preso questa alle Brozze 
in terra tre sudditi nostri con havere rotto le case e levato da quelle 
le armi e robbe di valsente, e poi altri otto huomini pure de nostri 
non sappiamo perch^, nč di ordine di chi. Ad imitatione e con 
r essempio di questi barbari Haiducci, vedendosi impunite le loro 
hostilit^ et assassinamenti, alcmii Perastini armati in una gaetta 
della loro comunitli, si giudica col fomento delF illustrissimo signor so- 
pracomito Gio Battista Đotto, che assiste con la galea nelle Bocche 
di Cattaro, hanno questi giorni svaleggiato pure nel canale di Cur- 
zola un' altra fregata Cattarina, che da Venezia con libere boUette 
carrica di contanti e robbe veniva per questa cittk, dalla quale 
hanno levato 18 gruppi di contanti, compresi quattro zecchini, e 
balle 24 panni, con havere il tutto trasportato nelle Bocche di Cat- 
taro, e scarricato sopra la galea del detto signor Dotto. Per la ri- 
cuperatione de quali contanti e robbe si č da noi mandata persona 
espressa in Cattaro, e scritto percič aU' illustrissimo signor Pesaro 
proveditor estraordinario, il quale dal principio havendo fatto depo- 
sitare buona parte del svaleggio sudetto, e procurando il compi- 
mento del medesimo, ne scrisse di voler spedire questo aflfare con 
celeritži, e farne havere il tutto ; et hora vediamo, non sapendo con 
che fine, che ogni dovuta essecutione si v^ divasando ; le quali cose 
tutte rappresentandp riverentemente alla sublime giustitia e somma 
prudenza della serenit^ vostra, le ricordiamo 1' inevitabile esterrainio 
nostro, che ne potrebbe causarsi da Turchi sotto pretesto, che per 
lo stato nostro passino e si ricoverino quelli, che depredano nel 
loro paese, e se li danni, molestie e svaleggi dinotati, contrarissimi 
alla sua pia e christiana intentione, siano comportabili, e se il libero 
e pit che geloso traffico in questo Adriatico, e particolarmente da 
Venezia a questa citti, si ha da impedire e perturbare cosi bar- 
baramente da questi Haiduzzi, Perastini et altri ladri, che a far 
r istesso s' apparechiano et armano nelle dette Bocche di Cattaro; 
supplichiamo pertanto con ogni maggior vivezza et efficacia, che 40 S. UUBIĆ, 

possiamo, la serenit^ vostra ađ applicare con maniera rissolata a 
tanti mali U proprii rimedii con risentimenti e castighi opportuni, 
che onninamente si desista da simili barbarie, e si astenghi ogni 
uno da tal'atti di cosl evidente hostilitš. con ritirarsi da que8te 
giorisdittioni, e che in niun modo in queste capitino con le dette 
prede, e che intieramente ci si restituischino li svaleggi sudetti, 
acci6 sia libero e protetto il traffico, e specialmente da Venetia, e 
ši pongano in libeiiA i sudditi ritenuti, per divertire tutti li pregiu- 
ditii, che potessero insorgere ben manifesti alla serenitii vostra et 
al sno savio intendimento, e per fame godere gl 'effetti della sua 
sincerissima e benignissima dispositione con bramata consolatione. 
Per il che alla serenitji vostra etemamente saremo obligati, e non 
cessaremo gia mai di pregar Iddio per lunghissimo godimento deUe 
sne grandezze e glorie sempre maggiori del suo serenissimo dominio. 
Di Baigusa li 18 gingno 1647. 

Di vostra serenitii divotissimi il Bettore et consiglieri della re- 
publica di Bagosa. 

A tergo: Al serenissimo prencipe di Venetia signore nostro co- 
lendissimo. Adi 3. luglio. Presentata nell' eccellentissimo collegio da 
domino Zuanne Pecchi et letta. 

U mletačkom arkivu. 

51. 

Ood. 1648. 10 listopada, Duhroviani uvjeravaju MletcanCj da oni 

nerade proti njim a na korist TurUna. 

Serenissimo prencipe signore nostro colendissimo. Fra le altre 
cose, che nelle correnti qualitš, di tempi calamitosi sovente ne con- 
turbano da tutte le parti, ne ha essumamente adolorati la nuova 
della risposta, che vostra serenit^ ha fatto a voće a Michiele Sorgo 
cittadino, sapendo che la rettitudine et il zelo christiano di questa 
republica sua tanto divota sia pid che manifesto e patente a tatto 
il christianesimo e particolarmente alla serenitš, vostra, et al sno 
serenissimo dominio, e che con la candidezza del nostro operare non 
diverso da qaeUo, che dovemo sempre et in ogni tempo havemo 
procnrato e procuriamo di avvanzarci nella sna gratia e nel beni- 
gnissimo patrocinio della republica christiana, onde sempre havemo 
riportato e lode e favori non ordinarii da tuttj i principi, li quali 
col fondamento ben certo dell' integritš. et ingenuit^ nostra non hanno 
mai accettato ne prestato alcuna fede alle calunnie et imposture alle 
volte addossateci et inventate con mali fini da nostri malevoli, come 
crediamo indubitatamente, che ne da vostra serenitži ne dalFeccellen- 
tissimo senato non saranno mai credute le falsissime imposture 
suggente da Perastini, ne le poco verdadere informationi, di chi 
senza ombra di ragione li prottegge, per honestare con tal'impositioni 
le loro rapine, e con non dovuti ritardi della giustitia dar campo 
agPistessi di commettere de' maggiori, come di fatto 6 seguito et 
ogni uno lo vede. Le diaboliche inventioni e calunnie portate alla 
POSLAinaB DUBROVAČKB MA MLETAČKU BEPUBLISU. 41 

notitia đi vostra serenitk di haver noi concesso barche et huomini 
alli Turchi di Castelnovo per portarsi a danni de Perastini, tanto 
sono appunto vere, quanto furono quelle, che per il passato s' inven- 
tarono e divulgano per tutta V Italia e per tutte le corti di principi 
d' haver noi somministrato a Turchi artiglierie, munitioni e bom- 
bardieri; e come quelle col chiaro dell' innocenza nostra restomo 
falsissime, cosl e queste riusciranno tali ogni volta, che la serenit^ 
vostra si compiacer^ per sua riguardevole benignitii di certificarsi 
con r informationi di rappresentanti e ministri neutrali e non par- 
tiali, e di credere a noi, che sempre con irrefragabile verit^ passiamo 
in tutte le nostre operationi ; assicurandola, di non haver noi ha- 
vuto veruna inteUigenza nell' accidente occorso a Perastini, che come 
a christiani ne ha fuor di modo dispiacciuto ; e per5 subbito come 
ne fu participato il successo di tal' accidente dair Ulustrissimo signor 
Pesaro proveditor estraordiaario in Gattaro, e che alcuni di quelli 
di Vitaglina siano stati consapevoli e guide a Turchi, si formč ri- 
goroso processo per rinvenire la veritii, e di subbito si scrisse 
airistesso signor Pesaro, che ne desse qualche lume, con animo di 
venire con questi a que' rigori di giustitia, che simil' eccesso have- 
rebbe meritato, ma non si 6 trovato, che vi sia alcuno in colpa; 
con haver subbito fatto divertire e rimovere da quelle parti e da 
Molonta tutte le barche de nostri sudditi, ancorchd con incommodo 
gravissimo dell' istessi e de loro padroni, per levar affatto ogni occa- 
sione di ^candalo e di danno, conforme con maggiori particolaritii 
e col detto processo sar^ il tutto distintamente rappresentato con 
ischiettezza e pura veritš, alla serenit^ vostra dal detto Sorgo, al 
quale si degnar^ di sentire volentieri, e credere quanto a noi stessi ; 
supplicandola con riverente affetto e con queUa maggior efficada, 
che possiamo, degnisi per acquietare gF animi di tutti noi, col suo 
savio intendimento, e con la sua somma prudenza riflettere sopra 
tutti i particolari, che dal medesimo Sorgo le saranno manifestati, 
e doveranno servirle di lume per conoscere evidentissimamente 
r innocenza nostra e le fasitš, dell' imposture e calunnie sudette; 
tomando di nuovo a supplicare con ogni vivezza possibile la sere- 
nitk vostra di non restare mal' impressionata della non mai incor- 
rotta osservanza e divotione di questa republica verso il suo sere- 
nissimo dominio, et a volere con ordini strettissimi commettere la 
restitutione dell' estorto e rapito da Perastini, a sollievo degli inte- 
ressati, e per sicurtš. e libertš, di questo traffico; e qui restando, 
auguriamo alla serenitš, vostra da Dio nostro signore tutte quelle 
maggiori glorie e felicitli, eh' ella stessa desidera. Đi Ragusa li 10 
novembre 1648. 

Đi vostra serenit^ divotissimi il Rettore et consiglieri della re- 
publica di Ragusa. 

lA. tergo : Al serenissimo prencipe di Venetia signore nostro co- 
lendissimo. 

U mleta6kom arkivu. -i-w 42 8. uirBić, 

Ood. 1649. 16 sieinja. Dubrovčani sve dalje se tuže radi Stete^ Sto 

jim prave hajduci i Perašćani. 

Serenissimo prencipe signore nostro colendissimo. ĐalP osservanza 
e đivotione che proffessiamo alla serenitš. vostra et al suo serenis- 
simo dominio, e dalli continui aggravii, che si fanno per questo 
stato dai Haiducei, siamo afforzati di ricorrere alla benignit^ di 
vostra serenitž, li quali realmente con V absenza delF eccellentissimo 
signor Foscolo proveditor general in Đalmatia s' hanno preso licenza 
d' infestare di nuovo qaeste giurisditioni, e par che pretendano tran- 
sitare per Pistesse le prede, che fanno nel paese del Turco, che 
come piti volte havemo significato alla serenitJi vostra, non potrk 
essere che mottivo efficace per addossare Y indignatione del Turco 
contro di noi senza colpa alcuna da questa parte, oltre di che non 
siamo ne anche fii}' hora sodisfatti in Cattaro del rapitoci da Pera- 
stini, conforme il resto le sar& con debito modo e con dovuta con- 
fidenza rappresentato da Michiele Sorgo nostro cittadino, a cui si 
degnarli di prestare intiera fede, e sentirlo benignamente, mentre 
noi pro fine facciamo riverenza alla serenitJi vostra, augurandole 
quelle maggiori felicitk, ch'ella stessa desidera. Di Ragusa li 16 
gennaro 1649. 

Di vostra serenitit divotissimi il Rettore et consiglieri della repu- 
blica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo prencipe di Venetia signore nostro co- 
lendisimo. 

U mletačkom arkiTii. Priložene su viesti iz Carigrada. 

53. 

God. 1650. 8 studenoga. Dubrovčani dokazuju svoje pravo na 

ostrove Sušak i druge blizu Lastova. 

Serenissimo prencipe signor nostro coUendissimo. AlFamorevole e 
benignissima inclinatione di vostra serenitš. verso la pače e quiete 
di questa republica sua divotissima ha sempre la medema corrisposto 
e corrisponderš. in etemo con chiari segni et eifetti insieme del suo 
ossequio et animo propensissimo in ogni suo serviggio et occasioni 
tutte, onde col fondamento tale ne ha sempre per sua generositd, 
favoriti e prottetti. Li scogli di Suscaz o siano Cazza grande e pic- 
cola deir attinenza deir isola nostra di Lagosta, sendo stati gi& con 
pascoli, pescagioni e frequenti prattiche in quelli d'alcuni della 
Đalmatia vessati e distrutti, ricorsimo ultimamente del 1635 per 
divertire simili pregiudicii col mezzo del signor Sorgo ambasciator 
nostro, il quale, essendosi nelF eccellentissimo senato discusse, digeste 
e connosciute l'indubitate nostre ragioni, sotto gl' 11 di agosto del 
detto anno, fti assicurato e nelF eccellentissimo coUegio e precedente- 
mente dagF eccellentissimi signori senatori Marcello e Gapello, depu- 
tati per andar trattando seco, d' essere stati li detti scogli dichiariti POSLANICE DUBROVAČKE NA MLETAČKU REPUBLIKU. 43 

di nostro assoluto dominio, e che perci6 si sarebbono dati gV ordini 
convenienti, acci6 non ricevessimo molestia sopia essi; et essendo 
secondo la mente publica Faniio susseguente state sentite e termi- 
nate le pretensioni de particolari dali' eccellentissiino signor Moče- 
nigo 2AV hora proveditor generale in Đalmatia, fti dal medemo scritto 
al signor conte et proveditor a Lešina et imposto, che strettamente 
ordinasse a tutti i sudditi del serenissimo dominio a levare gV ani- 
maU et altro eh' bavessero su li detti scogU in termine d' un mese, 
e che in avenire non s' ingerissero in qaelli sotto le pene etc. ; il 
che non ostante di nuovo questi mesi alcuni di Đalmatia hanno 
introdotto i pascoU con transporto d' animali in detto Susciaz, impe- 
dendo il libero possesso et uso a quelli di Lagosta. I Haiduzi simil< 
mente, e quelli delle barche armate senza intermissione continuano 
ad infestare qaesto stato et isole nostre, eh' hormai V hanno desso^ 
lato, e coi transiti delle loro prede per que8te giurisditioni, che 
fanno nel paese del Turco n' hanno messo a dmenti tali, che peri- 
coliamo di perderci, adossando li Turchi tutto a noi, pretendendo 
risarcimento d' ogni danno, conforme il tutto sark con dovuta rive- 
renza alla serenitd, vostra particolarmente rappresentato da Michele 
Sorgo nostro cittadino. La supplichiamo pertanto di vederlo e sen- 
tirlo benignamente, e credere alle sue parole in questi negotij quanto 
a noi stessi con consolame nelle correnti calamitk de tempi per* 
augumentare tanto pit in noi il desiderio et obligo per servirla 
sempre; e con tal fine alla serenitš, vostra baciamo le mani, pre- 
gandole etema grandezza e gloria. Ragusa al di 8 novembre 1650. 

Di vostra serenitš devotissimi il Retore et i consiglieri della re- 
publica di Ragugia. 

Adi 24 decembre 1850 presentata nell' eccellentissuno collegio da 
Michiel Sorgo agente de signori de Ragusi. 

U mletaSkom arkiva. Priložena pomenuta naredba Leonarda Foskola od 
26 studenoga 1646. 

54. 

God. 1663, 19 travnja. Dubroviani zahvaljuju se Jerku Kontarinu, 
vrhovnomu providuru mlet. u Dalmaciji i Albaniji^ na njegov list^ 
u kmn jim javio, da ima u njih podpuno pouzdanje. 

Riceviamo Y humanissime lettere di vostra eccellenza delli 12 del 
cadente, le quali quanto ne hanno conturbato in tempo, quando in 
questa republica sempre pid viva si conserva I' inalterabile e non 
mai interrotta divotione verso il serenissimo dominio di Venetia, 
alla giomata comprobata con vivi e continui effetti e con osservanza 
e confidenza della religione e della rettissima intentione nostra, 
altre tanto ne hanno consolati le medesime lettere, scorgendo, che 
la somma prudenza dell' eccellenza vostra con la sua riguardevole 
benignitš, ha sospeso ogni credenza a qualunque voće che correva, 
forsi promossa da qualche malevole nostro, contraponendo alla fal- 
sitit dl que8ta li ben ragionevoli riguardi e della religione stessa e 44 8. UUBIĆ, 

d' altri motivi, che in niun tempo gik mai hanno fatto prevaricare 
questa republica nel ben đovuto zelo đella religione cattolica ne 
con adherenze ne con altri atti pregiuditiali al christianesimo, e 
massime alla serenissima republica, che corđialmente per sua gratia 
ne ama ; e per5 alle corđialissime espressione, che vostra ecceUenza 
si 6 compiaciuta đi fame đella sua partiale propensione verso di 
noi le rendiamo quelle maggiori gratie, che dovemo ecc. Ragusa li 
19 d' aprile 1663. 
n rettore e consiglieri della republica di Ragusa. 

U arkiva mletačkom u£ depeša istog Jerka Kontarinia. 

55. 

Ood. 1667. 15 travnja. Dubrovčani obaviesćuju vrh. providura u 

Dalmaciji i Albaniji K. Komara o trešnji, koja je uništUa Ajihov 

grad, i mole ga, neka naloži zastupnikom mletaikim u njihovom 

susiedstvu, da jih štite u radu popravljenja istog grada, 

Lettera scritta alP illustrissimo et eccellentissimo signor Gaterino 
Comaro proveditor general in Dalmazia et Albania. 

Illustrissimo et eccellentissimo signore e patron nostro osservan- 
dissimo. La disgratia mai non imaginata successa a questa nostra 
citt^, la quale prima rovinata dal terremoto terribile, pati poi tal 
esterminio dal fuoco, che ne meno una časa sola h rimasta habita- 
bile in tutta la cittš.; le quali rovine hanno cagionato tal stragie 
della nostra nobilt^ e popolo, che buona parte č rimasta morta. 
Sapendo noi dunque molto bene la piissima inclinatione di sua se- 
reniti e di vostra ecceUenza verso questa nostra patria, la quale 6 
stata sempre divotissima della serenissima republica, supplichiamo 
riverentemente T ecceUenza vostra a non mostrarsi con noi scarso 
delli effetti della sua riguardevole benignit^, dando ordini sufficienti 
alli illustrissimi rappresentanti di sua serenit^ nei luochi a noi pid 
vicini, acci6 che ci compatischino, e ci conservino la solita protte- 
tione, affine possiamo col divino aiuto procurare la restauratione di 
essa nostra cittk per mantenimento della fede christiana e libertii 
nostra. Le gratie e li favori, che vostra ecceUenza potrli compar- 
tirci, come speriamo, in questi nostri bisogni, saranno per lei nn 
largo campo di essercitar la sua generosit^, et a noi saranno mottivo 
di eterne obUgationi, con le quali non cessaremo di pregar sua di- 
vina maest^ per ogni maggior esaltatione e feUcitži della serenissima 
repubUca e di vostra ecceUenza, aUa quale riverentissimi bacciamo 
la mano. Ragusa li 15 aprile 1667. 

Đi vostra ecceUenza affettuosissimi servitori Rettor e consigUeri 
deUa repubUca di Ragusa. 

u arkivn mletačkom uz depeša gori pomenutoga Komara. Navesti ćemo 
ov^je ta depeša, te još tri sUedeće istoira providura na mletačku vladu a 
BOetcih, koje se bave dubrovačkom trešnjora. One su ne samo zanimive sato, 
što pripoviedaju mnogo toga, što se drugako nezna, daU nam očituju i smier 
mli^tački pram Dabrovčanom u to doba. POSLANIOB DUBROVAČn NA MLBTAdKU BBPUBLIKU. 45 

1. N. 213, 

SerenisBimo principe. Nel qaarto giorno đi mia partenza đa Žara con 
la contrarieU đi tempi, che regnano^ e cbe con passione đeiranimo 
immensa mi contrastan' V avvanzamento sollicito a Cattaro, e defficultan 
pur maggiormente qaello de gV altri legni^ che con miHzie e con a] tro, 
bench^ doi giomi prima espediti, restan per anco in dietro, ho hieri 
sent potnto ridđnrmi in que8to porto di Santa Croce, e sempre pit 
rinforzando il vento da borra^ n^ riuscendo poBsibile, non ostante tntti 
gr isperimenti di movermi, conosco debito humilissimo mio portar 
ali' eccellenze vostre le notizie del stato e dell' infelicit^ inesplicabile, a 
che per li passati Boccessi del terremoto al presente soggiace la cittjk di 
Ragusa, con tutti qnegr altri particolari, che m' 6 sortito d' andar raeco- 
gliendo, e che repnto tutto degno della loro notizia, senza differir la 
medesima al mio arrivo a Cattaro, da dove con la diligenza maggiore 
rappresenttf 6 snbito V esser di quella piazza, che per relazione c' ho 
pnr qai potnto raccoglier da un da Perasto, che vi manca son cinqQe 
giomi, non giuntomi dopo le prime altre lettere n^ migliori ragnagli, 
^ qaa8i nel stato che con la visione di quanto scrive V illostrisalmo 
Loredan, e di costitutl, che da Žara inviai, havranno potuto comprender 
e con damio qnalche cosa minore di quel; che fb scritto. 

Segnl il giorno del mercordi santo verso le hore quatordici 11 terre- 
moto gik scritto, che in spazio d' un solo pater dirocc6 le fabriche 
tntte di qaella cittj^ sepelendo fra le ruinC; che qnelle fecero, nn' nu- 
mero immenso de suoi habitanti, che per quanto lor cerchin e s' affa- 
tichin di minorarlo, non sanno in ogni modo ridđurlo a meno đi qnattro 
et piti mille, esprimendo, che circa un' terzo di tutti quelli, erano prima, 
vi sii rimasto ; bench^ alcuni de religiosi e de gl' altri, che pi& disin- 
teressatamente ne parlano, faccian il danno maggiore, e raccontin, che 
certo mille fra tutti non sopravivino. Un fiioco grandissimo, che doppo 
il terremoto s' accese per tutto, e che son hoggi tredeci giomi, che 
ancor continua, ha dato V ultimo croUo, renđendo in piA parti arso qnel 
che restava, n6 oltre il deposito publico delle biade e la loro Đovana, 
alcun' altra fabrica resta salva, ma tutte le case si publiche come pri- 
vate, il palazzo, le chiese e i conventi restan da un' horrendo flagello, 
che Dio signore ha voluto mandarli, totalmente disfatti e distrutti. Chiuse 
dalle rovine tutte le strade, e con spettacolo horrendo niun' altra sua 
antica vestigia piti conoscendosi, monti di sassi e di pietre in veće 
d' edificii e di case stan cinti al presente dalle mura della citt4, che 
tocche sol qualche poco alla parte, che guarda il mare, si son con 
tutte le fortificationi migliori intieramente preservate, e restano illese. 
La parte maggiore đi nobili era in la piazza, vicina ali' entrar nel 
consiglio, e in numero đi circa ottanta fd in un' instante dalle mine 
coperta; perito pur anco essendo nel proprio palazzo il loro rettore, 
distmtte intiere famiglie senza che alcuno habbi potuto trovarvi lo 
scampo, e fra un numero di monache molto, che in otto loro mona- 
sterii, diroccati immediate da' i fondamenti, stavan' riddotte, solo sessanta 
due si son salvate, e subito in deficienza total di đarli ricovero, đa 
queir illustrissimo arcivescovo con assistenza di due de loro nobili sono 
46 B. UUBIĆ, 

State imbarcate sopra un' vassello, e coađotte in Ancona. I soli pnblici 
lazzaretti, posti al di faori della citt^, rimasero illesi, n^ in tanta sven* 
tura han essi imaginabiimente patito gualsisia bench^ picciol đanno. II 
ressiđente d' Ollanđa, che giontovi di passaggio per andar a Costantino- 
poli con la moglie et famiglia di circa trenta due persone, col^ si tro- 
vava, ^ anch' esso con la moglie medesima soggiacciuto air istessa dis- 
grazia, non salvatisi del suo segnito che soli nove. Conftiso e atterito 
perd qaanto voleva 11 snccesso, V avvanzo de gl' altri nobili et habi- 
tanti, che sopravive, sparso immediate in pid luoghi della loro giuris- 
dizione, haveva fermato vascelli e fatta rissolnzione d' abbandonar il 
paese, ma prohibizion rigorose del loro govemo li hanno fermati, e^ 
vanno cosi trattenendosi, havendone io par nel passaggio vednti alcnni 
a Zuppana, altrl son qm nel porto di S. Croce^ dove pur diversi vas- 
selli con famiglie imbarcate, e religiosi, c' han perso i conventi, vi si 
ritrovano. II bass^ della Bossina a gl' avisi di questo snccesso mand6 
con ane lettere due suoi vlachi a dolersi della disgrazia, eshibir assi- 
stenza, confermarli nella divozion loro alla Porta, et prender informa- 
zione del loro presente stato, che anco introdotti in citt^^ potero molto 
ben' osservarlo, con espressione per quanto essi dicono di non dover 
certamente portarli molestia, anzi dando intenzion di soccorrerli con 
quella porzione di viveri, che gl' occorresse, havendoli pur fatto offerir 
assistenza di genti, c'han ricusata. 

Molti Morlacchi lor sndditi fnron' chiamati immediate per assister 
alla diffesa, far le guardie non solo, ma per scoprir quanto pit sii 
possibile le rovinC; e cavar fiior delle medesime tutto quello s' havesse 
potuto, e dar a i cadaveri, che sono infiniti, la sepoltura ; e con stupor 
e con maraviglia gli ^ pur riuscito doppo gl'otto e li nove giomi 
rihavervi degP huomini e delle donne, che ancora cosi coperti si con- 
servavano vivi. In tanto riddotto in pochi il govemo, han eshibito 
air ordine de cittadini V agregazion loro, con obligo di non partirsi. 
Han riddotto nel revellino, che h molto sicuro, et che come ho di sopra 
rappresentato con gl' altri castelli e tutte le loro fortifficazioni perfetta- 
mente si č conservato, le monizioni, la polvere, e tutto quel c' han' po- 
tuto, assistendo pur dentro il medesimo il numero d' essi maggiore, di 
U dispensando gl' ordini e disponendo le provisioni con concetto, che 
ancora il contante, che loro stessi confessano non poco, vi sii riddotto. 
Mandorono al mio arrivo due loro soggetti, supplicando compatimento 
a' tante sventure et in avvantaggio di quanto con lettere speditemi per 
via di Stagno, delle quali m'eshibirono la copia, che unita trasmetto, 
per non esser servito il tempo, che havessi prima della partenza da 
Žara potuto ricever Y autentiche, implorando la publica prottezione al 
loro travaglio ; in che espressomi com' ho creduto poter esser publica 
mente e intenzione, non ho mancato accertarli del građo in che appresso 
vostre eccellenze loro si conservano, del scontento col quale intende- 
ranno tanta loro disgrazia, e studiato di ricavar i loro pensieri, quali 
fossero i loro bisogni, et quali le premure di prottezione maggiore. In 
che pur anco s' espressero d' haver con ispedizione fatta rappresentato 
a tua santita, a vostre eccellenze et al signor Viče Re di Napoli questa i POSLANIOB DUBROVAČKI! NA MLETAČKU RBPUBLIKU. 47 

loro Bventura con instanze principalmente per monizioni e per grani. 
Ho anco applicato per fonđatamente accertarmi đeU'esser loro pre- 
sente, e tiitto confronta con lo scritto đi sopra, segoi sempre anzi 
maggiori apparendo đella presente loro calamiU. Le loro risserve, il 
star occnlatamente osservando gV anđamenti e le mosse đ' ogn' uno, et 
la gelosia grandisaima, god che vivono, non havendomi aceonsentito il 
ricavar d' avvantaggio ; h voće per6, che s' approprlino tutto queilo 
possono, non permettendo V ingresso fra le rovine in cittA n^ meno 
agr interessati medesim], e che fra thesori^ che cosi lor stessi li chiamaD, 
sepolti, accresceranno con gl' haveri di tanti infelici notabilmente le 
loro ricchezze. Anco Tisola loro detta di Mezzo ha provato simil dis- 
grazia^ cadute tutte le case, ne preservatesi che sole gnaranta donne, 
nn' hnomo, et un'pntto. Quš pure tutto stk involto in compassionevoli 
spettacoli, dlroccati i pallazzi, che in molto numero circondano il porto; 
distrutti quei, che sono nella fiumara, delicie e commodi di qnei cit- 
tadini, tutti precipitati, n6 che possan rimettersi oome si van lusingando, 
se non con tempo longhissimo, vi 6 apparenza, e pu5 cosi ben figurarsi. 

Castel Nuovo e anch'esso, fiiorch^ la fortificazione di sopra, che si 
conserva in pessimo stato; anzi il bass^ d' Hercegovina s'^ subitamente 
colk condotto. Di mosse e d' anđamenti nemichi non ho alcun sentore ; 
e solo essi m' hanno rifferto, che per qualche pensiero del Bass^ di 
qui trasferirsi, habbi voluto il parere del sno Mufti, dal quale li sii 
stato risposto, che quando in effetto s' attrovino rimasti ancora trecento 
nella citt^, non debba applicarsi, et cosi havesse sospeso; son per6 
travagliose le contingenze, e chiamano tutti li sapientissimi loro riflessi 
Gratie. 

Di galea in porto di s. Croce li 18 aprile 1667. 

Gaterino Comaro proveditor general. 

2. N, 217. 

Serenissimo Principe. . . . In questo stato per6 avvisi continui gion- 
gendo, che 'Ibassft della Bossina, partito gik molti giomi fbor del 
Serraglio, si vadi avvanzando, benchd con segaito non tanto grande, 
e ridotte le cose di Ragusa ad un' segno^ che se ben cessato per V in- 
fortunio del ftioco doppo arso e distrutto il resiđuo delle case e delle 
materie, pare, che vadan quei cittadini rimasti prendendo maggior vi- 
gore, danđo la piti possibil regola a' i loro sconcerti, con guardie assi- 
stendo e custodendo il castello et rivellino; st^ ad ogni modo la citt^ 
totalmente dishabitata, tutti habitanđo o nei lazaretti o sparsi per i 
luochi vicini della loro giurisdizione. Ho creduto, doppo lasciati a Cat- 
taro gli ordini e le disposizioni^ scorrer a Gurzoia speditamente, per dar 
nuovamente impassando per qnella citti a quei del governo il modo di 
poter portarmi le loro instanze, et haver qualche campo di scoprir se 
fosse possibile i loro pensieri et i loro dissegni, con fine d' haver a quella 
parte ancora V occhio^ e sin che mi.capitino le publiche prescrizioni andar 
osservando i loro anđamenti et opsrazioni. Cosi dissegno dimani d'effet- 
tuar, tornando poi di qui subitamente^ da dove^ bench^ pensassi sbri- 
garmi, non dissegno in ogni modo partirmi ancora per qualche giomo, 48 s. uuBić, 

volenđo lasciarvi Topre piii ben stabilite, e renđermi certo đell^isten- 
zioni e đei dissegni de nemici^ che per li avvisi, che da tutti i confi- 
denti si tengono, pare, che fossero in grande speranza d' haver con le 
passate disgrazie prospero V adito a qualche insidiosa macliiDazioiie. 
Galea in porto di Cattaro ii 2 maggio 1667. 

Caterin Comaro proveditor general. 

3. N, 218, 

Serenissimo Principe. Portatomi con i mottivi, che a vostra eccel- 
lenza con V nitima espedizione aignificai, neir aqQe di Cnrzola, hebbi 
co\k air arrivo del cavalier Bolizza V honor sempre riveritissimo deUe 
dncali, che in data del 22. del caduto si sono dognate di scrivermi 
circa 1' importanze ben rilevanti di guesta piazza^ e faron dal međeaimo 
consegnati li dnemilie cecchini, che per dar modo d'andar snpplendo 
a tanti ordinarii et estraorđinarii bisogni con la stessa occasione s'han 
compiaccinto trasmettermi. 

Oionte pnr anco Faltr^hieri, mentre ero verao Ragnsa, qaell6 dei 
27., ch'oltre gli altri particoiari, che nelle medesime si contengono, 
portano 11 publico discontento per grinfortnnii, c'ha quella citt& ric^ 
vuti, et approvando tntto quel piti, che con caritatire risposte a' i sog- 
getti da loro ispediti con dichiarazioni d' affetto e rettitndine della re- 
pnblica s' era da me con quei popoli praticato, in caso che per novit& 
di govemo et degli accidenti risentissero stimoli di qnel bene, che 
dalla medesima posson ricevere, m' esprimon i pnblici sentimenti e le 
loro intenzioni. Ad' nn* affare di tanta importanza, ho qnanto pit mai 
ho potnto applicato con tntto lo spirito, e nella considerazion di tanti 
discapiti, che da qnella parte ai pnblici interessi derrivano, havrei ben 
vivamente bramato, che congiontnra si grande dasse apertnra ad on 
bene, che sarebbe per tntti i riguardi principalissimo. Per qne8to non 
ho trascurato V insinnazioni et impiegati tntti qnei mezzi, che nella 
ristretterza d' haverli ho crednto pit giovevoli et utili. E come la relazion 
di qnanto lor van praticando, per dar in ogni modo la regola pit 
possibile a i proprii sconcerti, havran alla pmdenza di vostre ecoel- 
lenze fatto comprender 1' intenzioni che tengono di non abbandonar 
fin che possino mai qnella libert^, che, bench^ in stato ristretto, lor 
godono, cosi il non haver in parte alcuna tocche, che insensibilmente 
le mnra del loro recinto, e niente le loro principali fortificazioni; la 
qnantitd. del contante considerabile ridotto nel rivellino immediate, đove 
qnei nobili assiston continuamente ; il compatimento, che da' i principi 
christiani lor sperano; la confidenza con Tnrchi, đe qnali niente par 
che temino, anzi confidano ricavame molto vantaggio ; e gli utili grandi, 
che ricevono da quella scala, sono loro nna gran speranza di poter 
anCo in qnalche modo rimmettersi. II genio poi non tant' inclinato ; il 
riflesso alla perdita, in che soggiacerian immediate tutti i lor' beni, che 
occupati e distrntti sarian da Turchi nella parte delli Canali, ch'5 un 
tratto longo, che \k a Gastel Novo, pieno d' habitazioni, e in qnella 
pur anco maggiore, eh* h verao Stagno detta Primorgie piccola ; la 
summa de contanti importante, che dal loro cittadini nel paese si tra- POSLANIOB DUBROVAdEB NA HLETAČEU RliPlTBLTEIT. 49 

fica e che sitria confiscata immediate, servon đi gran pretesto alla im- 
posgibilit^ di prenđer altra rissolnzione^ et a đover per il loro sosten- 
tamento tntto impiegarsi. Ne vale la considerazione al pericolo, in che 
in vista dei Turchi lor son esposti, perchd qiie8ta non li travaglia, e 
tengon si ben con quei barbari aggiustate tutte le cose, che da ogn'altro 
pili che da essi ricevon le gelosie e le apprensioni; e che nella com- 
parsa, c' ha fatto il Bass& della BoBsina con tanta solUcituđine e con 
suo incommodo a Castel Novo, che nel condarvlsi ^ entrato per i con- 
fini del loro stato, e che doppo fermatisi la sola settimana passata, 
8i Yk anco ben lentamente restitnendo el serraglio, volesse specnlando 
andarsi intemando, forse non andarebbe fuor d' ogni dubio, che le sne 
relazioni non 1' havessero procurato. Ma che poi osservando il ritornO; 
che con que8to pretesto io havevo fatto da Ourzola^ con essi espri- 
mendomi dei ginsti sospetti, che occulti dissegni uodrisse il suo animo, 
e che per questo m'ero a quella parte condotto, con pensiero d'acre- 
scer le forze, e far tutto per divertir qualunque disordiue; nel modo 
stesso, che ne procnromo la venuta, non havessero anco fatto tutto 
per il ritomo. Son le dichiarazioni per6 di onore et ossequio al publico 
nome ; e come m' han sempre detto portar con sue lettere e col mezzo 
de loro nobili cost& cpmmoranti vivissime instanze per assistenze e 
soccorsi; cosi quandMo gli ho piti volte invitati, perch^ dichiariuo la 
qualit^, che disideran de medesimi, pronto e disposto a darli senza 
dilazione immediate, questi solo riducono a quel che riguarda al com- 
modo et alla facilit^ della loro ristaurazione , sempre aggiongendo, 
senza dar causa di gelosia o d' apprensione a Turchi loro confinanti. 
In tanto han scritto a tutti li principi, come gi^ mottivai, e n attendon 
le risposte, capitando e dal Regno e d^Ancona vasselli con formenti e 
con biade, de quali per6 ne tenevano pur anco nella citt& quantitš, e 
pn6 servir tutto qnesto piii tosto a commodo e sovvegno de Turchi, 
che provan carestia immensa per tutto ; anzi con forma efficace e viva 
mi son veduto in neccessit^ prottestar loro, che se ne astengano, e 
m' han affermato, che a una richiesta, che n' haveva fatto il Bass^, 
si fosser affatto escusati con espressa ispedizione a lui fatta, rappre- 
sentando la privazion total, che ne tengono; a che come non s6 in 
effetto, se segli possi dar credito, cosi 6 certissimo, che ridotti quegli 
habitanti nel quinto al presente di quel eh' erano prima della disgrazia, 
non han per il loro sostentamento bisogno di tante biade, quante gli 
capitano. In poche giomate attendon dalla Porta notizie di quanto li 
sortisca incontrar, per habilit^ nel pagar il tributo, che per6 per 
quest' anno voglion in ogni modo fra pochi giorni, que8t' essendo il 
tempo ordinario, mandarglielo ; e per il stabilimento di quella scala, 
eh' h il punto piti principal di tutto ; mentre non v' č alcun dubbio, 
che quando questa restasse in qual si sia modo lor divertita, li man- 
cheria certamente il poter piA sussister e continuar in un'obligo di 
pagar annualmente 55 mille reali, che tutti abbondantemente ricavan 
dalle mercanzie, che in quei lazaretti pervengono, e air bor pensariano 
qualche altra rissoluzione, in che dovrebbe la necessit^ sola condurli, 
anzi pienamente si dichiariscono, che senza que8ti due mezzi ne la 

STABmB XV. 4 50 S. UUBIĆ, 

rimessa ne la snssistenza sii mai possibile, e io tntti i casi^ come si 
veđrebbono in neccessitš, di prenđer partito, e alla serenit^ vostra ne 
farebbero sempre i primi riccorsi; cosi h par necessario, tanto nel 
stato presente quanto in ogni altro acciđente, haver anco V occhio et 
agl'interessi et alle molestie, che possin đa qualche altra parte cansarsi^ 
in che T intenđimento sublime di vostra eccellenza matnramente tutto 
vede e riflete. E intanto finche dette rispoate li giongono, han pur 
mostrato premura, ch'io da essi non sii molto lontano, per tutto Im- 
mediate eommunicarmi, con la rissoluzion a che dovriano air hora ap- 
pigliarsi. Han per6 ferma intenzione di spnntar tutto, et ad uno dei 
lor cittadini, che stji a Belgrado, e che ha confidenza e creditito^ al 
quale han date le commissioni, han eshibito per inanimirlo V aggrega- 
zion al loro consiglio e la nobiltA, della qual, per V informazioni che 
n' ho pur preso, al numero di 22 sono le famiglie, che dall^ accaduto 
accidente son avvanzate, ^ettanta essendo in tutto li nobili, che possono 
entrar nel consiglio, sei over otto de' quali, benche sopravivino, son 
per6 đalle cadute rovine posti in molto disconcio, e a' cento e vinti 
čempresi li giovini si riduce intieramente quel corpo. A Fiume pensan 
mandar vascello per trasportarli legname, e d^ Ancona ha quel gover- 
nator eshibito maistranze, operarii e tutto quel piA, che fino li capi- 
tino ordini positivi da Roma^ li sii concesso, dove tenendo pur sopra 
i Monti summe di denaro considerabili, vorrian haveme da sua Santitii 
permissione et poter per le presenti occorrenze valersene. Gratie. 
Galea porto di Cattaro li 9 maggio 1667. 

Caterino Comaro proveđitor general. 

4. N. 221. 

Serenissimo Principe. Prima di discoatarmi da Cattaro volsi racoglier 
dalle persone, c' havero a queBf effetto espediti a Ragusi, e da gli 
altri col& essistenti, co' quaU m' era riuscito far qualche pratica^ i sen- 
timenti e i concetti di quel govemo, che sempre piti mi levavano la 
speranza di poter n^ con eshibizioni n^ con negozio indurli gi^ per 
qual si sia caso alla publica devozione. Fermatomi poi in ogni modo 
con varii protesti impassando nel porto di s. Croce, con occasion di 
ricever gli ambasciatori da loro spediti, non tralasciai parte alcuna, 
che valesse a farli comprender Taffetto distinto di vostra eccellenza 
il compatimento ben grande a loro infortunii, et il desiderio di dar- 
gliene sempre testimonii i piil pieni e i piti sinceri. Considerai quanto 
grandi devono esser le preavertenze, perch^ congiuntura cosi infelice 
non svegliasse nel Turco la cognizion di poter con tutta franchezza 
prender senza fatica un posto in que3ta provintia tant' importante^ che 
sarebbe per i suoi fini principalissimo e alla christianita^ ma a vostre 
eccellenze poi maggiormente, a quali tanto premeva il tenerlo da quella 
quanto da qual si sia loro piazza lontano^ d^ un danno infinito. Mostrai^ 
che quanto piti m^ internavo in quegr interressi, tanto maggiormente 
m' assicuravo^ che il loro rimmettersi portava difficoltdi immense^ che 
gli anni non gli darebbero si facilmente il modo di farlo; e in que8ti 
esposti a tanti accidenti et a tanti pericoli travagliose sarian per sempre POSLAMICB DUBROVAČKE NA ItLUTAČKU RBPUBLIKU. 51 

le loro contingenze. Gli inganni e le insidie đe Turchi esser sempre 
con tntti praticate ad un modo, ma con sola diversit^ de tempi^ d'oc- 
casioni e d' isperimenti ; che quando mottivo delle rissolutioni fosse solo 
in effetto T impossessarBi del poco loro stato, si potrla par đarsi ad' in- 
tender, che nol curassero, bench^ la loro fiera iiigordigia non pratichi 
trascurar quel eh' š d' utile ; ma mentre un passo si rilevante li pone- 
rebbe in un sito forse 11 piti bello e 11 piti commodo a suoi dissegni 
in qU6Sta provintia, dover havervisi Tocchlo come conviene, prestar 
assistenze, e tutto contribuir per rendersi certi^ che quando una di- 
sgrazia pareva volesse aprirgli questo grand' adlto, altrettanto dalla 
prudenza e dalla preavertenza se gli facesse V argine et 11 riparo. 
Feci nuovamente loro per6 tutte reshibitioni commessemi^ eccitandoli 
a dichiarirsi di che tenessero maggior bisogno, e m' espressi, c* haveva 
gr incarichi e gli ordini di dar ogni cosa. Che solo 11 loro sostenimento 
dalla republica veniva bramato con fine rettissimo e tutto sincero. 
Đissi, che gi^ di biade, delle quali pareva pur ne facessero per anco 
domanda, io gli vedevo si proveduti, che con ramarico intendevo pas 
same in gran parte iu Tarchia, et che a questo passo, come somma- 
mente m' ero seco doluto, cosl mi trovavo pur ali' hora in obligazione 
d' incaricarli nuovamente astenersene, perch^ come per 11 loro vantaggio 
le intenzioni generose di vostre eccellenze spiccavano patentemente da 
gli ordini; ch'io tenevo^ cosl che il beneficio fosse di danno, e 11 ^uf- 
fragar li vicini e gli amici, proveder e sostener i proprii nemici, non 
era ne giusto ne tolerabile ; et che una confidenza fuor d' ogni misura 
interessata co' barbari^ con danni patenti di principe religioso, che 
tant'anni per la sna santissima fede combatte e si strugge, non placa 
r ira, ne sospende i flagelli, ma V accende e li provoca maggiormente. 
Insinuai, perch^ neir osservazione, che ben apertamente io vedevo di 
tante loro necessiUk, portasero confacevoli instanze al bisogno, che se 
per me stesso dovevo dirli qnali mi parevano proprie, gli havrei sug- 
gerito che tali appunto conveniva loro di ricercarli, che come fosser 
bastanti per render la citiA loro sicura da una barbara hostilit&, altre* 
tanto valessero a far ogn' uno accertato, che o rissolutioni improvise 
d' un abbandono^ o quaiche proponimento pregiudiciale non dasse agli 
espressi accidenti imaginabil fomento. Che credevo il loro govemo, 
bench^ ristreito, in ogni modo prudente; e in caso cosi importante le 
considerazioni neccessarie^ la vigilanza đovuta, e la troppo lor confi- 
denza in uno, che perch^ amico, e per6 điverso di religione e privo 
affatto di fede, non h ne laudabile ne aggiustata. 

Furono le risposte concetti di devozione; proffessarsi alla serenit^ 
vostra tutta 1' obligazione ; sperar assistenze, e supplicar quei soccorsi, 
che servin al loro commodo, e niente vaglian a dar a suoi vicini mot- 
tivo d' apprensione o di gelosia ; e qua' tomando k gli stessi concetti 
dei pericoli; in che sarebbe il lor territorio; la perdita dei capitali, 
che nel paese turchesco lor tengono; il trafico, che intieramente ver- 
rebbe a mancarli; cose tntte, che gi& nelle mie passate humilissime 
lettere ho mottivato, e che non stimo puovamente ripeter. Mostramo 
a ogni voće tant« certezza di non ricever da Turchi imagipabil insulto ; 52 s. liJUBić, 

sempre gli essaltano^ e plii đ' ogn' altro che đi lor đubitano. TeDgon 
per fermo đi potersi rimmetter, gik đisponendo đ' accomođarsi e re- 
stringersi come che possino, non senza cređenza, che il Torco o gli 
minori o gli đii habilitš nel tributo. Đi vostra sereniU fanno quel ca- 
pitale, che '1 solo interresse li obliga e niente pid. Molto confiđan nel 
trafico, e quella scala gli dk utiliU pid granđi đelia cređenza ; e come 
io posso accertar vostre eccellenze đi haver pretermesso . qaal si sia 
pratica per đivertirgliela ; cosi che un bassš* đella Bossina V acconsenti, 
mentre i loro nffizii alla Porta posson poner la sna testa in gran con- 
tingenza^ non ^ cosi superabile, quanđo il bassA stesso non volesse 
farai ministre đi questa negoziazione, come qaellOy che fil V inverno 
passato đeposto, mi s' era eshibito đi far^ et haveva speđito nn' espresso 
al primo visir per trattarla Turchi stessi al segno maggiore cosi đe- 
siđerano, e con tutto il contento, e qu& e in ogni luoco coireriano 
prontissimi. Chi col Caimacan potesse in Ađrianopoli farne proggetto, 
che col mezzo đ' alcnno đegli hebrei col& đimoranti non saria si điffi- 
cile^ pareria ottimo. E se nn popolo cosi al loro servizio mal' inciinato, 
che apporta pregiađicii rilevantissimi continuamente^ e đe quali la glo- 
riosa memoria đel qaonđam eccellentissimo cancellier granđe Ballarino, 
che tolto đa Dio in congiunture, che £Si continnamente đa' i Turchi 
međesimi qn& confinanti lacrimar la sua perđita, per speranza certis- 
sima, che tenevano đi veđervi stabilita col suo negozio la quiete, ne 
parla nelle sue lettere tanto che basta, meriti prottezion in effetto, as- 
sistenza^ e modo al rimmettersi^ per farlo facilmente snssister^ su 
đeir infalibil loro sapienza , đel mio humilissimo osseqaio, oltre đisttn- 
tamenie rappresentarle qaello, che passa, niente altro essenđo, che 
V obbeđienza a' i publici commanđamenti. Ne pu6 đi que8ta la congiun- 
tura gi& mai trovarsi migliore. 

A questo passo in mi trovo tenuto pur anco đi riferir, che nell'in- 
đolenze đi sopra espresse, c' ho loro portate per 1' assistenze continue, 
che a Turchi lor somministrano đi viveri e đ' ogni cosa^ havenđo lor 
mottivato^ eh' anco V armi e gli azzali vengon pur per col& trasportati, 
m' han francamente confessato, esser questo verissimo, ma che tutto 
veniva o con Turchi o con mercanzie đa cotesta cittk in quella đovana 
conđotto, đalla qual poi non đovevan essi impeđirgli V estrazione ; anzi 
uno đ' essi soggionse, restar vivamente meravigliato che summa de 
stagni consiđerabile pur' anco vi capitasse. — Sono le summe đel con- 
tante minori a quello si đecantava, ma h ben verissimo, che quei pochi 
pili vecchi e piil đ' ogn' altro autorevoli s' han accommođato assai 
meglio; ne đalla Porta, ne da alcuno dei principi tengono per anco 
imaginabil risposta, ma tutto in poche giornate stan attenđenđo. In 
Ancona hanno scritto per ingegneri, che colk si conducan per ripartir 
la citt^, e dar la norma đi quello dovr^ farsi, e solo il nettar le stradđe, 
e levar le rovine porterd. spesa e tempo infinito. 

Spalato li 22 maggio 1667. 

Catarino Cornaro proveđitor general. POSLANIOB ĐUBROVAČKB MA MLETAČKU REPUBIIKU. 53 

56. 

God. 1671. 4 travnja. Dubrovčani prose mlet. vladuj neka odpusti 
na slobodu brod uzapćen jim od vrh. providura u Dalmaciji zato, 

što je vodio sol u Neretvu, 

Serenissimo prencipe signor nostro colendissimo. La confiđenza, 
che noi habbiamo collocata nel paterno affetto di vostra serenilit, 
per ogni nostra occorrenza c'assicura de suoi benignissimi favori 
in sollievo giusto delle nostre necessitš,. Corre hormai il settimo 
mese, da che una tartanella, che carica de sali da Stagno si por- 
tava a Narente, š stata ritenuta per ordine delF eccellentissimo 
signor generale Barbaro, e condotta a Spalato, ove tuttavia con 
danno inevitabile de sali e gravi miserie degPinfelici marinari 6 
trattenuta. E se bene e con missione di un nobile da noi espressa- 
mente inviato, e con lettere s' 6 procurata la di lei liberatione, mai 
* perč s' 6 potuta conseguire. Onde siamo a supplicare humilissima- 
mente a vostra serenitš., che si compiaccia ordinare, che sia liberata, 
e che ia avenire non si devenghi a queste molestie. Gratia cosl 
giusta e ragionevole noi speriamo dalla benignitli di vostra serenit^, 
che in tutte Y occasioni ha palesato verso di noi partialissimi segni 
di patema điletione. Queste nostre reverentissime instanze pid d^- 
fusamente esporr^ in nome nostre a vostra serenit^ signor Michele 
Sorgo Bobali nobile nostro: supplichiamo che voglia udirlo con la 
solita sua infinita humanitit. E qui augurando a vostra serenitk 
il compimento de suoi magnanimi pensieri, humilissimamente Ič ba- 
ciamo le mani. Ragusa 4 aprile 1671. 

Di vostra serenit^ divotissimi servitori il rettore e li consiglieri 
della republica di Ragusa. 

u mletačkom arkivn. 

57. 

God. 1677. 6 studenoga. Dubrovčani šalju Mletčanom listove donesene 

za njih od ulaka iz Carigrada. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. Con la lettera 
25 settembre passato dei nostri ambasciatori da Gostantinopoli hieri 
sul tardi c'6 capitato Tingionto piego per vostra serenit^. II gia- 
nicero che V ha portato, s' 6 trattenuto lungamente per viaggio per 
cag^on di cattivi tempi. Habbiamo incontratto volentieri questa oc- 
casione per testimoniarle il nostro humilissimo ossequio e Finfinito 
desiderio, eh' habbiamo di servire a vostra serenitš,, spedendo con 
celerit^ possibile la presente filucca con le sudette lettere. II gusto, 
che noi sentiamo con questa speditione in servitio di vostra serenitji 
vien amareggiato dalla tardanza ušata per strada dal corriere. Non 
per tanto vostra serenit^ non gradirš, con la sua innata humanitk 
questo atto, che noi essercitiamo di pronta e reverente servitti verso 
la serenissima republica. Nelle medesime lettere ci persvadiamo 
poter essere qualche aviso delle cose nostre; qualunque sar^, noi 54 s. uxjBi6y 

humilmente raccomandiamo V interessi di questa republica al beni- 
gnissimo patemo patrocinio di vostra serenitš, ; alla quale augurando 
ogni maggior colmo di desiderate felicit^, humilmente le bacciamo 
le mani. Ragusa li 6 novembre 1677. 

Di vostra serenitš, divotissimi servitori il rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

58. 
God, 1685, 9 ožujka, Dubroviani po poslaniku tuže se Mletcanom, 

što jih njihovi hajduci silno zlostavljaju. 

Serenissimo prencipe signor nostro colendissimo. Dalle continue 
incursioni, che con barbare hostilitš, vanno essercitando i Haiduzi 
a danni di guesto dominio e sudditi, siamo violentati a infastidire 
le benignissime orrecchie di vostra sereniti, et interromper le gra- 
vissime cure del suo imperio col riverente racconto delle nostre 
calamitk. Que8te in nome nostro saranno rapresentate humilissima- 
mente a vostra serenitžt da meser Felice Sorgo Bobali nobile nostro ; 
si degni per sua infinita benignitžt udirlo volentieri, e porger oppor- 
tuno remedio alle nostre angustie, che hormai per eflFetto della sua 
imparegiabil bontš. cosl c'assicurar^ della continuatione della pa- 
tema diletione, con la quale vostra serenitžt ha rimirato sempre la 
quiete di questa republica. E qui augurando a vostra serenit^ l'adem- 
pimento de' suoi generosi pensieri, humilissimamente li bacciamo le 
mani. Ragusa li 9 di maržo 1685. 

Di vostra sereniti devotissimi servitori il rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

CoUegio. Esposizioni. N. 98. U aprile 1685, u mlet. arkivu. Odgovor. 

59. 

God. 1686, 23, siecnja. Dubrovčani odbacuju osvade, po kojih oni 

hi radili proti uspjehu mletačkih težnja, 

Serenissimo principe signor nostro coUendissimo. Quanto granđe 
sia la riverentissima stima, che da noi si f^ della patema diletione 
di vostra serenit^, pu6 comprendere dali' humillissimo ossequio, che 
noi proifessiamo verso la serenissima republica, rendendoci certi, 
che la sua benignissima gratia non ci mancar^, perchš costante sark 
la nostra divotissima dispositione di servirla. Di questa sua ottima 
volontš. essendo noi ambitiosi e gelosi, non possiamo se non rappre- 
sentare, come faciamo con ogni pit vivo e riverente affetto, il sin- 
golar dolore, che proviamo nel sentire, che non vi mancano persone, 
che con relationi sinistre procurano di denigrare il candore delle 
operationi nostre nelle gravissime congiunture de correnti tempi. 
S' assicuri vostra sereniti, che non pu5 esser maggiore ne 1' infinita 
nostra devotione, ne pid intenso il desiderio che habbiamo di ve- 
dere colmate le glorie della serenissima republica con tutte le 
maggiori felicit^, e che la sacrosanta lega sempre piti s' avanzi con POSLAKIGB DUBROVAČKE NA BILSTAČEU RBPUBIJKU. 55 

gloriose imprese contro il commune nemico, giacchć conosciamo 
molto bene quelle parti, che convengono ad un principe catholico 
et osservantissimo della religione. Đicano in contrario quel che vo- 
gliono coloro, che non mirano con buon occhio ne la loro libertit 
ne il patemo patrocinio, che della conservatione di que8ta mostra 
d' haver la serenissima republica, perch^ sar& perpetuamente indte- 
rabile la nostra ossequio8issima servitti, persvađendoci fermamente, 
che la somma bontš, e pnidenza di vostra serenitš. non prester^ 
credenza alli riportd, che dali' altrui livore vengono disseminati 
contro la sincerit& delle nostre procedure, le quali soiio ottimamente 
note alla vigilanza dell' eccellentissimo signor proveditore generale 
Valiero, che al presente govema la provincia. £ qui implorando 
con ogni umile instanza la continuatione della sua preggiatissima 
gratia, da noi stimata a paro della nostra libert&, colF augurare a 
vostra serenit^ tutte le pid desiderate prosperitl^ humilissimamente 
le baciamo le mani. Ragusa li 23 gennaro 1686. 

Di vostra serenitš. divotissimi servitori il rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

Đeliberazieni del senato. Constantinopoli. Filza 42. 4 maržo 1686, u mle- 
tačkom arkiva. 

60. 

God, 1686, 21, svibnja. Ovom poslanicom Dubrovčani predstavljaju 
svoga poslanika mletačkoj republiki, i mole ju, nek mu vjeruje. 

Serenissimo prencipe signor nostro collendissimo. Mario Tomaso 
di Bassegli senatore nostro vien mandato da noi a representare re- 
verentemente a vostra signoria l'humilissimo ossequio nostro verso 
la serenissima republica, ed alcuni particolari, che molto premono 
a quest6 dominio. Confidiamo nelPinfinita bontk di vostra serenit^, 
che col solito della sua singolare humanitš, l'udiržt volentieri, e 
prestari intiera credenza in tutto queIlo, che gPesporrk in nome 
nostro, come noi reverentemente la supplichiamo, che si compiaccia 
di fare. E qui augurando a vostra serenita tutte quelle feUci&i, che 
maggiori gliene pu6 desiderare la partial divotione deir animo nostro, 
humillissimamente li baciamo le mani. Ragusa li 21 di maggio 1686. 

Divotissimi servitori il Rettore et i consiglieri della republica di 
Ragusa. 

ĐeUberazioni del senato. Constantinopoli. Filza 42. 5 lugUo 1686, u mle- 
tačkom arkivn. 

61. 

God, 1667, 10 rujna. Dubrovčani čestitaju Mletčanom na njihove 
pobjede u istoku, a Mletčani se zahvaljuju, 

Serenissimo prencipe signor nostro collendissimo. Non poteva succe- 
dere in altra maniera, che il vedere arendersi tante importantissime piazze in Morea al riflesso delle glorioBiseime armi di vostra sere- 
nitž, e rimanere tutto quel re^o fiotto il mo feliciBsimo dominio. 

Fra le publiche allegrezze, che palesa il mondo in cosi fortimata 
occafiione, ehe incorona di nove glorie la Berenissima repnblica, de- 
ponlamo inanzi ali' auguBto trono di voptra serenitk viviseime atte- 
stationi del nostro inesplicabile giubilo, che coofidiamo dover easer 
gradito dalla Bua somina benigmU a misura del noatro riverentis- 
Bimo osseqiiio verEO 1a serenlUt vostra, alla qiiaie con inceasanti 
voti preghiamo dal cielo la continuatione della divina assistenza, 
acci6 che conducendo al bramato fine i suoi pliseimi et ma^aninu 
pensieri, si veggano venerate anche nella reggia dell' ottomano le 
gloriose insegne della serenifisima republica. E qui humilissimamente 
a voBtra serenitk bacciamo le mani. Ragusa li 10 settembre 1687. 

Di vostra serenitk divotiBsiiui fiervitori il Bettore et i coosiglieri 
deUa republica di Ragusa. 

Odgovor. — 26. ottobre 1687. 

AlU signori di Bagufia. Nelle lettere di Tostre sigDorie iUustri 
de 10 settembre passato rileviamo li loro sentimenti per le prospe- 
ritii donate dal signor Dio alle uostre armi in Levante. Noi hab- 
biamo ricevuto l'offlcio a testimonio della loro buona disposltione 
verso la republica nostra, che earii pronta a corrisponderle. In tanto 
a TOstre signorie illustri auguriamo felicit&. 

Gio. Bat Nicolosi segretario. 

Delibenuioiu del senato. Coiutamtiiiopoli. FUza 43. 2Ci ottobre 1687, n mle- 
tačkom arkiva. 

62. 

God. 1689. 6 studenoga. Dubrovčani se raduju MletČMiom, Sto je 
njihov gradjanin postao papom. Ovi odvraćaju. 

Sereni&simo prencipe signor nostro coUenđiBsimo. n nofitro humi- 
lissimo ossequio richiede, che in tutti, gl' avenimenti, di cui 6 a 
parte vostra serenit^, palesiamo i nostri reverentissimi sentimenti. 
D' inesplicabil consolatione hora k quello, che ci deriva đalla feli- 
cissima essaltatione di nostro signore al supr'emo građo della pon- 
tifical maestk, che coUocato con pienezza dei voti del sacro collegio 
ed applauso universale in un cittedino di cotesta serenissima repu- 
blica, che con profusione di tanto sangue e tesori ha đato in tutti 
i tempi si grandi prove d' haver per unico scopo la conservatione 
e r augumento della vera religione. Ci rallegriamo con voetra se- 
reniUi di que8to felice successo, in cui ha si gran parte, e con noi 
stessi ancora per il publico bene di tutta la cbristianit&, e per il 
noatro privato, di cui ci promettiamo dali' affetto pat«mo di S. B., 
ma^imamente se eccitata vostra serenitk dalla 6ua impareggiabij 
bontk, si degneržt interpor le sue autorevoli raccomandationi, come 
la supplichiamo con ogni pid reverente maniera. POSLAMIOB DUBROVAČEB NA MLETAČKU RBPUBLIKU. 57 

n signor Dio sia quello, che renda Bempre piti gloriosa vostra 
serenitit, col secondar i suoi magnanimi pensieri. E qm humilissi- 
mamente li baciamo le mani. Ragasa li 6 novembre 1689. 

Di vostra serenitk divotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

Ricevuta 26 novembre. Presentata da V. Vincenti interveniente 
di Ragusa. 

Odgovor. — 1689. 15 decembre. 

Al rettore e consiglieri della republica di Ragusi. Ci palesano le 
lettere di vostre signorie illustri đel 6 caduto il molto concento de 
loro animi per esser seguita la creatione del sommo pontefice in 
soggetto patritio d'alto merito, et per il grand' interesse, che in si 
feUce successo tiene la republica nostra. Come per6 sommamente 
giusta h Tesultanza di tutto il christiano mondo, cosi molto affettuosa 
verso di noi spicca in tal occasione la loro brama del publico bene, 
onde gradendo F espressioni, corrispondiamo alle stesse col deside- 
rarle sempre ogni felidt^ e contento. 

Girolamo Glavarina segretario. 

Đeliberasdom del senato. Gostantinopoli. Filza 42, e mletačkom arkiva. 63. 

God. 1690. 6 srpnja, Dubroviani mole nUetacku republiku, neka 
odstrani svoje hajduke i brodove^ koji jim toliko zla prave ^ od 

njihove zemlje. 

Serenissimo prendpe signor nostro collendissimo. Havendo guesta 
republica ricevuto in tutti i tempi gratie rilevantissime da vostra 
serenit^ confida, eh' hora habbi ad esperimentare V istessi eiFetti a 
riparo de suoi disturbi, promettendod cosi e la sua impareggiabil 
bont^ et il suo humilissimo ossequio, con cui riveriamo la serenis- 
sima republica. Sono note a vostra serenitš. V hostilitji pratticate 
dai haiduzzi, et il miserabile stato, in cui han ridotto questi sud- 
diti, come piti volte Thabbiamo riverentemente rapresentato ; hora 
che si continua con le medesime, e s' aporta gravissimo incomodo 
a questa dttji e territorio con la dimora in questi porti dei legni 
armati di vostra serenitš,, che vanno fermando i bastimenti, che 
vengono a questa parte, siamo necesšitati con nostro infinito dispia- 
cere d' infastidire a vostra serenit^, supplicandola humilissimamente, 
che si degni commandare, che sia fermato 11 corso aH'accennata 
hostilitk, levati i detti legni, e cessate le molestie, che tal volta 
seguono eon enorme lesione di quesoa giurisditione, acci6 che dopo 
tanti travagli possa per mezzo delle sue benignissime gratie goder 
questo dominio la desiderata quiete, la quale sicome riconosceremo 
dalla benefica mano di vostra serenitit, cosi saranno sempre immor- 
tali le nostre obligationi, che le proffessaremo. E qui augurandole 58 s« uuBić, 

il compimento de suoi generosi pensieri, humilisBimamente le ba- 
ciamo le mani. Ragusa li 6 luglio 1690. 

Di vostra serenitš, divotissimi servitori il Retore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

u mlet46koxn arkivu. 

64. 

God. 169t 7. veljače. Dubrovčani mole Mletiane, da jim puste na 

slobodu uzapSen brod solju natovaren. 

Serenissimo prencipe signor nostro coUendissimo. Dopo il porten- 
toso accidente del terremoto, che diede funesto principio alle nostre 
calamitA, e tanti altri seguiti appresso, ha voluto visitarci hora il 
clelo con quello del mal contaggioso, scopertosi prima nei borghi, 
et indi trasportato in cittžt, ove dalli 9 di gennaro fino al primo 
corrente vi sono seguiti soli cinque casi, i quali si come acadevano, 
cosi davamo parte con tutta puntualiti agi' eccellentissimi rapresen- 
tanti di vostra serenit^. in Dalmatia, et per mezzo loro a cotesto 
eccellentissimo magistrato alla sanitk. Quale essendovi seguita dopo 
altra innovatione, confidiamo nella misericordia divina e nel patro- 
cinio del nostro santo prottetore e d' altri santi nostri avocati, et 
attese Tinfinite diligenze che si pratticano, di vedeme estinto nel 
suo nascimento il male. Non contento per 6 il destino di veder con 
le concepite speranze rasserenarsi in qualche parte granimi nostri, 
voUe novamente perturbarli col arresto fatto li giorni passati da 
una galera di vostra serenitš. d'un vassello, che coi sali caricati 
per conto di questo publico alle saline di Barletta si trova seque- 
strato dai tempi contrarii nel porto di Giuliana, ove sligatolo dal 
nostro lido , lo condusse ali' obedienza dell' eccellentissimo signor 
proveditor generale in Dalmatia, il quale non volendo condescender 
alle nostre giuste instanze, Finvid finalmente a Venetia. Questo 
novo emergente inserto fra il colmo dei nostri infortunii, ci neces- 
sita d' infastidire 1' umanissime orrecchie di vostra serenit^, suppli- 
candola humilissimamente di commandare la liberatione del vassello 
col suo carico, per assicurard con questa gratia, che noi imploriamo 
con il piti riverente modo dali' impareggiabil benignitk di vostra 
serenita, della continuatione della sua paterna diletione dimostrata 
in tutti i tempi da vostra serenitk verso questa republica, la quale 
in attestato de' suoi humilissimi ossequii accompagnark le sue obli- 
gationi con una somma veneratione, che proffessar^ eternamente 
alla maestš. della serenissima republica, dal cui benignissimo patro- 
cinio riconosciamo la nostra conservatione e quiete. E qui augu- 
rando a vostra serenita il colmo delle piii desiderabili felicitš e 
grandezze, reverentemente le baciamo le mani. Ragusa li 7 fe- 
braro 1691. 

Di vostra serenita divotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

Portata alle porte dell' eccellentissimo coUegio da Giusto Adolfo 
Vanest per nome di Zuanne Vincenti. Ricevuta 21 maržo 1691. 

) U mletačkom arkivu. P08LANICB DUBSOVAČKB NA MLSrTAČKU BEPUBUKU. 59 

65. 

God. 1691. 10 srpnja. Dubrovčani n<iStojey neka mlet. republika 
oslobodi njihova plemića u Spljetu zatvorena. 

Serenissimo prencipe signor nostro collendissimo. Non ha potuto 
avenire mai a questa republica accidente alcuno, che non sia stato 
accompagnato da vostra serenitji con benigno compatimento et afFet- 
tuosissime dimostrationi della sua paterna diletione. Confidiamo di 
dover esperimentare dali' incomparabil bontš, di vostra serenitš, hora 
e sempre per T avenire l'istessi effetti in continuatione dei di lei 
magnanind infitituti, che sono di favorire col suo patrodnio tutti 
quei, che ricorrono alle sue gratie. Li 25 di giugno passato portan- 
dosi uno dei nostri nobili in un vilaggio di questo territorio, fii per 
strada fermato dal bergantino dei voevoda Zamizza, e condotto a 
Spalato, ove tuttavia vien trattenuto in arresto. Portiamo reveren- 
temente questo caso alla cognitione di vostra serenit^, e la suppli- 
chiamo humilissimamente, che si degni conimandare la liberatione 
dell' innocente nobile per corresponder a quel concetto, che con sin- 
golar gloria della serenissima republica corre appresso tutto il 
mondo deUa somma rettitudine di vostra serenit^, e per assicurarci 
della continuatione della sua riveritissima gratia, che noi imploriamo 
con il piti profondo delF ossequio nostro dalla real manificenza della 
serenitk vostra, alla quale testimoniando la nostra particolarissima 
veneratione, le baciamo divotamente le mani. Ragusa li 10 luglio 
1691. 

Di vostra serenit^ devotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

Ricevuta 18 settembre. Presentata alle porte dell' eccellentissimo 
collegio da Zuanne Vincenti. 

U mletačkom arkivu. 

66. 

Ood. 1S92. 1 tramija. Dubrovčani obavieSćuju mletačku republiku^ 
da joj šalju svoga poslanika, i neka mu vieruje, što joj bude rekao. 

Odgovor. 

Serenissimo prencipe signor nostro collendissimo. Tanto vive osse- 
quiosa questa republica al dominio serenissimo, che niuna espres- 
sione potrebbe esser bastante a descriver, quanto sia grande Y ambi- 
tione, ch'habbiamo di godere il pregiatissimo honore della da noi 
tanto riverita gratia di vostra serenitit. Questi nostri humilissimi 
sentimenti le saranno divotamente rapresentati da ser Serafino Gio. 
di Bona nostro senator inviato, che da noi vien espressamente spe- 
dito a vostra serenitk. Sar^ parto della di lei impareggiabil huma- 
nist il sentirlo benignamente, e dar intiera fede alle sue reverenti 
espositioni. E qui augurando a vostra serenit^ il compimento đe 1 60 S. UUBIĆ^ 

suoi magnanimi pensierif con la pit profonđa riverenza le badamo 
le mani. Ragusa il primo d' aprile 1692. 

Di vostra serenit^ đevotissimi servitori il rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

Odgovor. — 21 agosto 1694. 

Spedito da vostre signorie illuBtri alla republica nostra in qua]itii 
d^ invlato il loro nobile Serafin Gio. di Bona con le solite creden- 
tiali, s' 6 . in tal maniera condotto nelF essercitio del ministero, ed in 
tutto il tempo della sua permanenza in questa dtt^, che veduto 
sempre volentieri da noi, viene anco accompagnato con V espressioni 
del nostro grato sentimento hora, che deve restituirsi in patria, com'ul- 
timamente ci ha esposto. Significher^ a vostre signorie illustri la 
nostra buona dispositione verso cotesto govemo, nella certezza di 
haveme ad esperimentar gV effetti delle loro asseveranze ; e le 
preghiamo anni lunghi e felici. 

Iseppo Zuccato segretario. 

Đeliberationi del senato. Filza 48. Bicevuta 1692. 10 giagno. U mletaSkom 
arkivu. 

67. 
God, 1S92, 22 lipnja. Dubroviani mole izvanrednoga providura 
mletačkoga u Kotoru, neka nalozi, da jim se uzapčeno stado na 

slobodu pusti. 

niustrissimo et eccellentisuno signor signor osservantissimo. Li 
giomi passati ad alcuni nostri sudditi di Plat e SoUilč nel villaggio 
di Breno, che si trovavano sui confini a tagliar la legna, furono 
tolti da Milutin Novacovich harambassš, de Meterisi di Subzi vinti 
sonmderi e seded manarre; et intendendo, che li medesimi siano 
fatti cost^ passare d'ordine di vostra ecceUenza, siamo a pregarla 
in piti viva maniera, che si compiaccia con quel zelo, che risplende 
nella persona di vostra eccellenza, in adempimento della giustitia 
comandare, che sia restituito il mal tolto non sblamente, ma anco 
castigato questo temerario, che con le sue insolenze osa perturbar 
la quiete di questi sudditi, per rimover et a lui et agli altri da 
quei insulti, che continuamente fanno ai nostri sudditi contro la pia 
mente di sua serenit^ e la benigna intentione di vostra eccellenza, 
alla quale augurlamo il colmo delle piti bramate felicitit. Ragusa li 
23 giugno 1692. 

Ai serviggi di vostra eccellenza il Retore et i consiglieri della 
republica di Ragusa. 

Dispacci del proTeditor estraordinario di Gattaro n. 26, u mlet. arkivu. 

68. 

Ood. 1694. 10. veljače. Dubrovčani raduju se dolazku Alviza 
Marcella na mjesto izvanrednog providura u Kotoru. 

niustrissimo et eccellentissimo signor signor osservandissimo. U 
felice arivo di vostra eccellenza al govemo di cotesto carica ci POSLANIOB DUBROVAČKE NA MLETAČKU REPUBLIKU. 61 

somministra motivo di portarle, come faciamo, in piti affettuoso 
modo gli attestail del nostro contento, il quale d stato grande, 
^ la divotione, che proffessiamo alla serenissima republica, e la 
stima che faciamo della sua persona. Habbia bontit vostra eccellenza 
di gradire guesto ufficio, e ritraher da quello la prontezza, con cui 
saremo per incontrare le sue sodisfationi in tutte 1' occasioni, che 
si compiacerš. di porgerci. E senza pid si dichiariamo per sempre. 
Ragusa li 10 febraro 1694. 

Ai serviggi di vostra eccellenza il Rettore et i consiglieri della 
republica di Ragusa. 

S vana : L' Eccellentissimo signor Marcello proveditor estraordi- 
nario a Cattaro ed Albania. 

Dispacci di esso proveditore, a mlet. arkiva.^ 

69. 

God. 1694. 24 lipnja. Dubrovčani iestitaju Mletianom na predobidu 

Neretve. 

Serenissimo prencipe signor nostro coUenđissimo. Come niuna cosa 
vien desiderata da noi maggiormente, che il vedere continuate le 
prosperitji alla serenissima republica, *. cosi non poteva consolar pit 
gr animi nostri dell' aquisto felice fatto dalla serenitš, vostra delP im- 
portante piazza di Narenta, si per i novi trofei, coi quali s' acres- 
cono le glorie alla serenita vostra, si per le certissime speranze, 
ch'indi habbiamo concepito di veder rintuzzato dalle sue vittoriose 
armi il barbaro orgoglio deir Ottomano, e noi liberati da quel peso, 
sotto di cui gemeva questa republica. Deponiamo in pit ossequioso ^ Isti proviđur 7 ožujka 1694 odpravi taj list u Mletke đođajnć: 
„Ne primi giomi del mio ingresso alla carica mi pervenne Tannessa 
lettera del governo di Ragusi, contenendo semplice ufficiositii e com- 
piimento. Ho stimato di non poter a tenermi dalla risposta, che ras- 
segno a publici riflessi e per Tespresaloni estese di sommo rispetto e 
đivotione verso la serenissima republica^ e perch^ ne titoli e sottoscri- 
zioni s' h osservato il solito. Qualche giomo dopo đue altre, che sono 
annesse^ mi pervennero (jedna o nasiljn mlet. hajđnka 12 veljače, a 
dmga za oslobodjenje nhapsenika 18 veljače), astenutomi di far ad 
esse risposta fino che mi venghi da vostre eccellenze dinotata la loro 
sovrana volont^. A qaesto proposito accennar6 humilmente a vostra 
serenita haver incaricato il sopraintenđente Burovich; che si trattiene 
nel contado di Castel Nuovo, ad haver sempre tutta V osservatione alle 
procedure de Ragusei, qua]l con sagacit^ et arte stuđiano danneggiar 
i sudđiti di vostra eccellenza*'. 

I doisto 1 svibnja iste godine javi Marcello svojoj vladi: „Ha per- 
messo Iđdio, che si svelino maggiormente l'odiose procedure del go- 
vorno di Ragusa, da cui pochi giomi sono ^ stata fatta speđizione 
d' un ambasciatore alla Porta, et che non sii occnlto il livore, col 
quale guarđa in potere del serenissimo dominio i posti importantissimi 62 8. UVBIĆ, 

modo innanzi ali' augusto trono di vostra serenit^ i vivissiini attes- 
tati di questi nostri humilissimi sentimenti, e la supplichiamo di 
gradirli con la sua impareggiabil benignit^, e di credere, che non 
v' 6 chi pit di noi gode di questo fortunato avenimento, ne chi piti 
con desiderio intensissimo gV augura novi e pit rilevanti per I' ave- 
nire, acdo chd conducendo vostra serenit^ al bramato fine i suoi 
pii et heroichi pensieri, si veggan spiegati per tutto V Oriente i 
stendardi della vera religione. £ pregando il cielo, che esaudisca i 
nostri voti, humilmente badamo a vostra serenitli le mani. Ragusa 
li 24 giugno 1694. 

Di vostra serenit^ divotissimi servitori il Retore et i consiglieri 
della republica di Bagusa. 

Odgovor, — 1694. 21 agoeto. 

Al rettore e consiglieri di Ragosa. Accompagnate dai sentimenti 
di vostre signorie illustri per acquisto rippostato dali' armi nostre 
della piazza di Ciflut, ci sono pervenute le lettere in data 24 giugno 
decorso. Habbiamo gradito V ufficio, persvasi delP asseveranze loro 
verso la republica nostra, e saremo sempre disposti a corrisponderle. 
In tanto auguriamo a vostre signorie illustri ogni felidtk. 

Iseppo Zuccato segretario. 

Deliberazioni đel senato. Ck>8tantinopoli. Filza 43. a. 1694 8 loglio. U mle- 
tačkom arkivu. 

70. 

God. 1695. 2 kolovoza. Dubrovdani obavieSćuju Mletcane^ da su 

jih Turci oslobodili od danka za vrieme rata. 

Serenissimo prencipe signor nostro coUendissimo. Ritrahendo la 
nostra attentione congiunture favorevoli dai benigni influssi, coi 

di Zarine; mentre fatti nuovamente assumer i čestitati, cbe in copia 
soggetto ail'alta virtt di vostre eccellenze, đalli dne Turchi offensori 
đel pass^ Resep di Trebigne, accennati nell' hamilissimo dispazzo đi 
n. b., ben chiaro si rileva dal loro contennto, qnant'ha opperato per 
mover i nemici ađ ima ressolota deliberatione di tentare V iov^ione 
d'essi posti, comprobanđolo niente meno Tunita copia di lettera del 
coUonello Salamonich, cni h sortito nelli đecorsi giorni Tarresto đ'una 
barca, che col carico đi biscotto era incaminata per sovenir i Tnrchi 
confinanti; resisi pur intolerabili i suđđiti đi quel pubblico coll'inso- 
lenze qiiasi continue, che pratticano contro qnelli đi vostra serenit^^ 
havend' ultimamente senza imaginabil cansa temerariamente aggressi tre 
Eolđati đel posto đi Znpci, che in Canarli s' erano portati a solo fine 
đ'esigger alcnni loro cređiti^ e valenđosi della superchieria, arđirono 
đi renđerli đisarmati, e ferirne đue, come si legge neir annessa copia 
đi lettera, non potenđo percid che đnbitare đi sentir qnalch6 grave 
acciđente, gik che mai veđenđosi qiiei castigati per alcun đelitto delli 
molti commessi, temo^ che qnesti possino finalmente perder la toleranza, 
in cui r ho sempre fatti viver, e tentar le venđette đi tanti torti 
ricevuti.** PO0LANICB DT7BR0VAČKB NA MLETAČKU BSPUBLIKU. 63 

quali seconda il cielo le magnanime intraprese delF armi invitte di 
vostra serenit^, habbiamo stimato bene di trattar alla Porta la re- 
mifisione dei tributi decorsi e da decorrer durante la presente 
guerra, per tutto quel che le vincendevolezze dei tempi possino 
aportar dei disturbi a qaesta patria, conservandosi troppo ftinesta 
la memoria negP animi nostri di quelli esperimentati nel vesierato 
di Cara Mustafk. A questo effetto fecimo missione espressa d' un 
nobile, il quale quantunque bavesse incoritrato nel corso de suoi 
negotiati oppositioni gagliardissime , in cui consumd e tempo e 
spesa, nondimeno favorito dali' assistenza divina, qaando si trovava 
in termini piti disperati il negotio, prima per la morte dei sultano 
e poi per la mutatione dei primi ministri, gli sorti in fine effettuare 
Fintento desiderato. Sapendo noi quanto sia interessata vostra se- 
renitlL nella nostra conservatione, siamo a significarle reverentemente 
quanto n'6 occorso, in attestato deirinfinite obligationi, che le 
dobbiamo, riconoscendo in gran parte questo bene dal forte braccio 
di vostra serenitžt, con cui vie piti wk rintuzzando il barbaro orgo- 
glio dell' Ottomano. £ qai implorando dalla sereniti vostra la sua 
riveritissima gratia per compimento delle nostre feliciti, divotamente 
le baciamo le mani. Ragusa li 2 agosto 1695. 

Di vostra serenitii, divotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
deUa republica di Ragusa. 

Ricevuta 25 agosto. Presentata alle porte dell' eccellentissimo col- 
l^io da uno che disse esser figliuolo dell'inviato, che &l ultima- 
mente in Venezia. U mletačkom arkiva. 71. Ooi, 1695, 27 rujna. Opunomoće dubrovačkomu zastupniku 

odlazećemu u Mletke. 

Serenissimo prencipe signor nostro coUendissimo. Comparirk piti 
volte ai piedi (U vostra serenitži Ludovico Francesco Cremona nostro 
agente, si per testimoniare V nmiUssimo ossequio, che professiamo 
a vostra serenitži, come per implorare la continuatione della di lei 
da noi stimatissima gratia. 

Supplichiamo divotamente la benignitžt impareggiabile di vostra 
sereniUt, che resti servita d'udir con la sua soUta buontit quel 
che le sar^ dal medesimo in nome nostro esposto, col compartirci 
le sue preggiatissime gratie, che confidiamo ricever in ogni nostra 
occorenza dalla patema dilezione di vostra serenit^, a cui in fine 
bacciamo divotamente le mani. Ragusa li 27 settembre 1695. 

Di vostra serenitš, divotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

Ricevuta 9 decembre. Consegnata dal Cremona. 

u mletačkom arkivo. 64 B. UUBIĆ; 78. Ood, 1697. 14 sieinja. Duhroviani opisuju Mletcanom zla^ Što jim 
prave mletaSki vojnici, i mole jih, da tomu stave kraj i krivce kazne. 

Serenissimo prencipe signor nostro collendissimo. I nostri maggiori 
ebbero la fortuna per mezzo del loro umilissimo ossequio verso la 
maestš, đi vostra serenitii goder sempre V onore della di lei patema 
dilezione, e conservando noi costantissimamente uniformi sentimenti 
di venerazione al glorioso nome di vostra serenitš,, confidiamo, 
ch'ella ecdtata dali' impulso generoso d' innata buontd,, non sia per 
trattenere verso gV interessi di questo dominio la continuatione dd 
suo benignissimo patrocinio, che ricconoscendo per base fondamen- 
tale della conservazione di questa repubUca, preghiamo con inces- 
santi e piti fervorosi voti la divina buontk, eh' ogni giomo colma 
di maggiori e pit fortunati avvenimenti le glorie di vostra serenitii 
contro ii comune nemico, per puotersi anco meglio con i firutti delle 
sue acclamate unprese stabilir la nostra quiete, la quale ora contro 
la piissima mente di vostra serenitit e dei di lei rappresentanti ci 
viene perturbata, mentre i haiduzi di Subzi e di Trebigne del pas- 
sato mese invadendo i villaggi confinanti della nostra contrada di 
Cannali, depredando da 630 animali minuti e grossi, conducendo 
seco due figliuoli di quei abitanti, uno dei quali [per strada restd 
miseramente trucidato; e quelli di Popovo sotto la condotta dd 
fratelli Cadievich, avendo prima pochi giomi tagliata la testa ad 
uno dei principali d' un nostro villaggio dl Primorie, jeri V altro ri- 
tornati in numero maggiore a 5 ore di notte assalite le case, ammaz- 
zorono in una il marito e la moglie gravida di 9 mesi, nell'altra 
ferirono gravemente un figlio, e nella terza trucidorono due inno- 
centi figlioli, et al terzo ferito in pid parti tagliarono le mani; e 
scorse con medesime inumane ostilitk V altre case, che doppo d' haver 
totalmente spogliate tutte le robbe e molte dorrocate, partirono, 
asportando seco ancora da 300 animali tra grossi e minuti. Onde 
si presentiamo inanzi aJl'augusto trono di vostra serenit^, suppli- 
candola d' opportuno rimedio, che si degni con affetto di pietš, vo- 
gliere li suoi giustissuni sguardi alle lagnme di questi nostri inno- 
centi sudditi, che attendono unicamente il sollievo dall'dta mano 
di vostra serenitit, sperando fermamente, che dalla di lei esemplare 
giustizia non solo saranno risardti dei danni patiti, ma anco đi 
veder puniti i mal viventi col castigo proporzionato alla gravitk de 
loro eccessi. E qui con ossequiosa imiiltit a vostra serenitii bacciamo 
le mani. Ragusa li 14 gennaro 1697. 

Đi vostra serenitš, divotissimi servitori il Bettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

ĐeliberaEioni del senato. Costantinopoli. Filza 43. U mletačkom arkiviL POSLANICB DUBROVAČKE NA ML1BTAČKU REPUBLIKU. 65 

73. 

'God» 1702. 23 lipnja. Duhroviani javljaju mlet. vladi zla poMnjena 

od njezine mornarice na Lastovu. 

Serenissimo prencipe signor nostro collenđissimo. Ai benignissimi 
sentimenti, coi quali vostra serenitiL si degna di manifestare la sua 
patema diletione verso la qiiiete di questo stato, esperimentiamo 
tuttavi effetti diversi nelFanimo dell' eccellentissimo Badoero capi- 
tanio in golfo, perch^ alP austeritš, , con cui tratt6 di decembre 
dairanno passato i due nostri nobili mandati a complimentarlo, e 
con cui corrispose al saluto fattoli da questa dttk di tre tiri di 
canone, vien aggionta hora una violenza, che per esser molto grave, 
sommamente c'ha perturbato. Approdato egli li giorni passati con 
qaattro galere nei porti di Lagosta, e sbarcatisi in terra i suoi 
soldati, si portomo piti di cento in traccia đegl' armenti, et incon- 
tratisi in alcuni di quei habitanti, li tiromo contro delF archibaiate, 
dalle qaali rest6 ncciso mio dei nostri, indi aviandosi a devastar i 
campi, destrussero i seminati, menando su le galere molti animali. 
E se bene sua eccellenza, a cui imediatamente da quel nostro ra- 
presentante fd fatto penetrar il caso, e portar il cadavero dell'ucciso 
per non revocar in dubbio il fatto, si fosse espressa di voler punire 
i deliquenti, nondimeno non si vidde effetto alcuno; onde per non 
lassar senza cognitione di vostra serenitit V occorso, siamo a rappre- 
sentarglielo reverentemente, supplicandola, che resti servita porger 
opportuno remedio, che non si commettano somiglianti eccessi in 
uno stato, che ha dato in tutti i tempi segni piti vivi della sua 
humilissima divotione verso la maest^ della serenissima republica, 
additata con sua somma gloria da tutto il mondo per idea della 
giustitia, ci fk sperare di vedeme gV effetti suplicati, acciochč 
air ombra del suo riverito patrocinio possiamo godere la desiderata 
quiete, e quella buona corrispondenza dei suoi eccellentissimi rapre- 
sentanti, che con atti della piti fina osservanza procuriamo di colti- 
vare. E qui pregando il cielo, che con le sue beneditioni secoudi i 
magnanimi pensieri di vostra serenit^, humilissimamente le bacciamo 
le mani. Ragusa li 23 giugno 1702. 

Di vostra serenitli divotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

Odgovor. — 1702. 13 laglio. 

Al rettore e consiglieri di Ragusa. Con molto spiacere degF animi 
nostri s' 6 inteso dal contenuto delle lettere di vostre signorie 
illustrissime, quant'6 successo nel porto di Lagosta, e nell' oggetto, 
eh' ha fiSiSO il senato di tener lontana ogni molesta insorgenza, si 
sono rilasciati al proveditor general in Dalmatia li proprii incarichi 
di rilevare con accurata formation di processo ogni piCi vera circo- 
stanza del fatto pegP effetti di giustitia. Vaglia a vostre signerie 
illustrissime quest' ordine nostro per renderle certe della retta pu- 
bUca intentione per la quiete e buona corrispondenza al confine, 
non mai đisgiunta dal sentimento a£fettuoso, che nutrimo verso co- 

STARINB XV. 5 66 8. UUBIĆ, 

testo govemo, a cui augariamo le piti desiđerabili contentezze. 
4-139—3—11. 

Iseppo Zuccato segretario. 

1702. 18 luglio. Fti consegnata per ordine degl' eccellentissimi 
signori savii la ducale ali' agente di Ragusa. 

ĐeliberaBioni đel senato. Costantinopoli. Filsa 44. U mleta&kom arkivn. 

74. 

God, 1703. 3 rujna Dubroviani zahvaljuju se Mletianom^ ito su 
njihovom pomoću postigli, da od sada budu plaćali 7}uriinu samo 

treći dio dosadašnjega danka. 

Serenissimo prencipe signor nostro collendissimo. I fortimati eventi 
deir armi invitte di vostra serenitd. destinate dal cielo per felidtar 
11 chilstianesimo, ban dato a noi campo d' impetrar dal gran Turco 
la remissione di quattro tributi decorsi e non pagati col sborso 
d' un solo presentemente, e che per V avenire se li porti ogn' anno 
la terza parte del solito aonual tributo. QQesto sollievo si come noi 
riconosdamo in gran parte dalla benefica mano di vostra sereniti^ 
cosl divotamente deponiamo innanzi al di lei augusto trono col ren- 
dimento delle piti reverenti gratie gl' attestati piti vivi delle nostre 
infinite obligationi. Confidando, che la di lei incomparabil benignitji 
sar^ per gradire con regia munificenza questo u&do, che in piti 
ossequioso modo passiamo con lei in continuatione della nostra di- 
votione verso vostra serenit^, la di cui patema diletione 6 stata 
sempre il sostentamento della nostra conservatione. Ed augurandole 
con il piti intimo dei nostri cuori Y adempimento dei suoi magna- 
nimi pensieri, divotamente le baciamo le mani. Bagusa li 2 set- 
tembre 1703. 

Di vostra serenitit devotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
della repubUca di Ragusa. 

1703. 17 settembre. Presentata alle porte del collegio dali' agente 
di Ragusa. 

u mletačkom arkiTu. 

76. 

Ood, 1706. 8 lipnja. Dubrovčani živo se zahvaljuju mlet, republUd^ 
ito se je puiem svoga poslanika u Parizu eauzela za njihovu korist 

. Serenissimo prencipe signor nostro collendissimo. Đalla patema 
diletione , che V infinita bont& di vostra serenitš, ha manifestato in 
tutti i tmpi verso la nostra conservatione e quiete, non poteva che 
provenire quel benigno sentimento, con quale h restata servita di 
compatire i nostri disturbi e d' acertard nella sua riveritissima deUe 
comissioni, che tiene il suo ambasciatore in Parigi di procurare, 
che si conservi ben^cUsposta sua maestk christianissima verso di noi. 
Di favore cosl grande, che nelle nostre agitationi c'ha arecato 
molta consolatione, rendiamo le maggiori e le piti riverenti gratie POBliAMIOB DTTBSOVAdKB NA MLirTAČKU BBPUBLIKU. 67 

a vostra serenitk, a cai non potenđo a bastanza esprimer st questo 
^ ossequioso foglio la granđezza delle nostre obligationi, le testimo- 
niar& innanzi al đi lei augusto trono V inalterabil đivotione proffes- 
sata dai nostri progenitori e'da noi sempre con special titolo di 
singolar gloria conservata veiBO la sereniU vostra, la quale suppli- 
cMamo in piti devota maniera, che si degni di continuarci Thonor 
pregiatissimo del suo riverito patrocinio, e di gradire benignamente 
la nostra pronta volontk e vivo desiderio di far apparire in tutte 
Foccasioni la nostra somma riverenza verso vostra serenitjt. E qui 
augurandole con il piti intimo dei nostri cuori Tadempimento dei 
suoi magnanimi pensieri, in piti devota maniera baciamo le mani. 
Ragusa li 8 giugno 1706. 

Di vostra serenitjt divotissimi ^ervitori il Rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

1706. 21 giugno. Presentata daU' agente di Ragusa a me segre- 
tario alle porte dell' eccellentissimo coUegio , e ricevuta d' ordine 
degF eccellentissimi savii. 

Zuccato segretario. 

u inletaSkom arkiva. 

76. 

Ood. 1706. 9 lipnja. Dubroviani tuže se Mletianomj Sto pomorski 
kapetcm neće da se drži s njimi starih navada. 

Serenissimo prencipe signor nostro collendissimo. Quanto grande 
6 la consolatione, eh' aportano agF animi nostri V occasioni, che ci 
si presentano d'humiliar i nostri ossequii a vostra serenit^, e di 
portarle alla cognitione i cortesi trattamenti dei suoi representanti 
verso di noi, altretanto ci riesce molesta hora quella, che ci con- 
stituisce in necessit^ di rapresentarle, come faciamo in piti devota 
maniera, le non aspettate austeritš, pratticate ultimamente dalF eccel- 
lentissimo signor Gradenico capitano in golfo, per non pregiudicar 
con silentio Finfinita benignitit di vostra serenita, e la nostra inal- 
terabil divotion, che proffessiamo alla maestš, della serenissima 
republica. 

Sua eccellenza nel passaggio, che fece li giomi passati per queste 
acque, alla missione fattaU di due nobili di complimentarlo, et al 
saluto di tre tiri di canone fattoli da questa citt^, correspose con 
un tiro di periera da uno de lati della galera: formalit& in tutto 
diversa dal pratticatasi prima da questa carica; onde supplichiamo 
reverentemente la di lei imparregiabil bonta, che si degni proveđer 
opportunamente, che non seguano per Favenire somiglianti lesioni 
contro la pia mente di vostra serenitš, additata dal mondo per 
essempio della rettitudine, acci6 che nelle nostre convenienze ancora 
possiamo godere gFeffetti della sua benignissima propensione in 
continuatione di tante singolari gratie, compartiteci in tutti i tempi 
đalla somjua generositii <S vostni serenita, a cui augurando i piti 68 8. LJUBIĆ, 

fortunati eventi in accrescimento delle sue glorie, divotamente lo 
baciamo le mani. Ragasa li 9 giugno 1706. 

Di vostra serenit^ divotissimi servitori il rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

1706. 28 giogno. Portata alle porte dell' eccellentissimo collegio 
dali' agente di Ragusa, e ricevuta da me inirascritto per ordine 
degr eecellentissimi savii. 

Zuccato segretario. 

U mletačkom arkivu. 

77. 

God. 1707. U siecnja. Dubrovčani se Mletcanom zahvaljuju za 

milost^ koju 9U jim uHnili. 

Serenissimo principe signor nostro colendissimo. La benignissima 
di vostra serenitš,, consegnata dali' eccellentissimo signor proveditor 
generale in Dalmatia al nobile da noi mandato a riverirlo, c' ha 
recato sommo contento per i magnanimi non meno che alfettuosi 
sentimenti, con i quali vostra serenitš, s' 6 degnata d' accompagnare 
la gratia compartitaci con gV ordini dati per la liberatione dei nostri 
sudditi retenti nella galera deir illustrissimo signor Contarini. E 
corrispondendo agP effetti generosi della sua paterna diletione con 
la piti riverente rassegnatione del nostro continuato immutabil os- 
sequio verso la serenitš vostra, humiliamo innanzi alla maestk del 
suo trono i nostri divoti ringratiamenti, supplicandola di gradirli 
in attestato delle nostre eteme obligationi a vostra serentt^, e 
d' acertarsi, che si come ridonda in nostra somma gloria il mani- 
nifestare al mondo la nostra somma riverenza verso la serenissima 
republica, cosl applichiamo ogni pid acurato studio ed attentione 
per incontrame V occasioni, come sin' hora n' hanno haute le prove 
i di lei eecellentissimi rapresentanti, massime nella retentione dei 
soldati desertori, che si portavano su questo stato, ne in ci5 s' omet- 
ter^ in appresso alcuna diligenza. E qui augurando a vostra sere- 
nitk il compimento dei suoi magnanimi pensieri, humilissimamente 
le baciamo le mani. Ragusa li 11. gennaro 1707. 

Di vostra serenitži divotissimi servitori. II rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

1707. 23 maržo. Portata alle porte daU' agente di Ragusa. 

u mletačkom arkivu. 

78. 

God. 1707. 8 kolovoza. DubrovSani mole Mlecane, neka i nadalje 

budu slobodni od daća po moru. 

Serenissimo prencipe signor nostro colendissimo. Fra Taltre beni- 
gnissime grazie, compartite dalla generosit^ di vostra serenitš, ai 
nostre maggiori, n'š quella, che i nostri legni, che transitano con 
marcanzie in mare, non siano sottoposti ad alcun aggravio di de- POSLANICE DTJBBOVAČEB NA MLETAČKU BBPUBLIKU. 69 

cime, come appare dal decreto emanato dali' eccellentissimo senato 
sotto li II agosto 1635. *Et osservatosi inviolabilmente sin ora 
guest' uso, li giomi addietro per orđine delF eccellentissimo signor 
proveditor getieral in Dalmazia n'6 seguita innovazione con una 
feluca nazionale carica di mercanzie per la fiera di Sinigaglia, mentre 
trovata in alto mare e condotta a Trati, fii astretta a titolo di de- 
cime allo sbarso di zechini qaaranta tre e mezzo, e di ducati died 
per transito. Et essendoci stato signlficato da sua eccellenza in ri- 
sposta alle nostre istanze d' aver. dato parte dell' operato ali' eccel- 
lentissimo senato, rappresentiamo con ogni maggior umiltk a vostra 
serenitš. V accorso, e supplichiamo la sua incomparabile bontk, che si 
degni conservarci nel possesso delF accennate sue stimatissime gratie, 
che sono testimonii di qaella paterna dilezione e beneficenza, che 
vostra serenitši ha mostrato in ogni tempo verso gV interessi di questo 
dominio, che ha procurato e procurar^ sempre di meritarle con la 
veneratione, che professar^ alla maest^ della republica serenissima. 
E qui divotamente a vostra serenit^ baciamo le mani. Ragusa li 8 
agosto 1707. 

Di vostra serenitli divotissimi servitori il rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

1 707. 23 agosto. Presentata alle porte delF eccellentissimo coUegio 
dair agente di Ragusa. Sia data a dottori. 

*Zuccato segretario. 

u mletačkom arkiva. 79. 

God. 1707. 21 listopada. Dubrovčani zahvaljuju se nUet. vladi, Sto 
jim povratila novce uzete u ime daće na moru. 

Serenissimo prencipe signor nostro coUendissimo. ])all' incompa- 
rabil bontš. di vostra serenitži non potevano che sortire quegr effetti 
della sua generosa benigna propensione verso di noi, i iquaU 6 res- 
tata servita di farci esperimentare negF ordini rilasciati per la resti- 
tutione dei denari presi in Đalmatia alla feluca dei nostri sudditi. 
Questa dimostratione della sua somma rettitudine eccita la nostra 
inalterabil divotione a rendere, come faciamo in piti ossequiosa 
maniera singolarissime gratie a vostra sereniti, a cui reverentemente 
rapresentiamo, che quella fortuna, che noi habbiamo goduto appresso 
il di lei piissimo animo non habbiamo potuto incontrare appresso 
r eccellentissimo signor proveditor general, mentre non volse lie 
ammetter la persona andata per supplicar sua ecceUenza, che si 
compiacesse commandare lo sborso dei denaro, ne risponder alle 
nostre lettere, con cui V accompagnammo. Esponiamo in pid rive- 
rente maniera a vostra serenitit quanto n' 6 occorso, e la suppB- 
chiamo, che si degni di continuarci il suo patemo patrodnio, accib 
che sotto i felicissimi auspicii della serenissima republica possa go- 
dere la desiderata quiete questo stato e sudditi, mentre noi confes- 70 8. UUBIĆ, 

sandoci piti d' ogni altro divoti a vostra serenit^, e come tali pid 
d' ogni altro anche interessati nelle sue glorie, con atti d' una par- 
ticolarissima veneratione le baciamo le mani. Ragusa li 21 ottobre 
1707. 

Di vostra serenitš, divotissimi servitori il rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

1707. 23. novembre. Portata alle porte dell' ecceUentissimo col- 
legio dali' agente di Ragusa. 

Zuccato segretario. 

U mletačkom arkivu. 

80. 

God, 1707. 2 studenoga. Dubrovčani tuže se mlet. republiHf što 
je vrhovni providur u Dalmaciji dao uzaptiti njekoje njihove 

podanike na Pelješcu. 

Serenissimo prencipe signor nostro collendidsimo. II nostro osse- 
quio8issimo rispetto di non recar verun incomodo coi nostri ricorsi 
a vostra serenitš ci farebbe passar sotto silentio tutti gl' accidenti, 
eh' acadono anche con nostro grave pregiuditio, se dalla sua innata 
magnanimiUi non prommettessimo a noi stessi un benigno compa- 
timento. Da questa Muda prendendo noi un reverente spirito, ra- 
presentiamo in pid divota maniera a vostra serenitk, che alli 17 
del scorso trovandosi 1' ecceUentissimo signor proveditore generale 
con le sue galere sotto Gorciola, mand6 a Sabioncello, luoco đi questa 
giurisditione, una galeotta, da cui sbarcando vinti soldati, questi 
con carabine in mani presero in mezzo su le tenute nostre ć*e di 
quegr habitanti nostri sudditi, inclusovi un prete, e se li fecero 
imbarcar su la galeotta, che indi a poco partita da quel luoco, e 
riconoscendo il publico cancilliere di quella contra^ia, che per di Ik 
caminava , il* capitano della galeotta fece sbarcar un soldato per 
andar a ricercarlo, che si portasse da lui, dovendo parlarli per 
parte di sua. eccellenza. II cancilliere, se bene s' approssim6 di su- 
bito alla galeotta, si trattenne per6 alquanto d' entrarvi, ma lo fece 
poi assicurato dalla fede datali, che sarebbe imediate licentiato, et 
in loco d' osservarla, s' incaminorno verso Corciola, ove il cancelliere, 
fatte le sue doglianze appresso sua eccellenza al tratto usatoli contra 
la fede data, fti licentiato egli et il prete, e gl'altri ancora dopo 
per5 due giomi del loro arresto. Questi procedimenti pratticati con 
lesione cosl manifesta della nostra giurisditione e contro la ragion 
delle genti siamo certi esser in tutto contrarii alla pia mente di 
vostra serenitš, come non meritati dalla nostra somma veneratione 
che proflFessiamo alla serehissima republica, e dalla singolar osser- 
vanza verso i suoi rappresentanti, che possono ben testificare le 
nostre vive premure, che in tutte V occorrenze concementi il ser- 
vitio di vostra serenitš habbiamo manifestato. Onde la supplichiamo 
reverentemente, che in continuatione del suo paterno affetto, con 
cui rimira la nostra conservatione, si degni di provedere con la sua POSLANICE DUBROVAČKE NA MLETAČKU REPUBLIKU. 71 

alta prudenza, che non venghi pertorbata la nostra qiiiete, accid 
che compitamente possiamo godere gP effetti della sua pregiatissima 
gratia, cbe 6 unico oggetto delle nostre piii desiderabili felicitk. E 
qui divotamente le baciamo le mani. Ragusa li 2 novembre 1707. 
Di vostra serenitk divotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

U mletačkom arkivu. 

81. 

God. 1716. 12 rujna, Dubrovčani čestitaju Mletcanom na pobjedš 

proti Turčinu izvojevane. 

SerenisBimo prencipe signor nostro coUendissimo. L'umllissima 
divozione, che da questa republica si professa alla serenitjt vostra 
e la patema dilezione, che la medesima ha havuto bont& palesar 
in tutte r occorrenze verso di noi, ci rendon a parte d' ogni sua 
felicit^. E considerando per distinta queila, che il signore ha impar- 
tito alle vittoriose sue armi contro il comun nemico colla libera- 
zione deir importante piazza di Gorfti, e fuga data da quei mari 
air armata ottomana, d troviamo in debito di rappresentar a vostra 
serenitji in atto del piti vivo os8equio fra le universali allegrezze il 
nostro sommo giubilo. Supplichiamo Y impareggiabil benignitii deUa 
serenitd. vostra accertarsi, die questo dominio, come piti d' ogni altro 
divoto alla serenissima republica, cosi pure piti di chiunque altro 
gode di questo fortunato evento, in cui oltre i vantaggi della co- 
mune causa, ne riconosce con specialit^ anche i suoi proprii. E 
pregando il signore, che con continuati trionfi secondi a vostra se- 
renitli le magnanime disposizioni non solo al ricupero del suo, ma 
air acquisto di nuovi regni e provincie per ben della christianitš e 
vantaggio della vera religione, con umil e divoto ossequio le ba- 
ciamo le mani. Ragusa li 12 settembre 1716. 

Di vostra serenitit devotissimi servitori il rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

1716. 19 ottobre. Presentata alle porte delF eccellentissimo col- 
legio da Florio BemelU agente di Ra^a. 

u mletačkom arkivu. 

82. 

God. 1731. 26 travnja. Dubrovčani tuže se Mletcanom^ sto jim 
njihovi brodovi sieku i nose drva u Lastovu. 

Serenissimo principe signor nostro coUendissimo. La somma divo- 
zione, che questa republica ha per vanto di professar a vostra se- 
renit^, e Tiimata dilezione, che la stessa sempre s'6 compiaciuta 
benignamente palesarci, ci dan impulso di ricorrer alle sue gene- 
rose gratie in nuovo aumento delle grandi e speciali nostre obbli- 
gazioni. Sono comparsi d'innanzi a noi gli abitanti delFisola di 
Lagosta, et oltre la lettera di quel conte, ci hanno pur a viva voće 


72 s. uuBić, 

rappresentato, che li 7 corrente fosse venuta a Marciara, porto 
di quell' attinenza, la galera conserva deir eccellentissimo fiignor ca* 
pitano in golfo con una galeotta et ona grande tartana, senza pero 
che sopra vi fosse aicun nobile commandante, ma un sol offidale 
Dalmatino per direttore, e che subito vi approdassero i detti legni, 
avesser đata molta gente in terra, la quale fosse prinueramente a 
carpir gli animali minuti, che trovava, et indi a sboscar di fila quel 
loco. Al che avendo il conte mandato ufficiame quel direttore, 
perchč reprimesse la sua gente da tali trapassi, V avesse egli ris- 
posto, che era venuto a provedersi qualche poco delle legna, e che 
aveva di gik fatto il bisognevole. Ma che vedendo non ostante qaei 
del loco si continuasse nei seguenti giomi il tagUo non solo delle 
legna da foco ma anche delle piante di olivi, e si ammassase su 
la riva il tagliato per dame poi carrico a bastimenti, fossero stati 
a dolersi col direttore, il quale avesse alPor detto, che d'ordine 
dell' eccellentissimo capo da mar era ivi gionto per fame la provi- 
sione della legna, e quantunque avesse egli stesso dificoltato di 
portarsi con tante barche a questa incombenza, ne fosse stato for- 
zato da comandi espressi di sua eccellenza, la quale attendeva fra 
giomi con altre galere e barche per levar la legna, che egli avrebbe 
aprontate. Che ultimamente nel venir essi Lagostani in qua, aves- 
sero veduto andar alla volta di quell'isola una galera, una fusta et 
una tartana, e credevan fossero quelle che anotato aveva il nomi- 
nato direttore. ^ sussequentemente siam stati da col^ avvisati, che 
eran veramente arrivati i detti legni nel divisato porto, ma senza 
alcun conunandante, e che tutta via si continuava ivi il taglio, e si 
carricavan bastimenti intieri, ne si lasciava di far nuovi ratti d' ani- 
mali a que'poveri abitanti. 

Non ^ questa la prima volta, che simili passi si sian estesi 
dagF eccellentissimi capi da mar, ma il rispetto di non recar inco- 
modo a vostra serenit^ ha fatto rattener i riccorsi. Or perd che la 
libertš, š arrivata, come vostra serenitit si degna rilevar, ali' eccesso, 
abbiam veduto necessario di riverentemente portarle a notitia 1' oc- 
corso, certl, che V altamente di vostra serenitit, che con distinta be- 
nignitš. rimira la quiete di questo stato, si compiacerii per effetto 
della propria munificenza, come in pit ossequiosa et efficace ma- 
niera la supplichiamo, disponer quanto vederi opportuno per ri- 
provar il seguito, e per oviar nell'avvenire a somiglianti casi, che 
sono di grave danno e pregiudizio a que' abitanti nella penuria, che 
di giš, a questa parte si sperimenta della legna, quanđo gli eccel- 
lentissimi rappresentanti della serenissima republica han tutto il 
comodo di provedersene abbondantemente delle stesse a qualsivoglia 
uso nelle tenute della propria giurisdizione. Con nuovi debiti ri- ' 
marcherem le gratie, che la paterna aflFezione di vostra serenitš. si 
serviri impartirci, ne cesserem di pregarla dali' altissimo, come siam 
tenuti, accrescimento di glorie vie piti grandi per ben della chri- 
stianitš, et per nostro maggior soUievo; e divotamente ci confer- 
miamo. Ragusa li 26 aprile 1731. POSLANIGB DUBEOVAČKB NA MLffTAdKU ROPUBLIKU. 73 

Di voBtra serenitš. divotissimi servitori U rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

U mletačkom arkiya. 

83. 

God. 1732. 20 studenoga, Dubrovčani zahvaljuju se Mleičanom^ Ho 
su jih obranili od napadaja barbarskih brodova. 

Serenissimo prindpe signor nostro coUendissimo. Piaque airim- 
pareggiabil munificenza di vostra serenitit onorar del suo benigno 
aggradimento i nostri 08sequiosi ricorsi per la quiete di que8ti Udi, 
e voUe neir estesa della potente 8ua tutela alla sicurezza del golfo 
palesar con specialitii la dilezione cbe degnasi aver per noi. Quindi 
riconoscendo dalle provide disposizioni della serenit^ vostra il re- 
spiro nella scaduta stagione dalle incursioni di legni barbareschi 
goduto, siamo a renderle, come con atti di particolar venerazione 
ne faciamo, i pid divoti ringraziamenti, ed a protestarle iinmense le 
nostre obbligationi. Accompagniam bensi gli stessi con nuove osse- 
qaiosis8ime supplicbe, perchč resti servita gradir queste riverenti 
espressioni, e per affetto dell' innata sua bontk, cui tanto dobbiamo, 
continuarci anche neU' avvenire il riverito suo patrocinio : non po- 
tendone cbe aU' ombra del medesimo riprometterd V esperimentato 
sollievo, cbe nelle ristretezze de'tempi e nelle correnti pur troppo 
laboriose inddenze d si rende vie pi& necessario. 

E come noi per grazie cosi segnalate non ne possiam mai adeqna- 
tamente palesare i nostri debiti, cosi non.cessiam di porger continui 
fervorosi voti ali' altissimo, percb^ con incremento di nuove glorie 
renda sempre pit felice la serenissima republica per ben comune e 
per nostro special riparo. Et augurando a vostra serenitš, Y adem- 
pimento de' suoi eroid pensieri, coUa piti divota somissione ci ras- 
segniamo. Bagusa li 20 novembre 1732. 

Di vostra serenitk divotissimi servitori il rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

u mleta&kom arkivu« 

84. 

God. 1746. 26 veljače. Dubrovčani obraćaju se na Mletcane s molbom 
neka nalože svojim zastupnikom, da neuzimaju na moru njihovim 
podanikom veće daće nego su bile zakonom g. 1635 opredjdjene. 

Serenissimo principe signor nostro coUendissimo. Le generose 
grazie, cbe s'č compiaduta di farci vostra serenitk a tutti grin- 
contri, ci pongono in isperanza di aver a godere un' ottimo accogli- 
mento nella presente occasione, cbe le porgiam in pit divota et 
os8equiosa maniera per un premuroso affare i nostri riccorsi. Non 
pu6 sfuggire alF alta et impareggiabil inteUigenza di vostra sere- 
nit^ cbe non le sia ben noto, quanto T eccdlentissimo senato ha 
disposto sin dagli 11 agosto 1635 in materia de'transiti di basti- r « i** 

\ i 74 S. LJUBIĆ, 

menti nel golfo, in vigor del qual decreto hanno da qael tempo in 
poi pagato que di nostra bandiera i grandi cio^ ducati died et i 
piccoli ducati cinque. Ma ormai succede, che in fuori di esser i 
nostri obbligati rigorosamente al detto pagamento, sono dippid for- 
zati a farlo qua8i sempre in molto maggior somma della suriferita 
tassa generale egaalmente per tutti stabilita. Ond'd che noi con 
piena fiducla rivolti airinnata clemenza di vostra serenit^ con la 
ma«glor sommifisione la supplichiamo degnarsi di lissolatamente 
commandare ai di lei eccellentissimi rappresentanti da mar, quanto 
vedark esser consentaneo ali' incomparabile sua rettitudine in orđine 
ai summotivati transitide' nostri bastimenti. Cosi dando vostra se- 
renit^ con nuovi atti di sua magnanima ^grandezza e di patema sua 
per noi special dilezione il colmo alle innespressibili nostre obbliga- 
zioni colla serenissima republica, noi ci faremo sempre pit in do- 
vere di offerire incessanti voti ali' altissimo per il felice adempi- 
monto de' suoi eroici pensieri, e per le pid eccelse glorie dei di lei 
augusti domini. Nel mentre con profonda rassegnazione d didamo. 
R^sa li 26 febbrajo 1746. 

Di vostra serenit^ devotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
della republica di Bagusa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia signor nostro col- 
lendissimo. Venezia. 

1746. 26 aprile. Portata alle porte dell' eccellentissimo senato. 

1746. 27 aprile. Li v. Savj aUa mercanzia informino. 

Andrea Bemardo segretario. 

1746. 4 agosto L. R. Vedi ducale di detto giomo a capi da mar 
a rappresentanti e rettori. 

u mletačkom arkivn. 

85. 

Ood. 1746, 26 veljače. Opet se tuže Dubrovčani^ što jim mletački 

pomorski kapetani daju sjeći drva na Lastovu, 

Serenissimo principe signor nostro coUendissimo. Sono parecchi 
anni, che cert'uni degli eccellentissimi signori capitani in golfo 
avessero fatto tagliare delle legna suUa nostra isola di Mel^a a 
segno, che in diverse fiate con reiterati tagli e replicati trasporti 
impiegata avendo tutta la gente e bastimenti delle loro squadre, 
arrivati erano a spogliare affatto d'ogni ancor piccolo arbusto per 
un gran tramite di piti e piti miglia la parte di queir isola, che 
riguarda il nostro continente. Indi non ^ gran tempo, che rivoltisi 
alle bande di Lagosta avessero in pari guisa praticato lo stesso, 
facendo anzi in un col taglio ammazzare quanti animali minuti 
s' incontravan per i boscbi (U quella nostra isola. Finalmente V anno 
scaduto r eccellentissimo signor Giustin Boldti nella spirante sua 
carica di capo da mar, avendo approdato colk, esegui in que'con- 
tomi cosl grande e strepitoso il taglio delle legna da opera e da 
fuoco, che non potč bastare tutta la sua squadra a fame il traghetto \ POSLANICB DITBBOVAČEB NA MLETAČKU RKPUBIJEU. 75 

a Curzola e verso le Zasse, ma v'impieg& pure diversi bastimenti 
a nolo, che a giudicio di periti, stati a riconoBcere il seguito, fti 
calcolato ascenđer il danno đi que' poveri sudditi a sel mila e piti 
grossi some di legna. Ne abbiam noi lasdato tutte le volte, che 
accade simil caso, di fare nelle maniere a que' eccellentissimi rap- 
presentanti le pit insinuanti rimostranze, ma vi ottennimo appena 
alcime fiate la sospensione, quasi fosse un piccol respiro e triegua 
di breve durata, essendoci sempre trattennti dali' avvanzar a vostra 
serenitd. sopra un affar cosi grave le convenienti doglianze. Ma poi 
vedendo, che questo Istesso nostro contegno non servirebbe che a 
dar nuove occasioni a lamenti, ci siam rissoluti di comparir ora 
per mezzo di questo ossequioso foglio innanzi air augusta sede di 
vostra serenit^, e di portare come facdamo al di lei supremo ret- 
tissimo tribunale le umili querele dei danneggiati isolani, et il dano 
immenso del nostro stato, che quindi si trnova in penuria delle 
tante necessarie legna al viver commune. Nel mentre adempiam noi 
al proprio dovere verso i nostri sudditi, vogliam con fondamento 
sperare, che T incomparabil animo di vostra serenitš, esercitando 
quella giustizia, che le compete come particolar fregio della sere- 
nissima republica, che dal mondo s'ammira, fark lor godere il do- 
vuto riparo del passato, e la sicura tutela da somiglianti emmer- 
genze per 1 ' avvenire. £ prendendo pertanto la libertš, di accertarla 
nella piti divota forma degP indissolubili nostri debiti, e vie maggiore 
e piti constante attenzione al di lei riverito servizio, le auguriamo 
le piti sublimi glorie, che a suoi dominii si convengono per la fe- 
licitš, di molti altri stati, e divotamente d ra£fermiamo. Ragusa li 
26 febbrajo 1746. 

Di vostra serenita divotissimi servitori il Rettdre et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia signore nostro col- 
lendissimo. Portata alle porte dell' eccellentissimo senato 1764. 26 
aprile. 

U mleta<kom arkiva 

86. 

God, 1756, 18 rujna. Dubrovčani tuSe Pastrovicane, Sto su dva 

njihova gradjanina na moru utovili. 

Serenissimo principe signor nostro collendissimo. Con quella fi- 
ducia, eh' 6 conforme ali' imparregiabile innata benignit^, con cui 
sempre ci ha riguardati la serenitži vostra, ci rivogliamo alle cle- 
mentissime sue grazie in un afifare, in cui e la rettitudine non meno 
che la pietli eccittar^ il di lei grande animo a nostro solievo. I 
sudditi di Pastrovicchio, gik da qualche tempo si sono avvanzati a 
gravi insulti contro de' nostri. Con barche armate sono arrivati ad 
infestare ed a turbare la quiete di queste acque con ogni sorte di 
molestie. Finche le cose potean tolerarsi, noi tolerate le abbiam 
senza innoltrare alla sereniti vostra i nostri lamenti. Ma V eccesso 76 s. uuBić^ 

ultimamente commesso dai medesimi 6 troppo enorme per non aver 
ad implorare dalla sovrana potente sua mano un conveniente riparo. 
La sera dei 15 del corrente due nostri cittadini in tempo, che an- 
davano in una barca a diporto nell' acque della nostra isola di Ca- 
lamotta, sono stati alFimproviso assaUti da due gaette di Pastro- 
vicchio, e dopo fatti passare con violenza nelle medesime, misera- 
mente sono stati asportati via da quei malviventi. Noi non abbiam 
mancato di dare immediatamente la notitia del succeduto agli eccel- 
lentissimi rappresentanti di vostra serenitš, ^ il signor proveditor 
estraordinario di Cattaro et il signor capitan'in golfo; abbiam nel 
tempo istesso fatti i nostri riccorsi a sua eccellenza il signor pro- 
veditore generale in Dalmazia, e speriamo che vorran darsi tutte 
le maggiori preraure per la liberazione dei rapiti, e per il castigo 
de'rei. Ma la gravezza del misfatto c'ha persvasi di recar anche 
direttamente ali' eccelsa intelligenza di vostra serenit^ il male, che 
noi sofriamo : che per6 nella piu devota maniera noi la supplichiamo, 
che siccome d a£fatto opposto alle benignissime sue intenzioni un 
procedere cosi iniquo dei suoi sudditi, cosi voglia colla sua g^ustis- 
sima disposizione provedere alla nostra quiete. Non solo noi implo- 
riam dalla venerata sua rettitudine e beneficenza la pronta resti- 
tuzione alla libertš, dei due nostri cittadini e la punigione de'colpevoli, 
ma anche il stabilimento del nostro riposo ali' innapresso. In questa 
maniera noi dovrem benedire la divina providenza, che coll' averci 
coUocati vicino ai felicissimi stati di vostra serenitk, ci ha dato an 
che il gran bene di, poter d' appresso godere gli effetti della rino- 
mata sua giustizia e patema dilezione. Nel mente con la piti divota 
sommissione ci rassegniam. Ragusa li 18 settembre 1756. 

Di vostra sereniti devotissimi servittori il Rettore et i consiglieri 
dalla republica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia signor nostro col- 
lendissimo. 

U mletaćkom arkivri. 

87. 
Ood, 1765 28 travnja. Dubrovčani obavieSčuju Mletcane o nekom 

izgredu, 8 koga su trpiti morali. 

Serenissimo principe signor nostro collendissimo. L' arresto decre- 
tato da vostra serenit^ contro Pofficiale Bubich, che commandando 
sopra la nave Atta di capitan Ragusin ancorata nel porto di Tripoli 
di Barbaria pretese il saluto da Pietro Cunich capitano d'una po- 
lacca di nostra bandiera, che sopravenne in detto porto, e con mano 
violenta lo trasport5 al suo bordo, lo f^ce miseramente bastonare, 
e nel tempo stesso per opera de'proprj soldati e marinari si fece 
dare il saluto dalla detta polacca, porta seco la piti distinta prero- 
gativa della particolar giustizia della screnissima republica, che ha 
graziosamente prevenuti i nostri riccorsi, e eh' ha benignamente 
partedpato il decreto per mezzo del nostro cittadino conte Trajano P06LAMICB DUBROVAČKE NA MLBTAČEU RSPUBLIKU. 77 

Lallich, che (fimora in cotesta dominante. Rendiam percid le piti 
divote grazie per quello, che generosamente a vostra serenitJi 6 
piaciuto di farci in questo incontro, e quanto piti il risentimento 
dimostrato ora dalla serenissima republica serve d' esempio e di 
contegno altrui, tanto sono maggiori le nostre obbligazioni, che pro- 
fessar dovremmo airinnata sua rettitudine, che confidiam sara per 
influire efficacemente alla quiete de' sudditi di questa republica. La 
medesima si fk il dovere di far presente a vostra serenit^ il pro- 
pno riverente ossequio, con cui porge voti al cielo per le sue mag- 
giori grandezze ; nel mentre noi rispettosamente ci rassegniamo. Ba- 
gusa li 28 aprile 1765. 

Di vostra serenit^ divotissimi servitori il Rettore et i consilieri 
della republica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia signor nostro col- 
lendissimo. 

u mleta^om arkiva. 

88. 

God. 1765, 28 svibnja. Buduć mlet. republika kaznila kapetana 
Ragusina, svoga podanika^ radi prekršaja počinjena na dubrov. 
kapetanu Kuniću u Tripolu, Dubrovčani tim zadovoljni prose milost 

za izgrednika. 

Serenissimo principe signor nostro coUendissimo. Bassegnammo a 
vostra serenit^ con altra ossequiosa nostra dei 28 decorso i rispet- 
tosi sentimenti di gratitudine e di riconoscenza, che ispirati ci ha 
il decretato et esseguito arresto neUa persona deirofficial Bubich, 
che commandava sopra la nave Atta di capitan Ragusin in cotesto 
castel di lio per l'eccesso, che praticato aveva contro la persona 
e bastimento del capitan nostro Pietro Cunich nel porto di TripoU 
di Barbaria. Gr penetrati dal risentimento dimostrato dalla sere- 
nissima republica in quest' incontro , che servirJi di norma a tutti 
gl' eccellentissimi suoi magistrati e rappresentanti, e di esempio e 
contegno a suoi sudditi, siamo ad interporre i nostri piti riverenti 
ufficii per la liberazione delF arrestato officiale, la di cui punigione 
quanto rende piti applaudita e piti rispettabile la sua suprema giu- 
stizia, tanto la di lid implorata libert& renderš, piti cospicua la 
sempre grande clemenza di vostra serenit^, e noi averem il motivo 
di confidar fermamente, che repressi del pari eguali e simili eccessi, 
li sudditi di questa republica impiegati nella navigazione potranno 
godere la loro quiete. £d in attendendo gli atti generosi del magna< 
nimo suo cuore a favor del raccomandato , quanto 6 riguardo 
all'offesa fatta al capitan Cunich, e sua polacca, passiam' agi' atte- 
stati del nostro distinto ossequio, e rispettosamente ci diciamo. Ra- 
gusa li 28 maggio 1765. 

Di vostra serenitii divotissimi servitori il Rettore et i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia signor nostro col- 
lendissimo. 

V mleta&kom arkiva. 78 B. UUBIĆ, 

89. 

God. 1769. 4 srpnja. Dubrovčani mole Mletiane, neka narede svojim 
zastupnikom, da nepriece njihovim ladjicam voziti se po moru u 

zabavne svrhe. 

Serenissimo prencipe signor nostro coUenđissimo. La clemenza e 
la rettitadine cU vostra serenitš. andando del pari in tutte le sae 
operazioni, vengono a produrre le medesime quel singolar splendore, 
per cui la serenissima republica riluce tra le maggiori potenze del 
mondo. Tra le distinte grazie di qaeste noi riceviam a particolare 
pregio la patema dilezione, coUa quale la serenit^ vosti a ha sempre 
riguardata la nostra republica; e siccome siam noi costantemente 
ricorsi in tntte le nostre gravi premure alP augasto patrocinio suo, 
facciam cosl con fiducia vi 6 piti grande nella presente, ove si tratta 
della sola interpretazione deUa rettissima mente di vostra serenitJi 
sul caso. Dopo quindeci anni di piena pače non ha che poco tempo, 
che li commandanti de' snoi legni armati abbino principiato a trat- 
tenere e fermare le barche e le felucche, che passano da un loco 
all'altro dello stato nostro, e vessare nd porti nostri abitati le 
piccole barchette, che vanno e vengono con delle famiglie nobili a 
prender per breve ora dell' aria, o a veder fare qualche pesca. Nello 
scaduto mese di giugno trovandosi ancorato nel porto nostro di Ra- 
gosi Vecchio F iUustrissimo signor Zuanne Bemardo nobU homo 
sopracomito della galera conserva delF eccellentissimo signor Paolo 
Boldd capitano in golfo, dopo aver veduto staccarsi un' ora innanzi 
varie nostre barchette portanti delle dette famiglie, Pha tutte nel 
ritom are voluto trattenere e fermare, vessatido una di queste con 
tenere attaccata per due ore, al cavo della galera. Ne le nostre 
istanze fatte perci6 al prefato eccellentissimo signor capitano in 
golfo hanno prodotto lo sperato buon effetto, poich^ egli. dichiaran- 
dosi sensibile all'occorso, tuttavia supone, che li preacennati trat- 
tenimenti e le fermate, le molestie, e le vessazioni siano necessarie 
e conducenti alla sicurezza della navigazione nel golfo, come si pu6 
dessumere dal cortese di lui foglio scrittod. Non ci rimane quindi, 
che r alto patrocinio di vostra serenit^ per conseguire il desiato 
riposo : ^ supplicata pertanto ossequiosamente la medesima di signi- 
care a suoi eccellentissimi rappresentanti la benignissima sua mente 
Bii que8t' assunto. E giacchd il cerimoniale viene pure dalli signori 
.commandanti di mare alterato co' nostri nobili invitati ad ufficiarli, 
ai quali per V addietro si dava da sedere, resti servita di commet- 
tere sia servato lo stile passato. Dali' applaudita rettitudine di vostra 
serenitli, non meno che dalla sua patema dilezione osiam noi di 
sperare tutto il buon successo a nostri ricorsi, per aver a riconos- 
cere come il principio cosl la continuazione della nostra quiete dalla 
spedal ben nota clemenza della serenissima republica. Alla quale 
augurando nuovi fregi di glorie e nuovi trionfi sotto il felidssimo 
principato di vostra serenitji, passiam divotamente a rassegnarsi. 
Bagusa li 4 luglio 1769. PO&LAMIOB DUBBOVAČKB NA MLETAČKU REPUBLIKU. 79 

Đi vostra serenitli devotissimi servitori il Rettore et i consilieri 
della republica di Ragusa. 

u mletačkom arkivu. 

90. 

God, 1773. 2 ožujka. Dubrovčani bi htjeli, da dobra Isusovaca, 
položena u Mletcih, budu zaplienjena u ime republike dubrovačke. 

Serenissimo principe signor nostro colIendisBimo. Tutte le volte, 
che n'č ricorsa alle grazie di vostra sereiiit^ colla sue istanze in 
varie occasioni qaesta republica, sempre 6 stata non solo benigna- 
mente accolta, ma ancor generosemente favorita, in guisa che li ri- 
corsi fatti e le grazie ottennte sono altrettante epoche de'suoi da 
noi ricevuti beneficii e delle nostre seco distinte obbligazioni. Ma 
sebbene tutto ci6 possa nuUa aggiungere sdle glorie eccelse della 
serenissima republica ben conosciute e per ogni dove estese, ik pur 
crescer in noi sommamente la fiducia, che abbiam concepita dali' esimia 
rettitudine di vostra serenit^ in un incontro, nel quale ricorriamo 
a suoi piedi, a fine di preservare da ogni e qualunque distrazione 
ovvero diminuzione i capitali dello stato nostro posseduti sin' ora da 
questo collegio della compagnia di Gesti, unito a quello della pro- 
vinda romana di detta compagnia, ed investiti sopra vani depositi 
di codesta serenissima dominante, de' quali esibita sar& insieme la 
riverente nota. Correndo universale la voće di qualche vicina risso- 
luzione della santa seđe apostolica sopra la detta compagnia, pre- 
veniam colle nostre piil vive suppliche la serenitii vostra, perchč 
voglia coll' equit& sua naturale dlsporre, che i capitali appartenenti 
al detto collegio sussistano, come sono, per passare in ogni e qua- 
lunque case della sopressione dell' istituto della compagnia allo stato, 
da cui derivano, ed essere impiegati legitimamente nel conseguimento 
del fine, per cui furono lasciati a questo collegio. La piet^ e la re- 
ligione, titoli rispettabili, e per i quali ha in tutt'i tempi palesata 
spedal premura la serenitd, vostra, sono stati V oggetto della fonda- 
zione di detto collegio ; e dovendo questa republica nella mancanza 
di quell' istituto vegliare aUa continuazione dč buoni effetti, perch6 
sia in questo stato promossa debitamente non meno Tuna che 
r altra, spera dal magnanimo cuore di vostra serenitk il generoso 
concorso alle nostre attuali rispettose istanze. Nel mentre auguriam 
alla serenissima republica felicit^ pari alla sua grandezza, e con 
il pid divoto ossequio ci raffermiam. Ragusa li 2 maržo 1773. 

Di vostra serenit^ devotissimi servitori il Rettore ed i consiglieri 
della republica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia signore nostre col- 
lendissimo. 

1773. 23 maržo. Presentato alle porte dell' eccellentissimo collegio 
dal conta Pier Francesco LaUich a nome del govemo di Ragusi. 

1773. 23 maržo. Rimmessa la copia a consultori in iure per 
infonnare. 80 8. UUBtĆ; Secd alle 
8< Annessa: Adi 23 maržo 1773. 

Nota delli Capitali essistenti nei publici depositi dl Venezia a 
nome del Collegio di PP. Gesuiti della cittš. di Ragosa, et al nome 
del padre Rettore d' esso Collegio. 

L. 25222. 20 di capitale girati C 4 agosto 1733 a cre- 

dito del sudetto Collegio da restar conđi- 
zionati per Terminazione 27 luglio 1733, 
e li pro corsi e che correranno esser cor- 
risposti al detto Collegio coir obligo di due 
Messe quotidiane da celebrarsi nella loro 
Chiesa. 
5000. — di Capitale girati C 2 maržo 1758 a cre- 
dito del sudetto CoUeggio per dover il Ca- 
pitale con li prd corsi da primo novembre 
1738, e che correrano restar a libera sua 
disposizione. 
700. — di Capitale girati C 22 Aprile 1758 a ere- 
dito del sudetto Collegio come sopra. 

1600. — di Capitale girati C 21 Maržo 1750 a credito 
del padre Rettore presente, e che sarii pro 
tempore del Colleggio, comme Amministra- 
tore del Legato a lui spettante del quondam 
Marco di Paulo Lazarevich di Ragusa, per 
dover il Capitale restar a libera disposi- 
zione del sudetto padre Rettore e successori, 
e li pr6 da 1 settembre 1746, e che cor- 
rerano esser corrisposti alli medesimi. 

1000. — di Capitale girati C 5 maggio 1750 a cre- 
dito del sudetto Rettore, per dover il Ca- 
pitale e li prd come sopra restar a libera 
disposizion del medesimo. 

1595. — di Capitale girati C 3 Maržo 1758 a cre- 
dito del detto Collegio per dover il Capi- 
tale con li pr6 corsi restar a libera dispo- 
sizione del medesimo. 
500. — di Capitale girati ut supra. 

350. — di Capitale girati C 6 Maggio 1758 a cre- 
dito del sudetto Collegio ut supra. 

1278. 18 EflFe. di Capitale trasportati C 2 Aprile 
1765 a credito del sudetto Collegio per 
dover il Capitale con li pr6 corsi dal 
giomo 13 febraro 1764 M. 8. restar a li- 
bera disposizione del medesimo. 8il Tn Sifij 
Caiia Dedme Itep. NoT. il U mletaćkom arkiva. POSLANIOB DUBROVAČEIS NA MLETAČKU BBPUBLIKU. 81 

91. 

God. 1774, 23 veljače. Duhroviani mole Mletcane^ neka jim izruče 
dobra Isusovaca Dubrovačkih^ koja su se nalazila u pokladu u 

Mletcih. 

Serenissimo principe signore nostro coUenđissimo. Dopo i pid di- 
voti et i piti vivi ringraziamenti, che rassegniamo a piedi di vostra 
serenit^ per la speciale e distinta predilezione, con cni s' 6 degnata 
di accogUere le rispettose istanze di qaesta repablica, e di parte- 
ciparci benignamente d'essersi giš. dati opportuni gli ordini per la 
sicura preservazione de' capitali asistenti nei pubblici depositi di 
codesta dominante, che appartenevano a questo coUegio della gi^ 
estinta compagnia; ci avanziam nel tempo stesso animati da vid 
maggiore fiducia a porgere nuove ossequisissime nostre suppliche 
airesimia rettitudine della serenit^ vostra, perchid voglia restar 
servita in continuazione di tante generose grazie e segnalati favori, 
che abbiam sempre ricevuti, accordarci ancora d'essere posti in 
pieno possesso dč prefati capitali e loro firutti, come di danaro a 
noi attinente, in mancanza dell' abolito instituto, acci6 ne possiam 
far adempire al fine voluto da pii testatori per solievo e beneficio 
di questo stato. 

Pier Francesco conte Lallich nostro cittadino avri V onore di mni- 
liare qaesto divotissimo nostro foglio a vostra serenitš., e di atten- 
dere per ricever in nostro nome gli atti generosi del magnanimo 
suo cuore, come riverentemente la preghiam di permettergli ; in 
mentre angurando alla serenissima republica felicit^ pari aUa sua 
grandezza, con il piti divoto ossequio passiam a ra£fermarsi. Ra- 
guša li 23 febbrajo 1774. 

Di vostra serenitži divotissimi servitori il Rettore et i consilieri 
della republica di Bagusa. 

A tergo: Al serenissimo Principe di Venezia signore nostro col- 
lendissimo. 

u mletaSkom arkivu. 

9S. 

God. 1774. 14 svibnja, Dubrovčani tuže Mletcanom Vicka KaminMća, 
Sto je bez zdravstvenih izprava pobjegao sa svojim brodom iz njihove 

luke i neplativ dužne pristojbe. 

Serenissimo principe signor nostro collendissimo. La particolare di- 
lezione, con cui la serenit^ vostra ha in tutt' i tempi rimirato questa 
republica, ci & sicuramente sperare, che si muoverš, il magnanimo 
rettissimo suo cuore a dame provido efficace riparo ad un incon- 
veniente, che ne succede a questa parte con innesprimibil nostro 
danno per le future conseguenze. 

Sul fine del decorso mese comparve nel nostro porto di Bagusa 
Vecchia un Dalmatino a nome Vicenzo Camincich sudđito della se- 
renit^ vostra, et avendo ivi contrattato tanto grano, quanto impor- 

STASDTB XV. 6 82 B. LJUBIĆ, 

tava il carrico del suo bastimento, che patroneggiava, con dne Reisi 
Doizignotti, i qaali servando Tordine tra essi stabilito non potean 
ancora per qualche giomo cominciare lo sbarco e la vendita d' esso 
graao, fece con li medesimi secreto accordo di mettersi assieme alla 
vela, e di passar coUe rispettive loro barche nel porto della nostra 
isola di Giappana, come eseguirono, et ivi arrivati, esso patron 
Đalmatino ne affitt6 in terra un magazzino, e sotto le guardie a 
vista per V offizio della sanitš, ne ricevč nel medesime il grano da 
detti Turchi, et indi dopo averlo fatto tamiggiare lo imbarcd sopra 
il proprio bastimento. Seguito il qaal carrico, si presentd egU al 
magistrato per averne le sue spedizioni di sanitš.. Ma siccome queste 
erano state sospese dairofficiale della dogana sin a tanto che il 
nominato padrone avesse soddisfatti i soliti diritti d' essa dogana 
per il detto carrico, cosi U fd partecipata la sospensione et insinua- 
togli di pagare i detti diritti. Egli per6 ritroso e renitente con 
pertinacia di devenire al detto pagamento, et ad onta di tutte le 
dimostranze fattegli d' essere tale constante la prattica osservata da 
tutte le nazioni, che hanno il commercio con questo stato, ancorchč 
le mercanzie fosser state sol da un bastimento imbarcate sulF altro, 
se ne ando'abbordo della propria barca, che stava nel detto porto, 
e senza curarsi di prender le patenti di sanitit, come ne diedimo 
addrittura parte al magistrato eccellentissimo, fece vela, e se ne 
vidde partiie verso le acque della inferiore Dalmazia. 

Noi ne esponiamo divotamente alla gran rettitudine di vostra se- 
renit^ tutto V accaduto, et implorando dalla medessima, perchč colla 
sovrana autorit^ fosse non solo condegnamente punita Taudacia 
d'un uomo si temerario, ma anche reintegrata dei dovuti diritti I a 
nostra dogana, a cui pu6 dirsi d' esser unicamente annessa la sus- 
sistenza đi questo stato, ne confidiam di riportarne questa grazia, 
che viene ad interessarci assaissimo per le conseguenze, che porta- 
rebbe seco un esempio di tale natura. In mentre riposando questa 
republica sul potente patrocinio di vostra serenit^, con il maggiore 
e piti riverente ossequio passiam a raffermarsi. Ragusa li maggio 
1774. 

Di vostra serenit& divotissimi servitori il Rettore et i consilieri 
della republica di Ragusa. 

1774. 17 giugno. Presentato alle porte dell' eccellentissimo col- 
legio dal co. Lalich per nome della republica di Ragusa. 

Rimesse alll magistrati de'v. Savi. Sanitii. 

A tergo: Al serenissimo prencipe di Venezia signor nostro col- 
lendissimo. 

U mletačkom arkivu. POSLAMICB DUBBOVAČEK NA MLETAČKU BAPUBUKU. 83 

93. 

Ood. 1774. 15 rujna. Dubrovčani zahtjevanu od Mletiana, neka 
kazne nekog iz Bisna, koj iz netemdjUe osvete napada gusarski na 

njihove ladje. 

Serenissimo principe signor nostro coUendissimo. Siccome questa 
repablica ha in ogni occasione ricorso con piena fiducia al poten- 
tissimo patrodnio di vostra serenitžt, e riportato copiose le grazie 
dal clementifisimo suo cuore, cosl pur oggi pieni di speranza ci pre- 
sentiamo ad implorare dalla suprema sua autoritet Topportuno ri- 
paro, che ponghi in calma gli animi nostri dalle ben forti inquie- 
tezze, che ci arrecano alcuni malviventi della comonitk di Risano 
propostisi nel loro capo di intorbidare le acque di questo stato per 
avvantaggiarsi d'altrui sostanze e di iUegitime rapine sotto falsi 
pretesti di insussistenti loro pretensioni. Addietro due anni mori a 
Barletta cittd. di Puglia un tsd Stefano Herbes nostro nazionale, che 
s'era colii stabilito piti che venti anni avvanti, il quale non lasd- 
ando prole dopo di se ha prima di morire fatto il suo testamento 
nella pid valida forma secondo le leggi di quel paese, e per conse- 
guenza disposto de'proprii beni a suo benepiacito ed a favore no- 
minatamente d' alcuni di qui suoi nipoti, figlioli delle sue sorelle. 
Dopo piti mesi di pacifico possesso, che godevano di tale ereditš. li 
detti nipoti, comparve d'innanzi li nostn magistrati un tal Pietro 
Gorda delle bocche di Cattaro della communit^ di Risano, instando, 
perchš fossero obbligati li mentovati nipoti di detto qm. Herbes a 
dare anche a lui qualche porzione della pervenutali considerabile 
ereditš., attesa la stretta parentela, che egU diceva d'havere col 
testatore medesimo. Se ne fece addirittura mostrarli la copia auten- 
tica del testamento, e perchč in virtti di questo egli non aveva ne 
poteva avere alcuna azione neUa detta ereditd. sotto verun nome o 
titolo, si procur6 a dimostrarli, che era insussistente ogni sua pre- 
tensione, e ne fti da noi accompagnato di ritomo colla nostra lettera 
per il signore proveditore estraordinario, che in allora presedeva 
al govemo di quella superlore provincia, persvasi, che la detta auto- 
revol carica l'avrebbe potuto render capace del nostro sincero e 
giusto procedere. Dopo poi un anno dal detto successo, quando 
arrivd al govemo della detta superiore provincia il n. h. signore 
Vicenzo DonJi attual proveditor estraordinario comparve di nuovo 
a questa parte PiBtesso Gorda colla lettera di raccomandazione 
della detta carrica estraordinaria. Noi addirittura li fecimo dare la 
medesima risposta, e licenziatolo, V accompagnammo colla responsiva 
per la suddetta carrica, sperando, che questa V averebhe finalmente 
obbligato di arrendersi aUa ragione. Ritomato per6 il detto Gorda 
alla propria časa in Risano, si sparsero dette voci, che egli pensava 
sortir con diverse gaette di gente da malfare per infestare le acque 
di questo stato, ma noi non abbiam potuto persvaderci, che ci6 sa- 
rebbe mai accaduto, finchč dopo due mesi si ebbero gli avvisi 
d' essend vedute nell' acque di questo stato quattro o piti gaette B. LTOBIĆ, 

uate di Risano, e di avere gi& queste assatito una barca de nostri 
Diii, e che dopo aver gravemente ferito li marinari, che enao 
la medeeima, I' avessero tutta spogliata šino a levarli tutti gli 
ti cbe avevan addosso. Spinsimo subito 1' aTviso d' un tale auccesso 
:to ali' eccellentiaaimo aigiior proveditor generale, che al prefato 
nor estraordinario, come alla cominunitk stessa di Risano. Ma 
tndo ricevnta la risposta da essa coimnunitA, e con la medesima 
altra lettera dallo Btesso Corda reo snposto, dal tenore delle 
ili pu6 rilevarsi, che non solamente non saril repressa 1' audada 
malviventi, ma ehe potranno aiy:adere ancora d' altri caai pid 
esti e piti attroci, portiamo il tutto colla maggiore celerit^ a 
đi della serenitk vostra con rassegtiarle qui annesse tanto le copie 
dette ultime due lettere, come paro della suacenata scrittaci pre- 
itiTemente dalla carriea estraordinaria e della nostra risposta, 
)lorando dalla sovrana sua autoritfi que' ripari, cbe 1' illumina- 
dma grande saa mente crederk opportuni per reprimere 1' audacia 
malviventi, e per la punigione de' rei di tal natura. E noi eon- 
Lieremo di pregare Iddio aignore, perch^ ricolmi la serenit^ vostra 
glorie sempre piH snblimi, in mentre con profonda rassegnazione 
dJcJamo. Ragusa li 15 settembre 1774. 

[>i Tostra serenit^ đivotissimi servitori il Rettore et i consilieii 
la republica di Ragusa. 

V. Ducali 15 ottobre 1774 dirette a quel govemo ed af prove- 
or general in Đabnada ed Albaiiia. 

A tergo: AI serenissimo principe di Venezia aignor nostro col- 
idisaimo. 

U mletačkom arkiva. E!xtra : IIpecBEieTJiHeHa rocno^^HHj n roeno^^inij perjpj u boh- 

(nep7 H ocTa^on focuo^^h /^jćpoBaiKoif ape^arn ce y rocnoi^se 

KO y ^y6poB[i[iKy. 

[ntus vero ; npecBHerjHesie h Hs^pauifeMa rocooAn 4y<^pOBa<ticoH 

3CH^Hepy H ocraAOH rocno/^n. 

^asauBe na sRaiie mu Kaneran nerpo Kop;\a c HoneM 6paeTB0H ; 

KO HHaH C OHHeM MOHeH pO^aKOH 6a^0U Be.1HKHeM KOHaT, 

>Baue orTa.10 o^ eame KpBH ero ote caH /i^ HeroBo, a ^^ 
KaKBo 8AO npHe 6k AonaAo uese sero aera; a ca^a Bac mo.ihii 
Ha rocno^o , obere-uice ak^bt uora ćpara u ;\yHciimca, fifi se- 
■iSH y npaBora; san^o neĆHz pa^ hh hk qpaBora kojihko HHecaM 
^oeaA, BepeuB, a uopao caiu; a ca^^a aKo uh oBy KHtiry neo^- 
mere, a^ siiaH ecre^nce nera o^hihah h 6pake HeroBe. a 
>CTe nncajH KOHjHHTa^ir, ^acaH nmao, eca« sancTO na imecaK 
KaKBa 8ja HHKOMe y'iMHHo, icaKocaMce aaiueo moiue 6aHKy u 
<aHHH. a e»p, ^a seaTe, aKOMH Heo^immeTe, eTO H^eu, Bepeuif, a POSLANICE DUBROVAČKE NA MLETAČKU REPUBLIKU. 85 

« 

HacTOHa^j KaKo Ha jsjMneM oko Mora ćjiara a c nomoKis 6oacoM, 
aAn hj Moe 6^aro Han^aTHT skAvi mohj rjiasj hbpjćut caoHeM 
6pacTB0M. XV o^ asrjCTa Ha. k. a. hb pncna. KanoTau nerpo Kop/^a 
sa noc^jHCHT. 

Extra : IIpecEHeTAHema h n86paHiieMa Foono^H Focno^H'iBkiiMa 
rocno/^HHj peTypy h rocno^HHj K0HCiiAHepy ofl, nacTHe h iLieMe- 
HHTe penjĆAHKe /!\y6poBaHKe y ^j6fOBuiiiK. 

IntUB vero: npecBHeTjmeMa u HsćpaHHesi h csaKe nacTH h ctems 
AocTOHHHeiua Focno^ h Focno^HiEikiiMa Fo€no^Hy peTypy h 
rocnoAHHy ieoHCiiAHepy o;^ npenon^osaHe penyiLuiK6 ^yopoBaHKe. 

M 4 n 

IIpHMHCMO Bame roonoi^KO nncMO h pa8yMiiecM0 CBe HcnaBHo, 
lE^o Ham niimeTe. Mu nAemenHTa Focno/\o, h npne cmo bh o^hh- 
cajiH sa Te y8poKe o^ 8Ji0HiiHai](a, ^a BesnaMo hhth to aanie ^ejio 
;\a e^HH APjre bao6hmo ; hhth 6or ^ao 6yAyliii na cyACTBy, nero 

Jiy6HM0 ^a HCHBHMO y MHpy. H MHCMO nyHO I^epKaJIH H TpSLSKVUm^ 

^a MoaceMo HSHaliif, ecyAH to ćhjih Hamn ajAi^. h noacTHHHTon 
ĐH npaB^H nHineMo ^a Hamu Jtj^vi umecj, a n^o bemo BaAa npaso 
KasaTH^ ecT KaneTan Kop^a Huiao ^a bh^h horh KonaT c nero- 
BHOM poi^aKOM y eAHy ćapKv cyniecT APJ^^i ^ mhcmo CBaKo ko- 
BiyHHTaA A08Ba.ui HCTora KaneTana KopAy HaaMHHaAH ra u aaKAejiiT, 
ejiH OH a.ui HeroBa ;^py»cHHa komo n^o otojih ajiH Kora yApHAH; 
a OHce saKie Haiaa h MeTHy nHeHeapHy cboh ^om h cBona ^oćpa 
CBa, aKo ce Hr^a na^e /^a 6yAe ajiH oh ajiH kou HeroB APJ^ 7 
TOMO l^ejij aAH ofl, po6e ajiH ofl, pana ^a cbo o^roBopH y bcjlhko 
ne^encane^ TaRoce h mh sa HCTora mo^como ce imeaEcaTu h sa 
KouaT o^ HinacTH mp nnfa b 6a^ou B&AHKHeM y Tome 6ncM0 
pa^H MHoro ^a to CMHpHMO ^B, ce ^e Me^y HHMa ^bohi^om ne- 
cyi;eAH icaKBo bjio; Ban^o rosopH cbo aKO sa^e^em uKaKBa npasa 
HoeKa ajiH KOMy KaKBy n]^eTy yHHHHM, ^a HMa ce cacBHCM pasv- 
pHTH ce. ca^a Focno^o HsćpaHa, saiiCTO naniH Jijfl^m 6hth neBe 
Tora HoeKa Bamera paHHAH hh Ty HHxoBy po6y yBe^iT, a Kop/^ae 
npHe /^omao ^oaia h Ha ^ecer /^ana ajiH Đunie Hero e Ta HoeK 
panen, KaKOMy ce/^OHH oe^a, KOHa e no^nHcaTa na pocama ; a Mo»ce 
6hth ^a roBope aioTBopH ^a cy Jijfl,^ HaniH sa MeTHyT£i 8Ao6y 
Me^y CTapHHCKHeM apnaTCAHiua. a mh »cyAHMO CBaKy Ay6aB o;\ 
npHaTeACTBa BaMH casepniHTir h cboh non^oBaHOH BamoH peny- 
hjihkh; cTora 6hcmo pa^H a^ CMHpHMo h obo mjo nma KaneTan 
Kop^a CTHejua Bamnema. h cobhcm ociacMO koh ce no;\iiHniyeMo 
xcyAekH cBaKo ^oćpo h non^ena. hb pncna Ha na/^ aBrycTa 1774. 
KaneTaH IleTpHcaB KeaoĐn h cy^e o^ KOMyHHTaAH pncancKe 
ocTaeMo Ha CAjSKĆa. 

94. 

God. 1774. 2 studenoga. Dubrovčani iznova mole Mletčane, da jim 

izruče poklad Isusovaca, 

Serenissimo prencipe signor noatro collendissimo. Quanto piti grandi 
sono le assicuranze, che vostra serenitjt s'^ degnata di farci col 86 8. LJUBIĆ, 

rispettabilissimo suo foglio dei 9. aprile prossimo passato della par- 
ticolare ed afifettuosa dilezione, con cui riguarđa le premure di 
questa repubUca, con tanta e vi 6 maggiore fidacia, che riponiam 
noi nel clementissimo suo cnore, torniamo nuovamente con questa 
divotissima nostra ad implorare dalle generose sne mani a solievo 
di questo stato esposto a si infelici confini il sospirato possesso 
de' capitali esistenti sil cotesti depositi, che attenevano a questo col- 
legio delFestinta compagnia di Gesti, e dei frutti provenienti da 
quelli, acci6 possiam un giomo prima coll'invito de'nuovi religiosi 
in esso collegio provedere al riparo dell'immenso male, che sofre 
questo popolo per la cessazione delle pubbliche scuole e degli eser- 
cizii di pietš, i piti consentanei alla purit^ di nostra santa religione. 
Siam certi, che riflettendo la serenitš! vostra da una parte alle gravi 
urgenze di qnesto stato, e dalPaltra di non esservi nelle tenute di 
qnesta republica veron bene immaginabile, che atteneva ad 2lcan 
estero collegio della compagnia medesima, ove potessim volger i 
nostri pensieri, vorrd, usare verso di noi questo nuovo atto di sna 
grande afifezione, e consolarci pienamente, a guisa siamo stati gik 
consolati e dalla maest^ dei re' delle dne Sicilie e da sna Alte^ 
reale il gran duca di Toscana, e come speriamo d'esserlo ancora 
degraltri sovrani, nei stati de'quali potremo avere certe notizie 
d' esservi dei beni o capitali d'esso nostro collegio. E noi in con- 
tracambio di tante segnalate grazie raddOpiaremo col popol tutto i 
nostri voti al cielo per le felicitš, sempre maggiori della serenissima 
republica, in mentre con il piti divoto ossequio ci ridiciamo. Ra- 
gusa li 2 Novembre 1774. 

Di vostra serenit^ divotissimi servitori il rettore et consilieri 
della republica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia signor nostro col- 
lendissimo. 

Izvornik u S. Ljubica. 

95. 

God. 1774. 9 prosinca. Dubrovčani obanies6uju Mletčane o nekom 
izgredu počinjenu od mletačkih podanika u Dubrovniku. 

Serenissimo principe signore nostro collendissimo. Appena che 
abbiam avuto V onore di ricever il rispettabilissimo foglio di vostra 
serenitžt dei 15 ottobre prossimo passato, con cui s'e degnata di 
darci nuove assicuranze dei suo speciale patrocinio verso questa re- 
publica, e di parteciparci le provide cUsposizioni giJt estese agli 
eccellentissimi rappresentanti per tener in freno li fuorusciti della 
communitš. di Rissano, avevamo immediatamente posto in piena 
calma gli animi nostri dalF apprensione di nuove inquietezze, e d 
credevamo a cuoperto da nuovi insulti tanto per parte dei malvi- 
venti della detta comunitš, che di altre ancora della superiore pro- 
vincia. Vediam per6 con infinito nostro dolore di succederd il con- P08LANIOE DUBROVAČfKE NA MLETAČKU REPUBLIKU. 87 

trario, e che dopo i prefati giustissimi ordini della serenitk vostra 
a soUevo de nostri sudditi, siano questi costretti di soflfrire nuovi 
maggiori insulti per parte d' alcuni delle dette comunitk trasporta- 
tM ai pifi stravaganti eccessi. Dopo lo speglio segnito in passato, 
agosto nelle acque di questo stato della nota nostra barca, come ci 
diedimo in air ora Y onore di parteciparlo alla serenitd, vostra, 6 
pur suceesso 1' altro nello scaduto mese d' un trabacolo di nostra 
bandiera nelle vidnanze di Budva, due o tre miglia lontano dalla 
terra, ove fti assalito da due gaette di gente di quei lidi, cbe si 
staccarono da sotto il castello di santo Stefano, e lo spogliarono 
coUe armi aJla mano di quanto entro lo stesso vi era di robe e di 
contanti. L'esempio d'uno e T altro delitto rese ogni giomo pid 
insolenti a danni nostri molti della superiore provincia, e per fino 
ne giomi passati un tal patron Antonio Lazarevich con suoi com- 
pagni tutti delle boccbe di Cattaro non s'astenne in mezzo alla 
dtt^ stessa dMnsultar la nostra gente, di strapazzarla, e di minac- 
darla ancora con armi in mano senza minimo datoli motivo. Jeri 
poi in tempo del vespero trovandosi in questo porto d'ioanzi alla 
cittit il padron Elia Vulovich da Parciagne col suo trabaccolo pro- 
veniente da Venezia, e tenendo abbordo oltre la propria ciurma 
aifcbe altri marinari della tartana di Patron Lucovich ancorata in 
un porto di queste vidnanze, ne sortirono in terra sette di loro. 
Questi volendo entrare nella citt^ con portar adosso V armi bianche 
e da fuoco, furono avvertiti dal caporale, che stava nel corpo di 
guardia tralle stesse porte della cittit, e dal soldato, che era alla 
sentinella, di deporre secondo il praticato le loro armi nel corpo 
stesso di guardia, o di restituirsi al trabacolo per lasciarle sul me- 
desimo, e che poi senza armi potevano liberamente passare e fare 
i proprii fatti. Appena intese da loro le dette parole, si opposero 
addirittura, e costrando col fatto l'idea, con cui eran venuti, si 
espressero di voler entrare coU' armi, e di voler far tutto ci6, che 
li piace; e passando indi subito a strappazzare con parole le pid 
ingiuriose tanto le guardie che il caporale, comindorono a menar 
le mani, e buttando a terra esso basso officiale col primo colpo da- 
toli suUa testa, vollero sforzar Tingresso colFarmi sguainate: se 
gli oppose la guardia, ma non potendo la medesima ressister alP in- 
naspettata forza degP aggressori, fu costretta diffendersi, e lottando 
retroceder poco a poco dentro la cittš, con arrivare šino al pubblico 
palazzo, ove buona parte d' essa guardia cadde tramortita, non po- 
tendo pid reggere ai ricevuti colpi. La gente, che si trovd presente, 
e che fd obbUgata di veder nel seno della citt& una si barbara 
azione et un misfatto si atroce, ne accorse, come in difesa della 
propria vita, per opporsi agi' agressori, ma questi vi e pid si azzu- 
forono combattendo con pistole, che per buona sorte non presero 
fuoco, e con armi bianche, finchć a vista di tanti feriti dei nostri 
se ne fece un terribile tumulto di popolo ammutinato, in cui resta- 
rono disarmati a forza di legni e sassate, e ne furono in sequela 
arrestati tre di loro dalF accorse publiche pattuglie, e condotti nelle 1 88 s. uuBić, 

prigioni. In atto che cominci6 la sadescritta confusione si viđđe 
pure venire in tena dal bordo del trabacoio il patron Vulovich me- 
desimo colla rimanente sua ciurma con armi bianche e con trom- 
boni in mano, come se il caso successo fosse stato di prima con- 
certato, e correndo verso le stesse porte della dttlt, che trov6 se- 
rate, tir6 contro le medesime e contro le guardie, che stavan per 
le mura della cittš., e finalmente per eccesso di trasposto ardi con 
essi suoi marinari di afforzare coUe armi alla mano otto nostri 
sudditi, che per acddente si trovaron sul molo, a passare abbordo 
del proprio trabacoio come in arresto, e strapazzandoli con parole 
offensive e con minaccie di volerli trucidare, li ritenero piti di due 
ore intiere, e fin a tanto, che vidder comparire sulle mura della 
cittk il popolo vid piti infierito alla vista di tal nuovo attentato, e 
&ich6 si accorsero di esser state tirate le catene alla bocca del 
porto, perchč non possan partire col trabacoio, il quale tutt'ora 
esiste nel porto stesso abbandonato e dal padrone e dai mar.inari 
fuggiti via in un copano con idea forse di cometter nuovi delHti o 
di suscitar nuova gente, come si espressero nell'atto della loro 
fuga. Di tutto Toccorso noi addirittura spedimmo gli avvisi alla 
carica generalizia, et alla extraordinaria di Cattaro, persvasi, che 
ambidue gY eccellentissimi rappresentanti poranno in uso la pubUca 
autorit^ per sospender ogni ulteriore sconcerto, e per avere in forze 
i fuggiti; ma siccome le cose sono arrivate all'ultimo građo, e ci 
han queste posto nelle maggiori apprensioni, come pud ben com- 
prender il tutto T illuminatissima mente di vostra serenitš., cosi 
immediatamente riccorriamo al potentissimo suo patrocinio, implo- 
rando daJla suprema sua autoritit ed il castigo de'rei fuggiti, e 
r oportuno riparo per garantire a noi da nuovi insulti ed attentati 
di gente si facinorosa. In mentro riposando questa republica nella 
special paterna dilezione di vostra serenitš., di cui c'ha assicurati, 
con il piti divoto ossequio rispettosamente ci rididamo. Bagusa li 
9 decembre 1774. 

Di vostra serenitd. divotissimi servitori il rettore et i consilieri 
della republica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia signor nostro col- 
lendissimo. 

1774. 13 genaro. Presentata alle porte delF eccellentissimo col- 
legio dal capitan Biaggio Pasquali da Ragusa. 

U mletačkom arkivu. 

96. 

Ood. 1775. 2 svibnja. Dubrovčani zahvaljuju se Mletčanom na 
obećanje^ da će izgrednici u Dubrovniku biti strogo kažnjeni. 

Serenissuno principe signor nostro coUendissimo. Quanto piti grande 
6 la nostra fiducia, con cui siam sempre ricorsi alle grazie et al b^ POBLANICB DUBROVAČKB NA MLETAČKU RSPUBLIKU. 89 

pdssente patrocinio di vostra serenitk nelle premure di questa re- 
publica, tanto poi e vie maggiore 6 stata la consolazione, che abbiam 
ogni volta praovata negP animi nostri in veđere pienamente esaudite 
dal clementissimo suo cuore le nostre istanze, e dato ogni liparo 
agr inconvenienti, che frastomavano la nostra quiete e dei nostri 
sudditi. Đobbiam pertanto sempre piti contestare a vostra serenitli 
la nostra somma riconoscenza, e tributarle i piti vivi nostri ringra- 
ziamenti per tante impartiteci grazie, come facciam pnr ora con 
questa espressa divotissima nostra per le distinte assicuranze, che 
ella si degna di darci nel rispettabilissimo suo foglio dei 14. gen- 
najo prossimo passato. Che non solo sarebbero condegnamente pu- 
niti tutti li rei delF altroce attentato, ma anche postosi il riparo 
per r avvenire a redproca quiete d' ambi i sudditi. Noi per mag- 
giormente confermarle il nostro costante attaccamento alle sue sod- 
disfazioni, abbiam nell' alto di ricevere il prelodato suo foglio fatti 
tosto passare alle disposizloni della carrica estraordinaria di Gat- 
taro li tre dei suacennati aggressori stati detenuti in queste carceri, 
ma ora ne rinuoviamo alla serenitk vostra le pid vive nostre istanze 
per il castigo condegno dei patron Elia Vulovich, che fd il prin- 
cipa! autore, e degl' altri pur fugiti rei, e la supplichiamo sopra 
tutto per il sicuro e stabile riparo per garantirci air avvenire da 
nuovi insulti di gente si facinorosa. £ riposando sempre pid sulle 
prefate dateci assicuranze, col divoto ossequio rispettosamente ci ri- 
diciamo. Bagusa li 2 Maggio 1775. 

Di vostra serenitii divotissimi servitori il Rettore et i consilieri 
della republica di Ragusa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia, signore nostro col- 
lendissimo. 

Isvomik u S. I^jnbića. 97. 

God. 1776. 26 vdjaie. Dubrovčani pišu Mlefcanom^ da upraviteljem 
galija zabrane sjeH drva na njihovom zemljištu. 

Serenissimo principe signor nostro collendissimo. Quanto pid grandi 
sono le assicuranze, che ha ricevute questa republica in tutte le 
occasioni della special dilezione di vostra serenit^ verso la mede- 
sima, tanto maggiore 6 costamente la nostra fiduda, con cui siamo, 
di vedere ogni volta esaudite le giuste nostre istanze dtdla sua 
equit& e rettitudine. La piccol estensione dello stato nostro obbli- 
gandoci ad invigilare oltre modo, onde non vengano estratte fiiori 
stato le poche legna, che pu5 dare fl paese, s^ bene la serenit^ 
vostra quanto premurose rappresentanze abbiam dovuto umiliarle a 
tale ogetto per motivo della libertš., che in tale materia si prende- 
vano alcuni direttori delle squadre della serenissima republica fino 
a tanto, che fummo assicurati dali' eccellentissimo senato delle fatte 90 8. LJUBIĆ, 

inibizioni e del dato riparo. Li sovrani ordini faron per snccessiTi 
anni pienamente eseguiti. Ma ora vedendo noi, che lo stesso primo 
abuso comincia a ritomare sul piede primiero, e che questo stato 
dovrš. restar intieramente sprovisto di detto genere tanto necessario 
alla sussistenza, ne avvanziamo queste nuove nostre rappresentanze 
alla sereniti. vostra, e per il riparo all'avvenire, e per la ripren- 
sione dei direttori dei legni armati, che tessono il Golfo, e che pro- 
vengono da levante, li quali sotto pretesto di prendere il solo bi- 
BOgno del proprio fogone non si astengono di fare tagli e carrichi 
di esse legna per trasportarle fiiori stato, come ultimamente V ha 
pare eseguito suirisola nostra di Meleda il n. h. Domenico Fizza- 
mano direttore della galera bastarda, che proveniva dalle isole sud- 
dite di levante; qael che ci riusci di maggior pena, perch6 fammo 
obbligati di far soggiacere alF intiera quarantena V isola stessa di 
Meleda, subito che ricevettimo Tavviso del detto taglio, fatto da 
gente sottoposta alla quarantena. La giustizia della causa accresce 
le nostre speranze di veder esaudite le premurose istanze di que8ta 
republica sommamente divota alla serenit^ vostra, cui augurando le 
maggiori glorie coll' adempimento de' suoi eroici pensieri , divota- 
mente ci raifermiam. Ragusa li 26 febbrajo 1776. 

Di vostra serenitii devotissimi servitori il Bettore ed i consilieri 
della republica di Ragusa. 

1776. 11 aprile. Presentata alle porte dell' eccellentissimo coUegio 
dal co. Pietro Dadich per parte del governo di Ragusa. 

u mletaćkom arkivu. 

98. 

God. 1776. 24 travnja Dubrovčani prose mletačku republiku^ neka 
pusti na slobodu Kordu, pošto je stvar smirena sa risanskom 

obćinom. 

Serenissimo prencipe signor nostro collendissimo. La piena fiducia, 
con cui eravamo noi ricorsi al potente patrocinio di vostra serenitš. 
contro i malviventi della communit^ di Rissano, che infestavano 
qneste acque, e le assicuranze date ci dal clementissimo suo cuore, 
che ne sarebbe dato pronto ed oportuno il riparo, avea tosto posto 
in piena calma gli animi nostri, e vie piti ancora vedendosi in se- 
quela gli effetti đelle sovrane disposizioni delF eccellentissimo senato 
nel seguito arresto del capitano Gorda della detta communitit. La 
nostra mira certamente non era altra in porger le nostre suppliche. 
che quella di procurar la reciproca quiete ai confini, ne la mede- 
sima poteva meglio assicurarsi, che colla punigione esemplare del 
reo, che veleva frastomarla. E percid vi6 maggiormente noi siamo 
in preciso dovere di rassegnare alla sereniti vostra, come lo fac- 
ciamo per mezzo di que8to riverente nostro foglio i piti sinceri ed 
i pid vivi nostri ringraziamenti. Ma nel tempo stesso vedendo ora, 
che la detta communit^ di Rissano, conosciute avendo le giustis- POSLAKICnS DUBROVAČKE NA MLBTAČKU RSPUBLIKU. 91 

sime costanti massime del prelođato eecellenidssimo senate, ci dš, le 
pid forti nusicuranze del proprio raveđimento, e del detto Gorda, e 
che si obbligano di vivere in poi e per sempre tra limiti del đo- 
vere e come ne conviene, noi ne interponiamo i nostri divoti uf&di 
presso la BereniUi vostra per la liberazione del Gorda medesimo. E 
confidando di riportare dtJ generoso cuore di voBtra serenitli anche 
queste nuove marche della sna bontd. verso questa republica sonuna- 
mente divotale, le augnriam glorie sempre pit snblimi, e con il 
maggior 08seqnio ci riconfermiam. Ragusa li 24 aprile 1776. 

Di vostra serenitji devotissimi servitori il Bettor ed i consilieri 
della republica di Bagnsa. 

A tergo: Al serenissimo principe di Venezia signore nostro col- 
lendissimo. 

Isvomik a S. Ljubica sa pečatom, na kom s. BlaS na sređujem tornju, 
do koga po manji sa svake strane. Naokolo ruba teče nadpis: -}- s. BLASIVS 

PROTECTOR — REIPVBLIC-B RAGVSINA. Do Svetca U po^ju : *S* *B* . 

99. 

Oođ. 1776. 20 lipnja. Opet Dtibrovcani mole Mletlane za poklad 

Istisovaca. 

Serenissimo principe signor nostro coUendlssimo. La special pre- 
dilezione, che in tutte le occasioni si 6 degnata vostra serenit^ di 
palesarci, e Firniesprirnibile immenso danno, che continua a sofirire 
questo stato per la cessazione delle pubbliche scuole e degli eser- 
cizii di pietd. i piti consentanei alla purit^ di nostra santa religione, 
ci obbligano di rinuovare, come lo facciamo, le pid vive nostre sup- 
pliche, perch6 voglia la sereniUt vostra consolarci un giomo prima 
col possesso de nostri capitali esistenti st codesti depositi, che atte- 
nevan a questo collegio dell' estinta compagnia di Gesd, e de firutti 
provenienti da detti capitali. Se la giusta riflessione di non avere 
avuto essa compagnia alcun bene nelle tenute di qnesta republica 
ove potesse in contracambio valersi la medesima, e le gravi nostre 
urgenze hanno mosso la clemenza delF imperatrice regina, del r6 di 
Napoli e di sua altezza reale il gran duca di Toscana ad essaudire 
le nostre istanze, ed ad impartird la stessa grazia, come Tesporr^ 
anche a viva voće il nostro nobile, quanto piti dobbiam questa spe- 
rare dal clementissimo cuore di vostra serenitit, che ce ne diede 
in tutti grincontri le maggiori riprove di sua gran bontji verso di 
noi, e le nostre premure? Noi dunque sicuri di riceverla dalle ge- 
nerose mani della serenit^ vostra porgeremo sempre piti fervorosi 
i nostri voti al cielo per le piti grandi feUcit^ della serenissima re- 
publica, e con il piti divoto ossequio ci ridiciamo. Ragusa li 20 
giugno 1776. 

Di vostra serenitk divotissimi servitori il Rettore et i consilieri 
della republica di Ragusa. 

u mletačkom arkivu. 
92 S. LJUBIĆ, 

100. 

Ood. 1778, 10 travnja. Dubroviani $e utiiu republiki mletačkoj 
radi njekog svog građjanina, koga je nepravedno hiedio u Kairu 

njeki njen podanik. 

Serenlssimo principe signor coUendissimo. Niuna cosa al certo 
suole con maggior efficacia muovere un generoso animo sovrano, 
quanto le sventure d' un infelice, ed in particolare modo, se gueste 
sieno congiunte ali' innocenza, che lo renda immeritevole delle dis- 
grazie, daJle quali 6 oppresso. Tale senza dubio d la situazione dl 
Gio. Domenico Dimitri nostro cittadino, che espressamente si porta 
costA per cercare V onore di presentarsi appiedi della serenitš, vostra, 
ed implorare il soccorso dell' aplaudita sua giustizia contro di Bal- 
dassare Rossetti negoziante di Cairo per le irregolari sue procedure 
colii seco lui ušate, e lesive dei piti sacri diritti delle genti e della 
stessa umanitit. L' enorme disprezzo delF autorit^ del console nazio- 
nale, Y indebito riccorso ai Turchi tribunali, le prepotenti insidie 
teše coUe violenze e col carcere alla vita del creditore furono i 
mezzi adoperati dal Rossetti per sottrarsi al sodisfacimento del 
liquido suo debito, e per saziare le sue ingorde pretensioni, lo che 
tutto esso Dimitri si faržt il dovere di umiliare con autentici docu- 
menti alla serenit^ vostra, come lo fece a noi pure constare. Quel 
caratere d' inadeguabil rettitudine, che forma la base pid stabile del 
saggio govemo della serenissima sua republica ci & sperare con- 
stfmtemente , che siccome attentati si iniqui de'suoi sudditi sono 
affatto opposti alle benignissime intenzioni della serenitži vostra, cosl 
ella col potente sovrano suo bracdo si de^er^ dare un pronto ri- 
paro ai đanni soflferti dal Dimitri, e poner argine ali' avvenire ad 
enormit^ cottanto contrarie alla commun sicurezza e quiete. Noi 
frattanto nell' atto che per una si giusta causa interponiam presso 
la serenit^ vostra i vivi nostri rispettosissimi ufficii, le raffermiamo 
la nostra piti divota sommissione e ci diciamo. Ragusa li 10 aprile 1 778. 

Di vostra serenitil divotissimi servitori il Rettore et i consilieri 
della republica di Ragusa. 

TI mletačkom arkivu. 

101. 

God. 1790. 7 siecnja. Dubrovčani mole Mletčane, neka odobre za 
dubr. konzula u> Zantu od njih za to odabrana mlet podanika. 

Serenissimo principe signor nostro coUendissimo. Essendo da 
qualche tempo passato a miglior vita Atanasio Vuzzanese stato con- 
sole dalla nostra nazione nell' isola di Zante, ci troviamo nella con- 
venienza di riempire nuovamente quel vacante consolato per comodo 
dei nostri bastimenti, che navigono nel levante. A tal oggetto abbiamo 
prescelto la persona di Marco Vuto nativo dell' isola stessa, dali' abi- 
litš. del quale ci ripromettiamo a ragione tutta Y assistenza aUi 
nostri naviganti. Ma siccome egli nasce suddito della serenissima POSLANIOB DUBROVAČKE NA MLETAČKU REPUBLIKU. 93 

republica, e perci6 gli riesce essenzialmente necessario il grazioso 
di lei assenso, cosl noi ci facciamo un đebito đi pregare la 8erenit& 
vostra a degnarsi accordargliene la permissione, onde possa avere 
Kbero l'esercizio del consolato, ed essere dagli eccellentissimi rap- 
presentanti e magnati riconosciuto per tale. Pier Francesco Lallich 
nostro agente avrži Tonore di umiliare alla serenitži vostra questo 
riverente nostro foglio, e supplicarla ancora a viva voće per la con- 
cessione della bramata grazia. Questa sarš. per noi una nuova marca 
di quella distinta predilezione, con cui la šareniti vostra s'6 com- 
piaciuta onorarci in tutti gli incontri, e ci costituiri sempre piti nel 
preciso do vere di raffermarci divotamente. Ragusa li 7 gennaro 1790. 

Di vostra serenitš, divotissimi servitori il Rettore et i consilieri 
della republica di Ragusa. 

u mletačkom arkivn. 10%. 

God. 1791. 30 studenoga. Dubroviani obavieičuju Mletiane, kako 
jim neprestano haraju Konavlje, te zaMievaju^ da se tomu jednom 

kraj stavi. 

Serenissimo principe signor nostro coUendissimo. Le continue con- 
vincenti prove, che la serenitš, vostra s' h degnata di darci in tutti 
gr incontri della pubUca massima di procurare la tranquilliti e la 
sicurezza fra i sudditi confinanti, ci fanno costantemente sperare un 
pronto e valido riparo alle replicate violenze ušate dai sudditi Ye- 
neti di Crivosie a danno degli abitanti della nostra contrada di Ca- 
nali. Sono costretti questi infelid a tolerare di essere spogliati dagli 
aggressori di quei capi, che costituiscono la loro sussistenza, a dover 
cader vittima del loro furore, se tentano di ricuperarli, ed a vedersi 
dalle proprie caae e sotto i propri occhi rapire i piccoli figli, con- 
durli in una penosa schiavitti, e temer per fino di aver a deplorarli 
venduti a barbari confinanti, se con quel poco, che h sfuggita alla 
rapacitš dei loro nemici, non sariano la loro ingordigia col riscat- 
tarli. DaUa relation delF occorso, che ci diamo V onore di accludere 
in questo riverente nostro foglio, potri restar servita la serenitš, 
vostra di rilevare la serie de fatti, dai quali siamo certi, che ri- 
marrd* penetrato il generoso suo cuore sulla deplorabil situazione 
di quei sventurati villani. Noi gi& abbiamo di tutto fatto partecipe 
r eccellentissimo signor proveditor estraordinario di Cattaro, dalla 
di cui vigilanza e prudenza vogliamo esser sicuri, che sarii posto 
quell' argine, che esigge la gravitk della materia ; ma nel tempo 
stesso non abbiamo potuto dispensarci dal ricorrere immediatamente 
alla sereniti vostra sulla certa fiducia, che dal sovrano suo braccio 
riporteran que' miseri ed il risarcimento de' danni fin' or soflferti, ed 
un sodo ed efficace riparo alle pericolanti lor vite. La giustizia della 
causa e 1' umaniti medesima implorano il sollievo di que meschini. 8. UOBid, 

)i fiđatament« speraado in quella rettitudine eđ eqait&, che fonna 
^e pili stabile đel savisaimo govemo della serenitfi vostra, 
iin il contento di veder ridonata la calma a que' poveri nostri 
[Iti, ed aBsicurata la loro traiiqiiillitii e sussistenza, nel mentre 
la piti divota Bommissione passiama a raffermarcL Ragusa li 30 
jmbre 1791. 

i vostra aerenit^ divotiseimi servitori il Rettore eđ i conaglieri 
a, repablica di Bagusa, 
n mleta6kom arkiTii. IzTJeštaji Spljećanina Mate Earamana o Rusiji. 

Predano u BJednici razreda filologi^o-hUtoriSkoga dne 18 iratmja 1883. 

P&IOBĆIO O. PlERLZKG. 

U knj. XrV „starina« (str. 88—124) priobći naš prijatelj o. Pier- 
ling 14 listova Spljećanina A. Eomulovića, koje je god. 1593—4 
pisao sa svoga puta u Poljsku i Rusiju. Sada nam isti prijatej^ 
posld. tri izvještaja Eomulovićeva zemljaka M. Karamana, koje je 
poslije svojega povratka iz Rusije sastavio a koji se sada čuvaju u 
arkivu sbora de propaganda fide u Rimu. Prvi izvještaj pisan je 
god. 1737, drugi 1739, a treći po svoj prilici god. 1742 ili 1743 
t. j. prvih godina carevanja Jelisave, kćeri Petra Velikoga. Prvi i 
treći izvještaj prepisani su u cielosti, od drugoga priobćuje se za- 
nimiviji historički dio, dočim se vjersko-dogmatički dio, kano za 
naše svrhe manje zanimiv, izpušta. 

Izvještaji su dosta zanimivi za poviest rusku one dobe, td bi 
sove strane mogli zauzeti liepo mjesto u kojem historijskom sbor- 
niku ruskom. Ali oni nas zanimaju više kano prilog za životopis 
tako odlične osobe našega naroda, kakovom se pisac M. Earaman 
punim pravom smatra. Tek onda, kada se poslanstvo njegovo u 
Rusiju stavi u svezu s njegovim književnim djelovanjem oko novoga 
izdanja glagolskih liturgičkih knjiga, mogu se dostatno shvatiti nje- 
govi nazori o starom crkvenom jeziku, koji su našli živi izraz u 
izdanju misala god. 1741 u Rimu. 

Earaman bi poslan u Rusiju po svojem nadbiskupu i dobrotvoru 
Vinku Zmajeviću, koj je za to poslanstvo odredjen bio papom Ele- 
mentom XI. U rimskom dvoru bješe već od XVI stoljete zavladalo 
osvjedočenje, da se on katoUčkimi Hrvati može najprikladnije poslužiti 
u obćenju sa slovjenskom Rusijom. Tako je i M. Earaman mislio : 
„Ezianctio la Dalmazia stessa — piše kardinalu Bellugi, — che ha 
il dialetto quasi uniforme co' Moschoviti potrebbe essere non inutile 
alla s. Sede nel somministrare persone atte per simili legazioni«. 

Đr. Fr. SačkL \ 96 * O. PIESUNG, Notizia deUa Chiesa RtUena Sdsmatica dominante nella Gran Russia 
dota aUa 8. CongregasAone di Propaganda fide ndV anno 1737 dal 
Sacerdote MaUeo Caraman, lllirico Missionario Apostolico inviato 

in qudle parti da Arcivescovo di Žara. 

La Chiesa Russa, che era una volta asilo d' orientali errori, da 
molti anni cominci6 a ravvedersi dei suoi mancamenti. U Patriarca 
Nicon a tempi del G, Đuca Alexjs Mihailovich fece tradurre in 
lingua Slava i libri sacri, de' quali servesi la chiesa Greca ; e proibi 
r uso de' libri antichi ripieni di ereticali sentimenti. Pietro il Grande 
con severa legge viet6 il ribattezzare. II metropolita Bazantski nel 
suo libro intitolato „Petra fide i", e dalla chiesa Russa ricevuto 
per dogmatico, sostenta coi cattolici V attuale e chiara visione bea- 
tifica ; ammette il particolar giudizio ; accetta la venerazione dell' ima- 
gini tanto in scultura quanto in pittura ; talche Teodosio vescovo di 
Novogrod a tempi di Catterina fii deposto come eretico, e mandato 
in esilio, come iconodasta, per avere nelle vicinanze di Novogrod 
abbattuto la statua di s. Nicol6. Onde li Russi, benche di rito 
Greco, non professano tutti gli errori de'Greci. Non solamente non 
riconoscono per capo della loro duesa il patriarca di Constantino- 
poU, ma neppure lo commemorano nelle preghiere che fanno. Tutte 
le cattedrali sono ridotte a semplici vescovadi. U građo di Arci- 
vescovo e di metropolita si dispensa ai vescovi piti devoti della 
corte k titolo d' onore, e non d' autorit^. Cinque monasteri dipen- 
dono immediatamente dal sinodo : gli altri tutti da vescovi, li vescovi 
dal sinodo, e il sinodo dalla Czariana, di cui ella ć capo. II vescovo 
di Novogrod per lo piti 6 vicepresidente del sinodo, ella sovrana si 
chiama presidente & quella ecclesiastica assemblea composta da 
vescovi e abbati; ella nuovamente form5 due decreti: Tuno vieta 
a' vescovi d' accettare gli uomini alla vita monastica senza la prima 
particolar licenza del sinodo; Taltro chiude l'ingresso de'chiostri 
a qualunque donna, che non avesse quarant' anni d' etš.. n primo 
si promulg6, dappoichš furono fatti soldati piti di sei mila monaci, 
li quali reclamarono eontro la violenza della loro professione, e il 
secondo dopoche fu abbruggiata viva Tabbadessa Anastasia con 
tant' altre monache e monaci, li quali ne' luoghi sotterranei a Mosca 
faceano le loro ignominiose radunanze. II sinodo ora non scioglie con 
tanta facilit^ i leggittimi matrimoni, come una volta faceano li pa- 
triarchi, li quali permettevano al marito di passare alli secondi 
voti (sic), purchč la moglie o per qualche apparente colpa meri- 
tasse, per sua elezione volesse rinserrarsi nel cluostro. 

Quei Russi, che accettarono la versione sacra del mentovato pa- 
triarca Nicon, sono govemati da sinodo, da vescovi, monaci e preti, 
81 chiamano pravoslavni: vale a dire ortodossi; quelli poi, che 
riggettarono l'accennata versione, non riconoscono ne preti, ne 
monaci, ne vescovi, ne il sinodo; e vengono detti raskolniki vale 
a dire scismatici; questi raskolniki confessano il sacerdozio essere IZVJEŠTAJI SPLJBĆANINA MATE KARAHANA O RUSIJI. 97 

necessajio nella chiesa di Dio, e sostentano, che il sacerđozio stasi 
perso nelle Russie a riguardo delle simonie, che giomalmente si 
commettono da vescovi Russi, i quali non ordinano aJcun sacerdote 
senza la contribuizione di cinquanta scudi almeno. Perloche li Ras- 
kolniki cosi argomentano : Un ordinando simoniaco non riceve la 
grazia, non riceve il carattere, non ricevendo il carattere non 6 sa- 
cerdote; ma semplice laico. Oltre di questi hanno 239 altri punti 
di controversia, molti de' quali sono (U minor importanza, e tutti 
d'eqnal sciocchezza. La citt& e vicinanze di Mosca sono ripiene di 
questa gente. La moltitudine maggiore 6 verso Archangelo. La forza 
del govemo non ha potuto estinguerli. Ebbero finalmente dalla po- 
litica quel che non potevano ottenere dalla religione. Una libera 
professione de' loro errori colP obbligo d' una particolare annua con- 
tribuzione. L'estate passata col nuovo decreto della regnante cza- 
riana furono costretti a educare i loro figli nella religione domi- 
nante, e mandarli a parrochi per essere istruti. Costoro ammirano 
il contegno, e rispettano il carattere de'sacerdoti cattolici. GF altri 
Russi ci preferiscono a qualsiasi altra religione, chiamandoci col 
nome de'piti prossimi vicini. E siccome ammettono tutti li sette 
nostri sacramenti, cosi veneranp per inalterabile il voto di castitš.. 
Due regolari cattolici , 1' uno domenicano , e 1' altro carmelitano, 
l'invemo passato fuggiti dalla Polonia vennero a Petroburg con 
speranza di prender moglie, e rimanere sacerdoti secolari Russi, ma 
il sinodo li costrinse ad abbracciare la vita monastica non volendo 
cedere a chi viene alla loro religione quel che anno sempre alta- 
mente rimproverato in Lutero, e ne'suoi seguaci. 

La czariana professa la religione Russa, e favorisce i Luterani. 
Non ostante vieta egualmente a questi, come a cattolici di accettare 
alla propria religione e idolatri, e maometani, e altri di lei sudditi 
di qualunque nome eglino fossero. Ora sono due aruii da che fu 
promulgato in tale pernicioso decreto, in cui non per altro sono 
nominati i Luterani che per na^condere il falso zelo de' Luterani 
stessi promotori di una si barbara legge, con cui fanno intendere, 
essere meglio dannarsi da maomettano e idolatra che salvarsi da 
cattolico. Per loro consiglio il p. gesuita Ladokinski nativo Russo 
fu preso in Polonia, condotto a Petroburg e chiuso nella fortezza. 
Per loro malignitk li cattolici di Riga restarono senza sacerdote 
dopo l'espulsione di quel padre missionario, e per loro alteriggia 
doveva istituirsi a Petroburg un concistoro composto di tutte le re- 
ligioni forastiere, e farsi capo dell' inaudito congresso un pastore 
luterane. 

In somma la Russia č dominata da luterani, anzi da un solo, e 
sarži ugualmente signoreggiata o succeda al trono il principino d' 01- 
stein, come lo chiama il testamente di Catterina, o succeda la prin- 
cipessa di Mechelburgo, come lo brama l'impegno della regnante 
zia. Se poi il signor Iđdio si compiacesse di consolare gl' univer- 
sali desideij de' Russi facendo succedere la principessa Elisabetta 

STARINE XV. 7 98 O. PIERLING; 

figlia đi Pietro e đi Catterina, ella forse si ricordarebbe d'esser 
nata da mađre cattolica. 

Que8te sono le future speranze, e il presente spirituale bisogno 
dei cattolici; verrebbe che ogni generale cattolico avesse seco un 
padre missionario. Quattro generali cattolici si trovano attualmente 
nelle Russie: II velt - maresciallo generale Lessi, il tenente ge- 
nerale Brilli, e li due fratelli generali Brigni. Un sacerdote in časa 
di un generale giova molto alla chiesa di Dio, predicando col suo 
esempio a Russi, e accorrendo ad ogni spirituale necessit^ de' cat- 
tolici in quella parte dispersi. Assracan, Mosca, Petroburg sono citt& 
molto lontane per assistere agli infermi nell'Ucrania, ove si tro- 
vano gli eserciti, e negli eserciti offiziali e soldati cattolici. La po- 
vert^ del missionario non pu6 resistere al grande dispendio de' viaggi. 
Laddove volendosi fermare qualcb'anno in časa d'un generale, il 
generale supplisce a tutto, e col denaro e colla protezione. Se ogni 
generale avesse sempre seco un sacerdote, o dimorando in qualche 
citt^, marchiando coUe truppe, qualche povero cattolico non mo- 
rirebbe senza sacramenti. 

Arcbivo della b. Congregasione đe propaganda fiđe a Borna MosGovia 
Polonia e JEtnteni. Belasioni. Misoellanea. Tomo I. Relazione dello stoto presente si politico che ecclesiastico della gran 
Russsia, presentata alla sagra congregazione di propaganda fide 
Vanno 1739 dal sacerdote Matteo Caraman missionario apostolico 

in quelV imperio. 

Eminentissimi i reverendissimi signori. Pare che la divina pro- 
videnza abbia cominciato felicitare T imperio de Moscoviti, da che 
eglino cominciarono di mostrarsi non barbari verso li cattolici. Un 
cattolico a quella roza nazione una volta sembrava peggiore di un 
ebreo. Battezavano il circonciso, ribattezzavano il cristiano, e bastava 
che un forastiere avesse mangiato e bevuto in časa loro perche la 
credessero tutto profanata, e in debito di purificare con replicate 
abbluzioni li vaši, la mensa, i sedUi, e il pavimento. L'inveterato 
odio verso la nostra religione and6 scemandosi ne loro animi, do- 
poche Pietro il Grande, desideroso di nobilitare il suo dominio 
con introdurre le arti straniere, aprl V adito da suoi predecessori 
chiuso agFesteri, e fidb le forze del suo imperio a generali catto- 
lici. n vecchio Gordon di nazione Scocese, non meno zelante catto- 
lico che valoroso generale, sulla fine del passato secolo condusse 
gr eserciti Moscoviti verso la Meotide, assedib sopra le foci del 
Tanai Assov ; e avendo espugnato a vista del giovane monarca quella 
considerabile fortezza acquist6 molto credito al suo valore, e non 
poca aflfezione alla nostra religione. Egli pure, allorchfe Pietro il 
Grande trovavasi in Vienna, s'oppose agli Strelzi (truppe sediziose 
incaminate a saccheggiare la capitale di queir imperio) e con averli 
vinti e disarmati pose argbie a tutte le insidie deUa principessa IZVJBStAJI SPUIBĆANINA MATB KARAHAKA O RU8UI. 99 

Sofia, la qnale sicome in pena delle sae passate sedizioni trovavasi 
rinchiusa in nn chiostro, cos) in absenza del frateUo susdtava le^ 
antiche milizie, affine di aprofittarsi de'loro tumulti, e da sfor^ata 
monaca divenire assoluta sovrana. Laonde quel grande monarca ebbe 
da cattolici non solamente il principio de'suoi militari progressi; 
ma ezianđio il fine de' civili tumulti. 

n. Un altro Gorđon Scocese cattoUco, che militava sotto le insegne 
Russe in figura di maggiore di un reggimento segnalossi nell' assedia 
di Nutemburg (Schlttselburg). Nutemburg era un' antemurale degli 
Svecesi contro li Moscoviti, e parea inespugnabile per essere il Ladoga 
borascoso d'estate, gelato dMnvemo, e la fortezza situata, ove da 
quel gran lago comincia uscire il fiume Neva con tanta rapiditit, che 
niun rigore del fredo ha forza di congelare le acque che la circondano. 
Ouando li Svecesi credeansi sicuri in una dttil ben munita dair arto 
e dalla natura inaccessibile d' inverno e d' estate, il Gordon ad onta 
di due pericoli dell' acqua e del fuoco, sormont6 le mura della cittit, 
e coll' esempio di un risoluto valore straficind alP ardua impresa li 
Moscoviti assuefatti di niuna cosa aver minor cura che della propria 
vita. Mille scudi erano il premio destinato a chi primo entrasse 
nella fortezza nemica. II Gordon inanzi d' accingersi al cimento fece 
voto d'offnrli a quel Dio, che gli avrebbe somministrato le forze 
per conseguirli. In tal guisa la ricompensa del di lui valore divenne 
debito della di lui piet^ verso la chiesa cattolica. U generale Gordon 
in premio delle sue benemerenze avea di giš. ottenuto dal czar la 
pepnissione di fabbricare una chiesa di pietra ne' suburbj di Moscha ; 
percid il maggiore Gordon dedic5 li mille scudi per la creazione 
della medesima, talche un Gordon colF esprugnazione di Assov fece 
li Moscoviti padroni della Meotide, T altro coUa presa di Nutem- 
burg apri a medesimi le porte del Ladoga per entrare a secondo 
de' Sumi nel Baltico, e ambidue col fabbricare la chiesa in Moscha 
stabilirono per gli forastieri e lofo descendenti il libero esercizio 
della religione cattolica nelle Russie. 

III. La corte di Vienna erasi efficacemente impegnata per accres- 
cere il numero de' p. p. gesuiti, e il czar benignamente gli accolse 
si per la buona corrispondenza, che allora fra le due corti passava, 
come per consolare gU offiziali e mercanti cattolici, li quali libera- 
mente si protestavono di non potere pid a lungo tempo fermarsi in 
quelle parti privi de'loro sacerdoti. Gli zelanti p. p. assistiti dalla 
protezione, ajutati dalla carit^ di Cesare, e di quei cattolici che tro- 
vavansi nelle Russie, in breve tempo ingrandirono la chiesa, dilata- 
rono r ospizio, aprirono le scuole frequentate dalla pit distinta no- 
biltš, Russa, stabilirono di permanenza fissa due missionaij in Pe- 
troburg, andarono visitando ora Archangel verso il gladale, ora 
Assov verso la Meotide, ora Vezonis verso il Tanai (tutti luoghi in 
quel tempo fi*equentati da cattolici) e qualche volta s'intemarono 
nelle pid remote parti della Siberia, ove solea trovarsi (^iialche 
cattoUco, oltre tanti acattoUci Svecesi prigionieri de' Moscoviti. Non 
tralasdarano li nuovi missionaij d' insinuarsi la confidenza de' vescovi 1 100 O. PIBRLIKa; 

Russi. n Javorski metropolitano đi Razan, il Lopatinski, vescovo đi 
Tferi, due piti dotti e accreditati prelati di quanti ne foesero in 
Moscovia, comunicavano talmente co' cattolid, che si sdmavano fe- 
lici quando potean confessarsi da qualche missionario cattolico. Tanto 
atte8t6 st i confini di Polonia ali' abbate Pihowich, Basiliano unito, 
un padre gesuita, qTiando se ne usciva dalle Russie, e tanto io me- 
dessimo ho udito in Moscba da nostri cattolici religiosi e secolari 
degni di fede che li considerarono cattolici occulti. 

IV. Quando gli openuj evangelici seminavono la divina parola 
con speranza d' ona feconda messe, Y uomo nemico semindvi la zi- 
zania. V era in Petroburg un mercante cattolico chiamato Giuseppe 
Mariotti, il quale per il 8uo naturale discemimento godea la con- 
fidenza di Pietro il Grande e per Toccasione prossima, che tenea 
pubblicamente in časa, incontrava V inimicizia di Dio. Esacerbato lo 
sćandoloso mercante contro li p. p. gesuiti, che non ammettevano 
alla sacramental comunione ne lui, ne la di lui concubina, e cMa- 
mandosi offeso, che venisse vietato alla stessa malvivente femina di 
passare dalla časa alla chiesa per Torto de'pp. , pens6 di ven- 
dicarsi, e V occasione gli si presentč favorevole. Un giomo portdssi 
da lui il monarca, e con popolare confidenza (propria di q9el prin- 
cipe) sfogava col mercante U suoi risentimenti contro la corte di 
Vienna per Taccoglienze ušate al di iui figlio profugo, e doleasi 
de'suoi Moscoviti per aver eccitato contro il padre i turbolenti 
del figlio. L'accorto mercante in segno di dolore sospirando soggi- 
unse: Voglia Iddio, che li nostri gesuiti, soliti mesc^o- 
larsi in ogni cosa, non abbian qualche parte in 
q u e s 1 0. Tanto bastd per suscitare mille sospetti nel di lui animo 
sempre disposto a creder il peggio. Laonde e in Petroburg e in 
Moscha fece gettar a mezza notte le porte degli ospizi, entrar la 
gente armata, raccoglier le scritture, e dopo qualche tempo con- 
đurre li RR. PP. nella fortezža di Petroburg. Benchd non fos- 
sezo trovati rei di quanto erano supposti, il monarca per non dichia- 
rare irragionevole il suo procedere con assolverli, finse di vendi- 
carsi della corte di Vienna con espellere chiunque fosse entrato 
ne' suoi stati con passaporti cesarei ; e per mitigare il dolore de' cat> 
tolici affliti fece scrivere alla santa Sede, che egli bramava sacer- 
doti di . quella religione , che attendono al loro ministero e non 
s' ingeriscono negF affari della corte. In questa guisa li primi mis- 
sionari, introdotti nelle Russie dal valore de zelanti offiziali, furono 
espulsi dai vizj di un lascivo mercante. 

V. Dopo la partenza de' P. P. gesuiti ammal6ssi il signor Michetti 
Romano, primo architetto nella nascente citt^ di Petroburg. Al mo- 
narca rincrebbe la di lui indisposizione, e tanto pid rest6 sorpreso, 
quando V accennato architetto chese licenza d' andarsene a Riga piti 
đi quattrocento migli distante da Petroburg, a solo fine di confes- 
sarsL Perlochš gli disse, che stasse di buona voglia, e che egli non 
ricusava d^ accettare que' religiosi cattolici, li quali non si estendono 

y fuori del loro istituto. II Michetti soggiunse : dunque 11 Francescani 

i: 

i' 
I IZVJEŠTAJI SPUEĆANINA IfATB KARAMAKA O BUSIJI. 101 

sarebbono di sođisfazione a vostra maeslit ? n czar non ricorđandosi 
cosa fossero li Francescani, il Michetti non tralasci6 d'informarlo 
pienamente, e snl fatto col lapis gli dipinse un Francešcano in 
abito, soggiungendo, che anco il P. Giacomo da Olegio era dijtaJ reli- 
gione. II P. Giacomo da Olegio, avendo girato 1' Abisinia, la Persia, 
e il Oran Mogol, se n' era venuto in Petroburg. II czar dopo lunghe 
conferenze seco lui avute V esortava di fermarsi nelle Riissie, assi- 
curandolo che sarebbesi di lui servito nella solenne ambasdata, ctie 
pensava di spedire nell' Abissinia. II buon padre agi' inviti del mo- 
narca prefece Tubbidienza, che lo volea in Roma, promettendo di 
ritornare quando li superiori lo permettessero. D czar congiedftUo 
con speranza d' intercedere una tale grazia dalla sacra congrega- 
zione. Essendosi dunque il monarca compiaciuto deir abito franceš- 
cano dipinto dal cavaliere Michetti e memore del padre Giacomo 
da Olegio, consegn6 cento zecchini al medesimo Michetti, accioche 
dovesse mandarli a questa sagra congregazione per essere impiegati 
nel viaggio delP accennato padre Giacomo. 

VI. Erano di gi^ spediti da qaesta sagra congregazione li PP. 
Cappuccini sotto la direzione di un padre dichiarato prefetto delle 
missioni nelle Russie. Perci6 non solamente si stabilirono in Moscha, 
ma eziandio vennero ad occupare Tospizio di Petroburg. Intanto 
compari il padre Giacomo da Ollegio con altri PP. della stessa 
riforma, destinati da questa sagra congregazione alle missioni di 
Petroburgo, e luoghi adiacenti. D czar volle vederli vestiti in abito 
del loro instituto, ne permise che li bacciassero la mano, ma egli 
medesimo col capo nudo bacci6 a loro la tonica, ricercando d' esser 
benedetto col segno della croce sul capo, petto, e spalle ali' usanza 
Moscovita. Egli gradi molto la mumia offertagli in dono dal P. 
Giacomo, e il giomo seguente mand6 a nuovl missionarj un regalo 
di quaranta scudi in contante. Ammir6 con istupore il contegno 
della religione, quando gli fii riportato il danaro coU' avviso, che 
li PP. cattolici in virtd dell' istituto, che professano, non ricevono 
ne oro, ne argento, bensi pane, birra, d'altre cose necessarie sola- 
mente per vivere. Perci6 non tralasci6 di regalarli in avvenire se- 
condo le regole della loro osservanza: e dalla povert^ de cattolici 
riformati cominci6 pensare alla riforma degU opulenti monasterj 
Moscoviti. 

Vn. Trovavansi in Petroburg li PP. Cappucini con li PP. ri- 
formati, e Tospizio lasciato da PP. gesuiti era divenuto lo stato 
delle loro controversie. Nel contrasto de regolari si divisero anco i 
secolari cattolici, li quale sicome somministravano il mantenimento 
a missionari, cosi pretendevano d'avere il ius di scegliere i pa- 
rochi. £ntr6 questa considerazione nella mente del czar, il quale 
amava Y austerit^ de' cappuccini, e non potea ritirarsi dalF impegno, 
che aveva per li riformati, percič lasci6 la decisione a competenti 
tribunali. Gli Francesi e Tedeschi erano favorevoli a' Cappuccini, gli 
ItaUani k riformati. Ora quelli venivano espulsi con orcfine del so- 
nato, ora questi abbandonavano V ospizio per decreto del sinodo. II 102 o. pnntUNG; 

Camperdon (sic) ministro francese a nome del suo rč present6 un 
memoriale a favore de' Cappuccini. Fd scritto in Francia per certi- 
ficarsi se il ministro francese avesse tali commissioni. Dopo varie 
vicenđe finalmente a riformati tocc6 il libero possesso dell' ospizio, 
e il Camperdon per aver protetto a nome del suo rh li Cappuccini, 
passč dal ministero di Petroburg a quello di Genova. 

Vm. Da un tale litiggio ciascuno secondo le proprie affezioni 
prendeva motivo di scandalo, o di edificazione. Piacque per6 al mo- 
narca amante de' forastieri, che gli stessi missionari cattoUci anda- 
ssero k garra per stabilirsi ne suoi stati. Visitava la chiesa catto- 
Uca, venerava il sacramento, interveniva di settimana santa air ado- 
razione della croce, e benchč la chiesa non fosse separata dali' ospizio, 
permise V uso delle campane portate dalla Svecia da due generali 
cattolici, Lessi e Z m a j e v i c h. L' Armiraggio Creis ad esempio de' cat- 
tolici insistava appresso il czar, che fosse permesso anco alla chiesa 
luterana d' avere le campane, ma il monarca gli rispose : L i c a t- 
tolici sonano ai vesperi come noi, al matutino come 
noi, alla messa come noi; e voi altri (riferisco le mede- 
sime parole) h che diavolo* volete sonare? 

Studiava quel monarca per distinguersi anco in Roma colle sacre 
spoglie de'svecesi, e non essendogli riuscito d' avere il corpo di s. 
Brigitta, ley6 da Abo, capitale della Filandia, il corpo di s. . . .^ 
vescoTO , che avea predicato il vangelo a que' popoli , per man- 
darlo ali' eminentissimo signore cardinale Ottoboni in segno del suo 
desiderio, che nutriva d'averlo protettore delle Russie appresso 
la 8. Sede. La galera, che portava il corpo santo da Abo a Cron- 
stat, essendo sopramodo carica di spoglie nemiche affondossi nel 
seno Finico. 

IX. Per la tanto grande propensione del czar verso la chiesa 
Romana la Russia videsi comandata da dieci generali cattolici, quali 
furono: il Gordon Scocese, le Croix Francese, l'Urbanovich e Sa- 
pieha Polacchi, il Lessi Irlandese, il Zmajevich Đalmatino, 
il Veisbak Boemo, il Brilli Milanese, due Fratelli de Brigni Fran- 
cesi, un contrarmiraggio Francese, oltre tanti colonnelli, capitani, 
e subaltemi offiziall. Li cattolici possedevano la grazia del sovrano, 
n6 temevano le insidie de' ministri ; imperochd la divina providenza 
avea dato mogUe cattolica al generale le Fort, Genevrino, primo fa- 
vorito del czar, e appresso il principe Mensicow v'era un ajutante 
cattolico chiamato Bruchental , il quale con speranza di rendere 
maggior servizio alla chiesa di Dio abbraci6 la religione di s. Fran- 
cesco. L'accennato cavalier Michetti sapea conciliarsi e la grazia 
del monarca e la stima de'grandi. II nepote e Tunico erede del 
czar cresceva sotto la disciplina del cattolico Zeik, Ungaro, e le 
principesse iSglie erano governate da madama Giovanna cattolica, 
e di nazione Tedesca, la quale per la grande affezione che conser- 
vava alla memoria dell' imperatrice Catterina, e per il troppo fa- 

^ Manca il nome nello scritto stesso della Propaganda. IZVJBŠTAJI SPUEAaNIKA MATS KARAHANA RUSUI. 103 

vellare a favore đella di lei figlia principessa Elisabetta appo đi 
cui viveva, đalla regnante czara fu esiliata, senza che mai abbia 
potuto sapersi il luogo del suo esilio. 

X. Oltre r ambasciata per li noti motivi fatta a Clemente xi di 
f m. Pietro il grande un'anno prima di morire avea stabilito d'in- 
viare il vice-armiraggio Zmajevich in figura di ambasciatore al sommo 
pontefice, affine di chiedere un quartiere per la sua nazione in 
Malta, con esibizione di unire aUa squadra Maltese sotto Fubbi- 
dienza del gran maestro sei navi Moscovite. Non d credibUe, che 
quel principe pensasse a tali progetti, senza hflettere, che per sor- 
tire il concepito intento era d'uopo subordinare la credenza sua e 
de suoi suditi al capo visibile della chiesa cattolica. Grandi erano 
le idee del czar. Pensava egli d' introdurre nella sua flotta il valore 
maltese sotto la disciplina di que' magnanimi cavalieri, perci5 le sei 
navi dovean mutarsi da tre in tre anni, e per la prima spedizione 
era destinato il contro-armiraggio Mamonov. Intanto, oltre T arse- 
nale Taurov sul fiume Voronis, cominciava sorgere un altro arsenale 
a Branska, sul fiume Desna. Pensava dunque il monarca Russo, che 
quando le due flotte fossero discese sul mar nero, Tuna a seconda 
del Tanai, V altra a seconda del Boristene e V esercito entrato per 
terra neUa Grimea, le forze maltesi accresciute dalle navi Moscovite 
avrebbono divertito la potenza Ottomana nel mediterraneo. 

XI. Avea pensato ancora di muover una guerra irreconciliabile 
agringlesi, non meno per ristabilire il leggittimo sovrano, che per 
deporre V usurpatore. E avendo scoperto colla sua andata in Francia, 
che la massima del regente era di conservar la pače nella minoritk 
del rč, volt6 altrove le sue idee, ne tralascid di propore la pače a 
Garlo xn re di Svecia con tal condizione, che dovesse Ainirsi 
r esercito Moscovito allo Svecese, la flotta svecese alla moscovita, 
il re Garlo con due eserciti entrare negli stati di Hannover, il czar 
Pietro con due flotte far lo sbarco in Inghilterra, e il matrimonio 
della figlia primogenita di Pietro col re Garlo dovesse servire di 
nodo indissolubile ad una tale alleanza. La morte del re Garlo re- 
cise le speranze đi que' vautaggi, che avrebbe raccolto la chiesa 
cattolica da due principi nemici interessati a ristabilire nel trono 
il legittimo r6 Britanico; e la morte del czar Pietro deluse Funi- 
versale aspettativa, che s'avea della vicina unione della chiesa 
moscovita alla Romana. 

Xn. Tuttavia non possiamo non ammirare la divina providenza, 
che avea gettato il buon seme nel cuore di Pietro il grande, ma il 
seme della divina parola era caduto trk le spine, vale a dire, fra 
gli vizj di quel monarca. II buon seme andava talmente crescendo 
colle spine, che nello stesso tempo, in cui raccoglieva in oro e ar- 
gento le medaglie di tutte le sue imprese per mandarle a Roma 
col destinato ambasciatore, facea anco P abbominevole mascherata 
del conclave fondata sti Tinventata favola della papessa Giovanna. 
Oltre li principi, eziandio le principesse erano introdotte nel solenne 
congresso. Elleno andavano (Uspensando e racogliendo i voti. Elleno ] 104 O. PIBRLiNa, medesime per ađempire a tutte le invenzioni della favola, seguita 
Telezione facevano le disoneste osservazioni per certificarsi fikca- 
mente, se Y eletto 6 uomo, o donna. In tal guisa il czar Pietro 
compi il numero de' suoi peccati. In qael finto conclave fii percosso 
in anteriora eius e da qael vero lupanare se ne ritornč al real 
letio con una piaga incurabile di morbo Gallico, che in dieci o do- 
dići giorni lo ridusse a morte, senza che gli avesse giovato Y avere 
sti proprj occhi fatto flagellare la complice dama per mano del di 
lei marito. Li signori Moscoviti raccontano con piacere nelle loro 
coiiversazioni la solenne mascherata del loro sovrano, amutoliscono 
per6 confiisi in essendo interrogati: quanto tempo sopraviBse il 
vostro monarca dopo una tale funzione ? e qualche volta sospirando 
rispondono, che non bisogna prendere in derisione li ministri di 
Dio. Onde la vita di quel gran princijpe pu6 servire d' esempio alli 
di lui successori in valersi de generali cattolici per felicitare i loro 
stati; e dalla di lui morte dovrebbono apprendere a far conto del 
Romano Pontefice, le di cui ingiurie Iddio vendica con morte tanto 
acerba quanto fii quella di Pietro il grande. i 

Xin. A Pietro successe Catterina, la quale passando per li H 

gradi militari da moglie di un caporale divenne sovrana dispotica ' 

di tutte le Russie. EUa nacque in Polonia povera si, ma di reU- 
gione cattolica, che che dica il Luterano scrittore della di lei vita. 
Siccome egii ha celato il proprio nome sotto il nome di un Russo, 
cosl pure ha mentito la di lei roligione, facendola da cattolica 
nascer Luterana. Li due fratelli introdotti nelle Russie, arrichiti 
con villaggi, dichiarati principi, Tuno de'quali fii generale Urba- 
novich, sepolto da missionarj cattolici in Moscha, la di lui figlia 
moglie. del principe Sapiega in Lituania , V altra damigella della 
sua cugina in Petroburg, e le due figlie nubili, che assieme con la 
madre principessa Scovoronski professano in quest' oggi la fede cat- 
tolica in Moscha, sono evidenti testimonj, che Catterina nacque 
Polacca, e cattolica. 

XIV. Fra tanti generali, e offiziali cattolici distingueasi nella 
parzialitži di Catterina il cavaliere Zmajevi eh, fratello di mons. 
arcivescovo di Žara. Egli per aver sottratto di sotto le navi svecesi 
cento e venti galere Moscovite, posto in sicuro la vita del czar, 
sottomesso a vista del monarca Russo la squadra nemica, e preso 
schiavo il contro - armiraggio svecese, vivendo Pietro il grande 
ascese al građo di vice-armiraggio , e da Catterina fii dichiarata 
armiraggio e cavaliere. II duca di Olstein, che aveva sposato la 
principessa Anna, primogenita di Pietro e Catterina, ricercava dalla 
suocera la flotta per fare lo sbarco in Danimarca, e constringere 
coUe armi Moscovite quel re a restituirgli le cittži usurpate. D 
ministro Tolstoin, temendo che 11 nepote di Pietro il grande potesse 
un giorno vendicare la morte del suo padre da lui sacrificato, se- 
condava le premure del duca con isperanza di vederlo sul trono 
ad esclusione di Pietro secondo. II principe Mensicov, che riservava 
le truppe Moscovite per divenire duca di Curlandia, e che a tal IZVJBŠTAJI SPLJBĆAKINA MATB KARAMANA O BUSIJI. 105 

fine avea đi giš, spedito sotto la đirezione đel generale Bestousev 
alquanti reggimenti Russi per impedire il matrimonio della duchessa 
vedova col conte Maurizio di Sassonia, si opponeva ai vantaggi del 
duca d' Olstein, facendo vedere la difficoM dell' impressa, e Te con- 
sequenze, che dall'esito infelice sarebbeno nati in Moscovia: la 
sollevazione de' Russi, e forse la deposizione della suocera regnante. 
L' armiraggio Zmajevich, a cui dovea appoggiarsi la đirezione dello 
sbarco, espose al senate, che oltre la flotta erano d'uopo li ma- 
gazzini, e trentamila pedoni in Pomerania. Una tale risposto con- 
tent6 due discrepanti ministri, V uno de' quali s' applicava alle sue 
difficolt^ e r altro alle sue premure interessate a favor del duca. 
In questa guisa V armiraggio cattolico ebbe favorevole la corte 
tutta, e il padre MicheF Angelo da Vestigne seppe valersi a tempo 
della di lui protezione, per fabbricare in Petroburg la chiesa sepa- 
rata dairospizio. 

XV. La czara non mancava di ricordarsi della religione, in cui 
nacque. Le caritš. ušate per mezzo delF accennata madama Giovanna, 
il baldachino, che porta la di lei arma, donato per 1' esposizione 
del venerabile, la volontk d' intervenire alla benedizione della nuova 
chiesa, il desiderio di avere un sacerdote cattolico prima di morire, 
sono sufficienti contrasegni della buona credenza, che occultamente 
BUtriva. Li ministri la tosuasero di far pubblica comparsa alla be- 
nedizione della chiesa cattolica per non eccitare qualcbe movimento 
negli animi de'sudditi; e il Meusicov, che vietava anco alla du- 
chessa d' Olstein avvicinarsi alla madre moribonda, avea rigorosa- 
mente proibito la venuta del sacerdote cattolico. Onde il seme della 
divina parola a tempi di Catterina era caduto sti la pietra; non 
ebbe le radici; perchć quella sovrana in tempere tentationis 
recessit. 

XVI. Chi diče, che Catterina sia morta per il soverchio bere, a 
cui era dedita dopo la morte di Pietro il Grande, e chi pretende 
che abbia bevuto la morte nel veleno esibitole dal Mensicov. Bench6 
quel gran favorite non sapesse ne leggere ne scrivere, sapea bene 
far il computo della sua caduta vicina, se piti a lungo vivea quella 
sovrana, la quale oltre d' esser troppo attaccata al duca d' Olstein 
suo genero, e al Tolstoin suo ministre, avea impedito il matrimonio 
della di lui figlia col principe Sapiega, per dare al medemo prin- 
cipe Lituano in moglie la propria nepote, figlia deir accennata prin- 
cipessa Scovoronski. II Mensicov era tanto certo della morte di 
Catterina, che appena ella cominci6 seiitirsi indisposta., il Tolstoin 
ft mandato in esilio senza saputa della sovrana; alla duchessa 
d' Olstein fu proibito ti' abbocarsi cola madre, e al duca suo marito 
di visitare la suocera, dopo la di cui morte e 1' uno e 1' altro furon 
costretti di partirš in pena di aver aspirato al trono delle Russie 
in pregiudizio di Pietro secondo. 

XVII. Al breve regno di Catterina successe Pietro secondo, 
da cui (ebbe) molto speranza la nostra religione in riguardo del di lui 
maestro Zeik Ungaro cattolico, ma la malignitii de' ministri rovind ■ . «■ 106 o. piiBRLma^ 

le nostre speranze, facenđo prenđere senza saputa del giovane mo- 
narca il di lui precettore, metterlo di notte tempo sopra an carro, 
mandarlo ai confini di Polonia, e vietargli per sempre V ingresso 
delle Russie. Quando il monarca dimandava del suo maestro, li mi- 
nistri rispondevano , che qael briccone se ne era fuggito. Laonde 
si pu6 dire, che la parola cU Dio era cadata secus viam. Accioclič 
quel principe non đevenisse salvo coUa nostra credenza, li demonj 
de' ministri levarono non solamente il divin seme, ma eziando V agri- 
coltore che lo seminava. 

Xyin. Pietro secondo nella sua innocente etit cominciava amare 
piti che da nepote la sna zia principessa Elisabetta. Li propingui 
del monarca proposero il matrimonio, e pensavano al modo a farlo 
seguire. Li zelanti dicevano, che sarebbe un impietk inaudita nella 
loro religione, che un nepote divenisse marito della sua zia, ne li 
quattro patriarchi della chiesa Orientale lo permetterebbono. Li pid 
raggionevoli consigliavano, che si ricorresse al sommo pontefice, e 
che cesare stesso a favor del suo nepote s' interessarebbe appreeso 
la santa sede per ottenere la dispensa. Al Mensicov premeva, che 
la principessa Elisabetta non venisse in istato di poter vendicare la 
morte della sua madre. La di lui časa era divenuta regia del so- 
vrano. Egii come tutore tenea appresso di se il giovane monarca, 
e li reggimenti delle guardie, da tutore faceasi suocero del czar, 
e gli sponsali erano pubblicamente contratti. Per trattenimento di 
un tanto genero fti scelto il prencipino Dolgoruchi con istruzione di 
rendere odiosa al czar la zia principessa Elisabetta. U Dolgoruki 
Borpass6 le sue commissioni, non solamente distacc6 Taffetto del 
nipote dalla zia ma ancora gli rese odiosa e la persona del Men- 
sicov e dalla di lui figlia. II Mensicov disse allora al padre del 
principino Dolgoruki, che allontanasse il figlio dalla corte, altri- 
mente eh' egli avrebbe allontanato ambidue coU' esilio. II ĐolgoruM 
sprezzd le tarde minaccie; condussero il giovane monarca a Petroff; 
e Ik decretarono d' esiliare quel Mensicov, che avea usui^ato V auto- 
ritet di tutti i magistrati , e per gl' arditi e vendicativi consigli di 
Barbara sua cognata andava disponendo la rovina del gran armi- 
raggio Apraxin, del gran cancelliere Golovkin, e del vice-canceliere 
Ostreman. ColP esilio del Mensicov 1' armiraggio cattolico perse un 
grand' appoggio nella corte, e il prencipe Bruchental rest6 privo di 
un protettore sotto di cui avrebbe migliorato i vantaggi della nostra 
religione. Tuttavia quel degno religioso per essere ben conosduto 
da Moscoviti e Luterani potrš. ancora essere non inutile k quelle 
missioni. 

XIX. n Dolgoruki subentrč e nel ministero e nell' orgoglio del 
Mensicov, dopo che la di lui sorella contrasse gli sponsali con 
Pietro secondo. Egli aspirava divenir genero di Pietro primo con 
isposare la principessa Elisabetta; e per metterla in necessitk di 
acconsentire sospese la contribuzione di trentamila scudi annui, che 
r accennata principessa avea dalla corte a titolo d' apanaggio. Non 
avendo potuto ridurla ne con lusinghe ne con insulti, quando videsi I 

s IZVJB&TAJI SPUBĆAinNA ICATB KARAMANA O RUSUI. 107 

disperata la salute del di Id nepote, esibi alla medesima principessa 
il trono delle Rossie a condizione ch'ella dovesse prenderlo per 
marito. L'incauta principessa credendo, che le veniva esibito quel 
che niuno le avrebbe tolto, rigett6 con disprezzo le di lui proposi- 
zioni. Laonde il favorito Đolgoruki, prevedendo certa la sua rovina 
ogni volta che la principessa Elisabetta fosse devenuta sovrana, 
Tolt6 altrove le sue idee. 

XX. Dopo la morte di Pietro secondo li Moscoviti suscitati dal 
partito Dolgoruki, non curandosi del testamente di Catterina, che 
qhiamava al trono la sua primogenita Anna duchessa d' Olstein, e 
li di lei successori in caso che Pietro secondo o la di lui sorella 
morissero senza prole, e poco memori del giuramento prestato a 
Pietro il grande di riconoscere per successore quello che dal pre- 
cedente monarca sarebbe eletto, formarono ad esempio de' Polacchi 
una spede di republica. Con esclusione della prindpessa Elisabetta, 
e del di lei nipote prindpino d' Olstein elessero per capo del nuovo 
governo la duchessa vedova di Curlandia (Anna) figlia del czar 
Giovanni, prescrivendo alla stessa vane condizioni, che non dovesse 
prender marito, ne dichiarare il successore che non potesse muovere 
guerra, ne far pace^ disporre dell' erario, confiscar beni, mandar in 
esilio, ne promover offiziali oltre il građo di colonnello, senza V assenso 
deir alto consiglio. Ella accettd con giuramento le condizioni tutte, 
per non osservare alcuna. 

XXI. Arrivata che fCi in Moscha, il clero, V ordine de' mercanti, 
e la nobilt^ povera eccitati da secreti maneggi della corte compar- 
vero con ardite suppliche a piede della czara, protestandosl di non 
Toler ubbidire ad una sovrana divenuta schiava dell'alto consiglio 
composto solamente di nobilt^ ricca; eh' ella non potea a danno 
de'poveri obbligarsi con giuramento di ricever le leggi da ricchi, 
perci6 la pregavano d'assumer quell' autoritet, che aveva ricevuto 
da Dio, e da suoi antenati. Tanto bast6 per darle un plausibile 
pretesto di lacerare in pien senato V obbligazione da lei con giura- 
mento sottoscritta , e di mandare in esilio la numerosa e nobile 
prosapia de'prindpi Đolgondd. Piti di cento e ottanta principi di 
tal cognome colla perdita della propria libertk pagarano la colpa, 
che comise un solo Đolgoruki nel promovere al trono la regnante 
czara. Ejperchd ella temea di rovinare in un tempo le due famiglie, 
ch'erano le piti potentinelle Russie, diferi alFamio 1736 la rovina 
del principe Đemetrio Gallicin egualmente di lei benemerito, come 
n'era il Đolgoruki. Con tali masdme divenne sovrana dispotica, 
senz' avvedersi d' esser caduta nella schiavitti del Luterano Biron, 
il quale da servitore del genentle Bestusev divenne lacch6 della 
vedova duchessa, appresso di cui pass6 per tutti i gradi di servitti, 
finchd arriv6 ad essere gran cameriere, duca di Curlandia, e arbitre 
dispotico della czara di Moscovia. 

XXII. Sotto la protezione di un favorito tanto potente ora trion- 
fano i Luterani nelle Russie con oppressione d' ogni ordine ecclessia- 
stico civile, e militare: nč temono di sovvertire la credenza di 108 O. PIBRLINa; 

quella semplice nazione coll' introdore e đifiseminare libri infetti 
d' eretical dottrina. Perloch^ quanto eglino Bono graditi dalla czara, 
altretanto divengono sempre pit odiosi a sudditi. Laddove i catto- 
lici poco accetti alla corte sono oggetto di stima e amore appresso 
li particolari. II luterano velt - maresciale Munik d creduto dalla 
corte per un eroe di questo secolo, e da tutti gli ordini 6 consi- 
derato per un distruttore del genere umano; essendo le di lui vit- 
torie tante perdite, non avendo riguardo di sacrificare cento Mosco- 
viti per vincere quattro nenaici, Laddove il cattolico velt -mares- 
ciale Lessi per il suo esemplar costume, e prudente condotta viene 
universalmente chiamato uomo di Dio, pađre delle milizie, essendo 
riuscito con felicit^ in tutte le sue imprese, e acquistato la fortezza 
di Assov con perdita di soli trecento e cinquanta Moscoviti. Ridonđa 
in grande vantaggio della nostra religione anco il raro costume del 
tenente generale Brilli, in cui co^miei occhi ho veduto quanto 
viene scritto di S. Giacomo apostolo, assiduitas orandi ita 
callum genibus obduxerat, ut duritie cameli pellem 
imitaretur. Servi di molta eđificazione ogli scismatlci la carit& 
de' generali cattolid, li quali con candele accese accompagnavano 
alla sepoltura per fino di miserabili servi Galmuki nella nostra cre- 
denza battezzati. Non mancano neppure le pie femine d' accreditare 
col loro vivere la religione che professano. La moglie del generale 
Andriaito de Brigni, la di cui famiglia non cede alla disciplina di 
un regolato monastero, riesce d' amirazione per la sua pieUi a Lu- 
terani, e Moscoviti. La di lei cognata, moglie di un altro generale 
de Brigni, mori in concetto di santitš,, e il suo cadavere dopo qualche 
anno b'ovasi incorrotto, benchć fosse sepolto verso la meridionale 
parte dell' Ucraina, ove li cadaveri, a cagione del minor freddo, non 
sono naturalmente incorrutibili, come quelli che si sepeliscono nelle 
settentrionali parti della Moscovia. 

XXni. Dopoche la divina parola cadde fra le spine, sulla pietra, 
e appresso la strada, pare che presentemente vađa cadendo 
sulla terra buona, non della regnante czara piti Luterana che Moscho- 
vita, ma de' suoi sudditi, li quali bersagliati da luterani, edificati 
da cattolici, cominciano a mirare con afifetto la nostra religione, da 
loro per V addietro mortalmente odiata. Onde il mondo cattolico ha 
motivo di sperare, che Iddio dark V incremento a quello che da mis- 
sionarj ecclesiastici e secolari piantato va copiosamente irrigandosi 
dal fervoroso zelo e difusa caritži di V. V. Eminenze. La vostra 
vigilanza, ecmi principi, attenta alla conversione tanto importante 
di quel vastissimo imperio dš, corraggio anco alla mia debolezza 
d' estendere una relazione pid difusa di quella, che ho rassegnato 
a vostre Eminenze nel mio ritorno di Moschovia. Perlochš mi trovo 
ancora col debito di esporre la credenza de' Moschoviti, lo scisma 
da pochi anni fra di loro insorto, la disciplina del clero, le mas- 
sime del govemo per le religioni suddite, estere e confinanti ; come 
potrebbe la religione cattolica dal sovrano diffondersi ne' sudditi, o IZVJEŠTAJI 8PLJBĆANINA MATE KABAMAKA O RUSIJI. 109 

per mezzo đe'Buđditi infondersi nel sovrano, e in ađempimento 
de' comandi esporr6 il modo d' acerescer le missioni, o brevemente 
toccher6 lo stato del clero illirico. 

Ibid. Eminentissiino e reverendissimo signore. Avendomi commandato 
r Eminenza vostra'd' esporle in iscritto il mio sentimento toccante la 
religione de' Moschoviti e li mezzi, che potrebbero confluire alla loro 
conversione, in atto d'ubbidienza e d'ossequio le ressegno il pre- 
sente foglio. 

Li Moschoviti sono di rito greco e celebrano la liturgia greca in 
lingua illirica osia litterale slava. Anno ricevuto la religione da 
Greci ; tuttavia non sostentano tutti gli errori de' medesimi ; diffen- 
douo con noi Tattuale visione beatifica, come vedesi nel loro libro 
dogmatico intitolato „Petra Fidei". 

Ammettono il purgatorio e lo costituiscono nell'aere. Ad ogni 
sorta di peccati assegnano luoghi distinti, dicendo che quando Tanima 
in un laogo ha purgato li peccati d'una specie, passa nell'altro a 
purgare quelli dell' altra. Ammettono nel purgatorio le tenebre, la 
presenza di demoni, che spaventa, e Tassistenza degli angeli, che 
consola Fanime giuste, anco col raguaglio delle orazioni, che in 
loro soUievo ofifrono li feđeli a Dio. In tal giosa le anime passano 
da luogo in luogo in purgando gli avanzi de'loro peccati, e fiual- 
mente gimigono al cielo a godere V attuale visione beatifica. 

La consecrazione deir asimo non reputano invalida, anzi il P. Ri- 
beira dominicano nel suo Petra Fidei attesta d'aver celebrata 
la messa nella chiesa de' loro pid celebri monasteri. 

Circa' la processione dello spirito santo posso dire, che la mag- 
giore parte di' Moschoviti la nega , ne V afferma per V ignoranza 
in cui si trovano. Tuttavia nel loro catechismo, che dicono essere 
di s. Massimo, leggesi: F. Come si distingue lo spirito s. 
dal padre e dal figlio? B. Per le ipostasi; in quanto 
che il figlio proceđe. Amettendo li Moschoviti la processione 
per predso segno della distinzione, non ^ difficile a farli ravvedere 
coi medesimi loro principi e libri, che lo spirito s. procede anco 
dal figlio per la ragione, che si distingue del figlio. 

Altri pure errori caderebbono da sfe stessi. L' unica difficoM con- 
siste in riconoscere il pontefice Romano per capo visibile della 
chiesa. Questo errore č sostenuto piti dalla politica del govemo, 
che dalla religione de' Moschoviti. Per vincerlo basterebbe la sola 
volont^ del sovrano, il quale non č soggetto, come gli altri prin- 
cipi acatolici, al timore di perdere il dominio per rendere cattolid 
U suoi stati, non essendovi bisogno di mutare 1' estemo, che com- 
more li popoli. II rito ć greco , il Unguaggio š slavo osia illirico : 
tutto commune a Moschoviti e Buteni uniti loro confinanti. Per lo 
chć un sovrano di Moscovia mosso dalla divina grazia potrebbe col ^ 110 O. PnSRTilNG, mezzo de'Basiliani Ruteni uniti, suoi confinanti purgare dallo 
scisma li suoi stati in pochi anni e senza pericolo di tumulti. 

Essendovi tre ospizii de' missionarii cattoUci nell' imperio Moscho- 
vito, r uno in Astracan, V altro in Moscha et il terzo in Petroburgo, 
pu6 sperarsi, che per mezzo di medesimi nussionari un giomo venga 
illuminato qualche monarca Moschovito. Pietro II, nepote di Pietro 
I, fCi allevato da un maestro cattolico. L' imperatrice Catterina moglie 
di Pietro I e madre della regnante Gzara nacque da genitori cat- 
tolici, e benche avesse passato al rito Moschovito, ella nutriva sen- 
timenti cattolid. Regnando dopo la morte del marito, fece vari re- 
gali alla chiesa cattolica di Petroburgo, fra quali v' 6 un baldachino 
per r esposizione del venerabile coU' arme di quel imperio. Trovan- 
dosi poi moribonda, ricerc6 un missionario cattolico, a cui da mi- 
nistri non fd permesso Y accesso. La di lei figlia regnante fu alle- 
vata da una donna cattolica, ed ha professato sempre particolare 
stima e devozione a missionari cattolici con dimostrazione anco 
de' regali. Nel 1736 in presenza di persone cattoliche a lei ben 
affette sfog6 il suo dolore contro la defonta czara, la quale avea 
vietato a missionarii d' anmiinistrare li sacramente nel palazzo impe- 
riale. Le di lei cugine principesse Scovoronski sono catoliche e di 
rito latino. Per lo ch^ nel presente govemo ha motivo di sperar 
bene la religione cattolica nelle Russie. 

L' Eminenza vostra dimendommi che regali sarebbero approposito 
per la corte di Moscovia? Li Moschoviti fra tutti li santi tengono 
in maggior venerazione s. Nicolo de Bari, perci6 la manna di questo 
santo sarebbe molto gradita, ed ogni altra cosa, che eccita devo- 
zione, essendo li Moschoviti devotissimi de' santi e delle loro imaginL^ 

Circa il breve di congratulazione da spedirsi alla nuova czara, 
e li quesiti da V. P. fattimi : se un vescovo latino sarebbe accettato 
in Moschovia, quali trattati potrebbe intraprendere e chi potrebbe 
si sciegliere per une tale speđizione? umilmente le rispondo: Se la 
regnante czara conservar^ nel trono quella devozione, che da princi- 
pessa di sangue ha professato a cattolici, le congratulazioni della 
s. sede sarebbero bene accolte. 

n Breve porta seco la riflessione sul titolo d' Imperatore. Per 
lo che dovrebbesi prima maturare e sulli titoU e sopra qualche 
altra espressione, in caso che fosse stata per il passato pretesa dalli 
czari di Moschovia e non accordata dalla s. sede. 

Non vedo la difficoltii, che potrebbe opporsi alla dimora d'un 
vescovo Latino in Moschovia. A cattolici sono permesse le chiese 
proprie, e alle chiese le campane. Li missionarii fanno processioni 
per mezzo di Petroburgo con croce, cotta, stola e canto, quando 
portano a sepeUre i morti. L'esercizio della religione per li fo- 
rastieri h libero. L' amministrazione della cresima potrebbe servire 
di giusto e legittimo motivo per la dimora d'un vescovo. V'd V esempio, 

^ Queste righe (L* eminenza . . . imagini) sono cancellate nel mano- 
scritto delle propaganda. IZVJB&TAJI 8PLJEĆAKINA MATB KARAMAlTA O RUSIJI. 111 

che UH vescovo cattolico incaminato verso la PerBia, pasBando per la 
Moscovia, abbia cresimato li cattolici adulti. 

Fra le cose, ćhe potrebbono ricercarsi daUa nuova czara, sarebbe 
la permis&ione a missionan di passare per gli stati della Moschovia 
nella Gina, Tartaria e nel Tibet; di predicare V evangelio a Mao- 
mettani e Idolatri sudditi della^ Moschovia sparsi in grandissimo 
numero e nelF Europa e nelP Asia. Ogni cosa, che s' ottenesse, ser- 
virebbe per ricercar dell'altre, e tutto disporebbe a quel principa! 
fine di procurar V unione di Moschoviti colla s. Sede. • 

^ D signor Caramć, condavista delF eminentissimo Golonitz, cano- 
nico della cattedrale di Vienna, sarej^e capace di simili maneggi. 
Egii da secolare ha dimorato molti anni appresso la corte czariana 
in figura di secretario delP ambasciata cesarea. Uomo prudente, 
dotto, esemplare, prattico degli affari e di stato e di religione. Vi 
sarebbe pure il P. Carlo da Lucca, riformato, il quale se ne ritoma 
dalla prefettura di Petroburgo, e fra pochi mesi potri dare a V. 
E. le pid recenti notizie.' 

A tempi di Clemente VIU il primo arciprete di s. Girolamo 
degrniirici fu legato della s. Sede appresso il Giovanni czar di 
MoschoTia, e appresso li principi Ruteni. In tempo di questa lega- 
zione li vescovi Ruteni giurarono ubbidienza a Clemente VIU. Da 
Clemente XI era destinato monsignor arcivescovo di Žara per la 
legazione, che si disponeva al czar Pietro I. Onde eziandio la Đal- 
mazia stessa, che ha il dialetto quasi uniforme co' Moschoviti, po- 
trebbe essere non inutile alla s. sede nel somministrare persone atte 
per simili legazioni. 

Per procedere con speranza di riuscire in un affare tanto impor- 
tante, sembrami che dovrebbesi repigliare la pratica tenuta dalF Em. 
Ottoboni. Quel porporato aveva corrispondenza coir architetto Mi- 
chetti Romano e confidente di czar Pietro. L' architetto dava ra- 
guaglio al cardinale sopra le cose, che passavano in Moscovia, ed 
il cardinale mandava le sue istruzioni aU' architetto. Da ci6 avvenne, 
che dopo r espulsione de pp. gesuiti furono non solamente ricevuti 
ma eziandio ricercati dal medesimo czar Pietro li pp. Francescani. 
Negozi molto importanti erano in questa guisa incaminati e rima- 
sero sdolti colla morte di Pietro I. 

Simile corrispondenza sarebbe necessaria fra qualche cardinale e 
prefetto di quella missione, ove dimora la corte Czariana. Li pre- 
fetti delle missioni non ardiscono scrivere con libertii alla s. con- ^ L' Imperatrice Anna viet6 con pubblico eđitto a cattolici di ri- 
cever alla propria religione li sudditi Moschoviti di qnalunque nome 
eglino fossero, vale a dire e Russi^ e Maomettani, e Idolatri. 

' Volendosi inviare un vescovo titolare sarebbono a proposito i se- 
guenti. (Mancano i nomi nel testo). 

' QuaL si sia vescovo, che si mandi, per il di lui mantenimento ba- 
sterebbono 100 soldi il mese^ poich4 il vivere, sebbene sia a buon 
prezzo nelle Moscovia, non h cosi nelle capitali. 112 O. PIERTJNa, 

gregazione de P. F. per la ragione, clie le lettere vengono sovente 
da Moschoviti aperte. Perciii vi vuole un cardinale, che ha corri- 
spondenza con qualcuna di qaelle corone, delle quali li ministri 
risiedono in Moschovia. Le lettere del cardinale col corriere di tal 
corona andarebbono sicure in Moschovia al ministro della medesima 
corona. n ministro poi le consegnarebbe al corrispondente del car- 
dinale, nell'istessa maniera il ministro riceverebbe le lettere del 
corrispondente cardinalizio, e col corriere le inviarebbe alla corte 
del suo sovrano per ricapitarle a chi sono dirette. 

SuUe relazioni d'un prefetto delle missioni o di qualche altro 
accreditato corrispondente cigjdinalizio la s. sede potrebbe di mano 
in mano somministrar ogni ajuto, secondo le drcostanze, che nasce- 
rebbono, e la deputazione d'un vescovo e la spedizione de regali, 
e tutto quello che potesse abbisognare per promovere in queirim- 
perio i vantaggi della religione cattolica. Perdč non sarebbe inutile 
la deputacione d' un cardinale, che ne avesse una particolar atten- 
zione di qiiella missione, e corrispondenza familiare o con uno, o 
con ambi li prefetti delle due missioni di Petroburgo e di Moscha 
per mezzo d' un ministro di quelle corone, che tragono i loro resi- 
denti in Moschovia ; affin chč sulle notizie frequenti e certe potesse 
la s. sede applicar rimedi opportuni. 

£ poiche coil' ambasciata, che sua SantiUi inviasse alla czara, sa 
rebbe molto conveniente anche mandarli qualche piccolo regalo di 
divozioni, il pid stimato nella Moscovia sarebbe la manna di s. Ni- 
colao di Bari, verso di cui i Moscoviti anno grandissima divozione, 
qualclie reliquia della s. Croce, o pure qualche quadro della san- 
tissima vergine o de santi, i quali sono stimatissimi in quel paese, 
e se sua Santitli aggiongesse a questo regalo di divozione per cosa 
singolare ne mai vista in quel paese qualche pezzo di arazzo con 
figure di santi, che si fabricano nelPospizio di s. Michele, sarebbe 
imo stimatissimo regalo.^ 

Per introdurre poi il dogma cattolico dalle parte de' confini, Tunico 
mezzo sono li fiasiliani Ruteni uniti. La Russia inferiore e soggetta 
alla republica di Polonia ed š piCi vasta delFistessa Polonia; im- 
perocche estendesi dairUngheria fino alla Livonia e Moschovia, e 
dalla Polonia fino al fiume Boristene, che la divide da Moschoviti e 
Gossachi. Nella Russia inferiore comprendesi anco la Lituavia, anzi 
nella maggior parte di quel gran ducato estendesi la diocesi del 
metropolita Ruteno, la di cui cattedrale dopo la perdita di Kiovia 
fii stabilita in Vilna, eittk capitale della medesima Lituavia. In tutta 
questa Russia inferiore, che da settentrione e oriente per lo spazio 
di mille e piti migU confina cogli stati de' Moschoviti, vi sono li 
Basiliani Ruteni uniti, che anno il rito e il dialetto commune co' 
Moschoviti. Da che la s. Sede ha riddotto in una congregazione ad 
imitazione della chiesa latina sotto il governo d' un generale li mo- 
naci Ruteni, s'6 convertita qua8i tutta la Russia inferiore, che con- Que6te righe sono scritte in margine nel manoscritto di propaganda. IZVJEŠTAJI gPUBĆANlNA MATB KABAMANA O BtJSUt. 113 

tiene tot animas ritus Graeci, quot in universa P o- 
lonia sunt animae ritus Latini. Quel profitto, che anno 
fatto in un secolo li Basiliani uniti nella Russia iuferiore, possono 
farlo in un altro secolo nella Russia superiore, che 6 la Moscovia. 

Vi sono 180 indrca monasteri uniti nella Russia inferiore, non 
y^h neppure in uno de tanti monasteri lo studio di teologia, alle- 
vandosi li monaci ne'coUegi pontifici. Tutti li suddetti monasteri 
si trovano manumessi dalla giurisdizione e da vescovi e del metro- 
polita, perci6 sono a libera disposizione della s. Sede. Tutti ancora 
non sono riddotti aU'ubbidienza del generale dell'ordine, o sia p r o- 
toarchimandritadi tutta la Russia; mentre s'attende la seutenza 
definitiva della s. congregazione di propaganda fide. Quando tutti 
e cadauno saranno riddotti alF ubbidienza del generale immediata- 
mente soggetto alla s. sede, la s. congregazione senza alcuh suo 
dispendio avr^ tanti missionari, quanti vi saranno monaci ne' sud- 
detti monasteri. La medesima s. congregazione potrit prescrivere, 
cbe li monasteri piti riccbi si istituiscano scuole di teologia ; e sark 
cura del generale o sia protoarchimandrita di tutta la 
Russia di provedere li monasteri sul confine d' uomini dotti e sta- 
biUre sul medesimo confine ne' luoghi pid frequentati da Moschoviti 
le scuole per ammaestramento de Ruteni cattolici, e conversione de 
Moscoviti scismatici. Una religione numerosa, ben addisciplinata e 
dotta in mille e piti migli d'estensione pud gettar molto seme di 
veritJi cattolica negli stati Moschoviti suoi confinanti. 

Per una opera cotanto salutare non si ricerca il dispendio della 
8. Sede. Li Basiliani Ruteni uniti sono provisti di monasteri non 
poveri. Possono ajutarsi da se stessi. Un comando efficace della s. 
Sede pu6 riddurli tutti aU'ubbidenza del generale o sia protoarhi- 
mandnta di tutta la Russia, il quale pu6 riuscire e d'utile e d'or- 
namento alla s. r. chiesa con speranza di vedere per mezzo de suoi 
monaci un giomo convertita la Moschovia, come lo spera, chi scrive, 
il piti rassegnato servitore di Vostra Eminenza: abbate Caraman. 

Indirizzo : All'eminentissimo reverendissimo signor signor cardinale 
Belluga. 

Originale. Ibiđ. CTTABIini ZV. 8 Nekoliko prHoga za poviest nrote Petra Zrin- 

skoga i Franje Frankopana. 

PrioMo u MJidrUci filologiSka-hisUrriihoga razreda dne 14 arpnja 1883. 

Radoslav LoPAdić. 

Obilnimi Izpravami o uroti bana Petra Zrinskoga i kneza Franje 
Frankopana, što ih je predsjednik naše akademije prikupio, a aka- 
demka g. 1873. tiskom izdala, dovoljno je razsvietljen taj znameniti 
pokret s političke i diplomatičke strane. 

Premda je tako priobćenimi izpravami konštatovano službeno lice 
pokreta te urota jasna s diplomatičkoga gledišta, nedostaje nam 
žalibože i sada još vrela, iz kojih bi mogli upoznati pravi zamašaj 
pokreta u samoj Hrvatskoj : od^v, koji su našli kolovodje pokreta u 
svojem narodu, savez iyihov sa plemstvom i narodom, osobito 
sa tako zvanimi Vlasi u varaždinskoj i karlovačkoj krajini, te njihove 
nade i uzdanja, a malo ima viestt i o pojavih i dogadjajih u naših 
zeindjah za vremena priprave za urotu i dok je ista ugušena. Kako je 
bUa za urotom nastala u našoj kraljevini velika zabuna, a poslije 
kroz više godina veliki strah vladao od svemožnih njemačkih ge- 
nerala, osobito grofa Josipa Herbersteina, žacao se svatko živ samo 
Stogodj buni Zrinskoga spomenuti, a kamo li što o njoj zabi- 
^ežiti, pa zato nije čudo, da u sačuvanih spisih onoga doba ne ima 
gotovo viestt ob uroti i o tadanjih odnošajih u Hrvatskoj, pa ako 
je isti rodoljubivi Vitezović, koji je Zrinske i Frankopane visoko 
denio, i rado dogadjaje bilježio, suvremenu mu urotu msdone sasvim 
prešutio, spomenuv tekar sa nekoliko rieči u svojoj kroniki nesreću 
hrvatskih velemoža, i tadanje postupanje generala Herbersteina. 

Gradja takova dakle, kojom bi se u naznačenom gore smjeru raz- 
jasnilo stanje u našoj domovini za ono doba, dobro bi došla, te bi 
ju valjalo, ako se nacije, svakako za podpunu već tiskanih izprava 
objelodaniti. 

Boraveći više godina kao javni zvaničnik u priedjelih, gclje su 
Zrinski i Frankopani imanja držali, prikupih nešto gradje za poviest 
slavnih tih porodica i njihova obilna imanja, a namjerih se i na 
nekoliko spisa iz doba urote, koje podpunih prepisi, što jih učinih iz 
spisa bivšega nutari\jo - austrijskoga ratnoga vieća u sbirci „Croatica", 
koja se ndazi u registraturi ratnoga ministarstva u Beču. PBILOZI ZA POVIttST UBOTB ŽIUKSKOa I P&AN&OPANA. 115 

Ove izprave, njih 25 na broju, pisane koje hrvatski, koje latinski, 
njemački i talijanski, te sačuvane što u izvornih odpravcih, što u 
konceptu ili u vjerodostojnom prepisu, kako je to kod svake izprave 
naznačeno, priobćujem sada prijateljem naše poviesti. 

Izprave ove tiču se ponešto onih častnika na hrvatskoj krajini 
i hrvatsldh plemića, koji su izprva u pokretu sudjelovali i pomagali, 
ali, kad je nepripravljeni ustanak buknuo, ostavili glavare urote 
i predali se još za vremena na milost kraljevu ; veći pak dio izprava 
tiče se tadanjih dogadjaja na primorskih imai\jih Zrinsko-Frankopan- 
skih, te slikuje mrzko postupanje generala Herbersteina i njemu 
podčinjenih vojnih zapovjednika. 

Izprave tiskao sam onako, kakove su u rukopisu, samo Sto sam 
interpimkciju poredao, i prema današnjemu načinu pisanja zamienio 
mnoga velika slova s malimi. 

Radoslav Lopašić. /. U Lomnici 1670. 19 marta, Stjepan Svastović, župan turopoljski^ 
posvjedocava vjernost kapelana Stjepana Ivanoviča. 

£go Stephanus Suastouich de inferiorj Lomnicza, comes terrestris 
universitatis nobilium campi zagrabiensis Turopolia dicti, et viče 
comes comitatus similiter Zagrabiensis, do pro memoria et notum 
fado per praesentes, quod dum generosus Stephanus luanouich, sa- 
crae caesareae regiaeque maestatis in praesidio Brezt viče capitaneus, 
die decima nona mensis martij, annj infrascriptj nunc' currentis ađ 
domum curiamque meam nobilitarem, in praefata inferiorj Lomnicza, 
campo et comitatu Zagrabiensi, existentem habitam, cum certis litteris 
credentionalibus illustrissimi comitis Petrj a Zrinio, eo tum regni 
nostrj Groatiae Banj, uenisset et poenes litteras credentionales nun- 
ciata praefati comitis Petrj a Zrinio recensuisset, ex tune post na- 
rationem nunciatorum coram me solemniter protestatus fuisset super 
eo nimirum, quod idem đominus Stephanus luanouich in nuUa acta, 
facta, consilia, confederationes eiusdem comitis Petrj a Zrinio, qua6 
idem comes in pernitiem regi\j et fidelitatem sacrae caesareae et re- 
giae maiestatis necteret, ullatenus consensisset aut consentire uellet, 
quin imo omnia ea, quae fidelis suae maiestatis essent, corespon- 
đisset, quas corespondentias ego semper cum illustrissimo et excel- 
lentissimo domino comiti generali Garlostadiensi communicayj, et 
tandem per Dei omnipotentis gratiam et sacrae caesareae regiaeque 
maiestatis dominj et regis nostrj clementissimi benignitatem praefati 
comitis Petrj a Zrinio coeptam itifidelitatem coniunctis armis meis 
cum praefati comitis generalis Carolostadiensis resoluimus, annihila- 
uimus. 8uper qua memoratj Stephanj luanouich facta protestatione, 
et erga suam sacratissimam maiestatem fidelitate exhibita, ego prae- 
sentes litteras testimoniales meas eiusdem Stepbano luanovich fu- 
tura pro cautela dandas duxi et concedendas. Datum in prae&ta 116 RADOSLAV LOPASiĆ; 

curia mea inferiorj Lomnicza, praescripta decima nona mensis martij 
anno dominj millesimo Bexcentes]mo septuagesimo. Idem qai supra 
m. p. 

Izvornik u regisfcraturi ratnoga ministarstva ti Beču. Innerdsterreiolii- 
sohe Hof Kriega-Bath-Akten. Oroatioa 1671. Januar, br. 1. 

II. U Bakru 1670, 23. marta, Franjo Frankulin^ kapetan bana Petra 

Zrinskoga, nalaše svim primorskim gradskim porkuldbom i seoskim 

glavarom^ da oružane ćete odmah sakupe i priprave za vojnu. 

Poštovani i uemi porkulabi vinodolski, i sui officialli našega g. 
gosp. pochiamsi od Grobnika do Bribira, Licha, Broda, Delnicz i 
Muraoicz i Gerova etc. suim vam lipo i drago posdraulienyie i suaka 
dobru snchia sellim od gosp. boga, kako sami sellite. 

Buduchi da su me nas m. gosp. gosp. groff Petar Zrinski, kra- 
^eiistva dafanatinskoga, heruaskoga i slouinjskoga Ban postauili za 
kapittana nad suimi primorskimi podlosniki, ki su za orusie pod 
gnbemom sue primorske kapittanie pod gosp. opattom gnih gospostua 
gubemattorom i plenipotenciariussem etc. , kadi ouo vam svim po- 
silyamo pattentu, sto vam gosp. gubernator zapouidayiu u kriposti 
lista našega m. gosp. etc. Zato ochette yiu marliuo prostatti i za- 
pouid ouersitti, sto gnih £xcel. zapouidayiu, i tako, kako ya pro- 
stette, ochette yiu svaki od uas po stanovittih duih liudi poslati 
od grada do grada, od Bribira da yiu odnesu u Lich knezu vlaškomu, 
a Imez vlasM kako yiu Lichianom proste, da yiu posUe po duih 
stanouittih liudih na Brod officiali Brodskomu, a official Brodski 
da yitt posalye u Gerouo, a supan Gerovski da yiu posalye u Grobnik. 
Va tom drugachie ne uchinitte, kako ste uemi m. gosp. A to sto 
se berse more, da se nossi dneuom i nochiom prez svakoga pre- 
stanka. Sui porkulabi i officialli da imayiu sue naredni svoyi Uudi 
đersati, y nikamor yih ne razpuschiati, ki godar su popisani, kako 
gnim yie glaua i postenyie drago, a ki yie ima, da ye u dobrom 
redu dersi i nachini, i koyi halyie ima, da sse lipo obuchie, a ki 
yih nima, neka ye da on, ki doma ostayie, onomu, ki gre na putt 
Ov yedan dan ochiu uam oznanitti, da doydette na mustru suaki 
grad svoyiom zastauom, svakim orusiem, svaki ki yie ima dobro 
obuchieni. I mesto kamo imatte doytti na mustri, ako gosp. bog 
da zdraulje, ochiemo obilnyie gouoriti. I stim gosp. bog vas suih 
zdrauo i uesello dersi na mnogo dobrih i srichnih lett. Dan u Bakru 
23. marchia 1670. o 12. uri. 

P. S. Knese vlaški luane Starchieuichu ! Zapouidam oblastiom na- 
šega m. gosp., da se imatte gottoui dersati svasimi uitezovi samo 
tridesett na koynih, da budu lipo sprauni s halyami, s koyni dobrimi, 
svaki par pistol, karabinu, sablu ali dugu pušku. Ki orusia nima, 
da si yie kupi kadi mu drago. Koyne dobre dobitte, tako moy k., 
da budem ja suih dobri priatel s vami deliami, a nas m. gosp. pak 
svako dobro rad da sa suimi nami kako svoyimi vemimi do svoye 
amerti slugami i vitezovi. Franco Frankulin, capitan od orusia ^oih Ex. FBILOZI ZA POVIEST UBOTB ZRE^SKOG I FRANKOPANA. 117 

Izvana: Svim vernim porkulabom i officiallom našega m. gosp. 
groflfa Petra Ziinskoga bana po Vinodolu itd. 

Biljezke na zapoviedi: na 23. marcha prieh v Bribiru i odprav- 
Ijen na dvi ore nochi v Lich; na 24. marcha pryye to 1. ure po 
poldan; na Brod 25. marža pervo podne; u Ghabru 25 marcha u ue- 
čer, i u Gerovo Bupanu poslano i narucheno eha ima chiniti; na 26. 
martha 1670 prieh zapoyid gosp. kapitana na obersenie fx. Kuku- 
lievich u Grobniku. 

Isvomik ti mojoj sbiroi. 

III. U Bakru 1670. 25. marta. Upravitelj Zrinskih primorskih 
doharah abbate T<rile(?) nalaSe porkulabu Bribirskomu Mihajlu Ka* 
lafatiću, da momiad oružanu spremnu drži i poSUja mu puSiana 

praha. 

E. Michouil pozdravlen etc. Pryeli szmo' vas liszt szkupa i s zpo- 
piszanom sztrasom i zadouoilno razumeli, sto nam pišete. Da szu 
vam sztrase i usze osztalo preporucheno ! Liusztua po put nyedan 
nikamor nerazpuschiaite, nego neka sze use gotouo dersi, kako uam 
ie k. Frankulin ordinancz poszlal. I stogodar vam on zapovi polag 
patente vam poszlane, kako vam ie glaua i postenie drago, imate 
onako obuersitj. Vsze continoma na glaszi pazite i oznaite dneuom 
i nochom. Ovo vam saliemo kremiki na aczalin nro 60, ter orusie 
lesto derste tako, kako da oche bitti uszaki hip potribno. Totu ie 
nikoy Paratz sporar, ako vam sto okol orusia fally, alliti puchanom, 
neka popraui usze sto ie potriba. A vi mu hranu daite, kada bude 
u kaštelu delal. Jos vam sagliemo tankoga praha za ocalline yedan 
barilaz sa lladini pun praha. I stim da ste zdravi. Dan u Bakru 
25. marcha 1670. Vas dobri prijatel abbate Toile(?) 

Iz vana: K. Mihovilu Eallafattichu, porkulabu Bribirskomu, da 
se da u ruke v Bribiru. 

Isvomik n mojoj sbirci. 

IV. U Bakru 1670, 26, marta. Kapetan Frankulin zapovieđa puku 
Brodskom, da se savkolik oružan i spreman sakupi pod Grobnikom. 

Poštovanomu i vernomu puku Brodskomu nassega vzmosnoga 
i m. gospodina gospodina Petra Zrinskoga kraglestua Dalmatinskoga, 
Hervatskoga i Slovinskoga bana. Polak zapouidi, kriposti i chasti 
meni dane od g. £x. zapouidam svemu post. i vernomu puku i pod- 
losnikom ladanja brodskoga, budi ki se hochie telovne ruke, da svaki 
od svoje kuchie ima doyti za suimi svoyimi siny, to se razumi muške 
glave, koyi su stari let 12 i visse, da imayu sada u prisastni vtorak, 
eha ye pang aprila pod Grobnik na polye doyti yutro rano, da 
sse svi naydete za radi suoye mustre suoyom zastauom, bubnem, 

i sui ki sse ima oruxye , da ye imayu donesti lippo sprauni 

s hagliamj. Da nimatte niedan od vass drugachiye nachuiiti, kako 
ste uerni svomu m. gospodinu pod penu zgublenya glaue i suega 
118 BADOSLAV LOPA&IĆ, 

svoga imanya, alli zau£fan u staru i stalnu vemost post. puka Brod- 
skoga, da drugacheye ucchiniti nechiete. I stim Gospodin Bog vas 
vsih dobro zdrauih i vesellih derxi na mnogo dobrih i srichnih lett, 
kako sami od gospodina Boga xelite. Dan u Bakru 26. marcza 1670. 
Svih dobar priatelj i svako dobro rad: Franco Frankulin, capitan. 
L. S. 

P. 8. Knez Mihayl vi hochiete s nimi doyti. 

Izvana: Ordinancz post. officialu Brodskomu, suppanu i svemu 
ostalomu vemomu puku na oversenye. 

iBVomik n mojoj sbiroi. 

F. U Beiu 1670. 30, marta. Leopold kralj oglasuje Hrvatom^ da 
$e pobuniše ban Petar Zrinski i KriStof Frankapan, te opominje 

Hrvate da drže vjeru kralju. 

Leopoldo po bosioy milosti izibrani rimski cesar, uazdar slauan i 
poueksauacz, Nimskoga, Vgarskoga, Gheskoga, Dalmatinskoga i Slo- 
uinskoga orsagou kral, veliki herceg Austrie, Burgunda, Staerskoga, 
Heruaezkoga (?), Krainskoga i Witemberga, herceg groif Tirolski i Go- 
ritie. Suim i usakomu capitanom našim kraleuskim i osebuinim viče 
kapitanom, namestnikom, zastaunikom, etc. zapouidnikom, measkim lu- 
đem, comisarom, duorskim i suake felle chastnikom, kako sze god ime- 
nouvati mogu, y ostalim suim kraichnikom našim pod zastauami obram- 
bom u naših krainah Slovinskih, Petrinskih, Carlouachkih i Primorskih 
voiuyuchim, takai Vlahom suim v onih krainah stoiechim, koiega god 
stališa reda y chasti buduchim, nasu cesarsku i kraleusku miloschu 
i usako dobro. Ako sze kada sto nenadianoga ali od pameti eho- 
uichanske takouoga pripetilo, stanouito u ouom pripetilo sze ie, da 
Pettar groiF Zrinski, koga smo peruo toga gori imenouanih loralestui 
Dalmatinskoga, Horuaczkoga i Slouinskoga banom postavili, od 
uridnosty zaslusenia preyh suogih izroen ili izuersen ali otuorenim 
hoteniem y suogim tuerdouratim sercem da chasti uere y reda, s ko- 
terimi nam y našim Vgerskomu, Horuaskomu, Slouinskomu orsagom 
vnogo i zuisenomu sakramentu dusan y zauezan y iz miloschi y 
dobro prietih izpozabil, i nas gospodina i laralia suoiga miloschu 
y dobra prietih z unogimi modusi pregrihu Vuridienia naše szuitloszti, 
puntarenia y neuere, sto ie kruto znato y ochiuesto, uchiniti, koiemu 
dugouaniu nikakoua suedochanstua đalniega ni potribno. I kako sze 
y sada pripraulia nad našega kruto uerne cmlestua kotrige, orsage, 
y podlosnike, koie dugouanie kuliko na našega cralestua rasap y 
pogibel dohodi, i s tim nam chuti ie nenarednye, i s tim manie pod- 
nasati y terpeti jest. Zato za obdersanie puka za naiueksi zikon 
priasmo, y tako ueUkoga pregrisenia tuerdokomosti pripraulieni stim 
terseniem iz kraleuske dusnosti, koie diast nosimo, za dobe y prez 
ođulachenia pretechi odluchismo i ochituiemo zato rechenoga grofFa 
Petra Zrinskoga neuimosti, vridienia naše szuitlosti, puntarie kri- 
uoga, izmichemo ga i odnimliemo mu sue chasti i postenie, slobode 
T milosti, prauicze y chasti, a naulastito banie Dalmatinskoga y PBILOZI ZA POVIBST UROTB ZBINSKOG I FBANKOPANA. 119 

Sloninskoga i Horuaczkoga orsaga, gouorimo sua niegova imenia, 
da su od nega odpala y odneta, y comori nasoy craIeuskoy podlo- 
sena. Bandisuiemo y proskribuiemo personu niegou, daiuchi suakomu 
slobodno ahititi ga ali ubiti, takouomu dar obechuiucM deset iezer 
talirou, koi ga siua nam dopelia ali mertua uchini. Y zato po ouom 
suib milostiuo ochinski opominamo, da uecb krat imenouanomu pun- 
tani bandisanomu i proskribouanomu Petru grofiu Zrinskomu niedne 
u napridak neiskasete pokornosti, niti pomochi, niti pod niedan put 
nepriuolite niti poniocby sitka, profunbi, soldatou aU kakoua god 
soldatskoga orusia ali potribschin nedaste, niti pod niedan put u 
pomoch imate biti, niti pod niegouimi zastauami uoievati, niti u 
onih dugouanih, koia ali suprot nam ali orsagu, ali našega orsaga 
uemim podlosnikom od niega prigimliu se ali bermaiu. I koi bi se 
prigimal ali bermal s tanachem idi chineniem ali skim god putem 
chiniti se delniki, nego uemo promisluiu cbasti i uemosti naše do- 
stotnom, nam i szuetomu kralestuu našemu poduersenomu zauezu 
znami niega do kraia proganiaite, naulastito pidco, ako bi mozi biti 
ali z griskom koiom ali kriuim napucheniem zapeliani, niemu priuo- 
lili ali sada priuerseni bili, ui sze uudil oduerzite i odluchite y knam 
priuerzite, obichuiuchi uam, ako mimo siuili budete, y orusia polak 
niega ne prilosite, ali prilosena oduzmete i iednako knam pristupite, 
u prauoy uemosti sprot nam kako pemo toga tako u napridak stalno 
obstoite, od suake neprauicze i neuolie ili uoiske braniti, gdi bi pako 
dmgachie koga od uas ouoi nasoy cesarskoy i kraleuskoi zapouidi 
suprotiuno y nepokorno našli, iednako neuemosti i naše szuitlosti 
uridienia kotrigom obtersenoga imati hochemo, kuliko do sada tuliko 
od sada, sue k niemu prilosene touaruse i pomochnike za puntare i 
neuemike oznanuiemo y ochituiemo, nih y nihoua imania oblasti y 
persone tako kako Zrinskoga sada y uu sem i uazdar bandisanoga, 
proskribovanoga i oduersenoga dersimo. Zuerhu chesa uas znanih 
uchiniti hotili smo, kako to tuliko od oberstarou uasih, tuliko od 
soldatou naših dosad poslanih y potle prisastnih officireu obilnie 
razumiti hochete. I mi u suakoi uemosti i miloschi zaufiPasmo sze. 
U ostalom miloschu y obrambu nasu cesarsku i kraleusku uam obi- 
ch^mo. Datum u varosu našem bechkom dan 30. marcha 1670, kra- 
lestua našega Rimskoga duanaisto, Vgerskoga petnaisto, Gheskoga 
chetemaisto. Leopoldus. Paul Hocher ad mandatum sacrae caesareae 
maiestatis proprium. 

Izvornik a registratori aastr. ratnoga ministcurstva u Beću mec^u GroatiGa. 

VI. Na Bieci 1670,, 20. aprila. Kapetan rieSki Ferdinand deUa 
Bovere izvješćuje o groznom pljačkanju Zrinskih primorskih hnanja 

po ietah generala Herbersteina. 

Ecellentissimo et illustrissimi signori signori patroni coUendissimi. 
Capito qui il sig. conte di Đietristein, consigliere camerale, con il 
gratioso rescritto delFeccelenza et signorie vostre illustnssime, il 
quale h6 essequito con ogni puntualit^, si come il medesimo sig. 1 120 RADOSLAV LOPAdiĆ, 

conte ne potrli dar relationi. Li bisogni đi questa cittk sono grandi, 
per5 l'effetti sin' hora Y li5 uisti molto deboli per supplir a questi, 
et se il muro cascato s' ha da risarcir come che staua, tanto si 
potra sparagnar questa spesa, essendo certo che non durera troppo, 
e uedo che si parla di far la stalla, nš saprei come un capitano 
puo star senza quella. Gonclader6 che riffatto, o non riffatto il muro 
con Taltri bisogni occorrenti, io non potr5 far altro, si come ho 
gia scritto, che lasdar la uita sopra queste mura per il mio cle- 
mentissimo imperatore. Đi gik diedi parte all'ecelsa camera della 
resa di Novi, Buccari et Grobnich, con ogni prontezza senza ha- 
versi opposto anima uiuente, che tanto lo faceuano a me solo, si 
come gia scrissi, ma il strapazzo e tiranie, che hanno ušati li Se- 
gnani a quellj poueri suditti, sono inespUcabilj, non portando rispetto 
non dico alla časa del vescouo, ma nemeno alle cbiese, dir6 solo 
die šino mai tutte le provisioni militari hanno suagUato, et fra loro 
distribuito, et se altelaria erano mouibile tanto la portauano uia, 
hauendo fatto il simile di molte petriere. U sachegio poi del pa- 
lazzo di Porto -Re non saprei come metter in charta, hauendo af- 
fatto ruinato quella bella fabricha, et per leuar il plombo dalle fe- 
nestre, hanno rotto tuti li vetri, per ingordigia delli ferramenti et 
serature delle porte, le quali erano fatte con ingegnosi lauori, Thanno 
tute rotte et firacassate. Et giouedi che and6 per diporto il signor 
conte Đietristain a ueder quelli porti, uensero quatro barche segnane 
per veder di poter far del resto, si come pid a pieno del medesimo 
sig. conte intenderano. Hora š restato al govorno di quelli lochi il 
sig. conte Paradeiser, il quale tira quel dominio sotto TUngaria, et 
pero come bon ministre deuo auertir l'ecelsa camera, che deue apnr 
li occhi in questo fatto, accio l'error posteriore non sia pegiore del 
primo, poiche questo sig. non ua altro che cabalando li negotij, et 
procura di uender tutti li salj, che si trouano in quelli porti, a uil 
pretio per far danari, et s'ascenderano ad una summa di 50 m. e 
passa fiorini. Si recordara molto bene Fecelsa camera, che molte 
volte furono fatte uenir le genti delli confini per rimeter in pristino 
il teriterio di Tersato, usurpato dal conte de Zrin. Se bene ne segul 
l'eflfetto, lui pero sempre ritorno al pristino, et in particolare il molino 
di Martinschiza. Hora tutto quello usurpato ancho il signor conte 
Paradeiser uol tenir sotto quel dominio, pero spero che Tecelsa 
camera rimediarš, dando ad ogaiuno il suo. Per hora non mi souien 
altro che scriver, ma di mano in mano dar6 parte di tutto quello 
succederžt, et non manchard di promouer al mio possibile Putili 
deU'ecelsa camera, se bene hoggidi il mondo ua al racersio, che chi 
ben serue in cambio d'esser rimunerato, vienne persegitato, non dico 
altro, facendo all'eccelenza et signorie vostre illustrissime riuerente 
inchino. Fiume li 20 aprile 1670 DelP eccelenza et signorie vostre 
illustrissime humil servitore Ferdinande della Rouere. 

Istodobni propis a rnojoj abirci. PBUiOZI ZA POTIBST UBOTB ZRIMfiKOG I FBANKOPANA. 121 

VIL U Grrobniku 1670. 13. junija. Obćina Grobnička svjedoci, da 
se kapetan Franjo Frankulin odmah pokorio" na poziv generala 

Herbersteina. 

Mi uas puk Grobniski suidochimo z ovim našim otuorenim listom, 
kadi godar bi ga potribno pokazati, kako na dan 12 aprilia o pol 
dan dosal ie u Grobnik sudacz Martin Uranich iz Bakra z listom 
gos. Generala Nih. excel., da suaki ki godar ie ueran czesarouoi 
szuitlosti, da doide nad Hrelin na uemost y pokornost, da se nistar 
nebogi. I taki-e k. Francisko Frankulin dozual goz. plouana grob- 
nichkoga, popa Štipana Chemichia y k. Franciska Eukulieuicbia, 
porkulaba grobniskoga y sudcza, gosposkoga sudcza Antona Skerga- 
tichia i satnika od letta sucza Mikulu Linicha y sih postouanih 
sudacz, y prostal list goz. Generala Nih £xcel, y zapouidal suemu 
puku, da gredu na uemost i pokornost czesarouoj szuitlosti, i da 
smo uemi i pokorni nih szuitlosti, kako y sui ostali dobri y vemi 
kersckeniki, i tako smo i uchinili y taki u Bakar prošli. I u Balon 
rauno tako zapouidel pred nami poštovanomu puku Bakarskomu, 
da zastane ne nose, ksko su bili nakanili, nego da iu puste u Ka- 
štelu y puške, nego da s palichiczum u rukah gredu na obedienziu 
y pokornost, ter da se paschimo nadzad, kako gouorimo z gospo- 
dinom Generalom, pak da oche k. Frankulin izaiti i z gospodinom 
plouanom Grobnichkim pred goz. Generala, a nas ni nieđan k niemu 
potli posal, a gedni BaJarane nisu mu dali izaiti iz Eastella pred 
goz. Generala. To suedochimo polag naših consciencij y za ueksega 
uerouania y tuerdnosti radi podpisahmo se i postaiidli smo nas 
pechat puchki szuetoga Filipa i Jakoua. Dan u Grobniku na 13. 
Juna 1670. Vas Puk Grobnidd (Z. P.) Ivan Durbesich, canciller 
Grobniski m. p. 

Iivomik n mojoj sbiroL 

VIIL U Grobnika 1670. 13. junij. Sasluianje svjedoka^ kako se je 

Zrinskijev upravitelj imanjd Franjo Frankulin vladao u Bakru^ kad 

je buknula 1670. buna Zrinsko-Frankopanska. 

Dan 13. junia u Kaštelu Grobniskom pred nami zdola podpisanimi 
s k. Frandskom Kukulieuichiem porkulabom Grobniskim, 2. sudczem 
gospodskim Antonom Skergatichiem, 3. satnikom od letta Mikulu 
Linichiem, 4. sudczem Juriem Zabetichiem, 5. sudczem MihaUem 
Valichiem, y pred manum zdola podpisanim cancellerom, pred koimi 
bi opitan polag prisige luan Lukesich, da poui kada ie bil prosal 
s knezom Franculinom u Bakar suoimi touarusi, ćha ie chul ondi 
gouorech. Koi gouori, da kada su dosIi s knezom Franculinom u 
Bakar, da ochiemo poiti suprotiua gosp. generalu Nih. Exc, y kako 
smo došli u Bakar da ochemo malo pochinut, zaperli su okol nas, 
da nismo znali, vrata Kastelska, y uzeli su kliuche k sebi. Pak zatim 
dosal ie gos. plouan bakarski skupa s popom Matiem Chemichiem, 
na to je rekal k. Frankulin goz. plouanu : goz. plouane, pemesite 
122 RADOSLAV LOPASiĆ, 

kliuchi, ochiemo poiti s nimi i odnesti ie gos. generalu, kako se 
dostoj. Nato ie rekal plouan Bakarski nadzad iduch: ochies sada 
znat, kakoui ti hote kliuchi doiti, pak ie za nim doslo nikoliko Ba- 
kran spuskami, y nisu nam dali ni iednomu doli zganka, nego su 
knchali, ubimo kana skupa y s knezom lichkim. Na to ye zachel go- 
uoriti knez lichki, mi smo svi iedna bratia, eha to chinite. Oni nisu 
zato nistar marili, nego su krichali, ubymo kane, pak se ie k. Fran- 
kulin nagnul z gora z ganka i prichel ie gouoriti Bakranom, eha to 
chinite, moia bratia, eha ie ta smutnia, sadai tribi da gremo sui 
'skupa y z gospodinom plouanom suprotiua gosp. generalu. Oni zato 
nisu nistar marili, nego su aczalini uperti gori na nas dersali kri- 
chech, ubimo kane. 2 bi opitan Maty Petrouich, treti po imenu 
Simun Tobia, i chetuerti, y polag toga prisegose zgora imenouani 
suedoki pred nami zgora imenouanimi, da ie tomu tako; nach y 
mnogi ostali purgari hote posuedochiti polak toga imenouanoga 
suedochanstua, da ie temu tako, kako u suedochanstuu gouori. Ja 
luan Durbesich Canceller Grobniski. (Z. P.). 

Izvornik u mojoj sbirci. 

IX, u Koprivnici 1670. 17 decembra. General varaždinske (sla- 
vonske) krajine grof Breuner priobćuje predtfjedniku ratnoga vieča 
razloge, s kojih bi valjalo Legrad i Medjumurje spojiti sa varaž- 
dinskom krajinom. 

Khurz und gehorsamber Bericht auss wass Vrsachen zu Befor- 
derung Herrn Dienste sehr erspriesslieh, ja fast nothwendig ware, 
dass die Insul Murakoz daninder aber absonderlich die Legra- 
dische HaubtmanschaflFt unter dass Commando des Windisch und 
Petrianischen Generalats gesezt, in specie aber der Copreinitzer 
Granitz willen, solche ohne dass angranzet, und consequenter dennen 
i. 0. Landen incorporirt werden solte. Vnd zwar fiii's erste, wtis8e 
ich kheine Vrsach zu finden, warumben zu Fridens Zeiten solche 
HaubtmanschafFt a parte, und durch ein absonderliches Haubt solte 
commandiert werden, da doch in Kriegslaiiffou selbige ohne Assistenz 
der windisch, bevordrist aber dieser Coprein. Granicz nie bastant 
gewest, einigen Feunst Einfall zu widerstehen. Wie dann deshalben 
noch tempere studiorum des graffen Niclass seli. und Graffen Peters, 
unangesehen in dero Ab\vesenheit wackhere und erfarne Comman- 
danten darinnen gewesen, da zu zeiten die Muer gar khlein und 
uberfroren ware, sie des Feints Ubersetzen kheineswegs zu verwehren 
sich niemallen unterstehen dorifen, sondem haben iederzeit die Co- 
preinitzer bey iiberfrornen Muer zu beserer Sicherheit hiniiber com- 
mandirt werden, und von 2 bis 3 oder mehr Wochen dartiben stehen 
und verbleiben miissen. 

Zue deme, da sie Graffen sciion er\N achsen, und grof Niclass selber 
commandirt, hat er auss obangezogenen Vrsachen ein Ordre von 
Ihro Khay. May. an den damals gcwesten windischen Obristen PRILOZI ZA POVIBSf UROTB ZRINSKOG I FRANKOPANA. 123 

ausgewiirkht, ihme semel pro semper bey allen beschelienđen feinđtl. 
Einfall moglichst an die Handt zu gehen, ist auch solche Orđre zum 
Uberfluss unlangst đurch Anrueflfung besagten Graflfen Peters emeuert 
worđen, worauss đann clar zu ersehen, dass Legradt und folgents 
die gesambte Insulaner ohne HUlff-Laistung hiesiger Granitczen auf 
kheine Weiss bestehen khoimen. Zu dessen aber mehrer Becraflfti- 
gung will ich die leztere vorbeygangene tartarische Action hiemit 
angezogen haben, dann indem die Tartaren tiber die Muer gesezt, 
auch Niclas seel. als dazumalen Banus, solchen zu begegnen in 
Perschon dahin ankhomben, so ist er doch samt allen den seinigen 
gie vollig zu vertreiben nit bastand gewesen, sondern viel mehr in 
der Insul in grosser Gefahr gestanden, wann nicht noch die Copreinitz- 
GrSnitz auf sein nothbringendes Ersuchen so eylferttigist, und Gott 
sej gedankht, noch bey rechter Zeit zu HtllfiP ankhomben ware, 
darauf dann erst der Feindt mit Verlust 1000 und mehr Pferde in 
groster Vnordnung abweichen milessen. So waren dergleichen Exempl 
und Begebenheiten annoch mehreres beyzubringeu, welche ich aber 
umb beliebende Khiirtze wegen hiebey anzuruekhen unterlassen thue. 
Ob dann dergleichen Actiones und Impresa ins Khttnfftige nicht noch 
ein schleinigem Fortgang hetten, wann die Correspondenz umb noth- 
wendige Htilff nicht durch etliche Conmiandanten, wardurch nur vili 
Zeit verlohren, geschweigens der zur Zeiten unterlaufifenden Compe- 
tentien und Jelousien, darbey Herm Dienst nur verabsaumbt wierdt, 
durchgehen dorffte, sondern nur von einem Capo dependierte, und 
vom Ihme directe me es nun die Noth erfordem mochte, comman- 
dirt wurde, wirds hochem Orthen ohne gehors. Massgeben zu pe- 
netriren gehors. anheimb gest^lt. Nun seint tibrigens sie Legrader 
von selbst zur Incorpotirung hiesiger Granitz sehr inclinirt in An- 
sehen, dass sie von derselben ihre maiste Lebens Vnterhaltung haben 
milessen, und wemen sie derenthalben miteinander ia&t sttindlich zu 
thuen und zu handlen haben. Also tragen sie auch ein eyffriges 
Verlangen, unter hiesiges Commando gesezt und mit einander einver- 
leibt zu werden. Wann auch sibentens sonsten khein anderes Mo- 
tivum ware, solche Insul und HaubtmanschafFt diesen Granitz zu in- 
corporiren, so solte doch dises sufficient sein, und betrachtet werden, 
dass dardurch die Granitzen umb ein zimbliches verstorkht werden, 
und also absonderlich die Wallachen, die sich von Zeit zu Zeit nur 
immer mehren, doch ohne das von Natur ungehorsamb, wie inglei- 
chen zu allen Aulstandt sehr genaigt seindt, bey solcher Bechaffen- 
heit desto besser im Zaum gehalten, und compesciert werden khunten. 
LetzUchen dann will man auch eine Reflexion ad oeconomica machen, 
so wtirde mit sothaner Incorporirung derjenige Soldt und Verpfle- 
gung jahrlich erspart werden, welcher sonst bey Einsetzung eines 
andem Haubts demselben und theUs dessen untergebenen Offi- 
deren, wie auch vielen gemainen Enechten, derer respectu des Capo 
umb Erhaltung dessen Authoritet mehrer sein mtiesten, nothwend]g 
miiesste geraicht werden. Weillen aber diser Posto Copreinitz nur 
ein iVa Stundt von Legradt, also khonte schon hiesiger Commen- 
124 KADOSLAV LOFAdiĆ, 

dant ein wachtsambes Auge dariiber haben, und ihme Bolches scfaul- 
digst und bester Massen angelegen sein lassen. Geben Copreinitz 
den 18 december 1670. Ferdinandt Emst Graff Breiner m. p. 

Isvomik u registr. ratnoga minist. u Be5a. Oroatioa 1671. Januar, br. 6. 

X. u Ždinu 1670. 28 decembra. Orof Nikola Erdedi hrani Stj^^ 
pana Ivanovića od sumnje, da je bio pristai Zrinsko-Frankopanski 

u buni. 

Hochgebome, wollgebome, gnedig und hocbgebietundte Herm 
Herm. Eur Ex. gd. vnd gd. dero aussgeforttigter Beuelch sub do. 
den 5. diss lauffendes Monaths mir zureht eingeluffen dessen In- 
halt bestehent, das Ihro Kaj. May. aller gn^digste Resolution alas 
bey Abfiihrung der GarlstUtter Militiae Colapianiscben Granizen die 
haltpare Platze mit guet experimentirten vnd thauglichen Subiectis, 
dass man auf deren Threu sich allerdings zu uerlassen hette, ersezet 
werden sollen. Das ich aber das Comando besagtea Culpa StrombB 
den Stepbano Ivanouitsch ahnuertrauth, weliher vorhero andern den 
Herm Gaspar Orrihozzi, iezig Viče Banno, Leitenandt zu Brert 
wahre, vnd ehr von gemelter Stell von den Graffen Petter Zrinj 
mit Bitt vnd grossen Versprechen auf ain Haubtmanschafit berueflt 
worden. Vnd zu mehrem Versicherung eine ain Latent, wie bejge- 
legt, Abschrifft, von den Original, weliches mir in Hendten, so lautih 
zu Ihre Kay. May. gehor. vnd biesigen Landt wider den Erbfeundt 
wacht8amben Diensten ain Compagnia zu werben, zuegeschttkht, ist 
sub Lit. B. B. zuersechen. Wie in anfangs aber der Zrinische nau- 
lihe Aufstandt in Landt spargiert vnd kundtbar worden, so ehr 
auch in Zrinischen Gonsiglio, oder der Bebeller Zusamben - Eunfit, 
nicht alss bey ainer beygewundt, vnd von solicher mir die Relation 
gethan, vnd aiso bolten zu Agramb bey denen Thum-Herren Pro- 
testation neben der in Handt gehalten Patent eingelegt, vnd die 
Werbringen reuoderth, dass ime die Zrinische Rebellion vnwisendt 
sey, vnd das soliche wider Ihro Eay. May. vnd Mesigen Landt ain 
Au&tandt angesehen sey, sich nicht zu dem Endte gebrauchen lasse, 
wie bey ligendte Attestation in der dato 13. april diss lauffendes 
Jahr sub. lit. C. E. lauteten, dan auch von Herrn Stephan Schua- 
stouitsch, Landt Viče Comes vnd Turubolle Spann; vnd vnder 29. 
Marti dises Jahrs sub. lit. M. zu ersehen dergleichen Protestation, 
vnd alles so ime von denen andern vertrauth worden refierirt hat, 
weliches auch Herm Generalen von Carlstatt durch besagten Herr 
Schuastouitsch vorgetragen worden i^t. Đanenhero ich ime in An- 
sechen diser beyligundter abschriftlichen Attestationes wider dass 
vnschulđiges Ahngebens zu der naulichen Zrinischen Vnmhe vnd 
Rebbellion befundten babe. Dan ehr auch vor mMner von hier zu 
Ihro Kay. May. Hinauss - reiss viQlhaltiges zuschreiben, und von 
gesagt«r Abreiss ehr mir auch hettc gehm mtindtlich vtUU vorge- 
tragen, welichem ich nicht erwarteth, sondern mein Weg vortge- 
nomben. Dan wegen diser vnd andern seiner Merita ich von denen PBILOZI ZA POVnBST TTROTE ZRIK8K0G I FRANKOPANA. 125 

andern keine groBse Promessa vnd Affernten nicht, sonderu Ihro 
Kay. May. vnd Land threu Dienst ime vor die andern angesehen, 
vnd vor ain tauglichen Subiecto befundten, vnd solicher Gestalt 
die Stell conferiert habe, vnd bey nebens ime auch vorgehalten, 
das wan ehr von Ihro Kaj. Maj. citierth sein wtirde sich von den 
notorimn des Znnischen Aufstandt zu purgiem, ich aber das Co- 
mando der Leitenandtstell ainen andern zu conferiern vnd geben 
wtissen werde. Euer Ex. gd. vnd. gd. zu gehorsamb. Bericht hiemit 
erstatten wollen vnd ambey hieriber gehorsambist empfelle vnd ver* 
blibendte Euer Ex. gd. gd. Datum Schellin den 28. xber. 1670. 
CPehorsambister groff Niclass Erdedy. 

IsTomik u regist. rat. minist., Croatica 1670. Januar br. 1. 

XL U Zagrebu 1670, decembra. Kapetani Čolnić, Berialavić, Ka- 
menjan, Oereci, Crnkovalki^ Gotal i Malinić mole kralja Leopolda^ 
da ih pomiluje, jer da su se samo prisiljeni buni pridružili, i Hm 

je ista buknula Zrinskoga ostavili. 

AUerdurchleuchtigister , grossmachtiger vnd vnuberuttndiichister 
r6m. Kayser etc. Geruhen derasselben aller vnderthSnigister referiren 
zulassen, wie dass vnsere vor Eltern dem hochstlobl. Erczhauss von 
Oesterreich von vndancklichen Jahren jeder Zeit treuie Dienst prae- 
stirt, đenen wiir dan von Jugent auf nachgefolgt, vnd vnss auf der 
GoUopianischen Graniczen meritirt gemacht, dass w(ir von dem ver- 
storbenen Bann Graffen Niclass vonn Serin mit Haubtman Charge 
begnadet worden, anieczo aber zue vnserm Vnglilckh vnder dess 
Gniffen Peterss von Serin Commando in ein Suspicion der Rebellerey 
gefallen. Wann dann allergnedigister Kayser vnnd Herr, Herr, keines 
weg8 zu befinden, dass wtir in ein solche consentiert, viel weniger 
vnss etwo gegen Eur ISaj. May. widersezt haben, allein aber vonn 
grossen Scbrockhenn dess obbemelten Graffen von Serin vnd des 
Marchesen von Frangepan (welcher vnnss mit tiirkischer Macht ge- 
drohet, vnd dass vollige Landt zu der Rebellerey bezwingen woIIen), 
aUermassen die vomembste Herm vnnsers Landt vor derselben ihre 
Weib vnd Kind in das teutsche Landt verschieckht vnd verschiekhen 
wollen, wie dann Herr Graf Niclass Erd6dy vnd Herr Bischoff von 
Agramb sich alsobaltenn bey Anfang dieser Rebellion nacher Hoff 
b^eben, vnd vnss hiilfloss hinteriassen, biss Ihre Excell. Herr Ge- 
nerali von Carlstatt sich vnverzagt denen Bebbellen widersezt, neben 
Ewer Kay. Mayst. die Waffen ergriffen, solche gestiellet, vnd das 
Vaterlandt erhalten haben, vor hin auch vnss durch den Haubtman 
von Orschitsch zue Ewr Kays. May. Treuie animiren lassen mit 
Vorgebung dess hochstlobl. Erczhauses von Osterreich mtildreiches 
Gul^mium, vnd 6 contra turcicum et Serini tyranmcum jugum, sie 
wollen auch neben unser, vnd allen treuen Vasallen dieses Landts 
Grobaten leben vnd sterben, sich gegen denen Rebellen mit Haab 
vnd Gueth, auch Leib vnd Blueth widerseczen. Die Beantwortung 
darauf werden Ewr K. May. sub lit A. allergnedigist vernehmen, 
wie dass wtir nichts anđerst verlangt haben, alss vnss vnder Ihro 
12€ RADOBLAV LOPA&LĆ, 

ExcelL Herm Generallen von Caristatt Commanđo zue ergeben, 
darauf wUr etliclie mit đer voUigen Collapianischen Maimschafift 
deroselben entgegen kommen, vnss der Carlstatterischen Soldatesca 
coniungiret, vnd juramentum tidelitatis de novo Ewr May. praestirt, 
vnder welchen etliche vndter Herm viče Genenden zu Waraadin aLso- 
baldten Đienste angenohmen, wie auch in wehrenđer Rebellion vnder 
Comando des Haubtman von Orschitsch auf der GoIIapianiBchen 
Granczen von Ihre Excell. Herm Generallen verlassen worden, also 
wUr vnss in Kays. Diensten alss treue Soldaten verbalten. Đaranf 
haben hocbgedachte Ihro Excell. Herr Generali von Caristatt vns 
in Namen Ewr Kay. May. tam capitis quam bonorum gratiam er- 
theilt, et ab omni suspicione rebellionis absolvirt, solches Ewr. Eay. 
May. selbsten aller gnedigist placidirt, vnd durch ain absonderliches 
Praescriptionale sub lit B. >velches uns publice in den gehaltenen 
Landtag vorgelesen worden, aller gnedigist begnadet haben. Vnd 
weilen wtir der allerundthonigsten Zuvorsicht leben, Ewr Kays. May. 
werden vnss auss obangezogenen Motiven allergnedigst begnadet, 
in deme mehr hochermelte Herm Genenden von Caristatt, vnseres 
Vatterlandes Erhalter, vnsere Vnschuldt vnd vnsers Konigreichs 
guweste8 Gubernium vor andern wohl bewusst, wie wtir von Seri- 
nischer Forcht scbier umb kheinen andem Heirn gewusst, ihme 
dio Ebre vnseres allergnedigsten Herm geben muessen, welche88 
alles der Serinischen Macht vnd Gewalt, wie auch tyranico guber- 
naiidi modo allein zu zuschreiben, aller massen er (iraff von Serin 
auf ein einzigess widerwerttiges Woi1;h Jastrobarschkho aussblindem 
vnd den gueteii Edelman nidermachen lassen , wie er dan zum 
Uberfluss die Statt Agramb aussgeblindert , darbey etliche Lente 
nidergemacht , vnd Ewr Kay. May. gewesten Rittmaister Budor 
sambt dem Parapatitsch nidermachen lassen, vnd dem Haubtman 
Đellischimunouitsch nachgesezt, vnd ihm todt haben wollen, ja 
dem verstorbenenen Zakmardi Personalis vnd andern mehr mit 
Todt getrohet, weillen sie Ewr Kay. May. Befelich jeder Zeit trew 
nachgelebt, vnd auch etliche arme Edelleuth vnd đass ihrige ge- 
bracht, vnd derselben VLofl mit Gewalt abgeuomen, dammben er 
Graff Serini niemahlen derwegen abgestrafFt, weder der parti laesae 
einige Satisfaction w]der alle Billigkheit geschehen, dass wUr arme 
Soldatenn und Officieri, welche immediate vnder seinen Comando 
allzeit absonderlichen in wehrender Rebellion in grossten Schrockhen 
doch in Ewr Kay. May. Trew leben muessen, kein anderes refii- 
gium alss zu E^^r Kay. May. aller gnadigster Protection vnns zu 
verfugen gewust: gelanget demnoch an Ewr K. Mat. vnser aller- 
onderthonigstes Bilten, dieselben gemhen nicht allein die jenige, so- 
oftt^manten H. Generallen tum capitis quam bonorum gratiam in 
dero Namen erhalten, alss auch die andere, welche E. K. M. bey 
dieser enstandenen Rebellion trew verblieben vnd darim zu sterben 
begehren, auch alsobalteu vom dem Serin in allen abgefallen, dar- 
bey allergnedigst manuU'.niren, \vie dan Ewr K. M. solches publice 
in den gehaltenen Landtag vorzulessen, vnd die jenige, so sich nicht PRILOZI ZA POVIBST UROTE ZRINSKOG I FRANKOPANA. 127 

widersezen werden, vnd voii Serin allsobaldtenn abfallen, zu be- 
gnaden allergnedigst placidirt habenn allbey zu gewohriger aller- 
gnedigifiten Resolution vnnd zuebeliarlichen hochen Kay8. G nađen 
YiiS8 allerunderthunigst empfehlen. Ewer K. M. allergehorsamste : 
Graspar Cholnich m. p. Iwan Kamenian m. p. Franciscus Berislawich 
m. p. Stephanus Gereczy m. p. Ladisl. Chemkooczi m. p. Georgius 
Gothal, m. p. Georgius Malinich m. p. Izvana: An die Rom. Kay. 
Mayestet auch zu Hungarn vndt Bohaimbt Konig etc 

Isvor. n registr. ratnoga min. Groat 1671. J&ner br. 3. 

XIL V Beču 1670. 30 decembra Kralj Leopold prima na milost 
ortake Zrinsko-tranhopauske urote^ castnike Berislavića, Colnića, 
Omkovačkoga, Gotala, Gereca, Malinića, Pogledića i Kamenjana, 

Leopold Ton Gottes gnaden envolter Romischer Kaisser, zu allen 
Zeitten Mehrer des Reichs. Hoch vnd wolgeborne, auch woIgeborne, 
edle, liebe, getrelie. Wir haben auss euern vnderthenigslen Schreiben 
vom 5 dits gnadigst woll vernomben, wassgestalteu ir nach Ver- 
nembung vnsers Raths, Camerers, General Wachtmaisters vnd Obri- 
sten der Groatigchen vnd Mobr Granizen, auch lieben getreuen Jo- 
han Joseph GraflFens von Herberstain, sowoll wegen gnadigster Gon- 
firmierung des von inae dem Francisco Verislouich, Casparo Col- 
nich, Ladislao Chernkozzi, Georgio Gotthal, Stephano Gerezi, Georgio 
Malinich, Baltliasaro Pogledich et Joanni Kamenian versprochenen 
Perdons, ais auch wegen des dem Stephano luanouich tiber den 
Culpastromb anuertrauteu Commando, vnd dahero Versehung solcher 
Colapianischen Granizen mit einem anderen tauglichen Subiecto, 
auch desthalben dem Graffen Niclassen Erdeodi von euch besche- 
henen Zuschreibens gehorsambist berichtet, vnd in ainem vnd an- 
dem eingerathen habt. Souill nun fiir das erste den von besagten 
GraflFen von Herberstain obbenanton Personen versprochenen Perdon 
ambelangt , obwollen wider etliche auss selbigen seither von denen 
znr Neustatt vorarrestirten zweien Graflfen Zrin vnd Frangepani 
sehr 8chwere Depositionen vnd Ausssagen beschehen, vnd sy darmit 
zimblich grauiert, vnd dahero inen solcher Perdon von Rechtwegen 
bey 80 beschaiTenen Sachen nit woIl zuerthaillen, sondem sy daruber 
gebiihrendt zu processieren weren: jedoch weilen er Croatischer 
Obrister dissfals mit seinem gegebnen Worth hafftet, vnd auch sol- 
chen Perdon wir durch vnser Proclama \vider den Peter Graffen von 
Zrin vnd Frangepan allen vnd ieden versprochen haben, welche 
alssbalden von inen ab vnd zu vnsz tretten , vnd nun diše benente 
sein dess Carlstatterischen Obristens Vermelden nach, solches wirck- 
Kch gethan, vnd zugleich ime von Herberstain alssbalden in ersten 
mit denen ihrigen treulich beygestandten, vnd also den anfangs be- 
gangenen Faller gestrags erkhennt vnd verbessert, alss haben wir 
auch auss der angebomen Kayser. Konig. vnd Erzherzoglichen 
Milde solchen von ime Obristen inen versprochenen Perdon aller- 
gnSdigst ratificiert vnd conffirmiert, sie auch von aller Rebelions -r»n 128 RAĐOBLAV LOPAfifd, 

Suspicion allerđings absoluiert, vnd folgents 8y in pristinum statum 
ftowoll eirca honores et dignitates, alss auch circa bona đergestalt 
voUig restituiert, đas inen gemelte ire Gttetter (ieđoch ausser der 
fructuum perceptorum) widerumb eingeantwortet vnd zuriikh gegeben 
werden soUen. In gnadigsten Versehen, sy werden diše Ka78er. 
Konig. vnd Landtsfiirstliche hoche Gnad in aller Vnderthenigkeit 
erkhenen vnd solche mit irer schuldigisten Treti vnd Deuotion wi- 
derumb hereinbringen, wie zmnallen aber sich ins ktinftig dnrch 
Niemandt von Unss nicht mehr verflihren oder abwendig macben 
lassen, sondem bey Unss alss irem von Gott gegebnen rechtmes- 
sigen vnd gesalbten K5nig vnd Herr best^dig verbleiben, vnd sich, 
wie es einem geschwornen treuen Diener, Vnderthan vnd Vasallen 
gebiihrt, biss an ir Endt verhalten, dan sonsten vnd im widrigen 
wuTde aines zu dem andem genomben, vnd wider sy vnuerschont 
verfahren warden, wie es in dergleichen Fallen Reehtens ist Vnd 
haben benebens wegen Widerumb-einantworttung der eingezogenen 
Gttetter inen obbenenten perdonierten Personen berait an vnser 
hiesige Hoff Gamer die weitere Verordnung gethan, wie ir solches 
auss hiebeykombender Abschrifft zu sehen. Was aber in Anderten 
den Stephanmn luanouich anbetrifft, da befinden wir auss denen 
vberschriebenen, vnd vnss sonsten bekhandten Vrsachen mit Euch 
selbsten gnedigst, das ime das Commando tiber besagte Colapia- 
nische Granizen keines weeg8 zulassen, vnd habt ihr dahero gar 
recht vnd woll gethan, das ir ernanten Graffen Erdeody desthalben 
zuegeschriben vnd wegen solches Commando aigentlichen Bericht 
vnd Beschaffenheit abgefordert habt ; vnd wollet in vnserm Namben 
ime nochmallen zueschreiben , das er hirzu einen andem tretien, 
vnd der Sachen gewachssenen Commandant alsobaldt vorschlagen 
vnd sich desthalben mit besagtem GrafiPen von Herberstain bestens 
verstehen soUe; welches vnss ir auch so dan mit Guetachten ver- 
rers herauss berichten wollet. Dan an deme beschiht vnser gn%- 
digster Willen vnd Mainung, vnd Wir verbleiben ettch benebens mit 
Kay. vnd Landtsftirst. Gnaden wolgewogen. Geben in vnserer Statt 
Wienn den ain vnd dreussigsten Decembris im sechzehnhundert vnd 
sibenzigisten , vnserer Reiche des Romischen im dretttzehenden, des 
Hungarischen im sechtzenden, vnd dess Boheimbischen in fttnffzehen- 
den Jahren. Leopold m. p. Ađ. mandatum sac. cae. Maiest proprium. 

Isvor. n reg. rat. minist, Groatica 1671. Januar, br. 3. 

XIII. u Karlovcu 1671, 12. januara. Oeneral grof Herberstein moli 
ratno vieće u Oradcu^ da se Zrinsko-Frankopanska imanja SvarSa^ 
Zvecaj i Novigrad spoje sa Krajinom hrvatskom, te izvješćuje o 

dnevnih dogodjajih u Karlovaikoj okolici. 

Hochwolgebohrne, Wohlgebohme. Wie ndr meine gn. vnndt geb. 
Herm befohlen haben, schttckhe ich hiebey ghst meine wenige Ge- 
mttths-Erofifhung der Incorporirung halber der Fntngepanisch vnnd 
Zrinischen Gttetter, absonderlich der herum ligendten alss S€^warza, PRILOZI ZA POVIBST UROTB ZRlN.SKOG I PRA.NKOPANA. 129 

Svezaj vnnđt Nouigrad bitt ich gnadig zue geđunkhen, damit sie 
diser Griinitz einuerleibt verbleiben , dann es eiiimahl Ihre May. 
Dienst, die Camer, nie davon einigen Nutzen haben khan noch 
wirdt, vnnd letzlichen disen Posto zue hochsten Schadeii gedeyen, 
wann sie ilirer Frejheit beraubt, wider Unteilhanen sein sollen, 
diše Vostung aber nach Discretion der Laiidsherren, wie vorherr ge- 
wesen, ehlendig wirdt leben mtissen. Vergangene Wochen ist Herr 
Schetzel sambt seiner Compagnia von hier abmarschiert, den Weg 
vermog seiner Order nach Tschakliatum geradt zue genohmmen, 
50 Mann sambt einen Leutenandt seindt zu Buccari verblieben. Herr 
Haubtmann Sliepenthal erwarhte man diser Gegendt herum taglich, 
denen Leuthen falit sclnvehr so viel Pagagj zue befiirdern, Vieli her- 
zugeben, waiss ihnen aber bey dišem ublen Wetter nit zu helfen. Die 
Ttlrkhen haben vnnss auch verstrichene gancze Wochen AUarme 
gemacht, vnndt wie ein KhundtschaflFter versichert, dass sie mit 
nachsten herauss straiffen, wan aber ein Schnee faJt, ohnfahlbar 
gegen Blasky ein Versuch thuen werdten, so habe ich inen zwar 
verwahrten lassen, gleiclnvohl die Ttirkhen vngefahr ein Mylweg8 
von hier einen Bueben wekh gefiihrt, ein Unterthan aber von Belay 
schrokhlich zerhautt ligt bey dem Feldtscherer alhier mit Hoffnung 
zwar noch gehailt zu werdten. Dergleichen wirds taglichen geschen, 
weillen wir vnss nur defensive halten durffen. Bitte also ghst vmb 
Remeđierung, massen die Granitz taglich mich importuniren thuen, 
in đeme die dass ihrige ohne Reuange also zu verliehren traurig 
ahnsehen muessen. Mich gehors. empfehl. erwarthe ich eine gdige 
Resolution verbleibends Carlstatt, den 12. Janer 1671. Gehorsamber 
I. I. Gr. Herberstein. 

L 0. Hof-Kriegs-Bath Acten u reg. ratnoga min. Oroat. 1671. Januar, br. 6. 

XIV. V Karlovcu 1671. 12, januara. General Herberstein očituje 
se na tužbu komorCj da su primorska imanja porobljena^ i da on 
za svoju korist upotrebljava kmetove imanja Zrinsko-Frankopanskih 

oko Karlovca, 

Hochwolgebohme, Wohlgeborne. Meiner Gn. vnnd Geb. Herm 
Befelch-Schreiben von 2. dits wegen angeordneten Inquisition zwayer 
von H. Graflf Paradeyser in den Mohrporten eingebrachter Tiirkhen, 
vnd eines mit 011 beladenen Schiffs halber ; vors andere der Rebellen 
Confiscirte Gtietter, so noch in der Carlstetterischen Granitz Offizieren 
Handten stiindten, dem Hungarische Fisco strackhs einzueandtworthen; 
drittens dass ratione inquisitionis wider bemelten Herrn Graflfen 
Paradeyser vmb willen der durch ihme von den Zerin vnd Fran- 
gepanischeu Vermogen distrahirten Mobilien vnd Sachen, so sich 
auf ein vrerth 150 m. fl. belauffen solten, ergangenen Kay. Resolution 
vollzogen werdten soUe; vnnd schliesslichen, in deme sich die hun- 
garische Cammer wider mich beschwehrt, dass ich die Zrin vnnd 
Frangepanische Vnterthanen contra leges patrias zue Robath, vnnd 
zwar mehrren Theils zue meinem Priuat-nutzen astringierte, eine 

STABIKB XV. 9 l30 RADOSLAV LOPAŠIĆ, 

lobi. StolI nach Befundt der Sachen aigentliche Beschaflfenheit den 
Bericht nach Hofif abzuegeben hetten, vnnd ich dahero uber alle 
solche angeregte Punct meinen voUstendigen Bericht mit den an- 
gehefften Guethachten forderlichen abgeben solte, habe ich gehor- 
samb emptfangen vnd vernohmen. Hieraulf gehorsamb berichte, dass 
80 viel H. Gr. Paradeyser die zwen Punct wegen der Ttirkhen vndt 
des Schiffes mit 011 beladene, vnnd dan so viele &ich auf 150 m. 
fl. erstrekhenden Mobilien , so von ihme solten sein distrahiert 
wordten, anbelangt, ich mich auf mein anders vnter heutigem dato 
in gleicher Matery Beandtworthungss - schreiben , wie dass er H. 
GrafF ehist selbst nacher Gratz erscheinen, vnnd seine Excolpation 
beybringen werdte, allerdingst bezohen haben wl11. Dass aber zuer 
anderen der Rebellen Giietter in Crobaten in der Carlstatterischen 
Officier Handten stehen solten, wirdet sich dergleichen nicht mit 
einen geringsten Hausel befindten, es \vehre dann das hierunter 
die drey Orth Nouigrad, Schwarza vnnd Suetschey, welche doch 
vnter kheines Officires Gewalt, sondern alss der Zeit ein status 
publicus der Graentzen adjungierter beruhet, verstanden wurden, 
darumben aber Jhre Kay. May. selbsten und denen hiereinigen 
hochlobl. StoUen ich die Haubtarsachen vnd fundamenta zue mehr- 
malen weithlauffig allerunderthanigst vnd gehorsam angebracht habe, 
dahin ich mich nochmahlen beziehe. Wann aber dannoch ohn- 
geacht aller solch erhoblichen beygebrachten Motiuen, welche nicht 
zue den geringsten meinen Privat-nutzen, sondern sonnen clar allein 
zue Ihrer K. May. Dienst vnd zue allgemeiner Wohlfarth diser 
Granitzen, vnnd der hinderlegenden Erblander besserer Versicherung 
zillen, und diss ahn die Haudt geben, damit berierte drey Orth, 
deren Underthanen in meditulio der Granitzen, vnd zwischen der- 
selben Wachten wohnhafft, fast alle Ihrer May. besolde Soldaten, 
vnd dahero gegen solchen Ihren laistenden Kriegsdiensten anderer 
onera befreith sein wollen, der Granitz nun vnseparierter incor- 
porirt verbleiben mochten, anietzo iiber so vnfundierten Strepitiren 
der hung. Canuner gleich wohl dem Fisco uberandtworth werdten 
soUen, bitte ich geliorsamb vmb mehrere Erclarung vnd speciaJ 
Verordnung, welcher ich sodan meines Theils zu \viderstreben nicht 
verlange. Diss aber bin ich nochmahlen pflicht schuldigst anzuzeigen 
schuldig, dass so solche Eiitziehung beschehen muess, es viel iibler 
vnd gefahrlich mit der Granitzen, alss vorhero niemals gewesen, 
bestehen wirdet. Besorge mich auch, dass bey dieser wehrenden 
Passauerischen Ilebellion, so ein Officier von der Camer sich in der 
eussersten Granitz sachen liesse, vnd selbigen Leuthen, denen die 
Freyheit in Namen Ihre May. versprochen wordten, wider zu Pauren 
machen wolte, dass nicht allein selbiger Officier sehr periclitiren, 
sondern wohl gar sie mit denen Passaueren ein Bundt eingehen 
dorlften, welches ein vnaussloschliche Flammeii entzindten mochte, 
vnnd eben der Vrsachen wegen habe auch jungsthin der vftrwittibten 
Frau Graffin Banin etliche bey Mreschnitza wohnente Granczer, die 
sie wie vor ihre Vnterthan zu sein haben wollen, einzuraumen nit PRUiOZI ZA P0V1B>$T UROrB ZKINSKOG I FRANKOPAMA. 131 

verwieliget, weilen ich ehender einem expressen Befelch von đer 
lobi. StoU (đamit mir einiger Vnruhe haJber khein Verandtworthung 
aufgebiirđet werden khenne) erwarthen wollen. Noch habe ich kheine 
gesehen, derowegen auch ingehalten, in Vberkhomung aber werdte 
ich thuen, wass mir weitherst stricte anbefohlen wirdet. Dass in 
Ubrigen ich zu meinen priuat Nutzen dergleichen Zerinlsche vnd 
Frangepanisehe Vnterthaneii zu Roboth contra leges patriae adstrin- 
giert hette, wirdt sich nicht befindten, ausser dass sie die denen 
Teutschen gebene Vorspahn, ohne welcher sie nit hetten von hier 
abmarschieren khennen, reichen miiessen, dann was die bemelten 
drey Orth zuer alhiesigen angefangenen Wohnungs-gebatt vnd zur 
Restaurierung des fasst zu Hauifen gelegenen Schlosses Dubouaz, 
80 alles Ihro May. vnnd mir gar nichts zuegehoert, dabey auch 
nichts anderst als Ihrer May. Dienst vnd Nuzen beobachtet worden, 
in deme selbige Vnterthanen zue deroselben Diensten nur allein, vnd 
zue kheines priuat Diensten mehr zue einer Robath zu bhngen 
sein, die weillen bey angefangener Rebellion aller solchen priuat 
onera befreit zu werdten grosser vor Augen gehabter Gefahr halber 
versprochen werden miessen, appliciert wordten, so ich nachmahlen 
gehors. erwahnen vnd zuegleich bitten sollen, meine G. und G. Herm 
geruheten dass mehrer diser wegen auss meinen vielfaltigen Schrifiten 
zue beobachten, vnd ihrer K. May. darmit das Hail vnnd Ohn- 
hail der Granitzen vor Augen zue stoUen, auf dass von dergleichen 
lehren mehr eigennutzig vnd passionirten alss Ihre May. eintrag- 
lichen Begehren sie hungarische Cammer einmahl zueriikh gewisen, 
herentgegen die Granitzen, daran Ihre May. mehrers als ahn ein 
Fuess-fall Roboth diser Granitz Vntersassen gelegen ist, Wohlfahrt 
stabiliert werden mochte. Meiner G. vnd Geb. Herr gehorsamster 
I. I. Graf Herberstein. m. p. Carlstatt den 12. Jan. 1671. 

lEvomik u regist. ratnoga minist. Groat. 1601, Janer 8. 

XV, 1671. januara. Izkaz nekojih iteta, Sto ih poUniše Herberstei- 
nove čete na primorskih imanjih Zrinsko-Frankopanskih. 

Verzaichnuss. Wass fiir allerhandt Wahren auf den Serinischen 
Giiettern zu Buccari befundten hat, vnd nach Einembung desselben 
vertragen ist. 
Erstens zu Buccari Nagel und andere £isenwerch ist ge- 

wossen 5500 fl. 

Furlanische Tticher auch auf die 2800 „ 

Marische und Paduanische TUecher 1100 „ 

Kupfer hinbath auch 160 „ 

Musqueten, Carbinner und anderes Gewehr auf 1500 „ 

Paargelt 1020 » 

Silbergschmeydt 25 „ 

Haussrath, Madraczen und dergleichen zu Buccari . . . 450 „ 

Waizen zu Buccari vnd Buccaricza 2500 „ 

Segl zum Schtlffen und Ghilz beim Porto 400 „ 

* ^ 


132 RADOSLAV liOPAŠIĆ, 

Zu Porto-Ree Leingwandt, Mađrazen, Bilder, Spiegl vnd 

von Seiden Zeugen 2600 li. 

Wem 300 Lagl im Kheller 900 „ 

In Buccariza von vnterscbidlichen in den Laden .... 2000 „ 

Wein und Weizen in Vinodol 480 „ 

Von reverendo Vich zu Grobnikh und anders 1500 „ 

Das Salz zu Porto-Ree und Buccaricza nachdem wie es 

in Khauff stehet 30600 „ 

Von aller Sorthen Vich so den Zrin gehorth . . . . 2000 „ 

Summa 55525 fl. 
Was nun der Schaden in der neuen Fortezen zu Porto Ree mit 
Erbrechung der Thiir, Fenster Stainer vnd andere Schaden lass 
erdenkhen. 

Izvornik u regist. ratnoga minist Croatica 1671. Januar 3. 

XVL Na Bieci 1671. 18, januara. Kapetan Riečki Ferdinand deUa 
Rovere tuzi se kralju Leopoldu, da je njegov sin bačen u Bakru 
u tamnicu zato, Sto je odkrio bezdjeia i pljačkanje primorskih 
ZrinskO'Frankopanskih imanja po generalu Herbersteinu i pukovniku 

Paradeiseru, 

Sacra cesarea Mta, Signore, Signore Clementissimo. Nella mia 
humilissima supplica per non esser tanto prolisso, non significai alla 
Mta Vostra le cause, per le quali il signor generale di Carlestat 
perseguita la mia časa, si come il sig. conte Paradaiser, Strasoldo, 
et suoi adherenti. Sacra Maesta ! sono ministro, sono fedele et deuo 
osseruar il mio giuramento, son stato adimandato dali ecc. camera 
di Graz, come sij passato il spoglio di Buccari et quelli lochi, gli 
rho significato con quel maggior candore, che m'^ stato possibile, 
procurando anche di coprir li amici, stimandoli tali, ma penetrando 
quanto io haueuo scritto e non piacendo loro, che si sapesse un reo 
del lor mal operare, procurarono ogni strada di uendicarsi, et non 
potendo ariuarme, hanno sfogato le loro passioni contro mio figliolo 
Ignatio, il quale non ha fatto mancamento imaginabile, come dall'in- 
clusi attestati di Religiosi degni di fede V. M. potra vedere. La 
ribellione de conte di Zrin e Frangipani e nota di gia a tutto il 
mondo, et essendo auisato che debba guardarmi di tradimenti et 
improuisi assalti, usai immediate tutte quelle diligenze, che un buon 
ministro deue fare, et un giorno titubandosi di gia della ribellione 
del Zrin et Frangipani, uisitanđo le guardie di giorno in piazza, 
m'incontrarono tre sacerdoti di Buccari, et tre vechi iudici dicendo 
mi, sign. cap. , intendiamo che il nostro conte si sia ribellato a sua 
Mta, uenite con un seruitore, che noi si renderemo alla deuozione 
del nostro re. Io li risposi, che non ho tal'ordine, et clie Fassicu- 
rano della cesarea clemeuza. D'inda a pocchi giorni capito il signor 
generale di Carlistet con circa 3000 homini. Presentitosi questo dalli 
sudditi Zriniani et Frangipani, tre lege lontano gli portarono le PRILOZI ZA POVIBST UROTE ZRINSKOO I FRANKOPANA. 133 

chiaui incontro, et si resero uolientarij senza imaginabile contrasto 
airarmi cesaree, sicome si uede d'una lettera scrittami dal medemo 
sig. generale ut A. Non giou6 niente questa uolontaria resa aUi 
•poueri suditi, essendo peggio trattati, che se fusse uenuto il Turcho 
per transcuragine et acciditii di chi comandaua la soldatescha. Se- 
guirono spogli con esterminio delle case, e doue non poteuano beuer 
il uino dalle botte, roti li fondi lo fecero andar per terra. Furono 
uiolate tante vergini, sforzate le maritate, spogliate le chiese con 
sacrilega mano, depredata la časa dell'istesso vescouo di Segna, et 
di quelli poueri homini ne furono trucidati trentaquatro , et se si 
lamentauano al signor generale, manco gli daua udienza. Cosa dirč 
del deuastamento et ruina di quel bel Palazzo di Porto Re, fabri- 
cato quasi tutto di marmo, li quali marmi sono stati buttati a pezzi 
per auidit^ del poco piombo clie ui era dentro, rarmamento del 
castello di Buccari superbissimo spogliato e depredato in faceia del 
medesimo signore generale, ne altro ui restd che Taltelaria grossa 
non potendo si leuare, ma la piccola fti inuolata. Cosa dir6 
della quantita di sali, grani, ferramenti, legnami, uini et altre ue- 
touaglie, panni, con infinitš, d'altre robbe et danaro. Questo tutto 
fu tra di loro diuiso presuponendo che fosse consentiente chi li 
commandaua, uenendo stimato tal spoglio 1 00 m. toUari. E si sacra 
Mta douendo loro dar conto di si enormi delitti, si uogliono uen- 
dicare sopra il mio figliolo innocente. E vero, patiuano questi con- 
^i massime queste citta un graue giogo della tirania del conte 
Zrin, ma hoggidl e dieci uolte maggiore, stante che a Buccari ogni 
tanto si muta comandante, e d'uno ucello di rapina affamato, ne 
mandano un pegiore. La usurpatione del molino di Martinschiza 
attinente a queste pouere madri monache di questa citt^ nella giu- 
risditione di Tersato con una bona parte di quella giurisditione 
uiene mantenuta dal sig. generale di Carlistot con piu rigore che non 
faceua il medesimo conte, e si questo fu ereditario del augustissima 
časa, n' ho dato parte piu uolte aH'ecc. Camera di Graz, non uedo 
pero rimedio imaginabile. Le represaglie poi che fa la Republica Veneta, 
pur da me data ne 6 parte ali eecelsi consegli, di questa meno si 
parla, ma ben ogn'uno aspira a perseguitar li vechi seruitori della 
Mta Vostra, e le mie fidelissime citta, le quali delle prime e questa, 
et se si potesse asorbir tutta in un ouo, sarebbe fatto, al che la 
Mta Vostra in ogni modo deue prouedere per non lasciarla ester- 
minare. E noto poi benissimo alla M. V. il fidelissimo seruire del 
mio padre di 54 anni in guerra, ambasciarie, comissarie et altri 
seruitij prestati al augustisima časa si come si uede dalle sue in- 
strutioni et pugni proprij deir augustissimi imperatori , doi figlioli 
ch'hebbe, uno consacro la uita per T augustissima časa nella batta- 
glia di Norlinga et io seruo 48 anni continui etc. Della Sacra Ces. 
Maesta Vostra humilissimo et fedelissimo suditto et vas. Ferdinande 
della Rovere. Fiume li 18. Genaio 1671. 

IzToniik u registratori rat. minist:. Groatica 1671. Januar br. 8. 134 RADOSLAV LOPAŠIĆ, 

XVIL U Niem. Gradcu^ 1671, 23. januara. Ratno vieče očituje 

svoje mnienje^ da od Zrinsko-Frankopanskih imanja pridrži Bakar 

i Kraljevicu cesar^ nekoja ostala imanja da se zamiene za Sisak^ <h 

ostala predaju komori, Medjumiirje pridruži Štajerskoj, a Svarca, 

Zveiaj i Novigrad priklope Krajini, 

Allermassen Euer Ex. vnd Herr auss dem Beyschluss des mehreren 
ersehen werden, hat der Croat. General - Obrist Herr Joh. Joseph 
Graff zu Herberstain dem von ihme zum zweyten Mali abgefor- 
derten Bericht wegen Incorporirung der Ihrer K. Mt. per fiscum 
angefallenen Insul Murakoz nebenst andern Zrinisch u. Frangepa- 
nischen Giietem und Mohr Hausern nunmehr eingeschickht, und 
darinen, warumben selbe dero Erblanden einzuverleiben wahren, 
seines Theils Motiven und Rationes nachfolgents angezaigt. Primo. 
Die weilen wegen begangner Rebellion Ihrer Khays. May. nit 
aUein soUiche Zrinische u. Frangepanifiche Gtieter per fiscum ange- 
fallen, sondem auch durcli dero eigne Walfen das ganze Landt er- 
rettet vnd eingenomben worden, alss khonten auch khein ersprttss- 
licheres Vernemben sein, ohne dass bertihrte Incorporirung disen 
i. 0. Erblanden wie es ratio status vnd deriselben bessere Sicher- 
heit von selbsten erfordem thuet, gancz vnbedenkhlichen geschehe, vnd 
wahre zu wtinschen, dass diše drey Khonigreiche, deren maisten Theill 
leider die Turkhen schon im Rahen hette, nemblichen Dalmatien, 
Croatien und Sclauonien allerhohst geđahte Ihre Khay. Mt. umb diše 
Incorporirung selbsten bitten thatten, dergestalten dann die Crafiften 
deren Orthen wider dem Erbfeindt grosser sein, vnd man dasselbe 
gefahrlichen Anschlagen u. Machinationen unitis uiribus besser re- 
sistiren vnd hintertreiben khonuen wurde, dahero dits Orths die Insul 
Murakoz zu bertihren, vermeinte derselbe auss treugehorsamsten 
EyfiFer, dass selbe dem Landt Steyer zu incorporiren, Ihre K. May. 
auch đarumben in gewissen verbunden, weillen von dem verstorbnen 
Graffen von Zrin erstbesagten Landt Steyer ein auf vili Meil Wegs 
sich erstrekhender Distrikt vnter den Vorwandt eines eingebildeten 
Rinsalss per fas et nefas abgedrungen worden wahre. Secundo. 
Wann die Insul dem Landt Steyer incorporiert gewesst, so wahre 
niemallen die neue Vestung Zrinwar auferbaut, weniger aber der 
Erbfeindt mit einem voUigen Khrigs-Schwarmb a. 1 664. deren Orthen 
hinkhomben, dass arme Landt Steyer beseuffczet annoch wehemiittig 
die darbey empfangne gleichsamb vnheilsambe Wunden und Ruinen. 
Tertio. Seye es vnmoglich, dass ein Privat diše Insul erhalten khone. 
Quarto, nach der Trau biss Legradt, von dannen nach der Muehr 
heraufwerts biss Cotharibba und Raz-Canischa waliren wenigst 10 
Meill wegs Landts, so durch gehendts zu verwachten vnd woll zu 
versehen von Notten, sinten mallen, wann die Turkhen durch die 
Muehr, alwodurch es ieczuweillen nuhr gar zu vili Paass gebe, 
seczen, vnd heriiber brechen thatte, sodann demselben biss auf Mar- 
purg khein Widerstandt gethan werdon, von Ehrnhausen aber biss 
auf Gracz an die Vorstatt kheine Hindemuss geschehen khonte; PRILOZI ZA P0VIE8T UKOTB ZlUNSKOO I FRANKOPANA. 135 

welliches aber nit sein, wann soIUche Insul dem Landt Stejer ein- 
verleibt, dess windischen Generalens unterworfifen, vnd von dorten 
besser, als es bishero nie geschehen, beobachtet wurde. Ein gleiche 
Meinung hette es auch mit Buccari und Porto Ree, weliche Orther 
Ihre Khays. May. gar kheines wegs auss Henden zu lassen, ange- 
sehen wan sich nuhr der geringste Khrieg mit den Ttirehen eraignea 
solte, derseibe nach dem Adriatischen Mohr, in dem ihms die Ve- 
iiediger schworlich wUrden vermehren wolIen, einen frejen Paass 
daselbsthin haben, alwo er sich auch diser vnbeseczter Porten hatte 
gor bolt bemachtigen, vnd an das Landt, wo er nuhr wollen, vnge- 
hindert seczen khonen wtirde, worbey Fiume vnd daas gancze Landt 
Crain, ehe manss succuriren khundte, verlohren gehen miiesste. 
Behielten Ihre Khay. May. aber Buccari allein ohne dass Porto Ree, 
so hetten Sie zwar ein Thor aber khein Schlussel darzu, aldie 
weillen alle Schiilf so auf Buccari khomben wol^n, vorhero bey 
Porto Ree voruber muessen. Erforderte also ratio status, dass ob- 
besagte zwey Pošten mit genugsamber Khriegs Manschafft beseczt, 
Ihrer Khays. May. allein gehorig vnd dess Carlstatterischen Gene- 
ralens Commando in militaribus vnterworffen wurden; in denen 
oeconomicis aber khonte ein eigner Factor von der i. o. Hof Camer 
daselbst bestelt werden, so wurde auch durch soUiche Incorporirung 
aller biss heriger Disputat zwischen Ihrer K. Maytt. Camem aufgehebt 
werden khonen. Gleicher Gestalt wahren auh die andere Zrin und 
Frangepanische Gueter disen i. 6. Landen zu incorporiren, der 
Theilss umb dem vili importirlichen Posto Sissekh vertauscht wer- 
den khonnten, damit sollicher besser versehen, vnd denen windischen 
Graniczen einverleibt wttrde; theils aber, alss Svetscay, Novigradt 
vnd Schwarcza, deren leczters alberaits demolirt worden, der Carl- 
statterschen Graniz zu eignen, angesehen die ersten zwey in be- 
melter Graniz an den aussersten Granizen ligen thatten, deren Ein- 
khombnuss sonsten gar schlecht wahre, so auch in bloser Roboten 
bestiende, die Vnterthanen auch nicht khonten wider ihren Willen 
zu Granicz ad Khriegs Diensten astringiert werden, wann sie die 
sonsten schuldige Robath verichten muessen wtirden. Vnd weillen 
ihnen bey neulichen Aufstandt soliche Robath alss sie sich ihrer 
K. Mayt. Devotion gestrags ergeben, in dero Namben nachgelassen 
worden, ak ist es sich zu besorgen, dass sye dišem Versprechen 
inheriren und kheinem Herrn mehr solliche leisten wollen, sondem 
viel eher bey erster besster Gelegenheit dahin trachten, wie sie 
dises Joha sich entschiitteln khonen vnd etwan gar anderwertig hin 
tretten werden. Es hetten diše gancz in der Granicz gelegne Orther 
dem Landt niemallen einen Khreutzer Contribution graicht, wie wol- 
len sye nuhn anderwertig hin appliciert, so wiirde je dannach dem- 
selben dardurch nichts entzogen, hingegen Carlstetarishe Granicz mit 
einer ziemblichen Manschaflft verstorkht sein, absonderlich aber die 
Vostung Carlstatt einen mehreren Luflft vnd Erledigung von dem 
bisshero aussgstandenen Bedrangnussen bekhomben, angesehen wan 
es Zrin vnd Frangepani eingefallen, kheiner von ihren Vnterthanen, 136 RADOSLAV LOPAŠIĆ, 

wan er gleich die Vostung von dem Ttirkhen hette soUen weg 
nemben sehen, sich vnter stehen dorflfen zu succuriren, welichen 
auch verbotten gewesst einige Provision in die Vostung zu bringen, 
der Soldatesca aber einigen Samb Brenholtz auf ihren Grunđt und 
Poden zu bakhen, in summa ohne Beyhilff diše ganz angelegne Orther 
hette vnd khonte Carlstatt niemallen bestehen. In Ansehung dero- 
halben aller obbemelter Motiven vermeinete er croatischer General 
gehors., dass Buccari vnd Porto Ree Ihrer Kh. Mayt. verbleiben, 
theilss der andere Giieter gegen Sissekh vertauscht, der ubrige Theill 
durch die i. o. Hof Camer bestritten, die Insul Marakoz dem Landt 
Steuer incorporirt, vnd lecztlich die drey obgemelt khleine Guetlein 
der Carlstatterisclien Granicz zugeeignet werden solten, massen sol- 
liches er General in einer besondern Ilirer K. M. imraediate einge- 
reichten aussfuhrlichen Schrifift aller vnterthanigst angezeigt, darauf es 
sich dissfalss auch allerdings bezogen haben wblte. Soviel nuhn hieruber 
diše von dem cAat. General Obristen Herm Johan Joseph Graf v. 
Herberstein beygebrachte Relationes und Motiven, >varumben nemb- 
lichen die Zrinische Insul Murakocz, nebens andern demselben Fran- i 

gepani zuestiindig gewesst wegen begangner Rebellion aber Ihrer 1 

K. Mayt. per fiscum angefallene Giieter vnd Mohr haffen diesen i. ! 

0. Landen einverleibt werden solten, anbelangt; nachdem vnsers 
vnmassgeblichen Eraihnuss soUiche sehr woll ausgefiihrt, vnd zu for- 
drist zu Befurderung allerhochst gedacht Ihrer K. Mayt. Dienste, 
auch zu Nuczen vnd Wollfahrt des gemeinen Weesens wie nit we- 
niger zu Conservation vnd mehrerer Versiherung deroselben vili im- 
portirlichen Croat. und Mohr-Granczen getreulich angesehen, vnd 
wir sonsten vnsers Theilss hoc in passu ein mehrers bey zu bringen 
nit wissen, alss wass wir in vnseren wegen der Insul Marakocz be- 
raith hievor abgeben rathlichen Guetachten, alwo hiu wir vnss dits 
Falss beziehen thuen, gehorsam angedeutet, vnd dahero diser mehr 
berlihrten croat. Generalens treu gehorsamst Gemiithsmeinung aller- 
dings beyfallen. Also auch vnns annebenss gehors. empfhelen. Da- 
tum ut supra. V. d. i. 6. H. K. Ratlie. 

Izvornik u registr. ratn. minist. Oroatica, 1674. Janar br. 6. 

XVIII. 1671. januara. Štajerski stališi izkazuju iz zapisnika za 
varaždinsku krajinu, kolika i kada su tražili knezovi Zrinski pomoć 
proti Turkom od Štajerske i varažd. krajine za obranu Zrimkoga 

otoka (Medjumurja). 

Erstlichen ist es nol)ens denen Windischen Graniczen die vor- 
nembste Vormauer dess Landtss Steyr gegen Radkherspurg vnd den 
Viertl Vorau. 

2. Wann ein Mangl an Munition in der Serinischen Inssl er- 
schinen, hat Herr Graff Niclas von Serin jederzeit Ihr. K. M. vnd 
nit die vngar. Camer vmb Anschaifung derselben von hier auss an- 
gesuecht vnd gebetten. PRILOZI ZA P0VIB8T UROTB ZRIKSKOO I FRAl^KOFANA. 137 

3. In gleichen vmb allerley Sorten Armaturos, Stiickh, Khu^en 
vnd dergleichen darzue behorig Nottiirfiftigkheiten, so auch auf K. 
Eesolution ervolgt. 

4. Haben vili Jahr nacheiaander die Grafifen von Serin Munition, 
ja sogar Baugelter von diser Steyer-LandtschaflFt begehrt und je zu 
Zeiten etwas bewilliget worden. 

5. Ist dišem Landt Steyer von den Serinischen ein zimbliches 
Sttickh Landt entzogen worden, in quo passu Herr von Wassenhoff0n 
meines Behaltes mehrere Information geben khan. 

6. Muessten der Serenischen Inssl nit allein die Wind., sonđern 
auch die Croat. Granizen succurriren, wie es a. 1664. beschehen. 

7. Wtirde Steyer in besserer Sicherheit weegen selbiger Insulaner 
geseczt werden, wie dann vnder denen jUngsten anhero gebracbten 
vnd thails mit dem Schwert vnd geviertleten Raubern sich auch 
dergleichen darunter befunden. 

8. Wan die Inssl Murakes denen Wind. Graniczen soli incorpo- 
riert werden, woher die Vnderhaltung selbiger Besaczung nebens 
der erforderendeu Munition vnd Fortification ohne Staigung des Wind. 
ordinary Khriegssstats zu nemben, ist reifife Consideration hieriiber 
zu machen, dann man sich von daraussen herein dessen entschitlen 
vnd auf die alheriege Landschaflft schieben wtirde. 

9. Ware an vortraglichisten, dass von eiuer er. La. alda in Steyer 
in diser Materj Bericht und Guettachten abgefordert wurde. 

10. Contrabando dess Oxen Durchtribs auss der Inssl Buckaij 
vnd Porto Ree, welchen Genuss nur die vngar. Camer geneusst. A. 1580. Hat Herr wind. Oberst von Halleg den Georg Graifen 
von Serin 300 Haramien zum Succurs schicken miiessen. 

1581 Bittet idem comes a Serin vmb Pautverlag auf Legrad, 
alwo das Wasser Schaden gethan, vnd hierauf 3 m. verwilligt 
worden. Ihf Mat. haben Guethachten abgefordert, ob Herr Georgen 
Graffen von Serin zu gleich Obrist zu Canisia vnd Ban sein moge. 

1582. Die Herren Verojrdnete in Steyer werden ersuecht, dem 
Herm Grafifen von Serin auf Legrad ain Hilf zu thuen. 

1583. Das die von Khayser Maximilian nach Legrad verwilligte 
5 m. Paugelter abgeben werden sollen. 

Bittet H. Georg (JraflF von Serin ihme Grancz Volkher zu adiun- 
gieren, damit er sich an den Feindt weegen des tiber die Raab er- 
littenen Schaden reuanchiren moge. 

Comissary nacher Leegrad zu dessen Fortificirung. 

Begehrt Intercession vmb Hilflf an das romiscbe Reich. 

1585. Die Verordneten von Steyer beschwaren sich wider den 
Graffen von Serin, wie er ihnen an erkhauften Pfandtschilling Wa- 
rassdin einziehen wolle, auch Hey vnd Holz darvon mit Gewalt ge- 
numben. 

Der von Halleg solle dem von Serin Hilff laisten in sein Inssl, 
weil seine Diener ainer in die Ttirggen entsprungen. m 138 RAĐOSLAV LOPASiĆ, 

Die Verordneten bitten wider dem Graffen von Serin weegen der 
entziehenden Inssl Gardnischock (?) die gebiihrliche Einfachung za 
thuen. 

1588. Denen von Steyer wierdet der Graffen von Serin Schreiben, 
vmb an Hilflf zu Onderhandlung ihrer Inssl zwi8chen Muehr vnd 
Trau umb ihr Geuttachten zuegestelt. 

1586. Weilen auch Herr Graff von Serin bittet weegen der 
Ttirggen Einfall in sein Inssl zwischen Muehr vnd Trau umb der 
Windischen Succurs, als ist solches auch dem von Hallegg anbe- 
folchen worden. 

Erbauung Hedwig zu Versicherung dor Serinischen Inssl. 

1587. Graff von Serin bittet zu Erbauung 6. Castell vmb Pau- 
hilflf, darzue Steyer 3000 Taller verehrt. 

1589. Graff von Serin begehrt nit allein zu seinen Vorhaben 
Graniz Assistenz, sondern auch ein Theil Steyrer Aufpott vnd Pau- 
gelter zu Erbauung Kherestur vnd Defension seiner Inssl. 

1591. Wierdet Georg GraflFen von Serin ali Millitari Assistenz 
von Steyr versprochen. 

7. September. Die Ttirggen begehren an den Graflfen von Serin 
die Huldigung der Inssl Mura-kheos, daruber Bericht vnd Guet- 
tachten abgefordert worden. 

1592. Februar. Besterkhung vnd Defendierung der Serinischen Inssl. 
Maius. Der Graff Georg von Serin die Huldigung bey verwai- 

genđer Assistenz denen TUrggen laisten mieste. 

Julius. Dem Herrn GraflFen von Serin wierdet auferlegt, die Vrfer 
zwischen Muehr vnd Drau besser zu versichem. 

Augustus. Die GraflTen von Serin haben auch Hilflf vnd Verster- 
khung Osail gesuecht. 

Erbauung St. Georgen. 

1593. Februar. An Erczherzog Matthiasseu dass durch den Graf- 
fen von Serin auf Leegrad begehrte Puluer betreflFend. 

1594. Janer. Georg GraflF von Serin begehrt Hilflf zu seinem 
Vorhaben gegen Presenncz vnd Bobotsch. 

December. Begehrt Hilflf in sein Inssl, weilen die in Muehr auf 
2 Meil weegs zusžjnben gestossen. 

1596. Georg Graflf von Serin begehrt Succurs, weilen die Turggen 
ein starkhes Rennen auf Canisa ergehen lassen. 

1600. Versicherung der Serinischen Inssl. 

1601. Januar. Hilff in die Serinische Inssl vnd Vndergebung der 
Hussaren und Haramien. 

Dem Graflfen von Serin werden 2 cent. Puluer geben. 

Mehr 30. Centner Puluer auss Weitschawar. 

Junius. Die von Steyer soUen auf den Graflfen von Serin 200 
Hussaren vnd 400 Haramieu 2 Monai; Soldt dargeben. 

1605. Denen von Steyer wierdet des Graf Niclassen von Serin 
Anbringen und Versicherung seiner Insf^ol vmb Bericht eingeschlossen. 

Der Wind. Obrist soUe ein Fanen Keiter in des Graflfen von Serin 
Inssl legen. r . PRILOZI ZA POVIRST UROTE ZRINSKOG I FRAMKOPANA. 139 

1609. GrafT von Serin berichtet, dass er auf seine Kriegsleith 
deren bey 700 in vier Jahren nicjits empfangen, vnd ob er zwar 
derent willen 2 seine Điener zum Ehonig und nngar. Palatiiio ab- 
geferdigt, habe er doeh nichts erhalten Uionen, bittet wo nit mehr 
đoch mit 2 oder 3 Monat Soldt zu Hilff zu khomen. 

1614. Graff Niclas von Serin bittet die jehnigen Vncosten, so 
yor dissen auf Weitschawar verwendt, airf sein Castell zu transfe- 
rieren, wie auch seiner Khriegsvolkh die Bezallung vnd sonsten alle 
Assistenz zu laisten. 

Ihr Ehay. May. schreibt Erczherzog Ferdinanden weegen des 
Graffen von Serin begehrten Succurs vor sein Inssl Murakeos. 

Vnd also biss ende 1630 weegen der Serinischen Inssel in denen 
Kriegss Expeditions - biehem windischer Graniczeu nachgeschlagen. 

Isvomik a regisb. ratnog min. Croatica. 1671. Janaar. br. 6. 

XIX. u Karlovcu 1671. 16, februara. General graff Herberstein 
izmešćuje ratno vieće o stanju vojske na hrvatskoj Jcrajini. 

Hoch vnd Wollgeboren, Wollgebohme, Hoch vnd Geb. Herren. Zur 
Volge me